Γιατί σκότωσαν τόν Σωκράτη Γκιόλια καί ποιοί;

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010 5:39 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Γιατί σκότωσαν τόν Σωκράτη Γκιόλια καί ποιοί;

(Βασιλική)


Ἀπάντηση : Στή σειρά τῶν δολοφονηθέντων δημοσιογράφων, ὅπως Κώστα Βιδάλη, Τζόρτυ Πόλκ, Λιλάντας Λυκιαρδοπούλου, Τζώρτζη Ἀθανασιάδη, Παύλου Μπακογιάννη, Ζούλα Συνοδινοῦ καί ἄλλων, προστίθεται καί ὁ ἐσχάτως δολοφονηθείς, ἀείμνηστος Σωκράτης Γκιόλιας.

Ὁ Σωκράτης δολοφονήθηκε γιά τίς διεισδυτικές του ἔρευνες ἐπί τοῦ ἀθλητισμοῦ καί τίς ἀποκαλύψεις του γύρω ἀπό τό χρυσωρυχεῖο πού ἐκμεταλλεύονται οἱ ἀχυράνθρωποι τοῦ Μάτσα, κατ’ἀποκλειστικότητα. Ὁ Σωκράτης, μάρτυς τῆς ἀληθείας καί ὑπερασπιστής τῶν ἀδικουμένων, μέ τήν έκδίπλωση πολλῶν μυστικῶν πτυχῶν τῆς μισελληνικῆς μαφίας, ταρακούνησε τόν ἰουδαϊκό θρόνο τῆς ἐν Ἑλλάδι ροτσιλδικῆς ἀντιπροσωπίας.

Τόν δολοφόνησε δέ ἡ “Mossad”, ἡ δολοφονικότερη καί ἀτιμότερη ὀργάνωση πού φάνηκε ποτέ ἐπί τῆς γῆς. Ἡ “Mossad” βαρύνεται μέ ἄπειρες δολοφονίες καί ὅλες ἔχουν τό χαρακτηριστικό τῆς ὠμότητος καί τοῦ ἀποτροπιασμοῦ: πολλά βόλια, ταπείνωση τοῦ νεκροῦ, μετάδοση ἀπειλητικοῦ μηνύματος τρόμου πρός τρίτους. Ἀναφέρεται στή μνήμη σας κατακρεουργημένα σκήνη θυμάτων (Ἄλντο Μόρο, ἡγουμένου π. Ἐφραίμ Ζηροποταμινοῦ, π. Φιλουμένου, Δημητρίου Ριζεάκου, στό Φλομοχῶρι Μεσσηνίας• Ἑλένης, στό χωριό Ρύζια Ὀρεστιάδος κ.ἄ., κ.ἄ.) καί θά πεισθῆτε περί τῆς ταυτότητος τῶν τρισκεκατηραμένων σικαρίων τῆς ταμουδοφάρας. Ἀναψηλαφῆστε τά ἴχνη τους καί θά τά βρῆτε μεταξύ τῶν «φιλάθλων», τῶν κουκούλων, τῶν διαδηλωτῶν τοῦ ΠΑΜΕ...

Εἴκοσι ἡμέρες, μετά τή δολοφονία τοῦ φιλαλήθους πατριώτου, ἔκλεισε καί τό blog «Τρωκτικό», τήν 6/8/2010, ἐνῶ ἀχυράνθρωπος – δημοσιογράφος ἔλεγε ἐπιχαιρέκακα στό γιαλί, ὅτι «Τά τρωκτικά εἶναι γιά τόν ὑπόνομο...». Ὅμως θά δοῦμε σύντομα νά ἀποπέμπονται στόν ὑπόνομο ὅσα σκουλήκια ἐξῆλθαν ἀπ’αὐτόν.

Τό «Τρωκτικό» ἔκλεισε, ὅμως τό «Indymedia τῶν μισελληνικῶν καθαρμάτων, ὑπό τήν προστασία τῶν συγκαθαρμάτων τους ἐξουσιαστῶν, συνεχίζει νά λειτουργεῖ, καταστρατηγῶντας τό Πανεπιστημιακό ἄσυλο...

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως