Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (II)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 11:32 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (II)

(Ἕνας Πολίτης)

Ἀπάντηση : 

ΙΙ

24. Μιλούσαμε στήν πρώτη παράγραφο, γιά τή γωνιά ἀπό τήν ὁποία βλέπουμε τά πράγματα. Σᾶς καλοῦμε νά τή θεωρήσετε και σεῖς.

Τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητος, ἐδῶ καί 250 ἔτη, κατευθύνει μία δυναστεία ὑπανθρώπων σατανική. Εἶναι τῶν Rothschilds. Ὅθεν ὅλες οἱ δραστικές παρενέργειες, πού ταλανίζουν τήν παραδαρμένη ἀνθρωπότητα, προέρχονται ἀπό τούτη τήν πηγή τή σηπογόνο καί φθαρτική . Ὅσοι, ἀκόμα, φεῦ ἐλάχιστοι, ἄγονται ἀπό νοῦν ἡγεμονεύοντα – οἱ πολλοί οὔτε πού ὑποψιάζονται τήν ἀράχνη πού τύλιξε τήν ἀνθρωπότητα, τινές δέ καί νά εἰρωνεύονται – ἄς ἀρχίσουν νά διανοοῦνται, τό πῶς ἡ ἀνθρωπότης, κατά τό χρονικό διάστημα τῶν τελευταίων 250 ἐτῶν, εἰσῆλθε στόν ἐσχατικό ὁρίζοντα. Συνεπῶς, ὅσα ἐπῆλθαν στόν πλανήτη δεινά καί ὅσα ἀφύσικα διογκώθηκαν, ὀφείλονται σέ τοῦτα τά καθάρματα τῆς δυναστείας.

Ἀδυνατοῦμε νά τά ἀπαριθμήσουμε : δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ἀμέτρητοι ἄλλοι τοπικοί; ἡ γιγάντωση τοῦ βοθροβίου ἰσλάμ∙ τό μπολσεβικικό πραξικόπημα∙ οἱ ἐκρήξεις τῶν πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων∙ ἡ διασπορά μικροβίων καί οἱ διαδόσεις παράξενων νόσων∙ ὁ οἰκονομικός ἔλεγχος καί ἡ συσσώρευση τοῦ χρήματος καί τῶν ἀξιῶν ὑπό μία ἀρχή∙ τά μονοπώλια τοῦ ἑνός μονοπωλίου∙ ἡ σωματεμπορία∙ τό κυνηγητό τῆς τύχης∙ ἡ διεθνής τῶν ναρκωτικῶν∙ ἡ παγκόσμιος μαφία∙ ὁ ἀναρχισμός∙ ἡ τρομοκρατία∙ ἡ τοκογλυφία∙ ὁ ἅδης τῶν χρηματιστηρίων∙ ἡ ἀπειλή τῆς καταστροφῆς τοῦ πλανήτη μας...

Αὐτά καί ἄλλα πολλά προξενοῦν οἱ λελέδες τοῦτοι, τά ἀποβράσματα τοῦ δαιμονικού συρφετοῦ.

Ὄχι σπάνια ἀκοῦμε ἀπό ἀντιιουδαίους φρουρούς νά παρενείρουν τό ὄνομα τοῦ Rothschild, μεταξύ πολλῶν ἄλλων ἰουδαίων κακοπρατῶν, ὡς ἴσον μεταξύ ἴσων. Τραγικό λάθος! Ὅλοι οἱ ἰουδαῖοι παγκοσμίως διατελοῦν σέ σχέση ὑπηκόου πρός βασιλιά-μονοκράτορα. Ἡ δυναστεία τῶν πανατίμων ἔχει αὐτό, ὡς κύριο χαρακτηριστικό της : τό να περνᾶ ἀπαρατήρητη, ὅμως ἀνεγνωρισμένη μετά τρόμου ἀπό τούς ἰουδαίους πάντες!

25. Πολλοί ἰουδαῖοι φαίνονται νά «διαπρέπουν» καί ἡ φήμη τους νά ἐπισκιάζει αὐτήν τοῦ βασιλιᾶ τους. Ποιός δέν γνωρίζει μεγάλες ἰουδαϊκές «προσωπικότητες», πού ὅμως, ἄν δέν ἤθελε ὁ βασιλιάς τους, αὐτοί θά ἔσβυναν στήν ἀφάνεια; K. Marx (ὁ ραμπί θεμελιωτής τῆς κομμουνιστικῆς ἀπάτης)∙ J. Rockefeller (ἡ ὀνόματι καί σχήματι ἀλώπηξ –«φιλάνθρωπος»)∙ Ar. Hammer (ὁ ἐκλεκτός μεταξύ τῶν ἀξιωματούχων τοῦ Rothschild, πού ὅμως δέν δίστασε νά διατάξει τή σφαγή του) ∙ Η. Kissinger (το φρικιό τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας)∙ Th. Herzl ( ὁ σιωνιστής ἱδρυτής τοῦ ἱσραήλ)∙ G. Soros (τό λαμόγιο, ἡ ὕαινα πού καταβροχθίζει τά λείψανα τῶν χρηματιστηριακῶν διακυμάνσεων καί κερδίζει ἑκατομμύρια)∙ Alb. Einstein (ἡ «αὐθεντία» ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, ἄν καί ἀγνοοῦσε τήν προπαίδεια τοῦ πολλαπλασιασμοῦ)∙ M. Lansky (ὁ ἐπί 50ετία ὑπαρχηγός τῆς παγκοσμίου Mafia∙ ἀρχηγός εἶναι ἕνας Rothschild!), D.St. Kahn (τό κουτσαβάκι τοῦ ΔΝΤ)∙ Ἰωάννης –Παῦλος ὁ Β΄, ὁ Βοϊτίλα (ὁ «ἅγιος», πάπας-δολοφόνος, τό ἀντίχριστο βδέλυγμα)∙ Stalin καί Hitler (τά ὁμομήτρια τῆς συναγωγῆς γεννήματα, οἱ μακελλάρηδες ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων)∙ H. Marcuse ( ὁ θεωρητικός τοῦ ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀναρχισμοῦ)∙ R. Polansky (ὁ παιδοφθορέας καί δολοφόνος τῆς ἠθοποιοῦ S. Tate)∙ Du Pont (ἡ δυναστεία τῶν μεγαλοκαπιταλιστῶν ἀξιωματούχων, μέ μονοπώλια πού καταδυναστεύουν). L Bernstein ( ὁ μαέστρος∙ καλέ, τί φρικιό εἶναι τοῦτο, τί καραγκιόζης, πού στέκει δίπλα στόν Δ. Μητρόπουλο, τόν Κάραγιαν, τόν K. Bohme, τόν Z. Mehta…). Κασπάρωφ (ὁ ἐκ Ρωσίας σκακιστής, πού «νίκησε τόν ἀδιαμφισβήτητο παγκόσμιο πρωταθλητή Μπ. Σπάσκυ θά θυμᾶστε, πῶς∙ πού «νίκησε» ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή, θά ὑποψιάζεστε, πῶς!).

26. Ἡ ροτσιλδική δυναστεία περιφρουρεῖται ἀσκαρδαμυκτί. Σκεφθῆτε, ἀκόμα καί οἱ ροτσιλδικές ἐπαύλεις, ἑκατοντάδων καί χιλιάδων ἐκταρίων ἑκάστη, δορυφοροῦνται ἀπό ἐπαύλεις μικρότερες, ἀξιωματούχων του, ὥστε νά προστατεύεται ἡ διαβολική δυναστεία ἀπό ἐξωτερική ἐπιβουλή ἤ διαρροή φημῶν. Ἐκτός πού ἰδιαίτερα κτίρια, (γύρω ἀπό τό παλάτι τῶν 100 ἤ 200 δωματίων), στεγάζουν τήν προσωπική φρουρά, μέχρι καί 25 ἀδίστακτους φονιάδες, πού εἶναι ἐντεταλμένοι φύλακες ἑνός ἑκάστου μέλους τῆς δυναστείας τῶν ἐπιληπτικῶν. Κάθε Rothschild, καί εἶναι πάνω ἀπό 250 μέλη, ἔχει 12 καλά ὁπλισμένους φρουρούς.

Ἐκτός ἀπό τήν ἀσφάλεια τῆς προσωπικῆς φρουρήσεως, ἡ δυναστευτική παλιοφάρα τυγχάνει μεγάλης ἐθνικῆς προστασίας. Ἡ Ἐλβετία, ὅπου οἱ Rothschilds ἔχουν ἀνεξερεύνητες ἐπαύλεις καί δυσθεώρητα βουνά χρυσοῦ, προστατεύεται ἀπό περιμετρική ζώνη τῶν τεσσάρων ὁμόρων χωρῶν : Γαλλίας, Γερμανίας, Αὐστρίας, Ἰταλίας.

Τοῦτο τό σύστημα ἀσφαλείας, διά τοῦ ὁποίου προστατεύεται ἡ δυναστεία τῶν κατσαρίδων, ἀνά ἔπαυλη καί ἀνά χώρα, στή διπλωματική γλῶσσα λέγεται “etat tampon”.

27. Θά διερωτᾶται ὁ φιλέρευνος νοῦς : Τί, τέλος πάντων κατέχει αὐτός ὁ Rothschild καί ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ μονοκράτωρ τῆς οἰκουμένης ἁπάσης; Ποιά εἶναι τά περιουσιακά του στοιχεῖα; ποιοί οἱ πόροι του; πόσα τά καθ’ἡμέραν ἔσοδά του; Στήν κατοχή τοῦ ματωμένου στέματος βρίσκονται : 70.000 τόννοι χρυσοῦ ∙ 12.000 τόννοι ἀδάμαντες ∙ 1-2 τετράκις ἑκατομμύρια dollars∙ 300 ἰδιωτικά ἀεροπλάνα∙ 400 θαλαμηγοί∙ τό σύνολο τῶν μητρικῶν ἑταιρειῶν, συμποσούμενες σέ 3.000∙ 600.000 πολυεθνικές ἑταιρεῖες, ἀπό τίς 800.000 πού εἶναι ὅλες∙ 2.500 τραπεζικά ἱδρύματα, ἀμιγῶς ροτσιλδικά (τά δέ ὑπόλοιπα, κατά ποσοστά), στήν κορυφή δέ ἡ U.B.S. ∙ χιλιάδες ραδιοφωνικοί καί τηλεοπτικοί σταθμοί∙ οἱ «ἀδελφές» ἑταιρεῖες πετρελαίων∙ τά μεγάλα πρακτορεῖα εἰδήσεων : “Havas” (“Reuter”), “Associated Press”∙ ὁ παγκόσμιος ἰστός τῆς μαφίας, κ.ἄ. κ.ἄ.

Ἀπό κτήσεις, δέν θά ὑπερβάλλαμε, ἐάν λέγαμε ὅτι τό 1/3 τῶν ἐδαφῶν τοῦ πλανήτη ἀνήκει στή δυναστεία τούτη. Πάντως ὅλη τή γῆ τοῦ ἱσραήλ κατέχουν οἱ lunatici Rothschilds, αὐτή τήν ἀγόρασαν, ἤ τήν ἅρπαξαν διά δολοφονιῶν.

Ἀντιλαμβάνεται ὁ πᾶς ὅτι ποταμοί χρημάτων εἰσρέουν καθημερινῶς στή ροτσιλδική δεξαμενή, ἄρα εἶναι δύσκολο νά ἐκτιμηθῆ ὁ συσσωρευτικός ὄγκος τῶν εἰσερχομένων ταμείων. Πρέπει νά ὑπερβαίνουν τά 250 δισεκατομμύρια δολλάρια ἡμερησίως (περισσότερα ἀπό 90 τρις ἐτησίως)! Μόνο ἀπό τόκους, πού χρωστοῦν στίς τράπεζες του τά ἔθνη πάντα, κοντά 47 τρίς δολλάρια, εἰσπράττει ὁ λοιμός τῶν λοιμῶν ὑπέρ τά 47 τρίς ἀντιστοίχως, ἀνά ἔτος. Οἱ τόκοι, πού ἐπιβάλλουν τά «κονσόρτια»τῶν ροσιλδικῶν τραπεζών, κυμαίνονται ἀπό 12% , μέχρι 200% (12%. Σἐ κυβερνήσεις κρατῶν «εὐπειθῶν»∙ 200% σέ δικτατορικά καθεστῶτα)!

Ἀναφέραμε πρίν τίς ἐκρήξεις τῶν πυρηνικῶν ἀντιδραστήρων. Αὐτό δέν γίνεται στήν τύχη. Ἀπό τό Τσερνομπίλ (1987), μέχρι τή Φουκουσίμα (2011), ὅλα γίνονται βάσει σχεδίου. Ὁ Rothschild εἶναι ὁ ἀρχηγός δαίμων, πρός τόν ὁποῖο ἐδόθη «ἡ κλείς τῆς ἀβύσσου» (Ἀπ. θ΄1). Ἡ ἑταιρεία Tepco, πού κατασκευάζει τού ἀντιδραστῆρες, εἶναι ροτσιλδική καί , βέβαια, προέβλεψε νά κατέχει τήν κλεῖδα καταστροφῆς τοῦ ἀντιδραστῆρος.

28. Θά τό γνωρίζετε, ἤ, ἔστω, θά τό ὑποψιάζεστε, ὅτι τό ροτσιλδιαῖο δίκτυο, στήν προσπάθεια ἀποκρύψεως τῶν μυστικῶν ροῶν τῶν ποταμῶν τοῦ χρήματος φροντίζει νά ἐμφανίζει πάντοτε μία μόνο ἀμιγῶς ροτσιλφική τράπεζα ἀνά χώρα, ἐπιτρέποντας νά φανερώνεται μέ τό ἀποκλειστικό mark αὐτῆς, πού εἶναι, ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, τό διαβολικό ἑξάγωνο. Τράπεζεςς πού «μαρκάρονται» μέ τό σύμβολο τῆς παγκοσμίου ἐπιβολῆς εἶναι στήν Ἑλβετία, ἡ U.B.S. στήν Ἀγγλία, ἡ HSBC ∙ στήν Κύπρο, ἡ «Λαϊκή»∙ στήν Ἑλλάδα, ἡ «Κρήης», νῦν δέ ἡ “ Marfin Egnatia Bank” , στήν Γερμανία, ἡ «Commerzbank”.

Ὁ συνθηματικός κώδηξ τηρεῖται τοὐλάχιστον σέ ἕνα ἀπό κάθε σειρά παραγομένων προϊόντων. Στά φαρμακευτικά σκευάσματα ἡ “Roche”∙ στίς σκόνες πλυντηρίου ἡ “Ariel”∙ στούς στυλογράφους, ἡ “Mont Blanc” ∙ στά αὐτοκίνητα, ἡ “Citroen”∙ στά μάρμαρα ἡ «Ἑλληνική ἑταιρεία γρανιτῶν»∙ στά πιάνα, ἡ “Yamaha” .

29. Μερικοί ἀφελεῖς, θεωροῦντες ὁρισμένες συλλογικές ἐκφράσεις παγκοσμίου ἐπιβολῆς και ἀναγνωρίσεως, παρηγοροῦνται ὅτι ἀποτρέπονται ἀπειλές, λόγω τῆς ὑπάρξεως καί λειτουργίας αὐτῶν. Αἴφνης, ποιός ἀπό τούς ἀνυποψίαστους θά ἀμφισβητοῦσε τό κῦρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (καί μέ τό γνωστό ἀκροστιχιδικό ὄνομα του Ο.Η.Ε. –U.N.); Ὅμως, ἄν ἀνατρέξουμε στό ἱστορικό τῆς ἱδρύσεως του, θά βροῦμε ζωντανό τόν Rothschild πού δώρισε τό οἰκόπεδο μέσω τοῦ Rockefeller. Αὐτός προέτρεπε γιά τή σύστασή του. Γνωρίζουν, ὅσοι θέλουν νά εἶναι ρεαλιστές και διεισδυτικοί, πώς ὅταν κάποιος πονηρός καί μισάνθρωπος προτείνει κάτι καλό, ἀποβλέπει σαφῶς στήν παρείσδυση κάποιου μεγάλου και δυσπαραδέκτου κακοῦ.

Δώρισε μέν τό οἰκόπεδο ὁ Rothschild, καθώς καί τό κτίριο, πού τό παρέδωσε στά ἔθνη, νά συνέρχονται οἱ ἀντιπρόσωποι αὐτῶν, σάν τετράποδα σέ στάνη. Ὁ μέγας δωρητής καί εὐεργέτης δώρισε μέν (δώρισε ἀπό τά κλεμμένα∙ αὐτά πού δώρισε εἶναι τά κέρδη μιᾶς ἡμέρας), ἀλλά μέ ἀκριβά ἀνταλλάγματα. Τήν ἐγκατάσταση, μέ δικαίωμα ἀνανεώσεως, συστημάτων παρακολουθήσεως∙ τό πιό σημαντικό, τήν ἀνάληψη δικαιώματος νά τοποθετεί αὐτός, διά τῶν ἀξιωματούχων του, βεβαίως, τό προσωπικό στό κτίριο, ἀπό τούς συμβούλους τοῦ Γενικοῦ γραμματέως μέχρι τόν τελευταῖο κλητήρα! Ἔτσι δημιουργήθηκε γραφειοκρατικό βασίλειο, πού εὐνοεῖ τή βουλή τοῦ σιωνιστοῦ μονοκράτορος.

30. Τώρα, θέλουμε νά στρέψουμε τήν προσοχή σας σέ κάτι πολύ σημαντικό: τή φορολόγηση τῶν κεφαλαιοκρατῶν. Θά γνωρίζετε, οἱ ἀσχολούμενοι μέ τά χρηματιστηριακά, ἐνῶ, ἀκόμα καί ἀπό ἀσήμαντες διακυμάνσεις τά λαμόγια ἀποκομίζουν τεράστια κέρδη, δέν καταβάλλουν φόρους, διότι ὁ χῶρος εἶναι συσκοτισμένος. Αὐτοί δέν φορολογοῦνται! Ὁμοίως δέν φορολογοῦνται καί οἱ ἰουδαιόκτητες ἑταιρεῖες, ἀφοῦ δροῦν κάτω ἀπό διπλωματική κάλυψη (ναί!), ἀπό πολυεθνική προστασία, ἀπό κυβερνητική κρυψίνοια, ἀκόμα καί ἀπό συνδικαλιστική συγκάλυψη. Ὅλες αὐτές οἱ βδέλλες, ὄχι μόνο δέν φορολογοῦνται, ἀλλά καί λιπαίνονται τακτικά μέ ἀσύλληπτα μεγάλα κονδύλια, ὑπό τύπον ἐνισχύσεως! Ἀκοῦστε, τώρα, τί ἔλεγε ὁ προδότης Jeffry, κατά τή «Διακαναλική»τῆς 25/10/10, δηλαδή ἕνα (1) ἔτος καί 20 ἡμέρες, μετά τήν καλπονοθευτική νίκη του : «Θά πάρουμε μέτρα να φορολογηθεῖ καί ὁ πλούσιος σ’αὐτή τή χώρα». Στίς 25/11 τοῦ ἰδίου ἔτους, δηλαδή 1 ἔτος καί 50 ἡμέρες μετά τή «νίκη»του στίς ἐκλογές, εἶπε πάλι: « Ἁπό σήμερα θ’αρχίσουμε νά φορολογοῦμε τίς Τράπεζες...». Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἐπί 13 καί 14 μῆνες, ἡ συμμορία τούτη, πού κυβερνᾶ τή δύσμοιρη Πατρίδα μας, δέν εἶχε ἀρχίσει νά φορολογεῖ τοῦτα τά κερδοφόρα και τοκογλυφικά μαγαζιά. Ἐάν τό ἔπραττε θά γέμιζε τά ταμεῖα τοῦ κράτους. Πάντως, μέχρι σήμερα, καί μέχρι τέλους, δέν πρόκειτα νά φορολογήσει τίς ἰουδαϊκές ἑταιρεῖες, ἐνῶ ἀποστραγγίζει τούς συνταξιούχους καί τούς πένητες. Δέν χρειάζεται νά εἶστε εἰδικός τῆς οἰκονομίας, γιά νά τό διαπιστώσετε. Το τελευταῖο ἑξάμηνο οἱ φοροστραγγιστές ἔπρεπε νά συγκεντρώσουν 14 δις eurow καί μάζεψαν μόνο 1,4 δις. Ἐάν φορολογεῖτο ἡ συναγωγή, τά ὑπόλοιπα 12,6 δις euros, θά πλήρωναν τά ταμεῖα καί δέν θά ἀνεφύετο οὐδέν πρόβλημα. Ὄχι μόνο δέν φορολογεῖ τίς ἑκατοντάδες ἰουδαϊκές ἐπιχειρήσεις, ἀλλά καί τίς ἐνισχύει μέ δυνατές οἰκονομικές ἑνέσεις, πού παραπέμπουν σέ ὁμοθρησκη συνταύτιση!

Θυμηθῆτε ὅτι ἡ προηγούμενη κυβέρνηση τῶν ἑτεροενεργουμένων Καραμανλὴ-Ἀλογοσκούφη δώρισε σ’αὐτές 28 δις –τοὐλάχιστον τό ὁμολόγησε!-, ἡ δέ τωρινή τῶν ὑποτακτικῶν ἐπέτρεψε νά διοχετευθοῦν πρός αὐτές –μυστικά και ἀνομολόγητα! – ὑπερτετραπλάσια: ἄλλα 120 δις euros! Ἐάν ἀνατρέξετε στά προγενέστερα χρόνια, θά διαπιστώσετε νά γίνεται ἀπό ἰουδαίους τό ἴδιο : ἀπό τόν Καρά-αμάν-αλῆ, Καρααμανλῆ, μέ τίς «παγωμένες πιστώσεις», κατά τό 1954-55 (ἡ μαχητική ἐφημερίδα «Ἀθηναϊκή»ἀπεκάλυπτε λεπτομέρειες), καί τόν Ραούλ, Ράλλη, πού τό 1980 χορηγοῦσε δάνεια ἀγύριστα στίς ἑταιρεῖες τῶν ὁμοθρήσκων του!

Ἔάν δέν χρηματοδοτοῦσαν αὐτά τά κλεφτομάγαζα καί ἔδιναν τό χρῆμα σέ Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες καί σέ ὀργανώσεις αὐτοδιαχειριζόμενες θά εὐημεροῦσε ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Καταλαβαίνετε, τώρα, γιατί ὀπισθοχωροῦμε;

Μέ τήν κατάργηση τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου (16/8/11), παρηγορήθηκαν οἱ κουτοί, ὅτι τώρα θά ἐπέλθει διαφάνεια καί θά ἀποκαλυφθοῦν οἱ «φοροφυγάδες», καί τά χρήματά τους, πού ἔχουν κατατεθειμένα σέ τράπεζες, θά φορολογηθοῦν. Δέν πιστεύω οἱ Ἀγανακτισμένοι νά καταπιῆτε τό δηλητηριῶδες χάπι καί πεθάνετε στήν πλάνη. Αὐτοί πού ἀπεκαλύφθησαν ἦταν κάποιοι ἰδιῶτες, τοῦ ἀναλωσίμου εἴδους σαφῶς, πού οἱ καταθέσεις ἀνήρχοντο σέ μερικκά ἑκατομμύρια euros. Ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἰδιοκτήτης super market, μέ τό ἀστεῖο ποσό τῶν 30 ἑκατομμυρίων euros. Λέμε «ἀστεῖο»διότι τό ποσόν αὐτό , ἕκαστον τῶν ἰουδαϊκῶν super markets (“Βερόπουλος», «Βασιλόπυλος», «Μαρινόπουλος», «Praktiker”, “ Carefour”, Lidl” «Μασούτης», «Macro”) τό κερδίζει σέ λίγες ἡμέρες! Ἐάν τά καθάρματα τῆς ἐξουσίας προέβαιναν σέ ἐλέγχους σέ βάθος, θά ἀνεκάλυπταν πολλά δις κατατεθειμένα.

Μόλις ἀνεκοινώθη ἡ συγχώνευση τῶν δύο ἰουδαϊκῶν τραπεζῶν, τῆς “Alphabank” καί τῆς “Eurobank” Κεφάλαιο 150 μέ 200 δις! Γιατί δέ τίς φορολογεῖτε, καθάρματα τῆς κρεμάλας, κοκαϊνες τῆς ἐξουσίας;

31. Ἀλλά μή γελιόμαστε! Τό τραπεζικό ἀπόρρητο ἀποκαλύπτεται γιά τούς “goim”. Μή ἐλπίζετε ποτέ νά δῆτε νά ἀποκαλύπτονται οἱ καταθέσεις τὼν 2.200 ἰουδαίων καταθετῶν, διότι ἡ ἰουδαϊκή τραπεζοκρατία δέν θά δώσει ποτέ στή δημοσιότητα ὄνομα ὁμοθρήσκου της καταθέτη. Ἔτσι οἱ συνεχῶς καί ἁδρῶς λιπαινόμενοι, ἀπό ὑπογείους ποταμους euros, ἰουδαῖοι καί ἰουδαιοπαθεῖς ἀφέντες, θά εἶναι καλά προστατευμένοι πίσω ἀπό τό ἀτσάλινο τραπεζικό ἀπόρρητο! Ποτέ δέν θά τούς ἐνοχλήσει ἐφοριακός...

Ἐνῶ κατακλείουμε τήν παράγραφο, νά ποῦμε πώς ἡ φοροκαταιγίδα πρός τούς μικρούς ὀφειλέτες ἄρχισε ἀπό τήν προηγούμενη κυβέρνηση τοῦ Κ. Καραμανλῆ. Θυμηθῆτε ἐκεῖνον τόν ἰουδαῖο ὑφυπουργό Μπέζα, πού παρήγγελλε στούς ἐφοριακούς: «Φροντίζετε νά παίρνετε τά μικρά χρέη, μέχρι καί 500 €»(καν. Alpha 7/12/05). Ἡ ἑλληνοφθόρος ὀλιγαρχία προστατεύεται ἀπό φοροαπαλλακτικά νομοθετήματα πού τά κραδαίνουν ὡς ἀσπίδες οἱ ἀπηλλαγμένοι φορολογικῶν ἐλέγχων. Ἀντίθετα μέ τούς φορολογουμένους Ἕλληνες πού ὑφίστανται ἐξονυχιστικούς ἐλέγχους καί ὑπόκεινται σέ φυλάκιση, γιά μικρό φορολογικό παράπτωμα (βλ. χιτλερική «Καθημερινή»7/4/11, ὅπου δημοσιεύεται ὁ νόμος).

32. Τό χρῆμα εἶναι ἀγαθό πού χρησιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι, πρός διευκόλυνση τοῶν μεταξύ τους συναλλαγῶν. Ἐκεῖ πού προέβαιναν σέ ἀνταλλαγές προϊόντων, ἀπεφάσισαν νά ἀναγνωρίσουν ἕνα μέταλλο, στό ὁποῖο θά ἀπέδιδαν κῦρος ἀνταλλακτηρίου κοινῆς ἀποδοχῆς. Δημιουργήθηκε τό «νόμισμα»τό ὡς «νομιζόμενο»εἶδος ἀνταλλαγῆς, τό ὁποῖο καί καθιερώθηκε γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀνθρώπων (οἱ φάσεις ἐξελίξεως τοῦ νομίσματος ἐκτίθενται στό Ἐθνικό Μουσεῖο καί στό Νομισματικό Μουσεῖο).

Ὅμως, φεῦ, ἡ ἐκτροπή ὑπερίσχυσε. Βαθμιαῖα ὁ ἄνθρωπος ὑποδουλώθηκε στή μυστηριώδη γοητεία του, ἀφοῦ βεθμιαῖα κατάντησε ἐξαρτηματικός αὐτοῦ. Οὕτω τό χρῆμα, κατά τόν Ἡσίοδο, ἀνεγνωρίσθη ὡς ἡ ψυχή τῶν ταλαιπώρων ἀνθρώπων (Ἔργα καί Ἡμέραι 684):

«χρήματα γάρ ψυχή πέλεται δειλοῖσι βροτοῖσι».

Ὁ δέ Σοφοκλῆς μᾶς διδάσκει ὅτι, Ἀπό ὅλα τά κακά πού φύτρωσαν στήν ἀνθρωπότητα, τό χρῆμα εἶναι τό χειρότερο, λόγῳ τῆς κακῆς χρήσεως. Δι’αὐτοῦ κυριεύονται πόλεις καί γίνεται αἰτία οἱ ἄνθρωποι νά ἐγκαταλείπουν τίς κατοικίες τους ξεμυαλισμένοι καί παρασυρμένοι σέ πράξεις ἀνομολόγητες. Τό χρῆμα γίνεται αἰτία οἱ ἄνθρωποι νά ἐκτρέπονται στήν πονηρία καί νά διδάσκονται πάντα τά τῆς ἀσεβείας. Ὅσοι δέ πληρωμένοι διέβησαν αὐτή τήν ὁδό τῆς ἀπωλείας, εἰσέπραξαν τό τίμημα τῆς τιμωρίας τους ἀπό τή θεία Δίκη, στή δεδομένη στιγμή (Ἀντιγόνη 295-303):

«Οὐδέν γάρ ἀνθρώποισιν οἷον ἄργυρος κακόν νόμισμ’ἔβλαστε∙ τοῦτο καί πόλεις πορθεῖ, τόδ’ἄνδρας ἐξανίστησι δόμων τάδ’ἐκδιδάσκει καί παραλλάσσει φρένας χρηστάς πρός αἰσχρά πράγμαθ’ἵστασθαι βροτῶν. Πανουργίας δ’ἔδειξεν ἀνθρώποις ἔχειν καί παντός ἔργου δυσσέβειαν εἰδέναι. Ὅσοι δέ μισθαρνοῦντες ἥνυσαν τάδε χρόνῳ ποτ’ἐξέπραξαν ὡς δοῦναι δίκην».

Συναφῶς καί ἡ τῆς ἡμετέρας θεογνωσίας σωτηριώδης διδασκαλία αἴρει τόν ἄνθρωποι ὑπέρ τήν ὑποδουλωτική ἐπίδραση τοῦ χρήματος, ἀποκαθιστῶντας αὐτόν στόν οὐρανό τῆς ἄπτωτης ἐλευθερίας. Εἶπε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά ὅσους θέλουν νά πλουτίζουν ὅτι παραδίδουν ἑαυτούς στόν πειρασμό καί τήν παγίδα, μέ τό νά ἀκολουθοῦν ἐπιθυμίες ἀνόητες καί βλαβερές, ἀφοῦ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν εἶναι ἡ φιλαργυρία: «Οἱ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμόν καί παγίδα καί ἐπιθυμίας πολλάς καί ἀνοήτους καί βλαβεράς, αἵτινες βυθίζουσι τούς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καί ἀπώλειαν. Ρίζα γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία» (Α΄Τιμ. στ’ 9-10). Ὁ δέ Κύριος ἡμῶν καί Θεός μᾶς ἔδωσε ρητή ἐντολή νά μή θησαυρίζουμε, ὅσο ζοῦμε, στή γῆ: «Μή θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρούς ἐπί τῆς γῆς...», καί ἐξέφερε λόγο, διαπιστούμενο ἐμπειρικῶς καί ἐπιβεβαιούμενο ἐπιστημονικῶς, ὅτι ὅπου θά εἶναι ὁ θησαυρός ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά μας: «Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός ὑμῶν, ἐκεῖ καί ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται» (Ματ. στ΄ 19/Λουκ. ιβ΄34).

Παρά τά εὐεργετικά καί σωτηριώδη παραγγέλματα πού παρετέθησαν στίς παραπάνω παραγράφους, διαπιστώνεται ὅτι ἡ ἀνατολιτική νοοτροπία φρονεῖ καί πράττει τά ἀντίθετα. Ἐκεῖ τό χρῆμα χρησιμοποιεῖται, σύν τοῖς ἄλλοις, καί ὡς μοχλός ἐπιβολῆς ταπεινωτικῶν προτάσεων, κατά ἀνθρώπων πού πάσχουν, ὄντες σέ ἀνάγκη. Ὁ Δαρεῖος (τύπος δικτάτορος καί ἀνθρωποτυράννου, ὡς ὁ λυσσομανής Χομεϊνί, ἤ ὁ ἀνεκδιήγητος τζουτζές Καντάφι), προτείνει στούς Ἕλληνες, πόσο χρῆμα θά ἤθελαν νά τούς χορηγήσει γιά νά καθιερώσουν τό βάρβαρο ἔθιμο τοῦ ἱεροτελεστικοῦ καννιβαλισμοῦ τῶν νεκρῶν γονέων τους. Λοιπόν ὁ Δαρεῖος «εἴρετο ἐπί κόσῳ ἄν χρήμασι βουλοίατο τούς πατέρας ἀποθνήσκοντας κατασιτέεσθαι;» Οἱ δέ καθ’ἡμᾶς ἐπαινετοί πρόγονοι ἀποκρίνονται, ὅτι αὐτό δέν εἶναι δυνατόν νά γίνει ἀποδεκτό μέ τίποτε : «Ἐπ’ οὐδενί, ἔφασαν, ἔρδειν ἄν τοῦτο» (Ἡροδότου Γ΄38).

Τό χρῆμα ὑπόκειται σέ κακή χρήση, ὥστε νά γίνεται αἰτία ὅλων τῶν δεινῶν πού μαστίζουν τήν ἀνθρωπότητα. Τό κακό ἀρχίζει ὅταν αὐτό συγκεντρώνεται ὑπό τήν ἐξουσία ὀλίγων ἐπίβουλων πού τό διαχειρίζονται πρός ἴδιον ὄφελος καί εἰς βάρος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Τοῦτοι ἀποτελοῦν τήν κεφαλαιοκρατία, δηλαδή τόν ὑπόκοσμο τοῦ τραπεζικοῦ καί χρηματιστηριακοῦ συστήματος. Ἄν καί γίνονται ἀποδεκτοί ὡς «ἀξιοπρεπεῖς» καί «ἔντιμοι» πολίτες, τά καθάρματα τοῦ κερατᾶ! Τό χρῆμα δέν προορίζεται γιά ἰδιωτική συσσώρευση. Ἄν εἶναι νά παρέχει εὐεργετήματα θά πρέπει συνεχῶς νά κυκλοφορεῖ, ὅπως τό νερό, πού ὅταν λιμνάζει σαπίζει καί ὄζει. Ἡ αὔξηση τοῦ χρήματος, δέν θά πρέπει νά γίνεται διά τοῦ χρήματος διότι τοῦτο παρασκευάζει τήν ὑποδούλωση τῶν ἀναργύρων στους σάϋλωκ. Τό χρῆμα μόνο ἀνταλλάσσεται∙ δέν πωλεῖται, δέν τοκίζεται, φυσικά καί δέν ἐξαγοράζει. Ὥστε ὁ λόγος τῶν τραπεζιτῶν τῆς Wall Street, ὅτι ὅλα ἐξαγοράζονται, ὅτι ἔχουν τήν τιμή τους, πού θυμίζει τόν προμνημονευθέντα Δαρεῖο, ἀνατρέπεται ἀπό τόν ἅγιο, τόν ἥρωα, τόν ἔντιμο, ἀλλά καί ἀπό τή φυσική χρήση τοῦ χρήματος τῆς εὐλογημένης Πολιτείας τῶν πραέων, πού εἶναι ἤδη ὁρατή... .

33. Ἀναφερόμενοι στίς τράπεζες, πρέπει νά ποῦμε εὐθύς πώς πρόκειται γιά τοκογλυφικές βδέλλες. ὀργανωμένες ἐπί τῇ βάσει ὁμοθρήσκου συνταυτίσεως. Στήν Ἑλλάδα μας, ὅπως καί σέ ὅποια ἄλλη χώρα, τά τραπεζικά ἱδρύματα τυγχάνουν ἰουδαϊκῆς κτήσεως. Πλήν τῆς Ἀγροτικῆς, τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου καί τῆς Ἀττικῆς, πού ὅμως μετροῦν τίς τελευταῖες ἡμέρες τῆς ἐλευθερίας τους, ἀφοῦ οἱ ἐν Ἑλλάδι πράκτορες διάπραγματεύονται τό ξεπούλημα τῶν δύο πρώτων καί τείνουν νά ὁδηγήσουν στή χρεωκοπία τήν Τρίτη, ἐπιβάλλοντας συνεχῶς ὑπέρογκα πρόστιμα. Σκεφθῆτε, γιά τό ἴδιο παράπτωμα ἐπιβάλλουν, σέ ὅλες τίς ἰουδαιόκτητες τράπεζες, πρόστιμα ἀνάξια λόγουυ, ὅμως γιά τήν Ἀττικῆς, ἀπαιτοῦν πολλές ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια! Θά συμφωνούσατε, οἱ τράπεζες δέν εἶναι παρά μαφιόζικα κέντρα τῆς τοκογλυφίας καί ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σ’ αὐτές, κατά κανόνα, εἶναι δασκαλεμένοι στήν ἰουδαϊκή ἀνηθικότητα. Μίλησα μέ ὑπαλλήλους τῆς “Marfin Bank” καί διεπίστωσα τήν προκατάληψη και καί τήν περιφρόνηση πρός πᾱν Ἑλληνικόν. Αὐτό δέν εἶναι πρωτοφανές. Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σέ ἐπιχειρήσεις ἰουδαίων μυοῦνται στή διαστροφή ἀφελληνιζόμενοι. Εἶναι παράδοση ἰουδαϊκή: ὁ ἐργαζόμενος ὑπό ἰουδαῖο ἐργοδότη, πρέπει νά διατελεῖ σέ κατάσταση προσηλύτου∙ νά ὑφίσταται πλύση ψυχῆς, μέ σκοπό τήν ἰουδαιοποίησή του.

Ἀνατρέχοντες στήν οἰκονομική ἱστορία τῆς Πατρίδος μας, διαπιστώνουμε ὅτι, μόλις εἴχαμε ἀπελευθερωθεἶ ἀπό τόν πικρό τῆς τουρκοτυραννίας ζυγό, ὑποταχθήκαμε σέ ἄλλον, πολύ χειρότερο τοῦ προηγουμένου. Ἦταν τῆς οἰκονομικῆς ὑποδουλώσεως. Δέν παραθεωροῦμε τό γεγονός ὅτι Ἕλληνες γνήσιοι θέλησαν νά στήσουν τά οἰκονομικά θεμέλια τῆς Χώρας ἐπί ἑλληνικῶν βάσεων – ὁ περικλεής ἐθνομάρτυς Ἰω. Καποδίστριας (+1831)∙ ὁ Φιλικός καί ἐπαναστάτης Γ. Σταύρου (+1869), ἱδρυτής τῆς «Ἐθνικῆς Τραπέζης»∙ ὁ Γρ. Ἐμπεδοκλῆς (+1951), ἱδρυτής τῆς Τραπέζης «Γ. Ἐμπεδοκλῆς» πού μετεπλάσθη στήν «Ἐμπορική -», ὅμως παρεισέφρυσε ὁ ἰουδαϊκός ἑσμός, μέ ἐπικεφαλῆς τόν βασικό μέτοχο τῆς Ἐθνικῆς, τόν Max Rothschild. Καί ποῦ καταντήσαμε: στόν βαθμιαῖο ὄλισθο καί ἰουδαιοποίηση ὅλων τῶν ἐν Ἑλλάδι τραπεζικῶν ἱδρυμάτων! Κατά συνέπεια στήν οἰκονομική ὑποδούλωσή μας!

Ἀναγνωρίζουμε ὅτι ἐπί ἔτη οἱ τράπεζες τηροῦσαν ἕνα ὁπωσοῦν εὐπρόσωπο profile. Ἀναμένεται ὁ μεσσίας τοῦ τραπεζικοῦ συστήματος πού θά μετατρέψει τήν Ἑλλάδα μας σέ τοκογλυφική γῆ ἐπαγγελίας. Εἶναι ὁ Μ. Ἔβερτ, τό μεγάλο κάθαρμα, ὁ ἐφιάλτης τῆς Ἑλλάδος. Τοῦτος ὁ ἀρχικουμπούρας – ποτέ σέ σχολική ἔκθεση δέν πῆρε πάνω ἀπό 5, τόσο πού ἡ βαθμολογία 4 ἐκθέσεων του νά ἁθροίζεται στό 20! – λάμβανε ἀπανωτά τά ἀξιώματα, ὅμως χωρίς ἀξιακό ἀντίκρυσμα: βουλευτής καί ἀρχηγός τοῦ μεγάλου σαπροῦ κόμματος τῆς «ν.δ.», δήμαρχος, διοικητής τραπέζης κ.ἄ.π.. Αὐτός εἶναι πού καθιέρωσε τό ὅλο τοκογλυφικό σύστημα μέ βάση τά πανωτόκια, τοὐτέστι τόν ἀνατοκισμό. Οὕτω ἀνατοκιζόμενο τό δάνειο, κάθε ἡμέρα, κάθε μῆνα, τρίμηνο, ἑξάμηνο, δωδεκάμηνο, ξεπερνοῦσε πολλές φορές τό ἀρχικό δάνειο. Ἀνεφέρθη ὅτι δάνειο 30.000 € ἡ τράπεζα τό πῆρε πίσω ἕξη φορές! Παρέλκει νά τό ἐπαναλάβουμε, ὅτι τοῦτα τά μαφιόζικα «σπήλαια ληστῶν» (Ματ. κα΄13) θά ὑποχρεωθοῦν νά ἐπιστρέψουν ὅλα τά κλεμμένα!

Ἐπικεντώνουμε τό ἐνδιαφέρον μας στίς τράπεζες, ἐπειδή θεωροῦμε πώς ἀπό αὐτές ὑφαίνεται ἡ ἀράχνη τῆς ἁλώσεως τοῦ κόσμου παντός, βεβαίως καί τῆς χώρας μας.

Ἐπειδή στίς τράπεζες (ἄκουσον, ἄκουσον) ἀπαγορεύεται ὁ οἰκονομικός ἔλεγχος, ἀγνοοῦμε καί τό τί κερδίζουν. Οἱ ἰσολογισμοί τους ἐμφανίζουν κέρδη κάτω ἀπό τό 1 δις. Ὅμως εἶναι πενταπλάσια. Εἰπώθηκε ὅτι οἱ «ἑλληνικές» τράπεζες φυγαδεύουν ἐτησίως περί τά 40 δις euros. Εἶναι τά κέρδη τῶν τραπεζῶν κατά τόν ἐτήσιο κύκλο δραστηριότητος∙ μεταφέρονται δέ, ὅπως δέν θά πρέπει νά ἀγνοῆτε, στήν Ἑλβετία, κατατειθέμενα στήν UBS, τήν ἀρχηγική τράπεζα τῶν δεκάκις δισεκατομμυριούχων Rothschilds.

Στίς τράπεζες εἰσρέει καθημερινά πακτωλός χρημάτων, ἀπό ἄδικες συναλλαγές. Ὑπολογίζουμε, ἐκτός ἀπό τά 40 δις euros, πού καταφθάνουν καθαρά στά ροτσιλδικά ταμεῖα, εἶναι καί ἄλλα 10 δις, πού μοιράζονται στόν ἀνώτατο ἀξιωματοῦχο πού τοποθετεῖ ὁ βασιλιάς Rothschild σέ κάθε χώρα∙ στούς βασικούς μετόχους∙ στο ὑπαλληλικό προσωπικό κττ. Χορταίνουν ὅλοι ἀπό τά ἀδικομαζέματα....

Καλοῦνται καί οἱ ἀχυράνθρωποι “goim” στό πάρτυ, ὅπως οἱ ἀχυράνθρωποι διοικητές τῶν τραπεζῶν : Γκαργκάνας, Ἀράπογλου, Σάλλας, Προβόπουλος, Κωστόπουλος, Νανόπουλος, Μαντζούνης... .

Καί ὁ μισθός τους; Μέχρι καί 4 ἑκατομμύρια! Βεβαίως δέν εἶναι μόνο ὁ μισθός καί ἡ χρυςσῆ κάρτα ἀγορᾶς. Εἶναι ὅτι ἐπικοινωνοῦν μέ τόν «καλό»κόσμο, ὅτι τούς ἐξασφαλίζεται ἀσυλία καί ἄλλα πολλά. Γι’αὐτό καί τρέχουν νά καταλάβουν τή θέση πού τούς προσφέρεται. Ὑπέρ τῆς θέσεως αὐτῆς ἐγκαταλείπουν ἀκόμα καί ὑπουργικό ἀξίωμα, ὅπως οἱ Μαῦρος καί Μποῦτος.

Καί πῶς παραμένουν ἀταρακούνητοι στίς θέσεις τους, προστατευμένοι τῆς μαφιόζικης συμμορίας τῶν τραπεζιτῶν! Ὁ φλῶρος Γκαργκάνας τοποθετήθηκε ἐπί Σημίτη καί παρέμενε ἐπί Καραμανλῆ.

Στό χρηματοοικονομικό σύστημα, ἐκτός ἀπό τήν ἁλυσίδα τῶν 30 τῆς Ἑλλάδος τραπεζῶν, περιλαμβάνονται τό χρηματιστήριο, καί ἡ ἔξωθεν ἐλεγχόμενη ὁμάδα τῶν τοκογλύφων. Τοῦτοι ἀνερχόμενοι σέ 1000, σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, καί ὑπαγόμενοι σέ ἀκτιδικές μικρομαφίες κατά νομό, ἔχουν ἀναφορά σέ τοπικούς ἰουδαίους κεφαλαιούχους. Προσφάτως (13/7) ἐξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας στή Θάσο.

Τά τραπεζικά συστήματα, προστατευμένα ἀπό τή μισελληνική ἐξουσία, αὐθαιρετοῦν ἀπροσχημάτιστα, μέ συνέπεια τήν καταδυνάστευση τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν, εἴτε ἀμέσως εἴτε ἐμμέσως. Ἄν θέλετε νά ξέρετε, οἱ πολλές αὐτοκτονίες, πού σημειώνονται στή Χώρα μας, ἔχουν ὡς αἴτιο τίς δανειακές καί τοκογλυφικές ἐμπλοκές καί τό ἀδιέξοδο πού δημιουργεῖται στήν ψυχή τοῦ ὀφειλέτου. Ὁ Θεός γνωρίζει πόσοι αὐτοκτόνησαν, λόγῳ ἀδυναμίας ἐξοφλήσεως τοῦ ὑπερόγκου ἀνατοκιζομένου χρέους. Ἕνας πού αὐτοκτόνησε στήν Κρήτη, τήν 14/7/10, ὁ Μ. Πετεράκης, ἔγραψε σέ σημείωμά του: «Ἡ τράπεζα Eurobank μέ κατέστρεψε στό Γιόφυρο...»

Βάσει στατιστικῶν στοιχείων, οἱ αὐτοκτονίες κάθε χρόνο διπλασιάζονται, δεκαπλασιαζόμενες τά δύο τελευταῖα χρόνια. Αὐξάνει ἀνησυχητικά καί ὁ ἀριθμός τῶν ἀνέργων, μέ ρυθμό 1.450 τήν ἡμέρα. Κατά τούς 6 πρώτους μῆνες τοῦ ’11 προσετέθησαν ἄλλες 200.000 ἀπολυθέντες.

Ἄλλη πηγή ἐσόδων προστίθεται στήν τραπεζική ἰουδαιομαφία: τό «ἐργόσημο»! Πρόκειται γιά μεγάλη «κονόμα» πού τώρα ἐξελίσσεται!

34. Οἱ φοροκαταιγίδες καί οἱ φοροληστεῖες στρέφονται πρός τούς Ἕλληνες. Οἱ ἰουδαιόκτητες ἑταιρεῖες δέν φορολογοῦνται. Τό ἀεροδρόμιο τῆς ΧΟΧΦΤΙΧ δεν φορολογεῖται, ἐνῶ τά καθαρά κέρδη του εἶναι 4-5 δισεκατομμύρια euros ἐτησίως! Ἐπίσης; τό metro, οἱ ἑκατοντάδες σταθμοί διοδίων καί λοιπές ἑταιρεῖες πού φαίνονται σάν κοινῆς ὠφελείας, ὅμως εἶναι κοινῆς βλάβης. Ἡ «Ἰντραλότ»τοῦ ἀχυρανθρώπου Κόκκαλη, ἄς χρησιμεύσει ὡς παράδειγμα. Τῆς ἀνετέθη νά γεμίσει τήν Ἑλλάδα μέ 32.000 «κουλοχέρηδες», ἤ «φρουτάκια», τά ὁποῖα θά στοιχίσουν κάπου 30.000.000 €. Ὅμως τά φρικιά πού ἐξουσιάζουν τή Χώρα μας, ἀπό τήν κυβέρνηση, τοῦ ἐνεχείρησαν 120.000.000 €! Ἐνῶ τοῦ ἐπέτρεψαν νά χειρίζεται τό 66% τῶν παιχνιδιῶν τοῦ ΟΠΑΠ! Τά ληστρικά μαγαζιά τῶν νοννῶν δέν φορολογοῦνται. Ἐνῶ οἱ Ἕλληνες, ἐκτός ἀπό τούς ἀμέσους φόρους, ἔχουν καί τούς ἐμμέσους. Ὁ φ.π.α. (φόρος προστιθέμενης ἀξίας∙ πεῖτε, φόρος πονηροκρατικῆς ἁρπαγῆς) ἀνέβηκε σχεδόν στό ¼ τῆς ἀξίας τοῦ προϊόντος, ἐνῶ στίς ἄλλες χῶρες κυμαίνεται ἀπό 2 μέχρι 10%!

Τό μεγάλως ἐξοργιστικό σκάνδαλο γιά τήν ψυχή μας, πού μᾶς ὑποβάλλουν τά καθάρματα τῆς ἐξουσίας, εἶναι ὁ ἐμπαικτικός λόγος τους, τόν ὁποῖο καί πιπιλίζουν ὡσάν καραμέλλα, ὅτι κυνηγοῦν τούς «φοροφυγάδες». Στρέφουν δέ καί τούς πολίτες πρός τήν ἴδια κατεύθυνση, μέ ὁρισμένους νά τούς πιστεύουν. Πέτυχαν δέ νά ἐκπαιδεύσουν σέ «φοροκυνηγούς», λίγο-πολύ, ὅλους, μέ τό νά τούς πείσουν νά ζητοῦν ἀποδείξεις ἀγορᾶς ἀκόμα καί εὐτελῶν προϊόντων! Προχώρησαν πολύ τά μισητά ζωντόβολα, συνέστησαν καί εἰδική ἀστυνομία φοροεισπρακτική (3/8/11)∙ τό δέ ἄκρον ἄωτον τῆς ἐπιθετικῆς κατά Ἑλλήνων νοοτροπίας αὐτῶν εἶναι ὅτι γυμνάζουν τούς ἐξαρτημένους ἀπ’ αὐτούς πολίτες νά γίνονται καταδότες, τηλεφωνῶντας στόν ἀριθμό ... .12, στήν προαναφερθεῖσα εἰδική ἀστυνομία, πού καταφθάνει ἀμέσως στόν τόπο τοῦ ἐγκλήματος καί μπαγλαρώνει τόν δράστη! Νά δοῦμε, σέ τί ἄλλο ἐξευτελισμό ἀπέναντι τοῦ μεγάλου δικαστηρίου θά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν.

Ἀναφέρομαι στό Εἰδικό Δικαστήριο, πού ἐγώ τό θεωρῶ ἤδη νά ἀπαρτίζεται, γιά νά καταδικάσει στήν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, ὅλο τό ἑβραιόστολο ἐν Ἑλλάδι συνονθύλευμα.

Ἀνοίγουμε μία μικρή παράγραφο, ξεκινῶντας μέ ἐρώτηση: Νά φορολογεῖται ἡ Ἐκκλησία; Πρίν ἀπαντήσουμε μονολεκτικῶς, μέ ὅποιου εἴδους μόριο, βεβαιωτικό ἤ ἀρνητικό, νά ποῦμε πώς ἡ κυβέρνηση ἀπήλλαξε πάσης φορολογίας : ὅλα τά πνευματικά, καί μή, ἱδρύματα. Οὕτω, βάσει νόμου, ἀπαλλάσσονται φόρου ἀθλητικοί σύλλογοι, γήπεδα, μ.κ.ὀ., off shore, τράπεζες, ἱδρύμαα, καταστήματα λαθρομεταναστῶν, τζαμιά, συναγωγές κττ. Ὅρισαν, ἐπίσης, νά μή φορολογεῖται ἡ Ἐκκλησία. Ὅμως ἐδῶ κρυβόταν ἡ παγίδα. Μεταξύ τῶν μή φορολογουμένων πρώτη-πρώτη ἀναφέρεται ἡ Ἐκκλησία, ἐνῶ, ὅπως εἶναι γνωστό, φορολογεῖται ἀγρίως! Θά ὑποψιάζεστε γιά ποιό λόγο μεθοδεύτηκε ὅλο τοῦτο: Γιά νά ὁπλίσει μέ ἐπιχείρημα τούς ἐκκλησιομάχους. Ἡ Ὄ. Τρέμη, μόλις εἶδε παρατιθέμενο τό ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας, μεταξύ τῶν μή φορολογουμένων ἄφρισε καί ἡ σκληρή, παγωμένη φάτσα της κατεδείκνυε τή βαθειά δαιμονική κατοχή της! Γιά τά ἄλλα «πνευματικά» ἱδρύματα, πού δέν φορολογοῦνται, δέν ἐντέδρασε ποσῶς ἡ κακόψυχη. Ἀπ’αὐτό τό παράδειγμα μπορεῖτε νά συμπεράνετε τόν ὄγκο τῆς προκατάληψης μεταξύ τῶν ἀνοήτων.

Ἀμέσως ρεῦμα ἠλεκρικό διεπέρασε τούς πάντες – Ἀκοῦς ἐκεῖ νά μή φορολογεῖται ἡ Ἐκκλησία, ἔλεγαν καί ξανάλεγαν, μέ πρώτη τή Μερεντίτη, ἤ, ἄν θέλετε τόν Καψῆ.

Δέν νοιαζόμαστε καθόλου γι’αὐτά τά ἐθελότυφλα καί ἐθελόκωφα ὄντα. Νοιάζονται ἀλλωστε οἱ ἐπικυρίαρχοί τους. Ἐμᾶς ἀπασχολεῖ τό ὑφέρπον ἐρώτημα. ἐάν πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά καταβάλλει φόρους. Χωροῦν δύο ἀπαντήσεις ἀλληλοαναίρετες: Ναί ! Ὄχι ! Νά καταβάλλει φόρους ἡ Ἐκκλησία, ὅταν ἡ Χώρα διακυβερνᾶται ἀπό εὐνομούμενη κυβέρνηση. Ὄχι, ὅταν στούς ὤμους τοῦ Λαοῦ ἐπικάθησε συμμορία ἰουδαιολείχων, μασόνων, μαφιόζων, ἀρριβιστῶν, ποινικῶν καί κυνικῶν, ὅπως, ἐν προκειμένῳ ἡ παροῦσα κυβέρνηση τῶν κερατάδων Jeffry – Βενιζέλου Οἱ 154 λαοπλάνοι εἶναι κυνικοί καί πορεύονται διά τοῦ κυνισμοῦ. Ὅμως ἐκεῖνος πού ἐπαίρεται γιά τόν κυνισμό του, εἶναι ἑπόμενο ν΄ακουβαλάει μέτσα του τή λύσσα. Γι’αὐτό καί ἐμεῖς ὡς λυσσακούς ἀντιμετωπίζουμε αὐτούς καί τούς συνοδοιπόρους τους.

Συνοδοιπόροι εἶναι, βεβαίως, οἱ ὀπαδοί τους, πού πάντα γλύφουν κανένα κόκκαλο∙ εἶναι τά κομματόσκυλα, πλέον ἄτιμα ἀπό τούς βουλευτές πού ἀκολουθοῦν. εἶναι καί οἱ ἀφανεῖς πρωταγωνιστές, καί ἀθέατοι σκηνοθέτες, πού κινοῦν τίς μαριονέττες τοῦ ἑτεροκινήτου κόμματος καί τῶν ἐπί μέρους αὐτοῦ. Δῆτε πῶς διοχετεύεται ὁ κυνισμός αὐτῶν στά ὑπό τήν ἐξουσία τους κανάλια. Μόνο τοῦτο καί θά κατανοήσετε. Στήν ἔξαρση τῶν φοροεισπρακτικῶν ὑλακῶν τῶν ἐξουσιαστῶν τό κανάλι τῶν νοννῶν τοῦ σωματεμπορικοῦ Star παρουσίαζε στήν ὀθόνη βινιέττα εὐνόητη. «Καταγγεῖλτε στό Star ὅσους δέν δίνουν ἀποδείξεις» (Star 28/9/11)! Ὡραῖα, ἐμεῖς καταγγέλλουμε, γιά ὀρεκτικό, τίς ἑταιρεῖες τῶν τσάτσων πού δροῦν ἀνενόχλητες στήν καταβρόχθιση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἕπεται καί συνέχεια.

Ἐν κατακλεῖδι. Ὄχι καταβολή φόρου καί ἑνός λεπτοῦ στούς κλέφτες καί τούς προδότες. Ὅποιος καταβάλλει φόρο σ’αὐτά τά παλιόσκυλα, ἐνεργεῖ ἀντεθνικῶς καί ἁμαρτάνει (βλ. Ἐφ θ΄7-11/Β΄Ἰω. 11), διότι λιπαίνει μία μηχανή πού πρέπει νά τήν τροφοδοτεῖ μέ ἄμμο. Ἐνισχῦστε τόν πλησίον πού πάσχει καί ὄχι τίς μαφίες πού σᾶς παίρνουν γιά ἠλιθίους !

35. Θά τό παρατηρήσατε∙ κανείς βουλευτής δέν καταπιάνεται μέ τό «Χρέος». Νά παραθέσει πίνακες τῶν δανειοληψειῶν καί τῶν τοκογλυφικῶν κλιμακώσεων, καί νά θέσει ἐπερώτηση, τό «Χρέος» κατά πόσο διογκώθηκε; Μήπως δέν γνωρίζουν οἱ βουλευτές ὅτι οἱ ἀριθμοί εἶναι πλαστοί;

Νά τούς τό ποῦμε ἐμεῖς, ἄν δέν τό γνωρίζουν. Τό Χρέος, βάσει τῶν στοιχείων πού παρέθεσε ἡ ὑπουργός Β. Παπανδρέου στή Βουλή, κατά τά τέλη Ἰουνίου τοῦ ’11, εἶναι 320 δις (130 τό δάνειο∙ 190 οἱ τόκοι). Ἄρα κακῶς ἀνεβάζουν τό χρέος σέ 400, καί βάλε, δις!

Ἀρχίζουμε ἀναγόμενοι στό σκιάχτρο Σημίτη, τό ξέραμμα τοῦ ταλμουδικοῦ ὀχετοῦ. Εὐθύς ἀμέσως ἀνασκουμπώθηκε, νά βουλιάξει τήν Ἑλλάδα. Κατά τό διάστημα ἐκεῖνο τῆς ἐπάρατης ὀκταετίας, πού κυβερνοῦσε (1996 -2004) τό μισητό κάθαρμα, συνετελέσθη ἡ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος. Μέ δικαιολογία τούς ἐπερχομένους Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες διέθεσε στή UBS 23 τόννους χρυσοῦ μισοτιμῆς. Οὕτω ἐπέφερε πλῆγμα καίριο στήν οἰκονομία τῆς Χώρας.

Ἔπραξε καί ἄλλα πολλά ἐγκλήματα, εἰς βάρος τῆς Χώρας πού τόν φιλοξενεῖ, ὁ κατάρατος καμπάλλας. Θυμόμαστε τήν ἀπάτη τοῦ Χρηματιστηρίου, πού οἱ ἀνόητοι καταθέτες πίστεψαν στόν διαβεβαιωτικό λόγο τούτου τοῦ ἄτιμου, καί βγάζουμε ἐξανθήματα.

Ὅμως τό ἀσυγκρίτως βαρύτερο ἔγκλημά του εἶναι αὐτό τοῦ «Χρέους». Σέ συνεννόηση μέ τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, ὁ κεκατηραμένος μισέλλην προβαίνει σέ διπλασιασμό τοῦ χρέους, ἐν μίᾳ νυκτί! Οὕτω στά 50 δις τοῦ χρέους (σύν τόκοι 75 =125 δις) προσθέτει ἄλλα 50 δις (σύν τόκοι 75 =125 δις). Τή νύχτα ἐκείνη τοῦ 2000 τό ἐξωτερικό χρέος τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τά 125 δις ἐξετινάχθη στά 250! Ὥστε τό περίτριμμα Σημίτης εἶναι πού ζημίωσε τή Χώρα κατά 230 δις, ὅπως εἰπώθηκε.

Πρίν ἀπό τό 1996 τό κράτος κατέβαλλε γιά τοκοχρεολύσια ἐτησίως 8 δις. Μέ τήν ἀναρρίχηση τοῦ βδελυροῦ Σημίτη τό τοκογλυφικό ποσό ὑπερδιπλασιάστηκε: ἔγινε 17,5 δις! Κάθε χρόνο καταβάλλουμε 17,5 δις πού ἀνεβαίνουν καί στά 23 δις, γιά τόκους τῶν 50 δις τοῦ δανείου!

«Χρέος» τό ἀνυπόστατο θά ἦταν δυνατόν νά διευθετηθῆ διά τοῦ ξίφους. Ἑνας Ἕλλην πρωθυπουργός – ὄχι τά φρικιά πού μᾶς κυβερνοῦν ξεθαμμένα ἀπό τήν ἔρημο Νεγκέβ – ἀπευθυνόμενος πρός τήν τραπεζαρχία θά ἔλεγε : “Δοθέντος ὅτι πολλές χῶρες χρωστοῦν πολλαπλάσια καί δέν τούς ἐγγίζετε, ἐμεῖς παγώνουμε τό Χρέος∙ νά ἔρθετε ὕστερα ἀπό 50 χρόνια, νά τό πάρετε ἀτόκως». Ἀτόκως, διότι ἡ Πολιτεία πού φέρνουμε θά καταργήσει τόν τόκο. Τό χρῆμα εἶναι ἀγαθό ἀνταλλάξιμο, ὄχι τυραννικῶς τοκιζόμενο. Ἄλλωστε αὐτό μᾶς διδάσκουν οἱ τῆς Ἑλληνορθοδοξίας καθηγεμόνες (Ἀριστοτέλης, Μ. Βασίλειος, Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης...). Ἑπομένως ἐμεῖς θά ἀπαιτήσουμε ἀπό τούς διεθνεῖς τοκογλύφους νά μᾶς ἐπιστρέψουν ἀναδρομικά ὅλους τούς τόκους. Τότε θά δῆτε επιστροφές δισεκατομμυρίων. Τότε θά ἀποκαλυφθεῖ καί ὁ συνωμοτικός ρόλος τοῦ ἀραχνιαίου «International Monetary Fund» …

Κανείς δέν ἀμφισβητεῖ ὅτι τό «Χρέος»εἶναι ἡ αἰτία τοῦ ξεπουλήματος τῆς Ἑλλάδος. Τό εἶπε ὁ Ἀν. Παπανδρέου ἐπιχαιρεκάκως: «Τό δημόσιο χρέος θά ἀφανίσει τή Χώρα, ἀλλά τότε δέν θά βρίσκομαι στή ζωή...».

36. Θεωρεῖτε τά δεδομένα τοῦ τόκου ὑπέρογκα, μή ἀνταποκρινόμενα στήν πραγματικότητα; Ὅμως ὁ τoκισμός εἶναι ἀπό τίς πράξεις πού γίνονται θρησκειοκρυφίως. Οἱ ἐξουσιάζοντες τήν τάλαινα Ἑλλάδα δανείζονται μέ 4 καί 5%, νομίζετε ἐπί τῇ βάσει ἐτησίας διαρκείας; ὄχι, ἀλλά μηνιαίας! Σᾶς παραπέμπουμε στό τελευταῖο δάνειο τῶν «109» δίς (ἤ ἦταν 157 δίς και παρακρατήθηκαν οἱ «νόμιμοι» τόκοι τοῦ πρώτου ἔτους, ἤ δόθηκαν 61 δις, ἀφαιρουμένου τοῦ τόκου τῆς πρώτης δόσεως). Ἡ ἐν Ἑλλάδι κυβέρνηση τῶν ἐθελοντοτοκογλυφουμένων ἐντολοδόχων συνῆψε τό δάνειο τοῦτο τῶν «109»δίς καί ἐμεῖς παρακολουθοῦμε τόν πλαστό ἐνθουσιασμό τῶν ἐλεεινῶν πασόκων πού χειροκροτοῦν, ὅταν εἰσελαύνει τό καμάρι τους, ὁ κρετινιστής Jeffry, κατά τήν 22/7/11. Οἱ λέρες ἐκεῖνες κρίνονται ὡς προδότες, διότι γνώριζαν πώς ἡ Ἑλλάς ἁλυσοδέθηκε. Ἐάν δέν γνώριζαν ὑπόκεινται σέ βαρύτερη καταδίκη, διότι ὁ Λαός τούς ψήφισε ἐπειδή γνώριζαν τά πράγματα τῆς πολιτείας, ὅπως φαινόταν ἀπό τόν ἔλεγχο πού ἀσκοῦσαν στήν προηγούμενη κυβέρνηση, ὡς ἀντιπολιτευόμενοι.

Ἐπί τοῦ βήματος ἀνεβαίνει ὁ Jeffry καί ἀναγγέλλει μέ τραγικό τόνο, τί ἔπραξε γιά τήν «Πατρίδα», ὅτι κατόρθωσε «μέ μάχες» νά δανειστεῖ κ.τ.τ.. Ὅμως πέρα ἀπό ὅλα τά ἱλαροτραγικά τῆς ἐπίπλαστης ἐορτῆς, πού, γιά τήν κατάποση τῶν ψευδῶν της βοήθησε τό προσφερόμενο ὄπιο τῶν ἀχυρανθρώπων τῆς δημοσιογραφίας (Ἄλλωστε ἡ σοφή ἐντολή τοῦ μάγου Jeffry ἰσχύει, νά καλλιεργοῦμε τό ὄπιο σέ γλάστρες καί, μεταφορικῶς, στίς ὀθόνες) στεκόμαστε σέ ἕνα σημεῖο, ὅτι κατόρθωσε, «μετά ἀπό πάλη», νά μειώσει τόν τόκο «κατά 3%, ἄρα 3 δις λιγότεροι τόκοι ἐτησίως»(22/7/11). Ἀντιλαμβάνεστε, τό «χάρισμα» τοῦ 3% προϋποθέτει ἀριθμό 50 μονάδων. Δοθέντος ὅτι οἱ ροτσιλδικές τράπεζες δανείζουν σέ «φίλιες» χῶρες (Γερμανία, Ὁλλανδία, Τουρκία) μέ 12% ἐτησίως, ἥτοι 1% μηνιαίως, στήν Ἑλλάδα, πού τους εἶναι ἄκρως ἐχθρική χώρα, ὑποψιάζεστε με τί τόκο δανείζουν. Ἐμεῖς, μετριοπαθῶς κινούμενοι, προτείνουμε∙ 48% ἐτήσιο, ἤ 4% μηνιαῖο τόκο.

Τό δάνειο τῶν «109»δις, πού μέ «ἀγῶνες»κατόρθωσε ἡ κυβερνῶσα τήν Ἑλλάδα συμμορία νά τῆς ἐγκριθεῖ θά παραχωρεῖται στό κράτος τους μέσω τῶν ἐν Ἑλλάδι ροτσιλδικῶν ὑποκαταστημάτων ( τῆς «Ἐθνικῆς», τῆς «Eurobank”, τῆς «Κρήτης»..). Λογαριάστε: πῆραν προκαταβολικά τά κονσόρτια τόν ἐτήσιο τόκο∙ ἔλαβαν τή μίζα τους ὅσοι «ἀγωνίστηκαν», γιά τή χορήγηση τοῦ δανείου∙ θά ροκανίσουν τά ὑποκατασστήματα τῶν ἐδῶ τραπεζῶν ἀπό ΄τά κατατεθειμένα∙ θά ὑπερξαιροῦν οἱ ὑπουργοί, γιά νά κάνουν «ἔργα»... Τό δάνειο, ὅπως συνέβη καί παλαιότερα, θά ἐξανεμιστῆ σέ λίγους μῆνες, ὅμως τοκιζόμενο συνεχῶς θά αὐξάνει: τοῦ χρόνου θά εἶναι 150 δις∙ τό μεθεπόπενο ἔτος θά εἶναι 225 δις∙ τό τρίτο ἔτος θά εἶναι 350 δις∙ τό τέταρτο 525∙ τό δέ πέμπτο ἔτος, τό δάνειο τῶν «109»δις θά εἶναι κοντά 800 δις euros! «Πενταετές πρόγραμμα ἀνάπτυξης»....

Ἡ «ἀνάπτυξη», ὅπως τήν ἐννοοῦν αὐτά τά καθάρματα πού μᾶς κυβερνοῦν, σημαίνει: χαντάκωμα, βούλιαγμα, βύθιση στήν ταπείνωση της ἀνάγκης καί τῆς δουλικότητος.

37. Ἡ χρεωκοπία, πού οἱ ὑποκριτές «πατριῶτες» ἑτοίμαζαν ἀπό χρόνια, εἶχε πολλές ἐξακτινώσεις, στρεφόμενη ἐναντίον παντός Ἑλληνικοῦ.

Ὁ πόλεμος πού ἄνοιξαν κατά τῶν Δ.Ε.Κ.Ο. (Δημόσιες Ἐπιχειρήσεις Καί Ὀργανισμοί) ἦταν πρωτοφανής. Ἀσκήθηκε σειρά μεθοδεύσεων, μέχρι αὐτοί, ὡς ὤριμος καρπός, νά πέσουν στά ἀδηφάγα στόματα τῶν «ἰδιωτῶν». Ὅλες οἱ ΔΕΚΟ εἶχαν, μέχρι πρό τινος, μεγάλα κέρδη. Ο ΕΟΜΜΕΧ (Ἑλληνικός Ὀργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικῶν Ἐπιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), ὁ Ο.Σ.Κ. (Ὀργανισμός Σχολικῶν Κτηρίων), ὁ Ε.Ο.Β. (Ἑλληνικός Ὀργανισμός Βάμβακος), ὁ ΟΔΔΥ (Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Ὑλικοῦ) κυρίως αὐτός, πρίν τρία-τέσσερα χρόνια σημείωναν κέρδη∙ σήμερα εἶναι ἐλλειμματικές καί χρεωμένες. Ἔτσι ὁ «ἰδιώτης», θεωρούμενος πώς κάνει χάρη στό κράτος, πού ἀγοράζει καταχρεωμένα καί κρατικοδίαιτα καταστήματα, ἐνισχύεται μέ ἕνα «δάνειο» ἀγύριστο...

Σκάνδαλα ὁλκῆς πού δέν θά μείνουν ἀτιμώρητα.

Ἴδια τακτική ἐφάρμοσαν καί ἐπί τῶν ταμείων, ὅπως Ν.Α.Τ. (Ναυτικό Ἀπομαχικό Ταμεῖο) καί Μ.Τ.Σ. (Μετοχικό ΤαμεῖοΣτρατοῦ) πού τά καθάρματα τῆς ἐξουσίας ἀφαίρεσαν ὅλο τόν πλοῦτο.

Δεἶτε καί ἀπό αὐτή τή γωνία, μία ἄλλη «λοβιτούρα». Ἡ Ὀλυμπιακή κατηγορεῖτο ὅτι γινόταν αἴτιος ζημίας τοῦ Δημοσίου 1 ἑκατομ. € τήν ἡμνέρα∙ ὁ δέ Ο.C.E. τό ζημίωνε μέ σχεδόν 3 ἑκατ. € τήν ἡμέρα, τοὐτέστιν 1 δις ἐτησίως. Μάλιστα, περί O.C.E. , ἀπεκαλύφθη (22/7/08) ὅτι, κατά τό διάστημα τῶν 10 τελευταίων ἐτῶν (1998-2008) ἐκλάπησαν 100 ἀτμομηχανές καί 6.811 βαγόνια. Λές καί ἦταν παιδικός σιδηρόδρομος. Ἐπιτήδειοι ἔκλεβαν 2 σιδηροδρομικά ὀχήματα τήν ἡμέρα καί δέν κινήθηκε ὁ κρατικός μηχανισμός προστασίας τῆς δημόσιας περιουσίας! Τί ἐπιχειρήματα προσκομίζει ἡ σάπια προπαγάνδα γιά νά ξεπουλήση τίς ΔΕΚΟ! Τέλος πάντων, ἀπό τήν ὥρα πού ἀπεφάσισαν νά ξεπουλήσουν τίς δύο εταιρεῖες, τά 4 ἑκατ. € μένουν, ὑποτίθεται, στά ταμεῖα τοῦ κράτους. Ἰδού θέμα ἔρευνας: Ποῦ διοχετεύονται αὐτά τά χρήματα; Ποιός τά καρπώνεται; Ποιός; ὁ μαφιακός ἑσμός, τό κατακάθι τῆς προδοσίας, οἱ σαλτιμπάγκοι τοῦ «δ.ν.τ.», τά τῆς ἐξουσίας μισελληνικά ἀποβράσματα! Πρό τῆς καταδίκης του στό Λαϊκό δικαστήριο θά κληθεῖ ὁ λυσσοδήκτης Σημίτης νά ἀποκαλύψειι, πῶς οἱ 8 ὁμόθρησκές του οἰκογένειες κατεβρόχθισαν τά 25 δις τῶν 3 κοινοτικῶν πακέτων∙ πῶς ὁ ἀδελφός του ἀπέκτησε ἀμέτρητα ἀκίνητα... .

38. Στίς πολλές προδοσίες τῆς ξεσαλωμένης συμμορίας, ἡ πλέον ὁρατή πράξη καθεσιώσεως εἶναι τό ἐμπράγματο ξεπούλημα. Κρίνεται δέ ὡς ἡ τελευταία πράξη τῆς σειρᾶς τῶν προδοσιῶν, πρίν ἀπό τήν παράδοση τῆς Χώρας μας στούς ἐμπόρους τῶν ἐθνῶν. Ἡ εἰκόνα τοῦ ξεπουλήματος μᾶς θυμίζει τήν παροιμία ἐκείνου πού διέσχεζε τή στέππα μέ ἕλκηθρο, γιά νά μεταβῆ ἀπό τό ἕνα χωριό στό ἄλλο. Κατά τήν πορεία, τοῦ ἐπιτίθεται ἀγέλη λύκων. Ὁ μουζίκος αἰσθανόμενος προσεγγίζουσα τήν ἀπειλή, πετάει στούς λύκους ἕνα ἀπό τά παιδιά του, γιά νά τούς ἀπασχολήσει. Οἱ λύκοι ἐπανέρχονται καί αὐτός τούς προσφέρει βορά τά ἄλλα δύο παιδιά του, καί τή γυναίκα του. Παρά ταῦτα, οἱ λύκοι ἔτρεχαν ξοπίσω του, μέχρι πού τόν πρόλαβαν. Ἡ διαφορά ἡμῶν μέ τήν παροιμία ἔγκειται στό ὅτι οἱ λύκοι δέν κυνηγοῦν τό ἕλκηθρο, ἀλλά τό κατευθύνουν οἱ ἴδιοι πρός τούς ἄλλους λύκους! Τοὐλάχιστον ἐμεῖς νά μή πετᾶμε τά παιδιά μας στούς λύκους, ἀλλά αὐτά τά θρασίμια νά πετάξουμε στούς λύκους!

Γνωρίζετε τή σημαδιακή ἡμέρα τῆς 23/5/11, πού τό ὑπουργικό συμβούλιο τῶν κτηνῶν ἀπεφάσισε τήν πώληση πάντων τῶν τῆς Ἑλλάδος τιμαλφῶν. Μή ξεχνᾶτε!

Τό ξεπούλημα ὀργανώθηκε καί βρίσκεται ἤδη στήν τελευταία φάση. Καταστρώθηκε καί τό team τῶν πωλητῶν, πού τυγχάνουν ἐκλεκτοί τῶν τριῶν ἀστικῶν κομμάτων. Πέντε ἀχυράνθρωποι δραστήριοι στό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἐπί ἔτη ἐργάζονται ὑπέρ τῶν ἀφεντικῶν τους. Εἶναι δέ τοῦτοι, οἱ ἀποτελοῦντες τό διοικητικό συμβούλιο τοῦ «ταμείου ἀξιοποίησης ἰδιωτικῆς περιουσίας τοῦ δημοσίου»: Ἰω. Κουκιάδης (εὐρωβουλευτής τοῦ «πα.σό.κ.», συγχρόνως καί ἑταῖρος τῆς «ν.δ.»∙ αὐτή τόν τοποθέτησε ἐπικεφαλῆς ἐπιτροπῆς νά ἀποφανθῆ θετικῶς περί τῆς μεταλλαγῆς τῆς πλήρους ἀπασχολήσεως σέ μερική !), ἀχρεῖος προσήλυτος στόν εὐρωπαϊκῆς ἐκδόσεως μεσελληνισμό. Κ. Μητρόπουλος, μεγαλοϋπάλληλος τῆς «Eurobank” (αὐτό τά λέει ὅλα!), κι αὐτός, ὅπως σειρά ὅλη «φωστήρων» τῆς πολιτικῆς, σπουδαγμένος στό London School. Ἀ. Ταπραντζῆς, διευθύνων σύμβουλος τῆς “Aspis bank” τοῦ Ψωμιάδη, μεταπλασμένη στήν “Tbank” (ὁ ἀχυράνθρωπος τοῦ ἀχυρανθρώπου!). Ἀν. Βαρθολομαῖος, μεγαλοϋπάλληλος-ἀχυράνθρωπος, μυημένος βαθειά στίς χρηματιστηριακές λοβιτοῦρες, τό alter ego τοῦ Φάις, (τῆς «ν.δ.», ὅπως καί ὁ προηγούμενος). Ἀν. Ζωηροῦ, μεγαλοστέλεχος σέ «εὐρωπαϊκές»ἑταιρεῖες (ἡ ἐκλεκτή τοῦ Καρατζαφέρη, ἀλλά καί τοῦ Ἀβραμόπουλου).

Ἡ «τρόικα»τῶν βδελυκτῶν ραμπί, φοβούμενη μή τύχει κανείς ἀπό τούς πέντε τούτους καί ἀνανήψει, θά τοποθετήσει καί δύο φανατικούς σιωνιστές τοῦ λυματικοῦ ζοχάρ ἀνάμεσά τους!

Βλέπετε τί τσακάλια εὐνόησαν οἱ ἀφέντες Μάτσας καί Δαβίδ, νά τοποθετηθοῦν ἐπί κεφαλῆς τοῦ ταμείου ξεπουλήματος; Μή ἀπατᾶσθε οἱ εὐήθεις καί αὐταπατώμενοι ὀπαδοί, οι πλατσικοπῶλες θά ξεπουλήσουν ὅλη τήν Ἑλλάδα: λιμένες, ἀεροδρόμια, συγκοινωνίες (ὁδικές, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές), ἀκίνητα, ὑδατικούς πόρους, καλλιεργήσιμες γαῖες, δάση, ἀκτές, ἀρχαιολογικούς χώρους! Ἤδη, σχεδόν ἡ μισή Ἑλλάδα κατέχεται ἀπό τή λυμαντική συναγωγή∙ ἄς λάβει καί τό ἄλλο μισό ἡ λυμαντήριος «τρόϊκα». Δέν θά μαλλώσουον στή μοιρασιά οἱ δύο λυκαγέλες∙ ὁμωρόφιοι εἶναι ὅλοι τους, προστατευμένοι τοῦ βασιλιᾶ τους.

Τό ξεπούλημα καί ἡ συνεπόμενη χρεωκοπία εἶναι μακρᾶς πορείας κίνηση καί δέν προέρχονται ἐκ τοῦ αὐτομάτου. Μεθοδεύονται ἀπό δεκαετίες. Στό προδοτικό ἔργο συνετέλεσαν ὅλοι οἱ γνωστοί μισελληνικοί κύκλοι, μέ ὁρατούς πρωταγνωιστές, τίς κυβερνήσεις. Σχηματικά, θά λέγαμε, ἡ κυβέρνηση Κων. Καραμανλῆ, προδικτατορικά, ἀναλαμβάνει τήν πρώτη φάση: ἐθνικοποιήσεις (ἑταιρειῶν πού ἀνῆκαν σέ Ἕλληνες∙ θυμηθῆτε τί ἔκανε ὁ «Ἐθνάρχης» στόν Στ. Ἀνδρεάδη)∙ ἡ κυβέρνηση Ἀν. Παπανδρέου προβαίνει στίς κοινωνικοποιήσεις (μέ ἀπείραχτες τίς ἰουδαϊκές ἐπιχειρήσεις). Ὥς ἐδῶ οἱ πειραματισμοί ἔδειξαν ὅτι μπορεῖ νά ἀρχίσει ὑλοποιούμενο τό σχέδιο ἀποκρατικοποιήσεως κρατικῶν ὀργανισμῶν ἐπί τῇ βάσει κάποιων χειρισμῶν, ἀφοῦ, ὅμως, πρῶτα, ἡ κοινωνία ἐθισθεῖ στή χρεωκοπία τῶν ἐπιχειρήσεων, μεταβατική περίοδος, πού ἀνετέθη στόν Κ. Μητσοτάκη. Οἱ ἑπὀμενες κυβερνήσεις, Παπανδρέου καί Σημίτη, προβαίνουν σέ καταλυτικές ἀλλαγές, μέ ἐνέργειες πού φαίνονταν νά μή ἔχουν λογικό εἱρμό: ἰδιωτικοποιήσεις, κρατικοποιήσεις, ἀποκρατικοποιήσιες, παλινωδίες κατάλληλες, γιά τή διαμόρφωση κλίματος ἀστάθειας. Ἐν τέλει Jeffry καί Σαμαρᾶς, ἐξωτερικῶς διαφωνοῦντες, μέ δογματική καί ἀμετάτρεπτη στάση τάσσονται ὑπέρ τοῦ ξεπουλήματος. Ὁ δεύτερος δέν ἀντιτίθεται στό ξεπούλημα, μόνο πού θέλει νά γίνεται «ὀρθολογικά», ὅπως δήλωσε βουλευτής του!

39. Βεβαίως, στό ξεπούλημα τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ μεθοδευόταν ἀπό χρόνια, θά ἔπρεπε νά κληθοῦν καί ἄλλοι συντελεστές, ὅπως οἱ διευθυντές τῶν ἑταιρειῶν τοῦ δημοσίου, στούς ὁποίους ἀνετέθη ἡ βαθμιαία ὀλίσθηση τῆς ὅποιας ἐταιρείας πρός πορεία ζημιογόνο καί πτωτική.

Πρόσφατο παράδειγμα ἡ Δ.Ε.Η. (Δημόσια Ἐπιχείρηση Ἠλεκτρισμοῦ). Ἑταιρεία κερδοφόρα καί οἰκονομικῶς εὔρωστη, κίνησε φθονερές τίς διαθέσεις ἐνατνίον της. Κάποιοι διευθυντές της μεσανατολίτες (Μωϋσῆς, Ἀβ. Νιζάν) τῆς ἐπιφέρουν πλήγματα. Ὅμως ἐπιβιώνει. Καί ἔρχεται ἡ σειρά τοῦ μυστικιστοῦ Ἀθανασόπουλου, νά τοποθετηθῆ διευθυντής. Παρέλαβε τήν Ἑταιρεία μέ κέρδη 500 ἑκ., πού σέ ἕνα χρόνο τό μείωσε στό μισό καί τόν μεταμεθεπόμενο, τό ’04, τή βούλιαξε στή ζημία (παθητικό 293 ἑκ.). «Εὔλογα» οἱ ἐξουσιάζοντες ἀρχίζουν τό ξήλωμα τοῦ pull-over, ὥστε τόν Ἰούνιο τοῦ ’11 νά δηλώνεται ἑλληνικό μόνο τό 34%!

Τά ΕΛ.ΤΑ. (Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα) μέ τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπό τόν Σημίτη, ἄρχισαν βαθμιαῖα νά φθίνουν. Κατά τή μετάβαση τῆς ἐξουσίας στόν Καραμανλῆ, τό ’04, τά κέρδη τους ἀνήρχοντο, ἀπό 180, σέ 7 ἑκατομμύρια. Τό ἑπόμενο ἔτος μηδενίστηκαν. Τό ’10 τό παθητικό ἀνῆλθε στά 37 ἑκατομμύρια καί ἕπεται συνέχεια.

Στόν Ο.Τ.Ε. (Ὀργανισμός Τηλεπικοινωνιῶν Ἑλλάδος) οἱ ἐξελίξεις, ἦταν ταχύτατες. Τοποθέτησαν τό κάθαρμα Βουρλούμη (ὁ Ἀλογοσκούφης τόν τοποθέτησε, τό ‘04∙ ὅμοιος ὁμοίω...) πού σέ 2 χρόνια τή χρεωκόπησε!

Ὅλα ἐν τέλει ἐπετεύχθησαν μέ σειρά ἑλιγμῶν, μέ συνεχῆ manoeuvre τροχοδρομήσεων, ὥστε ἡ ὑπαγωγή τῆς Ἑλλάδος στό «δ.ν.τ.» νά ὑποδεικνύεται «ἐπισήμως», τήν 21/12/08, ὅταν ὁ Σημίτης, πού ἀγόρευε στήν βουλή, σέ γλῶσσα ἑλληνοεσκενάζι, προέτρεπε τήν «προσφυγή» τῆς Ἑλλάδος στή χάβρα ἐκείνη. Τό παλιόσκυλο προέτρεπε ἀπροσχημάτιστα τή παράδοση τῆς Ἑλλάδος μας στό ὁμόθρησκό του σκυλολόϊ...

40. Ἀναφερόμενος στό ξεπούλημα, θά ἤθελα νά σᾶς παραθέσω τηλεγραφικῶς τήν ἀτιμία τῶν Σπάτων. Ἐπί 17 ἔτη ἀπό τό 1992 μέχρι τό 2009 οἱ κύνες τῆς ἐξουσίας φορολογοῦσαν τούς ἐπιβάτες τῶν ἀεροδρομίων μέ τό «τέλος ἐκσυγχρονισμοῦ ἑλληνικῶν ἀεροδρομίων», τό λεγόμενο κοινῶς «Σπατόσημο». Συγκεντρώθηκαν δισεκατομμύρια πού παρεδίδοντο σέ ἀνοιχτό λογαριασμό στή ἰουδαιογερμανική κατασκευάστρια ἑταιρεία «Χόχτιφ». Πλήν τά δις ἐκεῖνα ἦταν τό regalo (δῶρο) διότι ἡ ἑταιρεία ἔλαβε ἄλλα δις γιά τήν κατασκευή, χώρια τά ἀρχαῖα πού σύλησε! Ἡ σύληση τοῦ γαιακοῦ πλούτου τῆς Μεσογαίας ἐνεργήθηκε συστηματικά, χρόνια πρίν. Ὁ ἰουδαῖος λυσσακός καπιταλιστής Μάνο, ἤδη ἀπό τό 1980, εἶχε ὑπογράψει διάταγμα, νά μή παραχωρεῖται γῆ πρός πώληση σέ Ἕλληνες, ὥστε νά τήν παραλάβει δωρεάν ἡ ἑταιρεία, μεγάλη ἔκταση 1.800 στρεμμάτων καί πέριξ τοῦ ἀεροδρομίου. Τό ἀπεκάλυψε ὁ Μάνο, ὤν ὑπουργός χωροταξίας : «Πρέπει νά ἔχεις 20 στρέμματα καί πλέον στά Μεσόγεια, γιά νά χτίσεις. Αὐτό τό ὑπέγραψα σχεδόν πρίν 30 χρόνια» (Blu Sky 27/5/09)!

Ἔτσι ἐνεργοῦν οἱ ἰουδαῖοι, ἄν μένετε μακαρίως ἀνυποψίαστοι. Τό κάθαρμα G. Soros, πρίν κἄν ἀρχίσει ἡ δημοσίευση τῶν πορισμάτων τοῦ Ι.Γ.Μ.Ε. («Ινστιτοῦτο Γεωλογικῶν καί Μεταλλευτικῶν Ἐρευνῶν»), γιά τόν ὀρυκτό πλοῦτο τῆς Ἑλλάδος, προέβη στήν ἀγορά 3.000 στρεμμάτων στό Κιλκίς, ὅπου τά ουρανιοφόρα κοιτάσματα! Σέ πολλά ἄλλα σημεῖα τῆς Χώρας συνετελέσθη ἡ ἰουδαιοποίηση. Βεβαίως καί θά ἀποκαλυφθοῦν, ὥστε νά γίνει γνωστό ὅλο τό συνωμοτικό ἔργο πού ἄρχισε ἀπό τό 1832 καί ὁλοκληρώνεται ὁσονούπω: «οὐδέν συγκεκαλυμμένον ἐστίν ὅ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καί κρυπτόν ὅ οὐ γνωσθήσεται» (Λουκ. ιβ΄2).

Θά διερωτᾶται ὁ διαλεκτικός νοῦς∙ τί χρῆμα θά συγκεντρώσουν οἱ κλητῆρες ἀπό τή λεηλασία τοῦ Ἐθνικοῦ πλούτου; Ἑπόμενο εἶναι, ἀφοῦ ἐπιτελεῖται ξεπούλημα τό ποσό πού ἀναμένεται νά συγκεντρωθεῖ, παραμένει μέν ἀπροσδιόριστο, ὅμως κρίνεται ὡς ψιχία. Ὑπολογίζεται, στο maximum, περί τά 70 δις, μέ ἐντατικές δημοπρασίες, μέχρι τό 2015. Δηλαδή, ἴσα-ἴσα νά πληρώνουν τούς τόκους τοῦ φανταστικοῦ δανείου. Θα γνωρίζετε, ἀπό τράπεζες δέν ἔχουν νά προσφέρουν τίποτε! Ὅ,τι ἀνήκει στό δημόσιο εἶναι τῆς «Ἐθνικῆς»(!) καί τῆς “Alpha:” . Τῆς πρώτης τό ποσοστό τοῦ δημοσίου εἶναι 1,2%∙ τῆς δεύτερης: 0,6% (βλ. περ. «Ἐπίκαιρα»16/6 -22/6/11 τχ. 87, σ. 35)! Ὁλες οἱ ἄλλες, καί οἱ τοπικές («Λαμίας» «Εὐβοίας», «Παγκρήτια»...), εἶναι ἰουδαϊκῆς ἐξουσίας!!

Μετά σκοπεύουν νά ἀναφωνήσουν ἐν θριάμβῳ : Finis Vitae Graeciae καί, ἴσως, «φιλάνθρωποι», ὅπως λέγονται, νά ἐντοιχίσουν ἐπιτύμβια πλάκα, ὅπου θά ἀναγράφεται ὅτι ἡ Ἑλλάς ἡ γεννήτρια τῶν πολιτισμῶν καί τῶν παιδευτικῶν ὑψώσεων πέθανε μέν μέ θάνατο ἀνάρμοστο, ὅμως ὅπως ἀκριβῶς ἤθελαν : “ Sic transit Gloria mundi”….

Αὐτά αὐτοί βουλεύονται ὅμως τούς ἑτοιμάζεται ἔκπληξη μεγάλη!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως