ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 4, τῆς 3/4/2016

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016 5:28 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 4, τῆς 3/4/2016"

Τὸ ἐν Ἑλλάδι ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν στελεχώνεται, κατὰ κανόνα, μὲ ἰουδαίους ἢ ἰουδαιολεῖκτες. Καὶ τὶ κάνουν; ὑπονομεύουν τὴν οἰκονομικὴ δύναμη τῆς Χώρας. Ὁ τελευταῖος ὑπουργὸς σὲ αὐτὸ τὸ ὑπουργεῖο εἶναι ὁ Τρύφων Ἀλεξιάδης, ἕνα δίποδο μὲ σαδιστικὲς διαθέσεις ποὺ οἱ στάσεις του καὶ οἱ κινήσεις του θυμίζουν τὰ δαιμόνια ἐκεῖνα ποὺ κοσμοῦν ὡς μὴ ὤφειλε, τὸ ἀέτωμα τῆς Notre Dame de Paris. Κακόψυχος καὶ χαιρέκακος τὸ ἀνθρωποειδὲς τοῦτο γίνεται διαγγελεὺς κακῶν εἰδήσεων, ἀφοῦ, κατὰ καιρούς, ἔρχεται ὡς πειράζων, νὰ προξενήσει δυσάρεστη ἔκπληξη στοὺς πολίτες. Ὁ τελευταῖος φαρμακερὸς λόγος του δίδει καὶ τὸ μέτρο τῆς μισελληνικότητός του. Εἶπε στὴ Βουλή, τὴν 17/3/2016: "Τὰ δύσκολα τέλειωσαν, ἔρχονται τὰ χειρότερα"! Ποιὸς θὰ σὲ προστατεύσει, ἀχρεῖε, ὅταν ξεσπάσει ἡ ὀργὴ τοῦ Λαοῦ;

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως