Οἱ προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τήν Πόλη εἶναι κοντά;

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010 1:12 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Οἱ προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ γιά τήν Πόλη εἶναι κοντά; 

(Εὐφροσύνη)

Ἀπάντηση: Βεβαιότατα! Ἐγγίζει ἡ ὥρα ἀνατροπῆς τῶν κακῶς κειμένων καί πλήρους ἀλλαγῆς τοῦ γεωστρατηγικοῦ χάρτη. Ἐκεῖνοι, πού τώρα ἀρχηγεύουν στίς μάζες τυραννικῶς καί ἀπανθρώπως, θά ἐκμηδενιστοῦν. Θρησκεῖες θά κατεδαφιστοῦν καί οἱ ὑπεροπτικοί ἀφέντες θά ἐξαφανισθοῦν. Καθοριστική ἀλλαγή θά ἐπέλθη μέ τήν ἀνατροπή τοῦ γεωγραφικοῦ status, ὅταν θά πραγματοποιηθῆ ἡ μεταστοιχείωση τοῦ χάρτη τῆς Τουρκίας σέ ἑλληνικό ἔδαφος, ὅπως ἦταν ἔκπαλαι. Σέ λίγους μῆνες Τουρκία δέν θά ὑπάρχει! Ὁ ὅσιος Πατήρ Κοσμᾶς θά ἐπαληθευθῆ, ὅπως ἔγινε καί μέ τίς προφητεῖες ἐκεῖνες τοῦ Ἁγίου πού ἐκπληρώθηκαν.

1 σχόλια :

αικατερίνη είπε...

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και βλέπω την Τουρκία να υπάρχει ακόμα. Να ανησυχήσω ή απλά μας διαβεβαιώσατε για να νιώθουμε την ελπίδα μέσα στους τόσο δύσκολους καιρούς που ζούμε;

10 Ιουλίου 2011 - 5:18 π.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως