Ποιοί ἐλέγχουν τό ΔΝΤ;

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010 1:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

(Νίκος, Ἱεροσπουδαστής)

Ἀπάντηση: Αὐτά πού παραθέτεις εἶναι γνωστά.  Ὅμως θά μᾶς πῆς γιά τό σατανόγαπτο ταλμούδ καί τή μαφιόζικη δυναστεία τῶν Rothschilds; Ἐπίσης, θά μᾶς πῆς, ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ἀποκρύβεις τό ὄνομά σου καί τό θρήσκευμά σου; Ἄν δέν γνωρίζης, μάθε πώς ὅσοι φαρισαῖοι προσποιοῦνται τούς φιλαλήθεις, αὐτούς τούς τιμωρῆ ὁ Ἰησοῦς Χριστός…!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως