Φοβᾶμαι πώς ἡ κατατριβή μέ τή φιλολογία τῆς «Τάκλα-Μακάν», θολώνει τή διάνοιά μας

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010 3:34 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Φοβᾶμαι πώς ἡ κατατριβή μέ τή φιλολογία τῆς «Τάκλα-Μακάν», θολώνει τή διάνοιά μας

(Μαρίνα, Ἀθῆναι)


Ἀπάντηση: Ὄντως! Ἡ Takla-Makan, νῦν ἀμμώδης ἔκταση κείμενη στό λεκανοπέδιο Sinkiang Uygur, διαστάσεως ἴσων μέ τή Μαδαγασκάρη, στή Δυτική Κίνα, ὑπῆρχε ζωντανή ἑλληνική ἀποικία, πού ἵδρυσε ὁ Μεγαλέξανδρος, ἀλλ’ ἐρημώθηκε, πρό πολλῶν αἰώνων, ἀπό κάλυψη ἄμμου. Ἐδῶ, στήν ἀπάνθρωπη καί ἀφιλόξενη τούτη σαχάρα, ὁ ἰουδαϊκός τσαρλατανισμός καί τά φερέφωνά του τοποθετοῦν τό «λευκό ἱερατεῖο», τούς «ἰλλουμινάτι» καί τούς ἡγέτες τῆς παγκοσμίου ἀράχνης.

Ὅμως πρόκειται περί μεγάλης ἀπάτης, περί συστήματος ἀντιπερισπασμοῦ, διά τοῦ ὁποίου γίνεται συγκάλυψη τῆς δραστηριότητος τῶν κεφαλαιοκρατῶν καί μετάθεση τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν ἀνοήτων, ἀπό τίς κεφαλαιοκρατικές κτήσεις στήν κινέζικη ἔρημο.

Ἀλλά δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἀνατρέχη κάποιος στήν Takla-Makan, ἤ, τό χειρότερο, νά ἐκτοπίζη τή δράση τῶν δαιμονοπαρμένων στή μακρινή Κίνα. Ἄς καταγράψη τά πολλές ἑκατοντάδες ροτσιλδικά καταφύγια, στήν Φρανκφούρτη, τή Βιέννη, τό Παρίσι, τό Λονδῖνο, τή Νάπολη, τή Βοστώνη, τή Νέα Ὑόρκη, τά Barbados τῆς Καραϊβικῆς.

Ἄς μή πηγαίνη μακριά. Ἄς περιεργασθῆ τίς ἐν Ἑλλάδι περιμαντρωμένες ἐπαύλεις, στήν Κηφισιά, Ἐκάλη, Βάρκιζα, Πανόραμα καί ἀλλαχοῦ. Χλιδάτες κτήσεις ἰουδαίων ἑκατομμυρίων ἐκταρίων! Δέν θά γνωρίζη, βεβαίως, ὅτι ἐδῶ στήν Πατρίδα μας, ἡ ροτσιλδική ἀράχνη κατέχει δύο καταφύγια: ἕνα στή Βόρεια Κέρκυρα καί ἄλλο στόν νομό Εὐρυτανίας. Τοῦτο τό τελευταῖο εἶναι πού ἐκρίθη νά στεγάση τόν κορυφαῖο τῆς ροτσιλδικῆς δυναστείας καί πυραμίδας. Ἐπελέγη δέ ὁ τόπος τοῦτος λόγῳ πού ἀναγνωρίζεται ὡς ὁ καθαρότερος τῆς Εὐρώπης. Δύο κτίρια δεκαπενταώροφα ὑπό τήν γῆν, ἐπενδυμένα πλούσια μέ τόνους χρυσοῦ καί ἀδαμάντων! Καί στίς στέγες τους, ἑλικοδρόμια. Νά σημειώσουμε, ἐνῶ στό καταφύγιο τῆς Κέρκυρας πραγματοποιοῦν δεξιώσεις, καλῶντας ἐπιφανεῖς “goim”, ἀντίθετα, στό καταφύγιο τῆς Εὐρυτανίας δέν δέχονται ποτέ κανέναν!

Εὐχόμαστε νά γνωρίζη πώς ὅλα τά ἰουδαϊκά κτίσματα, πολλῷ μᾶλλον τά ροτσιλδικά, κοινωνοῦν μεταξύ τους δι’ ὑπονόμου. Ἡ δέ συναγωγή τῆς ὁδοῦ Μελιδόνη, στήν Ἀθήνα, ἐξάγει στόν σταθμό τοῦ μετρό, στό Μοναστηράκι.

Λοιπόν ἀναζητῆστε ἐδῶ τήν «Τάκλα-Μακάν», καί ὄχι σέ παραπλανητικές, διδαχές πού πλήττουν θανάσιμα τήν ἀκεραιότητα τῆς ἀληθείας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως