Τί εἶναι αὐτό πού περιμένουμε νά δοῦμε ἀπό τό νέο χρόνο;

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011 3:21 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί εἶναι αὐτό πού περιμένουμε νά δοῦμε ἀπό τό νέο χρόνο; Θά πᾶνε καλύτερα ἤ χειρότερα τά πράγματα; Πότε πιά θά χαροῦμε λίγο στά οἰκονομικά μας;

(Ἀντωνία)


Ἀπάντηση : Τό ἐχθρικό στρατόπεδο πού χειρίζεται, ἀπό τό 1833, τίς τύχες τῆς Πατρίδος μας, πασχίζει νά μᾶς ἐκμηδενίσει. Θά τό παρομοιάζαμε μέ μία ἀράχνη πού ὑφαίνει μέ ὑπομονή τόν ἱστό της, ἐδῶ καί σχεδόν 180 χρόνια. Ἤδη τό δίχτυ αὐτό, πυκνό καί ἀδιαπέραστο, ἁπλώθηκε πάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα μας, μή ἐπιτρέποντας σέ κανέναν τή διαφυγή. Ἡ ἑπόμενη φάση, κατ’ αὐτούς, θά εἶναι ἡ πλήρης καί ὁλοκληρωτική ἀπομύζηση ἑνός Λαοῦ πρόωρα γηρασμένου, μέ πολίτες πάσχοντες ἀπό πίεση, χοληστερίνη, παχυσαρκία καί ἀποδεκατιζομένους ἀπό καρκίνο, αὐτοκινητιστικά, ναρκομανία, σκουπιδοφαγία. Ἴσως στά τρία πρῶτα αἴτια ἀποδεκατισμοῦ κάποιος νά προσκόμιζε μιά δικαιολογία. Ὅμως τό τέταρτο, τή σκουπιδοφαγία, τί δικαιολογία νά προσκομίση; Κι’ἄν ὁ ἴδιος θέλει νά τρέφεται μέ τά βλαβερά προϊόντα πού πωλοῦνται ἀκόμα καί στά περίπτερα, ὅμως δέν ἔχει τό δικαίωμα νά προσφέρει στό παιδί του τοῦτες τίς τυποποιημένες ἀκαθαρσίες. Πῶς δέν ἀναλαμβάνει νά ἀπομακρύνει μέ ἀποφασιστικότητα τά ζυμωμένα πασπαλισμένα καί μέ ἀνθρώπινα περιττώματα γαριδάκια, πατατάκια, chips κ.ἄ., πού διοχετεύει στήν ἀγορά ἐκεῖνος ὁ κερατοϊουδαῖος Lay; Πῶς στέκει ἀπαθής, ὅταν οἱ οἰκεῖοι του πίνουν ἡδέως τό βοθρόνερο τῆς Coca-Cola, ὅταν μασουλᾶνε τή χαρουποσοκολάτα, τίς παρασκευές τῆς σόγιας, τά ὀρμονοϊκά κρέατα, ἤ ὅταν μαςᾶνε τήν τσίχλα ἤ πλένουν τά δόντια τους μέ ὑλικά πού ἡ κακοσμία τους μαρτυρεῖ περί τοῦ περιεχομένου τους;

Ἡ διαπίστωση εἶναι καθολική: κατεβαίνουμε στόν πυθμένα τοῦ ἅδου, ἐνῶ οἱ ἐχθροί μᾶς ἀπέκλεισαν ἀκόμα καί τή δυνατότητα ἐπιστροφῆς. Τό ἐπακόλουθο, σέ τέτοιες περιπτώσεις, εἶναι τό παράδειγμα τοῦ ἀσώτου υἱοῦ (Λουκ. ιε΄11ἑ.): ὀλίσθηση πρός τόν πυθμένα τοῦ ἅδου, στό τέρμα τῶν κακῶν· συναίσθηση τῆς δεινῆς καταστάσεως καί ταλανισμός τοῦ ἑαυτοῦ· ἀναζήτηση τοῦ ἀπωλεσθέντος παραδείσου καί ἀποφασιστική στροφή πρός αὐτόν διάρρηξη τῆς φυλακῆς καί τῶν δεσμῶν· ἀνταπόδοση τῶν ἴσων, ἤ καί διπλῶν (βλ. Ἀπ. ιη΄6) πρός τούς αἰτίους τοῦ κακοῦ· προσφυγή πρός τήν πηγή τοῦ ἐλέους· ἐπαναφορά τῶν τρόπων τῆς δικαιοσύνης καί εὐνομίας.

Ὁ Λαός μας, κατά μεγάλο ποσοστό, παρουσιάζει συμπτώματα παχυδερμικοῦ συνδρόμου καί δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ τό μέγεθος τῆς καταστροφῆς πού ἐπέφερε τό γκαγκστερικό σύστημα τῆς ἐξουσίας. Ἀπόδειξη τοῦ λόγου ἔστω τό ἀποκαρδιωτικό φαινόμενο τῶν ἐκλογῶν. Τρέχουν στίς κάλπες νά ψηφίσουν οἱ Ἕλληνες καί ἐκλέγουν, ὄχι αὐτούς πού θά ἐπιθυμοῦσαν, ἀλλά ἐκείνους πού προτείνει τό ἰουδαιοαμερικάνικο syndicate, τοὐτέστιν τά κόμματα τῆς ἀθλιότητος καί τῆς μειοδοσίας. Καί ὅπως κατέδειξαν οἱ τελευταῖες περιστροφές, οἱ ἐκλογές γίνονταν μέ κριτήρια οἰκονομικίστικα. Σᾶς θυμίζω πῶς ἐξελέγη ὁ Σημίτης, τό ἄθλιο δίποδο, πού ὑποσχόταν νά ὑποχρεώση τήν ἐπιστροφή τῶν κλαπέντων τοῦ Χρηματιστηρίου. Παρομοίως ἐξελέγη καί ὁ Jeffry πού ὑποσχόταν ψευδῶς ὅτι, «λεφτά ὑπάρχουν» καί θά τά σκορποῦσε στούς δρόμους. Τό ἴδιο ὑπόσχεται καί ὁ Σαμαρᾶς, ὅτι «θά βροῦμε λεφτά». Δυστυχῶς λίγοι γνωρίζουν ὅτι κατά τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες, ἀπό Μητσοτάκη καί ἐντεῦθεν, οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐκλογές, ὅπως παρουσιάζοντι ἀπό τό λεγόμενο on line σύστημα τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων κατασκευάζονται σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία ἐκείνου πού κατέχει τόν κωδικό τοῦ site τοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν. Ἄν στραφῆτε πρός Μέση Ἀνατολή, ποιός, δηλαδή κατεσκεύασε καί ποιός χειρίζεται τούτη τή διαδικτυακή γραμμή, θά σᾶς παρασχεθῆ ἡ δυνατότης νά κατανοήσετε τά ἐκλογικά μαγειρεύματα, ὅπου ἄλλος κερδίζει καί ἄλλος ἐκλέγεται...

Ὥστε ὁ κάθε μισέλλην δημαγωγός πού ἐπιδιώκει νά καταλάβει ἕνα ἕδρανο στή Βουλή, δύναται, σχετικῶς εὔκολα, -λίγο καπονόθευση, λίγο δημαγωγία-- καί ὁ κάθε ἀβραμόπουλος εἶναι βουλευτής! Ἄν περιτρέξουμε τήν προεκλογική δράση ὅλων τούτων τῶν βλαβερῶν ὄντων θά δοῦμε νά ἐπαγγέλλονται οἰκονομικές διεξόδους. Ἀποσιωποῦν ἐπιμελῶς τά ὀγκώδη ἠθικά προβλήματα καί τήν πνευματική κρίση πού μαστίζει τήν κοινωνία. Ἄλλωστε καί σεῖς ἡ ίδία πού θέτετε ἐπί τῆς κεφαλῖδος τήν ἐρώτηση, σκέφτεστε καί ἐκφράζεστε ἐντελῶς οἰκονομικίστικα: «Πότε πιά θά χαροῦμε λίγο στά οἰκονομικά μας;»Σᾶς διαφεύγει πώς οἱ μεγάλες καί ὑψηλές ἀρχετυπίες τῆς Πίστεώς μας -- ὁ Κύριός μας, πρῶτα· ἡ Ὑπεραγία Θεοτίκος, ὁ Τίμιος Πρόδρομος, οἱ Ἅγιοι καί πανεύφημοι Ἀπόστολοι -- ἔζησαν ἐν πτωχείᾳ καί στερήσει. (βλ. Ἑβρ.ια΄38/Ματ. η΄20/Β΄Κορ. η΄9· ια΄27).

Φυσικά, ὅπως γνωρίζει ὁ κάθε χριστιανός ἡ πτωχεία τῶν πιστευόντων εἰς Χριστόν εἶναι ἑκούσια. Κι ἄν ὁ Χριστός μᾶς κάλεσε στή βασιλεία Του πλουσίους, ἤ ἄν ἔτυχε νά πλουτήσουμε κατά τόν δίαυλο τῆς χριστιανικῆς ζωῆς μας, γινόμαστε ὑπέρ τοῦ πλησίον, σύμφωνα μέ τήν ἐντολή τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ πληθώρα τῶν Ἐθνικῶν εὐεργετῶν καί δωρητῶν. Ὅμως στά καθ’ἡμᾶς πράγματα παρατηρεῖται κάτι ξένο πρός τήν ἀξιοζήλευτη Ἑλληνοχριστιανική παράδοση. Οἱ μισητοί σκείρωνες τῆς ἐξουσίας κατόρθωσαν νά στρέψουν τούς πάντες πρός τό οἰκονομικό, ὑποχρεώνοντας τούς πάντες στήν διά στραγγισμοῦ ἐξεύρεση χρήματος. Καί ποῦ καταλήγει; στή συσσώρευση αὐτοῦ, μέσῳ τῆς μετακυλίσεως, στά καζίνο, τίς τράπεζες, τό χρηματιστήριο. Δηλαδή στά ταμεῖα τῶν τραπεζιτῶν, χρηματιστῶν καί τοκογλύφων τῆς ὁμοθρησκίας καί ὁμοφυλίας.

Ἐπακόλουθο αὐτοῦ τοῦ κυνηγητοῦ τοῦ χρήματος ὑπό ἀνθρώπων ἦταν νά περιοριστῆ ὁ ὁρίζοντας τῶν εὐγενῶν ἐφέσεων στό μηδαμινό, στό τίποτα. Ὁ ἄνθρωπος δίνοντας βαρύτητα στό κέρδος, ἐπέτρεψε νά τοῦ ἀποστερήσουν τίς μεγάλες καί ὑπεροχικές ἀξίες τοῦ πνεύματος καί τοῦ εἶναι. Ποῦ θά βρῆτε τήν ἀπωλεσθεῖσα Ἀλήθεια, ἀφοῦ στρατιά 6-7 χιλιάδων δημοσιογράφων ἐξαγορασμένων σᾶς βομβαρδίζει μέ ψεύδη; Ποῦ ἐτάφη ἡ Ἐλευθερία, ἀφοῦ οἱ τύραννοι σᾶς τήν ἀντήλλαξαν μέ τήν ἐλευθεριότητα; Ποῦ θά βρῆτε Δικαιοσύνη πού τήν ἐξαφάνισαν στούς δαιδάλους τῶν νόμων τῶν τσάτσων, ὥστε ὁ φιλοδίκαιος νά ἐξίσταται βλέποντας τούς παρανομοῦντες νά γαυριοῦν; Σέ ποιούς φορεῖς θά ἀναζητήσετε τή βαρειά καί πολυτελῆ ἀξία τῆς Ἑλληνικότητος ὄχι ἁπλῶς ὡς ἱστορική γνώση ἀλλά ὡς μέθεξη ἀριστοκρατικότητος καί βίωμα τηλαυγοῦς καί περιζήλου ἀρχοντιᾶς; Πῶς θά περιφρουρήσετή τήν Ἀσφάλειά σας ὅταν ὀργανωμένες συμμορίες κουκούλων καί λαθρομεταναστῶν, προστατευμένοι ἀπό τούς ἐξουσιάζοντες, θά παραβιάζουν τό οἰκογενειακό ἄσυλό σας; Πῶς θά φυλάξετε ἀβεβήλωτη τήν Πίστη καί ἄσυλα τά σκηνώματα Αὐτῆς, ὅταν τό βοθρικό κῦμα τοῦ ἰσλάμ κατακλύζει τή Χώρα μας; Ποιά αὐθεντία θά σᾶς ἐγγυηθῆ γνήσια Τροφή, ὅταν οἱ ἰουδαϊκές ἑταιρεῖες τροφίμων, ποτῶν καί σπορικῶν ἔχουν μολέψει τό σύλολο σχεδόν τῶν ἀπό γῆς καί θαλάσσης προϊόντων; Ποῦ θά πατᾶτε καί ποῦ θά σᾶς θάψουν, ὅταν οἱ gangs τῶν ἐβερτίδων καί τζεφρίδων παρέδωσαν τήν Γῆ, τήν προαιωνίως ἑλληνίδα, στά καθάρματα τοῦ Δ.Ν.Τ. καί σέ λίγο δέν θά σᾶς ἐπιτρέπεται οὔτε νά σᾶς θάψουν ἐντός τῶν πολυμόχθων χωμάτων αὐτῆς;

Ὅλα τά παραπάνω τίμια καί ἱερά θέσμια ἐξέλιπαν, ἀφήνοντας μόνο ἴχνη, τήν ὀλίγη ζύμη, διά τῆς ὁποίας θά δυνηθοῦμε νά τά ἀναπλάσουμε. Ὁ δέ λύχνος τῆς Ἑλληνορθοδοξίας σαλεύεται δεινῶς· θά κατορθώσει τό χρῆμα -ὅσοι τό διαχειρίζονται καί ὅσοι στρέφονται πρός αὐτό- νά τόν σβύσει καί νά μᾶς καταλάβει ἡ σκοτία; (βλ. Ἰω. α΄5· ιβ΄35).

3 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

llllllllllllll

10 Φεβρουαρίου 2012 - 3:46 μ.μ.
Ανώνυμος είπε...

ΣΩΣΤΑ τα λες . Ετσι ειναι , αλλα και σεις οι κληρικοι καντε καμια αυτοκριτικη .Αφησατε το λαο βαπτισμενο μεν,ακατηχητο δε,αφυλακτο το ποιμνιο ...Ενω σεις (οι ιερωμενοι),μενετε περικλειστοι και παρα τις τοσες πανεπιστημιακες περγαμηνες-οι οποιες εμενα προσωπικα...δε με μαγευουν-επιμενετε να μην κατανοειτε οτι ο σολεας δε σας διαχωριζει απο τον απλο λαο...Εαν σας ειναι δυσκολο να ειρηνευσετε , καλο θα ηταν να ηρεμισετε λιγο και σεις και να σταθουμε ολοι μαζι ''εν μια καρδια '' ορθοι στους δυκολους αυτους καιρους.

10 Φεβρουαρίου 2012 - 4:12 μ.μ.
Ανώνυμος είπε...

Γέροντα πάρα πολύ καλά τα λέτε!Ξυπνήστε τον κόσμο γιατί δυστυχώς έχει πέσει μέσα σ'αυτόν τον ιστό όπως λέτε και κοιμάται!Αλλά δυστυχώς δεν λέει να ξυπνήσει επειδή όλη αυτή η προπαγάνδα μέσα από την τηλεκόλαση "όπως την χαρακτηρίζουν αγιορείτες Πατέρες" τους κρατάει ακόμα στα κοματικά δεσμά και δεν τους αφήνει να αντιδράσουν!!Γι'αυτό εσείς συνεχίστε το έργο χωρίς να δειλιάζετε.

1 Μαρτίου 2012 - 3:10 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως