Προσεισμικὴ ἀναγγελία ἄνευ ἀφορμῆς ἐρωτήσεως τινός

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013 4:23 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Προσεισμικὴ ἀναγγελία ἄνευ ἀφορμῆς ἐρωτήσεως τινός.

Ἡ κυβέρνηση τῆς φαρμακερῆς τριβόλου, ἐν Ἀθήναις καὶ ἐν Βρυξέλαις, μᾶς ἑτοιμάζει νομοσχέδιο "ἀντιρατσιστικό", ὅπως εὐσήμως τὸ ἀποκαλεῖ, παραπλανῶντάς μας. Ὅμως πρόκειται περὶ δολιότητος ρατσιστικῆς, σκοταδιστικῆς, ψευδοκρατικῆς καὶ "ὁλοκαυτωματικῆς". Ὁ Ἕλλην, ὁ ἀτόφιος καὶ ἀπαραχάρακτος, ἀσφαλῶς ὑποψιάζεται – ἂν ἐθελοτυφλοῖ δὲν εἶναι Ἕλλην – , ποιοὺς θέλει νὰ προστατεύσει τὸ ἐξευτελισμένο νομοσχέδιο καὶ ποιοὺς νὰ θέσει ὑπὸ διωγμόν.

Στοὺς ὑπὸ διωγμὸν περιλαμβάνονται ἀκόμα καὶ οἱ εὐρωσκεπτιστές, καταπῶς δήλωσε ἕνα ἀγροῖκο τρωκτικό, ἕνας (γο)δημαρίτης.

Ἀλίμονο σὲ ὅποιον Ἕλληνα ἀποτολμήσει, κατὰ τὴν ἔκρηξη τῆς δικαίας ὀργῆς του, νὰ ἐκστομίσει λόγο ἐναντίον τοῦ ὅποιου λαθρομετανάστη. Σημειώνουμε ἐδῶ ὅτι λαθρομετανάστες ἡ Χώρα μας δέχεται ἀπὸ τὸ 1833, ὅταν στὸ Ναύπλιο ξεβράστηκαν, μεταξὺ τῶν 2.500 βαυαρῶν καὶ 300 ἰουδαῖοι, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ ἰοβόλο ἑρπετὸ Max Rothschild. Ὁπωσδήποτε στὸν κάθε ἀντιφρονοῦντα οἱ τοῦ "νομοσχεδίου" γαλίφες παρασκευάζουν σκληρὴ ἐκδίκηση γι' αὐτή του τὴν τόλμη καὶ τὴν ἐλευθεροστομία.

Πρέπει νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι τὸ κέντρο βάρους τοῦ ἐν λόγῳ "νομοσχεδίου" δὲν εἶναι ἡ προστασία τῶν λαθραίων, ἀλλὰ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ "Ὁλοκαυτώματος", ὡς δόγματος ἀπαραγράπτου. Σ' αὐτὸ ἀποβλέπουν ὅλα τοῦτα τὰ ὄρνια: νὰ στρέψουν τὸν κόσμο στὴ λατρεία καὶ προσκύνηση τῶν "θυμάτων", ἀντιστάσεως μὴ οὔσης. Γιὰ ἀντίσταση σημειώνουμε κάτι ἐνδιαφέρον. Τρεῖς βουλευτές – οἱ Ἠλίας Κασιδιάρης, Χρῆστος Παππᾶς καὶ Μιχάλης Ἀρβανίτης – , ποὺ τυχαίνει νὰ ἀνήκουν στὴ "Χρυσῆ Αὐγή", δήλωσαν εὐθαρσῶς ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Βουλῆς, πὼς τὸ "Ὁλοκαύτωμα" εἶναι μῦθος! Ἀξίζει ἕνα μεγάλο "Εὖγε" στοὺς τρεῖς φιλαλήθεις πατριῶτες, ποὺ ξιφούλκισαν γενναιοφρόνως ἐναντίον τοῦ Ἀποκαλυπτικοῦ θηρίου. Ἡ Πατρίδα μας τοὺς ἐπιφυλάσσει μεγάλες τιμές. Προειδοποιοῦμε τοὺς ἰουδαιομανεῖς ὁλοκαυτωματοπλάστες μὴ τοὺς βλάψουν στὸ παραμικρό, διότι θὰ τὸ πληρώσουν πολὺ ἀκριβά….

Μετὰ ταῦτα, ἂς κατεβοῦμε στὴν πλήρη δαιμονίων κοιλάδα Ἐννόμ, ἔνθα λατρεύονται ὁ Βάαλ καὶ ἡ Ἀστάρτη, προστάτες τοῦ "Ὁλοκαυτώματος".

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως