Ὁ πιό ἔνδοξος Στρατός τοῦ κόσμου, ὁ Ἑλληνικός, διαλύεται

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010 5:58 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ὁ πιό ἔνδοξος Στρατός τοῦ κόσμου, ὁ Ἑλληνικός, διαλύεται

(ἐκμυστείρευση Στρατιωτικοῦ)


Ἀπάντηση : Ἡ συμμορία τῶν μισελλήνων πού μᾶς κυβερνᾶ μᾶς ὑποβάλλει σέ πρωτοφανεῖς εὐτελισμοῦς. Συνεπῶς καί τόν Στρατό μας ὑποβάλλει σέ ταπεινώσεις. Ὅπως γίνεται, ἄλλωστε, καί μέ τίς λοιπές θεσμικές ὑποστάσεις: τήν Ἐκκλησία, τήν Παιδεία, τήν καλλιτεχνική Δημιουργία, τή διαπολιτειακή συγκρότηση, τήν ἐργατική συνάθληση, τήν οἰκογενειακή προδιαμόρφωση...

Ὁ Στρατός, ἐν προκειμένω, ταπεινώνεται ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς (τή λέξη τούτη, ἀπό τό τυφλό μῖσος της, ἐξάλειψε παντελῶς ἡ χούντα τῶν μεσελλήνων!) Ἄμυνας Εὐ. Βενιζέλο, προσήλυτο στόν ἰουδαϊσμό, ἀπό τόν ἀρχικουμπούρα δάσκαλό του Δ. Τσάτσο. Ἐπίσης καί ἀπό τόν ὑφυπουργό Μπεγλίτη. Θά εἶχα νά συστήσω στούς Στρατιωτικούς νά σφίξουν τίς γροθιές τους καί νά μή πυροβολήσουν τά δύο ἐφιαλτικά μιάσματα. Δέν εἶναι μακρινή ἡ ὥρα, πού ὅλο τοῦτο τό ἰουδαιόλειχτο κατακάθι θά κληθῆ νά λογοδοτήση. Μόνο νά μή βλασφημοῦν τά Ὅσια καί τά Ἱερά μας, ὅπως κάνουν κατά κόρον τά τρία ἰουδαϊκά κουμάσια : ὁ Κων. Καραμανλής, ὁ Άν. Παπανδρέου, ὁ Κ. Σημίτης· ἄν θέλουν νά εἶναι ἔνδοξοι καί ὑπερέχοντες, καί νά τούς χορηγηθῆ πλούσια ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας. «Αὐτιστικοί» οἱ Στρατιωτικοί μας! Ἔφα ἕνας ὄντως αὐτιστικός, Βενιζέλος ὁ σημιτικός λειχήνωρ!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως