ΕΝΘΕΤΟ ΛΟΓΟΥ ΦΙΛΑΛΗΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014 1:24 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ένθετο λόγου φιλαλήθους και πατριωτικού

1. Χαρῆτε οἱ πάντες! Τὸ "παιδὶ" εἶναι ἐλεύθερο νὰ σπουδάσει! Μιλᾶμε γιὰ τὸν Ρωμανό, "ρωμανιώτικης" καταγωγῆς. Τώρα τὸ "παιδὶ" δύναται νὰ ἀνοίξει τὰ φτερά του πρὸς τὶς εὐγενεῖς ἐφέσεις του, νὰ σπουδάσει, ὥστε νὰ γίνει "χρήσιμος" στὴν κοινωνία. Βέβαια τὸ "παιδί", μὲ τὸν "ἔντιμο" βίο τὸ "εὐπρεπὲς" ἦθος καὶ τὰ "αὐτοθυσιαστικὰ" ὁράματα του, ὀργάνωσε ἀμέτρητες ποινικῶς κολάσιμες πράξεις. Τόσο ποὺ καταδικάστηκε σὲ φυλάκιση δεκαπέντε ἐτῶν! Τὸ μόνο ἐλαφρυντικὸ ποὺ κομίζει ὁ πατέρας του, εἶναι πὼς ὁ κανακάρης του κρατοῦσε μὲν "καλάζνικοφ", ὅμως δὲν τὸ χρησιμοποίησε· ἄρα ἔχει "ἀνθρωπιὰ" τὸ "παιδί", λέει ὁ πατέρας του.

1α. Ὁ "νεαρός", ποὺ ἤδη γέρασε στὸ κακό, τόσο πολὺ ποθοῦσε τὴ "γνώση", ὥστε ἀπὸ νωρὶς ἐκπαιδεύτηκε στὸν πόλεμο τῶν πόλεων, στὶς ληστεῖες, στὴν κατασκευὴ βομβῶν, στὴ χρήση ὅπλων, ὄντας ἐνταγμένος σὲ συμμορία (ἀντι)εξουσιαστῶν. Μπουμποῦκι ὁ "bon viveur", κατὰ τὸν πατέρα του ὁ ἄσωτος υἱός του. Δηλαδὴ ἕνα κάθαρμα: ληστής, ἐμπρηστής, φονευτής. Ταῦτα πάντα ἀποτυπώνονται στὸ παγωμένο βλέμμα του, ὅμοιο τῆς ἔχιδνας.

1β. Διακρίνουμε κι ἄλλες πτυχὲς στὴν ἄθλια τούτη μαφία. Στὴ δίκη τοῦ ἀστυνομικοῦ Κορκονέα, ποὺ σκότωσε, ἄγνωστο πῶς, τὸν Ἄλεξ Γρηγορόπουλο, ὁ Ρωμανὸς ἀπέφυγε νὰ καταθέσει ἐναντίον του. Θὰ πεῖτε, ἀπὸ "εὐγένεια", μιὰ καὶ τὸν χαρακτηρίζουν ὡς "εὐγενῆ" τὸν ἀτάσθαλο καὶ μισέλληλα ἰουδαῖο. Ἀλλὰ τὴν ἴδια στάση δὲν τήρησε καὶ ἀπέναντι τῆς αὐτοπρόσκλητης Κωνσταντοπούλου καὶ τοῦ ὀπορτουνιστῆ πατέρα της, ποὺ τοὺς ἀντιμετώπισε σκαιῶς;

1γ. Δὲν διαλανθάνει, πιστεύω, τοῦ ὀξυτόμου νοὸς ὅτι ἡ ὑπόθεση Ρωμανοῦ εἶναι μία ἰουδαϊκὴ ὑπόθεση. Μελετῆστε τὸν περίγυρο αὐτοῦ τοῦ ἀδίστακτου ἀγκιτάτορα: μητέρα του, μιὰ ὠμὴ πορνοβοσκός, τσάτσα· πατέρας του, ἕνα ἄτομο ἀπολίτιστο, ἀσυνείδητο ἐντελῶς, ἰουδαιοπαθές· θεῖός του, ὁ Νάσιουτζικ, ὁ δολοφόνος τοῦ Διαμαντόπουλου, πολυκτηματίας ἀφορολόγητος· συνήγορός του ὁ ὁμόθρησκός του ὑπερασπιστὴς ἀναρχικῶν μπάλαλος Φρ. Ραγκούσης· ἰατρός του, ποὺ παρακολουθοῦσε τὴν "ἀπεργία πείνας" (χά...) αὐτοῦ ἀποκλειστικά, μία τῆς gang τῶν ἀναρχικῶν· ὑπερασπιστής του στὴ Βουλὴ ὁ ἄχρηστος καὶ παιδιοσβέστης Λοβέρδος ποὺ μέσῳ μιᾶς ἐσχηματισμένης καὶ ὑποκριτικῆς ἀνησυχίας, ἀπειλοῦσε τοὺς πάντες, λέγοντας: "Ἂν πάθει κάτι (τὸ "παιδί") τὸ κρῖμα στὸν λαιμό σας...· οἱ ἰουδαιογλύφτες δημοσιογράφοι, σὰν ἐκεῖνο τὸν βλαβερὸ παπαγάλο Κ. Ἀρβανίτη· διαμαρτυρόμενοι, οἱ συγκουκοῦλοι του (ἀντι)εξουσιαστές, κάτοικοι βορείων προαστίων....

1δ. Ἀναφέρουμε ἰδιαιτέρως ἕναν ἱερέα, ὀνόματι π. Χρῆστο Ζαρκαδούλα, τῆς ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ποὺ ἀναλύεται ἀπὸ ἀγωνία γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ ληστοῦ καὶ ἐμπρηστοῦ τούτου, τὸν ὁποῖο "δολοφονοῦν τὰ ὄργανα τοῦ ἀστικοῦ κράτους". Ἐλέησον, πάτερ, σεαυτόν: ἀστικὸ κράτος εἶναι ὁ Ρωμανός, οἱ κουκουλοφλῶροι, οἱ τραπεζοκράτορες, οἱ παντοῖοι ἀχυράνθρωποι, οἱ κυβερνῶντες. Τὸ δὲ ἀστικὸ κράτος ἐντοπίζεται στὸ Κολωνάκι, στὰ βόρεια προάστια, στὴ Βάρκιζα, ὅπου οἱ (ἀντι)εξουσιαστές, ἀντὶ νὰ πυρπολοῦν, προστατεύουν. Ὅμως ὁ πάτερ, ἀφοῦ τυφλώθηκε τόσο, ὥστε νὰ γράφει περὶ αὐτοῦ τοῦ ἀποβράσματος τῆς κοινωνίας, ὅτι "Σεβάστηκε τὴ ζωὴ τῶν ἄλλων, γιὰ νὰ λάβει ὡς ἀνταπόδοση σκληρότατα βασανιστήρια", ἀποφαίνεται, ὅτι "ἡ συμπαράσταση στὸν ἀγῶνα τοῦ Νίκου Ρωμανοῦ δὲν εἶναι δικαίωμα, εἶναι καθῆκον ὅλων ὅσων θέλουν νὰ λέγονται ἄνθρωποι". Κατακλείει δὲ ὁ θηρευτὴς ἐπαίνων, ἀπὸ ἐχθροὺς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ἱερεὺς μὲ τὴν ἐσκοτισμένη διάνοια, "μὲ σεβασμὸ καὶ τιμὴ στὸν ἀγῶνα τοῦ Νίκου Ρωμανοῦ". "Τιμὴ" στὸ ἄτιμο ἀποκαθαρίδι ποὺ μὲ τὴν ταλιμπανική, πολιτισμοφθόρο καὶ πυρομανιακὴ καταστροφικότητα κατέστρεφε, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους φλώρους, τρομοκρατῶντας τοὺς Ἕλληνες πολίτες! Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Πρ. κ' 30) ὁμιλεῖ περὶ πιστῶν "λαλούντων διεστραμμένα"· εὔχομαι ὁ πάτερ τοῦτος νὰ ἀνανήψει. Ὀψὲ γοῦν, πάτερ!

2. Συναφὲς μὲ τὰ παραπάνω εἶναι καὶ τοῦτο: τὰ κακουργήματα ποὺ ὀργανώνουν οἱ (ἀντι)εξουσιαστές. Ἡ κυβερνῶσα συμμορία διαπιστώνει ὅτι τὸ "Πολυτεχνεῖο" ξεθώριασε. Λοιπὸν ἀνανεώνει τὴν ἐξάρτηση τοῦ λαοῦ, ποὺ τοὺς ἀκουλουθεῖ, πρὸς τὸ τίποτα. Οὕτω μεταφέρει τὴν ἑορτὴ ἀπὸ τὶς 17 Νοεμβρίου στὶς 6 Δεκεμβρίου, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ θανάτου τοῦ Ἄλεξ Γρηγορόπουλου. Φέτος (2014), μάλιστα, ἐδείχθη ὅτι τὰ ἰουδαιοκάναλα τῆς ἀτιμίας, μὲ ὡραιοποιήσεις, συγκαλύψεις συναισθηματισμοὺς καὶ συγκαλύψεις, κατόρθωσαν νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἡμέρα ὡς ἑορτὴ συμπαθείας τῶν βδελυγμάτων τῆς κουκούλας. Ἑπόμενο ἦταν, μὲ τὴν παντοδυναμία τῶν καναλιῶν τῆς ἰουδαιολύσσας, νὰ σβύσει ἐντελῶς ἡ μνήμη τῶν θυμάτων καὶ τῶν ζημιῶν ποὺ ἐπέφεραν οἱ μισητοὶ κουκουλοφόροι πράκτορες, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ βυθίσουν τὴ Χώρα μας στὸ χάος, τῆ συνεργείᾳ καὶ πολλῶν ἄλλων ἐχθρελλήνων ποὺ μᾶς εἶναι πλέρια γνωστοί.

2α. Ἂν ἐξετάσει κανεὶς τὴν ἀπολύτως κατευθυνόμενη δράση τῶν καθαρμάτων τούτων θὰ διαπιστώσει ὅτι κατευθύνονται μανιακῶς κατὰ τοῦ ἕλληνος πολιτισμοῦ. Στοχεύουν τὰ νεοκλασικὰ κτήρια, ἀποκολλοῦν μάρμαρα, πυρπολοῦν βιβλιοθῆκες. Δὲν λησμονοῦμε ὅτι ἐπανειλημμένως θέλησαν νὰ κάψουν τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη. Ἐσχάτως ξήλωσαν τὰ μάρμαρα ἀπὸ τὴ νεόδμητη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ἡρακλείου Κρήτης. Βάσει τῶν παραπάνω θὰ τοποθετούσαμε τούτους εὐχερῶς μεταξὺ τῶν ταλιμπάν. Ὅμως τοὺς τοποθετοῦμε καὶ μεταξὺ τῶν κατσαπλιάδων, ἀφοῦ, μὲ κάθε ἀναταραχὴ εἰσβάλλουν στὰ καταστήματα καὶ ἀδειάζουν ταμεῖα καὶ προθῆκες. Συσσωρεύουν τὰ ἁρπάγματα σὲ φορτηγά, μὲ "ἄγνωστη" κατεύθυνση. Κάποιο bazaar θ' ἀνοίξει στὰ Τίραννα...! Τὸ ὅτι στὶς ταραχὲς αὐτὲς ἐπιστρατεύονται καὶ ξένα καθάρματα μεταξὺ τῶν "Ἑλλήνων" (Θεὸς φυλάξοι, νὰ εἶναι Ἕλληνες αὐτὰ τὰ μιαρὰ κοπρόσκυλα!) ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴ σύνθεση τῶν κουκουλικῶν συμμοριῶν· ἀπὸ τὶς 29 συλλήψεις ποὺ ἔγιναν τὶς πρῶτες ὧρες τῶν ταραχῶν, ἀνεφέρθησαν 7 ἀλλοδαποί.

2β. Τὴ λύση ποὺ προτείνουμε ἐμεῖς, γιὰ τὴν ἀπαλλαγή μας ἀπὸ τοῦτο τὸ κατσαριδομάνι: τοὺς συγκεντρώνουμε ὅλους τοὺς ἥρωες τῆς ἀνάνδρου κουκούλας καὶ τοὺς στέλνουμε σὲ ἄλλη χώρα, κατόπιν διακρατικῆς συμφωνίας. Πολλὲς χῶρες θὰ δεχθοῦν, μάλιστα ἐὰν συστήσουμε νὰ τὸν ἀπομονώσουν σὲ ἕνα χωριὸ καὶ "ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου αὐτοῦ φάγεται τὸν ἄρτον αὐτοῦ" (Γεν. γ' 19), τότε θὰ διορθωθεῖ, παρὰ τὸν δαιμονισμό του. Βεβαίως, ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἀστυνομίας.

2γ. Συνιστοῦμε στὸν κάτοχο πλούσιας ἀγχινοίας νὰ στοχασθεῖ στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τῆς συμπλεύσεως κουκούλων καὶ συρίζα. Τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς 6 καὶ 7 Δεκεμβρίου, ὅταν ἡ Ἀθήνα καιγόταν ληστευόμενη, συριζαῖοι βολευτὲς παραφύλαγαν στὴν Γ.Α.Δ.Α. νὰ πιέσουν τὴν Ἀστυνομία νὰ ἀφήνει τοὺς προσαγομένους "νεαροὺς" ἐλεύθερους! Σκέφτομαι ἂν αὐτὸ τὸ ρεμάλι μὲ τὴ μισελληνικὴ μανία καὶ τὴν τροτσκιστικὴ νοοτροπία καταλάβει τὴν ἐξουσία, τὶ ἔχουν νὰ πάθουν οἱ Ἕλληνες. Κι ἂν δὲν τοὺς ἀρέσει, τότε... "Γουναράδικο"!

3. Τὴ νύχτα τῆς 13/12/2014, "ἄγνωστοι" χτύπησαν τὴν ἰσραηλινὴ πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν. Ἂς μὴ ἀνησυχοῦν οἱ ἰουδαιοπασχίτες, πρόκειται γιὰ ἕνα συνηθισμένο "παρὼν" αὐτοτραυματισμοῦ καὶ προβοκάτσιας: ἡ Mossad, μὲ τὶς δέουσες προφυλάξεις, ρίχνει 54 σφαῖρες, ὄχι ἀσκόπως. Ὀφείλετο τὸ χτύπημα στὴν ἀνία ποὺ αἰσθάνονταν οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ἰουδαϊσμοῦ, ὅτι τὰ μέσα δὲν ἀσχολοῦνται μ' αὐτούς, ἐκτοπίζοντάς τους στὴ δεύτερη ζώνη τοῦ εἰδησεογραφικοῦ. Κατὰ δεύτερο λόγο, νὰ μηνύσει στὰ πέρατα ὅτι στὴν Ἑλλάδα διαχέεται "ἀντισημιτικὸ" πνεῦμα. Τέλος, κατὰ τρίτο λόγο, νὰ δώσει ἐπιχείρημα στὰ παπαγαλάκια ὅτι οἱ ἐδῶ συμμορίες δροῦν ἐναντίον τῶν ἑβραίων. Ἀπὸ τὴν ἀστυνομικὴ ἔρευνα διαπιστώθηκε ὅτι οἱ χολέρες ἐκεῖνες ποὺ πυροβόλησαν, ἦταν τῆς "Ὁμάδος λαϊκῶν ἀγωνιστῶν". Εἶναι ἡ ἴδια συμμορία ποὺ πέρυσι (23/12/13) ἔριξε τὶς διπλάσιες σφαῖρες ἐναντίον τῆς οἰκίας τοῦ Γερμανοὺ πρέσβυ στὸ Χαλάνδρι. Ἀπεδείχθη ὅτι ἡ συμμορία τούτη προέρχεται ἀπὸ ἄλλη εὐρύτερη ὀργάνωση ποὺ δρᾶ ἐγκληματικῶς στὴν Ἑλλάδα. Συμπέρασμα, ἀφοῦ ἡ "Ὁμάδα λαϊκῶν ἀγωνιστῶν" εἶναι προβοκατόρικη-ἰουδαϊκή, τὸ ἴδιο εἶναι καὶ οἱ ἄλλες: σὰν τὰ συγκοινωνοῦντα ἀγγεῖα, ποὺ ἀντλοῦν ἀπὸ κοινὴ βοθρολίμνη: τὴ Mossad!

4. Οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ τῶν χωρῶν ποὺ μᾶς περιβάλλουν εἶναι, χωρὶς ἐξαίρεση, καθάρματα, τῆς Τουρκίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Βαρντάρσκα, τῆς Ἀλβανίας, τῆς τουρκοπάτητης Κύπρου. Ἀναμφισβήτητα ὅλοι τους εἶναι ἐγκληματικὲς φύσεις: φανατικοὶ ἰσλαμιστές, ἀντίχριστοι, διαολισμένοι.... Τούτους πάντες ξεπέρασε ἡ ἀλβανικὴ ἡγεσία: Ἐμβὲρ Χότζα, Σάλι Μπερίσα, Φάτος Νάνο, Θάτσι, Ἔντι Ράμα. Αὐτὸς ὁ Ράμα εἶναι ὁ πιὸ ἀχρεῖος, τὸ μεγαλύτερο ρεμάλι ποὺ φάνηκε ποτέ! Τοῦτος ὁ ἀλβανός, ἕνα ἀμερικανόδουλο σύχαμα, προβάλλεται ὡς ἀρχηγὸς τοῦ λεγομένου "Σοσιαλιστικοῦ κόμματος", μιὰ νέα ἔκδοση τοῦ "Κόμματος ἐργασίας" τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα. Οἱ οἰκονομικοὶ δεῖκτες τῆς Ἀλβανίας χάρι στοὺς Ἕλληνες, παρουσίαζαν αὔξηση μέχρι καὶ 7% ἐτησίως, ἐπὶ μία εἰκοσαετία, ἐνῶ κατὰ τὰ τέσσερα τελευταῖα ἔτη κατέβηκαν στὸ μηδέν, ὡς ἀντίκτυπος τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου τῆς Ἑλλάδος. Ὅμως τὸ σκουλῆκι τοῦτο, ἀντὶ νὰ ἐκφράζει εὐχαριστίες πρὸς τοὺς Ἕλληνες ξερνάει ἀφροὺς μισελληνικῆς λυσσοπαθείας. Συνιστὰ στοὺς ἀλβανοὺς νὰ διεκδικοῦν "τὰ ἀλβανικὰ ἐδάφη καὶ ὄχι τὴ μεγάλη Ἀλβανία", ποὺ σημαίνει κατάληψη τῆς Ἑλλάδος μέχρι τὸ χωριὸ Λάλα τῆς Πελοποννήσου, καὶ ὅπου ἀλλοῦ πάτησε πόδι ἀλβανοῦ! Ἡ ὑποστήριξη πρὸς τὰ ἀλβανικὰ κόμματα ἄρχισε μὲ τὸ "πασόκ", ἐνετάθη ἐπὶ "νέας δημοκρατίας" καὶ κορυφώθηκε ἐπὶ παρδαλῶν παχυδέρμων καὶ μονοφθάλμων. Ἀλλὰ δὲν νοιαζόμαστε γι' αὐτὸν τὸν ταλιμπάνο μισέλληνα. Θὰ τὸν ἀναλάβουν οἱ Σέρβοι....

5. Ὁ "ἐθνικὸς ἐργολάβος" περιμένει τὸν ταξιδιώτη στὴν ἄσφαλτο, νὰ τὸν θυσιάσει. Ἐσχάτως ἔστησε τὴν παγίδα του στὸ 61ο χιλιόμετρο τῆς Ἐθνικῆς Ἀθηνῶν - Λαμίας, στὸ Σχηματάρι, κατὰ τὴ νύχτα τῆς 12/12/2014. Ναὶ μέν, κλασικὸς τρόπος θανατώσεως ἐπὶ τῆς ἀσφάλτου, ποὺ λειτουργεῖ μονίμως καὶ ἀποτελεσματικῶς, εἶναι οἱ ὁδικὲς κακοτεχνίες, ὅμως ὁ "ἐθνικὸς ἐργολάβος" δὲν εἶναι εὐχαριστημένος. Στίβει τὸ δαιμονοτερπὲς κρανίο του καὶ βρίσκει λύση σατανική: σὲ σημεῖο ποὺ ἐπεσκευάζετο ὁ δρόμος, ὁ "ἐθνικὸς εὐεργέτης" ἀναθέτει σὲ ἐργάτες ἀλλοδαπούς (ἐδῶ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι εἶναι ἀλλοδαποί, δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες!) νὰ ἀποκλείσουν τὶς δύο ἀπὸ τὶς τέσσερις λωρίδες. Παράλληλα σβύνει τὰ φῶτα τοῦ ἐργοταξίου, μειώνει τὸν ἀριθμὸ τῶν κώνων κατὰ δύο τρίτα, καὶ ἁπλώνει τεχνηέντως παχὺ στρῶμα μηχανελαίου. Στὴν παγίδα αὐτὴ χάσαμε τὴ νέα γυναῖκα Ἄννα Γιαννακοπούλου, κι ἄλλοι, ἕνας-δύο, χαροπαλεύουν, ἐνῶ καταστράφηκαν καὶ 32 αὐτοκίνητα! Ἐνῶ τοῦτος ὁ καταραμένος μισέλλην κατασκευάζει κι ἄλλους δρόμους-σφαγεῖα, προηγουμένως ἑτοιμάζεται νὰ στήσει καὶ ἄλλους 35 σταθμοὺς διοδίων.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως