Ποιοί δολοφόνησαν τούς 3 Γκάντι καί γιά ποιό λόγο;

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010 3:45 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί δολοφόνησαν τούς 3 Γκάντι καί γιά ποιό λόγο;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας)


Ἀπάντηση : Ἡ δολοφινία τῶν τριῶν Gandhi πραγματοποιήθηκε : τοῦ μέν Mahatma (πατριώτη καί ἀντιαποικιοκράτη, πατέρα τῶν Ἱνδιῶν), τήν 30/1/1948• τῆς Indira (κόρης τοῦ Ρ.Nehru καί ἐνεργείᾳ πρωθυπουργός), τήν 31/10/1984• τοῦ δέ Rajiv (τέως πρωθυπουργός καί ὑποψήφιος γιά τίς ἐπόμενες ἐκλογές), τήν 21/5/1991.

Βάσει τῶν ἀστυνομικῶν ἐρευνῶν, ὁ πρῶτος δολοφονήθηκε «ἀπό ἕνα φανατικό ἰνδουϊστή»• ἡ δεύτερη, «ἀπό δύο σίκχ σωματοφύλακες»• ὁ τρίτος, «ἀπό ἐκρηκτικό μηχανισμό». Δέν τό κρίνουμε εὐφυές νά διερευνοῦμε τίς δολοφονικές δραστηριότητες πού καταγράφονται στίς ἀγγλικές ἀποικίες –τίς “dominions” -, ἀνεπηρέαστες ἀπό τόν ἀγγλικό δάκτυλο. Στίς χῶρες τῆς “Κοινοπολιτείας» ὅ,τι δυσμενές συμβαίνει, θά πρέπει νά ἀποδίδεται στήν ἀποικιοκρατική καί αἱμοσταγῆ Ἀγγλία. Δῆτε τήν Κύπρο μας, τί πάσχει ἀπό τούτη τή χώρα τῆς ἀτιμίας καί τοῦ ἐγκλήματος.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως