Τηλεοπτική ἐκπομπή «Ράδιο Ἀρβύλα», τῆς 9-10/11/2010

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 10:49 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Στήν ἀντιχριστιανική τηλεοπτική ἐκπομπή «Ράδιο Ἀρβύλα», κατά τήν Τρίτη πρός Τετάρτη, τῆς 9-10/11/2010, τό πρόγραμμα περιελάμβανε καί ὀξέως βλάσφημη σκηνή, ὅπου τά χαμαίρποντα πιθηκοειδῆ κατεσκεύασαν ἕνα σκάνδαλο ὅπου πρωταγωνιστεῖ μία μοναχή. Ἡ μοναχή στέλνει, τάχα, μία ἐρωτική ἐπιστολή σέ στρατιώτη, συνάπτοντας καί ἕνα κομποσκχοῖνι σέ σχῆμα ἐσωρούχου! Γίνεται ἐξώφθαλμα ἀντιληπτό πώς πρόκειται περί χαλκεύματος, ἀπό τήν ἑξῆς λεπτομέρεια : ἡ «μοναχή» συντάσσει τήν ἐπιστολή «νύκτα, ὑπό τό φῶς τοῦ κανδηλιοῦ», καί κατακλείει, γιατί νομίζετε; νά πάει στόν ἑσπερινό!

(Ἕνας Ὀρθόδοξος πιστός)


Ἀπάντηση : Πολύ σωστά τό παρατηρήσατε· ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ ἐπιτελεῖται τό ἀπομεσήμερο καί, ἑπομένως ἡ σκηνογραφία συνδυασμοῦ φωτός κανδήλας πού προϋποθέτει νυχτερινή διάρκεια, γιά τή γραφή ἐπιστολῆς, καί ἑσπερινός εἶναι πράγματα ἀλληλοαποκλειόμενα! Δέν χρειάζεται ἄλλη μαρτυρία, γιά ν’ἀποδειχθῆ τό ψευδοσύστατο τοῦ σεναρίου, πού κατεσκεύασαν οἱ κινούμενοι ἀπό ἀντιχριστιανικό πνεῦμα Κανάκηδες!

Εἶναι γεγονός, οἱ τοιοῦτοι ἀφρίζουν συχνάκις κατά τοῦ ἡμετέρου ἀφθόρου Σεβάσματος, ὅμως εἶναι ὁρατό πώς πρόκειται γιά πεντάδειλες κοτοῦλες πού κακαρίζουν ὑπό τήν ἀσφάλεια τοῦ ἀφεντικοῦ τους. Ἄν νομίζει κανείς ὅτι τούς ἀδικοῦμε καί ἄν πιστεύουν ὅτι εἶναι λεοντόκαρδοι, ἄς ἐκπέμψουν ἔστω ἕνα βρυχηθμό ἐναντίον ἐκείνων πού φοβοῦνται: ἄς τολμήσουν νά μιλήσουν δυσφημιστικῶς κατά τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ μωαμεθανισμοῦ, τοῦ μασονισμοῦ, τοῦ γιεχωβιτισμοῦ, τῆς σαϊεντολογίας...

Ὅμως μή ταράσσεσθε. Κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὅταν πάντες οἱ ἄνθρωποι σταθοῦν κρινόμενοι ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτηρίου, θά ἀποκαλυφθοῦν οἱ λογισμοί καί τά ἔργα τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας, πού πλήτουν ἀναιτίως τόν ἀληθινό Θεό καί ὅσους πιστεύουν εἰς Αὐτόν.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως