ΕΝΘΕΤΟ ἀρ. 5 τῆς 9/4/2016

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016 2:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 5 τῆς 9/4/2016"

17. Ἕλληνες πατριῶτες ποὺ ἀγωνιοῦν γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Πατρίδος μας συνεκεντρώθησαν τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 27/3 στὸν Λευκὸ Πύργο Θεσσαλονίκης, διαδηλώνοντας κατὰ τῶν λαθρομεταναστῶν. Ὅμως ὑπὲρ Πατρίδος διαδήλωση, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, δὲν προβλέπεται νὰ γίνεται ἀκωλύτως. Ὁ λόγος εἶναι προφανής: οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ παρεμποδίζουν κάθε πατριωτικὴ ἐκδήλωση, μὲ τὸ νὰ ὀργανώνουν συστηματικὰ μία ἀντιδιαδήλωση. Δὲν χρειάζεται νὰ τοὺς καταγγείλουμε τώρα, ἀφοῦ γνωρίζουμε πὼς ἡ ὥρα τῆς ἐκδικήσεως ἔρχεται. Στὴν ἀντιδιαδήλωση τῆς 27/3 ἦταν ἡγέτις ἡ Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α., παναπεῖ "κίνηση ἑνωμένη ἐνάντια στὸν ρατσισμὸ καὶ τὴ φασιστικὴ ἀπειλή". Οἱ λέξεις ἀλλοιώνονται· οἱ φασιστόσποροι τῆς ἰουδαιολείκτου τρομοκρατίας τοποθετοῦνται "ἐνάντια στὴ φασιστικὴ ἀπειλή"! Καὶ ποιὸς ἦταν ἐπικεφαλῆς τῶν ἐχθρῶν; ὁ Πέτρος Κωνσταντίνου, τὸ μισητὸ σύχαμα, ὁ ἄσπονδος ἐχθρέλλην! Νὰ σημειώσουμε, ὅτι τὰ βδελυρὰ καθάρματα τῆς "κεερφα" παραφύλαγαν τὸν ἐξαίρετο πατριώτη καὶ δεινὸ τουρκολόγο Νίκο Χειλαδάκη καὶ τὸν τραυμάτισαν σοβαρά, τὴν ἴδια ἐκείνη ἡμέρα. Παλιόσκυλα, τὶ σᾶς περιμένει....

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως