Ὁ πρωθυπουργός τοποθέτησε στή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης «ἑλληνόφωνο»!

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010 1:59 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὁ ἰουδαιοαμερικανός πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος τοποθέτησε στή Διεθνῆ Ἔκθεση Θεσσαλονίκης ἕναν «ἑλληνόφωνο»!

(Θεσσαλονικεύς, τηλεφωνικῶς)


Ἀπάντηση : Ἄλλη μία μισελληνική πράξη τοῦ στυγεροῦ Jeffry! Φαίνεται πώς αὐτός ὁ μισέλλην καί μακιαβελλικός σημεγέρης δοκιμάζει τά νεῦρα τῶν Ἑλλήνων, πού ὅμως θά ἔρθη ἡ στιγμή πού θά μετατραποῦν σέ νευρές καί θά τόν πνίξουν, πρίν τόν κρεμάσουν. Ὄχι μόνο αὐτόν, ἀλλά καί ὅλο τό κακό συνονθύλευμα τῆς συναγωγῆς πού τόν περιβάλλει, ἐντός καί ἐκτός τοῦ ἀνθελληνικοῦ ἄντρου, τῆς Βουλῆς ἐννοῶ.

Ὁ Κωνσταντίνου τοῦτος πού δηλώνει «ἑλληνόφωνος», δέν εἶναι παρά ἕνα ἰουδαιόληπτο φρικιό. Ὁ πατέρας του ὑπῆρξε ἰουδαιολείκτης ὁλκῆς, ὅθεν οἱ χρηματιστηριακοί ἀριχικομπιναδόροι Μάτσας–Σημίτης–Φάις, πού ὑπεξαίρεσαν ἀπό τό Χρηματιστήριο τά 105 τρισεκατομμύρια δραχμές (ἤ 305;), κατά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα τοῦ ἔτους 2000, εὐνόησαν νά κερδίση 4 δισεκατομμύρια δραχμές λίγες ἡμέρες πρίν ἡ φούσκα τοῦ Χρηματιστηρίου σκάση. Αὐτό, ἄλλωστε, ἔπραξαν καί μέ ὅλους τούς ἰουδαιόδουλους, πού τούς εὐνόησαν νά κερδίσουν στό Χρηματιστήριο ἀπό μερικά δισεκατομμύρια δραχμές ἕκαστος. Ἔτσι ἔπραξαν καί μέ τόν ἀδελφό τοῦ «Ἐθνάρχη» (χά!) τόν Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, πού τοῦ ὑπέδειξαν νά παίξη στό Χρηματιστήριο καί κέρδισε 4 δισεκατομμύρια δραχμές.

Τοῦτος ὁ ἄθλιος Κωνσταντίνου, προσκολλημένος, βεβαίως, στή «Σύριζα», σέ ὅλη τήν ἐπαίσχυντη ζωή του, δέν ἔπαυσε ποτέ, ὡς δικηγόρος, νά ὑπερασπίζεται τά ἄδικα τῶν ἰουδαϊκῶν ἑταιρειῶν, καθώς καί ὅλα τά ἀνθελληνικά ἀδικοπραγήματα. Ὁ τοιοῦτος, ὡς λαδωμένη μηχανή λειτουργοῦσα ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, εἶναι ἑπόμενο νά δηλώνη ἀνθέλλην. Ὅθεν καί ἐμεῖς, ἀφοῦ δέν ἀναγνωρίζουμε σ’ αὐτόν κανένα ἴχνος ἑλληνικότητος, τόν πέμπουμε στόν πατέρα του τόν διάβολο.

Ἐκεῖ πού θά ξαποστείλουμε ὅλους τούς ἑλληνόφωνους - ἑλληνοφονιάδες.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως