'Ή Ἐκκλησία μας πρέπει νά φορολογεῖται, ἤ ὄχι;

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 7:22 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση: Ή Ἐκκλησία μας πρέπει νά φορολογεῖται, ἤ ὄχι; 

(Χρῆστος, Θεολόγος). 


Ἀπάντηση: Παρατηροῦμε στά ματσαϊκά κανάλια νά παρουσιάζονται μπροστά στό «μαρκοῦτσι» κάποια ἄτομα καί νά δηλώνουν, μέ ὔφος ξερό και δογματικό, «Νά φορολογεῖται»! Νά φορολγεῖται ποιός; ἡ Μάνα τους, πού τούς μεταδίδει φῶς καί τούς ποιμαίνει «ἐπί ζωῆς πηγάς ὑδάτων» (Ἀπ. ζ΄17)· πού θά τούς συνοδεύσει στήν τελευταία τους κατοικία!  Συνομιλήσαμε μέ τέτοια ἄτομα καί διεπιστώσαμε ὅτι πρόκειται γιά ἑτεροενεργούμενα, χαμένα ὄντα πού ἀναμασοῦν τόν σανό πού τούς ταΐζουν οἱ πίθηκοι τῆς δημοσιογραφίας τῶν 42 ματσαϊκῶν καναλιῶν! Τοῦτο ἀποδεικνύεται εὐχερῶς, ἄν τούς ὑποβάλουμε τό ἐρώτημα: «Καλῶς! Ἡ Ἐκκλησία νά φορολογεῖται!  Ἡ συναγωγή καί ἡ uma νά φορολογοῦνται;». Τότε αὐτοί ψάχνουν στό γιαουρτόπηκτο κρανίο τους νά βροῦν μία ἰδέα, πού τούς ἐνεφυτεύθη a priori, καί δέν βρίσκουν. Δέν βρίσκουν, διότι τά κανάλια δέν ἀναφέρθησαν ποτέ σ’ αὐτές τίς μαῦρες τρύπες, ἀφοῦ τίς ἀποκρύβουν ἐπιμελῶς! Ἀληθῶς οἱ κτήσεις τοῦ ἰουδαιαριοῦ καί τοῦ ἰσλαμαριοῦ εἶναι ἀστρονομικές. Στήν Ἑλλάδα σήμερα ἡ συναγωγή ἔχει στήν κατοχή της 93.000 ἀκίνητα, ἀπό τά ὁποῖα εἰσπράττει ἐνοίκιο ἐτησίως 3,6 δισεκατομμύρια euros (κάπου 10 ἑκατομμύρια τήν ἡμέρα), ἐντελῶς ἀφορολόγητα! Καί νά ἦταν μόνο αὐτό! Οἱ ἰουδαῖοι ὅ,τι προμηθεύονται, μέσῳ τῆς συναγωγῆς, τούς διατίθεται ἀφορολόγητο! Τό ἴδιο καί μέ τούς δαιμονισμένους μολλάδες καί τούς ὀπαδούς τους· τό ἴδιο καί μέ τίς ἄλλες θρησκευτικές ὁμάδες: δέν φορλογεῖται κανείς τους! Μόνο τήν ἁγία Ἐκκλησία μας φορολογοῦν, μέ 45%, γιά κτήσεις πού οἱ περισσότερες (ὅπως τό νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός», ἤ τό πάρκο ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου Hilton, στήν Ἀθήνα κ.ἄ.) εἶναι ἀπρόσφορες, ὅμως φορολογοῦνται! Τά κανάλια τοῦ ἀφέντη Μάτσα ἄνοιξαν καί ἄλλο μέτωπο κατά τῆς Ἐκκλησίας μας: μέσῳ μανιασμένης προπαγάνδας πολέμησαν τό παγκάρι καί κατόρθωσαν νά ἐπηρεάζουν τούς συμβατικούς χριστιανούς. Παρατηρεῖται τό θλιβερό φαινόμενο, πολλοί «χριστιανοί» νά εἰσέρχονται στήν ἐκκλησία, νά χουφτώνουν μία δέσμη κεριά καί νά καταθέτουν στό παγκάρι ἕνα (1) λεπτό, παναπεῖ τό 1/100 τοῦ euro! Καί τό ἀνυπόφορο εἶναι πώς αὐτοί προτρέπονται μεταξύ τους, καί συναγωνίζονται ποιός θά καταθέσει τό μικρότερο κέρμα! Μᾶς ἔλεγε ἡγούμενος περιδόξου ἱερᾶς Μονῆς, μέ μεγάλη φιλανθρωπική δράση, ὅτι ἀπό τότε πού καταστρώθηκε ἡ δυσφημιστική ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς παλαιφάτου ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, συγκέντρωσε πολλά κιλά εὐτελῶν κερμάτων τοῦ 1-5 λεπτών.

Συνέπεια τούτων εἶναι ὅτι ἡ Μονή πού εὐεργετοῦσε χιλιάδες φτωχούς ἀνθρώπους, τώρα νά ἀδυνατεῖ νά ἀνταποκριθῆ στόν ἐλεήμονα προορισμό της. Ἀναμφίβολα οἱ τοιοῦτοι ἀχρίστιανοι τοῦ ἑνός λεπτού, μέ αὐτή τους τή χειρονομία ἔθεσαν τούς ἑαυτούς τους ἐκτός ἐκκλησίας. Δέν ἀναγνωρίζονται ὡς τέκνα τῆς ἐκκλησίας, ἀλλά «κατάρας τέκνα» (Β΄ Πετρ. β΄14).

2 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

θα έπρεπε να δώσουν τη διαχείρηση του κράτους στην Εκκλησία. Δεν έχω δεί ούτε ένα μοναστήρι μεσα στη βρωμιά και απεριποίητο. Εδώ μια παιδική χαρά κάνει ο δήμος και δεν συντηρείται.

31 Μαΐου 2010 - 5:05 π.μ.
Ανώνυμος είπε...

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΕ ΟΙ ΕΚΚΛΙΣΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΛ ΤΑ ΣΕΙΣΕΙΤΙΑ,ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΙΑ Κ.Κ.Λ

4 Ιουνίου 2010 - 1:33 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως