9. Ἡ ἀπὸ "ἱεροῦ" κορανίου ἀκριβὴς γνώση τοῦ ἰσλάμ

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 12:23 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "9. Ἡ ἀπὸ "ἱεροῦ" κορανίου ἀκριβὴς γνώση τοῦ ἰσλάμ"


Μπορείτε επίσης να το διαβάσετε  εδώ

Εάν θέλετε να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf αρχείο  πατήστε εδώ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως