Περί ἑνός video

Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010 6:08 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί ἑνός video

(ἀπό Ἀνανία)


Ἀπάντηση : Τό video μέ τόν Γέροντα δέν εἶδα, καθότι στεροῦμαι δυνατότητος προσβάσεως στό Διαδίκτυο. Ἐπιφυλάσσομαι, ὅταν τό μελετήσω, νά σᾶς ἀπαντήσω.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως