Περί προσωπικῶν στοιχείων

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010 5:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί προσωπικῶν στοιχείων

(Σπ. Ἀρναούτογλου)


Ἀπάντηση : Εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς εὐχές σας. Ἀντεύχομαι καί ἐγώ, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός σᾶς δωρίζει πᾶσαν εὐλογίαν καί σωτηρίαν ψυχῆς. Ὅσο περί προσωπικῶν στοιχείων, δέν ἔχω κάτι ἄξιο λόγου νά σᾶς προσκομίσω, πλήν τῆς Ἁγιορειτικῆς μου ταυτότητος, πού θεωρῶ τιμιωτέρα πάσης ἄλλης διακρίσεως.

1 σχόλια :

vasiliki είπε...

πολύ αόριστο Πάτερ δεν πρέπει να ξέρουμε ποιός μας συμβουλεύει, σε ποιά Σκήτη, Μονή ή Ερημητήριο ζει;

19 Σεπτεμβρίου 2010 - 11:29 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως