ΞΓ΄ Σειρὰ ἐρωτήσεων συναφῶν

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 10:14 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΞΓ΄ Σειρὰ ἐρωτήσεων συναφῶν

Παρῆλθε ἤδη ἓν ἔτος ἀποστάσεως, ἀπὸ τὴν τελευταία ἀπάντηση ποὺ στείλαμε πρὸς ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἔθεταν κάποιες ἐρωτήσεις. Κατὰ τὸ διάστημα αὐτό, μᾶς ἐτέθησαν προφορικῶς ποικίλες ἐρωτήσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες κρίνουμε πώς θὰ πρέπει νὰ τύχουν ἀπαντήσεως, ἂν καὶ μερικὲς ἀπαιτοῦν ἐξειδίκευση. Οἱ ἐρωτήσεις ὅλες συναρθρώνονται σὲ ἕνα κοινὸ corpus, λόγῳ τῆς συγγενείας τοῦ περιεχομένου τῶν ἀπαντήσεων.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως