Ποιοί δολοφόνησαν τούς ἀδελφούς Κέννεντυ;

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010 10:38 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί δολοφόνησαν τούς ἀδελφούς Κέννεντυ; 

(Χρῆστος, Βόλος)

Ἀπάντηση : Ἡ δολοφονία τῶν δύο Kennedy πραγματοποιήθηκε ἀπό τήν Ἀράχνη! Ὁ John δολοφονήθηκε στό Dallas τοῦ Τέξας, τήν 22/11/1963, ἀπό τόν Lee Harvey Oswald. Ὁ φονιάς, λίγα λεπτά ἀργότερα, συνελήφθη καί σημειώθηκε τό σημεῖο ἀπ’ ὅπου πυροβόλησε: ἕνας ἐκδοτικός οἶκος ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας!

Δύο ἡμέρες μετά τή σύλληψή του, κατά τήν μεταγωγή του στή φυλακή, ὁ Oswald δέχεται θανατηφόρο πυροβολισμό ἀπό τόν Jack Ruby, ἰδιοκτήτη νυκτερινοῦ κέντρου. Τόν Ruby σκότωσε ἄλλος, καί ἐκεῖνον ἄλλος. Οὕτω μέ τήν διάπραξη ἀλλεπαλλήλων δολοφονιῶν, ἐν συνόλῳ 108, ἐξαφανίστηκε κάθε μάρτυρας καί κάθε μαρτυρία. Ὥστε ἐκεῖνοι πού ἐπεδίωκαν τήν ἐξαφάνιση παντός τεκμηρίου, νά ἐπιτύχουν τοῦ σκοποῦ. Ἐπέρχεται μεγάλη σύγχιση καί οἱ πάντες τά ἔχουν χαμένα, ἀφοῦ πηγή πληροφοριῶν ἦταν τά μέσα πληροφορήσεως τοῦ Rockefeller (55 δίαυλοι τηλεοράσεως καί 60 ἐφημερίδες). Οἱ δέ δολοφόνοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ Rothschild ἔμεναν συγκαλυμμένοι…

Ἡ ἁλυσίδα τοῦ ἐγκλήματος διαιωνίζεται ἐπεκτεινομένη καί στόν Robert Kennedy, ἀδελφό τοῦ προηγουμένου καί γερουσιαστή. Ὁ Robert δολοφονήθηκε τήν 5/6/1968 καί πέθανε τήν ἑπομένη. Ὁ δολοφόνος του, ὀνόματι Sirhan Bishara Sirhan καταδικάστηκε σέ θάνατο (1969), ὅμως τό 1972 μετετράπη σέ ἰσόβια κάθειρξη.

Ἡ ἔρευνα τῆς δολοφονίας τοῦ Προέδρου ἀνετέθη στόν ἀρχιδικαστή Earl Warren, ἕνα ἑβραιοεξαρτημένο δίποδο, πού ἀπεφαινόταν ὅτι ὁ Oswald ἐνήργησε μόνος του.

Οἱ δολοφόνοι τῶν Kennedy εἶναι ἰουδαῖοι, παρόλον ὅτι ἀποκρύβεται ἡ θρησκεία τους. Τοῦτο τεκμαίρεται ἀπό τήν παράθεση τοῦ ὀνόματός τους: «Lee Harvey Oswald», «Sirhan Bishara Sirhan». Τοῦτος ὁ τρόπος γραφῆς τοῦ ὀνοματεπωνύμου, συνοδευομένου ἀπό πατρώνυμο, καταδεικνύει ἰουδαϊκή καταγωγή. Τοὐλάχιστον στήν Ἀμερική ἔτσι συνεννοοῦνται οἱ ἰουδαῖοι.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως