Κατακλύζουν τὴ μικρὴ ὀθόνη τούρκικα serials

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 6:12 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Κατακλύζουν τὴ μικρὴ ὀθόνη τούρκικα serials

(Παναγιώτης Μαρίνος)

Ἀπάντηση : Ὄντως πρόκειται περὶ καταιγισμοῦ τουρκικῆς προπαγάνδας. Ὑπολογίζεται ὅτι 1.600.000 Ἕλληνες παρακολουθοῦν ἀνελλιπῶς τὶς τουρκοταινίες, ποὺ προβάλλονται ἐπὶ 12 ὧρες ἡμερησίως! Πρέπει νὰ ποῦμε, χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ προξενήσουμε τὴν ὀργὴ τῶν θεατῶν τῶν ὑψηλοῦ πολιτισμικοῦ περιεχομένου τουρκοταινιῶν, ὅτι ὅσοι παρακολουθοῦν ταινίες ὅπως Σουλεϊμάν τοῦ “Μεγαλοπρεποῦς” (ἄκου μεγαλοπρεπὴς ὁ βάρβαρος τουρκαλάς, ποὺ ἔσφαζε τοὺς ἀνθρώπους, σὲ καιρὸ εἰρήνης, σὰν κρεμμυδάκια!), πάσχουν ἀπὸ τουρκολαγνία. Πρόκειται γιὰ νόσο ἄκρως βλαβερή, ἥτις καὶ διασπείρεται ἀπὸ τὰ βοθροκάναλα ὡς ἐπιδημία καὶ ὡς ψύχωση. Τουρκολάγνοι: ἄνθρωποι, οἵτινες στὸ γονιδίωμά τους φέρουν τούρκικους χαρακτῆρες (τουρκόσποροι ἢ τουρκοεξάρτητοι)· ἐνδέχεται νὰ εἶναι ἁπλῶς ἑτεροσκεπτόμενοι καὶ κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὴν σκουπιδαρία τῆς καναλικῆς χούντας, χούντα ἐπικίνδυνη, μισελληνική, ἰουδαιοϋπαλληλική, ποὺ μὲ τὸ «prime time» κατευθύνουν τὰ πρόβατα στὴν τουρκοπροσκύνηση καὶ τὴν ἰουδαιολατρία.

Ὅσοι γνωρίζουν ἔστω καὶ λίγη Ἱστορία, τί ἔκαναν οἱ τοῦρκοι στὸ Γένος μας, πᾶν τὸ τούρκικο τούς προξενεῖ ἀπέχθεια.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως