ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 1, τῆς 11/3/2016

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016 12:30 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 1, τῆς 11/3/2016"

1. Ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις μᾶς ἀνάγκασαν νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ τὸ blog μας. Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ αἴτιο σιγῆς. Ἐλπίζω, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, νὰ φανοῦμε συνεπεῖς. Ὀφείλω εὐχαριστίες πολλὲς σὲ ὅσους συμπατριῶτες καὶ συμπάσχοντες μοῦ ἔστειλαν μηνύματα, ἐνδεικτικὰ ὑποστηρίξεως καὶ συμπαθείας. Αὐτοὺς τοὺς ἀγαπητούς μου καὶ σεβαστούς μου συνέλληνες δὲν θὰ παύσω νὰ μνημονεύω ὡς σύμφρονες καὶ συνεκδήμους στὴν πορεία ἀποκαταστάσεως τῆς πολεμουμένης ἑλληνικότητος. Αἰσθάνομαι ὀφειλέτης ἀπέναντί τους. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ τοὺς τηρεῖ ἀκεραίους καὶ ἀσινεῖς.

2. Ὁ χορὸς τοῦ λαθρομεταναστευτικοῦ καλὰ κρατεῖ. Ἡ συριζαία συμμορία τῶν τροτσκιστῶν μισελλήνων ἐργάζεται ἀόκνως ὑπὲρ αὐτοῦ· "δίνει μάχες", ὅπως δηλώνει ὁ ἀρχισυμμορίτης Τσίπρας. Ὁ ἐξουσιαστικὸς ἑσμός, ἤγουν πολιτικοὶ ἀπατεῶνες, καναλάρχες ἀχυράνθρωποι, δημοσιογράφοι δημεγέρτες, μ.κ.ὀ. καιροσκόποι, ὅλοι τοῦτοι οἱ στιγματισμένοι τῆς Ἑλλάδος ἐχθροί, ὠθοῦν τοὺς ἠλιθιωτέρους τοῦ Λαοῦ νὰ μετατραποῦν σὲ μουσουλμανολάγνους καὶ φιλοτζιχαντιστὲς ὀπαδούς. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ ὅτι μεταξὺ τῶν ἰσλαμοθαυμαστῶν ἐθεάθησαν καὶ κάποιοι ἀσχολούμενοι μὲ τὴ μουσική. Μὰ δὲν γνωρίζουν οἱ ἐθελοηλίθιοι ὅτι οἱ μωχαμετικοὶ μισοῦν τὴ μουσικὴ καὶ ὅπου βροῦν μουσικὰ ὄργανα τὰ καταστρέφουν καί, ἐν συνεχείᾳ σφάζουν καὶ τοὺς μουσικούς. Διερωτῶμαι ἐντόνως: κάποιος στὴν Ἑλλάδα ποὺ στὶς φλέβες του ρέει αἷμα ἑλληνικό, θὰ πίστευε τὰ καμώματα καὶ τὶς συγκαλύψεις ποὺ πράττουν τοῦτοι οἱ ἀτιμότεροι τῶν ἀτίμων προδότες; Πιστεύει αὐτὸς ὅτι οἱ λαθρομετανάστες εἶναι θύματα πολέμου, "δυστυχισμένοι ἄνθρωποι"; Ἐὰν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ χάφτει τὰ ψεύδη τῶν ἐξουσιαζόντων ἀνεξέταστα, καὶ δὲν πονηρεύεται μὲ τὶς μεθοδεύσεις τῶν μισελλήνων, ἂς διανοηθεῖ. Ὅλοι οἱ μουζάλες τῆς πολιτικῆς κόπτονται ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν, καὶ ὄχι ὑπὲρ τῶν αὐτοχθόνων. Αὐτὸ δὲν κινεῖ τὴν περιέργειά σας;

3. Τὰ κανάλια ἐργάζονται "φιλοτίμως" ὑπὲρ τῶν λαθρομεταναστῶν. Καὶ προσέξτε πῶς προπαγανδίζουν. Προβάλλουν ἐπίμονα κάποια γυναικόπαιδα, τάχα ὡς "πάσχοντα" καὶ ἀποκρύβουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν τζιχαντιστῶν, οἱ ὁποῖοι δροῦν στὸ ἡμίφως καλὰ προστατευόμενοι ἀπὸ τὴν ἄτιμη γενεὰ τῶν καναλαρχῶν καὶ τῶν πολιτικάντηδων, καὶ προαλειφόμενοι γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Πατρίδος μας. Ἡ δὲ κυβέρνηση τῶν τσιπραίων, δριτσαίων, βιτσαίων, μουζάλων καὶ λοιπῶν καθαρμάτων, ἀφήνει τὰ σύνορα ἀνοικτά ("Ἡ θάλασσα δὲν ἔχει σύνορα", εἶπε τὸ ἀρχιμίασμα), γιὰ νὰ εἰσέρχονται ἀκωλύτως οἱ λαθρομετανάστες! Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ εὐρωπαϊκὴ ἕνωση τῶν ταλμουδιστῶν κλείνει τὰ σύνορα, ὄχι ἀπὸ τουρκία πρὸς Ἑλλάδα ἀλλὰ ἀπὸ Βαλκάνια πρὸς Ἑλλάδα, μὲ σκοπὸ τὸ ἀλλαχικὸ βυθοκόρημα νὰ ἐκγλωβιστεῖ ἐντὸς τῆς Χώρας. Ἡ περαιτέρω διάνυση εἶναι μαθηματικῶς βεβαία, καὶ ἀλίμονο σὲ κείνους ποὺ ἐμπιστεύονται τὰ ἰουδαιοκάναλα. Πρώτους αὐτοὺς θὰ σφάξουν οἱ θρησκευτὲς τοῦ Ψευδοπροφήτη. Σχέδιο σατανικὸ καὶ μακάριοι οἱ πατριῶτες ποὺ τὸ προβλέπουν.

4. Οἱ φαῦλοι τυχοδιῶκτες ποὺ κυβερνοῦν τὴ Χώρα μας ‒ μάλιστα ὁ Κατρούγκαλος ποὺ δηλώνει ἀναισχύντως ὅτι εἶναι κομμουνιστής, χά! ‒ συσταίνονται ὡς "ἀριστεροί". Βεβαίως τὸ σχῆμα δεξιός - ἀριστερὸς ξεπεράστηκε· τώρα καλοῦνται νὰ κυβερνήσουν οἱ τεχνοκράτες, τοποθετούμενοι θρησκειοκρυφίως, ὑπεριπτάμενοι τοῦ ἐκλογικοῦ συστήματος. Καὶ κοιτάξτε τὴν ἀντίφαση. Αὐτὲς οἱ λίγδες, ὡς "ἰδεολόγοι", ποὺ ὑποτίθεται πὼς εἶναι, ἀπέχουν τῆς θρησκείας, ἀποφαινόμενοι ὅτι αὐτὴ εἶναι "τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ"· ὅμως κόπτονται οἱ σκοταδιστὲς ὑπὲρ τοῦ διαβολικοῦ μωχαμετανισμοῦ. Τάσσονται κατὰ τοῦ πολεμοχαροῦς ΝΑΤΟ, ὅμως τὸ καλοῦν στὸ Αἰγαῖο. Ὑποτίθεται σκούζουν κατὰ τῆς Ε.Ε. ("ΕΟΚ καὶ ΝΑΤΟ τὸ ἴδιο συνδικάτο") καὶ ὅμως μένουν ὑποτακτικοί της. Ὑποτίθεται πὼς εἶναι κρατιστές, ὅμως ξεπουλοῦν τὰ 24 ἀεροδρόμια, ἐκτὸς τῶν 13 ἐκείνων ποὺ χάρισαν. Καλοῦν σὲ δημοψήφισμα τὸν Λαὸ καὶ ἐνεργοῦν ἀντίθετα πρὸς τὴν ἐτυμηγορία τοῦ Λαοῦ. Προβάλλονται ὡς "φίλοι τοῦ Λαοῦ", ὅμως δὲν τολμοῦν νὰ κυκλοφορήσουν ἐν μέσῳ πλήθους....

5. Ἡ θρησκεία τοῦ Ψευδοπροφήτου Μωχάμεντ ἀποτελεῖ μεῖγμα δαιμονικῶν ἐμπνεύσεων. Φυσικὰ καὶ ὅσοι συντρέχουν σ' αὐτὴ τὴ βορβορώδη θρησκεία, τὴν ὑποστηρίζουν καὶ τὴν προάγουν, τὸ κάνουν ἐπειδὴ ἐχθρεύονται τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ πρῶτος μεταξὺ τῶν ὑποστηρικτῶν καὶ προαγωγῶν τοῦ πανειδωλολατρικοῦ θρησκεύματος τοῦ Μωχάμετ εἶναι, χωρὶς ἀμφιβολία, ὁ ταλμουδικὸς ἰουδαϊσμός. Ἑπομένως ὁ παραλογισμὸς καὶ ὁ δαιμονικὸς μετεωρισμὸς εἶναι ταμιευμένα στὸ βάρβαρο θρήσκευμα, οἱ δὲ φανατοπαθεῖς ὑποστηρικτές του, ἰουδαῖοι ἢ ἰουδαιοπαθεῖς, ψυχανώμαλοι, φιλοχρήματοι καὶ ἀντίχριστοι, τυγχάνουν φιλισλαμιστὲς ἐκ προθέσεως. Ὅλοι τοῦτοι, δεμένοι μὲ κοινὸ λῶρο, ἐνδέχεται νὰ εἶναι ἄθρησκοι ἤ, ἀκόμα, καὶ ἐχθρικῶς διακείμενοι ἀπέναντί του, ὅμως δέχονται νὰ βουλιάζουν στὸν βόθρο τοῦτο, ποὺ μὲ τὶς ἀναθυμιάσεις του ρυπαίνει τὸ περιβάλλον νοσηρῶς καὶ ἄγει στὴν ἀπώλεια ὅλους ὅσοι τείνουν συμπαθῶς πρὸς αὐτὸ τὸ μιαρὸ τῶν δαιμόνων κατασκεύασμα.

6. Τί; μήπως δὲν διοροῦν τὸ λυσσῶδες πάθος ποὺ συνέχει αὐτὰ τὰ ἑρπετὰ τῆς ἐρήμου; Κατὰ καιροὺς ἀποκαλύπτονται πτυχὲς τῆς θηριωδίας τῶν θρήσκων καὶ δημιουργοῦν ἀφωνία στοὺς συνετοὺς καὶ ἐχέφρονες. Ἂς ἰδοῦν πάντες οἱ ἰσλαμολάγνοι καὶ δαιμονοπαρμένοι τὰ ἔργα τῶν ἰσλαμοφασιστῶν, ποὺ ἀποκαλύπτονται κατὰ καιρούς. Ἐμεῖς θὰ φέρουμε στὸ μέσον μία τελευταία συγκλονιστικὴ μαρτυρία, αὐτὴν τῆς Νάντια Μουρὰντ Μπασὶ Ταχά, ἥτις ὑπῆρξε θῦμα ἀπαγωγῆς τῶν κανθάρων τοῦ "Isis". Ἡ Νάντια ἀνέφερε ἐνώπιον δημοσιογράφων, ὅταν ἐπεσκέφθη τὴν Ἀθήνα, τὴν 30/12/2015, ὅτι μόνο σὲ μία περιοχὴ τῆς Συρίας, τὰ δαιμονοκρατούμενα τζιχαντίρια κρατοῦσαν σὲ φυλακὴ 3.400 νέες γυναῖκες, γιὰ νὰ ἱκανοποιοῦν τὶς κορανικὲς ὀρέξεις τους. Ἀπεκάλυψε δέ, ἐπίσης, ὅτι οἱ δαιμονοκίνητοι ἐκεῖνοι μωαμετάνοι "ζήτησαν ἀπὸ 700 χριστιανοὺς νὰ ἀλλαξοπιστήσουν, αὐτοὶ ἀρνήθηκαν καὶ τὸ τέλος τους ἦταν τὸ μαρτύριο"!

