Οἱ σταθμοί διοδίων συνεχῶς καί φυτρώνουν ὡσάν τά μανιτάρια.

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010 7:46 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση:Οἱ σταθμοί διοδίων συνεχῶς καί φυτρώνουν ὡσάν τά μανιτάρια. Τί γίνεται μ’ αὐτούς; 

 (Ἰωάννα, Καρπενῆσι)


Ἀπάντηση: Τά διόδια εἶναι μία εἰσπρακτική ἀράχνη πού ἔχει ἁπλωθεῖ στήν Ἑλλάδα μας καί ξεζουμίζει δραστικά τούς Ἕλληνες πολίτες. Γνωρίζετε ἀσφαλῶς ὅτι τά ἑκατομμύρια euros, τῶν σταθμῶν τῶν διοδίων, πόρρω ἀπό τοῦ νά εἰσρέουν στά ταμεῖα τοῦ κράτους, κατατίθενται στά ταμεῖα τῶν κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν. Δηλαδή οἱ ἑταιρεῖες –ὅσες καί νά ἀναφέρονται, ὅπως καί νά μετωνομάζονται, εἶναι τοῦ ἀφέντη Μάτσα τοῦ ἰουδαίου– εἰσπράττουν προκαταβολικά τό κόστος κατασκευῆς ἑνός δρομου, πράγμα πού φαίνεται νά ἀποκλείει τόν διαγωνισμό! Νά σημειώσουμε πώς ὅποιος ἀρνεῖται στήν καταβολή τοῦ τιμήματος διώκεται ποινικῶς, ἀφοῦ ἡ ἄρνησή του θεωρεῖται φορολογικό ἀδίκημα!! Οἱ χρυσοπληρωμένοι δρόμοι πού κατασκευάζουν οἱ ματσαϊκές ἑταιρεῖες εἶναι κακότεχνοι, μέ σοβαρές ἀτέλειες, ὥστε νά προξενοῦνται δυστυχήματα! Παρατηρεῖται καί τοῦτο: τά κλεφτομάγαζα τῶν ἑβραιοεταιρειῶν στήνονται ἐκεῖ πού κινοῦνται Ἕλληνες. Αἴφνης, στή Θράκη, πού κινοῦνται τοῦρκοι· στήν Ἤπειρο, ἀλβανοί· στό νομό Εὐρυτανίας, ἰουδαῖοι, δέν θά στηθοῦν ποτέ σταθμοί διοδίων. Τό ἴδιο καί στούς δρόμους Προμαχῶνος καί Εἰδομένης, ἐπειδή διέρχονται τοῦρκοι ἀπό Εὐρώπη πρός Τουρκία.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως