Τά κλειστά ἐπαγγέλματα

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 5:47 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἀπό τίς συζητήσεις πού ἀφορῦν τά κλειστά ἐπαγγέλματα, θεωρῶ πώς ἔχει ἐξαιρεθεῖ αὐτό τοῦ μικροπωλητοῦ

(Ἕνας Ἑλληνόψυχος Ἀττικός)


Ἀπάντηση : Πολύ σωστά τό ἐπισημαίνετε ! Ὄντως, οἱ μικροπωλητές, ὅσο κι’ ἄν φαίνεται ἀπίθανο, εἶναι ἀπό τά ἑρμητικῶς κλειστά ἐπαγγέλματα, πού τυγχάνουν προστασίας ἀπό τίς ἀρχές τοῦ κράτους: τή Βουλή τῶν «Ἑλλήνων», τίς Δημοτικές ὑπηρεσίες, τήν ἀστυνομία, τά ἰουδαιοσυντήρητα κανάλια τῆς μαύρης προπαγάνδας. Ἐννοεῖται πώς αὐτά εἶναι κλειστά μόνο γιά τούς Ἕλληνες, ἀφοῦ ὁ λ/μ χρίζεται μικροπωλητής αὐτομάτως, χωρίς νά ἀντιμετωπίζει κάποιο ἐμπόδιο.

Ὁ μηχανισμός τῆς κρατικῆς πονηροκρατίας εὐνοεῖ τούς λαθρομετανάστες ὁρατῶς καί προκλητικά. Θυμηθῆτε τόν ἐξ’ Αἰγύπτου μουσουλμάνο κουλουροπώλη τῆς Πλατείας Ὁμονοίας, τόν ὁποῖο τά κανάλια τῆς αἰσχύνης, μέ πρωτοστάτη τόν “Antena”, τοῦ ἀχυρανθρώπου Κυριακοῦ, πρόβαλλαν πρό ἐτῶν, διαφημίζοντάς τον δωρεάν καί, ἔκτοτε, οἱ ἀνόητοι πελάτες ψωνίζουν ἀπ’ αὐτόν τά μολεμένα κουλούρια του. Καί, βέβαια, τά μισοψημένα ζυμαρικά πού διαθέτει τοῦ τά προμηθεύει τό κύκλωμα τῆς μαφίας. Καί νά ἦταν μόνο οἱ κουλουροπῶλες! Στρατιά οἱ μικροπωλητές πού κατακλύζουν τίς λαϊκές ἀγορές, τά λιμάνια, τούς σταθμούς, τίς παραλίες, τίς πλατεῖες. Ὅλοι τοῦτοι οἱ μικροκαπιταλιστές, μικροϋπάλληλοι τῆς μαφίας, διασκορμπισμένοι, ὁ καθένας στό πόστο πού τοῦ ὅρισε ἡ μαφία, ξεπερνοῦν τούς 50.000. Οἱ μισοί βρίσκονται στήν Ἀθήνα. Ἡ μαφία εἶναι πού τούς ὁρίζει μέ διαταγή τό σημεῖο δράσεώς τους, αὐτή εῖναι, ἐπίσης, πού τούς μετακινεῖ, μαζί μέ τήν πραμάτεια τους, ἀπό τό ἕνα σημεῖο στό ἄλλο. Καί τούς παραλαμβάνει, μετά τή λήξη τοῦ ὡραρίου, νά τούς μεταφέρει στήν ἀποθήκη, μέ τό μεγάλο «βάν», γιά ἀνανέωση τοῦ ἐμπορεύματός τους. Ἄλλοι, λιγότερο προνομιοῦχοι, μεταβαίνουν στήν ἀποθήκη μέ τό λεωφορεῖο. Δέν στοιχίζει τίποτε ἡ ἐπιβίβαση στό λεωφορεῖο, ἀφοῦ οἱ λ/μς, γενικῶς, δέν κόβουν εἰσιτήριο!

Ὅταν δέ ὀμιλοῦμε περί μαφίας, ἀναφερόμαστε στή διαβολική καί δολοφονική “Mossad” πού συγκροτεῖ τήν πυραμιδική ἄρθρωσή της: στήν κορυφή ἕνας Rothschild καί εὐθύς, στό πιό κάτω διάζωμα, οἱ ἐπιφανεῖς σιωνιστές ἀξιωματοῦχοι, ὡς τοπικοί ἀρχισυμμορίτες, ἕνας σέ κάθε χώρα, ἤ περιοχή. Ἕπονται οἱ περίπου 1.200.000 ἐκπαιδευμένοι φονιάδες, ἰουδαιοκατευθυνόμενοι σαφῶς. Ἄλλα 20-30.000.000 συνειδητοί ὑποστηρικτές περιβάλλουν τή φονοκρατική μαφία, δημιουργῶντας πέριξ αὐτῆς συμπαγές τεῖχος προστασίας τῆς παγκοσμίου ἀράχνης.