7. Πρέπει νὰ τὸ ἀναφέρουμε ρητῶς, ὅτι τὸ θρησκειολόγημα τῶν θεοκαταράτων τζιχαντοναζὶ ἔχει κατεύθυνση ἀντιχριστιανική. Τοῦτο, βεβαίως, ὀφείλεται στὸ περιεχόμενο τοῦ σατανομείκτου κορανίου, ὡς αὐτόχρημα ἀντιχριστιανικοῦ καὶ λυσσομανοῦς κειμένου. Τούτη ἡ ἀντιχριστιανικὴ μανία ἀνανεώνεται συνεχῶς ἀπὸ τὸν ἀρχηγικὸ ἄξονα τοῦ "Isis" ποὺ εἶναι ἀποκλειστικὰ ἰουδαϊκός! Οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ "Isis" εἶναι κερατοϊουδαῖοι, περὶ αὐτῶν γράψαμε παλαιότερα. Ἀλλὰ μὴ σταματοῦμε σὲ τοῦτο τὸ ἰουδαϊκὸ μόρφωμα. Κοιτάξτε τὴ σύνθεση τοῦ κορανίου, ποὺ εἶναι κατὰ 90% ταλμουδική. Κοιτάξτε τὸν πρῶτο πυρῆνα τοῦ Μωάμεθ, τοὺς 75 ansār, ποὺ ἦταν ὅλοι τους ἰουδαῖοι. Κοιτάξτε τὴ διαιώνια ὑποστήριξη τοῦ ἰουδαϊσμοῦ πρὸς τὸν μωχαμετισμό, ποὺ εἶναι, πάντοτε, μητρική. Ἑπομένως δὲν ὑπάρχει λόγος ποὺ νὰ διαφοροποιεῖ τὸν "Isis" ἀπὸ τὴ χαραγμένη πορεία. Ἂν θέλουμε νὰ εἴμαστε σοφοί, πορευόμενοι τὴν ὁδὸν τῆς ἀληθείας....

8. Ἐν κατακλεῖδι, τὸ ἐρώτημα, ποὺ ἴσως νὰ ἅπτεται τῆς συνειδήσεως ὁρισμένων ἀνθρώπων, εἶναι, Ἐὰν ἐπιτρέπεται ἡ ὅποια ἀρωγὴ πρὸς τοὺς λαθρομετανάστες. Ἡ ἀπάντηση, δυστυχῶς γιὰ τοὺς προθύμους τῆς αὐτοδιαφήμισης, εἶναι ἀρνητική. Οἱ λαθραῖοι ἔχουν ἀρωγοὺς τὰ τρωκτικὰ τῆς πολιτικῆς, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ κονδύλια, τρόφιμα καὶ ἄλλα χρειώδη, διέθεσαν καὶ μονάδες στρατοῦ νὰ τοὺς ὑπηρετοῦν· ἔχουν τὰ ἰουδαιοκάναλα καὶ τοὺς ἐθελοεξάρτητους δημοσιογράφους ποὺ παρουσιάζουν ἐπὶ ὧρες τὸ "δρᾶμα" τῶν λαθραίων, καὶ πλήττοντες τὸ συναισθηματικὸ κέντρο τῶν ἀκροατῶν, μὲ πληθώρα ὑποκοριστικῶν (: "τὸ ἄψυχο κορμάκι", "ἡ πονεμένη μανούλα", "τὸ δυστυχισμένο παιδάκι")· ἔχουν τὶς μεγάλες ἰουδαιοεταιρεῖες ποὺ ἐφοδιάζουν τοὺς λαθραίους δωρεὰν μὲ τὰ πάντα· ἔχουν τὶς μ.κ.ο. (καταμετρήθηκαν 84 ἀπὸ αὐτὲς ποὺ τρέχουν μὲ προθυμία πίσω ἀπὸ τοὺς λαθραίους καὶ στήνουν μάχη οἱ μισέλληνες καὶ προδότες ἐναντίον τῶν πατριωτῶν)· ἔχουν τοὺς "Γιατροὺς χωρὶς σύνορα", ποὺ μεταβαίνουν στὰ ἀκριτικὰ νησιά, μὲ πρόσχημα νὰ παράσχουν βοήθεια στοὺς Ἕλληνες, ἐνῶ τρέχουν ὑπὲρ τῶν λαθραίων· ἔχουν, τέλος, τὴ διεθνῆ διπλωματία ποὺ κατακεραυνώνει τοὺς αὐτόχθονες καὶ ὑπερασπίζεται τοὺς ἐπήλυδες.... Παρὰ τὶς τόσες σκανδαλώδεις εὔνοιες, παρὰ τὴν προθυμία ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν ὑπηρεσιῶν, οἱ λατρευτὲς τοῦ σατάν - ἀλλὰχ δὲν ἐκφράζουν εὐχαριστίες! Ἀντίθετα, ἐκφράζουν δυσαρέσκεια. Εἶπε μουσουλμάνα λαθραία, στὴν ἰουδαιοκρατούμενη "ΕΤ-3": "Κανεὶς δὲν μᾶς ἔχει βοηθήσει. Ὅλοι εἶναι ἐναντίον μας..." (24/2/2016).

9. Ἑπομένως ὅσο καὶ νὰ τρέχουν οἱ αὐτοπροβαλλόμενες θεῖτσες ἀπὸ τὸ Γαλάζιο δὲν θὰ ἀποσπάσουν εὐγνωμοσύνη.

Υ.Γ. Δεν θὰ τὸ μάθατε, πιστεύω, ἀφοῦ κανένα ἀπὸ τὰ ἰουδαιοκάναλα δὲν τὸ κοινοποίησε, πλὴν ἑνὸς τοπικοῦ, ὅτι συνελήφθη πλοῖο ἔμφορτο μὲ πολεμόδια, σὲ λιμάνι τῆς Κρήτης. Εἶναι τὸ τέταρτο πλοῖο ποὺ συλλαμβάνει τὸ Λιμενικό, μὲ ὅπλα γιὰ τοὺς τζιχαντιστές! Ἀξίζουν πολλὰ εὖγε καὶ πολλὲς εὔχὲς γιὰ τοὺς ἄνδρες τούτους ποὺ ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς Πατρίδος. Ὅσο αὐτοὶ οἱ ἑλληνόψυχοι μένουν στὸ μετερίζι, τὰ 2,5 ἑκατομμύρια τζιχαντιστὲς ἐν Ἑλλάδι θὰ μένουν ἄοπλοι. Ὁ Χριστὸς νὰ προστατεύει τοὺς Λιμενικούς. Δεν χρειάζεται νὰ τὸ πῶ. Σὲ ὅσων τὴν καρδιὰ ρέει αἷμα ἑλληνικό, ἂς φροντίσουν τὰ χριστιανόπουλα. Οἱ μουσουλμανόπαιδες, ὑπὲρ τῶν ὁποίων κόπτονται, αὔριο θὰ τοὺς σφάξουν....

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε θερμά, μέσα στη λαίλαπα που κατακλύζει τα πάντα, ο λόγος σας διαφωτιστικός, τολμηρός, αληθινός πέρα για πέρα.. παρά τους αντιφρονούντες. Συνεχίστε, μας στηρίζετε, γιατί οι θρησκευτικοί κρατούντες, σίγησαν, υποτάχτηκαν και πρόδωσαν τα πιστεύματα της Πίστης.

16 Μαρτίου 2016 - 2:01 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως