Ἡ μακρὰ οὐρὰ μερικῶν ἀεροπλάνων ...

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 5:54 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ἡ μακρὰ οὐρὰ μερικῶν ἀεροπλάνων ἐνισχύει τὶς ὑποψίες περὶ εἰδικοῦ ραντίσματος τῶν πολιτῶν

(Ἐρώτηση ἀπὸ  πολλούς)

Ἀπάντηση :  Ἡ ἐρώτηση τούτη ἔρχεται πρώτη κατὰ πυκνότητα, συνεπῶς καὶ κατὰ σειράν. Ἀσφαλῶς μιὰ ἀσυνήθιστη οὐρὰ ὑδρατμῶν πολλῶν χιλιομέτρων, ποὺ ἐκπέμπεται ἀπὸ ἕνα ἀεροπλάνο, δὲν συνάδει μὲ τὴ γνώση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὶς ἐξατμίσεις τῶν συνήθων ἀεροπλάνων, ποὺ σχηματίζουν τὴν οὐρὰ τοῦ ἀεροπλάνου γιὰ λίγες ἑκατοντάδες μέτρα, καὶ μετὰ ἐξανεμίζονται. Ὅμως στὴν περίπτωση ποὺ ἐξετάζουμε ἡ οὐρὰ ἐκτείνεται ἀπὸ Ἀθήνα μέχρι Λαμία. Ἑπομένως ὅσοι εὐλόγως ἀνησυχοῦν, πὼς κάποιος πόλεμος γίνεται ἀπὸ ἀέρος ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων, ἔχουν δίκαιο. Ἄλλωστε, ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἐπιστημονικῶς καὶ δημοσιογραφικῶς ὅτι εἰδικὰ ἀεροπλάνα ἀδειάζουν στὸν οὐρανὸ τόννους ἐπὶ τόννων ὑγροποιημένα βαρέα μέταλλα. Μερικές, μάλιστα, φορές, ἡ πυκνότητα τῶν πτήσεων τῶν τοιούτων ἀεροπλάνων εἶναι τέτοια ὥστε νὰ φαίνεται σὰν ἀερομαχία! Ἐγώ, μὴ ὢν εἰδικὸς ἐπὶ τοῦ θέματος, «πάντα ἀκηκοώς καὶ καθ’ ἑαυτὸν ἐπεσκεμμένως τὲ καὶ νηφόντως βεβασανικώς» (Ἁγ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος ΚΕ΄ 3), κατέληξα στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ μισητοὶ ἐχθροί μας μᾶς δηλητηριάζουν. Ἀπὸ δῶ οἱ ἡμικρανίες καὶ ἡ ἀστάθεια! Στερεώθηκα περισσότερο στὴν ἄποψή μου ἀπὸ τὸ μὴ παρορατέο ex silentio ἐπιχείρημα, ὅτι, γιὰ νὰ μὴ παρουσιάζεται ὁ χημικὸς παρασκευαστής, ἤ ὁ πιλότος, νὰ ἐπιβεβαιώσουν ἤ νὰ διαψεύσουν τὸ γεγονός, συμπεραίνουμε πὼς τὴν ἀτσάλινη σιγὴ ἐπέβαλε ἡ μαφιόζικη ἀράχνη τοῦ Rothschild! Τὰ δὲ μέταλλα – λένε πὼς εἶναι ὑγροποιημένο ἀλουμίνιο – συνεχίζουν κατὰ τόννους νὰ μετεωρίζονται στὴν ἀτμόσφαιρα....

Ὅμως νὰ ἀποδώσουμε δόξα στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ποὺ μετατρέπει σὲ «βέλη νηπίων» (Ψαλ. ξγ΄ 8) τὰ θανατηφόρα ὅπλα τῶν ἐχθρῶν. Μὲ τὰ ραντίσματα ποὺ κάνουν στὴν Ἑλλάδα – στὸ ἰσραὴλ καὶ σὲ ἄλλες «εὐνοούμενες» χῶρες αὐτὸ δὲν συμβαίνει! –, θὰ εἴχαμε, ὣς τώρα, ἐξαφανιστεῖ. Ὅμως ζοῦμε καὶ θὰ ἐπιζήσουμε, καὶ θὰ τοὺς ἀνταποδώσουμε τὰ ἴσα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως