Περὶ ρατσιστικῆς βίας

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 8:37 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ ρατσιστικῆς βίας

(Χαρίλαος)

Ἀπάντηση : Πρῶτα νὰ θυμίσουμε τὸ σωστὸ νόημα τῆς λέξεως «ρατσισμός». Ὁ ὅρος προερχόμενος ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ λέξη «racism», σημαίνει τὴν κοινωνικὴ ἤ πολιτικὴ θεωρία τῆς διακρίσεως μιᾶς φυλῆς, ὡς ὑπέρτερης ὅποιας ἄλλης. Ἂν ξεκινήσουμε μ’ αὐτὸ τὸ κριτήριο, θὰ ἐκπλαγοῦμε μὲ τὴν πολυποικιλία τῶν ρατσισμῶν καὶ πόσο βαθειὰ ριζωμένες εἶναι αὐτὲς στὴ συνείδηση πολλῶν ἐθνῶν.

Κοιτάξτε, ἂν θέλετε, τὸν ὑπερφίαλο ρατσισμὸ τῶν ἄγγλων, τὸ complex superiority αὐτῶν ἀπέναντι ὅλων τῶν ἐθνῶν· τοῦτο ἀποτυπώνεται ἐναργῶς ἀκόμα καὶ στὸ βλέμμα τοῦ «Πράκτορος 007». Ἀλλὰ καὶ τοῦ τούρκου ἤ τοῦ ἀλβανοῦ ὁ ρατσισμὸς δὲν θεωρεῖται ὑποδεέστερος. Ἀπὸ ἐδῶ, ἄλλωστε, ἀπορρέει ἡ ἐπίσημη ἐθνικὴ προπαγάνδα τῆς «μεγάλης» Βρετανίας, ἤ Τουρκίας, ἤ Ἀλβανίας, ἤ «Μακεδονίας». Παρατηρῆστε μὲ τὶ ἔπαρση κυκλοφορεῖ ἕνας Ἀσιάτης μεταξὺ Ἀφρικανῶν· ἕνας λευκὸς μεταξὺ μαύρων καὶ ἕνας μαῦρος μεταξὺ λευκῶν· ἕνας σεΐχης, ἀκόμα καὶ μεταξὺ ὁμοεθνῶν του· ἕνας ἰουδαῖος ἀνάμεσα σὲ «goim».... Ἐξ αὐτῶν θὰ διδαχθῆτε πολλά.

Ὥστε ὁ ρατσισμός, καλούμενος ἑλληνιστὶ φυλετισμός, ὡς ἰσχυρὸ complex, συνέχει καὶ ἔθνη, καὶ ὁμάδες, καὶ ἄτομα μεμονωμένα. Καὶ ἀρθρώνεται σὲ πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ θεωρὶα μὲ κρατικὴ ὑποστήριξη, προαγόμενος σὲ ἐθνικὴ ἰδέα. Ἀναλογισθῆτε τὰ ἔθνη ποὺ ἐπεκτείνονται δι’ ἀθεμίτων μέσων καὶ θὰ ἔχετε ἐνώπιόν σας τὸ πανόραμα τοῦ ρατσισμοῦ.

Ἀντίθετος πρὸς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸν ἐπιθετικὸ ρατσισμὸ εἶναι ὁ ἀμυντικὸς ρατσισμός, καλούμενος, ἐπίσης, ἐθνικισμὸς καὶ πατριωτισμός. Τὶ θέλετε νὰ εἶναι οἱ Παλαιστίνιοι (ποὺ τοὺς ἅρπαξαν τὴ γῆ καὶ τοὺς καταδυναστεύουν); τὶ νὰ εἶναι οἱ Κοῦρδοι (ποὺ τοὺς δολοφονοῦν ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου γενοκτονίας); τὶ νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες (ποὺ τοὺς ἐπιμειγνύουν μὲ βάρβαρους μωαμεθανοὺς λαθρομετανάστες); Μὲ αὐτὸ τὸ κριτήριο θὰ κατανοῆτε πόσο ὕπουλη εἶναι ἡ προπαγάνδα τῆς παγκοσμιοποιητικῆς Ἀράχνης, ποὺ στρέφει τὰ κουτορνίθια «κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ, τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ... ἀντισημιτισμοῦ». Οἱ ἄλλοι νὰ ἔχουν θεριεμένο τὸν ρατσισμό· ἐμεῖς νὰ μὴ ἔχουμε....

Ἂν ἐμεῖς, ὅπως ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς διαμορφώσουν οἱ κρατοῦντες, ἀποτινάξουμε τὸν ρατσισμό, οἱ ἄλλοι, ποὺ εἶναι ὀργανωμένοι ἐπὶ ρατσιστικῶν ἀξόνων, τυγχάνουν καὶ τῆς ὑποστηρίξεως τῶν mega-lon ἰουδαιοδιαύλων, θὰ μᾶς ὑποτάξουν, ὅπως τὸ ἔχουν προσχεδιάσει. Τότε, ἀλίμονό μας! Οὕτω, χάρι στὸν ἀμυντικὸ ρατσισμό – εὔχομαι νὰ μένει ἐνεργὸς καὶ ἀνύστακτος στὶς ψυχές μας – τὰ ἔθνη, ὅσα ἀντιμετωπίζουν τὸν κίνδυνο τῆς ἐξαφανίσεώς τους, συσπειρώνονται καὶ παλεύουν ὑψώνοντας τὰ ἐθνικά τους σύμβολα, ἐνῶ οἱ λαοί τους ἀντιμετωπίζουν τὸν εἰσβολέα, στοχεύοντάς τον. Βέβαια, αὐτοὶ περίμεναν νὰ ἔχουν ἀπέναντί τους πρόβατα, νὰ τὰ κατευθύνουν ὅπου θέλουν.

Εἶναι αὐτονόητο· τὸ ἔθνος τοῦτο, ποὺ ἀπειλεῖται, υἱοθέτησε τὸν ρατσισμό, σὲ ὅποια μορφὴ καὶ μέγεθος ἔκρινε αὐτό, γιὰ νὰ περιφρουρήσει τὴν ὑπόστασή του. Ἂν λείψει ὁ ἐχθρός, θὰ ἐκλείψει καὶ ὁ ἀμυντικὸς ρατσισμός· ὁ ἀντικαπιταλισμός, ἤ ἀντικομμουνισμὸς θὰ καταργηθοῦν, ὅταν καταργηθοῦν τὰ αἴτια ποὺ τὸν προκαλοῦν.

Ὁρισμένα ἔθνη φιλοπόλεμα ὑποδαυλίζονται ἀπὸ τὸν ρατσισμό, εἶναι τὸ κινητήριο νεῦρο τους. Δεῖτε τὴ Γερμανία (διὰ τοῦ ναζισμοῦ), τὴν Ἰταλία (διὰ τοῦ φασισμοῦ), τὴν Τουρκία (διὰ τοῦ παντουρκισμοῦ), τὶς Η.Π.Α. (διὰ τοῦ φιλεβραϊσμοῦ), τὸν ἰσραήλ (διὰ τοῦ σιωνισμοῦ). Τὰ ἔθνη, ποὺ δέχονται τὶς ἐπιθέσεις τους, ἀμύνονται μὲ τὸ πύρωμα τοῦ πατριωτισμοῦ τους, πεῖτέ το, ἂν θέλετε, ρατσισμό.

Ὥστε ἐὰν οἱ Βιετναμέζοι, οἱ Ἰρακινοί, οἱ Σέρβοι, οἱ Παλαιστίνιοι, οἱ Κοῦρδοι, οἱ Κογκολέζοι, οἱ Ἰρλανδοί, οἱ Βάσκοι, οἱ Ἕλληνες (αὔριο οἱ Σύριοι καὶ οἱ Ἰρανοί) ἀντιστέκονται διὰ τοῦ ρατσισμοῦ, καλῶς ποιοῦσιν.

Νὰ περιοριστοῦμε στὴν Ὀλυμπικὴ χερσόνησο. Οἱ γύρω μας λαοὶ ζοῦν καὶ ὑποστασιώνονται διὰ τοῦ ρατσισμοῦ, ἀκόμα ἀπὸ τὴ νηπιακὴ ἡλικία. Ἡ μελέτη τῶν σχολικῶν βιβλίων τῶν ὁμόρων ἐθνῶν καταδεικνύει ὅτι ἐδῶ ὁ ρατσισμὸς παραμένει ἀπαραμείωτος (βλ. τὸ βιβλίο «Σχολικὰ ἐγχειρίδια Βαλκανικῶν χωρῶν», Θ/νίκη 1995 σύγγραμμα συλλογικό). Στὰ γύρω μας ἔθνη δὲν βλέπουμε παρὰ ἐπεκτατισμὸ εἰς βάρος τῆς Χώρας μας. Τὸ νόημα ποὺ προσδίδουν στὸ ὄνομα τῆς χώρας τους, μὲ τὴν προσθήκη ἑνός ἐπιθέτου σημαντικοῦ ἀποκτήσεως ζωτικοῦ χώρου, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος: «Μεγάλη Ἀλβανία», «Μεγάλη Μακεδονία», «Μεγάλη Βουλγαρία», «Μεγάλη Τουρκία», καταδεικνύει τὴν ἁρπαγή: τῆς πρώτης, προσάρτηση, ἐκτὸς τῆς Βορείου, καὶ τῆς Νοτίου Ἠπείρου· τῆς δεύτερης, προσάρτηση τῆς Κεντρικῆς καὶ Δυτικῆς Μακεδονίας· τῆς τρίτης, ἐκβουλγαρισμὸ τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας· τῆς τελευταίας, ἐκτουρκισμὸ τῆς Δυτικῆς Θράκης καὶ τῶν Αἰγαιακῶν νήσων....

Στὴν Ἑλλάδα παρατηροῦνται φαινόμενα ρατσιστικά; Ναί, καί, μάλιστα, ὀξείας μορφῆς. Ταῦτα ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν εἰρωνεία καὶ τὴν παρώθηση τοῦ πατριωτισμοῦ στὸν χῶρο τοῦ γραφικοῦ καὶ καταλήγουν στὸ ἔγκλημα.

Βεβαίως, ὅταν ὁμιλοῦμε περὶ ρατσισμοῦ δὲν βλέπουμε ἄλλον παρὰ αὐτὸν ποὺ γίνεται εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων! Ὅμως ἀκούγεται διαδιδόμενο ἀπὸ τὰ m.m. ἐμφαντικῶς, πὼς καὶ Ἕλληνες προβαίνουν σὲ τέτοιες ἐνέργειες (Καλά, προβοκάτσιες τοῦ κερατᾶ!). Πρὶν κάποιος προβῆ στὴν καταδίκη τους, νὰ ἐξετάσει τὴ λογικὴ συνέπεια αὐτῶν τῶν πράξεων. Ὀφείλονται στὴν εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν. Δηλαδή, ὅπως νὰ τὸ ἐξετάσετε, ποιητικὸ αἴτιο τῆς ἐξάρσεως τοῦ ἐγκλήματος εἶναι οἱ λαθρομετανάστες. Πιστεύω ἕνας εὔορκος δικαστὴς θὰ ἀποφάσιζε ὁμοίως, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται τοῦτο ἀπὸ τὶς κατὰ καιροὺς δικαστικὲς καὶ  στατιστικὲς γνωματεύσεις. Ὁμοίως θὰ ἀποφάσιζε καὶ ἕνας δικαστὴς τῆς χώρας ἀπ’ ὅπου προέρχονται οἱ λ/μετανάστες, π.χ. Αἴγυπτο, Πακιστάν, Ἀλβανία κ.ἄ.. Ἄν δηλαδὴ γέμιζε ἡ χώρα τους ἀπὸ ξένους, θὰ ἀπέδιδαν στοὺς ξένους τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητος. Σκεφθῆτε χιλιάδες Ἕλληνες Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους νὰ κάνουν λιτανεῖες στὸ Κάιρο, τὸ Καράτσι, ἤ τὰ Τίρανα, ὅπως κάνουν οἱ ἐδῶ μωαμεθανοί....

Ἐγκλήματα πολλά, μάλιστα τυφλά – «τυφλά», ἀλλ’ ἐναντίον ἑλληνικῶν στόχων, ἀποκλειστικῶς – πράττουν καὶ «Ἕλληνες». Σᾶς ἐνδιαφέρει νὰ πληροφορηθῆτε ποιοὶ εἶναι αὐτοί οἱ «νεαροί» ποὺ προβαίνουν σὲ πολεμικῆς μορφῆς καταστροφὲς καὶ παραμένουν ἀτιμώρητοι; Εἶναι οἱ λεγόμενοι «ἀναρχικοί»! Πάθος λυσσῶδες ὁ ρατσισμὸς αὐτῶν τῶν καθαρμάτων ὑπερβαίνει κάθε ἰδέα. Ὁ ρατσισμός τους κατὰ Ἑλλήνων ἐπιβεβαιώνεται ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ δράση τους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ  συνθήματά τους. Ἂς κρίνει ὁ ἀμερόληπτος καὶ ἐνσυνείδητος δημοκράτης, ἐὰν τὰ συνθήματα αὐτῶν τῶν σκυλιῶν δὲν στάζουν ἀφρὸ ρατσιστικῆς λύσσας. Καὶ εἶναι χιλιάδες: «ΟΥΣΤ! ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ» (σὲ σχολεῖο), «ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ» (σὲ στρατόπεδο), «ΛΥΣΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑ, ΝΑ ΣΠΕΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΑΞΙΑ» (σὲ πλατεῖα). Θὰ τὰ ἔγραφαν αὐτὰ γιὰ τὴν πατρίδα τους τὸ ἱσραήλ, ποὺ οὔτε στὴν «Google Earth» εἶναι προσιτό; Ἂν πιστεύετε πὼς τὰ παλιόσκυλα αὐτὰ εἶναι Ἕλληνες, τότε ἀναρωτηθῆτε: Πυρπόλησαν ἀμέτρητα νεοκλασικὰ κτίσματα· κατέστρεψαν τὴν  Πλατεῖα Συντάγματος (50 τόννους μάρμαρα τὰ  θρυψάλισαν)· ἔκαψαν δεκάδες ἀστυνομικὰ τμήματα· καταστρέφουν καθημερινά· ἄνθρώπους ἔκαψαν ζωντανούς· μάχονται καθετὶ πατριωτικὸ καί, ἐδῶ εἶναι τὸ ἀξιοσημείωτο, ἡ ἐν Ἑλλάδι ἐξουσία τοὺς προστατεύει, ποιούς; αὐτοὺς ποὺ δηλώνουν «ἀντιεξουσιαστές»! Δηλαδὴ ἡ ἐξουσία προστατεύει αὐτοὺς ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν κατάλυσή της, χά!

Καὶ ἡ κουκουλομαινάδα «Συρίζα» ὑποστηρίζει ἐμφανῶς αὐτὰ τὰ κτήνη, ἐκσφενδονίζουσα πυροτέχνημα, ὅτι ὄπισθεν τῆς κουκούλας ἐνεργοῦν ἀστυνομικοί. Περὶ αὐτοῦ γράψαμε ἤδη στὸ κεφ. ΞΒ΄. Οἱ κερατάδες ἀλλάζουν τὰ ἐπιχειρήματα ὡσὰν χαμαιλέοντες. Ἄλλοτε ἔλεγαν ὅτι ἡ Ἀστυνομία συνεργάζεται μὲ ἀκροδεξιὲς ὀργανώσεις. Καὶ αὐτοὶ τρέχουν στὴ ΓΑΔΑ, νὰ ἀπελευθερώσουν ὑποτίθεται ἀκροδεξιοὺς κουκούλους. Absurdum! Καὶ πῶς ὅταν κατεβαίνει σὲ διαδηλώσεις ἡ «Συρίζα» φροντίζει ἡ οὐρά της νὰ στελεχώνεται μὲ κουκούλους; Ἀλλὰ γιὰ Ἀστυνομία, ποὺ συνεργάζεται μὲ ἀκροδεξιὲς ὀργανώσεις, μίλησαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ «Συρίζα», τὰ συνομοιούμενα κανάλια, μὲ τὶς δορυφορικὲς «antenn•es» σὲ ὅλο τὸν «Σκάι» (οὐρανό)

Ὅμως, τί; ἡ Ἀστυνομία εἶναι ἀθώα; Οὐδαμῶς! Ἐντὸς τοῦ σώματος βρίσκονται ὁρισμένοι ἐξαγορασμένοι μπάτσοι ποὺ συνεργάζονται μὲ τὶς δυνάμεις τῆς ἀνωμαλίας. Θυμηθῆτε τὸν Κύπριο μὲ τὶς ζαρντινιέρες στὴ Θνίκη ποὺ ἔδερναν οἱ μπάτσοι ἐπιδεικτικά, μπροστὰ στὶς κάμερες καὶ ἀναλογισθῆτε ποιὸς κέρδισε καὶ ποιὸς ἔχασε ἀπὸ τὸ ἐπεισόδιο. Παρενείρουμε καὶ αὐτὸ τὸ πειστήριο συνεργασίας cups καὶ mascarades: Τὴν 7/12/2008 ὅταν ἄρχισε ἡ ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου καταστροφῆς τῶν Ἀθηνῶν – τὰ Δεκεμβριανὰ τῆς Ἀθήνας –, ἡ μονόθρησκος συμμορία τοῦ ἑλληνομηδενισμοῦ, τῆς συναγωγῆς, λέγω, πυρπόλησε στὰ Ἰωάννινα 6 (ἕξη) ἀστυνομικὰ αὐτοκίνητα μὲ συμβατικὲς πινακίδες. Μὴ καθεύδουμε, τὸ ἔγκλημα ἔγινε μὲ τὴ συνεργασία συνδέσμου ἀστυνομικοῦ καταδότου καὶ διευθυντηρίου. Εἶμαι βέβαιος, ἡ τῆς ἀληθείας ἐρασταὶ τὸ ὑποψιάζονται, ἀλλ’ ἀνεκφράστως· ἡ Ἀστυνομία, πλὴν κάποιων συνδικαλιστῶν, χρησιμεύει ὡς ἐφεδρικὸς στρατὸς στὴν ὑπηρεσία τῆς ἐξουσιαστικῆς Ἀράχνης. Ἔτσι ἐξηγεῖται πὼς ξυλοφορτώνουν, ἤ καὶ φονεύουν ἀναιτίως, ἐνῶ ὅταν πρέπει μένουν ἀνεξήγητα ἀδρανεῖς. Τὰ καθάρματα ἀναρχικοὺς δὲν χτυποῦν, ὅμως ἄλλους τοὺς πυροβολοῦν. Ἕνας καταραμένος μπάτσος στὴ Θνίκη πυροβόλησε ἕναν νεαρὸ Σέρβο, τὸ 1986. Πληρώθηκε γι’ αὐτὸ ὁ ἄτιμος φονιάς, ἐπειδὴ ὁ πατέρας τοῦ νεαροῦ μιλοῦσε καὶ ἔγραφε κατὰ ἰουδαίων!

Ἐμμένουμε στὸ ἴδιο θέμα, εἰς τὰ ἐν Ἑλλάδι. Ὁ ρατσισμός, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε, εἶναι διεθνὴς καὶ ἀπολύτως κατευθυνόμενος. Ἐπικεφαλῆς του τοποθετοῦνται ἰουδαῖοι, ἕνα συνέδριο Benetton. Οἱ δὲ κουκοῦλοι – ἀντιεξουσιαστὲς κατευθύνονται ἀπὸ mossadniks βρωμόμουτρα: τὸν Ἀλ. Μπονάνο, τὸν Ἄλ. Μέλτσερ, τὴν Π. Πόρκου, τὸν Μπενάκη, τοὺς Μανόλη καὶ Μαρία Περαχά. Μιλῶντας γιὰ κουκούλους ἀναρχικοὺς συναιροῦμε καὶ τὴ ληστεία σὺν τὸν ρατσισμό. Ὁ μοσσανταῖος ἀρχηγὸς τῆς συμμορίας «τῶν πέντε», ὁ γνωστὸς ὡς «Βάρβαρος», ὅπως καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν  ἀληταράδων τῆς «17 Νοέμβρη», φορεῖ μονίμως τὴ μάσκα, εἶναι καὶ ἀναρχικός, καὶ ληστὴς καὶ ρατσιστής.

Στὸν ρατσισμὸ συνδυάζεται, κατὰ κανόνα, τὸ τερπνὸν μετὰ τοῦ ὠφελίμου, ὅπου ἡ καταστροφὴ τῶν κουκουλικῶν προδηλώνει τὴν ἁρπαγή. Αἴφνης κατὰ τὰ Δεκεμβριανὰ τῆς Ἀθήνας προηγήθηκε ἀρπαγή – «πλιατσικολόγημα» τὸ εἶπαν – συστηματική: τὰ ἐμπορεύματα τῶν καταστημάτων τῶν Ἀθηνῶν ἐπωλοῦντο σὲ μεγάλα bazaar στὰ Τίρανα. Ὅμως κατὰ τὴ δράση τῶν ἐξ Ἀλβανίας ποινικῶν, τὴν 29/4/09, ποὺ ἔκαιγαν σειρὰ τὰ αὐτοκίνητα, φορῶντας κουκοῦλες, πλὴν τῆς ἡδονῆς τῆς ρατσιστικῆς πυρομανίας, δὲν παρατηρήθηκε ἁρπαγή. Τὰ παραδείγματα τοῦ εἴδους εἶναι ἀμέτρητα. Θυμόμαστε τοὺς ἐμπρησμοὺς ποὺ ἔκαναν αὐτοὶ στὸ ἀστυνομικὸ τμῆμα Ἐξαρχείων, ἀπὸ 27/4/99. Δέκα; Εἴκοσι;

Παρεκβατικῶς νὰ ἀναφέρουμε, ἡ ἁρπαγὴ σπάνια χαρακτηρίζεται πλιάτσικο. Συνήθως εἶναι χειρουργική, ὅπως ὅταν γίνεται σὲ πνευματικὰ ἱδρύματα. Τὴν 17/11/05 οἱ ἀναρχικοὶ χτυποῦν τὸ Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μετὰ τὴν ἀποχώρηση τῶν χοίρων ὅλα ἔκειντο κατεστραμμένα. Ὅμως πρῶτα ἀφαιρέθηκαν οἱ σκληροὶ δίσκοι, ἀπ’ ὅλους τοὺς ἐγκεφάλους τῶν ἐπιστημονικῶν ἐργαστηρίων. Τὸ ἀπεκάλυψαν καθηγητές: «Εἰσῆλθαν στὸ κέντρο τῶν ἐπιστημονικῶν τεκμηρίων καὶ τὰ ἅρπαξαν ὅλα!»· «Ἀφαίρεσαν ὅ, τι πιὸ ἐπιστημονικό!». Δύο ἑβδομάδες μετά, τὴν 5/12, στὶς 22.00΄, ἡ συμμορία τῶν κτηνωδῶν εἰσῆλθε στὸ Πάντειο. Μέχρι τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης, οἱ ζοχαρικοὶ ταλιμπάνοι, ἀφοῦ ἀφαίρεσαν τοὺς σκληροὺς δίσκους ἀπ’ ὅλους τοὺς ἐγκεφάλους, σχεδὸν 200 τὸν ἀριθμό, ρίχτηκαν σὲ ὄργιο καταστροφῆς· κατέστρεψαν τὰ πάντα στοὺς τρεῖς ὀρόφους τοῦ περιλάμπρου Πανεπιστημίου! Ἔτσι φυτρώνουν σὰν κολοκύθια, πάνω ἀπὸ ἑκατό, οἱ ἰουδαῖοι νομπελίστες....

Τὸ ρατσιστικὸ πάθος τῶν κουκουλικῶν κτηνῶν ἐξακτινώνεται, ἐκτὸς τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς καταστροφῆς, πρὸς τὴ βεβήλωση τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἐθνικῶν συμβόλων, ὥστε νὰ πληροφορεῖ ἐναργῶς γιὰ τὸν ἀντιχριστιανικὸ προσανατολισμό τους. Κατὰ τὴν εἰσβολὴ ἐκείνη τῆς 17/11/05, οἱ συλαγωγοὶ μὲ τὴ μάσκα ἄδειασαν τὸ ταμεῖο τῆς Γεωπονικῆς, ἀφαιρῶντας 3.000€. Τὸ ἑπόμενο βῆμα, μετὰ τὴν ὑπεξαίρεση, ἦταν νὰ ποδοπατήσουν τὴ Σημαία μας, ὅπως καὶ ὅσες ἄλλες βρῆκαν ἐκεῖ. Τὸ ἴδιο ἔπραξαν μὲ ὅσες ἱερὲς Εἰκόνες ὑπῆρχαν ἐκεῖ. Πιὸ πολλὲς Εἰκόνες βρῆκαν στὴ Θεολογικὴ Θνίκης, τὴν 23/1/07, τὶς ὁποῖες καὶ βεβήλωσαν!

Οἱ βάρβαροι μεσανατολίτες σκίταλοι καταστρέφουν πάντοτε μὲ κάποιο πρόσχημα, ὅπως ἐπέτειοι, διαδηλώσεις, κυβερνητικοὶ χειρισμοί. Πρόσχημα γι’ αὐτοὺς καλὸ εἶναι καὶ οἱ ποδοσφαιρικὲς συναντήσεις. Οὕτω, κινούμενοι ἀπὸ «φιλαθλητικά» αἰσθήματα, οἱ πωρωμένοι καὶ ἀναίσθητοι μοσσανταῖοι ξεχύνονται στοὺς δρόμους καὶ χτυποῦν ὅ,τι τοὺς ὑποδείξουν οἱ ἀρχηγοί! Μὴ νομίσετε ὅτι καταστρέφουν αὐθόρμητα. Δουλεύουν μὲ σύστημα, ἐπιλεκτικά· μὴ τύχει καὶ πλήξουν ἐπιχείρηση ἤ κατοικία τῶν ὁμοθρήσκων τους. Τὸ Σάββατο πρὸς Κυριακή, 20–21/12/08, μὲ πρόσχημα τὸ ποδόσφαιρο, πολλὰ σημεῖα τῆς Ἀττικῆς τὰ ἔκαναν γῆς μαδιάμ. Ἐπιλεκτικῶς! Ὄντες ἐργαλεῖο πρὸς πᾶσαν χρῆσιν, οἱ κούκουλοι χρησιμεύουν καὶ γιὰ προβοκάτσιες, ὅπως τοὺς διατάξει τὸ Διευθυντήριο. Ἔτσι ρίχνουν καὶ καμιὰ μολότοφ σὲ κανένα ὑποκατάστημα τραπέζης, ἤ σὲ ἑταιρεία, ἤ σὲ κανένα κανάλι. Μέχρι καὶ στὴ σταλινογκαιμπελικὴ «Ἐλευθεροτυπία» ἔριξαν σφουγγαροπετροῦλες, τὴν 4/6/07, Χά, χά....

Τεκμαρτὸς ρατσισμὸς τῶν κουκουλοφλώρων εἶναι οἱ καταλήψεις κτιρίων. Τὰ ταλμουδικὰ διαβόλια ἔχουν καταλάβει ἐκατοντάδες κτιρίων ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ κανεὶς ἀπὸ τὶς ἀρχὲς δὲν κινεῖται: βραδύνοες πολιτικοί, ἀναποφάσιστοι δικαστές, δίβουλοι ἀστυνομικοί, ὅλοι τους δειλοὶ καὶ νωθροί, στέκουν ἄπρακτοι, καὶ δὲν ἀποπειρῶνται νὰ διατάξουν τὴν ἐκβολή τους! Ὅμως στὴν Κοπεγχάγη, οἱ ἀρχὲς τῆς πόλεως, ἐν μιᾷ νυκτί, τὴν 5/3/07, συνέλαβαν 600 ἀναρχικοὺς ποὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ σὲ κτίριο κατειλημμένο.

Ἐρώτημα ὑψίστης σπουδαιότητος εἶναι, Ἐὰν οἱ ἀρχὲς γνωρίζουν τὰ περὶ αὐτῶν. Γνωρίζουν τὰ πάντα! Εὐσυνείδητοι ἀστυνομικοὶ σημειώνουν στὸ ἐγκληματικῶς κατάστικτο μητρῶο τους ὅλα τὰ ἀφορῶντα αὐτούς. Ὅτι εἶναι γεννήματα τοῦ Μωύς, τοῦ Ἀαρὼν τοῦ Πίνχα, τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ Νέστορος, τοῦ Χαριλάου (τὰ ἑλληνικὰ ὀνόματα, γιὰ παραπλάνηση). Ἀκόμα, γνωρίζουν τὰ ὀνοματεπώνυμά τους, τὶς κατοικίες, στὰ βόρεια προάστια τῶν Ἀθηνῶν. Ἡ Σήμανση κατέχει τὰ δακτυλικὰ ἀποτυπώματά τους. Ἡ Ἀστυνομία παρακολουθεῖ τὰ κινητά τους. Γνωρίζουν τὶς συμμορίες τους καὶ σὲ ποιὰ εἶναι ἐνταγμένο τὸ κάθε κάθαρμα: «Πυρῆνες τῆς φωτιᾶς», «Πρωτοβουλία Δράσης», «Ἀριστερὴ ἑνότητα», «Συμβούλιο γιὰ τὴν ἀποδόμηση τῆς τάξης», «Ὁμάδες διάχυσης μητροπολιτικῆς βίας»....

Θὰ πῆτε, Καὶ τὶ μ’ αὐτό, ἀφοῦ οἱ βρωμεροὶ bastardi δροῦν ἀνενόχλητοι; Ὄντως, πρόκειται περὶ σκανδάλου! Σὲ κάθε καταστροφικὴ ἐπέλαση τῶν κατσαρίδων αὐτῶν, γίνονται ἀπὸ τὴν Ἀστυνομία συνήθως «προσαγωγές», οὔτε κἂν συλλήψεις. Σὲ κουκουλικὸ ὄργιο καταστροφῆς, τὴν 15/3/07, ἔγιναν πέντε προσαγωγές. Τὰ πέντε ἐκεῖνα κουκουλοφορεμένα κοπρόσκυλα τῆς Ἐκάλης ἔφεραν στοὺς σάκκους ὅλα τὰ ἐγκληματικὰ σύνεργα. Ὅμως ἀπελύθησαν μὲ ἕνα ἐπιβραβευτικὸ χτύπημα στὸν ὦμο! Ἀραιὰ καὶ ποῦ γίνονται καὶ συλλήψεις – Ἀστυνομικὸς δήλωσε εὐθαρσῶς ὅτι, «Τὸ Ὑπουργεῖο δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ προβοῦμε σὲ συλλήψεις» (23/2/07)! –, μὲ τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα. Καθόλο τὸ ’06 συνελήφθησαν 140 ἀναρχικοί, κανείς τους δὲν καταδικάστηκε οὔτε καὶ ὑποχρεώθηκε σὲ ἀποζημίωση τῶν καταστροφῶν! Τότε οἱ ἀναρχικοὶ ἦταν περίπου 200. Ἐνῶ τὸ 1990 ἠριθμοῦντο σὲ 100. Σήμερα ὑπερβαίνουν τοὺς 1.500. Στρατὸς ἀδιστάκτων ρατσιστῶν φονιάδων ποὺ αὐξάνει σταθερά. Κατεβαίνει καὶ ἡλικιακῶς ἡ στελέχωση, ἀφοῦ ἀκούγεται νὰ συμμετέχουν, κατὰ τὶς κουκουλικὲς ἐχθροπραξίες, νεαροὶ δωδεκαετεῖς. Δὲν εἶναι μακριὰ ἡ ὥρα ποὺ θὰ ὀργανωθοῦν καὶ συμμορίες μικρῶν παιδιῶν, ὅπως στὴν Ἀγγλία.

Τὸ ἐρώτημα, ποὺ θέτει καὶ ἕνας ρηχόνους, εἶναι, Γιατὶ ἡ ἐξουσία δὲν καταδιώκει τὰ παμβδέλυκτα τοῦτα διαβόλια, ἐνῶ ἕναν παραβάτη ἑνὸς νόμου, τοῦ παραμικροῦ, μέχρι ποὺ τὸν φυλακίζει; Ἀσφαλῶς ἡ μεροληπτικὴ ἀντιμετώπιση εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων ἐρεθίζει τὸ πνεῦμα ἑνὸς ἀντάρτη. Ἡ δὲ ἀπάντηση, δωρικὴ καὶ ἀντιληπτή, εἶναι ὅτι ἐξουσία καὶ ἀντιεξουσιαστὲς συνταυτίζονται! Ἕνα ἐχθροπαθὲς δίπολο – μὴ ἀποκλειομένων καὶ ἄλλων πόλων ἐν σκοτίᾳ – ποὺ ἔχει στὸ μέσον τὸν ὑψηλόνοο Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν μάχεται ἀνελέητα, λυσσάρικα. Ἰδοὺ ὁ ρατσισμὸς καταστρέφων καὶ αὐτοπροστατευόμενος! Ὅμως θὰ τὸν τσακίσουμε τὸν ρατσισμό! Θὰ σφαδάζει τοῦ θανατᾶ, ὅπως ὁ σατανᾶς ποὺ τὸν χτύπησε ὁ ἀναστὰς Κύριος. Ἀλίμονο καὶ στοὺς κερατάδες συγγενεῖς, ἐξ αἵματος καὶ ἐξ ἀγχιστείας, διότι θὰ κληθοῦν νὰ ἀποζημιώσουν ὅ,τι κατέστρεψαν οἱ καταράσιμοι μπούληδές τους μὲ τὰ πάμπερς τους! Ὁ μοσσαντικὸς ἰνστρούχτορας διατάζει μὲ τὴν ἄχρωμη φωνή του: «Κάψτε τα ὅλα!». Ἂς μάθει ὅτι κάθε ἐμπρησμὸς ἑλληνικῶν κτήσεων ἀποζημιώνεται μὲ 500.000.000 euros.

Καὶ ἔτσι θὰ γίνει! Ἐὰν ὅλοι χτίζουμε καὶ κάποιες ἑκατοντάδες χαλαστῆδες μὲ τὴ μάσκα γκρεμίζουν καὶ καταστρέφουν ἐμπρηστικῶς, τότε ματαιοπονοῦμε. Ἐκτὸς ποὺ ὀφλισκάνουμε βλακεία. Πρέπον εἶναι νὰ ἐκμηδενίσουμε αὐτοὺς καὶ τοὺς ὑποστηρικτές τους – ὁ πρωθυπουργὸς Σαμαρᾶς εἶναι ὑποστηρικτής τους· εἶπε γάρ, πρὸ τῶν ἐκλογῶν, ὅτι, «Θὰ τοὺς βγάλουμε τὶς κουκοῦλες». Πέρασαν πέντε μῆνες, καὶ τίποτα! –, καὶ μετὰ ν’ ἀρχίσουμε νὰ χτίζουμε....

Ὁ ρατσισμὸς τῶν μισελληνικῶν ὑαινῶν δὲν ἐντοπίζεται μόνο στὴ δράση τῶν σάπιων τῆς κουκούλας, ἀλλ’ ἐπεκτείνεται σὲ ὄλους τοὺς τομεῖς. Ἡ δράση τῶν κουκουλειδῶν εἶναι ἡ πλέον ὁρατή, γι’ αὐτὸ τὴν ἀναφέρουμε, πάντοτε, πρώτη.

Πλὴν στὸ σκοτεινὸ σπήλαιο τοῦ μισελληνισμοῦ ἐμφωλεύουν καὶ ἄλλα δηλητηριώδη θηρία, τῶν ὁποίων τινὰ βγάλαμε στὸ φῶς. Ὁ ρατσισμὸς ποὺ ὀργανώθηκε κατὰ τῆς παιδείας προξενεῖ συστολὴ τῶν ἀγγείων καὶ ἄνοδο τῆς ἀδρεναλίνης. Τὸ μῖσος, μετ’ ἐμπαιγμοῦ, ποὺ παρατηρεῖται στὴν Πατρίδα μας κατὰ τῶν Πατρίων δὲν παρατηρεῖται σὲ καμιὰ χώρα. Μεθοδικὰ καὶ ἀθόρυβα, ἡ συμμορία τοῦ ἀκραίου μισελληνισμοῦ ὑπεξαίρεσε τὴ νεολαία μας. Γι’ αὐτὸ τὸ ἐθνοκτόνο ἔργο, ἐγὼ δὲν ἔχω νὰ προτείνω ἄλλη τιμωρία, τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν συντελεστῶν, πλὴν τοῦ ἱκριώματος. Σᾶς παραδίδω, ἂν θέλετε, τὶς τρεῖς πρῶτες γηρασμένες στὴν κακία ὄχεντρες: τὴ διεστραμμένη Ρεπούση, γέννημα ἰουδαίας· τὴν ἐξαχρειωμένη Φραγκουδάκη, ἐκ προσηλύτων ἰουδαία· τὴν οἰστρομανῆ Δραγώνα, «ἑλληνοποιημένης» ἰουδαϊκῆς οἰκογενείας, ποὺ ἀνάγεται στὴν πρώτη γενεὰ εἰσβολέων, ποὺ ἔγινε τὸ 1833, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Max Rothschild· ἄλλωστε μπορεῖτε νὰ δῆτε στὴν περίοδο τῶν ἐκπτώσεων, τὸ κατάστημα «Δραγώνα» νὰ στολίζεται μὲ ἑξάκτινα, ὅπως τὰ ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας καταστήματα τῶν ἰσλαμικῶν χωρῶν.

Πῶς ἐπιτρέψαμε σὲ τούτους τοὺς ἑλληνολέτορες τοῦ ὑπουργείου παιδείας νὰ κατευθύνουν στὸ σκοταδισμὸ τὰ ἑλληνόπουλα!

Ἂν ἰσχυρισθοῦμε ὅτι τὰ σαράφικα ἀποβλέπουν στὴν ὠμὴ ταπείνωση τῶν Ἑλλήνων, θὰ φανεῖ ὑπερβολή. Ὅμως ἐδῶ ὑποκρύπτεται ρατσισμὸς θηριώδης. Βλέποντας σὲ κάθε τετράγωνο ἀπὸ ἔνα σαράφικο, ἀσφαλῶς θ’ ἀναρρωτηθήκατε, τὶ φαινόμενο εἶναι τοῦτο. Ἐπιδιωκόμενος σκοπὸς αὐτῶν τῶν κλεφτομάγαζων εἶναι ἡ συγκέντρωση τοῦ χρυσοῦ, κάμποσοι τόννοι, οὔτως ὥστε νὰ στερηθοῦν οἱ Ἕλληνες τῆς δυνατότητος ἀσφαλοῦς συναλλαγῆς καὶ συνεπῶς ἐπιβιώσεως. Δὲν ἔχει ἀνάγκη ἡ ροτσιλδικὴ δυναστεία ἀπὸ λίγους τόννους πολυτίμων μετάλων, ἀλλὰ νηστικοὶ καὶ ταπεινωμένοι νὰ σέρνονται οἱ Ἔλληνες.

Ὁ Παρθενών, κορυφαῖο μνημεῖο τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπως τῆς Ρωμιοσύνης ἡ Ἁγία Σοφία, ἀποτελεῖ περιφανὲς κτίσμα τῆς παγκοσμίου κληρονομίας. Πλὴν ἡ UNESCO τείνει νὰ τὸ ἰδιοποιηθεῖ. Ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἑταιρεία τούτη ὁ Παρθενὼν ἀντιμετωπίζει ἕναν ἐχθρὸ πιὸ ἐπικίνδυνο: τὸν Μ. Κορρέ, ὅστις ἀφαιρεῖ μάρμαρα, τάχα πρὸς συντήρηση, τὰ ὁποῖα ἐξαφανίζονται μετά. Φοβᾶμαι πὼς θὰ χάσουμε τὸ κουρασμένο ὅμως σεβάσμιο ἀρχιτεκτόνημα, ὅπως χάσαμε τὸν κρόκο τῆς Κοζάνης ἀπὸ τὸν ἄλλο Κορρέ.

Εἶδος ρατσισμοῦ τῆς ὀξυτέρας μορφῆς, γνωρίζετε δά, εἶναι τὸ ἀραχνῶδες σύστημα τῶν μέσων μαζικῆς ἐπικοινωνίας. Ἐδῶ ἡ ρατσιστικὴ προπαγάνδα ἔχει προαχθεῖ σὲ ἐπιστήμη. Κυβερνοῦν οἱ καναλοτύραννοι καὶ καναλοδικτάτορες. Αὐτοὶ ἄγουν καὶ φέρουν τὸν λαὸ τῶν καναλοεξαρτημένων. Αὐτοὶ ρυθμίζουν τὴν κοινωνική, οἰκονομική, πολιτευματική, ἀκόμα καὶ τὴ θρησκευτικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν· κανεὶς δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ σταθεῖ ἀπέναντί τους. Φυσικὰ δὲν ἀναφερόμαστε στοὺς γνωστοὺς διευθυντές, τύπου Ἀλαφούζου, Μπόμπολα, Κυριακοῦ· αὐτοὶ δὲν εἶναι παρὰ μαριονέττες, ἀνδρείκελα νευρόσπαστα, ποὺ τὰ νήματά τους κινεῖ ὁ ἐντεταλμένος ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Rothschild ἐκπρόσωπός του ἀφέντης Μάτσας.

Βλέπετε δημοσιογράφους περιωπῆς, «φίρμες» ποὺ ἐλέγχουν τοὺς «πάντες»; Ὅμως ὁρισμένους, καὶ δὴ «τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα ποιοῦντας» (Ρωμ. ιστ΄ 17), τηροῦν στὸ ἀπυρόβλητο, δίκην ταμπού. Οὐδέποτε θὰ τοὺς «ἀκουμπήσουν», ὡς ἱερατεῖο ἀφεντικῶν. Τοιούτου μεγέθους αἰσχρὴ ταπείνωση δὲν ἀτένισε ποτὲ ὁ παντέφορος ἥλιος! Οἱ δημοσιογράφοι τοῦτοι δὲν ἐνεργοῦν αὐτοπροαιρέτως. Ἀκόμα καὶ τὸ «πάνελ» τῶν συνομιλητῶν δὲν ἐπιλέγουν οἱ ἴδιοι ἀλλ’ ὁ ἐπὶ τοῦ συντονισμοῦ σιωνιστής. Ἐν προκειμένῳ ἡ μαρτυρία τοῦ δημοσιογράφου Μ. Τριανταφυλλόπουλου εἶναι ἀποκαλυπτική: «Ποτὲ δὲν γνωρίζω μὲ ποιοὺς θὰ συνομιλήσω...» («Alter» 11/1/07)! Καὶ ἄν τύχει, κάποιος ἀπὸ τοὺς συνομιλητὲς ἑτοιμασθεῖ νὰ ἐκσφενδονίσει λόγο ἀποκαλυπτικό, ὁ ἐπὶ τῆς νευραλγικῆς «κονσόλας» σιωνιστὴς, ποὺ ἐλέγχει ἀσκαρδαμυκτί τὴ ροὴ τοῦ προγράμματος, θὰ ἀντιδράσει ἀστραπιαῖα, κατεβάζοντας τὸν διακόπτη στὴ δυσλειτουργία τοῦ διαύλου καὶ ὁ θεατὴς θὰ βλέπει στὴν ὀθόνη κύματα καὶ ἄλλα τινὰ καὶ θὰ ἀκούει ὑποχθόνιους ἤχους.

Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὶς 29 ἐν Ἑλλάδι τράπεζες, τοῦτες τὶς βδέλλες ποὺ ἀπομυζοῦν τοὺς χυμοὺς τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Τὰ κέρδη τους, ἀπὸ ἐκδοτικές, συναλλακτικές, χρηματιστηριακές, ἐπενδυτικές, τοκογλυφικὲς δραστηριότητες, ξεπερνοῦν τὰ 10 δις· χώρια τὶς κρατικὲς ἑνέσεις, τα 280 δις. Ἄν δὲν γνωρίζετε, μάθετε πὼς βασικός μέτοχος τῶν τραπεζῶν, ὅλων τῶν χωρῶν, καὶ τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἡ συναγωγή!

Τὰ μονοπώλια καὶ καρτέλ, ἄν νομίζει κανεὶς πὼς ἀφήνουν κάποιο κέρδος στὸν Τόπο μας, πλανᾶται! Πρόκειται γιὰ μαφιομοσσαντικὴ συμμορία ποὺ ἐκμεταλλεύεται ὠμὰ τὸν Λαό μας. Ὅ,τι προϊόν διαθέτουν ἐδῶ, αὐξάνουν τὴν τιμή του στὸ διπλάσιο, μέχρι καὶ πενταπλάσιο. Ὅμως κερδίζουν καὶ ἀπὸ τὸν μικρέμπορο. Σκεφθῆτε, φάρμακο γιὰ καρκινοπαθεῖς, πωλούμενο στὸ φαρμακεῖο 1.000 euros, ἐπιτρέπεται στὸν φαρμακοποιὸ νὰ κερδίσει 30 euros, ἀπὸ φάρμακο ποὺ τὸ προπλήρωσε στὴν ἰουδαιοεταιρεία πολλοὺς μήνες πρίν, καὶ χωρὶς νὰ γνωρίζει, ἂν θὰ τὸ παραλάβει. Ἕνα πακέτο τσιγάρα δὲν ἀφήνει παρὰ 5 λεπτὰ κέρδος στὸν περιπτεριοῦχο! Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τοὺς ἐφημεριδοπῶλες, ποὺ κερδίζουν δεκάρες ἀπὸ τὴν πώληση τῶν ἰουδαιοεφημερίδων καὶ ἰουδαιοπεριοδικῶν! Στοὺς δίσκους, μάλιστα, ἡ ἐκμετάλλευση εἶναι πολυμέτωπη. Οἱ ἰουδαιοεταιρεῖες δὲν ἐκμεταλλεύονται μόνο τοὺς καλλιτέχνες – Εἶπε ὁ Στ. Καζαντζίδης: «Τὸ τραγούδι ‘Δυό πόρτες ἔχει ἡ ζωή’ πουλήθηκε σὲ 500.000 δίσκους. Ἐγὼ πῆρα μόνο 800 δραχμὲς καὶ ἡ ἑταιρεία 180 ἑκατομμύρια» (ΕΤ – 3, 15/2/07) –, ἀλλὰ ἐκτοπίζουν καὶ τὰ καταστήματα πωλήσεως δίσκων, τὰ «δισκάδικα», ἀφοῦ διαθέτουν οἱ ἑταιρεῖες οἱ ἴδιες τὰ προϊόντα τους ἄνευ μεσάζοντος!

Αὐτὰ εἶναι δι’ ὀλίγων τὰ ἐν Ἑλλάδι κρατοῦντα, ἡ μελέτη τῶν ὁποίων καταδεινύει τὴ στοχοθεσία τῶν ὕπουλων ἐχθρῶν, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ  ρατσισμὸς λυσσώδης καὶ εἰδεχθής.

Φοβᾶμαι μήπως ἐπιχειρηματολόγησα ματαίως. 300 πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς ἀπεφάνθησαν ἐσχάτως (23/11/12), ὅτι οἱ Ἕλληνες, ποὺ πεθαίνουν τῆς πείνας, ποὺ αὐτοκτονοῦν ἀπὸ ἀπόγνωση, ποὺ ὑφίστανται βαθμιαῖο ἐκτοπισμό, ποὺ χάνουν τὴ γῆ καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά τους, βαρύνονται γιὰ τὰ ρατσιστικὰ φαινόμενα! Μὴ γελιόμαστε, συριζαῖοι ἡμιμαθεῖς κουμποῦρες εἶναι· εὐτελεῖς σαλτιμπάγκοι σκοταδιστές, φθηνὰ κομματόσκυλα εἶναι....

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως