Περί τῶν ἐξεικονισμῶν Τραχωνίου Κύπρου

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010 10:33 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί τῶν ἐξεικονισμῶν Τραχωνίου Κύπρου

(Γιῶργος, Σέρρες)

Ἀπάντηση : Οἱ χρησμοί καί ποικίλες παράλογες προφητεῖες τοῦ Τραχωνίου εἶναι μία ἀπάτη ὁλκῆς! Πρόκειται περί διαβολικῆς κατασκευῆς καί γιά νά παραπλανήση τούς ἀνθρώπους μετέρχεται τρόπους ἀπατηλούς, σέ βαθμό καταπλήξεως. Καί ἀποδεικνύεται εὔκολα ἡ ἀπάτη, ἐάν ταῦτα τεθοῦν κάτω ἀπό τή βάσανο τῆς λογικῆς: παιδαριώδη καί παράλογα πράγματα τά ἐν Τραχωνίῳ! Συναφῶς καί ὅλοι οἱ ἐχέφρονες καταγγέλλουν τήν ἀπάτη, καθώς καί ὁ οἰκεῖος μητροπολίτης πατήρ Ἀθανάσιος ὁ Ἁγιορείτης.

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΡΑΘΕΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ 1-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΘΕΣΤΕ ΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΑΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ... (ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΗΓΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ? ΟΧΙ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΓΟΤΑΝ ΘΑΥΜΑ) , ΤΑΠΕΙΝΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ..

24 Ιουλίου 2010 - 1:50 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως