Γιατί ἐνῶ τό Ἅγιο Ὄρος γνωρίζει τήν ἀλήθεια γιά πάρα πολλά θέματα δέν μιλάει;

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010 2:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Γιατί ἐνῶ τό Ἅγιο Ὄρος γνωρίζει τήν ἀλήθεια γιά πάρα πολλά θέματα δέν μιλάει στούς πιστούς; 

(Κωνσταντῖνος)

Ἀπάντηση: Τό Ἅγιον Ὄρον ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ φάρος τῶν ἐν ὀμίχλῃ καί θυέλλῃ πορευομένων. Ὅμως, ὅπως σέ κάθε συλλογική συγκρότηση, ἔτσι καί ἐδῶ, παρατηροῦνται οἱ ἐπί τῆς κορυφῆς συμβατικότητες καί ἡ τῆς βάσεως ἐπαγρυπνοῦσα συνείδηση. Ἐμεῖς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στή βάση· γιά νά μή ἐγείρεται ἡ βάση σημαίνει πώς δέν ὡρίμασε ὁ καιρός. Πρέπει ὅμως νά γνωρίζεται πώς γιά τήν ἐξαγορά τῶν Ἁγιορειτῶν διετέθησαν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μεγάλα κονδύλια, μέ σκοπό νά δημιουργηθῆ κατάλληλο κλῖμα ἐνδοτικότητος, μία νάρκη θανατηφόρα γιά τή μοναστική συνείδηση. Ὁ πακτωλός τοῦ χρήματος πού ἄρχισε ὕποπτα νά ἀρδεύη τίς ἱερές Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, διεμόρφωνε καθεστώς ἐξαρτήσεως. Ἀντιλαμβάνεστε, ὁ μοναχισμός πού βραβεύεται ὡς ἡ ἐμπροσθοφυλακή τοῦ Χριστιανισμοῦ, πρέπει νά ζῆ καί νά κινῆται στά πλαίσια τῆς πτωχείας, ἔστω τῆς ἐκ τῶν ἐνόντων οἰκονομικῆς αὐτάρκειας: Οἱ μοναχοί ἐξαιρέτως πλουτίζουν «τῇ Ἐκείνου πτωχείᾳ» (Β΄ Κορ. ή΄ 9) καί «ὡς πτωχοί –τό παράδοξο– πολλούς δέ πλουτίζοντες».

1 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

για να καταλαβει και ο λαος πεστε το απλα

7 Ιουλίου 2010 - 3:26 μ.μ.

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως