ΑΛΒΑΝΙΑ-ΑΛΒΑΝΟΙ-ΜΠΕΛΕΡΗΣ

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 10:36 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1. Οἱ ἀλβανοί, λαὸς αὐτόχρημα ἁρπακτικὸς καὶ ἀδικοπράκτης καὶ κυβερνώμενος ἀπὸ πολιτικοὺς ἄρχηγοὺς φαυλοτάτους, εἶναι γιὰ τοὺς Ἕλληνες, τοὺς Σέρβους, τοὺς Σκοπιανοὺς ἡ κακή τους μοῖρα. Πρόκειται γιὰ τουρκόφιλη σφηκοφωλιά· ὁ ἀλβανὸς μετέχει οὐσιωδῶς τοῦ τουρκισμοῦ, ἀφοῦ καὶ οἱ Βορειοηπειρῶτες κάθε ἀλβανὸ μουσουλμάνο τὸν χαρακτηρίζουν τοῦρκο! Καὶ κατὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 οἱ τουρκαλβανοὶ ἦταν πλέον ἐχθρικῶς κατὰ Ἑλλάδος διακείμενοι. Ὁ Μουσταφάμπεης σάρωνε τὸν Μοριὰ μὲ 2000 τουρκαλβανούς. Εὐτυχῶς τὸν ταπείνωσε ὁ Νικηταρᾶς (18/5/1821).

2. Πολλὰ ὑφίστανται οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὴν ἀλβανουριὰ ποὺ διέπεται ἀπὸ φασιστικὴ νοοτροπία καὶ μιμητικὸ τουρκισμό. Ἐπιφανὴς ἀλβανός (ὁ Ὄλσι Γιαζέτσι) τὸ ὁμολογεῖ: «τοὺς ἀλβανοὺς δημιούργησαν οἱ τούρκοι»(«Ξυπνῆστε ρέ 5/11/2018). Οὖσα ἀποφορτισμένη ἠθικῶν ἀξιῶν, κινεῖται σὲ πλαίσια παρανομίας καὶ ἀρριβισμοῦ. Σκεφθῆτε, οἱ φυλακὲς τῆς Ἑλλάδος ἔχουν 3 μὲ 4.000 ἀλβανοὺς κρατουμένους, δηλαδὴ τὸ ἕνα τρίτο μὲ ἕνα τέταρτο, ἀπὸ τὶς 12 περίπου χιλιάδες τοῦ συνόλου τῶν ἐγκλείστων. Μάλιστα συνέπηξαν, ἐδῶ, στὶς φυλακὲς τῆς Χώρας μας, ἐγκληματικὲς συμμορίες, οἱ ὁποῖες καὶ καταδυναστεύουν τοὺς φυλακισμένους! Λοιπόν, ἂν ἔτσι φέρονται στὶς ἑλληνκὲς φυλακές, σκεφθῆτε τι πράττουν στοὺς Ἕλληνες τῶν φυλακῶν τῆς χώρας τους.

3. Βάρβαροι ὄντες οἱ ἀλβανοὶ φέρονται βάρβαρα πρὸς τὴν Ὁμογένεια, ἡ ὁποία, νὰ σημειωθῆ, ἀναγνωρίζεται ἐπισήμως ὡς «Ἐθνικὴ Μειονότης». Καταστρέφουν ἕνα-ἕνα τὰ χωριὰ τῶν Β/ηπειρωτῶν. Τὴν 22/1/2006 ἀστυνομικοὶ ἐμβερίσκοι εἰσῆλθαν σὲ χωριό, ὅπου ὁ ἐπιφανὴς Βαγγέλης Βάτος, καὶ τὸ σάρωσαν δέρνοντας τοῦ θανατᾶ τοὺς κατοίκους. Τὸ χωριὸ Γιάλα, μὲ ἐπανειλημμένες ἐφόδους, οἱ τοῦ Μπερίσα ὑποτακτικοὶ ἰσοπέδωσαν, ἀφοῦ, πρῶτα προέβησαν σὲ ἐκτεταμμένη rrëmbim (ἁρπαγή). Ἂς ἀναφερθεῖ καὶ τὸ Δυρράχιο, ἀποικία ἱδρυθεῖσα ὑπὸ ἀρχαίων Κορινθίων, 15 αἰῶνες πρὸ τῆς ἀλβανικῆς παρουσίας, τὶ πάσχει ἀπὸ τὶς ὕαινες αὐτές. Οἱ ἀλβανοὶ ρατσιστὲς πασχίζουν νὰ ἐξαφανίσουν πᾶν τὸ ἑλληνικόν. Ἐσχάτως κατέστρεψαν τὸ ἄγαλμα τοῦ ἐθνικοῦ ἥρωος Θύμιου Λώλη (1880-1961) στὸ χωρὸ Κρανιά (23/7/2019). Ἀκόμα, σκεφθῆτε, μεταθέτουν καὶ τὰ ὅρια τῆς Α.Ο.Ζ.! Θυμόμαστε καὶ ἕνα συμβάν χαρακτηριστικό. Τὸ 2007 συστήθηκαν στὸ Ἀργυρόκαστρο τηλεοπτικοὶ σταθμοὶ Ἰταλῶν, Γαλλῶν, τούρκων καὶ Ἑλλήνων. Ἡ ἀλβανικὴ ἀστυνομία κατέστρεψε μόνο τῶν Ἑλλήνων τὸν σταθμό (Κ. Ἀϊβαλιώτης)! Γιὰ τοὺς Ὁμογενεῖς τὸ ἀλβανουριὸ ἐφεῦρε καὶ ἄλλο τρόπο ἀποφασιστικό: Ὅσοι λαθρομετανάστες καταφθάνουν στὴν ἀλβανία προωθοῦνται στὴ Βόρειο Ἤπειρο, νὰ κάνουν δύσκολη τὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων.

4. Ἁρπάζουν καὶ τὴ γῆ τῶν ἡμετέρων. Ὁ Μπερίσα (ἀρχὲς Ἰανουαρίου ’09) κατέλαβε ἁρπακτικῶς 700 στρέμματα τῆς Χειμάρρας! Τὴν 26/9/2018 οἱ ἀλβανοὶ χύμηξαν στὰ χωριὰ τῆς Χειμάρρας καὶ ἀφοῦ ἅρπαξαν ὅλον τὸν πλοῦτο, εἰσήλθαν μὲ μπουλντόζες γκρεμίζοντας ὅλες τὶς οἰκίες! Καὶ κατὰ τὸ ἔτος ποὺ διανύουμε οἱ ἀλβανοὶ ἐπεξετάθησαν σὲ ὅλη τὴ Βόρειο Ἤπειρο. Εἶναι ἀφάνταστο: οἱ ἀλβανοὶ μεταθέτουν τὸ σύνορο μεταξὺ Ἑλλάδος - ἀλβανίας, εἰς βάρος τῆς Χώρας μας. Ἔχουν μετακινήσει τοὺς κώνους στὰ σύνορα πρὸς τὴν Ἑλλάδα κερδίζοντας κάτι ἑκατοντάδες μέτρα!

5. Συνεχῶς καὶ προβαίνουν οἱ ἀλβανοὶ σὲ φόνους Ἑλλήνων καὶ ἁρπαγὲς τῶν περιουσιῶν τους. Τὸ 1769 οἱ ἴδιοι ἐκεῖνοι τσάκαλοι ἐφόρμησαν σὲ πολλὲς ἑλληνίδες πόλεις καὶ τὶς ρήμαξαν, περισσότερο δὲ τὴ Μοσχόπολη. Δεκαετία μετά, τὸ 1778 ἀρχίζει τὴ δράση του ὁ Ἀλη-πασᾶς, ἐπικεφαλῆς συμμορίας ὁμοεθνῶν του, φονεύων ἀθώους χριστιανοὺς ὁ αἱμοβόρος ἀρναούτης! Μετὰ ἀπ’ αὐτὸν ἄλλοι ἀλβανοὶ ληστὲς παίρνουν τὴ σκυτάλη. Ὥσπου ἐμφανίζεται ἡ ληστρικὴ οἰκογένεια τοῦ Σαλὶ Μπούτκα, ληστεύοντας καὶ φονεύοντας Ἠπειρῶτες, κατὰ τὶς δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ Κ’αἰῶνος. Χτύπησε κι αὐτὸς τὴν περίλαμπρη Μοσχόπολη! Ἡ ἑπόμενη παρακρατικὴ ἀλβανοσυμμορία ποὺ ὀργανώνεται (Νοέμβριος τοῦ 1942) εἶναι ἡ «Μπάλι Κομπετάρ», τοῦ Μιδὰτ Φράσερι. Αὐτὴ οὖσα ναζιστικὴ καὶ φασιστικὴ ταξιαρχία, κυνηγᾶ, ὑποτίθεται, τοὺς κομμουνιστὲς καὶ φονεύει τοὺς Ἕλληνες. Ἡ εἰρωνία συνοδεύει τὴ μετάβαση τῆς ἀλβανίας, ἀπὸ τὸν φασισμὸ στὸν κομμουνισμὸ τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα. Τὸ νέο καθεστὼς καταδιώκει τοὺς ἀντικομμουνιστές. Σημαδεύει, πάλι, τοὺς Ἕλληνες! Ἐκεῖνο τὸ θλιβερὸ μίασμα, ὁ Χότζα (1945-1991) ἰσχυρίζεται ἡ σύζυγός του, ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς ἐξισλαμισμένος. Εἶναι καὶ ἄλλοι τέτοιοι προδότες, ὅπως ὁ Γ. Μαργαρίτης καὶ ἡ «Σέκτα ἐπαναστατῶν». Διαβολοσπέρματα….

6. Ὀλίγα τινὰ περὶ Μοσχοπόλεως (ἀλβανιστὶ Voskopoje). Ἡ πόλις τῆς Ἠπείρου ἡ ἐκλεκτή, ἡ λεγόμενη «Νέαι Ἀθῆναι», ἱδρύθηκε ἀπὸ τὴ Βυζαντινὴ οἰκογένεια Μουσάκη, τὸ 1338, σὲ ὑψόμετρο 1115. Ταχέως ἀνεδείχθη σὲ πόλη τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν, ὅπως καὶ ἄλλες πόλεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Θεσσαλονίκη, Κυδωνία, Μοναστήριον, Ἰωάννινα, Ἀλεξάνδρεια, Ἰάσιον, Βενετία κ.ἄ.) καὶ ἀρχισε νὰ κινεῖ τὸ μῖσος τῶν ἀλβανῶν, στὴν ὁποία καὶ ἐπέφεραν πολλὲς δηώσεις. Ἀπὸ 40.000 κατοίκους μειώθηκε τὸ 2011 σὲ 1058 καὶ τὸ 2023 τοὺς 700. Ἀπὸ δὲ 23 ναοὺς ποὺ τὴν κοσμοῦσαν παλαιότερα, ἔμειναν μόνο 5!

7. Εἶναι γνωστὸ καὶ δὲν ἀμφισβητεῖται, κάποιες χῶρες, ὅπως τουρκία, ἰσραήλ, ἀλβανία, ἀντιμετωπίζονται εὐνοϊκῶς ἀπὸ τὰ ἄλλα κράτη. Αἴφνης ἡ ἀλβανία τῆς ἐδόθη δωρεὰν ἀπὸ Ἰταλία πολλῶν τόννων πολεμικὸ ὑλικό, 160 τροχοφόρα τεθωρακισμένα ὀχήματα καὶ ἄλλα ὅπλα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2017. Καὶ ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴ «συρίζα» στὸν σβέρκο μας, ἐνῶ πυρπολεῖτο τὸ Μάτι, δώρισε στὴν Ἀλβανία δύο πυροσβεστικά. Ἀλλὰ τι λέμε; ὁ «Ἐθνάρχης» (χά!) Σελὸν δώρισε ἕνα νηςὶ στρατηγικῆς σημασίας, τὴν Σάσσων, στοὺς ἀλβανούς (Νόμος 272/1914 «Περὶ παραχωρήσεως τῆς νησίδος Σάσσωνος εἰς τὴν Ἀλβανίαν»). Ὅσοι Ἕλληνες κατοικοῦσαν ἐκεῖ ἐσφαγιάσθησαν μὲ προτροπὴ τοῦ Σελόν!

8. Τοὺς φόνους τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἁρπαγὴ τῆς γῆς τοὺς ὀργανώνει τὸ πιὸ πάνω ἀναφερθὲν μισητὸ κάθαρμα, ὁ Ράμα, χαρακτηριστικὸς τύπος ἀλβανοῦ κακοποιοῦ. Θὰ τὸν ἀναγνωρίζαμε κορυφαῖο τοῦ ἐγκλήματος, ἂν δὲν τὸν ξεπερνοῦσε ὁ Χ. Θάτσι. Ὁ πλέον σατανικὸς καὶ κανιβαλλικός, ὁ μιασματικὸς Θάτσι, ἀρχηγὸς τοῦ ὑπερμαφιόζικου “UҪK” καὶ πρώην «πρωθυπουργὸς» Κοσσόβου, «τοῦ πρώτου ἰσλαμικοῦ κράτους στὴν Εὐρώπη», ὅπως χαρακτηρίζουν τὸ βοθρόλυμα τοῦτο τοῦ βοθρικοῦ κορανίου. Ὁ Θάτσι, τοῦτο τὸ ξέραμμα τῆς κολάσεως, εἶναι ποὺ στὸ ἐφιαλτικὸ «Κίτρινο Σπίτι» συγκέντρωνε στὴν σειρὰ Σερβόπαιδες, τῶν ὁποίων ἔσκιζε μὲ μαχαῖρι τὸν θώρακα καὶ ἀφαιροῦσε τὰ εὐγενῆ ἐντόσθιά τους, ὥστε νὰ προμηθεύση τὴν ἀγορὰ τῶν περιουσίων μὲ νεανικὰ ὄργανα. Δῆτε τὸν Κίσσινγκερ ποὺ φέρει ὅλα τὰ ὄργανα τοῦ σώματός του νεανικά! Στὴ δίκη ποὺ τοῦ ἑτοιμαζόταν, ὅπου θὰ ἀπεκαλύπτοντο ἔργα σκότους ἀσυλλήπτως σατανικά, 6 μάρτυρες κατηγορίας ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἀποκαλύψουν τὴν ἀνθρωποκτόνο δράση τοῦ ἀλβανοῦ. Τότε ἐπενέβη ἡ “Mossad”, δολοφονῶντας τοὺς 6 μάρτυρες!

9. Ἡ ἀλβανία, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν ἀρχιμαφιόζο Ἔντυ Ράμα, ἀνεδείχθη σὲ κράτος ναρκεμπορο καὶ πληρωμένο δολοφόνο. Παρὰ δὲ τὶς ἐκτροπές του, τὶς φανερὰ προκλητικές, ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ τὶς συμβατικὲς κυβερνήσεις εὐνοϊκά. Ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ἄπειρες εὔνοιες πρὸς τοὺς σκιπταραίους, ποὺ δολοφόνησαν ἀμέτρητους Ἕλληνες· μόνο οἱ τσάμηδες φασίστες πυρπόλησαν 53 χωριὰ τοῦ νομοῦ Θεσπρωτίας! Περὶ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος βλ. Β. Κραψίτη, «Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια γιὰ τοὺς τσάμηδες».- Ἐλ. Μαντᾶ, «Οἱ μουσουλμάνοι τσάμηδες Ἠπείρου».- Δ. Παπαμανώλης, «Κατακαϋμένη Ἤπειρος».

10. Οἱ ἀλβανοί, κατὰ μεγάλο ποσοστό, πλούτισαν χρησιμοποιῶντας τὴν Ἑλλάδα ἁρπακτικῶς. Μὲ τὴν ἄρση τοῦ ἐμπολέμου, ἀπὸ τὸν ἰουδαῖο προδότη Σαμαρᾶ, ὅταν στὶς ἀρχὲς του 1991 ἐπετράπη νὰ εἰσέλθουν οἱ πρῶτοι ἀλβανοί, ἄρχισε ἡ πτώχευση τῆς Πατρίδος μας, μὲ ἀντίστοιχο πλουτισμὸ τῆς ἀλβανουριᾶς. Τότε, τὸ 1990, ἡ Ἀλβανία εἶχε περίπου 500 αὐτοκίνητα, τὰ περισσότερα τοῦ δημοσίου καὶ κάποια τῶν ἰουδαίων τῆς Ἀπολλωνία-Φιέρι. Σήμερα ταῦτα ὑπερβαίνουν τὶς 700.000! Πῶς; Κάθε μέρα ἐξαφανίζονταν ἀπὸ τοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν 25 καινούρια αὐτοκίνητα, ποὺ κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία φτάνουν τὶς 100.000 κλεμμένα αὐτοκίνητα!

11. Οἱ ἀλβανοί, ἂν καὶ εὐνοοῦνται πλουσίως απὸ τὶς ἐν Ἑλλάδι μισελληνικὲς κυβερνήσεις· λαμβάνουν ἐπιδόματα, διορίζονται σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἀπολαμβάνουν ἄλλων εὐεργετημάτων, ὅμως μάχονται πᾶν τὸ ἑλληνικόν. Προβαίνουν καὶ σὲ δολοφονίες πατριωτῶν ποὺ οὔτε κἂν τοὺς ἐνόχλησαν. Ἔτσι δολοφόνησαν μεταξὺ ἄλλων ἀπειραρίθμων τὸν Ἀριστοτέλη Γκούμα (13/8/2010) «ἐπειδὴ μιλοῦσε ἑλληνικά»! Μετὰ περέλευση πέντε ἡμερῶν (18/8/2010) δολοφόνησαν ἄλλον Β/ηπειρώτη! Τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα δολοφόνησαν ἐπειδὴ τοὺς ἔλεγξε ποὺ κατέβασαν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία (28/10/2018)! Γιὰ τὴ δολοφονία τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου καὶ τὴ συνωμοσία ποὺ σκαρώθηκε ἐναντίον του ἀποκαλύψεις ἔκανε ὁ βουλευτὴς Χρῆστος Χατζησάββας στὴ Βουλή, τὴν 11/11/2018 (δημοσίευση 13/11). Τὸν ὀδοντίατρο Γρηγ. Λαμποβητιάδη, μαζὶ μὲ ἕνα πλῆθος Β/ηπειρωτῶν, ἱερέων καὶ λαϊκῶν, ἀφοῦ τοὺς ἀνέκριναν ἀπερίγραπτα, ἐν συνεχείᾳ τοὺς ἔδεσαν ἀπὸ τὰ πέη καὶ τοὺς ἔσερναν στοὺς δρόμους τῆς Πρεμετῆς. Μετὰ ταῦτα τοὺς ἔσφαξαν ὀδυνηρά. Ταῦτα συνέβησαν τὴν 28/12/1945, ἐπὶ καθεστῶτος Ἐμβὲρ Χότζα (Μαρτυρία Ν. Ζέρη, «Δελτίο 11», 28/12/2016)!

12. Ρωτῆστε πῶς περνοῦν στὴν Ἀλβανία οἱ Β/ηπειρῶτες, ἀντιμέτωποι τοῦ ἀλβανικοῦ σκοταδισμοῦ. Ρωτῆστε γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν Ἑλληνοπαίδων. Τοῦτοι τὸ 1990 ἦσαν 10.000 μαθητές· τὸ 2008 μειώθηκαν σὲ 1.100· τὸ 2023 ὑπολογίζονται σὲ 400! Σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ ὑπάρχει ἑλληνόπουλο στὴν Ἀλβανία….

13. Τούτων παρατεθέντων ὁ ἐχέφρων θὰ ἀνατρέξει στὸν δημιουργὸ τῆς καταστάσεως αὐτῆς. Στ’ ἀλήθεια, ποιὸς στὴν Ἑλλάδα νὰ ἐπιτρέπει τόση ἐνδοτικότητα, ἀπέναντι τῆς ἀλβανίας, καὶ ποιὸς συνιστᾶ στὴν ἀλβανία νὰ μετέρχεται πολιτικὴ κατὰ Ἑλλάδος αὐτόχρημα ἐμπαικτική; Τὸν ἐμπαιγμό, ἀκόμα καὶ τὴν περιφρόνηση, μπορεῖτε νὰ δῆτε ἀποτυπωμένα στὸ βλέμμα τοῦ ἀλβανοῦ, σὰν καὶ τοῦ γερμανοῦ. Ἀσφαλῶς οἱ ἐν Ἑλλάδι κυβερνήσεις, εἶναι ἡ ἀπάντηση! Ναί, ὅλοι αὐτοὶ οἱ βδελυροὶ μεσανατολίτες ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα διαμορφώνουν τὴν ἀνισοβαρῆ κατάσταση· ὁ ἀναθεματισμένος τζουγκασβίλι, ὡς πρωθυπουργός, καὶ ὁ ἀρχικουμπούρας Ἀβραμόπουλος, ὡς εὐροβουλευτής, στὰ ἀγκαλιάσματα καὶ τὶς τρυφερότητες ποὺ εἶχαν μὲ τὸν κερασφόρο Ράμα, τὸν ἀρχιμαφιόζο καὶ ἀρχιναρκέμπορο. Τοῦτον οἱ δύο παραπάνω μισέλληνες νεκροθάφτες ἐπιβραβεύουν, λέγοντάς του στὸ αὐτί: «Ταπείνωνε τοὺς Ἕλληνες, κράτα στὴ φυλακὴ τὸν Μπελέρη»… Ὁ ταλαίπωρος Μπελέρης ἐμπιστευόταν τὸν Μητσοτά. Γι’ αὐτὸ ἔπαθε ὅ,τι ἔπαθε.

14. Ὁ Φρέντυ (γιατὶ ὄχι Διονύσιος, τὸ ἑλληνικὸ ὄνομα;) Μπελέρης εἶναι ὁ ἐκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας ποὺ τὸ μαφιόζικο καθεστώς, ποὺ κυβερνᾶ τὴν ἀλβανία, φυλάκισε, εὐθὺς ἅμα τῇ ἐκλογῇ του, τὴν 20 Ἰουνίου τοῦ 2023. Τὸν φυλάκισε ἡ ἀλβανικὴ «δικαιοσύνη» στηριζόμενη στὴν κατάθεση ἑνὸς ψευδομάρτυρος! Ψευδομάρτυς, ὄντως! Ὁμολόγησε ἐνώπιον τῶν μέσων ἐνωμέρωσης ὅτι κατέθεσε κατὰ τοῦ Μπελέρη (8/11/23) ψευδῶς, ἐπειδὴ ἐξαγοράστηκε ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ ἀστυνομία. Τὸν Μπερίσα ποὺ εἶπε τὴν ἀλήθεια, ὅτι ἡ ἀστυνομία τοῦ Ράμα ἔδωσε 700.000λεκ στὸν ψευδομάρτυρα, φυλάκισαν! Πολὺ σάπιο καθεστώς. Ἀνταγωνίζεται τὴν Ἑλλάδα! Παρὰ ταῦτα δὲν τὸν ἀποφυλακίζουν, γιατί; Διότι θέλουν νὰ ἁρπάξουν τὴ γῆ τῶν Ἑλλήνων τῆς Χειμάρρας! Ἂς ξέρουν οἱ τρεῖς κατάπτυστοι ἐξουσιαστές, ὁ Ράμα, ὁ Μητσοτά, ὁ Ἀβραμό, καθὼς καὶ ὅλος ὁ δικτατορικὸς ἑσμὸς τῶν δύο χωρῶν ὅτι πλησιάζει τὸ τέλος τους. Τότε ὁ Μπελέρης καὶ ὅλοι οἱ ἀδικοχαμένοι «εὐφρανθήσονται, ὅταν ἴδωσιν ἐκδίκησιν· τὰς χεῖρας αὐτῶν νίψονται ἐν τῷ αἵματι τῶν ἀμαρτωλῶν» (Ψαλ. νζ’ 11). Καλοῦμε τὸν κάθε εὐαίσθητο ἄνθρωπο νὰ σκεφθῆ τὸ τὶ βασανιστήρια ὑφίσταται ὁ Μπελέρης ἀνάμεσα σὲ μοχθηροὺς ἀλβανοὺς κακοποιούς. Περὶ τῶν φυλακῶν τῆς Ἀλβανίας, καὶ τῶν μαρτυρίων τῶν ἐγκλείστων, διηγήθηκε ὁ Β/ηπειρώτης Κωνσταντῖνος Κυριακοῦ, ὅστις ὑπῆρξε πολιτικὸς κρατούμενος, καὶ προξενοῦν ρῖγος. Ἕνα σύνηθες μαρτύριο ἦταν ἡ βύθιση τοῦ μάρτυρος σὲ νερὸ μέχρι τὸ γόνατο, τὸν ὀμφαλό, τὸ στῆθος (βλ. «Ἡμερολόγιο τῆς κόλασης», τοῦ Παν.Μάρτου).

 

Ἕσσεται ἥμαρ

δ.μ.

15/11/2023