15. “Ἀνεξήγητη„ ὑποστήριξη πρός τό ἰσλάμ

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 5:38 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "15. “Ἀνεξήγητη„ ὑποστήριξη πρός τό ἰσλάμ"

ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 14

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 3:40 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 14"

ΕΝΘΕΤΟ ἀρ. 13

Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 1:26 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 13"

14. Tὸ ἰσλὰμ εἶναι κατασκεύασμα ἰουδαίων

1:23 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "14. Tὸ ἰσλὰμ εἶναι κατασκεύασμα ἰουδαίων"

ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 12

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 12:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 12"

ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 11

Τρίτη 4 Απριλίου 2017 4:13 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 11"

13. Τὸ ἰσλὰμ εἶναι ἀντιχριστιανικό

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 3:59 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "13. Τὸ ἰσλὰμ εἶναι ἀντιχριστιανικό"

ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 10

3:57 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 10"

12. Αἱρέσεις καὶ αἱρετικὲς παραφυάδες στὸν μωχαμετανισμό

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 1:25 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "12. Αἱρέσεις καὶ αἱρετικὲς παραφυάδες στὸν μωχαμετανισμό"

ΕΝΘΕΤΟ ἀρ. 9

1:20 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 9 "

11. Ἡ Ἄσκηση Τοῦ Τζιχάντ

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 12:55 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "11. Ἡ Ἄσκηση Τοῦ Τζιχάντ"

ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 8

12:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΕΝΘΕΤΟ, ἀρ. 8 "