Περὶ «ἀποδείξεων»

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012 6:37 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περὶ «ἀποδείξεων»

(τέσσερις φίλοι)

Ἀπάντηση : Τὰ καθάρματα ποὺ κάθισαν στοὺς ὤμους μας, σὰν σοβιετικοὶ κομισσάριοι (ἄλλωστε, οἱ περισσότεροι ὑπῆρχαν ἐνταγμένοι σὲ κομμουνιστικὲς σέκτες) ἐκδίδουν σωρηδὸν τὶς ἀντιλαϊκὲς διατάξεις, λὲς καὶ ἀπεθύνονται σὲ ποίμνιο ἀμνοεριφίων. Εἶναι ἐκπληκτικό, τὶ συλλαμβάνει ὁ σάπιος ἐγκέφαλός τους, ἀποβλέποντας στὴν ταπείνωση τοῦ Λαοῦ.

Αὐτὸ δὲ ποὺ ἑτοιμάζουν τὰ τσακάλια τῆς ἐξουσίας εἶναι ἕνα νομοσχέδιο ἀχαρακτήριστο, τοῦτο: σὲ περίπτωση ποὺ ἕνας θαμών, σὲ ἑστιατόριο ἤ καφέ, δὲν λάβει ἀπόδειξη, νὰ φεύγει ἐλεύθερος ἀπὸ τὴν ὑποχρέωση νὰ καταβάλει τὸ τίμημα! Πρωτάκουστο! Λένε πὼς τὸ μέτρο αὐτὸ ἐφαρμόστηκε στὴν Κροατία, ὅμως ἀμφιβάλλω.

Οἱ μακιαβελλικοὶ κῦνες, ὑποβασταζόμενοι ἀπὸ τὸν κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ τὸ «εὐρωπαϊκὸ» ἰουδαιομάνι, εἰσάγουν τὸν Λαὸ σὲ ἐμφύλιο αὐτοαναίρεση, ἀφοῦ προτρέπουν τοὺς πολίτες σὲ πράξεις αὐτοδικίας. Ἀντίθετα γιὰ τὰ παλιόσκυλα τῆς τραπεζικῆς μαφίας ἁπλώνουν δίχτυ προστασίας, τοὺς δωρίζουν καὶ 280 δίς € ! Πῶς θὰ ξεφύγετε τὴν ὀργὴ τοῦ Λαοῦ σημίτες καὶ κουβέλοι τρῶκτες;

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως