ΕΝΘΕΤΟ ἀρ. 3, τῆς 27/3/2016

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016 2:44 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 3, τῆς 27/3/2016"

13. Οἱ ἀγρότες τῆς Ἑλλάδος ἀπεργοῦν. Ἀπεργοῦν ἀκόμα; Ἐπειδὴ τὰ ἰουδαιοκάναλα εἶναι ἡ μόνη πηγὴ πληροφόρησης, δὲν γνωρίζουμε τὶ συμβαίνει. Ὅμως εἴτε συνεχίζεται ἡ ἀπεργία τους εἴτε διεκόπη, ἡ ἀποτυχία της προδικάζεται. Διότι, τὶ ἐπιτυχία νὰ ἔχει μία ἀπεργία ποὺ δὲν στρέφεται ἐναντίον τῶν ἐξουσιοθεσιτῶν, ἀλλὰ βλάπτει τὸ κοινωνικὸ σύνολο; Ἄρα βλάπτονται καὶ αὐτοὶ οἱ ἴδιοι. Μὲ τὶς ἀπεργίες τους, θὰ ἐγκαταλείψουν τὰ χωράφια τους ἀκαλλιέργητα, θὰ πεινάσουν αὐτοὶ καὶ οἱ Ἕλληνες, ἐνῶ τὰ λαδικὰ τῆς πολόμορφης ἐξουσίας θὰ χαίρονται, διότι θὰ μοσχοπωλοῦνται τὰ τούρκικα προϊόντα.

14. Γνωρίζουμε καὶ δὲν ἀμφισβητοῦμε τὸ καθόλου τὰ δίκαια αἰτήματά σας. Πλὴν ὁ τρόπος ποὺ ἐπιλέξατε σᾶς τὸν ὑπέδειξαν τὰ ἀλάνια τῆς ἐθνοπροδότρας "συρίζα". Εἶναι ὁ καθιερωμένος κομμουνιστικὸς τρόπος, ἐντελῶς ἀνώδυνος, τόσο ποὺ προξενεῖ στὴν ἐξουσιαστικὴ καὶ ἐργοδοτικὴ ἀράχνη μειδίαμα εὐχαριστήσεως. Ἐὰν θέλετε νὰ ὑπερισχύσετε, ἰδοὺ ἡ λύση, τὴν ὁποία ἀσφαλῶς ὑποψιάζεστε, ἢ καὶ γνωρίζετε, ὅμως φοβᾶστε τὶς ἀνεξέλεγκτες συνέπειες: κυκλώνετε τὶς κατοικίες τῶν ἐξουσιαστῶν, ὅμως ἐπὶ εἰκοσιτετραώρου βάσεως, ἀνὰ ὀκτάωρη βάρδια 50 ἢ καὶ 100 φρουρῶν. Δὲν θὰ ἐπιτρέπετε νὰ εἰσέλθει οὔτε νὰ ἐξέλθει τῆς κατοικίας ὁποιοσδήποτε. Θὰ τοὺς τηλεφωνεῖτε ἀκατάπαυστα στοὺς φανεροὺς καὶ μυστικοὺς ἀριθμούς τους, νὰ τοὺς ταράξετε στὰ κουδουνίσματα. Ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν θὰ ἔχετε θεαματικὰ ἀποτελέσματα. Ἐμπρός....

15. Θα θέλαμε πρὸς τοὺς τιμίους ἀγρότες μας, ποὺ κατέβηκαν στὴν ἀπεργία, νὰ θέσουμε κάποια ἐρωτήματα, ποὺ νομίζω ὅτι καὶ αὐτοὺς θὰ ἀπασχολοῦν. Γνωρίζετε ὅτι ἡ συσσώρευση τῶν γεωργικῶν ἑλκυστήρων ἀνὰ τὰς ὁδοὺς παρακωλύει τὴν κυκλοφορία, καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ μέτρο ζημιώνονται ἀθῶοι πολίτες, ἐνῶ ἡ ἐξουσία παραμένει στὴ γυάλα της ἀνεπηρέαστη; Θεωρεῖτε σωστὸ καὶ ἑλληνοπρεπές, νὰ χύνετε τὸ γάλα στὴ γῆ, ἐνῶ τὰ ἑλληνόπουλα ὑποσιτίζονται; Νομίζετε πῶς δικαιώνεστε καίγοντας ἐλαστικὰ αὐτοκινήτων, ἢ ἄχυρα, ρυπαίνοντας τὸ περιβάλλον καὶ στερῶντας τα ἀπὸ πεινασμένα σανοφάγα ζῶα; Ἀντιλαμβάνεστε ὅτι μὲ τοὺς τόννους καυσίμων, ποὺ καῖνε τὰ βαριὰ ἅρματά σας, πλουτίζετε τὸν μονοπωλητὴ τῶν πετρελαίων καὶ λιγοστεύετε τὶς οἰκονομίες σας; Περὶ αὐτῶν θέλουμε νὰ σᾶς ρωτήσουμε, Ἐὰν ἔχετε ἀναλογισθεῖ τὸ ἠθικὸ βάρος τῶν ἐπιλογῶν σας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως