ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, ΠΑΙΖΕΤΕ BITCOIN... Χριστὸς Ἀνέστη!

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 12:14 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Τὸ bitcoin, ὅπως γνωρίζετε καλλίτερα, εἶναι ἡ νέα ἔκδοση τοῦ κρυπτοῦ νομίσματος. Τοῦτο προβλέπεται νὰ ἐκτοπίσει τὸ κυκλοφοροῦν νόμισμα καὶ νὰ κυριαρχήσει, ὡς τὸ μόνο χρήσιμο, ὅμως καὶ διεθνῶς ἐλεγχόμενο. Ὅπως παρατηρεῖται σὲ κάθε νομισματικὴ ἔκδοση, ὁ ἀμέσως ἐπωφελούμενος εἶναι ὁ ἐκδότης, ἡ ἐντεταλμένη τράπεζα δηλαδή, ἥτις καὶ καλεῖται "Ἐθνική", μὲ τοὺς μεγαλομετόχους της τραπεζίτες. Αὐτοὶ θὰ εἶναι οἱ μόνοι εὐνοημένοι ἀπὸ ὅλες τὶς διακυμάνσεις τοῦ νομίσματος, κερδοφόρες σαφῶς. Σκέφτομαι, τώρα, ποὺ τὸ κρυπτονόμισμα θὰ διατελεῖ ὑπὸ μυστικὸ ἔλεγχο συμμορίας μεσανατολιτῶν, πόσο πιὸ πολλὰ θὰ εἶναι τὰ ὀφέλη γι' αὐτούς.

Ἤδη ἡ πρώτη κατασκευή, παραπλανητικὴ καὶ παγιδευτική, ἀρχίζει νὰ καταστρώνεται μὲ πρωταγωνιστὲς ἐπιφανεῖς "προσωπικότητες", πού, τάχα, βρίσκονται σὲ κρίσιμη καμπή, ὅπως κοινοποιεῖται: "Τὸ τραγικὸ τέλος τοῦ Elon Musk", "Τὸ τραγικὸ τέλος τῆς Ἀ.Π.", "τὸ τέλος τῆς καριέρας τοῦ Σ.Τ.", "...τῆς Φ.Σ.", "τῆς Ρ.Θ.", "...τοῦ Ν.Χ.". Ἀντιλαμβάνεστε, πρόκειται περὶ ψευδῶν εἰδήσεων, στὸ ἐπιτελεῖο ποὺ ἐργάζεται τὸ ματσαϊκὸ σύστημα τῶν ἀχυρανθρώπων: "Θέμα", "Alpha TV", "BBC NEWS", "iefimerida", "PRO NEWS", "NEWS BOMB"...

Τὸ ποῦ ἀποβλέπει ὅλη αὐτὴ ἡ ματσαϊκὴ μηχανὴ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ περιγραφεῖ. Πρόκειται περὶ τζόγου μὲ συνεπόμενη κίνηση τὴν κατάθεση τινὸς ποσοῦ, ἐν προκειμένῳ 250 euros. Τὶ νὰ ποῦμε; Καταθέστε, κοροϊδάρες, τὸ ποσὸν καὶ... περιμένετε ὅτι ἔρχεται τὸ "παθητικὸ εἰσόδημα". Γιὰ νὰ κερδίσετε "μεγάλα ποσά" θὰ πρέπει νὰ γίνει ἐγγραφὴ σὲ κάποια πλατφόρμα: "Trade Folex 24", ἤ "Immediate 5.1 Folex", ἤ "Immediate Edge", ἤ "BTC 700e Prex-". καὶ ἄλλα παρόμοια.

Τὰ "κέρδη" ποὺ ὑπόσχονται οἱ ἀπατεῶνες τοῦ bitcoin εἶναι "ἀφάνταστα". Μάλιστα, διεπόμενοι ἀπὸ "φιλάνθρωπη" διάθεση, δηλώνουν πὼς "θέλουν νὰ βοηθήσουν τὶς οἰκογένειες νὰ γίνουν πλουσιότερες". Μᾶς παραπείθουν ὅτι ἐνδιαφέρονται καὶ ὑπὲρ Ἑλλάδος, ἀφοῦ συμπεριλαμβάνουν τὴ Χώρα μας μεταξὺ γιούσα, Αὐστραλίας, Καναδᾶ, γιὰ τὸ πείραμα τοῦ bitcoin. Ὅθεν θέλουν τοὺς Ἕλληνες νὰ κάνουν πλούσιους, μὲ τίμημα σχετικῶς μικρό: "Δῶσέ μου 250€ καὶ θὰ σοῦ βγάλω μισὸ ἑκατομμύριο σὲ 3-4 μῆνες", κάνε "κατάθεση 250€, γιὰ μεγάλα κέρδη". Κραδαίνουν καὶ τὴν ὑπόθεση, ὅτι ἐὰν ὁ παίκτης κατέθετε τὰ 250€ νωρίτερα, τὸ 2016, τώρα θὰ εἶχε κερδίσει δισεκατομμύρια....

Καὶ ἡ ἰουδαιοεταιρεία "Ἑλληνικὰ Πετρέλαια" ποντάρει ἐπίσης στὸ ἴδιο ποσό. Φαίνεται πὼς ὅλοι τους ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι στοὺς Ἕλληνες ἔμειναν ἐλάχιστα.

 

Ἀναστάσιμες Εὐχές

δ.μ.

18 Μαΐου 2024

ΕΡΡΕΤΩΣΑΝ...

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 2:29 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὁ Κασσελάκης παραπλανᾶ τὶς μάζες ἀνοήτων μὲ τὶς δημαγωγικές του σάχλες. Ἐσχάτως βρέθηκε στὸν Βόλο, νὰ ἀγορεύει ἐνώπιον δεκάδος ἠλιθίων ὀπαδῶν, ὑπὲρ τῆς φαυλότητος, τῆς δαιμονολατρίας καὶ τοῦ λανθάνοντος μισελληνισμοῦ. Τὴν ὥρα ἐκείνη πέρασε νεαρὸς μὲ ποδήλατο ποὺ φώναξε τὴν πεζοδρομιακὴ καὶ τόσο εὔστοχη λέξη "πού-ρα!". Ἀμέσως κινήθηκαν οἱ φρουροὶ τοῦ σαπροῦ κατεστημένου καὶ συνέλαβαν τὸν νεαρό.

Νὰ προσέξουν πολὺ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐλεεινά καθάρματα τῆς παραεξουσίας: Ὅποιος πειράξει τὸν νεαρὸ στὸ παραμικρὸ νὰ πέσει πάνω του ἀκάθεκτη ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Νὰ εἶναι τρισκεκατηραμένος καὶ νὰ μὴ ἔχει ἀνάπαυση.

 

Ἀμήν, Κύριε

δ.μ.

14 Μαΐου 2024

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 12:03 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Χριστὸς Ἀνέστη, ἀδελφοί!

"Βγῆκε τὸ Ἅγιο Φῶς" καὶ ἕνας διασυρμένος ἄναρθρος θαυμασμὸς ἀκούγεται, ὡς ἱαχὴ θαυμασμοῦ, ἀπὸ τὰ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Παναγίου Τάφου πλήθη. Ὅμως θὰ ἄξιζε ὅλο τοῦτο τὸ μυστήριο νὰ τύχαινε ὑποδοχῆς ἱεροπρεποῦς καὶ ἀγγελόφρονος.

Κάποιοι αἱρετικοὶ ποὺ δὲν ξέρω πῶς ἀπέκτησαν κάποιο δικαίωμα συμμετοχῆς στὴ μετάδοση τοῦ Ἁγίου Φωτός, δείχνουν νὰ πανηγυρίζουν μὲ προκλητικὲς θριαμβολογίες, ὅμως ὄχι γιὰ τὸ θαῦμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἀλλὰ ὅτι αὐτοὶ ἔχουν συμμετοχὴ στὴν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ φωτεινὴ ἐπιδημία. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ θορυβοῦν καὶ φωνασκοῦν ὡσὰν ἄγρια θηρία. Ὄχι, αὐτοί, διὰ τῶν πράξεών τους, δὲν δείχνουν ἀληθινὴ χαρά, "μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργαζόμενοι" (Φιλ. β' 12), ἀλλὰ θηριώδη πρωτογονισμὸ καὶ ἄξεστο ἦθος.

Ἄλλωστε ὅσα τοὺς καταμαρτυροῦμε, κατὰ πάντα ἀληθινά, ἐνισχύονται ἀπὸ τὰ λεγόμενα φρουροῦ τοῦ Παναγίου Τάφου, ὁ ὁποῖος δέχθηκε ἐπίθεση ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς τοιούτους, ποὺ τὸν ἔδειραν χωρὶς νὰ σέβονται τὸν θεοδόχο Τόπο. Ἀλλὰ νὰ ξέρουν οἱ αἱρετικοὶ ὅτι ἔρχεται ὥρα ποὺ νοερὰ δύναμις θὰ τοὺς ἀπαγορεύει νὰ εἰσέλθουν ἐντὸς τοῦ θεοδαίγμονος Ναοῦ.

Ὅμως καὶ τὰ καθ' ἡμᾶς, ὅσον ἀφορᾶ τὸν εἰκονογραφικὸ διάκοσμο, χωλαίνουν· παρατηρεῖται κακογουστιὰ συσσωρευμένη σὰν ἐπιτηδευμένη. Παρατηρεῖται, στὴ μετώπη τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἕνας Χριστὸς ἀναστημένος ἀπὸ τάφου νὰ κρατᾶ λάβαρο ὡσὰν διαδηλωτής. Κρέμονται καὶ ἄλλες εἰκόνες, στοὺς τοίχουνς τοῦ κτίσματος, ἀναγεννησιακές, κακότεχνες καὶ ἀνέκφραστες.

Ἐπίσης καὶ μεταξὺ τῶν ἡμετέρων θεολόγων-οἱ αἱρετικοὶ τοιοῦτοι ἔχουν στραφεῖ στὸν ὑλισμὸ καὶ δίδουν ἀνάλογες ἀπαντήσεις-γίνεται ἔρις περὶ τοῦ ἂν τὸ ἐκ καὶ ἐπὶ τοῦ θείου Τάφου ὀμβρῆον ἱερὸν Φῶς εἶναι "κτιστὸν" ἢ "ἄκτιστον". Οἱ δύο ὄροι σημαίνουν, τὸ μὲν "κτιστόν", ὅτι πρόξενος τῆς ἐνεργείας αὐτοῦ εἶναι ὁ ἀνθρώπινος παράγων, ὅτι ἄνθρωπός τις μὲ ἀναπτῆρα μετέδωσε τὸ φῶς τοῦτο, ἤ, στὴν μετριοπαθέστερη ἐκδοχή, εἶναι τὸ φυσικὸ φῶς· τὸ δὲ "ἄκτιστον" ὅτι τούτου δημιουργὸς εἶναι ὁ ἅγιος Θεός, ἄρα πρόκειται περὶ ἀϊδίου καὶ ὑποστατικῆς ἐνεργείας, ποὺ εἶναι χαρακτηριστικὸ θεότητος. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴ θέση προβαίνουμε στὸν συσχετισμὸ τούτου μὲ τὸ ἄλλο φῶς, ἐκεῖνο τῆς Μεταμορφώσεως (βλ. Ματ. ιζ' 2/Μαρ. θ' 2/Λουκ. θ' 28/Β' Πετ. α' 16ἑξ.), πῶς ἐκεῖνο ἐνήργησε: ἐκτὸς τοῦ νοεροῦ ὀφθαλμοῦ - δηλαδὴ τοῦ νοός - ἔγινε ὁρατὸ καὶ διὰ τῶν σωματικῶν ὀφθαλμῶν· ἐνεφανίσθη τὴν στιγμὴ τῆς κορυφώσεως τοῦ μυστηρίου· δὲν ἦταν καυστικὸ οὔτε παγερό· ὑπεχώρησε μέχρι ἀορασίας, ὅταν συνετελέσθη τὸ μυστήριο τῆς Μεταμορφώσεως.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συνάγονται περὶ Ἁγίου Φωτὸς τρεῖς ἐξηγήσεις: α' ὅτι λάμπει συνεργείᾳ δαιμονικῇ (ἄπαγε τῆς βλασφημίας!)· β' ὅτι εἶναι κτιστό, φῶς φυσικό (ποὺ ὅμως στὴν ἀρχὴ δὲν καίει, ἐν συνεχείᾳ δὲ καίει)· γ' ὅτι εἶναι τὸ ἀκτιστον φῶς, τὸ ἄφθαρτο καὶ καθαγιαστικό, τὸ ὁποῖο ἀναβάλλεται ὁ Θεός. Λοιπὸν ἀφοῦ ὁ Χριστὸς ἔσεται μεθ' ὑμῶν πάσας τὰς ἡμέρας" (Ματ. κη' 20), θὰ εἶναι, πολλῷ μᾶλλον, καὶ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως. Ὥστε "οἱ κατασπῶντες εἰς κτῖσμα τὸ ἀκήρατον τοῦτο καὶ ἀνέσπερον Φῶς" αἱρετίζουν δεινῶς (Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, πρὸς Ἀκίνδυνον Ἀντιρρητικὸς Β' 8, 24).

 

Ἀναστάσιμες εὐχές

δ.μ.

Τρίτη τῆς Διακαινησίμου 2024

Τουρκολάγνοι καθάρματα... (παρεκβατικό)

12:02 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὁ γενναῖος Κύπριος πρωταθλητὴς πολεμικῶν τεχνῶν Κωνσταντῖνος Χριστοφόρου κατόρθωσε κάτι τὸ ἀσύλληπτο:μέσα στὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ μὲ ἀντιδράσεις ἐχθρικὲς τῆς βαρβαροτουρκιᾶς, νίκησε τὸν τοῦρκο ἀντίπαλο του, τὴν 20-21 Ἀπριλίου! Οὕτω οἱ τοῦρκοι ἀναγκάστηκαν νὰ ὑψώσουν τὴν Κυπριακὴ Σημαία, χώρας, κατ' αὐτοὺς ἀνυποστάτου!

Ὅμως, προσέξτε τὴ δηλητηριώδη ἀντίδραση τῶν ἰουδαιοκάναλων. Κανένα ἀπὸ τὰ ἄτιμα τῶν ἀτίμων καναλιῶν δὲν ἀνέφερε τὴν ἐπικὴ εἴδηση, οὔτε τῆς Ἑλλάδος οὔτε τῆς Κύπρου! Ἂς ἐξαγάγει ὁ ἑλληνόφρων ἀμετακίνητο συμπέρασμα. Ὁ μόνος ποὺ τὸ ἀνέφερε ἦταν ὁ δημοσιογράφος Λάμπρος Πάσχος, εὖγέ του.

 

Καλή Ἀνάσταση!

δ.μ.

Μεγάλη Τρίτη 2024

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 11:58 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Τὸ θεῖο σχέδιο περὶ τῶν ἐσχάτων προβλέπεται νὰ εἶναι σειρὰ ἐκβάσεων ποὺ ἡ τοῦ ἀνθρώπου διάνοια ἀδυνατεῖ νὰ συλλάβει. Πῶς νὰ ὑποφέρει ὁ κοινὸς νοῦς τὴν ἀνατροπὴ τῶν παγίων, αἰωνίων θεμελίων τῆς κτίσεως: νὰ μετατίθενται "ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν" (Ψαλ. με' 3), ὁ ἥλιος νὰ σκοτίζεται (Ματ. κδ' 29) καὶ ἡ σελήνη νὰ γίνεται αἱματώδης (Πρ. β' 20/Ἀπ. στ' 12), καθὼς καὶ ἡ καθιερωμένη τάξη τῶν ἀνθρώπων νὰ κατατάσσονται πρῶτοι καί, ἀντίθετα, οἱ πρῶτοι νὰ ἀνακηρύσσονται ἔσχατοι καὶ οὐτιδανοί (Ματ. κ' 16).

Ποιὸς θὰ ἀμφισβητήσει ὅτι στὴν ἐποχή μας διανύουμε τὴν ἀποστασία (βλ. Β' Θεσ. β' 3), τὸ χρονικὸ σημεῖο πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅτι θὰ πραγματοποιηθεῖ, μετὰ τὴν καταδίωξη τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἡ κατανίκηση καὶ ἐπικράτηση τῆς Πολιτείας τῶν πραέων. Κατανοοῦμε, πραΰς δὲν εἶναι ὁ συμβιβασμένος καὶ ἀπαθής, ἀλλὰ ὁ ἐνεργὸς πιστὸς τοῦ Χριστοῦ μαχητής, κατὰ τὸ Προφητικὸ λόγιο: "ὁ πραΰς ἔστω μαχητής" (Ἰωήλ γ' 11).

Κατὰ τὴ φάση τῆς κυριαρχήσεως τῶν πραέων, ἥτις καὶ διαφαίνεται, ἡ ζωὴ νὰ ἐξετάσουμε, παρασκευαζόμενοι γιὰ τὴν ὑποδοχή της. Σὲ σχεδιάγραμμα ἁδρῶν διατυπωμάτων διαχαράσσουμε τὰ ἐσόμενα ποὺ θὰ βιώσει ἡ ἀνθρωπότητα στὸν νέο ὁρίζοντα τῆς εὐσεβείας, ὅπως: διακυβέρνηση, θρησκεία, πολιτισμὸς, μεταστροφή, οἰκονομία καὶ ἄλλα πολλά.

Α' Ἡ Πολιτεία τῶν πραέων καὶ τὸ σύστημα διακυβερνήσεώς των.

Τὰ πολιτικὰ συστήματα ἀριθμοῦνται σὲ τρία βασικά: "Ὁμολογοῦνται τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία" (Αἰσχίνης, Τιμάρχου 4/ Κτησιφ. 6, 2)· "ἐν δημοκρατίᾳ καὶ ὀλιγαρχίᾳ καὶ ἀριστοκρατίᾳ καὶ μοναρχίᾳ" (Ἀριστοτέλης Πολιτικῶν Α' 1299b ἤ 4): "εἰσίν δὲ πολιτίαι τέτταρες, δημοκρατία, ὀλιγαρχία, ἀριστοκρατία, μοναρχία (Ἀριστοτέλης Ρητορική Α' 1365b. Ὁ ἴδιος διακρίνει ἀλλοῦ καὶ πέμπτο σύστημα). Ἀσφαλῶς ἡ δημοκρατία ὑπερέχει ὅλων τῶν συστημάτων, ὡς πολίτευμα δικαιοσύνης καὶ ἀκεραιότητος, ἐκεῖνοι δὲν ποὺ μποροῦν νὰ τὸ τηρήσουν ἄφθορο εἶναι οἱ πράοι, διότι μόνο σ' αὐτοὺς προσιδιάζει: "πάντα πραότερα ἐν τῇ δημοκρατίᾳ"(Δημοσθένης, Τιμοκράτης 163.). Ἐξηγεῖται τὸ πολίτευμα τῶν πραέων θὰ εἶναι δύο ἐπιπέδων ἀλληλοκοινωνούντων: τῶν ποιμένων καὶ τῶν ποιμενομένων, "βασίλιον ἰεράτρευμα"(Α' Πετρ. β'9).

Ἀναμφισβήτητα τὸ τελειότερο πάντων τῶν πολιτευμάτων εἶναι ἡ Δημοκρατία, ἀποκλειστικῶς ἑλληνικῆς συλλήψεως καὶ ἐφαρμογῆς πολίτευμα, δημιούργημα ἐλευθέρων πολιτῶν καὶ ὄχι δυναστευομένων: Ὥσπερ γὰρ τὸν ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευόμενον τὸ πλῆθος δεῖ θεραπεύειν, οὕτω καὶ τὸν ἐν μοναρχίᾳ κατοικοῦντα τὸν βασιλέα προσήκει θαυμάζειν" (Ἰσοκράτης, Δημόνικον 36). Στὸ πολίτευμα τοῦτο ἁπαξάπαντες οἱ πολίτες εἶναι ἴσοι: "ξύμπαντα ἐν δημοκρατίᾳ ἰσομοιρεῖν" (Θουκυδίδης 6, 39, 2), "τῶν ἴσων καὶ τῶν δικαίων ἕκαστος ἡγεῖται ἑαυτῷ μετεῖναι ἐν δημοκρατίᾳ" (Δημοσθένης, Μειδίαν 67). Νὰ καυχᾶται δὲ ὅτι ἐπολιτεύθη μὲ συνέπεια: "Καὶ λέγομεν ὡς οὐδέποτε ἐν δημοκρατίᾳ κάκιον ἐπολιτεύθημεν" (Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγ. 15).

Ὅμως τὶ τὰ θέλετε. Ἡ Δημοκρατία εἶναι εὔθραυστο πολίτευμα, καὶ ἂν δὲν ὑπόκειται σὲ κατάλυση, ὅμως νοθεύεται εὔκολα. Ἡ ἀπειλὴ προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὴν ἀδράνεια τῶν νόμων: "οἱ νόμοι καταλύονται καὶ ἡ δημοκρατία διαφθείρεται" (πρβ. Αἰσχίνης, Τιμάρχου 179). Καὶ ἰδοὺ ἡ λεγόμενη "κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία", ἕνα κακέκτυπο, μιὰ ἁπάτη, ἕνας μετασχηματισμὸς ψεύδους καὶ ἀτιμίας, ποὺ προβάλλεται ὡς πολίτευμα δημοκρατικό, ποὺ ὅμως ἀγει τὴν ἀνθρώπινη μᾶζα στὴν ὑποτέλεια.

Ἡ Δημοκρατία ὑπέστη νόθευση ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα, μέχρι καὶ ὀνομασία ἄλλαξε μετωνομασθεῖσα σὲ "πολιτεία": "τρεῖς μὲν τὰς ὀρθὰς πολιτείας: βασιλείαν, ἀριστοκρατίαν, πολιτείαν". Μὲ τοῦτον τὸν τελευταῖο ὅρο, "πολιτεία", ἐννοεῖται ἡ κρατοῦσα ἄποψη: "μήτε δημοκρατία μήτε ὀλιγαρχία, μέση δὲ τούτων ἥν καλοῦσι πολιτείαν" (Ἀριστοτέλους, Πολιτικῶν Α' 1252α καὶ 1265b). Διαβλέπουμε ἐδῶ τὴ σύγχρονη "κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία", δηλαδὴ κόμματα, χρηματοδοτήσεις, καλπονοθεῖες, προπαγάνδα....

Λοιπὸν ἐπειδὴ ἡ Δημοκρατία μένει ἔκθετη στοὺς καταλυτές της, θὰ πρέπει νὰ περιχαρακωθῆ μὲ ἀσφάλεια· νὰ γίνει "ἄμεση". Ποὺ σημαίνει, νὰ ἀνατραποῦν ὅλα τὰ ἀντίξοα, καὶ νὰ καταργηθεῖ ὁλότελα ὁ ὅποιος κομματικὸς μηχανισμός, ὁ δὲ βουλευτὴς νὰ ἐκλέγεται ὀνομαστικά. Χρήζει διευκρινίσεως; Εὐθὺς μὲ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κομματοκρατίας, τοποθετεῖται ἡ νέα Κυβέρνηση, ἀπὸ βουλευτὲς πατριῶτες ἀπηρτισμένη. Ἀποκλείεται ὁ ἐκλεγμένος νὰ ἀνήκει σὲ μυστικὴ ἑταιρεία – καὶ τὸ κόμμα εἶναι μυστικὴ ὀργάνωση. Τὸ κόμμα εἶναι αἴτιο τῆς κακοδαιμονίας καὶ πρέπει νὰ καταργηθεῖ. Πρόκειται γιὰ ἰδιωφελὲς καὶ ἀποκλειστικὸ σύστημα. Ἀποβλέπει στὴν ἐξασφάλιση τῶν μελῶν καὶ τὴν ὁλικὴ κατακυριάρχηση. Παράδειγμα τὸ ἀμερικανόδουλο κόμμα τῆς "ΝΔ", ποὺ ἀνεδείχθη ἄκρως μισελληνικὸ καὶ προδοτικό. Ἀναφανδὸν μισελληνικὸ καὶ ἄτιμο, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα κόμματα τὰ ὁμολογουμένως ἀντιπατριωτικά.

Ἀπὸ τοὺς ἐκλογίμους σαράντα περίπου θὰ ὁρίζονται ὑπουργοί. ὥστε νὰ ἀντιστοιχεῖ ἕνας ὑπουργὸς ἀνὰ ὁρισμένο ἀριθμό κατοίκων (50 ἢ 100.000). Ὁ ὑπουργός, περιβαλλόμενος ἀπὸ ἀριθμὸ συμβούλων, θὰ ὑπηρετεῖ (ὑπουργὸς γάρ) ἕνα κλάδο δραστηριότητος(:Ἑλληνικὴ ἀσφάλεια, Ἐκκλησιαστικὸς τομεύς, πολιτισμός, οἰκονομία, τρόφιμα, ἀρχαιότητες, διακρατικὲς σχέσεις καὶ ἄλλα πολλά). Μὲ αὐτὰ θὰ ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς σὲ συνέχειες. Ἡ ἑπόμενη συνέχεια θὰ ἀφορᾶ τὴν Οἰκονομία. Ὑψώνουμε τὸν πατριωτισμὸ ἀπροϋπόθετα.

 

Καλὴ Ἀνάσταση!

δ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα 2024-05-03

“...τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ...” (Φιλ. γ’ 18).

Τρίτη 23 Απριλίου 2024 12:35 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Εἰσερχόμεθα στὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τῆς Σταυρικῆς θυσίας, τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ πένθους, τηροῦντες τὴν ἀνάλογη στάση, κατὰ τὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: “Σταύρωσον χεῖρας ἀκινήτως”(Λόγος ΙΕ’ 76). Ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ σωτηρία μας, Αὐτὸς καὶ ἡ ἐγκαύχησή μας: “ἡμῖν γένοιτο καυχᾶσθαι ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ” (Γαλ. στ’ 14).

        Στὴν ἱστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ ὑπῆρξαν αἱρετικοὶ ὅλων τῶν ἀποχρώσεων, ἐκτὸς ἀπὸ σταυρομάχους, σὰν νὰ ἔλειπε μία ψηφίδα ἀπὸ τὸ μωσαϊκὸ τῶν χριστιανομάχων, ὅμως ἐσχάτως φάνηκε καὶ τοῦτο: χριστιανοὶ τινες ποὺ ἀντιτίθενται σ’ Αὐτόν, ἀπαιτοῦντες τὴν ἀποξήλωσή Του. Οὕτω, κινούμενοι ἐχθρικῶς πρὸς Αὐτόν, ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνσή Του ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Βῆμα, ὅπου φρουρὸν ἁγιοποιὸν καὶ φύλακα ἀποτρεπτικὸν ἔθεσε ἡ τῶν πιστῶν εὐσέβεια.

        Ποιὸ εἶναι τὸ ἐπιχείρημα τῶν σταυρολετήρων γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὸ ὀπίσθιο μέρος τῆς Ἁγίας Τραπέζης; Ὄτι ἡ ἀρχαία ἐκκλησία ποτὲ δὲν τοποθετοῦσε τὸν Τίμιο Σταυρὸ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο. Καλῶς! Οὖτοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀληθείας, ἤγουν τῆς ἀπουσίας Σταυροῦ ὄπισθεν τῆς Ἅγίας Τραπέζης. Θαυμάζω, γιατὶ δὲν ἀπαιτοῦν, μὲ τὴν ἴδια μαχητικότητα, τὴν ἰσοπέδωση τοῦ Ἱεροῦ ἀπὸ τὶς τρεῖς βαθμῖδες, ὅπως φαίνεται ἰσόπεδη ἡ ὅποια ἀρχαία βασιλική· τὴν ἀποξήλωση τῶν παραπετασμάτων, ποὺ ἀπεμονώνουν τὸ Ἱερὸ ἀπὸ τὸ καθολικὸ τοῦ Ναοῦ· τὴν κατάργηση τῆς μίτρας καὶ τῶν λοιπῶν ἐξαρτημάτων καὶ ἐπαναφορὰ στὴν ἀρχαῖα ἁπλότητα· τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ χιτῶνος καὶ τοῦ μανδύα; ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀρχετύπως ἁγιοαποστολικοῦ τυπικοῦ τῶν ἀγαπῶν. Ἂς ἀπαιτήσουν οἱ αἱρετικοὶ τοῦτοι νὰ ἀποβληθοῦν ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες τὰ καθίσματα, πού, μάλιστα, μαρτυροῦν δυτικὴ ἐπίδραση. Νὰ ξηλωθοῦν καὶ οἱ κώδωνες καὶ ἀποκλεισθοῦν καὶ οἱ ἱερὲς Εἰκόνες...

        Ἀλλ’ ἂς πιστεύουμε ὅτι οἱ παραπάνω κινοῦνται ἀπὸ ἄγνοια. Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ ἐκκλησία, ποιμαινόμενη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὀργανισμὸς ἐλεύθερος, εἰσάγει καὶ ἐξάγει ἔθη, παραδόσεις καὶ τυπικά, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ θείου φωτισμοῦ, μελέτης τῶν Γραφῶν, ἐμπειρικῶν προσεγγίσεων, ἀκόμα καὶ κρατικῶν παρεμβάσεων (ὅπως μὲ τὸν Covit ποὺ ἡ ἀντίχριστη ἐξουσία διέταξε τὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας ὑπήκουσαν!); Οἱ κώδωνες (καμπάνες) εἰσήχθησαν ἀργότερα καὶ κατηργήθησαν βουλήσει δυναστικῇ, στὴν ὀθωμανική, τὴν κομμουνιστική, τὴ μασονοκρατούμενη πολιτεία.

        Λοιπὸν ἂν κάτι εἶναι βλαβερό, ὅποιος καὶ νὰ μᾶς τὸ ἐπέβαλε θὰ ἀποκηρύξουμε σταθερά· ἂν κάτι εἶναι ἐπωφελές (τὸ “Φῶς ἱλαρὸν” τοῦ Σακελλαρίδη, τὸ “Ἁγνὴ Παρθένε” σὲ νεότερη σημαντική) τὸ κρατᾶμε.

 

Χαίροις, Σταυρὲ πανσεβάσμιε

δ.μ.

23 Ἀπριλίου 2024

"ΠΟΛΕΜΟΣ" ΙΡΑΝ-ΙΣΡΑΗΛ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 3:57 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Ὁ ἐμπαιγμὸς τῶν σιωνιστῶν, εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος, ἀποτελεῖ γελοῖο κατασκεύασμα. Οἱ εἰδήσεις τῶν τελευταίων ἡμερῶν πληροφοροῦν τὸν κόσμο ὅτι ἡ ἰσραηλινὴ μηχανὴ ἐπέφερε πλῆγμα κατὰ τῆς ἰρανικῆς πρεσβείας στὴ Δαμασκό, δολοφονῶντας καὶ κάποιους ἐπιφανεῖς Ἰρανούς.

Ἑπόμενο ἦταν ἡ ἰρανικὴ κυβέρνηση νὰ ἀπειλεῖ τὸ ἰσραὴλ μὲ ἀντίποινα καί, παράλληλα ἡ ἰουδαϊκὴ κυβέρνηση τῆς γιούσα νὰ ἀπειλεῖ τὴν Τεχεράνη μὲ παραινέσεις πραγματιστικές, κομίζουσα καὶ τὸ ἐπιχείρημα τῆς ὑπεροχῆς: -"Συνέλθετε, μολάδες! Εἴμαστε τέσσερις χῶρες(γιούσα, ἀγγλία, γαλλία, ἰσραήλ) φιλοπόλεμες, σατανοκρατούμενες καὶ μὲ ἀσύγκριτη ὑπεροπλία, ἔναντι τῶν δικῶν σας πρωτογόνων ὅπλων. Σὲ 4-5 ὧρες ποὺ θὰ φτάσουν στὴν Παλαιστίνη τὰ βραδυκίνητά σας drones, ἐμεῖς θὰ τὰ καταστρέψουμε στὸν ἀέρα!" –"Ναί, ἀλλά, ἀντιτείνουν οἱ μολλάδες, δὲν πρέπει νὰ σωθεῖ καὶ τὸ γόητρό μας;"

Καὶ γίνεται ἡ συνεννόηση, ποὺ οἱ 4 ἀράχνες συμφώνησαν μὲ τὸ Ἰράν: νὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ καθορισμένο σημεῖο χρόνου ὁ εἰκονικὸς βομβαρδισμός, ἀποκλειομένου τοῦ αἰφνιδιασμοῦ!

Τὰ drones, ἐν συνόλῳ καμιὰ εἰκοσαριά, μὲ φῶτα ἀναμμένα (!) ὑπερίπτανται τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡσὰν πεταλοῦδες, καὶ τὰ γιουσαγγλογαλλοεβραίικα ὅπλα, καὶ αὐτὰ φωτεινά (!), νὰ τὰ ρίχνουν κάτω. Γινόταν ὄντως ἡ ψευδὴς ἀερομαχία ὕπερθεν τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀφοῦ στὸ "φόντο" φαινόταν τὸ γνωστὸ τέμενος τοῦ Ὀμάρ. Τί παιδικὴ χαρὰ ἦταν αὐτή....

Ὅμως βλαβερὴ γιὰ τὰ ἔθνη ποὺ θὰ πιστέψουν ὅτι ἡ χώρα τοῦ μεταφυσικοῦ τρόμου εἶναι ρυθμιστὴς τῶν τυχῶν τοῦ κόσμου. Οὔτε ὁ ἰουδαϊσμὸς οὔτε ὁ μωαμεθανισμὸς εἶναι οἱ νικητές, ἀλλὰ μόνο ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία. Ὁπωσδήποτε τὸ σιιτικὸ Ἰρὰν εἶναι ὑποταγμένο στὸν σιωνισμός, ὅπως καὶ τὸ σουνιτικὸ τοιοῦτο. Δῆτε πῶς οἱ ἰσραηλινοὶ σφάζουν τὴ νέα γενεὰ τῶν Παλαιστινίων ὁμοθρήσκων τους καὶ δὲν ἐξεγείρονται, οἱ κοντὰ 1,5 δισεκατομμύριο τοῦ Ψευδοπροφήτη!...

 

Οἱ ἄθλιοι ἀντίχριστοι γνωρίζουν καλά, νικητὴς εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὄχι αὐτοί

δ.μ.

17 Ἀπριλίου '24

ΤΟΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

Κυριακή 14 Απριλίου 2024 9:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

         Ὡς ἀνθρωπότης βρισκόμαστε στὴν καμπὴ τῆς ἐσχατολογίας. Καί, κατ’ ἀνάγκην, ὡς χριστιανοὶ κατατριβόμαστε μὲ τὰ θέματα αὐτά, ποὺ ἡ ἐνασχόλησή τους εἶναι ἀκίνδυνη, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δόγμα καὶ τὴν πνευματικότητα, κατὰ τὸν παμμέγιστο Πατέρα τῆς Καππαδοκίας ποὺ μᾶς προτρέπει νὰ φιλοσοφοῦμε ἐπ’ αὐτῶν: “Φιλοσόφει μοι περὶ κόσμου ἢ κόσμων, περὶ ὕλης, περὶ ψυχῆς, περὶ λογικῶν φύσεων βελτιόνων τε καὶ χειρόνων, περὶ ἀναστάσεως, κρίσεως, ἀνταποδόσεως, Χριστοῦ παθημάτων”. Ἀκόμα καὶ νὰ ἀστοχοῦμε εἶναι “ἀκίνδυνον”(Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος Θεολογικὸς Α’ 10).

        Ἐπὶ τοῦ ἐσχατολογικοῦ μποροῦμε νὰ θέσουμε κάποιες σπονδυλώσεις, γιὰ τήν, ὅσον ἔνεστι, κατανόησή του. Ἡ πρώτη σπονδύλωση εἶναι ἡ ἄμεση, προσωπικὴ ἑτοιμότης, ἐκτεινόμενη παράλληλα, πρὸς ἅπαν τὸ Χριστιανικὸ πλήρωμα: “Πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε!” Μαρ. ιγ’ 37). Ἄρχισε μὲ τὴν ἐπὶ γῆς παρουσία τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ ἐκτεινόμενη μέχρι τέρματος τοῦ ἐπιγείου βίου. Βεβαιοῦται ἀπὸ ἀνάλογα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως: “Ὁ Κύριος ἐγγύς...”(Φιλ. δ’ 5), “Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου ἤγγικεν...”(Ἰακ. ε’ 8), “Γρηγορεῖτε...”(Ματ. κδ’ 42/Ἀπ. γ’ 2), “ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει” (Ἀπ. α’ 1), κ.ἄ.

        Ἑπόμενη περίοδος, πιὸ συγκεκριμένη καὶ καθωρισμένης χρονικῆς διάρκειας, εἶναι τὸ διάστημα τῆς πρὸ τοῦ Ἀντιχρίστου ἐποχῆς, στιγματισμένης ὡς “ἔσχατοι καιροί” (Β’ Τ.μ. γ’ 1/Β’ Πέτρ. γ’3._ Ἅγ. Ἰγνάτιος, Πρὸς Ἐφεσίους 1, 11). Χωρὶς ἀμφιβολία, τριῶν-τεσσάρων δεκαετιῶν, ὅμως καταστροφική, ἐκρηκτική.

        Τότε θὰ πραγματοποιηθῆ ἡ ἐξαίσια καὶ θεαματικὴ σκηνὴ τῆς πτώσεως τοῦ σατανᾶ, ἀπὸ τὴν ἐναέρια ἄνεσή του σὲ γαιακὴ ἔρημο: “καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν.” Γνωρίζει ὅτι λίγος εἶναι ὁ καιρός του: “εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει”, ὅτι μετὰ τρισήμισυ ἔτη (“καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ”) θὰ φυλακισθεῖ στὰ τάρταρα (Ἀπ. κεφ. ιβ’). Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας συγκρούονται μὲ τὶς δαιμονικὲς δυνάμεις, τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῶν ἀκολούθων του. Μάχη κραταιὰ καὶ νίκη θαυμαστὴ ποὺ θὰ ἐπιτελέσει ὁ Χριστός, “Ὅς καταργήσει τ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας Αὐτοῦ”, τὴ δύναμη τοῦ ἐχθροῦ (Β’ Θεσ. β’ 8).

        Εὐθὺς ἀμέσως θὰ βασιλεύσει ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα εἰρήνη, ἡ εὐλογημένη, πρὸ τῆς Δευτέρας παρουσίας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, περίοδος, διάστημα ὀλίγων αἰώνων,-τὸ Ἀποκαλυπτικὸ διάστημα τῶν “χιλίων ἐτῶν” (Ἀποκ. κ’ 6-7)-, ποὺ θὰ κριθεῖ ἡ διάρκειά του ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Τότε, κατὰ τὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου ἐκείνης, θὰ ἀκουστεῖ ἡ θεία βροντή: “Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ τὰ πάντα” (Ἀπ. κα’ 5). Τοῦτο ἀναμένεται ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μετ’ ἀδημονίας: “Καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν καινῆν προσδοκῶμεν...” (Β’ Πέτρ. γ’ 13). Σὲ κεῖνο τὸ παντευλόγητο νεοεγκαινιασθὲν περιβάλλον θὰ κληθοῦν οἱ πραεῖς, τοὐτέστιν οἱ φιλειρηνικοί, φιλοδίκαιοι, φιλάδελφοι, νὰ κληρονομήσουν τὴν γῆ (βλ. Ματ. ε’ 5).

        Μετὰ τὸ διάστημα ἐκεῖνο, “λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ”, “καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη” (Ἀπ. κ’ 8). Αἴτιο ἀποπομπῆς του νὰ βληθῆ “εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου” (Ἀπ. κ’ 10).

        Ἡ τελευταία περίοδος τῆς ἐσχατικῆς διανύσεως εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία, τὸ τέλος τῆς χρονικῆς ροῆς καὶ ἡ διάνοιξη πρὸς τὴν αἰωνιότητα. Εἶναι τὸ σημεῖο ὅπου “ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται” (Ματ. κδ’ 35), μάλιστα “ροιζηδόν” (Β’ Πέτρ. γ’ 10), μὲ πάταγο ἐκκωφαντικό. Τότε “οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται” (αὐτ.). Διὰ πυρὸς ἡ φθορὰ καὶ ἐκμηδένιση: “Ἅπαντα τὸ πῦρ δοκιμάσει” (Α’ Κορ. γ’ 13).

        Τὰ παραπάνω γραφέντα ἂς χρησιμεύσουν ὡς ἀπάντηση καὶ πρὸς κάποιους χριστιανοὺς πού, ἐνῶ συγχέουν τὶς ἐσχατολογικὲς περιόδους, κατηγοροῦν ἐπὶ χιλιασμῳ ὅποιον ἀναφέρεται στὴν ἐπὶ γῆς ἐγκαθίδρυση τῆς πολιτείας τῶν πραέων.

        Συγκεκριμένα αὐτοὶ χωλαίνουν στὸ σημεῖο, ὅτι μὲ τὴν ἀποτίναξη τῆς ἀντιχρίστου περιόδου, θὰ ἀκολουθήσει, εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Δευτέρα τοῦ Κυρίου Παρουσία. Τόσο ξέρουν....

 

“Ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις ἡμῶν” (Λουκ. κα’ 28)

δ.μ.

12 Ἀπριλίου 2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΑΙΝΟΣ” ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Τρίτη 26 Μαρτίου 2024 7:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

        Ἡ ἑλληνικὴ ἑταιρεία λαχανικῶν “Αἶνος” δέχθηκε συνωμοτικὸ χτύπημα ἀπὸ τὴν Ἀράχνη, ἕνα πρόστιμο 700.000€. Ὁ σκοπὸς τοῦ προστίμου ὑποδηλώνει τὴν προσπάθεια καταργήσεως τῶν ἐν Ἑλλάδι ἑταιρειῶν. Προσπάθεια ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὰ μέσα δεκαετίας τοῦ 1970, πρωθυπουργευόντων Κ. Καραμανλῆ, Γ. Ράλλη, Ἀν. Παπανδρέου, Κ. Μητσοτάκη, Κ. Σημίτη, Τζέφρυ, Ἀν. Σαμαρᾶ, Ἀλ. Τσίπρα, Κυρ. Μητσοτάκη. Ὅλοι τοῦτοι οἱ μισέλληνες ἐργάστηκαν ἐπάνω στὸν τομέα αὐτόν, ὁ καθένας τους κλείνοντας καὶ ἀπὸ μιὰ δεκάδα ἑταιρειῶν.

    Νὰ ἀναφερθοῦν κάποια ὀνόματα ἑταιρειῶν ποὺ ἔκλεισαν οἱ παραπάνω ἀνθέλληνες πρωθυπουργοί:

ΑΓΝΟ,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, 

ΑΝΕΚ,

ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ,

ΑΡΜΑ,

ΑΤΛΑΝΤΙΚ, 

ΑΥΡΙΑΝΗ,

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ, 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΒΙΑΜΑΞ,

BOXER, 

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,

GOODYEAR,

DIANA,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,

ESKIMO,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ,

ΗΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ,

ΙΖΟΛΑ,

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ,

ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ,

ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ,

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ,

ΜΙΝΙΟΝ, 

Μ.Ο.Μ.Α.,

ΜΟΣΧΟΥ ΘΩΜΑΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΝΕΑ TV,

NISSAN,

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ,

ΠΑΠΥΡΟΣ,

ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ,

ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ,

ΠΙΤΣΟΣ,

ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ,

ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ,

ΣΑΡΙΖΑ,

SPIDER,

STAYER,

TEOCAR,

ΤΣΑΛΜΑ,

ΥΠΑΡΧΩ,

PHILIPS,

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ,

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ,

ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΩΠΕΙ.

    Στὸν παραπάνω πίνακα ἀναφέρονται οἱ ἑταιρεῖες ἐκεῖνες ποὺ χρεωκόπησαν προσχεδιασμένα, μὲ σκοπὸ τὴ διάλυσή τους καὶ τὴν ἀνέχεια ποὺ ἀκολουθεῖ, ἀπὸ τὴν συνεπόμενη ἀνεργία πολλῶν χιλιάδων ἐργατῶν. Οἱ ἑταιρεῖες αὐτές, ὅσες δὲν ἐρήμωσαν πέρασαν σὲ ἀχυρανθρώπους, ὄπισθεν τῶν ὁποίων βρίσκεται μάτσας τις. Εἶναι καὶ κάποιες ἄλλες ποὺ εἶναι ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας, μὲ διευθυντὴ κάποιον ἀχυράνθρωπο, πού, ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου, μεταβιβάζει τὴν ἑταιρεία σὲ ἄλλον ἀχυράνθρωπο, ὅπως

“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”,

MEGA”,

“ANTENNA”,

“ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ”(ἀπὸ ἀχυράνθρωπο σὲ ἰουδαῖο ἀφέντη)

MINOAN LINES”,

ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΑ,

“CRETA FARM”,

“TRANSTEKOM”…

Ἔρχεται ἡ ἐκδίκηση

δ.μ.

26 Μαρτίου 2024

“Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...!”

Κυριακή 17 Μαρτίου 2024 9:20 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

            Ἡ ἐπικὴ καὶ θριαμβικὴ ἰαχὴ ἐκφωνήθηκε ἐσχάτως ὡς βροντή, ἀπὸ τὸν ἥρωα τῆς φυλακῆς Ἠλία Κασιδιάρη. Ἂν καὶ καταστελλομένη ἀκούστηκε!

            Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ λόγος τοῦτος ἀρχικῶς ἐξεφωνήθη ἀπατηλὰ ἀπὸ τὸν δημεγέρτη Ἀν. Παπανδρέου. Πλὴν ὡς στερημένος νοήματος, χρησιμοποιεῖτο δημαγωγικῶς, ἀφοῦ πλήθυναν οἱ βάσεις τῶν γιουσαίων. Ὅμως ἐπὶ τοῦ Ἠλία, ἐπειδὴ ὁ λόγος εἶναι οὐσιώδης, διώκεται δικαστικῶς. Συσκέπτονται τὰ ἑρπετοειδῆ τῆς ἐξουσίας, πῶς, στὰ δεκατρία χρόνια εἱρκτῆ τοῦ ἥρωα Πατριώτη, προσθέσουν καὶ ἄλλα....

    Τὸ μισελληνικὸ σκουπιδαριό, βαβαί, ἀπαγορεύει τὴν πατριωτικὴ ἰαχή, ἀφοῦ λυσσομανᾶ ἀπὸ ρατσιστικὴ μανία. Μάλιστα ἐπεμβαίνει δικαστικὴ ἀρχή, ἡ ὁποία καὶ διορίζεται ἀπὸ τὸν ψυχοπαθῆ καὶ δαιμονισμένο πρωθυπουργό. Αὐτὸς ὁ ζαβὸς δικτατορίσκος ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ διορίζει ἀκόμα καὶ τοὺς δικαστικοὺς κλητῆρες.

        Τὸ θέμα εἶναι πολὺ σοβαρό, ἀφοῦ καταδεικνύει τὸ ὑποχθόνιο ἀσίγαστο μῖσος τῆς Ἀράχνης κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Σὲ ὅποια ἄλλη χώρα ὁ λόγος αὐτὸς θὰ ἀποσποῦσε ἔπαινο καὶ ἐπιβράβευση. Φαντάζεται κανεὶς τὸν τοῦρκο νὰ μὴ φωνάζει, “Ἡ τουρκία ἀνήκει στοὺς τούρκους”; Καί, βεβαίως νὰ ἐπιβραβεύεται, ὄχι νὰ καταδιώκεται, ὅπως στὴ Χώρα μας. Πιστεύω οἱ Πατριῶτες Ἕλληνες σύντομα θὰ ἀναλάβουν δράση καὶ θὰ τιμωρήσουν τὸν μισελληνικὸ ἑσμό.

 

Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες

δ.μ.

17 Μαρτίου 2024