Περί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

Τετάρτη 21 Ιουλίου 2010 7:59 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί Μεγάλου Ἀλεξάνδρου

(Γιῶργος, Σέρρες)


Περί Ἀντιχρίστου

7:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἑρώτηση : Περί Ἀντιχρίστου

(Γιῶργος, Σέρρες)

Περί Ολυμπίων θεῶν

7:31 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί Ολυμπίων θεῶν

(Γιώργος, Σέρρες).


Έν ὄψει τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως....

6:58 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : α΄) Γιατί, ἐν ὄψει τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, μειώθηκαν οἱ μισθοί τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων; β) Γιατί ἡ σημερινή κυβέρνηση, παρόλο πού ἐπαγγελλόταν «κοινωνική δικαιοσύνη» ἔκοψε κεκτημένα δικαιώματα...;

(Βασιλική Μουρατίδου)

Ποιοί δολοφόνησαν τούς ἀδελφούς Κέννεντυ;

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2010 10:38 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί δολοφόνησαν τούς ἀδελφούς Κέννεντυ; 

(Χρῆστος, Βόλος)

Περί τῶν ἐξεικονισμῶν Τραχωνίου Κύπρου

10:33 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί τῶν ἐξεικονισμῶν Τραχωνίου Κύπρου

(Γιῶργος, Σέρρες)

Τόν τελευταίο καιρό ἔχω άκούσει άπό γνωστούς ότι γέροντες ...

10:27 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση  : Τόν τελευταίο καιρό ἔχω άκούσει άπό γνωστούς ότι γέροντες στό Άγιον Όρος είπανε να περιμένουμε μεγάλο κακό στην Έλλάδα! Ίσχύει κάτι τέτοιο; Άν ναί, τί είδους κακό; Οἰκονομικού ἤ στρατιωτικού περιεχομένου; 

(Γιώργου)

Περί φεμινισμοῦ

10:17 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Περί φεμινισμοῦ

(Χρῆστος)


Στήν ἀντίληψή μας ὑπέπεσαν κάποιες δοξασίες πού κρίνω σκόπιμο νά τίς ἀναφέρω...

9:55 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Στήν ἀντίληψή μας ὑπέπεσαν κάποιες δοξασίες πού κρίνω σκόπιμο νά τίς ἀναφέρω. Ἡ α’, ὅτι ἡ Καινή Διαθήκη ἐγράφη τυχαίως στήν ἑλληνική γλῶσσα· β’, ὅτι στήν Ἐκκλησία παρατηρεῖται στατικότης, λόγῳ ἀπηρχαιωμένων ἀντιλήψεων· γ’ ὅτι ὁ ἐμφανιζόμενος στήν Παλαιά Διαθήκη Γιαχβέ εἶναι ὁ ἄναρχος Πατήρ· δ’ ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπαντᾶται στό βιβλίο τῆς «Γενέσεως», ὡς «ρονάχ ἐλλοχίμ»

(Μαρίνα, Ἀθήναι)