Τινές τῶν λ/μν μουσουλμάνων γυρολόγων ἀποτολμοῦν νά ἰδιοποιηθοῦν τίς εἰσπράξεις τῆς ἡμέρας καί νά φύγουν μακριά. Ὅμως ἡ μαφία τούς ἀνακαλύπτει καί τούς τιμωρεῖ παραδειγματικῶς, ἀποκαθιστῶντας τήν «τιμή» της. Ὅσα πτώματα λ/μν θεῶνται ἀπορριμένα σέ χαντάκια ἀνήκουν σ’ αὐτούς.

Ἀπό τίς χιλιάδες μικροπωλητῶν, ἑστιάζουμε τήν προσοχή μας στούς 2 περίπου χιλιάδες λ/μς πού πωλοῦν cds, προϊόντα κλεψίτυπα, τά λεγόμενα «μαϊμοῦ». Καλοῦμε τόν βυθοσκόπο νοῦ νά ἐμβαθύνη σε μία πτυχή τοῦ «μυστηρίου τῆς ἀνομίας». Ἐπί ἔτη ἡ μαφία τῶν δισκογραφικῶν ἑταιρειῶν, ἀνερχόμενες σέ 1.400 παγκοσμίως, προπαγάνδιζε, μέσω τῶν κρατικῶν Μ.Μ.Ε., ὅτι ἀπαγορεύεται ἡ κατοχή ἤ διάθεση κλεψιτύπων δίσκων, μέ πρόστιμο καί φυλάκιση! Ὁ νόμος ἰσχύει καί σήμερα. Ὁ Α.Ε.ΠΙ. περιτρέχει τά καταστήματα ψάχνοντας γιά παραβάτες. Τόν νόμο πού ἀφορᾶ τοῦτο ψήφισε ἡ ἀποτρόπαια ἰουδαία Ντ. Μπακογιάννη, ὥς ὑπουργός σκοταδιστικοὺ πολιτισμοῦ, νά ἔχουν τό δικαίωμα οἱ ἰουδαϊκές δισκογραφίες νά χαρατσώνουν ἀκόμα καί τόν περιπτερᾶ πού ἀκούει μουσική ἀπό ραδιοφώνου! Ὅμως, ἐδῶ εἶναι τό ἀξιοπαρατήρητο. οἱ λαθρομετανάστες πού πλασσάρουν τά κλεψίτυπα cds, ὄχι μόνο δέν διώκονται ἀλλά τυγχάνουν σκανδαλώδους προστασίας! Σκεφθῆτε, ὅτι ταξιδεύουν μέ τόν σιδηρόδρομο, μέ τά ὑπεραστικά λεωφορεῖα, μέ τά ferry-boats καί δέν καταβάλλουν εἰσιτήριο. Μήπως διώκονται καί δέν τό ἀντιλαμβανόμεθα; Οὐδαμῶς! Ἁπλώνουν τό σεντόνι ἔξω ἀπό ὁμόλογα καταστήματα καί ἡ ἀστυνομία, ἐνῶ εἰδοποιεῖται, δέν ἐπεμβαίνει! Ἡ μελέτη τοῦ φαινομένου ἐπαληθεύει τίς ὑπόνοιες τῶν ψαχμένων: Ὅτι ἡ παραγωγή τῶν cds, ἡ γνήσια καί ἡ imitation, γίνεται ἀπό τήν ἴδια ἰουδαϊκή ἑταιρεία· ὅτι ἡ ἑταιρεία τοῦ ἀφέντη Μάτσα διαπλέκεται μέ τήν ἐξουσία, ὑποδεικνύοντας αὐτό πού ἐπιθυμεῖ· ὅτι τό κλειστό ἐπάγγελμα τῶν λαθροπωλητῶν ἀπολαμβάνει, ἐξ΄ ἴσου, τήν εὔνοια τῆς μαφίας καί τήν προστασία τῆς ἐξουσίας, ἑνός διδύμου ὁμόφρονος ἐν πᾶσι.

Στοχάζομαι πὠς ἡ ἐξάλειψη τούτης τῆς ἀκρίδας προϋποθέτει δομική ἀλλαγή τῆς νομοθεσίας. Ἐννοῶ νά καταργηθῆ πρῶτα τό παγκοσμίως πρωτάκουστο ἐφεύρημα τοῦ «ἀσύλου». Πρόκειται γιά νομοθέτημα αὐτόχρημα ἄτιμο, γι΄αὐτό καί τό ὑποστήριξαν ὄλοι οἱ μισέλληνες: ὁ «χαρισματικός» ἀληταρᾶς Ἀν. Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος καί τό εἰσηγήθηκε· ὁ μακιαβελλικός Κ. Μητσοτάκης· ὁ ἀναίσχυντος «καθηγητής», ἄνευ φοιτητικοῦ ἀκροατηρίου, Κ. Σημίτης· ὁ ἄτολμος καί ἀνεύθυνος Κ. Καραμανλῆς· ὁ ἠλίθιος Jeffry Παπανδρέου...Στό «ἄσυλο» καταφεύγον ὅλοι οἱ κακοποιοί, καθώς καί οἱ λ/μς.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως