Πῶς θά ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μοναδικός ἀληθινός Θεός;

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011 1:18 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Πῶς θά ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μοναδικός ἀληθινός Θεός; Βάσει ποιῶν πηγῶν καί πῶς θά ἀντικρούσουμε αὐτούς πού πιστεύουν ὅτι ὁ Βούδδας, ὁ Μωάμεθ, ὁ Κρίσνα καί μεταξύ ἄλλων καί ὁ Χριστός εἶναι προφῆτες; 

(Εὐαγγελία)