ΚΑΤΑΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ !!!

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 3:57 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

  Ὁ καταραμένος τζουγκασβίλι πυρπολεῖ τήν Πατρίδα μας! Νά ἦταν ἡ μόνη μισελληνική πράξη τοῦ ψυχοπαθοῦς τούτου.... Ρήγνυται ἡ μνήμη μας ἀπό τήν πληθώρα τῶν ἐγκλημάτων του. Ὀφείλουμε νά μήν ἐπιτρέψουμε στή μνήμη μας να παραπέμψει στή λήθη ὅ,τι αὐτός διέπραξε καί γίνουμε αἴτιοι ἀπεμπολήσεως τῶν Ἑλληνικῶν δικαίων. Ἀναλογιζόμαστε τή σειρά τήν ἀνεξάντλητη τῶν μισελληνικῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἰουδαιοχάζαρου Μητσοτά: τίς Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου· τήν ἀμερικανοτουρκοϊσραηλινή μοιρασιά τῶν ὑδρογονανθράκων· τήν αἰσχρή καί ἀδιαντροπη ἀνωμαλία τῶν λοάτκι· τήν ἀπαγόρευση χρήσεως τοῦ πρώτης ποιότητος ἑλληνικοῦ λιγνίτη· τόν πόλεμο κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ νατιβισμοῦ· τίς ἐρωτοτροπίες μέ τουρκία, ἀλβανία, βαρντάρσκα· τήν ὠμή καί προκλητική καλπονοθεία· τούς συνεχεῖς ἐμπρησμούς· τήν οἰκολογική καταστροφή· τίς ἐντομοσιτίσεις· τούς ὑποχρεωτικούς ἐμβολιασμούς· τούς ἐγκλεισμούς (lock down)· τίς ὑποκλοπές· τόν ἀφοπλισμό τῶν Νησιῶν μας· τούς πλειστηριασμούς...

 Ὅποια κατηγορία καί νά κομίσετε ἐναντίον τούτου τοῦ μισελληνικοῦ όλετῆρος, ὅποια ἀπόδειξη, ὅποιο τεκμήριο, τά θεωροῦμε ὑποδεέστερα τοῦ σαρδωνίου γέλωτός του, κατά τή συνομιλία του μέ τούς πυροσβέστες. Μᾶς εἶναι άρκετή ἡ ἀπόδειξη ἐκείνου τοῦ νευρικοῦ, ἀντανακλαστικοῦ καί ἀνεξέλεγκτου γέλωτος, πού ἔδειχνε περίτρανα τή διαβολική χαρά πού τόν διακατεῖχε, ἀπό τίς καταστροφές τῆςἙλλάδος. Βλέπετε ἡ Χώρα μας διαλύεται καί ἡ διαβολική οἰκογένεια συσσωρεύει χρῆμα τῆς κλοπῆς καί τῆς ἀδικίας. Διερωτώμεθα· δέν θά βρεθῆ ἕνας δικαστής κραδαίνοντας χειροπέδες γιά ὅλο τοῦτο τό μαφιόζικο διαφθορεῖο; Εἶστε ὅλοι σας μασόνοι καί μητσοτακικοί, ρέ ζωντόβολα;

  Ὅσων ἡ ὀργή ξεχειλίζει ἄς ὀργανωθοῦν καί ἄς ἑτοιμάζονται γιά τή νικηφόρα σύγκρουση. Οἱ δέ ὀπαδοί, συνεργοί ὁμοφρονες τοῦ μοιραίου καθάρματος Μητσοτά, τό 16% τῶν ψηφισάντων τοῦτο τό μιαρό θρασίμι, νά εἶναι καταραμένοι δυνάμει.


Καί μέ τή Νίκη

δ.μ.

26/7/2023

ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΒΟΥΛΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ

Σάββατο 22 Ιουλίου 2023 8:10 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Οἱ ἐπίβουλοι ἐχθροί τῆς ἀνθρωπότητος καί σατανοκρατούμενοι φονιάδες, οἱ μυζητῆρες τῆς ροτσιλδικῆς συναγωγῆς, ἔχουν δηλωμένο σκοπὸ τὴν ἐξαφάνιση τῶν  “γκογὶμ” ἀπό προσώπου γῆς, νὰ “οἰκήσουν μόνοι επί τῆς γῆς” οἱ κερατάδες (Ἠσ. ε’ 8). Γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν σχεδίων τους ἐφαρμόζουν μεθόδους δολοφονικές, σ᾽ ἕνα πολυμέτωπο πόλεμο μέ πολλά σκέλη ποῦ νά τά ἀπαριθμήσει κανεὶς: ἰοί, lock down, ἐμβόλια, ἐμπρησμοί, καταστροφές,ψεκασμοί, καιρικές μεταβολές, πλειστηριασμοί, ὠμές δολοφονίες, πόλεμοι. Ἀλλά και τί μᾶς ἑτοιμάζουν: νέες ταυτότητες, ψηφιακό νόμισμα, πανδημία τῶν ζώων, ἀστυνομοκρατία, φόβος, τεχνητή νοημοσύνη, κατσαριδοτροφή, πολυπολιτισμικότης, μελαψοκρατία, ἰσλαμολαγνεία, ὁμαδική παράκρουση, ἐκλογική νοθεία, παγκοσμιοποίηση, “σημεῖα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω και ἐν τῇ γῇ κάτω” (Πρ. β’ 19).


Πάντα ταῦτα εἶναι ἐπικίνδυνα. Μᾶς προξενοῦν δέος, ὅμως και νικητήρια αἰσθήματα, κατά την τελική ἀναμέτρηση.


Στην Ἑλλάδα το ἔργο τῆς καταστροφῆς ἀνετέθη στο βδέλυγμα Μητσοτά και, μέχρι τώρα, ἔχει ἀποσπάσει, ἀπό τη στοά τῶν στοῶν, τη “B’ nai και Β’ rith” ἐπαίνους και ἐπιβραβεύσεις, για το πόσο εὐπειθής και ὑπάκουος εἶναι στά κελεύσματα τῆς παγκοσμίου Ἀράχνης ὁ χάζαρος οὗτος ὁ ἀναθεματισμένος.


Θεωρῶ, ἀπό αὐτά τά ὅπλα πού παρασκευάζουν, το πλέον ἐπικίνδυνο εἶναι ἡ νέα ταυτότητα. Μέσῳ αὐτῆς οἱ σιωνιστές ἐπικυρίαρχοι θα ἐλέγχουν τη ζωή πάντων τῶν ἀνθρώπων, μέ συνέπεια την ἀπόλυτη ἐξάρτησή τους. Συγχαρητήρια στά πατριωτικά κόμματα πού δήλωσαν, στή Βουλή τῶν “ Ἕλλήνων” (τί Ἕλληνες, οἱ μισοί καί παραπάνω εἶναι ἰουδαῖοι!) ὅτι δέν θά δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες!


Προβλέπεται ἀγώνας τραχὺς. Ὁ τζουγκασβίλι, γεννημένος ἄτιμος προδότης, ἀναγνωρίζεται ὡς “ὑπάρχων τῇ φύσει κατάσκοπος καί πολέμιος τῇ Πατρίδι”, ὅπως ὁ άρχαῖος Ἀνάξινος τοῦ Δημοσθένους.


Καί μέ τη Νίκη. 

δ.μ. 

20\7\2023

ΠΡΟΣ "ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ"

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023 11:12 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Τὸ κόμμα "Σπαρτιάτες", κόμμα ἀσφαλῶς πατριωτικό, ἐγγυᾶται τὴν ἑλληνικότητα. Ὅμως ἔχουν ἔτσι τὰ πράγματα; Αὐθόρμητη καταφατικὴ ἀπάντηση δὲν θὰ ἔδινα. Γιατί; Διότι ὅταν οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ κόμματος ὁμιλοῦν πρὸς τὸ κοινό, ἔχουν πίσω τους, στὴ βιβλιοθήκη, τὰ βιβλία τοῦ σιχαμεροῦ καθάρματος Κλ. Σβάμπ! Αὐτουνοῦ τὰ βιβλία, σὲ θέση ἐμφανῆ, προβάλλουν ὁ Βασ. Στίγκας, ὁ Χαρ. Κατσιβαρδᾶς, ὁ Παρ. Κουρτζίδης, ὅταν ὁμιλοῦν.

Ἀγαπητοὶ, προβάλλετε σὲ κοινὴ θέα τὰ βιβλία αὐτοῦ τοῦ καθάρματος, τοῦ βδελυροῦ κίναιδου Σβάμπ, καὶ νομίζετε ὅτι αὐτή σας ἡ πράξη εἶναι ἀποδεκτή; Πετάξτε ἀμέσως τὰ διαβολικὰ βιβλία τοῦ ψυχανώμαλου ἰουδαίου, γιὰ νὰ γίνετε ἀνεπιφύλακτα ἀποδεκτοί. Μὴ μιμῆσθε τὸν μισέλληνα τζουγκασβίλι ποὺ ἔχει ἐπιδεικτικῶς τὸ βιβλίο τοῦ μιαροῦ Σβάμπ ἐπάνω στὸ γραφεῖο του....

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

5 Ἰουλίου 2023

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ

Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 1:16 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Εἶναι ὄντως ἀπίστευτο! Τὸ κόμμα τῆς φαρισαϊκῆς τέχνης, τὸ ἄκρως μισελληνικό, προδοτικὸ καὶ ἄτιμο, παρουσιάζεται νικητὴς τῶν ἐκλογῶν! Ἀναθεωροῦντες τὸ ἀποτέλεσμα, ποὺ ὅλοι τὸ ἀπεδέχθησαν μοιραίως, μένουμε ἔκπληκτοι. Ἂν εἶναι δυνατὸν τὸ κομμα τοῦ ἀναθεματισμένου χάζαρου νὰ ἔλαβε τίμια αὐτὸ τὸ ποσοστό, 40%. Ἁπλῶς στὴ νοθεία ποὺ ἔγινε, ἡ διαχειριζόμενη τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, ἡ Singular Logic, τοῦ προσέθεσε 25 μονάδες, καὶ αὐτὸ εἶναι ὅλο.

Ἀλλὰ καὶ πάλι μένουμε απορημένοι. Πῶς βρέθηκαν ἐν Ἑλλάδι 16 στοὺς 100 νὰ τὸν ψηφίσουν; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ συμβιβασμένοι λαπάδες, οἱ ἀνελλήνιστοι δίποδες, οἱ ἐξαγορασμένοι δουλόφρονες ποὺ ψήφισαν αὐτὸ τὸ τσακάλι;

Μᾶς παρηγορεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Βουλὴ εἰσῆλθαν καὶ πατριωτικὰ κόμματα, τὰ ὁποῖα, βεβαίως, καὶ συγχαίρουμε καὶ εὐχόμαστε ὁ Θεὸς νὰ τοὺς φυλάττει, διότι θὰ ἀντιμετωπίσουν πολλοὺς πειρασμοὺς καὶ κάπου, βαβαί, θὰ καμφθοῦν. Ἤδη μπορεῖτε νὰ δῆτε τὴ χαλαρὴ ἀντίδρασή τους ἀπέναντι τοῦ νοθευμένου ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος, ἀπέναντι τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν λοάτκι. Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ἡ ὑποχθόνια μαφία τῆς Βουλῆς ἔχει κατορθώσει, μέχρι τώρα, νὰ ἐπιβάλλει κάθε ἀνθελληνικὸ μέτρο.

Ὥρα νὰ ἀπευθυνθοῦμε στοὺς νεοδημοκράτες. Ὤ νεοδημοκράτες βλακίστατοι, γυφταριὸ ἐξευτελισμένο, οἱ ἄξιοι ἀφαιρέσεως ἐθνικότητος, ποὺ ὑποστηρίζετε τὸν διαβολισμένο, ἀντινατιβιστὴ καὶ ἐχθρέλληνα! Ἐθελοτυφλεῖτε ὑποτασσόμενοι σὲ ἄτιμο παιδοφόνο παραθεωρῶντας τὰ πολλὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξε. Ποὺ διαπράττουν καὶ ὅλοι τοῦ κύκλου του. Εἶπε νεοδημοκράτης διευθυντὴς νοσοκομείου: «Μὲ τὸ 41% κάνω ὅτι θέλω»! Θὰ δῆτε, τὶ θὰ κάνουν….

Νὰ σᾶς παραθέσουμε τινὰ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ ἀχρείου τζουγκασβίλι; Εἶναι αὐτὸς ποὺ εὐνόησε τὸ ἔγκλημα τῶν 57 ἀθώων πολιτῶν στὰ Τέμπη καὶ δικαίωσε τὸν ὑπεύθυνο ὑπουργό του· ποὺ συνετέλεσε στὴν ἀποτέφρωση τῆς Βορείου Εὐβοίας· ποὺ χειριζόταν τὶς τηλεφωνικὲς ὑποκλοπές· ποὺ ἐνισχύει τὶς ροτσιλδικὲς τράπεζες μὲ δισεκατομμύρια· ποὺ παρέχει ἐπιδόματα στοὺς λαθρομετανάστες, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς Ἕλληνες· ποὺ παρέδωσε ἤδη τὸ μισὸ Αἰγαῖο στοὺς τούρκους· ποὺ συνεχίζει νὰ προβαίνει στὸν ἀφοπλισμὸ τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, ὑπὲρ τῆς Οὐκρανίας· ποὺ ὑπεχρέωσε, μέσῳ τῶν δημοσιογράφων του, σὲ συμπάθεια τῶν ὀπαδῶν του ὑπὲρ τοῦ ὀμορθήσκου του χάζαρου Ζελένσκι καὶ τῶν ναζιστῶν «Αζόφ»· ποὺ συνεχίζει ὁ νανώδης νὰ προκαλεῖ τὴ Ρωσία ἄνευ λόγου καὶ αἰτίας· ποὺ στέκει προτρεπτικὸς ἀπέναντι τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν Funds, νὰ ἁρπάζουν τὶς οἰκίες τῶν ὀφειλετῶν (τὸ ὑποκριτικὸ κόμμα του χρωστᾶ 400 ἑκατομμύρια euros!)· ποὺ προκάλεσε 200.000 θανάτων ἀπὸ τὰ ἐμβόλια· ποὺ ἀπωθεῖ τοὺς πομάκους στὴν ἀκούσια ἐκτούρκευση· ποὺ ἐθελοτυφλεῖ στὶς δραστηριότητες τοῦ τουρκικοῦ προξενείου, τὸ ὁποῖο ἐνεργεῖ ὡς καταληψίας ἐντὸς Ἑλλάδος· ποὺ εὐνοεῖ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης, εἰς βάρος τῶν γηγενῶν· ποὺ τοὺς μόνους δημοσίους ὑπαλλήλους ποὺ προσλαμβάνει εἶναι οἱ ἀστυνομικοί (ἀστυνομικὰ αὐτοκίνητα διασχίζουν συνεχῶς τοὺς δρόμους τῶν πόλεων, γιὰ ἔλεγχο πολιτῶν ποὺ ἑτοιμάζουν)· ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν μκο· ποὺ παρεμποδίζει δογματικῶς τὴν ἐξόρρυξη ὑδρογονανθράκων· ποὺ παρέδωσε τὶς βουνοκορφὲς γιὰ ἀνεμογεννήτριες· ποὺ συνῆψε μειοδοτικὲς συμφωνίες μὲ Ἰταλία καὶ Αἴγυπτο γιὰ τὶς θαλάσσιες ζώνες· ποὺ ἐπιτρέπει στὶς συμμορίες ἀναρχικῶν νὰ δροῦν ἀνενόχλητες· ποὺ μᾶς ἑτοιμάζει νέο lock down, χειρότερο ἀπὸ τὸ προηγούμενο· ποὺ περιβάλλεται ἀπὸ ἕνα ἑσμὸ ἐγκληματιῶν: ἡ μάνα του, ἡ σύζυγός του, ὁ ἀνηψιός του, ὁ συμμύστης του σατανιστὴς Πιερρακάκης….

Ταὐτα πάντα δὲν σᾶς ἐνοχλοῦν, δὲν σᾶς προκαλοῦν ἀγανάκτηση, δὲν διεγείρουν τὸ πατριωτικό σας αἴσθημα; Ὅμως θὰ διαπιστώσετε, ἀπὸ τὸν ἄλλο μῆνα, ὅτι αὐτὸς ὁ ζαβλακωμένος χάζαρος θὰ σᾶς πεθάνει. Θὰ μετανοήσετε πικρὰ καὶ θὰ εὐχηθῆτε νὰ σᾶς κοβόταν τὸ χέρι ποὺ τὸν ψηφίσατε. Ἐγερθῆτε, ἐθελοεξάρτητοι κορρεκτίλοι.

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

1 Ἰουλίου 2023