Εὖλογἧτε πάτερ ὄ Θεός νά σᾱς δίνει δύναμη καί κουράγιο στό ἔργο σας.

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010 2:00 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Αρχοντοχωριάτης : Εὖλογἧτε πάτερ ὄ Θεός νά σᾱς δίνει δύναμη καί κουράγιο στό ἔργο σας.

Ἀπάντηση: Εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς εὐχές σας. Τίς θησαυρίζω στό πνεῦμα μου ὡς ἐφόδιο φιλαδέλφου ἐνδιαφέροντος. Ἀντεύχομαι κι ἐγώ πρός τό πρόσωπό σας σωματική ὑγεία, ψυχική εἰρήνη, πνευματική κατάρτιση.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ έκφράζεστε κοσμίως