Ποιοί χρηματοδότησαν τήν ἐπανάσταση τῶν μπολσεβίκων στή Ρωσία;

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010 1:05 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί χρηματοδότησαν τήν ἐπανάσταση τῶν μπολσεβίκων στή Ρωσία;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας)   


Ἀπάντηση :  Πρέπει νά ξέρουμε νά ἀκριβολογοῦμε: κάθε κίνημα πού ἀποβλέπει στήν ὑποδούλωση δέν θά πρέπει νά ὀνομάζεται ἐπανάσταση, ἀλλά πράξη δολοφονική. Ὅθεν κακῶς, κάκιστα τό τυραννικό καθεστώς εἰδεχθῶν καθαρμάτων τῆς διεθνοῦς μαφίας, πού ἐπεβλήθη στή χώρα τῶν εὐγενῶν ἀνθρώπων τῆς Ρωσίας, ὀνομάζεαι «Ἐπανάσταση».

Τό πραξικόπημα τῶν μπολσεβίκων στή Ρωσία χρηματοδοτήθηκε καί ὑποστηρίχθηκε ἀπό τό διεθνές ἰουδαιαριό. Τό θέμα εἶναι πολύ μεγάλο, μέ ήδη ὁρισμένες πτυχές ἀποκεκαλυμμένες. Πρέπει δέ νά ποῦμε ἐξαρχῆς, ὅτι ἀσκήθηκαν καί ἄλλα μέσα στή Ρωσία, ἐκτός τῆς χρηματοδοτήσεως. Ταῦτα εἶναι ἡ ἀτσάλινη σιωπή, τό καθεστώς συνεχοῦς καί ἀνελέητης προπαγάνδας, τό σύστημα διαστρεβλωτικῆς ἐνημερώσεως, ἡ ἐπιβολή τρόμου. Ἐπί 70 καί πλέον ἔτη, ἡ σιωνιστική μηχανή δούλεψε συστηματικά στήν ἐπιβολή τοῦ σάπιου καί δολοφονικοῦ συστήματος, στέλνοντας στόν θάνατο ὑπερ΄τά 36 ἑκατομμύρια Ρώσους. Αὐτοί πού χρηματοδότησαν τό πραξηκόπημα τῶν μπολσεβίκων εἶναι γνωστοί σιωνιστές καί τά ὀνόματά τους εἶναι γνωστά: Warburg, Parvus, Hamer, ἕνα κατακάθι σιωνιστικό, πού διατελοῦσε σέ ἐξάρτηση ἀπό τό βασιλιά Rothschild.

Ὅμως, ἐπαναλαμβάνω, οἱ σιωνιστές δέν χρηματοδότησαν μόνο, ἀλλ’ἄσκησαν καί ἄλλα μέσα. Γιά τήν καταβαράθρωση τῆς Ρωσίας δούλεψε ὅλο τό ἑβραιαριό παγκοσμίως. Ὅλοι δέ οἱ πρωταγωνιστές, ἀνερχόμενοι σέ πολλές ἑκατοντάδες ἦταν ἐπιφανῆ ἰουδαϊκά καθάρματα : ἀπό τόν πρωθυπουργό Ρωσίας, τούς κομισσαρίους, τούς διευθυντές ἐφημερίδων, τούς ἐργοστασιάρχες, τούς τραπεζίτες.... Ὅλοι, ἐντός καί ἐκτός Ρωσίας, προπαγάνδιζαν τόν κομμουνισμό μανιωδῶς, ὅπως τούς διέταξε ὁ βασιλιάς τους. Κοντινό μας παράδειγμα οἱ ἰουδαῖοι καπνεργοστασιάρχες Ἑλλάδος, πού κατέβαζαν τούς καπνεργάτες σέ ἀπρεγία, μέ ἐργατικές διεκδικήσεις. Γινόταν καί τοῦτο τό τραγελαφικό. Ἐργαζόμενοι ἀνά δώδεκα οἱ ἐργάτες καπνοῦ, μέ διαταγή τοῦ ἐργοστασιάρχη, ἐπέλεγαν ἕναν ἀναγνώστη, τοῦ ὁποίου ἡ ἐργασία ἦταν νά διαβάζη εἰς ἐπήκοον σελίδες ἀπό τό πνιγηρό «Κεφάλαιο» τοῦ  ραμπί Μαρδοχάς Μάρξ. Τό βαρετό βιβλίο τοῦ ραμπί Marx ῏δέν διάβασαν οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ κουμμουνιστές. Ἐγώ, πάντως, διεξῆλθα, μέ πολλή προσπάθεια, σελίδες ἀπό αὐτό τό ραμπινίστικο κείμενο. Δύο βιβλία, στή ζωή μου, δέν κατόρθωσα νά διαβάσω μέχρι τέλους, παρά τίς προσπάθειές μου: τοῦτό τό «Κεφάλαιο»τοῦ ραμπί καί τό «Περί τοῦ προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Εὐσεβίου Ματθοπούλου! Ὥστε οἱ μεγάλοι καπιταλιστές, ὄντες κουμμουνιστές, συνέτρεχαν παντοιοτρόπως στήν ὑποδούλωση τῆς Ρωσίας.

Γιά τή δυστυχία τῆς Ρωσίας ἀποφασιστική ὑπῆρξε ἡ διείσδυση τῆς Ἰουδαϊκῆς μηχανῆς στήν τσαρική αὐλή, μέσῳ τοῦ Ρασπούτιν. Σέ τοῦτο τό ἀποτρόπαιο καί θεομίσητο βδέλυγμα ἀπονέμεται τό πρῶτο βραβεῖο ὑπονομεύσεως : ἀφοῦ κατόρθωσε νά παρασύρει τήν τσαρίνα στόν στρόβιλο τῆς ἀπωλείας, ὄχι μόνο αὐτήν μά σύνολη τή Ρωσία. Καί τό παγκόσμιο δρᾶμα ἄρχισε νά ἐκδιπλώνεται: στά ἀνάκτορα, ὁ Ρασπούτιν• στή δούμα, ὁ Κερένσκι• στήν πολιτική, οἱ μπολσεβοῖκοι καί οἱ μενσεβῖκοι• στήν οἰκονομία, οἱ τραπεζίτες...

Ὅπως ἡ ἄνοδος τοῦ μισητοῦ κομμουνισμοῦ ἦταν ἔργο τῆς ροτσιλδίαςς, τό ἴδιο καί ἡ καθαίρεση αὐτοῦ ἦταν ἔργο τῆς ἴδιας ἀραχνώδους συμμορίας. Γιά νά καταλύσουν τόν κομμουνισμό, οἱ ἰουδαῖοι κομμουνιστοτύραννοι στέλνουν μιά ἀντιπροσωπεία στόν τότε γραμματέα τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος Ρωσίας, τόν Γκορμπατσόφ, πρός τόν ὁποῖο μεταφέρουν τήν ἐπιθυμία τοῦ βασιλιᾶ τους, νά διαλυθῆ τό κομμουνιστικό κατασκεύασμα. Ὁ Γκορμπατσόφ ἀρνεῖται καί τότε ἐκεῖνοι προβαίνουν σέ τρία ἀποφασιστικῆς σημασίας χτυπήματα. Τό πρῶτο ἦταν ὁ σεισμός στήν Ἀρμενία πού ἄφησε χιλιάδες θύματα καί προκάλεσε μεγάλες ὑλικές καταστροφές• τό δεύτερο ἦταν ἡ ἀνατίναξη τῆς ἁμαξοστοιχίας Μόσχας -Πετρουπόλεως• τό τρίτο καί τελειωτικό ἦταν ἡ ἔκρηξη στό Τσέρνομπιλ.

Γιά τό Τσέρνομπιλ ἡ συνωμοσία ἔχει ἀποκαλυφθεῖ πλήρως. Ἐγώ τά πληροφορήθηκα ἀπό Ρώσους καί Οὐκρανούς ἐμιγκρέ. Μία ἐπιτροπή ραμπί ἐπισκέπτεται στό Κρεμλίνο τόν Γκορμπατσόφ καί τοῦ ἐκθέτει τό προηγηθέν διπλό κτύπηρα• τόν προειδοιεῖ δέ ὅτι θά ἐπιφέρουν καί τρίτο κτύπημα, πλήν ὁ γραμματέας μένει ἀνένδοτος. Εἶναι γνωστό, στήν κομμουνιστική Ρωσία ὅλοι, μά ὅλοι, οἱ διευθυντές ἐργοστασίων, ὀργανισμῶν κλπ, εἶναι ἰουδαῖοι. Συνεπῶς καί ὁ διευθυντής τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοσταίου τοῦ Τσέρνομπιλ εἶναι ἰουδαῖος. Τό βράδυ ἐκείνης τῆς Παρασκευῆς, ἐνῶ οἱ περισσότεροι πυρηνικοί ἐπιστήμονες εἶχαν ἀναχωρήσει στίς 8 ἀπό τίς 9 κλεῖδες, διά τῶν ὁποίων τό ἐργοστάσιο ἦταν ἀπολύτως ἀσφαλισμένο, ἀφήνει τή μία κλειστή, μέ σκοπό νά προξενήσει τήν παγκόσμιο ἀναταραχή. Λοιπόν καλεῖ ἕναν ἀνειδίκευτο καί τοῦ δίδει ὁδηγίες: -- «4 ὧρες μετά τήν ἀναχώρησή μου θά ἀπασφαλίσεις τήν κλεῖδα αὐτήν». Καί τήν ἀπασφαλίζει, κατά τόν προσδιορισμένο χρόνο, καί γίνεται ἡ Ἀποκαλυπτική ἔκρηξη, τήν ὥρα πού ὁ ἰουδαῖος διευθυντής ἑτοιμάζεται νά ἐπιβιβασθεῖ στό ἀεροπλάνο. Κατά τήν ἀνάκρισή του ὁμολόγησε ὅτι προέβη στήν ἔκρηξη, ἐπειδή αὐτή τήν ἐντολή ἔλαβε ἀπό τό μεγάλο σιωνιστικό διευθυντήριο!

Νά σημειώσω, ἐπίσης, οἱ ἰουδαῖοι τῆς Οὐκρανίας, ἐν συνόλῳ 35.000, ἕνα μῆνα πρό τῆς ἐκρήξεως, ἄρχισαν νά ἐγκαταλείπουν τήν περιοχή σωρηδόν, σέ ἀκτίνα χιλίων χιλιομέτρων. Μία ἑβδομάδα, πρό τῆς ἐκρήξεως δέν ἔμεινε ἐκεῖ ἱουδαῖος οὔτε γιά δεῖγμα! Ἀναχωροῦσαν χίλιοι καί διπλάσιοι καθ’ἡμέραν μέ ὅλα τά μέσα. Πολλοί ἀπό ἐκείνους, οἱ πιό φτωχοί χρησιμοποιοῦσαν βραδέα μέσα μεταφορᾶς, μέ προορισμό τήν Παλαιστίνη, ἡμέρες πολλές μετά τήν ἔκρηξη. Καί στόν Πειραιᾶ κατέφθαναν ἑβραῖοι ἀπό τήν πληγεῖσα περιοχή, ὅπου εἰδικό πλοῖο τούς παρελάμβανε γιά νά τούς μεταφέρη στήν erez israel τους.

Αἰτοῦμαι συγγνώμης γιά τήν ἀτεκμηρίωτη γραφή. Εὐρισκόμενος σέ μετακόμιση καί στερούμενος τῶν ἀποδελτιώσεών μου, ἔγραψα ἀπό μνήμης, Ὅμως τά παρατιθέμενα, ἔστω καί χωρίς παραπομές, εἶναι ἀληθινά καί ἀδιάσειστα. Ἐλπίζω σέ προσεχῆ ἀναψηλάφηση τοῦ θέματος νά παράσχω ὁπωσοῦν πλήρη καί βιβλιογραφικῶς τεκμηριωμένη ἐργασία.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως