Παρέμβλητο

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 10:14 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Παρέμβλητο, τὸ προτελευταῖο

Τὴν Πατρίδα μας, ποιὸς ἐθελότυφλος δὲν τὸ γνωρίζει; τὸ ἐχθρικὸ ἐπιτελεῖο, μὲ τοὺς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος πράκτορές του, ὠθεῖ στὸ χάος καὶ τὴν ἐκμηδένιση. Ἡ ἐρώτηση ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι ἄμεση καὶ ταχινή: Πῶς θὰ δυνηθοῦμε νὰ καταλύσουμε τὰ ὑψηλὰ τείχη τῆς φυλακῆς ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει ἡ ἔκνομος συμμορία τῶν ἐξουσιαζόντων; Προτείνουμε γιὰ τὴ θωράκισή μας ἕνα τριπλὸ χειρισμό:

α) νὰ ἐντοπίσουμε τοὺς ἐχθρούς μας (Δαιμονοφιλοπούλου, Ἀβραμόπουλο, "Ὀχετό", "Συρίζα"...)·

β) Νὰ αὐξήσουμε τὴν προσευχή μας (Ἡ εὐχὴ "Κύριε Ἱησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με", νὰ μᾶς εἶναι συνεχής)·

γ) Νὰ ἀποκτήσουμε ὅπλο (Μὲ τὰ ὅπλα θὰ σώσουμε τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τὴν Ἑλλάδα μας!). Ἴτε, παῖδες Ἑλλήνων....

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως