Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (III)

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 11:33 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (III)

(Ἕνας Πολίτης)


Ἀπάντηση : 

ΙΙΙ

41. Ἀπευθυνόμενςο πρός τούς Ἀγανακτισμένους, θέλω νά στρέψω τή μαχητικότητά τους καί πρός τήν «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση»(ΕΕ), τοῦτο τό κατασκεύασμά τῆς ὑστεροβουλίας καί τῆς ἀπόκρυφης σκοπιμότητος. Γι’αὐτό ἐλπίζω μεταξύ τῶν Ἀγανακτισμένων, οἱ λεγόμενοι «εὐρωπαϊστές» νά μήν ὑπάρχουν οὔτε γιά δεῖγμα.

Παρατηροῦμε τήν ἀνεπεπίστροφη ἐκτροπή πού ἀκολουθεῖ τό οὐτοπικό κατασκεύασμα, ἡ ΕΕ, ἥτις, χωρίς καί νά τό θέλει, ἀπομακρύνεται ταχύτατα ἀπό τίς ἀξιακές ὑποθεμελιώσεις πού ἧταν ἡ Ἑλληνορωμαϊκή κουλτούρα καί ἡ Χριστιανική πίστη. Πιστεύουμε πώς σ’αὐτό συνετέλεσε ἡ μετάβαση τῆς ἐξουσίας ἀπό τό σῶμα τῶν αἱρετῶν ἀντιπροσώπων στούς γραφειοκράτες. Οὕτω κατάντησε, ὁρατά καί προκλητικά, ροτσιλδικό προτεκτοράτο, κυβερνώμενο ἀπό μεγαλοϋπαλλήλους ἀξιωματούχους τῆς δυσωνύμου δυναστείας. Ἡ ΕΕ ἐκμπέμπει S.O.S. , σέ λίγο θά εἶναι τό φάντασμα τοῦ ἑαυτοῦ της: οἰκονομικῶς ἐξαρτημένη, στρατιωτικῶς ἀνίσχυρη, θρησκευτικῶς ἰσλαμόκτητος, ἐσχατολογικῶς ἰουδαιοκατευθυνόμενη...

42. Ἡ Εὐρώπη, ὅπως τροχιοδρομήθηκε, δείχνει νά κατευθύνεται πρός τό Χάος: ἀποτινάσσει τά χριστιανικά της κοσμήματα καί, συγχρόνως, διά τοῦ οἰκονομικοῦ ἐλέγχου, παραδίδεται σέ πλήρη ὑποταγή και ἑτεροενέργεια. Πολλά καί ἀνησυχητικά τά τεκμήρια.

Γιά τό πρῶτο, τή ἀποχριστιάνισή της δηλονότι, φαίνεται ἀπό τίς συζητήσεις της, ἄν πρέπει νά ἀποκαθηλωθοῦν τά Χριστιανικά σύμβολα. Μέ τούς ἀντιχρίστους συγχορεύει καί ὁ ἄθλιος ἐπίσκοπος Μεσσηνίας, πού λαλεῖ ὑπέρογκα καί βλάσφημα: «Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν τά Χριστιανικά σύμβολα, ἄς ἀφαιρεθοῦν»! Νά ἀφαιρεθοῦν ἀπ’αὐτόν καί τούς ὁμόφρονές του, «ἵνα μή ἴδωσι τήν δόξαν Κυρίου» («Ἡσ κστ΄10).» Ὅμως αὐτά γιά μᾶς εἶναι τό καύχημά μας (βλ. Γαλ στ΄14/Α΄Κορ. 18 α΄). Ἄς ἔχουν τό κρῖμα «οἱ ἐχθροί τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ» (Φιλ. γ΄ 18). Ἐναργές καί εὔγλωττο παράδειγμα τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ, πού συντελεῖται στήν Εὐρώπη, διά τῶν σιωνιστικῶν καθαρμάτων (Μέρκελ, Σαρκοζύ, Μπαρόζο, Γιοῦνκερ, Σόιμπλε, Μπεντίτ, Κάμερον, Ρομπάι, Ρέν, εἶναι ἡ ἔκδοση τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ 2011, γιά τή νεολαία τῆς Εὐρώπης. Ἐκεῖ, ἀντί γιά τους πρωταγωνιστές τῆς πανευρωπαϊκῆς ἀξιότητος, προβάλλονται οἱ βρωμιάρηδες δολοφόνοι ἀπό τό ἰσλάμ, πού «ἁγιο ποιήθηκαν» ἐπειδή ἔδρασαν ὥς φανατικοί ἐντολοδόχοι, δολοφονῶντας Χριστιανούς. Ἠ ἰουδαῖοι θύματα τοῦ «Ὁλοκαυτώματος». Ποιός δέν βλέπει ὅτι οἱ ἀξιωματοῦχοι και οἱ περί αὐτούς “yuppies” δουλεύουν ἐργωδῶς, μέ στοχο τήν κατάλυση τοῦ Χριστιανισμοῦ καί, ἀντ’ αὐτοῦ τήν ἐπιβολή τῆς βοθρώδους και διαβολικῆς θρησκείας τοῦ ἐξαποδίτη ἀλλάχ;

Γιά τό δέυτερο θέμα, τόν οἰκονομικό ἔλεγχο, δέν χρειάζεται πολλή βάσανος. Δῆτε πώς ὅλοι οἱ τρῶκτες προπαγανδίζουν ἐπίμονα τό σχέδιο ἀποκρατικοποιήσεως. Δηλαδή ξεπουλοῦν ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες εἶναι οἰκονομικῶς εὔρωστες καί κερδοφόρες. Θέλετε ἄλλη καλλίτερη ἀπόδειξη ὅτι οἱ ὑπάλληλοι τῶν Βρυξελλῶν εἶναι ροτσιλδῖτες;

Ἄλλωστε, ὁρισμένες ἀπό τίς ἑταιρεῖες πού ξεπουλοῦνται, ὅπως τῶν τηλεπικοινωνιῶν, ἔχουν στρατηγική σημασία. Ἀντιλαμβάνεστε, ἄν βρεθοῦμε σέ κατάσταση πολέμου, μέ ἱσραήλ ἤ τουρκία, πρός ποίους θά μεταβιβάζονται τά κρατικά μυστικά;

Ἀναφερθήκαμε στή νόσο τῆς ἰσλαμολαγνίας ἀπό τήν ὁποία διακατέχονται, ἐμφανῶς καί ἀφανῶς, οἱ σκοταδιστές πού ἐξουσιάζουν τή Δυσευρώπη καί Πτωχευρώπη (κατά τό «Δυσελένα» τοῦ Εὐριπίδη καί τό «Πτωχελένη» τοῦ Ἀθηναίου). Πρό τῆς συστάσεως τοῦ ἐκτρώματος τούτου, τῶν «ἡνωμένων πολιτειῶν τῆς Εὐρώπης», οἱ χῶρες τῆς Εὐρώπης ἀπολάμβαναν ἐλευθερίας καί ἰσονομίας, ὁ δέ ὅρος «ἰσλάμ» ἀπασχολοῦσε μόνο τούς θρησκειολόγους. Ἐνῶ σήμερα οἱ χῶρες τῆς ΕΕ κατελήφθησαν ἀπό τούς βαρβαροθρήσκους λάτρεις τοῦ δαιμονολήπτου καμηλιέρη, πού στήνουν παντοῦ τά δαιμονολατρικά καί ρατσιστικά τζαμιά τους, ἐκτοπίζοντας τίς Χριστιανικές ἐκκλησίες καί διαχέοντας τόν σκοταδισμό μετά τρόμου. Μή νομίσει κανείς ὅτι τούτη ἡ θρησκεία τοῦ ξίφους καί τοῦ αἵματος μεταδίδεται ἀναίμακτα, ἀφοῦ οἱ σκίταλοι τῆς μωχαμέτικης παλιοθρησκίας προβαίνουν ἀδίστακτα σέ δολοφονίες Χριστιανῶν : «Κάθε 5΄φονεύεται καί ἕνας χριστιανός ἀπό τούς μουσουλμάνους παγκοσμίως», δήλωσε ὁ ἐπίσκοπος Βολοκολάμσκ Ρωσίας!

Στό ἐνδιαφέρον τους ὑπέρ τοῦ ἰσλάμ, οἱ γραφειοκράτες καί ἰουδαιοεξεταστές τῆς ΕΕ διαθέτουν ἐτησίως 100 ἑκατ. €, ἀπό τά ταμεῖα τῆς κοινότητος, «κατά τοῦ ρατσισμοῦ τῆς ξενοφοβίας καί τοῦ ἀντισημιτισμοῦ...»

Ἡ ἰσλαμολαγνία τῶν «Εὐρωπαίων» ὁλοκληρώνεται μέ τήν τουρκολαγνία. Σ’αὐτό ἡ ΕΕ ἀκολουθεῖ τά χνάρια τῆς «Ἱερᾶς Συμμαχίας» Παλιμβαρβαρισμός καί ἐξαθλίωση. Καί τότε καί τώρα, ὅσοι ἐν Εὐρώπῃ ὑποστηρίζουν παθιασμένα τήν τουρκία εἰς βάρος τῆς Εὐρώπης κατατάσσονται στό ἀσιατόφρον παρακμιακό σκουπιδαριό. Τούς ἐν Ἑλλάδι γνωρίζουμε καλά : Σημίτης, Jeffry, Μπακογιάννη...

Τρέμουλοι ρατσιστές πού στέκουν μέ λυσσώδεις διαθέσεις ἀπέναντι ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων καί τῶν ὁμοδόξων ἀδελφῶν μας Ρώσων καί Σέρβων , αὐτοί εἶναι οἱ μεσανατολίτες «Εὐρωπαῖοι...

Οἱ προδιαγραφές τῆς ΕΕ εἶναι πάντοτε εὐνοϊκές ὑπέρ τῶν ἰουδαϊκῶν ἑταιρειῶν, δυσμενεῖς δέ γιά τούς πολίτες. Κοιτάξτε τούς ἀγρότες καί τούς παραγωγούς ἀναλόγων προϊόντων. Κάθε χρόνο τά προϊόντα πρωτογενοῦς παραγωγῆς γίνονται ἐξευτελιστικῶς φθηνότερα, ἐνῶ ἀκριβαίνουν τά τῆς δευτερογενοῦς. Τό ’07 οἱ ἑταιρεῖες ἀγόραζαν τό καλαμπόκι 20 λεπτά , ὅπως καί τό σιτάρι, τό κριθάρι, τό γάλα. Ἀπό τό ἑπόμενο ἔτος, τά προϊότνα δευτερογενοῦς παραγωγῆς ἄρχισαν νά ἀκριβαίνουν ἀναιτιολόγητα, ἐνῶ οἱ παραγωγοί πένονται.

Πόλεμος καί ἐναντίον τῆς μετάξης! Πρό τοῦ Β΄Π.Π. , ἡ Ἑλλάς παρῆγε 800 τόννους τῆς πολύτιμης κλωστικῆς ὕλης, πού μετά ἀνέβηκε στούς 1.000 τόννους. Ἡ Πατρίδα μας ἀνεγνωρίζετο ὡς μεταξοπαραγωγός χώρα, μεγάλες δέ μονάδες παραγωγῆς καί ἐργοστάσια ἐπεξεργασίας (βλ. τά γνωστά Μεταξουργεῖα, εἰς Ἀθήνας, καθώς κα΄τό ὄνομα Μεταξᾶς) προσέφεραν περιζήτητο προϊόν στή διεθνῆ ἀγορά. Σήμερα μόνο στό Σουφλί παράγονται μερικά κιλά, ἔτσι γιά νά φαίνεται ὅτι ἡ ρημάδα ἐξουσία ἐνδιαφέρεται!

43. Ἡ ΕΕ ἀποτελεῖ ἕνα κακῶς διαμορφωμένο πολιτειακό σύστημα μέ θεμέλια σαθρά καί νοοτροπία δορυφορική. Κατασκεύασμα θνησιγενές, ἀναλώσιμο, προορισμένο νά ὑπηρετήσει τήν ἐσχατική προσχεδίαση, πού ἀποβλέπει στή ἐπιβολή τῆς βασιλείας τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ διαμόρφωσή του, παράλογη καί ἀφύσικη: οἰκονομικῶς, γίγας∙ στρατιωτικῶς, νάνος∙ ἐξωτερικῶς, ἀμερικανόσυρτη∙ ἐσωτερικῶς, ἰουδαιοσύνθετη. Μόρφωμα ἰδιότυπο, πού δέν εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρισθῆ οὔτε ὁμοσπονδία οὔτε συνομοσπονδία, ὅμως μέ διαμορφούμενη πολιτική ἐξωτερικῶς ἀλλοπρόσαλλη, ἐσωτερικῶς δέ ἀτσάλινα πειθαρχημένη καί κατευθυνόμενη. Μηχανισμός πού δίνει τήν ἐντύπωση πώς λειτουργεῖ ἐπί τῇ βάσει λαϊκῆς ἐντολῆς, δι’ἀντιπροσώπων αἱρετῶν, ὅμως δέν εἶναι παρά ἄθυρμα τοῦ ἱερατείου τῶν μαφιόζων κοέν ἀξιωματούχων. Λειτουργοῦν ἑκατοντάδες μυστικές ἐπιτροπές πού δέν ἐπιτρέπεται στούς ἀντιπροσώπους τοῦ Κοινοβουλίου νά ἔχουν καμία πρόσβαση.

Καί ὅλο διευρύνεται, ἐξαπλωνόμενο ὁριζοντίως καί πυραμιδικῶς, χωρίς νά ἐμβαθύνει στόν ὁρίζοντα μιᾶς κοινῆς πατρογόνου συνειδήσεως. Αὐτό ἀπαγορεύεται, διότι θά ἀνέτρεχε στίς ἀρχαῖες ἑλληνικές ὁμοσπονδίες καί στήν Αὐτοκρατορία. Ὅθεν καί ἀποφεύγει, ὡς ὁ διάβολος τό λιβάνι νά ἀναφερθεῖ στίς Ἀμφικτυονίες, τίς Ὁμοσπονδίες, τίς Αἰγές, τήν Εὐρώπη, τόν Βύζαντα.

Ἡ ἀποφυγή ἀναφορᾶς στίς Ἑλληνικές συνιστῶσες τῆς ἱδρύσεως καί ὑποστασιοποιήσεως τῆς Εὐρώπης, καταδεικνύει τό μισελληνικό πάθος ἀπό τό ὁποῖο δονεῖται ἡ ροτσιλδική συμμορία πού ἐξουσιάζει τήν Εὐρώπη.

Τί καλό ἔπραξε αὐτή, παρακαλῶ, ἡ ἰουδαιόδουλη καί κονφορμιστική ἑταιρεία ὑπέρ Ἑλλάδος; Ἀποκρύπτεται πώς στό κοινό ταμεῖο καταβάλλουμε περισσότερα ἀπ’ὅσα λαμβάνουμε. Γι’ αὐτό καί ὅταν ἀποχωρήσουμε ἀπό τοῦτο τό ἐπιζήμιο συνονθύλευμα, θά ἀπαιτήσουμε ἐπανόρθωση ὅλων τῶν ἀδικιῶν πού διέπραξε εἰς βάρος μας.

Τά αἰσθήματα τῶν κάφρων τούτων δέν ἐκδηλώθηκαν ποτέ φιλικά ἀπέναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

44. Πολύμορφος ὁ πόλεμος κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐκπροσωπεῖται σέ πολλά μέτωπα, ὑποβοηθούντων, πάντοτε, τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαστῶν. Κατήργησαν τό ἀρχαιότερο νόμισμα, τή δραχμή, καί ἐπέβαλαν αὐθαίρετα, χωρίς δημοψήφισμα, ἀλλά καί χωρίς νά προηγηθεῖ πολιτειακή ὁμογνωμοσύνη καί πολιτική ἕνωση, τό ὑπόπτου νομισματικῆς σταθερότητος euro.

Ἐπιτρέπουν τήν εἰσαγωγή βάμβακος ἀπό Τυνησία, ἐνῶ ἀποκλείουν τό ἑλληνικό πού ὑπερέχει ποιοτικῶς. Τό ἴδιο μέ τά καπνά : εἰσάγουν τά τουρκικά καί ἀπορρίπτουν τά ἑλληνικά.

Τί πόλεμος ἀκατανότηος εἶναι αὐτός ἐναντίον τοῦ ἐλαιολάδου; Ἀπό τά γραφεῖα της ἡ Συμμορία τῶν ἑβραιοϋπαλλήλων συνιστᾶ στούς ἐμπόρους ἐλαίων νά νοθεύουν τό προϊόν μέχρι 20%, ὥστε νά μή ὑπάρχει ἁγνό ἐλαιόλαδο, ἀλλά καί νά καλύπτεται ἡ ἰουδαϊκή «Ἐλαϊς», ἡ ὁποία προβαίνει στήν πρόσμιξη τοῦ «Ἅλτις» κατά 100%∙ τοῦτο τό βρωμόλαδο, ὅπως καί τό βρωμόνερο «Ἰόλη»πωλεῖται σέ διπλάσια τιμή, ἐνῶ εἶναι ἀπολύτως χημικῆς συνθέσεως!

Πῶς νά ἐξηγήσουμε τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν καπνῶν; Τό 1999 ὁ καπνός ἐπωλεῖτο 8,5€ . 10 χρόνια μετά, τό ’08, ἡ τιμή κατέβηκε στά 3,5. Ἀντίθετα ἡ τιμή τῶν τσιγάρων ἀκριβαίνει!

Μέ τήν ἀλιεία, αὐτό πού διαπράττεται εἶναι ἀχαρακτήριστο, ἐκτός καί τό χαρακτηρίσουμε ἀπροσχημάτιστο πόλεμο. Ἡ συμμορία τῶν Βρυξελλῶν ἀπαγορεύει τήν ἁλιεία στά Ἑλληνικά ἁλιευτικά σκάφη∙ ἀπαγορεύει τά γρι-γρι νά ἁλιεύουν, ἐνῶ ἐπιτρέπει στά τούρκικα, τά αἰγυπτιακά, τά τυνησιακά, ἀκόμα καί τά ἰταλικά νά ἁλιεύουν στό Ἰόνιο καί τό Αἰγαῖον! Ἔτσι ἡ Χώρα μας, ἐλλιπής σέ ἰχθυώδη, ἀναγκάζεται νά προμηθεύεται αὐτά ἀπό τά προαναφερθέντα ἁλιευτικά. Δέν ἔφτανε αὐτό γιά τά γρι-γρι πού τά κυνηγοῦν τοῦ θανατᾶ, ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’80, ἐσχάτως, μέ νόμο (12/3/10), οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπαγόρευσαν τήν ἁλιεία στίς βιντζότρατες, λύση ἀπελπισίας πού βρῆκαν οἱ Ἕλληνες ἁλιεῖς γιά νά κερδίζουν το πικρό μεροκάματό τους. Τίς κυνηγοῦν μέ τό πρόσχημα ὅτι πρόκειται γιά μηχανότρατες. Αὐτοί, βλέπετε προσέχουν ἐνδιαφερόντως τίς ἀκτές τίς Ἑλλάδος. Ἄν εἶναι ἔτσι, τότε γιατί δέν ἐπεκτείνουν, ὅπως ὁρίζουν τά διεθνῆ νόμιμα, τήν Ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα στά 12 μίλλια, ὥστε νά στερήσουν τοῦ δικαιώματος τά ξένα πλοῖα νά ἁλιεύουν; «Γραμματεῖς καί φαρισαῖοι ὑποκριταί...»(Ματ. κεφ. κγ΄).

Ἀναφερόμενοι σέ θέματα ὑφαλοκρηπῖδος, νά κομίσουμε στό μέσον τόν σκόπιμο παραμερισμό τῆς νήσου Γαύδου, τό νοτιότερο σημεῖο τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Εὐρώπης. Ἡ ΕΕ διέταξε τή διακοπή τῆς συγκοινωνίας! Τόν Ἰούλιο τοῦ ’10, οἱ μισητοί ἐχθροί ἀπέκλεισαν τή νῆσο μας γίά νἄρθει ἀμέσως ἡ τουρκία διεκδικητής!

Τά ἴδια καί χειρότερα ἐφαρμόζουν καί σέ ἄλλα νησιά παραμεθορίων περιοχῶν. Στήν Κάλυμνο, πρίν λίγα χρόνια, ἔπλεαν 1-2 πλοῖα∙ «τώρα ἔρχεται κάθε 3 μέρες ἕνα πλοῖο» (Πολίτης, στά κανάλια 17/3/05). Στίς Κυκλάδες ἀπέσυραν τά ἐπιβατηγά πλοῖα ἐπί δεκαπενθήμερο (1-15/5/06). Στή Μεγίστη (Καστελλόριζο) τά πλοῖα ἔδεσαν καί ἔτσι ἀνέλαβε ἡ τουρκία τή διεκπεραίωση τῶν πολιτῶν. Βαθμιαῖα τό νησί, πού τό βομβάρδισαν ἰταλοί, ἄγγλοι, τοῦρκοι καί τό πολεμοῦν οἱ ἐξ Ἑλλάδος μισέλληνες, παραδίδεται στήν ἰσλαμοτυραννία.

Σᾶς ἑτοιμάζω δυσάρεστη, συνάμα διεγερτική ἔκπληξη, ἀναφερόμενος στή Ε.Β.Ζ. (Ἑλληνική Βιομηχανία Ζάχαρης), ἕνα ἀπό τά καταστήματα τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης. Τούτη, κερδοφόρα ὅσο καί χρήσιμη λίαν, δεν τήν σκίαζε τίποτα, ὥσπου τήν σημαδεύει τό κάθαρμα ὁ Σημίτης, μέ τήν εὔνοια τῆς ΕΕ. Ἐπιβάλλει εὐθύς τή μείωση τῆς τιμῆς τῆς ζάχαρης στό ἥμισυ, καθώς καί ἐλεγχόμενη ποσόστωση. Μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες βλαπτικές ἐπεμβάσεις, τό 2005 ἡ Ε.Β.Ζ. φανεφώνει τήν ἀνίατη πλέον νόσο πού τῆς μετέδωσαν οἱ ἐξ Εὐρώπης καί ἐν Ἑλλάδι λοιμοί. Οὕτω 30.000 οἰκογένειες, πού ζοῦσαν ἀπό τόν κύκλο παραγωγῆς, ἐπεξεργασίας καί διαθέσεως τοῦ προϊόντος ἔμειναν ἄνεργοι! Τώρα τί ἀπομένει; νά «μανουβράρεται» ἡ Ε.Β.Ζ., τά κουφάρια της δηλαδή, πρός πώλησιν, ὅπως, ἄλλωστε, καί ἡ μητρική της Ἀγροτική. Κάποιος «φιλάνθρωπος» θά βρεθεῖ νά τήν ἀγοράσει, ἀφοῦ τά τσιράκια τῆς ἐξουσίας τοῦ χορηγήσουν ἕνα γενναῖο δάνειο...

Τά φυτοφάρμακα κατατάσσονται στόν κύκλο τοῦ χημικοῦ πολέμου κατά Ἑλλάδος. Ποτίζεται ἡ γῆ μας συστηματικά μέ δηλητηριώδη liquid, (ὅπως ἀναγράφεται σέ μεγάλα βυτία). Τινές τῶν Ἑλλήνων παραγωγῶν, εὐαίσθητοι πρός τήν ἀλόγιστη χρήση τῶν φυτοφαρμάκων, ἐφεύρισκαν φυσικούς τρόπους ἀντιμετωπίσεως (φλῶμος, τσουκνίδα, καπνά, εὐκάλυπτος) τῶν φυτοπαθολογικῶν νόσων. Συναφῶς, κατά τό τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ’80, ἐλαιοκαλλιεργητές τῆς Κρήτης ἀνεκάλυψαν τή ναφθαλίνη, σέ σακκουλάκια πού κρεμοῦσαν στά ἐλαιόδενδρα. Ἔτσι ἀντιμετώπιζαν τόν δάκο καί εἶχαν θεαματικά ἀποτελέσματα. Τό ἀνώδυνο φάρμακο ἄρχισε νά διαδίδεται καί οἱ ἀσιάτες τῶν Βρυξελλῶν κινήθηκαν ἐσπευσμένα : διέταξαν πάραυτα τήν ἀπογόρευση πώλησης τῆς ναφθαλίνης, λόγῳ πού εἶναι καρκινογόνος, ὡς παραγόμενη ἀπό τό μαζούτ! Τά ἄλλα 500 εἴδη πού παράγονται ἀπό τό μαζούτ δέν εἶναι καρκινογόνα.....

Ἡ ἐν μέσῳ τῆς Μεσογείου εὐλογημένη τῆς Ἑλλάδος γῆ παράγει (παρῆγε) ἐκλεκτῆς ποιότητος σπαράγγια πού τά ἀπορροφᾶ ἡ Εὐρωπαϊκή gourmet μετά μανίας. Ἡ καλλιέργεια τούτων, κατά τά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, συστηματοποιήθηκε, ἐπεκταθεῖσα ἐπί 100.000 στρεμμάτων πού ἀπέφεραν κέρδη 20 καί πλέον ἑκατομμυρίων euros. Ὁ κλάδος ἦταν δυναμικός, συνεχῶς ἐπεκτεινόμενος, μέχρι πού συστήθηκε καί «Ἰνστιτοῦτο Σπαραγγιοῦ». Ὅμως καί ὁ πόλεμος τῶν σκοτεινοβίων illuminati, ἀπό Εὐρώπη καί Ἑλλάδα ὀργανώθηκε ἀντίστοιχα καί ὑπερίσχυσε.

Μετεφέρθη, καί αὐτή ἡ καλλιέργεια πρός Τουρκία μεριά, ὥστε, σήμερα, νά περιμένουμε τά αὐτοφυῆ σπαράγγια καί ἀβρουνιές, γιά να γευθοῦμε λίγο ἀπό τό νοστιμότατο ἔδεσμα.

Σημάδεψαν καί τήν τσικουδιά τά καθάρματα οἱ ὑπάλληλοι, ἀπαγορεύοντας τήν παρασκευή καί διάθεση αὐτῆς, τήν 8/10/10. Ὁ σκοπός νά καταργήσουν τό πατροπαράδοτο, ἁγνό ποτό τῶν Κρητῶν. Τό ἴδιο ἔκαναν μέ τό τσίπουρο, ἤδη ἀπό τό 1990. Θέλουν νά μᾶς στρέψουν στά βέβηλα χημικά ποτά τοῦ Μπουτάρη....

Ὁ Φ. Ντοστογιέφσκι ἔγραψε στό περίφημο «Ἡμερολόγιό»του, τί τρόπους ἐφευρίσκουν οἱ ἰουδαῖοι γιά νά μονοπωλήσουν τά οἰνοπνευματώδη καί πῶς τά μαγαρίζουν. Πρό δέ αὐτοῦ, ἕναν αἰῶν πρίν, ὁ θεῖος ἐθνοϊερομάρτυς Πατροκοσμᾶς διεκήρυξε διαπρυσίως ὅτι οἱ ἰουδαῖοι μολέβουν τή ρακή καί τήν πουλοῦν στούς χριστιανούς φθηνότερα, γιά νά τούς βεβηλώσουν!

Ἡ ΕΕ ἅπλωσε χαλί στούς Ἕλληνες ἀγρότες καί αὐτοί, ἐπαναπαυόμενοι στήν αὐθεντία της ἀφέθηκαν μέ ἐμπιστοσύνη. Τούς διέταξε νά ἐγκαταλείψουν 5 ἑκατομμύρια στρέμματα χέρσα καί θά χρηματοδοτοῦνται γιά νά μή τά καλλιεργοῦν! Τώρα ὅμως τραβᾶ τό χαλί καί οἱ ἀγρότες μένουν ἄπρακτοι, θά μείνουν καί νηστικοί.

Δέν ἀρκοῦσε πού ἔσπρωξαν τήν Ἑλλάδα στήν Ε.Ο.Κ. (εὐρωπαϊκή οἰκονομική κοινότητα), χωρίς νά ἐρωτηθῆ ὁ Λαός. Παράλληλα, τήν παρωθοῦσαν σέ ὕποπτους ὀργανισμούς, χαλκεύοντας τά δεσμά της, ἄλυτα καί ἀφάνταστα χαλεπά: Μάαστριχτ, Εὐρωζώνη κ.τ.τ. Θά θυμᾶστε πῶς ἐκεῖνο τό κάθαρμα, ὁ Σημίτης, σέ συνενόηση μέ τήν Goldman Sachs, ἐμφάνισαν στοιχεῖα προκλητικά διογκωμένα, μέ σκοπό τήν εἰσδοχή τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωζώνη.

Αὐτοί εἶναι οἱ «φίλοι» καί «σύμμαχοί» μας, οἱ «ἑταῖροι» μας (λέξη οἰκεία στούς ἑβρολεῖκτες)! Ποτέ δέν πρόκειται νά μᾶς ὑποστηρίξουν σέ κάτι, ἐκτός καί δεχθοῦμε ἐπίθεση ἀπό .... ἐξωγήινους. Τότε, λένε, θά μᾶς προστατεύσουν!

45. Τήν ἴδια καί χειρότερη στάση τηρεῖ ἀπέναντι τῆς Κύπρου. Χώρα μικρή καί ἀνυπεράσπιστη, κυκλωμένη ἀπό μεγάλα θηρία (τουρκιά, ἰσλάμ, ἑβραιουριά, Καταστρόφια, σημιτικούς) εἶπε νά προσχωρήσει στήν ΕΕ, νά τύχει κάποιας προστασίας. Βρῆκαν, τότε, εὐκαιρία νά τήν ξεζουμίσουν. Τῆς πῆραν τόν προϋπολογισμό εὐθύς καί ἡ πονεμένη Μεγαλόνησος ἔπεσε στήν ἀνέχεια. Τήν ὑπερασπίστηκαν πουθενά τά καταραμένα παλιόσκυλα τῶν Βρυξελῶν; Οὐχί! Ἡ ἀγγλία ἔχει τήν dominion (ἐπικράτεια) της καί ἡ τουρκία κατέχει τό 38% τῆς εὐλογημένης γῆς της. Μήπως ἡ ἀγγλική βάση ἐγγυᾶται τήν ἀσφάλεια τῆς Κύπρου; Οὐδαμῶς! Κατά τά ἄλλα «ἑταῖροι»μας καί οἱ ἄγγλοι καί οἱ τοῦρκοι, οἱ μέν ἐνέργείᾳ οἱ δέ δυνάμει. Θά γνωρίζετε, ἡ τουρκία ἐνισχύεται ἀπό τήν ΕΕ μέ πολλά ἑκατομμύρια, ὅπως καί πολλές ἄλλες μωαμεθανικές χῶρες, καί ἡ Ἀλβανία καί τό Κόσσοβο, ὅμως ἠ Σερβία, τήν ὁποία βομβάρδισαν, δέν λαμβάνει οὔτε λεπτό! Ἡ καλτάκα τουρκία ἐνισχύεται μέν ἀπό τήν ΕΕ, καί ἀπό τήν Κύπρο, ὅμως δέν ἀναγνωρίζει τήν Κύπρο! Πρωτοφανές! Παρά ταῦτα τά τουρκολάγνα καθάρματα θέλουν τήν τουρκία στήν ΕΕ....

Τήν Κύπρο μας οἱ νευρωτικοί καί ψυχανώμαλοι ἀρλεκίνοι τῆς Εὐρώπης ἀντιμετωπίζουν μέ κακότητα. Γιά νά τῆς ἐπιτρέψουν νά εἰσέλθει στό ἰουδαιοκρατούμενο club τῆς ΕΕ, τήν ὑποχρέωσαν νά τούς παραδώσει ὅλο τόν προϋπολογισμό της, καί νά καταβάλλει στό εὐρωπαϊκό ταμεῖο, χωρίς τό δικαίωμα λήψεως. Τῆς ἦρθε καί τό σαμποτάζ τῆς μεγάλης ἔκρηξης, τῆς 10/7/11, πού ὑπεύθυνος εἶναι τό κάθαρμα ὁ Καταστρόφιας, καί πού στοίχισε τό 1/7 τοῦ προϋπολογισμοῦ της, ἥτοι 2,5 δις!

Μέ αὐτόν τόν καταραμένο προσήλυτο ἰουδαῖο – σπούδασε σέ ἰουδαϊκό πανεπιστήμιο τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης –, τόν Καταστρόφια, ἡ Μεγαλόνησος κατήντησε ἰουδαιοτουρκοαγγλοευρωπαϊκή ψάθα. Οἱ Κύπριοι καταβάλλουν ἁδρό τίμημα γιά νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη, ἐνῶ στούς τούρκους τῶν κατεχομένων παρέχονται τά πάντα ἀφειδῶς! Ἄν θέλετε, ἀνόητοι Κύπριοι, ψηφίσατε, πάλι Καταστρόφια, πού θά ἔπρεπε νά τόν λυντσάρετε...

46. Ἡ ΕΕ δέν εἶναι ἀπαλλαγμένη τῆς εὐθύνης τῆς χρεωκοπίας τῆς Πατρίδος μας. Ἀσκήθηκε σχέδιο ὑστερόβουλο. Εὐθύς μέ τήν προσχώρησή μας στήν τότε Ε.Ο.Κ. (Εὐρωπαϊκή Οἰκονομική Κοινότης) , τό 1977, χωρίς δημοψήφισμα, ἀπό τόν ἀγροῖκο «Ἐθνάρχη», ἡ Μαφία τῶν Βρυξελλῶν σκορποῦσε χρῆμα στήν Ἑλλάδα, ὄχι γιά φιλανθρωπικό σκοπό, ἀλλά νά ἐγκλωβίση τούς Ἕλληνες στήν ἀπραξία καί τή ραστώνη. Ἀνύποπτοι δε οἱ Ἕλληνες, πλήν ἐλαχίστων, ἔχαψαν τό τυρί καί πιάστηκαν στή φάκα : δέχθηκαν νά λαμβάνουν τίς προνομίες γιά νά μή καλλιεργοῦν! Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἐρημωθεῖ ἡ καλλιεργημένη γῆ καί οἱ εἰσαγωγεῖς, μέ προτροπή τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαζόντων, νά εἰσάγουν τά πάντα, ἀκόμα καί αὐτά πού πλεονάζουν στή Χώρα καί ὑπερέχουν ποιοτικῶς τῶν ξένων.

Ἦταν ὅλα προσυνενοημένα, μέσῳ τοῦ συλλόγου τῶν ἐκλεκτῶν καθαρμάτων : τῶν κοέν τῶν Βρυξελλῶν, τῶν ἐξουσιαστῶν, τῶν καναλαρχῶν, τῶν δημοσιογράφων. Τό κοινοβούλιο τῶν Βρυξελλῶν εὐνοοῦσε τίς χρηματοδοτήσεις κακοτέχνων ἔργων στήν Ἑλλάδα∙ οἱ ἐδῶ ἐξουσιαστές διοχέτευαν τά κονδύλια στούς ὁμοθρήσκους τους∙ οἱ καναλάρχες ἀπεκάλυπταν θορυβωδῶς ὅσα τούς ὑπεδείκντυαν τά ἀφεντικά τους καί ἀπέκρυπταν ὅσα ἔπρεπε νά περάσουν ἀπαρατήρητα : οἱ δημοσιογράφοι, χειραγωγούμενοι, κατά κανόνα, λαλοῦσαν σύμφωνα μέ τήν ἠχογράφηση πού τούς εἶχε γίνει.

Ἐν τέλει τό κατόρθωσαν οἱ μισητοί ἐχρθοί τοῦ Ἑλληνισμοῦ, νά ρυμουλκήσουν τήν ὁλκάδα τῶν πολιτισμικῶν ἀξιῶν στόν πειρατικό ὅρμο τῆς χρεωκοπίας-“selective default” τόν ὀνομάζουν --, γιά νά τή διαγουμίσουν τά ἀφεντικά τους, οἱ κουρσάροι τῶν χρηματιστηρίων. Ὅμως πίσω ἔχει ἡ ἀχλάδα τήν οὐρά.... Οἱ ὑπόδικοι θά καθίσουν στό ἐδώλιο καί δέν θά ξεφύγουν τό ἱκρίωμα!

Κακαρίζουν οἱ ἐξουσιαστές καί τά κανάλια ὅτι οἱ σάϋλοκ μᾶς «χάρισαν», διά τοῦ «κουρέματος», τό μισό χρέος. Ψεῦδος! Κανείς δέν μᾶς χάρισε οὔτε εὐρώ. Τό «κούρεμα» ἔγινε μέν, ὅμως ἐπωφελήθηκε τό τραπιζικό σύστημα τῶν ἰουδαίων. Ἄν τό «κούρεμα» ἦταν ἀληθινό, τότε ἡ Χώρα θά κατέβαλε τούς μισούς τόκους. Ὅμως αὐτό δέν συμβαίνει.

Οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαστές προπαγανδίζουν τήν εἴσοδο καί παραμονή τῶν Ἑλλήνων στήν κρεατομηχανή τῆς ΕΕ, ἐπειδή γι’αὐτούς ἀποτελεῖ πολυγάλακτο μαστό. Δέν θά ὑποστήριζαν τήν παραμονή μας στή ΕΕ, μέ τή μανία τοῦ Κοραῆ, ἄν δέν ἀποσποῦσαν πολλαπλᾶ ὀφέλη. Δέν λησμονοῦμε, τότε, πού ἐπεβλήθη στήν Ἑλλάδα τό «ἑβραιοσύνταγμα», τόν Μάιο τοῦ ’05 : Πρίν κἄν τό μελετήσουν, τό καταπολεμοῦσαν. Αὐτοί εἶναι πού ἀποτελοῦν τό φθαρμένο ὑφάδι τῆς «παλιοψάθας τῶν ἐθνῶν»(Στρατηγός Ἰω. Μακρυγιάννης), ὄντες «τῶν Εὐρωπαίων περίγελα» (Κ. Παλαμᾶς).

47. Οἱ ἐν Ἑλλάδι κατασκευαστικές ἑταιρεῖες, μονοπωλιακές καί μονόθρησκες, κατά τό πρότυπο τῆς “Bechtel”, τῆς ἐν Ἀμερικῇ ἰουδαιοκατασκευαστικῆς ἑταιρείας, ἐπιδίδονται σέ ὅλες τίς ἀτζαμοσύνες. Παρά τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ὀνόματά τους ( «Ἄκτωρ», «Ἄβαξ», «/Αθηνᾶ», «Ἕδραση», «Ἄξων», «Θέμις» «Θεμελιοδομή», «Ἀλτέ»), καί παρά τήν ἐπίφαση κάποιων «Ἑλλήνων» ἀχυρανθρώπων, αὐτές συγκροτοῦν μονοπωλιακό καί μονόθρησκο trust, μόρια τοῦ πυραμιδικοῦ διαζώματος. Δέν γνωρίζουν οἱ πολλοί ὅτι αὐτές οἱ ἰουδαϊκές ἑταιρείες κοστολογοῦν τά κακότεχνα ἔργα τους πολύ ἀκριβότερα ἀπ’ὅτι σέ ἄλλη χώρα. Σέ ὅλο τόν κόσμο 1 χιλιόμετρο διανοίξεως καί ἀσφαλτοστρώσεως κυμαίνεται στό 1.000.000 €. Στήν Ἕλλάδα μας ὅμως κοστολογεῖται στά 13.500.000 €! Ἐκτός πού ἡ ἰουδαιοεταιρεία δέν θά καταβάλει οὔτε ἕνα euro, ἀφοῦ τό ἔργο θά γίνεται μέ «αὐτοχρηματοδότηση».

Τά δημόσια ἔργα, πού κατασκευάζονται ἀπό τίς ἰουδαϊκές ἑταιρεῖες, εἶναι κακότεχνα καί ἀποβλέπουν στό νά γίνεται προβληματικός ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων, νά σκοτώνονται καί ἄνθρωποι. Καθημερινῶς στήν ἄσφαλτο πεθαίνουν, κατά μέσον ὅρο 5-6 ἄνθρωποι, χώρια οἱ ἀνάπηροι, Πού σημαίνει ἀποδεκατισμός μιᾶς κωμοπόλεως. Ἄν ὑπολογιστοῦν οἱ ἀπώλειες συμπολιτῶν μας, τῶν τελευταίων 30 ἐτῶν, ὅταν πειθήνιοι ἐντολοδόχοι κατήργησαν τήν Μ.Ο.Μ.Α. (Μικτή Ὁμάς Μηχανημάτων Ἀνασυγκροτήσεως), θά βρεθοῦν νά ἐγγίζουν τίς 60.000! Κατά τό διάστημα 1990 -2005 (διάρκεια 15 ἐτῶν) πέθαναν στήν ἄσφαλτο 31.256 ἄνθρωποι!

Ἀπό τίς ἀσφαλτικές κακοτεχνίες τά πρωτεῖα κρατεῖ ἡ ὁδός Ἀθηνῶν –Πύργου, πού θά χαρακτηρίζαμε τόν μολόχ τῆς Πελοπονήσου. Ἀλλ᾿ ἐπίσης Ἰωάννινα - Ἀντίρριο, Θεσσαλονίκη –Καβάλα, καί ἄλλες πού ἀναφέρουμε σέ ἄλλη Ἀπάντηση. Τήν ἴδια σκοπιμότητα ἐπιτελοῦν οἱ διαφημιστικές πινακίδες τῶν δρόμων, ἐξ’αἰτίας τῶν ὁποίων συμβαίνουν 300 δυστυχήματα ἐτησίως.

Ὅμως αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ κακοτεχνίες δέν γίνονται μόνο γιά αὐτοκινητικά δυστυχήματα, ἀλλά καί γιά τίς νεροποντές : νά μένουν τά νερά ἐπί τοῦ καταστρώματος, νά ταλαιπωροῦνται οἱ πολίτες, νά συμβαίνει καί κανένα δυστύχημα, νά τό πληροφοροῦνται οἱ κακοτέχνες, νά διασκεδάζουν τήν πλήξη τους. Κατά τήν νεροποντή τῆς 27-28/5/11, ἀπό ὅλα τά σημεῖα ἀκούγονταν φωνές ὅτι αἴτιο τοῦ κακοῦ ἦταν οἱ κακοτεχνίες.

Μιά ὑπόγεια γέφυρα στό Ν. Φάληρο μετατρέπεται σέ δεξαμενή ὀμβρίων ὑδάτων. Τό ἴδιο παρατηρεῖται καί στό πανάκριβο, πλήν ἀνέκφραστο καί κακότεχνο ὄγδοο θαῦμα δολοτεχνίας, τήν Ἐγνατία ὁδό.

Μέ αὐτά καί ἄλλα παρόμοια στρεβλοτεχνήματα εὐφραίνεται διαβολικῶς ὁ μισελληνικός ὑπόκοσμος, οἱ Μάτσας καί οἱ Μπόμπολοί τους....

Ἕνα ἀξιοθαύμαστο «ἐπίτευγμα» τῆς κακοτέχνου ἰουδαϊκῆς ἑταιρείας «Θέμις», βοηθούσης καί τῆς «Ἀθηναϊκῆς Τεχνικῆς» ἦταν ἡ κατασκευή φυλακῶν ὑψίστης ἀσφαλείας στό Μαλανδρίνο Φωκίδος (ὑψόμ. 580), ἔνθα ἡ ἀρχαία πόλις Φύσκος (οἱ ἐχθροί μας πού ἐπιζητοῦν τήν καταστροφή πάσης ἀρχαίας μαρτυρίας, ἐδῶ ἐπέλεξαν νά οἰκοδομήσουν!). Ἡ σύμβαση ὑπεγράφη ἀπό τό δαιμονισμένο κάθαρμα Μ. Σταθόπουλο, τήν 9/9/02, κόστους 5 δις δραχμῶν, ὅσο θά στοίχιζαν 4-5 παρόμοιες φυλακές. Τήν 8/12/05 ἡ φυλακή παραδίδεται, ὅμως διαπιστώνεται ὅτι κατεσκευάσθη χωρίς ἀποχετευτικό σύστημα! Διατίθενται ἄλλα ὑψηλά κονδύλια, μέ εὔκολη λύση διεξόδου τῶν ἀποχετευτικῶν ἀγωγῶν στόν Μόρνο! Ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι, καί ἐδῶ, ὅπως σέ κάθε ἰουδαϊκή κακοτεχνία, ἦταν ἀλλοδαποί! Κανείς ἀπό τούς φτωχούς ἐργάτες τῆς Φωκίδος δέν προσελήφθη!

Μέ τίς κακοτεχνίες τους οἱ ἑταιρειες τῶν ἀχυρανθρώπων χτυποῦν διά τεθλασμένης τήν τοπική οἰκονομία τῆς Χώρας μας. Παρατηρῆστε τά ἔργα ἐπισκευῆς καί συντήρησης ὅπου ἡ ἑταιρεία ἀνασκάπτει ἕνα δρόμο, ἁπλώνει κορδέλλες, τοποθετεῖ πινακίδες καί... ἀποχωρεῖ. Ἡ ὁδός Δημοκρατίας στό Αἰγάλεω, ἐπί μία ἑξαετία ἀπεκλείσθη τάχα γιά ἔργα ἀπροσδιορίστου σκοπιμότητος. Ἀπέβλεπαω γάρ στήν οἰκονομική δυσπραγία τῆς περιοχῆς. Τά ἴδια συνέβησαν ἄπειρες φορές ὥστε νά συμπεραίνεται ἀβίαστα ὁ πονηρός σκοπός. Σέ ὅλες τίς Εὐρωπαϊκες χῶρες ἔργα συντηρήσεως ὁδοστρωμάτων γίνονται σέ μιά νύχτα, τόσο πού οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ κάτοικοι τό ἀντιλαμβάνονται. Παρῆλθαν πολλά χρόνια, μέ ἐνοχλητικές παρακωλύσεις στή ἐπιφάνεια τῆς γῆς, μέχρι νά ὁλοκληρωθεῖ τό metro τῶν Ἀθηνῶν καί τώρα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐνῶ στή Γερμανία, σέ δύο χρόνια, κατεσκευάσθησαν δύο ὑπόγειοι σιδηρόδρομοι!

Ἀναφερόμενοι στό Αἰγάλεω, νά ποῦμε ὅτι τό «σεβάσμιο» κάθαρμα 33ου βαθμοῦ, ὁ Γ. Ράλλης, ἔκλεισε, τό 1980, τό 200 στρεμμάτων Μπαρουοτάδικο, γιά νά μετατραπῆ σε στέκι ναρκομανῶν!

Οἱ κακοτεχνίες δέν ἐντοπίζονται μόνο στά ἔργα τῆς ἀσφάλτου, γιά νά σφαζόμαστε καί πνιγόμαστε. Ἐκτίνονται σέ σειρά μεγάλη κακοκατασκευῶν καί τῶν συνακολούθων σαμποτάζ συνεπείᾳ ἐκείνων. Μερικές φαίνονται ἐπουσιὠδεις ὅμως συντελοῦν στήν, ὀλίγον κατ’ὀλίγον, ὑποβάθμιση τῆς ποιότητος ζωῆς.

Γιά τήν κατασκευή φραγμάτων, καί τή συναγωγή τῶν ὑδάτων ἐντός αὐτῶν, ὅταν οἱ εἰδικοί τή συνιστοῦσαν, οἱ ἄχρηστοι τῆς ἐξουσίας κηφῆνες ἐκώφευαν. Ἐπεφύλασσαν γάρ τήν παράδοση τῆς ὑδατικῆς ἐκμεταλλεύσεως στήν «3Ε»(πάλι το ρασιστικό ἑξάγωνο!) τοῦ γενικοῦ κομισαρίου τῆς Μπιλντεμπέργκ στή Ἑλλάδα, τοῦ Δαβίδ ( πού ἔχει στή κατοχή της ὅλα τά ἐμφιαλωμένα νερά), τῆς ἱσραηλινῆς «Eden Springs” καί τῆς γαλλικῆς “Veolia”. Καί τί ἐπετεύχθη; κατασκευάστηκαν δεξαμενές (στήν Κρήτη, τή Λέρο, τήν Τῆνο) σουρωτήρια. Ἡ κυβέρνηση τῶν μισελλήνων, παράλληλα, γιά να παραδώσει τά νησιά μας στήν τουρκία, ἔπαυσε τήν λειτουργία τῶν μηχανῶν ἀφαλατώσεως, μέ συνέπεια νά ἀνέβει ἡ τιμή τοῦ κυβικοῦ νεροῦ στά 15 euros!

Οἱ ἐξουσιάζοντες τά τῆς Ἑλλάδος πράγματα, καί κραιπαλοῦντες ἐν χλιδῇ καί ἀνέσει, δέν εἶναι πρέπον νά ἀναμένουν, κάτω ἀπό τό στέγαστρο τή στάση τοῦ λεωφορείου. Γιατί ; διότι θά ἔλυωναν οἱ τρυφηλές καί πλαδαρές σάρκες τους ὅπως τό κερί. Θά γνωρίζετε, τά στέγαστρα τοῦτα, κατασκευασμένα ἀπό “fume” πολυεστέρα, πολλαπλασιάζουν τή θερμότητα, γι’αὐτό καί τά ἀποφεύγουν οἱ πάντες. Λέτε, αὐτός ὁ ἄθλιος πού τά παρήγγειλε, νά ἀπέβλεπε στήν ἄνεση τῶν πολιτῶν; Πιστεύετε πώς ἦταν Ἕλλην μέ φιλοπάτριδα διάθεση αὐτός ὁ ἀχρεῖος;

Ταξιδεύοντας μέ τά ὑπερσύγχρονα τραῖνα τοῦ O.C.E. καί παραδομένος στή μελέτη τῶν στοχασμῶν σου, ξαφνικά τινάσσεσαι ἐπάνω μέ θρυμματισμένους τούς λογισμούς σου, λόγῳ τοῦ μεταλλικοῦ ἤχου πού παράγεται ὀξύς, ἀπό τήν κρούση τῶν μικρῶν δοχείων ἀπορριμάτων πού βρίσκονται κάτω ἀπό τό παράθυρο καί δίπλα στή θέση τοῦ ἐπιβάτη. Ἐπειδή αὐτό δέν παρατηρεῖται στά εὐρωπαϊκά τραῖνα, θά πρέπει νά τό ἀποδώσουμε σέ κάποιο μισελληνικό σχέδιο.

48.¨Η μανία τῶν μισελλήνων εἶναι περισσότερο ὁρατή στά μεγάλα ἐλαιόδενδρα. Ταῦτα ἀποτελοῦν φθεγκτά μνημεῖα τοῦ πολυαιωνίου Ἕλληνος πολιτισμοῦ, τοῦ τέ ἀρχαίου τοῦ τε μεσαιωνικοῦ. Γι’αὐτό καί τό ἀσίαθεν μισελληνικό φῦλο τῆς ταλμουδίας τά ἐξαφανίζει, μεταφέροντάς τα στό ἱσραήλ, ὅπως ἔγραψε, πρό πολλῶν ἐτῶν, ὁ Κυριάκος Διακογιάννης. Παρατηροῦμε μέ ὀδύνη ὑπερδισχιλιόχρονα δένδρα τοῦ θεοδώρου καρποῦ, τά ξεριζώνουν μέ ψεύτικες δικαιολογίες, γιά νά ἐγκαταστήσουν στό σημεῖο ἐκεῖνο ἡλιοσυλλεκτικά ἤ αἰολικά πάρκα. Πρόκειται γιά αὐτόχρημα ἀνθελληνική πράξη, ὅπως καταδεικνύουν οἱ ἐπί μέρους πτυχές τοῦ πολέμου κατά τοῦ ἕλληνος πολιτισμοῦ, ὅλων τῶν ἐκφάνσεών του. Θυμηθῆτε ἐκεῖνον τόν πληρωμένο ὁδηγό «ποῦλμαν», πού ὁ καταραμένος τό ἔριξε, πρό εἰκοσαετίας, ἐπάνω στήν «ἐληά τοῦ Πλάτωνος», ἐξαφανίζοντας μία συνδιαιωνίζουσα μαρτυρία πέριξ τοῦ ὀνόματος τοῦ κορυφαίου τῶν φιλοσόφων. Τοῦτο, ἀρχικά, κατά τή δεκαετία τοῦ 1960, συνετελέσθη στή Κύπρο, τώρα γίνεται στήν Κρήτη, Ἐκεῖ γιά νά καλλιεργήσουν οἱ ἱσραηλινοί καρῶτα, ἐδῶ γιά τή φύτευση ἄλλης ποικιλίας....

Θά γνωρίζετε καί τόν διαβολικό πόλεμο κατά τῶν ἐλαιοδένδρων τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίο Λουκᾶ Βοιωτίας, πού τή σημάδευσε ἡ ἰουδαϊκή «Πεσινέ» καί ἰδιοποιήθηκε, διά τῶν ἐξουσιαζόντων, τούς ἐλαιῶνες της. Τότε πού προέβη στήν ἐκρίζωση 8.000 ἐλαιοδένδρων αἰωνοβίων!

Δεν πολεμοῦν μόνο τά ἐλαιόδενδρα οἱ ἐχθροί μας, ἀφοῦ κυνηγοῦν τό ἐλαιόλαδο ἐξ ἴσου. Ἐννοοῦμε τό ἁγνό ἐλαιόλαδο Ἑλλάδος, πού γιά νά τό ἀποκτήσει κανείς θά πρέπει νά μεταβῆ στό ἐξωτερικό, ἀφοῦ τό ἀντικατέσησαν μέ βλαβερά σπορέλαια στήν Ἑλλάδα καί οἱ Ἕλληνες τά καταναλώνουν ἀδιαμαρτύρητα.

49. Ὁ πόλεμος κατά τῶν πολιτισμικῶν μνημείων τοῦ καθ’ἡμᾶς γεραροῦ «Ἔθνους κρίνεται χαλεπός. Οἱ πολλοί ἀγνοοῦν – πῶς νά τό μάθουν, ἀφοῦ κυριαρχεῖ ἠθελημένη σιγή!--, ὅτι περίβλεπτα σημεῖα τῆς ἑλληνίδος γῆς, συνδεδεμένα μέ ἱστορικές στιγμές τοῦ Ἔθνους μας, εἶναι μέν ἑλληνικά, ἀνήκουν στόν γεωγραφικό χῶρο τῆς Πατρίδος μας, ὅμως οἱ ἰδιοκτῆτες τους δέν εἶναι Ἕλληνες!

Δεῖτε τόν Μαραθῶνα, ἕνα ἀπό τά ἱερότερα μνημεῖα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου, ὅπου Ἑλλήνων παῖδες ἀνέκοψαν τήν ἀσιατική πλημμυρίδα. Ποιός θυμήθηκε πέρυσι (2010) ὅτι συμπληρώθηκαν 2.500 ἔτη ἀπό ἐκείνη τήν ἀπερινοήτως ληπτή καί διαιωνίως ριγηλή ἡμέρα τῆς 17 Μεταγειτνιῶνος (13 Σεπτεμβρίου τοῦ 490 π.Χ.), πού ἔστησαν παγκόσμιο ὁρόσημο οἱ ὑπό τόν στρατηγό Μιλτιάδη καί τόν Ἀείμνηστο θαρσαλέοι λογχηταί; Προνόησε γάρ ἡ τῶν ἐθελοβαρβάρων, ἐθνομηδενιστῶν καί ἀρνησιπάτριδων ἐξουσία νά τήν ἀποσιωπήση ἐπιδεικτικά ἀποπέμποντας στή λήθη, ποιό; τό εὔγνωμον αἴτιο τῆς ἐλευθερίας τῆς Εὐρώπης καί τήν ἀπαλλαγή της ἀπό τόν ἀσιατικό δεσποτισμό.

Γῆ τετιμημένη, ὅπου Αἰσχύλος ὁ φρενοτέκτων, Κυνέγειρος ὁ ἀρκτόχειρ κα΄Ἀμείνιος ὁ δοριμήστωρ, αὐτάδελφοι οἱ τρεῖς τους, ἔλαβαν μέρος στήν ἀποφασιστική μάχη. Γῆ πού θά ἔπρεπε νά εἶχε καθιερωθεῖ ὡς τόπος προσκυνηματικός καί ὑπομνηστικός τῆς ἐλευθερίας καί τῆς αὐτοθυσίας, ὅμως μένει ἀπελπιστικά ἐξουθενωμένος καί ἐντελῶς περιθωριοποιημένος, σάν ἕνας κοινός τόπος. Γιατί αὐτό; διότι ἡ περιοχή ὅλη ἀνήκει σέ δύο ἰουδαϊκές οἰκογένεις : στοῦ Μπενάκη καί τοῦ Καρά ἀμάν ἀλῆ, ἤγουν Καραμανλῆ. Ὁ Μπενάκης πού ἐμφανίζεται ὡς τῶν μουσῶν προστάτης καί ἔτσι κινεῖται στίς παρανομίες του μέ ἄνεση, κάτοχος ὤν χιλιάδων στρεμμάτων στήν περιοχή τά διέθεσε γιά νά γίνει ἐκεῖ τό κωπηλατοδρόμιο τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων. Τά παραχώρησε δωρεάν ὁ ὀλίγου δεῖν «ἐθνικός εὐεργέτης»; Τί ρωτᾶμε, τώρα; Τά πούλησε, σέ τιμή ἀστρονομική, καί, μάλιστα, δύο φορές! Ἐνδέχεται δέ νά τα πουλήσει καί Τρίτη φορά! Γι’ αὐτό τηρεῖται καθεστώς ἀοριστίας καί ἐκκρεμότητος, γύρω ἀπό τήν περιοχή αὐτή.

Πρέπει νά σημειώσουμε καί τοῦτο, μετ’ ἐμφάσεως : τά εὐρήματα τῆς ἀρχαιολογίας, πολλά προϊστορικά, ἐκλάπησαν καί πῆραν τήν ἄγουσα για τήν Μέση Ἀνατολή....

Ἴδια περίπτωση καί μέ τήν Ἐλευσῖνα. Ἐδῶ οἱ μεγαλοκαπιταλιστές Τσάτσοι ἔστησαν ἐργοστάσια, ἀσφαλῶς ὄχι μέ σκοπό νά ζωογονήσουν τή μνήμη τῶν Ἑλλήνων, γιά τά κοσμοϊστορικά γεγονότα, ἀλλά γιά νά ἐξαφανίσουν. Οἱ ἴδιοι σκοταδιστές καί πολιτισμολετῆρες ζήτησαν νά στήσουν ἐργοστάσιο καί στό Δῖον!

50. Ὁ πόλεμος κατά τῶν ἑλληνικῶν ἑταιρειῶν, μέχρι τῆς ὁλοσχεροῦς καταλύσεως τους, ὑπῆρξε συστηματικός καί ἀσταμάτητος. Ἀμιγῶς ἑλληνικές καί οἰκονομικῶς αὐτάρκεις, οἱ ἑταιρεῖες ἐκεῖνες σελάγιζαν στό παγκόσμιο οἰκονομικό στερέωμα ὡς ὑποδειγματικές μονάδες : Στασινόπουλος, Ἰζόλα, Χρωπεί, Πειραϊκή-Πατραϊκή, Ἅρμα, Πίτσος, Παπαστράτος, Σκαλιστήρης, Μαρκότσης, Παπαδόπουλος, Μποδοσάκης, Ὡνάσης, Νιάρχος, Νομικός, Πατέρας, Κατσάμπας, Αἰγαῖον, Ἀνδρεαδάκης, Κουτρουμπῆς, ΕΒΟ....

Οἱ ἰδιοκτῆτες τους, συνεπεῖς καί ἔντιμοι βιομήχανοι, ἀπέφευγαν τήν ὅποια συνάφεια μέ τό ἰουδαϊκό μίασμα καί ἔμεναν ἀδούλωτοι. Πλήν τοῦ Ἀθ. Μποδοσάκη, πού ἀναγκάστηκε νά ὑποδουλωθεῖ δανειακῶς σέ ἰουδαίους τοκογλύφους πού ὅμως τό μετάνοιωσε πικρά, ἀφοῦ τόν ὑποχρέωσαν νά ἔχει γιά ἀρχιλογιστή ἕναν ἰουδαῖο! Ὅλοι τους πρόσεχαν νά εἶναι ἀκέραιοι και ἀνεπμιγεῖς ἀπό τήν τυχοῦσα ἰουδαϊκή μαγαριστιά. Ὁ ἀείμνηστος Ἀριστοτέλης Ὠνάσης, ὅταν ἐξακρίβωσε πώς ἡ κόρη του Χριστίνα γνώρισε κάποιον ἰουδαῖο κτηματομεσίτη, τῆς δήλωσε ρητῶς ὅτι θά τή σφάξει στό γόνατο, ἄν δέν ἀπομακρυνθῆ ἀμέσως ἀπό ἐκεῖνο τό σύχαμα. Γνώριζε ὁ ἐπιφανέστερος τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν ὅτι σύναψη σχέσεως τῆς τυχούσης μέ ἐκείνους συνεπήγετο ἰουδαϊκή ἐπικυριαρχία, παράδοση ὑλικῶν καί πνευματικῶν τιμαλφῶν σέ συνωμοτικό ἑσμό, πού θά χρησιμεύσει ὡς ἱμάντας μεταφορᾶς τῶν στοιχείων ὅλων, ἀπό αὐτούς σέ ἐκείνους. Θυμηθῆτε τήν οἰκογένεια Χωρέμη, πού συνῆψε συγγένεια μέ κεῖνο τό κάθαρμα τόν Μπενάκη (τόν δολοφόνο τοῦ πατριώτου Ἴωνος Δραγούμη, ἀπώτερο ἀρχινοννό τῆς συμμορίας τῶν κουκούλων καί ρυθμιστή τῶν ἐλληνικῶν πραγμάτων), καί ἔχασε τά πάντα.

Τί συνέβη μέ ὅλους αὐτούς τούς κολοσσούς τῆς βιομηχανίας, το γνωρίζετε δά. Ἡ αὐτοκρατορία Ὠνάση, μετά τήν ἄμεση δολοφονία, ἀπό “C.I.A.” – “Mossad”, τοῦ Ἀλεξάνδρου καί τῆς Χριστίνας, καί τήν ἔμμεση δολοφονία τοῦ Ἀριστοτέλους, διελύθη. Ὅπως καί ἄλλες ἑταιρεῖες, κυνηγημένες ἀπό τόν ἴδιο ἐχθρό : Πίτσος, Ἰζόλα, PONY, Χρωπεί, Μαρκότση, ΒΙΑΜΑΞ, Πειραϊκή –Πατραϊκή, Ε.Β.Ο., Ἅρμα∙ τοῦ Μποδοσάκη οἱ ἑταιρεῖες βρίσκονται ὑπό ξένη κατοχή∙ τοῦ Σκαλιστήρη τά ὀρυχεῖα ἔκλεισαν, τό Μαντοῦδι ἀπονεκρώθηκε καί τά μεγάλης ἀξίας μηχανήματα τά ἔδωσαν μισέλληνες ἐξουσιαστές στή γυφτοφυλή τῆς Βαρντάσκα δωρεάν!

51. Οἱ ἀχυράνθρωποι, οἱ ἐπί τῆς κατασκευῆς τῶν εἰδήσεων, ἀποφεύγουν νά ἀναφέρουν ὅτι καθ’ἑκάστην γίνονται ἑκατοντάδες κατασχέσεις καί πλειστηριασμοί. Καθόλο τό ἔτος 2000 ἔγιναν 50.000 πλειστηριασμοί καί 150.000 ἀναγκαστικές πωλήσεις. Καί ἔτσι βαίνουν ἀμείωτα, ἀφοῦ τό ’07 ἔγιναν 120.000 κατασχέσεις ἀπό τίς τράπεζες μέ ἀνάλογους πλειστηριασμούς. Σέ καμιά ἄλλη χώρα δέν συμβαίνει αύτό! Θά ὑποψιάζεστε, τοῦτο τό ἀπάνθρωπο καί βάρβαρο ὅπλο χρησιμοποιοῦν οἱ ἐξουσιάζοντες ἐναντίον τῶν φτωχῶν καί τῶν ἀνυπεράσπιστων. Δέν ἀκούστηκε ποτέ κατάσχεση ἐπαύλεως ἤ ἑταιρείας κάποιου ἀτόμου πού ἀνήκει στό σύστημα. Οἱ κατασχέσεις, βεβαίως, ὀφειλόμενες σέ χρέη τραπεζῶν, εἶναι μέν ἄδικες, ὅμως στηρίζονται σέ ἠτιολογημένους λόγους, ὅτι ὁ ἀδικούμενος πού ὑφίσταται τήν κατάσχεση, δανείστηκε, καί οἱ σαυλόκ θέλουν πίσω, εἰς τήν νιοστήν, τά δανεικά τους.

Εἴδαμε μόλις τό πονηροκαρατούμενο κράτος, σέ κατασχέσεις καί τούς συνεπόμένους, πλειστηριασμούς, ὑπόθεση πού ἀφορᾶ διαδικαστική διένεξη μεταξύ ἰδιωτῶν, νά ἐπεμβαίνει ἄτεγκτο, προσφέροντας σιδηρᾶ προστασία μεροληπτικῶς πάντοτε ὑπέρ τοῦ ἰσχυροῦ τραπεζίτη, ὅστις καί ἐκπροσωπεῖται στό δικαστήριο ἀπό τριακοντάδα δικηγόρων, πρός ἐντυπωσιασμό καί ἐπηρεασμό. Πάντοτε τό ἰουδαιόδουλο κράτος, σέ διενέξεις ἰδιωτῶν τάσσεται μέ τό μέρος τοῦ ἀδικοπράκτη ἰουδαίου διεκδικητοῦ. Ἐκδίδει νομοθετικά διατάγματα καί δικαστικές ἀποφάσεις διά τῶν ὁποίων ἁρπάζει τή γῆ ἀπό τόν ὀφειλέτη καί τήν παραχωρεῖ στόν πολυκτήμονα μεγαλοκαπιταλιστή χρεώστη. Ἔτσι ἀπό τούς ὡς ἔγγιστα 1,5 ἑκατομ. πλειστηριασμούς καί διπλάσιες ἀναγκαστικές πωλήσεις, τό ἰουδαιαριό ἀπέκτησε περί τά 50 ἑκατομ. στρέμματα ἑλληνίδος γῆς. Μέ τό ἴδιο σύστημα, στρέμμα τό στρέμμα, «τῆς σαρδέλλας», ὅπως λέγεται, οἱ «ἀμερικάνικες»τράπεζες ἰδιοποιήθηκαν τίς ἀπέραντες ἐκτάσεις τῆς Καλιφόρνια, τίς γαῖες καί τόν ὀρυκτό πλοῦτο της.

52. Αὐτά συμβαίνουν καί μέ τίς κατασχέσεις καί τούς πλειστηριασμούς, ἐξαιτίας τῶν ὁποίων οἱ τράπεζες πλουτίζουν μέ γεωμετρικούς ρυθμούς. Πλήν ἔχουν ἐπιχείρημα ὅτι οἱ ὀφειλέτες προσέφυγαν σ’ αὐτές...

Προσεγγίζουμε, τώρα, τά «αὐθαίρετα, παρόμοια μέ τήν προηγούμενη παρενέργεια τοῦ «Ἑλληνικοῦ» κράτους. Οἱ κάτοχοι τῶν αὐθαιρέτων, βιοπαλαιστές, κατά κανόνα, ἔχτισαν, ἐπί πολλά ἔτη, μέ πολλές θυσίες, νά στεγάσουν ἐκεῖ τό εἶναι καί τό ἔχειν τους. Ἔτσι ἐμφανίστηκαν συνοικισμοί αὐθαιρέτων. Πρόχειρα καί μέ φθηνά ὑλικά χτισμένα, τά αὐθαίρετα, στολισμένα μέ κληματαριές, βουκαμβίλιες, αἰγόκλημα, ἀλλά καί κηπουρικά, ἐξασφαλίζουν διαμονή εὐχάριστη καί ἥσυχη, Οἱ κάτοικοι τους, ἄνθρωποι ἁπλοῖ καί καταδεκτικοί, οἱ δρόμοι στενοί, χαλικόστρωτοι ἤ τσιμεντόστρωτοι, σέ κάποια σημεῖα, εἶναι τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα τους.

Ἀπό τήν ἄλλη, τό κράτος τῶν ἀθλίων ἐξουσιαστῶν, κατά τή διάρκεια τῶν ἐτῶν πού χτιζόταν τό αὐθαίρετο, παρακολουθοῦσε, ὅπως ἡ ἀλεποῦ τό θήραμα: ἔστεκε ἀπαθές καί, μᾶλλον, εὐνοοῦσε τήν παρανομία. Συνέδεσε ἀμέσως τό αὐθαίρετο μέ τά δίκτυα διανομῆς ρεύματος, νεροῦ, τηλεφώνου, ἀφήνοντας νά ἐννοηθῆ ὅτι ἀναγνωρίζει τό κτίσμα ὡς νόμιμο. Ἀργότερα θά ἐρχόταν νά ἀπειλεῖ μέ κατεδάφιση, ἐάν δέν κατεβάλετο τό τίμημα πού ὅριζαν τῆς ἐξουοσίας οἱ διαβόλοι. Ξεκίνησαν μεθοδικά. Γιά νά μή παιδεύονται μέ τήν ἔρευνα και καταγραφή, τῶν αὐθαιρέτων, πέταξαν στή δημοσιότητα τό slogan : «Μπορεῖς νά τό σώσεις, ἐάν τό δηλώσεις». Φυσικά ὅλοι τό δήλωσαν, δίνοναντας πίστη σέ κράτος φερέγγυο. Ὅμως ἀφοῦ ἡ κρατική μαφία συγκέντρωσε τά ὀνόματα ὅλων τῶν ἰδιοκτητῶν αὐθαιρέτων ἄρχισε νά στέλνει πρός αὐτούς φορολογικά ραβασάκια. Προβαίνει σέ συνεχεῖς φοροεπιδρομές∙ οἱ ἰδιοκτῆτες ἀρχίζουν νά πληρώνουν τούς ἀπεχθεῖες φορομπάτσους, καταβάλλοντες φόρους ἀτελευτήτους καί ἡ συμμορία τῆς ἐξουσίας νά σωρεύει στά θυλάκιά της ζεστό χρῆμα. Ἡ τελευταία φοροεπιδρομή, πού ἄρχισε ἀπό 15/7/11, ἀποβλέπει στή συγκέντρωση, ἀπό τό 1 ἑκτομμύριο αὐθαίρετα, 700 ἑκατομμυρίων euros.

Ὁμως παρατηροῦνται ἐξαιρέσεις καί δή ὕποπτες καί πονηρές. Μέ τόν νέο νόμο, τῆς 15/7 πού ἀναφέρθηκε πρίν, ἐξαιροῦνται ἀπό κάθε φορολογία καί ἐνόχληση ὅσες οἰκίες αὐθαίρετες βρίσκονται «σέ αὐαίσθητες περιοχές», δηλαδή ἐντός δαςῶν, σέ αἰγιαλούς, σέ ὄρη. Ἄν ἀναρρωτιέστε, γιά ποιό λόγο, οἱ ἰδιοκτῆτες αὐτῶν τῶν αὐθαιρέτων ἐπαύλεων δέν καταβάλλουν το τίμημα, θά λάβετε τήν ἀπάντηση, ὅτι αὐτά δέν ἀνήκουν στόν «λαουτζίκο». Πρόκειται μέν γιά αὐθαίρετα, ὅμως πολυτελῆ, πού προστατεύει ἡ μαφία τῶν ἐξουσιαζόντων, καί κανείς δέν πρόκειται νά ἐνοχλήσει τούς βλαβερούς κατοίκους τους. Ἐρώτημα δημιουργεῖ καί ἡ διαφορετική ἀντιμετώπιση τῶν αὐθαιρέτων κατά περιοχές. Ἄν τό αὐθαίρετό σου κεῖται στή Δυτική Ἀττική, δέν θά πρέπει νά ἀνησυχεῖς μέ κατεδάφιση. Ἀντίθετα, ἀντίσκηνο νά τολμήσεις νά στήσεις, στήν Ἀνατολική Ἀττική, στόν νομό Πιερίας, Εύρυτανίας, Ἄρτης, Πρεβέζης, Ἠλείας, ἤ στή Νότια Κρήτη, θά βρεῖς ἐνώπιόν σου τή μπουλντόζα. Ἄγγλοι ἐποφθαλμιοῦν τίς περιοχές αὐτές καί θά πρέπει νά φυλάσσονται ἀπάτητες, μέχρι τή ὥρα τῆς καταλήψεώς τους.

53. Θά γνωρίζετε, τά φάρμακα, ὅπως καί ἄλλοι τομεῖς τῆς οἰκονομίας, βρίσκονται σήμερα κάτω ἀπό ἀπόλυτο οἰκονομικό ἔλεγχο. Ἐννοοῦμε σέ παγκόσμια κλίμακα καί ὄχι μόνο στενά ἐθνική. Βεβαίως, στή μαζικη παραγωγή, ἀλλά καί στή διάθεση. Ὅπως συμβαίνει καί μέ τόν κινηματογράφο: όχι μόνο η παραγωγή υπό ιουδαική εξουσία, αλλά και η διανομή όπως με την δισκογραφία.

Ἐρχόμαστε στή φαρμακευτική καί νοσοκομειακή ὑπόθεση. Οἱ μεθοδεύσεις γιά τό ἰουδαϊκό μονοπώλιο, καί σέ αὐτή τήν περίπτωση, εἶναι τυπικές. Ἔχοντες τό πανόραμα τῆς δράσεως τῶν τελευταίων ἐτῶν, παρατηροῦμε τίς μεθοδεύσεις μετακυλίσεως τοῦ ἐλέγχου τῆς ὑγείας ἀπό τά νοσοκομεῖα στίς κλινικές. Ἡ κατάσταση εἶναι ἤδη διαμορφωμένη∙ συνετέλεσαν δέ σ’αὐτή οἱ δύο ἰουδαῖοι ὑπουργοί Ἀβραμόπουλος καί Λοβέρδος, μαζί καί ὁ ἀχυράνθρωπος Μαρτίνης. Κατά τήν περίοδο τῆς ὑπουργίας αὐτῶν τῶν φαρισαίων ἄρχισαν νά ἐμφανίζονται ἐλλείψεις σέ εἴδη ἀπαραιτήτου χρήσεως (γάζες, ἐπίδεσμοι, ἰώδιο, ἐπιπαστικά), μείωση τοῦ ἰατρικοῦ καί νοσοκομειακοῦ προσωπικοῦ, καθήλωση τῶν ἀσθενοφόρων αὐτοκινήτων, εὐνοϊκή μεταχείριση τῶν ἀσθενῶν λαθρομεταναστῶν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, χρεωκοπία, μίζες, σκάνδαλα... Ὥρα νά ἐγκαταλειφθοῦν, νά καταργηθοῦν. Στό σχέδιο βοηθοῦν τά σταλινικά κανάλια τῶν ἀχυρανθρώπων. Πανιουδαϊκή συγχορδία πού συνετέλεσε μέ ἄνεση νά γιγαντωθῆ ὁ τσαρλατανισμός τῶν κλινικῶν....

Ἐν τέλει, μέσῳ πολλῶν χειρσμῶν ἡ πασοκική συμμορία προβαίνει στό κλείσιμο 300 κλινικῶνπού ἀνήκουν σέ Ἕλληνες! Ὅμως ἐπειδή εἶναι σπάνιοι οἱ ἰουδαῖοι γιατροί ( οἱ χρηματιστές πλεονάζουν...), νά προβοῦν στήν ἵδρυση κλινικῆς, ὁ ὑπεύθυνος ὑπουργός Λοβέρδος ὑπέβαλε εὐνοϊκό νομοσχέδιο (27/7/11), ὅτι οἱ κλινικές θά ἀναγνωρίζονται ὡς ἑταιρεῖες ὑγείας. Δέν θά εἶναι ἀνάγκη ὁ κλινικάρχης νά εἶναι γιατρός∙ ἄς εἶναι καί τραπεζίτης....

Ἤδη ἔγιναν γνωστές οἱ πρῶτες δια-τραπεζικές κλινικές, ὅπως ἡ “Inter Clinic – Interamerican”.

Εἶναι πολύπλοκη ἡ δράση τῆς συμμορίας τῶν ἀβραμοπουλοβέρδων, ἄριστα δικτυωμένη, ὡσάν μαφιόζικη στοά, τῇ συμμετοχῇ ὑπουργῶν, ἰατρῶν, νοσοκόμων, τραυματιοφορέων, δημοσιογράφων. Καί πόσο συστηματικά δουλεύει! Προβάλλει συνεχῶς σκάνδαλα, μίζες, ἔλλειψη ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ, ὀλιγωρία στή μεταφορά ἀσθενῶν, ὥστε νά δημιουργήσει αἴσθημα ἀπέχθειας πρός τά δημόσια νοσοκομεῖα καί ἐμπιστοσύνης πρός τίς ἰδιωτικές κλινικές. Καί συνεχῶς προβάλλουν εἰδήσεις τετριμμένες, ἀνάξιες ἀναφορᾶς : «Συνελήφθη παδίατρος! Πῆρε φακελλάκι 40 εὐρώ! (3/8)∙ ἐνῶ τό συμμοριακό κατακάθι κλέβει δισεκατομμύρια! Στό ἐκεῖ νοσοκομεῖο τῆς Ζακύνθου δηλώνονται ὀλιγάριθμα περιστατικά καί ὁ ὑπουργός χολέρας καί παντοίων νόσων ἀποφασίζει νά τό κλείσει, εὐνοῶντας τήν ἵδρυση κλινικῆς. Εὐτυχῶς ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης ἀπεκάλυψε τή συνωμοσία καί τό νοσοκομεῖο, πού ἀντιμετωπίζει ἑκατοντάδες περιστατικά καθημερουσίως, ἔμεινε ἄθικτο!

Τόσο μεθοδικά καί ἀνεπαίσθητα ἡ Ἀράχνη, διά τῆς ὑπονομεύσεως τῶν νοσοκομείων, ἔστρεψε πρός τίς ἰουδαϊκές κλινικές! Παρενείροντο εἰδήσεις: «Τό Παπαγεωργίου ἀδυνατεῖ νά ἐξυπηρετήσει λόγῳ ἐλλείψεως προσωπικοῦ»∙ «Γιά 30-40 κρεβάτια, μία νοσοκόμος» (TV 100, 7/9/05)∙ «70 κεβάτια ἀμέσου ἐξυπηρετήσεως διατίθενται ἀπό τίς ἰδιωτικές κλινικές (Εἰδήσεις 9/8/05).

Ὅλα «ὡραῖα»! Οἱ κλινικές ὑπό ἰουδαϊκό ἔλεγχο∙ τά φάρμακα ἐπίσης. Ὁ ἀσθενής νά εἰσέρχεται σέ ἰουδαιόκτητη κλινική, ὑποβαλλόμενος σέ ἰατροφαρμακευτική ἀγωγή, διά φαρμάκων ὁμοθρήσκου τινός ἑταιρείας καί ἰατρῶν ἀχυρανθρώπων.

Παρατηρῆστε, στήν Ἑλλάδα, ὅποιο φάρμακο διατίθεται εἶναι ποιοτικῶς κατώτερο τοῦ ἀντιστοίχου ἄλλης χώρας εὐννοούμενης (Η.Π.Α., Ἀγγλία, Ὁλλανδία, κ.ἄ.). Στήν Ἑλλάδα, πού τήν τοποθέτησαν στήν τρίτη οἰκονομική ζώνη, τά φάρμακα πωλοῦνται πανάκριβα : «Φαρμακευτικές ἑταιρεῖες πωλοῦν σέ τριπλάσια τιμή, ἀπ’ὅτι στήν Κύπρο»(«ΝΕΤ 5/12/06). Στήν τουρκία, τά φάρμακα, σέ σύγκριση μέ τήν ἑλληνική ἀγορά, πωλοῦνται 10 φορές φθηνότερα! Παρατηρῆστε καί τή γιγάντωση τῶν κλινικῶν, πόσο ἄνετα σκοτώνουν ὅποιον θέλουν σ’αὐτές καί τί χρῆμα ἀπομυζοῦν ἀπό τούς ἀσθενεῖς. Παρατηῆστε, ἀκόμα, πῶς ὁ «Κυανοῦς Σταυρός» ἐκτοπίζει τούς «Ἐρυθρούς Σταυρούς»καί ὅταν κυριαρχήσει, θά μεταποιηθῆ σέ ἐξάγωνο, ὅπως τοῦ Ε.Σ.Υ. (ἀρ. τηλ. 166)!

54. Ἕνας ἀφάνταστα μεγάλος μαστός, μία ἀτέλειωτη πηγή ἐσόδων, γιά τή μαφία τῶν κεφαλαιοκρατῶν εἶναι ἡ διακίνηση τῶν πετρελαιοειδῶν. Γιά νά πιάσουμε τό σκάνδαλο ἀπό τήν ἀρχή, θά πρέπει νά μεταφερθοῦμε στό κράτος τῆς Νοτίου Κρήτης καί δή στήν περιοχή Καλοί Λιμένες. Εἰσερχόμενος στό κράτος αὐτό, ἀντιλαμβάνεσαι νά σέ παρακολουθοῦν ἀπό τά παρατηρητήρια τῶν γύρω βουνῶν, καί ἔνοπλοι νά σέ σημαδεύουν. Συχνοί κατάπλοι πλοίων πού διακινοῦν ὅπλα, καύσιμα καί ὅ,τι ἄλλο ἐμπίπτει στή δικαιοδοσία τῆς μαφίας, σέ κλῖμα ὕποπτης σιγαλιᾶς, συνθέτουν τό σκηνικό. Ἀπό δῶ ἐξάγουν καί τίς ἀρχαιότητές μας ἀκωλύτως.

Ποιός θά τολμήσει νά ἐλέγξει τήν κατάσταση; Ἕνας κοινοτάρχης, ἄγων τό 38ον ἔτος τῆς ἡλικίας του, ὁ Ἰωάννης Κουτσάκης (+Πηγαϊδάκια 1987) ἔλεγχε δημοσίως τά ποινικά ἀδικήματα τῶν μαφιόζων τῶν Καλῶν Λιμένων καί ἐκεῖνοι τόν δολοφόνησαν, χωρίς νά λογοδοτήσουν! Ἀπό εδῶ διακινεῖται, πρός Ἑλλάδα καί ἄλλες γειτονικές χῶρες, τό 75% τῶν καυσίμων, χωρίς ποτέ νά ἔχει πραγματοποιηθεῖ οὐσιαστικός ἔλεγχος! Ἐνῶ τά πρατήρια καυσίμων πού κερδίζουν πενταροδεκάρες, ὑφίστανται συνεχεῖς καί ἀνελέητους ἐλέγχους....

Ἐμπεδώθηκε σέ ὅλους ὅτι ἡ οἰκογένεια Βαρδινογιάννη ἐλέγχει ὅλες τοῦτες τίς κτήσεις. Ὅμως αὐτός δέν εἶναι παρά ἕνας ἀχυράνθρωπος. Ἄλλος εἶναι ὁ ἰδιοκτήτης∙ ἀνεβῆτε στήν κορυφή τῆς πυραμίδας καί θά τόν βρῆτε.

Τό ὅτι ἡ Νότια Κρήτη περνάει βαθμιαῖα σέ ἄλλη ἐξουσία ἀποδεικνύεται καί ἀπό τήν ἐγκατάλειψη στό ὁδικό, τηλεπικοινωνιακό καί ραδιοτηλεοπτικό σύστημα, πού μένουν πρωτόγονα, ἐπίτηδες. Κα΄ἀπό τήν ἄλλη οἱ οἰδισμοί τῶν μεσανατολικῶν πού φυτρώνουν, ὅπως τά «Γερμανικά», μέ σκοπό τόν ἀφελληνισμό. Στό ἴδιο σχέδιο συντάσσονται καί οἱ κινήσεις περί «αὐτονομίας».

Γιά νά ξέρετε, τό ἐκλεκτῆς ποιότητος ὄπιο τῶν Ζωνιανῶν μεταφέρεται, φανερά, χωρίς τούς ἀστυνομικούς νά παρεμβαίνουν, στούς Καλούς Λιμένες καί ἐκεῖθεν, μέσῶ τῆς “Mossad”, διατίθεται σέ ἀπαιτητικούς πελάτες.

55. Μυστικό πόλεμο ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας ἄνοιξαν τά σκυλιά τῆς ἐξουσίας, μέ τούς λαθρομετανάστες πού προτάσσονται ὡς αἰχμή τοῦ δόρατος. Θά ἀρκοῦσε ὁ πόλεμος τοῦτος –οὔτε χρηματιστήριο, ἤ χρέος – να βουλιάξει τήν Ἑλλάδα στό μηδέν. Μόνο ὁ πόλεμος αὐτός προιωνίζεται νικηφόρος γι’αὐτούς, ἀφοῦ ὅσες χῶρες δέχτηκαν αὐτό τό μίασμα τοῦ ἰσλάμ ἔχασαν γιά πάντα τήν ὑπόστασή τους (βλ. Ἰνδονησία, Πακιστάν, Κεϋλάνη, Ἀλβανία, Βουλγαρία κ.ἄ.). Ἀναμφίβολα οἱ ἐξουσιάζοντες ἀποβλέπουν, διά τῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ, στήν ἰσλαμοποίηση τῆς πανενδόξου Ἑλλάδος. Τοῦτο δέ τεκμαίρεται ἀπό τή μελέτη τῶν πράξεών τους. Δέν χρειάζεται νά ἐξαντλήσετε πολλή φαιά οὐσία, γιά νά διαπιστώσετε ὅτι οἱ κομματικές σφηκοφωλιές, εἴτε ἀριστερά δεξιόστροφα εἴτε δεξιά ἀριστερόστροφα κόμματα, συνοποπτικῶς ὅλο τό κομματικό μπάχαλο, κόπτοναι ὑπέρ τῶν λαθρομεταναστῶν, πού καταδεικνύει ὅτι οἱ μυστικοί ἀφέντες τους ἕχουν δώσει γραμμή.

Δέν μᾶς διαφεύγει ὅτι τόν πόλεμο κατά Ἑλλάδος, διά τῶν λαθρομεταναστῶν, διευθύνει ἡ μεγάλη Ἀράχνη. Παρακολουθοῦμε τά ἐπιφαινόμενα, αὐτά πού ὑποπίπτουν στίς αἰσθήσεις μας. Κοιτάξτε. Οἱ λαθρομετανάστες, γιά νά μεταβοῦν ἀπό Τυνησία, Μαρόκο. Ἀλγερία, πρός Γαλλία, Ἰσπανία κ.ἄ. χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἔρχονται στήν Ἑλλάδα, πράγμα πού αύτομάτως ἐγείρει εὔλογες ἀπορίες. Ὅσοι, πάλι, ἔρχονται ἀπό Ἰράν, Ἀφγανιστάν Πακιστάν, ἀντί νά ἐγκαθίστανται στήν τουρκία πού εὐημερεῖ, ἔρχονται στήν Ἑλλάδα πού πένεται. Αύτό μή τό παραθεωρεῖτε. Ἐπίσης, μή καταπίνετε τά συναισθηματικά χάπια τῶν προπαγανδιστῶν, πού προσπαθοῦν νά ἀποσπάσουν τή συμπάθεια τοῦ κόσμου, (πού ἄριχαν νά σερβίρουν ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ διανυομένου ἔτους). Ἐμφανίζουν 16χρονους μουσουλμάνους, ὑγιεῖς καί ἄνετους, πού ξεκίνησαν «μέ τά πόδια»ἀπό τά ἄκρα τῆς γῆς, τούς ὁποίους καί παραλαμβάνει ἡ μισελληνική συμμοριακή μ.κ.ὀ. «Ἄρσις.

Αὐτά πού γράφουμε ἐμπίπτουον σέ μία πρωθύστερη μορφή λογοκρισίας πού ἐπέβαλε ἡ διεφθαρμένη λαθρομεταναστοπαθής συμμορία τῶν ἐξουσιαστῶν, μέ σκοπό νά ἀντιμετωπίσει ὅσους ἀποπειρῶνται νά θίξουν τό δόγμα τοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ διά τῆς λαθρομετανάστευσης. Νομοθέτησαν, ὅποιος κοιτάξει περίεργα λαθρομετανάστη νά διώκεται : «ἡ διερύνηση καί ποινική δίωξη τῶν ἐγκλημάτων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας γίνεται αὐτεπάγγελτα...». Συγκεκριμένα, «ἐκτός ἀπό τίς προσβολές ἐναντίον ὁμάδων ἤ προσώπων, ἀξιόποινες θεωροῦνται καί οἱ ρατσιστικές καί ξενοφοβικές ἐκδηλώσεις πού στρέφονται κατά πραγμάτων κινητῶν ἤ ἀκινήτων (ὅπως θρησκευτικά ἀντικείμενα, ἐθνικά σύμβολα, οἶκοι λατρείας...)»(φ. «Ἀντιφωνητής»1/3/11, σ. 5). Καλῶς ! Τότε νά διωχθοῦν ὅσοι βλασφημοῦν τά θεῖα καί ἱερά Ὀνόματα τῆς ἀφθόρου Πίστεῶς μας∙ αὐτοί πού γκρέμισαν ἱερούς ναούς∙ αὐτοί πού ἁρπάζουν τούς σταυρούς ἀπό τούς λαιμούς τῶν χριστιανῶν, λέγοντας στή γλῶσσα τους (ἀραβικά, σουαχίλι, ἀγγλικά) τήν κορανική φράση : «Αὐτό κατάσχεται!» Νά διωχθοῦν οἱ κούκουλοι, πού καῖνε ἀτιμωρητεί τή σταυρόεσσα Σημαία μας! Ἐμεῖς ἐπιβάλλεται νά βρίζουμε τήν ταλμουδική καί τήν κορανική θρησκεία, καί νά τίς ἀποφεύγουμε ὡς μιασματικά λύματα, διότι κηρύττουν τή διάκριση, τό μῖσος καί τόν ρατσισμό μετά φόνου.

Δεν βλέπετε πῶς ὅλο τοῦτο τό κατακάθι τοποθετεῖται ἐχθρικῶς ἀπέναντι τῶν Σεβασμάτων μας; Δέν βλέπετε πού ὑψώνουν τίς συναγωγές καί τά τζαμιά, ἤ ὅποιον ἄλλον εἰκτήριο οἶκο, ὁποιασδήποτε θρησκείας ἤ σέκτας, καί ὑποβιβάζουν τήν ἁγία Ἐκκλησία μας; Τήν Ἐκκλησία μας δυσφημοῦν καί φορολογοῦν, ἐνῶ στή συναγωγή χαρίζουν φόρους καί στήν uma οἰκόπεδα, τούς χτίζουν καί τζαμιά δωρεάν. Χαρίζουν καί πρόστιμα ! Ὅπως ἡ συχαμένη ἰουδαία Hanna πού διέγραψε τό πρόστιμο τῶν 700.000 € πού ἐπέβαλαν δικαστικοί στό τζαμί τοῦ οἰκισμοῦ Σμίνθη στόν νομό Ξάνθης, κατά τόν Ἀπρίλιο τοῦ διανυομένου ἔτους.

Θά τό ἀκούσατε∙ ἕνας ἀλβανός ἔκαψε τή Ναυπακτία μέ 5 πυρκαγιές, ἀπό 22 μέχρι 28/8. Θά ἐπιτρέψει στούς κατοίκους ὁ ἄθλιος Καστανίδης, πού ἐκδίδει νόμους ὑπέρ τῶν λαθραίων, νά λιανίσουν τόν καταραμένο ἐμπρηστή; Γιά τούς 10 καταραμένους ἀφρικανούς πού ἅρπαξαν τήν 14χρονη (7/9), θά διαφωνοῦσε κανείς νά τούς παραδώσουν στούς συγγενεῖς τῆς παθούσης;

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως