ΘΡΙΑΜΒΩΝ ΑΡΧΗ...

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 1:26 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Τετάρτη 14 Ἰουλίου 2021: ἡμέρα σταθμὸς στὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ τὴ Χριστιανικὴ ἐσχατολογία, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ὀργάνωσαν τὴν πρώτη διαδήλωση ἐναντίον τῆς προδοτικῆς καὶ μισελληνικῆς κυβερνήσεως τοῦ τζουγκασβίλι, ὁ ὁποῖος, ἐπὶ μία διετία ὠθεῖ τὸν Λαὸ στὴν ἐκμηδένιση. Ἐκεῖ ποὺ φανταζόμασταν ὅτι ὁ Λαός μας κατήντησε πολτός, χρησιμοποιούμενος σὲ ἐκμαγεῖα μισελλήνων μὲ σκοπὸ τὴ διαμόρφωση ἐξαρτημένων καὶ ἐθελοθανάτων, ὑπανθρώπων. Ἡ διαδήλωση αὐτὴ ἂς ἐκληφθῆ, παρακαλῶ, ὡς ἀπαρχὴ τῆς καταλύσεως καὶ ἐκθεμελιώσεως τοῦ σατανιστικοῦ καθεστῶτος· καὶ ἂς ὑψωθῆ σὲ ἐπαναστατικὴ ἀρχετυπία ἑλληνικῆς τε καὶ κοσμοϊστορικῆς σημασίας.

Ὅμως μὴ ἐπαναπαύονται οἱ ἐξεγειρόμενοι, ἀφοῦ οἱ ἐχθρέλληνες, ποὺ ὑπέσκαπταν ἐπὶ ἔτη τὴν ὕπαρξή μας, ἔχουν ριζώσει καὶ μᾶς κατευθύνουν πρὸς τὸ χάος. Καὶ θὰ ἀντιδράσουν οἱ ἐχθροί μας καταστροφικῶς. Πρέπει νὰ εἴμαστε σὲ ἑτοιμότητα, διότι οἱ ροτσιλδίτες θὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν πολυτρόπως. Θὰ θελήσουν νὰ μᾶς προξενήσουν, διὰ τοῦ HAARP, μεγάλες καταστροφές: σεισμούς, ἐμπρησμούς, τσουνάμι, καταιγίδες, ἀκόμα καὶ ἀλλοίωση τῆς καταστάσεως τῆς πανίδος. Ἤδη διέσπειραν στὴ Χώρα εἶδος τέττιγος (τζιτζίκι), χρώματος πρασίνου, ποὺ σκίζει τὴ σάρκα τοῦ ἀνθρώπου, μὲ σκοπὸ τὴν αἱμοληψία, μαζὶ μὲ δριμὺ πόνο. Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι: ὁ βασιλιὰς Rothschild ἑτοιμάζει, γιὰ μᾶς ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ ἔθνη, τὴν ἀσύμμετρη ἀπειλή, μία σειρὰ ὑποχθονίων δολιοφθορῶν, χαρακτηριζομένων ὡς Βιολογικὸς πόλεμος.

Γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ σχεδίου αὐτοῦ στὴν Ἑλλάδα, ὁ γυφτορότσιλντ ἐπέλεξε δύο δαιμονομανῆ ζωύφια, τὸν τζουγκασβίλι (προσωνύμιο τοῦ Στάλιν, ὡς υἱοῦ τοῦ ἰουδαίου) καὶ τὴν κρουπσκαγια (γενεαλογικὸ ἐπωνύμιο τῆς ἀποτρόπαιας συζύγου τοῦ Λένιν, ὡς κόρης τοῦ ἰουδαίου Κρούπ). Τοῦτα τὰ δύο βδελύγματα τοποθέτησε ὁ αἱμοπότης γυφτοβασιλιὰς στὴ θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς ΠτΔ, ἐν Ἑλλάδι. Ἐν συνεχείᾳ οἱ κατὰ τόπους ἀξιωματοῦχοι τοῦ σατανολάτρη τούτου ἀναλαμβάνουν τὴ στελέχωση τῶν θέσεων μὲ ἄτομα διεφθαρμένα καὶ ἐθελόκακα. Μάλιστα, τόσο διεφθαρμένα, ἐξαγοράσιμα καὶ ἀσυνείδητα, ὥστε νὰ δημιουργεῖται ἔκπληξη. Σκεφθῆτε ὅτι τὸ σῶμα τῶν δικαστικῶν Ἑλλάδος εἶναι τόσο ἐξαχρειωμένο, τόσο σαπρό, ὥστε ἡ Ἕνωση δικαστῶν Εὐρώπης τὸ ἀπέπεμψε ὡς ἐξευτελισμένη συμμορία!

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου, φοβᾶμαι πὼς εἶναι ἄξιοι τῆς τύχης τῶν δικαστικῶν. Αὐτοί, ὄντες πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀντὶ νὰ διεγείρουν τὰ τέκνα τους κατὰ τῆς θανατερῆς συνωμοσίας τοῦ ἐμβολίου, τὰ προτρέπουν νὰ πεθάνουν αἰσχρῶς διὰ τοῦ ἐμβολίου! Μάλιστα μὲ πάθος καὶ ἀπειλές. Γίνεται γὰρ φανερὸ ἀπὸ τὰ λεγόμενα τῶν ἁγίων ἀρχιερέων – τῶν: Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου, Δωδώνης Χρυσοστόμου, Πειραιῶς Σεραφείμ, Ἰλίου Ἀθηναγόρου, Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, Ἀργολίδος Χρυσοστόμου, Κηφισίας Κυρίλλου, Τρίκκης Χρυσοστόμου, Σταγῶν Θεοκλήτου, Δημητριάδος Ἰγνατίου, Νεαπόλεως Βαρνάβα, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου, Ἀρκαλοχωρῖου Ἀνδρέου –, ὅτι τὸ βεβηλωτικὸ καὶ θανατηφόρο ἐμβόλιο εἶναι σωτήριο, ἥμαρτον, Κύριε!

Ποῦ νὰ ἀκούσουν τὴν Εὔη Κιαγιὰ ποὺ συνιστᾶ: "Ὁ κόσμος πρέπει νὰ γυρίσει τὴν πλάτη του στὰ ἐμβόλια!". Ἤ τὸν καθηγητὴ Δημ. Ἀντωνίου ποὺ ἀποφαίνεται ὅτι "τὸν ἰὸ μεταδίδουν οἱ ἐμβολιασμένοι", διότι οἱ φαρμακοὶ τοῦ Rothschild ἐπιδιώκουν, μὲ τὸν κορονοϊό, ἢ τὸ ἐμβόλιο νὰ πεθάνουν παγγενεὶ οἱ Ἕλληνες. Οἱ δὲ ἅγιοι ἀρχιερεῖς ὑποβοηθοῦν σ' αὐτό. Ἂς κρίνει ὁ φιλοδίκαιος νοῦς, ἂν ἡ στάση αὐτὴ τῶν ἐπισκόπων δὲν εἶναι ἀντεθνικὴ καὶ ἀντιχριστιανική. Τοὺς Ἁγίους Παΐσιο καὶ Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας ποὺ βροντοφωνάζουν, "Ὄχι στὸ ἐμβόλιο!" Ἄλλους Πατέρες σοφοὺς καὶ ἁγίους, τοὺς ὁποίους οἱ ἅγιοι τοῦτοι ἀρχιερεῖς καταδιώκουν ἀπροσχημάτιστα.

Διερωτᾶται ὁ κάθε πιστός: Γιατὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἱερεῖς ποὺ τοὺς ἀκολουθοῦν κακῶς, προτρέπουν παραπειστικῶς στὸν ἐμβολιασμό; Καὶ γιατὶ παθιάζονται ἐναντίον τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἐμβολιασθοῦν;

Στ' ἀλήθεια, γιατὶ παθιάζονται; γιατὶ συντάσσονται μὲ τοὺς σατανιστὲς ἐξουσιαστὲς ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς πεθάνουν διὰ τοῦ ἐμβολίου; Καὶ γιατὶ καταδικάζουν τοὺς πατριῶτες ποὺ ἀποποιοῦνται τὰ ἐμβόλια; Μάλιστα, χρησιμοποιοῦν λέξεις ὑβριστικὲς καὶ εἰρωνικὲς ἐναντίον τῶν ἀνεμβολιάστων. Τοὺς ἀποδίδουν ψυχικὸ νόσημα καὶ τοὺς μέμφονται μὲ λόγια τοῦ πεζοδρομίου. Εἶναι τόσο τυφλωμένοι ποὺ δὲν βλέπουν ὅτι ἡ ροτσιλδικὴ ἀράχνη ὁδηγεῖ τὸ Γένος μας στὸν θάνατο;

Τὸ ἐρώτημα τίθεται ἔντονο: Γιατὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς ὑποστηρίζουν θέσεις αὐτόχρημα ἀντιχριστιανικὲς καὶ μὲ κόστος βαρύ; Ποιὸς τοὺς ὑποκινεῖ νὰ διακινδυνεύουν τὴν ἐκμηδένιση τοῦ ποιμνίου τους καὶ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, τασσόμενοι στὸ πλευρὸ τοῦ ροτσιλδίτικου ἑσμοῦ; Στὸ παράδοξο, ἅμα καὶ συγκλονιστικό, φαινόμενο δίδονται τρεῖς ἑρμηνεῖες: α)οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς ἔχουν ἐνταχθεῖ στὴ μασονία· β) ἐξαγοράστηκαν μὲ πολὺ χρῆμα· γ) διατελοῦν ὑπὸ τρομοκρατικὸ καθεστώς, ἀπειλούμενοι μὲ ἀποκαλύψεις μυστικῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς τους. Ὅποιο καὶ νὰ εἶναι τὸ αἴτιο, οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ποὺ συντάσσονται μὲ τοὺς λαθροϊουδαίους ἐξουσιαστές, τοποθετούμενοι ἐθχρικῶς ἀπέναντι τῶν πιστῶν, θὰ πρέπει νὰ κρεμάσουν τὸ ὠμοφόριό τους, ἰδιωτεύοντες πλέον. Δὲν ἀπομένει στὸν Ὀρθόδοξο χριστιανὸ παρὰ ἡ προσφυγή του στοὺς ἀποτειχιζομένους.

Θαυμάζουμε παρεκβατικῶς πῶς ὁ τζουγκαζβίλι στέλνει ὑπουργούς του σὲ κάθε ἀρχιερέα (τὸ εἴδαμε μὲ τὸν Πέτσα, ποὺ τὸν ἔστειλε στὸν μητροπολίτη Εὐρυτανίας Γεώργιο), νὰ προπαγανδίζουν ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου. Ὁμοίως πράττουν καὶ μὲ τοὺς ἐργοστασιάρχες, τοὺς ὁποίους ἀναγκάζουν νὰ πιέζουν τοὺς ἐργάτες τους νὰ ἐμβολιάζονται. Ὅμως τοὺς ὁμοθρήσκους τους, ἀλλὰ καὶ μασόνους, γιεχωβίτες, κομμουνιστές, ναζιστές, κουκούλους, μωχαμέτες, τηροῦν μακρὰν τοῦ ἐμβολίου καὶ τοῦ test!

Νὰ μᾶς ἐπιτραπῆ νὰ ἀπευθύνουμε καὶ μία παραίνεση πρὸς τοὺς πολεμίους τῶν δημαγωγῶν καὶ τῶν ἐμβολιοφρόνων. Ὁρισμένοι ἐξ' αὐτῶν συνδέουν τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ μὲ τὸ "Ὁλοκαύτωμα". Εἰδικὰ τὸν συνδέουν μὲ τὸν "Doctor" (ὅπου doctor ἐκεῖ ἰουδαῖος!) Μένκελε, τὸν ναζὶ ἰατρὸ ποὺ προέβαινε σὲ θανατερὰ πειράματα αἰχμαλώτων. Σημειώνουμε ἐμφατικῶς ὅτι ὁ Μένγκελε ἦταν ἰουδαϊκοῦ θρησκεύματος.

Ἄλλη παραίνεση νὰ ἀπευθύνουμε πρὸς τοὺς μωροὺς ἐκείνους χριστιανοὺς ποὺ εἰσέρχονται μὲ φίμωτρο στὸν ἱερὸ Ναό. Νὰ τοὺς ποῦμε νὰ τὸ ἀπορρίψουν, διότι γίνονται αἴτιοι βλασφημίας: "Ἡ μασκοφορία στοὺς ναοὺς ἀποτελεῖ αἵρεση" (π. Στυλιανὸς Καρπαθίου). Ἂς διακρατοῦν τὴν ἀκεραιότητα ἀπέναντι τοῦ Κυρίου ἡμῶν καὶ ἂς παύσουν τὴν πρόκληση τῆς μασκοφορίας, διότι τὸ τέλος ἐγγίζει, ἡ μέγγενη συσφίγει καὶ ἀλοίμονο σὲ ὅποιον ἀρνεῖται νὰ ἀποπηδήσει.

21 Ἰουλίου 2021

δ.μ.

Υ.Γ.: Ὁδηγοὶ φορτηγῶν ἀγαπητοί μας, νὰ ξέρετε μὲ τὴν ἀπεργία ποὺ ἑτοιμάζετε, θὰ δώσετε μεγάλη ὤθηση στὴν ἐξέγερση τῶν ὄντως Ἑλλήνων καὶ θὰ συντελέσετε ἀποφασιστικὰ στὴν ἀποτίναξη τοῦ τυραννικοῦ ζυγοῦ ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν τὰ καθάρματα τῆς ἐξουσίας. Μὴ δειλιάσετε, μὴ ὑποχωρήσετε! Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ σᾶς περισκέπει.

Ὁ ἴδιος.

 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΑΡΙΔΙΑ

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 1:06 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Εἰσερχόμενοι στὸν ὁρίζοντα τῆς νίκης, ἐπισημαίνουμε τὰ ἐμπόδια. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων, Ὀρθοδόξων σημειώνουμε, μέχρι τῆς πλήρους κατισχύσεως των, θὰ ἀντιμετωπίσει ἀντιξοότητες ποικίλες. Ἀκόμη καὶ βαρίδια, μέχρι τῆς πλήρους ἀποτινάξεως των. Τὰ βαρίδια εἶναι ἐνδοεκκλησιαστικά. Δυστυχῶς πολλοὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἔχουν συνταχθεῖ μὲ τοὺς ἐξουσιαστές. Ὁρατὸ τεκμήριο ὑποταγῆς εἶναι τὸ φίμωτρο, ποὺ φέρουν κάποιοι κληρικοὶ τῆς συμβατικότητος ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Ἢ ποὺ συνιστοῦν στοὺς πιστοὺς νὰ ἐμβολιασθοῦν, ἁμαρτία ἡ μέγιστη!

Βαρίδιο, ἐπίσης, ἀποτελεῖ ἡ διάδοση μιᾶς πλανεμένης ἀπόψεως ἀπὸ ἐκκλησιαστικὸ κύκλο, ὅτι ὁ ἀπὸ Γαλλίας "πράσινος πηλὸς εἶναι ἡ λύση γιὰ τὸ ἐμβολιο"! Μάλιστα συνιστᾶται στὸν ἐμβολιαζόμενο νὰ παίρνει τρεῖς φορὲς τὴν ἡμέρα ἀπὸ ἕνα κουτάλι τῆς σούπας πηλὸ ἐπὶ 40 ἡμέρες, χωρὶς νὰ γεύεται τίποτε ἄλλο! Φίλοι μου, συνέλθετε.... Σὲ τοῦτα τὰ ἔσχατα χρόνια οἱ ἄνθρωποι θὰ θεραπεύονται δι' ἀμέσου ἐπεμβάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μὴ παραβλέπουμε καὶ τὰ μεγάλα προσκυνήματα ὅπως τοῦ Βαλουκλῆ, ποὺ σύντομα θὰ περιέλθη στὴν κατοχὴ τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλὰ καὶ οἱ θαυματουργίες τῶν Ἁγίων μας ποὺ ἐπιτελοῦν καθ' ἑκάστην, δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναζητοῦμε τὸν ἐκ Φραγκίας πηλό.

Βαρίδιο ἂν δὲν εἶναι στὶς ἡμέρες μας ἡ τυχοῦσα ἐκτροπὴ τῶν μοναχῶν. Κι ὅμως συμβαίνει καὶ εἶναι τραγικό. Ἡ παλαίφατος ἱερὰ Μεγίστη Λαύρα ἀνεκοίνωσε ὅτι κατὰ τὴν ἐρχόμενη πανήγυρί της τῆς 5/18 Ἰουλίου θὰ ἀποκλείσει τοὺς ἀνεμβολίαστους! Ὁρίστε πὼς μία Μονὴ μετατρέπεται σὲ πάμπ. Πιὸ τραγικὴ εἶναι ἡ πληροφορία ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἱερὰ Μονὴ τῆς Σουρωτῆς, ὅπου κατετέθη καὶ τὸ σκῆνος τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Οἱ ἐκεῖ μονάζουσες προβαίνουν σὲ ἐμβολιασμό!

Συναφὲς εἶναι καὶ τὸ παρακάτω· ἀφορᾶ τὸν Γ. Καρατζαφέρη, ἀφοῦ δηλώνει θρῆσκος. Οὗτος ἐξεφράσθη μὲ σκληρὰ λόγια ἐναντίον τῶν ἀνεμβολίαστων. Θὰ προσλάβει, εἶπε, "φουσκωτό", γιὰ τὸ ἰουδαιοκάναλό του, καὶ ὅποιος προσεγγίζει ἀνεμβολίαστος θὰ τὸν δέρνει ὁ "φουσκωτός". Ἐγὼ δέ, λέει ὁ Καρατζαφέρης, "θὰ εἶμαὶ καὶ θὰ εὐχαριστιέμαι στὸ παράθυρο: ΄Πιὸ δυνατά, θὰ λέω, πιὸ δυνατά' ", νὰ δέρνει ὁ "φουσκωτὸς" τὸν ἀνεμβολίαστο!

Διαβλέπουμε, ἀλλὰ καὶ διαπιστώνουμε ὁσημέραι, ὅτι ὁ ἰὸς τοῦ ἐργαστηρίου καὶ ὅσα αὐτὸν συνοδεύουν, παρεσκευάσθησαν, μὲ διαταγὴ τοῦ βασιλιᾶ Rothschild, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴ θανάτωση τῶν χριστιανῶν πάντων, καθὼς καὶ τῶν πιστῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν (βουδδισμός, ἰνδουισμός, βραχμανισμός, σιντοϊσμός, παρσισμός, κομφουκιανισμός), πλὴν τῶν ὑποταγμένων μορφωμάτων: τοῦ μωχαμετανισμοῦ, τοῦ μασονισμοῦ, τοῦ κομμουνισμοῦ, τοῦ ναζισμοῦ, τοῦ ἀναρχισμοῦ κττ.. Βεβαίως, καὶ οἱ ὁμόθρησκοι τοῦ Rothschild.

Ὥστε αὐτοὺς ποὺ προβλέπει ὁ ἑρπετοειδὴς βασιλιὰς νὰ πεθάνουν ἀνέρχονται σχεδὸν στὰ 5 δισεκατομμύρια, ἐνῶ οἱ προστατευόμενοί του, πού, κατ' αὐτόν, θὰ πρέπει νὰ ἐπιβιώσουν, σὲ 2,5 δισεκατομμύρια. Ἀντιλαμβάνεστε, οἱ χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι ἀντιμετωπίζοντες αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια θὰ δειλιάσουν σφόδρα. Παράλληλα θὰ τοὺς δημιουργηθεῖ καὶ δυνατὴ ἀμφιβολία γιὰ τὴ νίκη τους, ἀναλογιζόμενοι τὰ δυσανάλογα μεγέθη. Ὅμως δὲν θὰ πρέπει νὰ δειλιάζουν, διότι θὰ τύχουν τῆς ἀπὸ Θεοῦ ὑποστηρίξεως. Τὸ εἶπε ὁ Ἴδιος ἀψευδῶς: "Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ Πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν" (Λουκ. ιβ' 32).

δ.μ. 8/7/2021

ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 3:04 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


Εὐθύς, μετὰ τὴν κράτηση τῆς Κρούπσκαγια Σακελλαροπούλου καὶ τοῦ Τζουγκασβίλι Μητσοτάκη, τὸ Πατριωτικὸ μέτωπο θὰ συνεχίσει μὲ τὴ σύλληψη τοῦ κομισσαριάτου, ἀπὸ Δένδια καὶ Μηταράκη μέχρι Μόσιαλο καὶ Βασιλακόπουλο. Ἐπίσης θὰ συλληφθοῦν οἱ ἐπίορκοι ἰατροί, οἱ ἀχυράνθρωποι τῆς δημοσιογραφίας καὶ σύμπας ὁ ἐξουσιαστικὸς μηχανισμός, ἐνῶ οἱ Ἕλληνες πάντες θὰ πανηγυρίζουν δοξάζοντες τὴν Ἐλευθερία, ποὺ "Μεσ' 'στὸ αἷμα βουτημένη, μὲ πληγὲς νωπαίς ἀκόμα", (Ἰω. Πολέμης) θὰ παρίσταται ἐμψυχώνουσα. Ἰδοὺ οἱ σεμνοὶ Πατριῶτες, ἐλεύθεροι πλέον μποροῦν νὰ ἐπιδοθοῦν στὴν ἀνόρθωση τῆς νέας εὐλογημένης Πολιτείας, χρησιμοποιῶντας μοχλοὺς καὶ ἀνυψωτικὰ ἐργαλεῖα τῆς σεβασμίας Ἀρχαιότητος – τὴν Φρόνηση, τὴ Σωφροσύνη, τὴν Ἀνδρεία, τὴ Δικαιοσύνη – , μὲ συνεκτικὸ ἁρμὸ ἄφθαρτο, τὴν ἁγία λέγω Ὀρθοδοξία μας, τὸ σωτηριῶδες δόγμα ποὺ προσιδιάζει στὸν Λαό μας, ὅσο τίποτε ἄλλο!

Προβλέπω πὼς κατὰ τὴ συγκλονιστικὰ περίδοξη ἐκείνη ὥρα θὰ προκληθῆ μεγάλο ρῖγος μέχρι παραμιλητὸ καὶ ἔκσταση. Ἀφοῦ θὰ γίνουμε θεωροὶ πρωτοφανοῦς καταστάσεως: νὰ ξεπετάγονται  ἀπὸ τὸν συνήθη βαρετὸ πολτὸ κάποιοι ἥρωες καὶ ἡρωίδες μὲ ἀτσάλινη θέληση. Ἡ νίκη τῶν Πατριωτῶν ἐπὶ τῶν μισελλήνων προδοτῶν, θὰ γίνει πρόξενος μιμήσεως καὶ τῶν ἄλλων ἐνθῶν, ποὺ θὰ ἐπαναστατήσουν καὶ θὰ ἀποτινάξουν τὶς ἑτεροεξάρτητες κυβερνήσεις τους, κερδίζοντας ἔτσι τὴν ἐλευθερία τους.

Ἡ νίκη τῶν Πατριωτῶν θὰ ἀποσπάσει τὴν ἀπ' οὐρανοῦ κατάφαση. Θὰ ἀντηχήσει παγκοσμίως ἡ θεία φωνή, παντοκρατορικῇ δυνάμει καὶ κυριαρχικῇ αἰσθήσει, λέγουσα: "Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα" (Ἀπ. κα' 5). Ποῦ νὰ βρεθεῖ τόπος γιὰ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ καὶ τὶς φαυλότητές τους....

Ταῦτα πάντα συνεπάγονται καὶ ἀποκατάσταση τῶν ἐδαφικῶν ὁρίων. Ἂς σκεφθεῖ ὁ φιλοδίκαιος σὲ ποιὸν θὰ παραδοθεῖ τὸ Αἰγαῖον, ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ Καππαδοκία, ὁ Πόντος, ἡ Ἰωνία, ἡ Θράκη, ἡ Λυκία, ἡ Κιλικία. Οἱ χῶρες αὐτὲς ποὺ ἐδῶ καὶ λίγους αἰῶνες κατέχει ὁ σουλτανικὸς βαρβαρισμός, ἀνῆκαν ἀνέκαθεν, ἤδη ἀπὸ τοὺς μυθολογικούς, ἀνιστόρητους αἰῶνες, στοὺς Ἕλληνες. Κρίνετε ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ θείου δικαίου. Εἶναι μοιραῖο, ἡ χώρα τῆς ἀτιμίας καὶ τοῦ παρασιτισμοῦ νὰ ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τὸν χάρτη.

Ἐννοεῖται πὼς ἡ πραγματοποίηση τῶν παραπάνω προϋποθέτει ἀκύρωση καὶ ἀνατροπὴ τῶν ὅσων ἑτοιμάζουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Ἄρα ὅσοι περιμένουν τὸν Ἀντίχριστο καὶ ὅλα τὰ συμπαρομαρτοῦντα, θὰ πρέπει νὰ παραιτηθοῦν. Ἀντίχριστος δὲν πρόκειται νὰ φανεῖ, οἱ δὲ Πατριῶτες θὰ παλέψουν ὄχι μὲ τὸ συγκεκριμένο Κάθαρμα, ἀλλὰ μὲ τοὺς "πολλοὺς ἀντιχρίστους" (Α' Ἰω. β' 18). Οὔτε σεισμὸς μέγας πρόκειται νὰ γίνει.

Γιὰ τοὺς Φιλοπάτριδες ἀνοίγεται δρόμος δόξης λαμπρὸς καὶ κανεὶς δὲν θὰ δυνηθῆ νὰ ἀνακόψει τὴν ἀκάθεκτη ὁρμή τους, οὔτε, βεβαίως οἱ ὑπομόχθηροι ἐμβολιασμένοι, τοῦτα τὰ ἐθελότυφλα μοσχάρια, ποὺ στέκουν εἰρωνικὰ ἀπέναντί μας. Αὐτοί, ὄντες σωτῆρες τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ποὺ φέρουν στοὺς ὤμους τους ὅλες τὶς ἀξίες. Ἀξίζουν τὴν ἔκθυμη ὑποστήριξή μας καὶ τὶς διάπυρες προσευχές μας.