Ποιοί χρηματοδότησαν τήν ἐπανάσταση τῶν μπολσεβίκων στή Ρωσία;

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2010 1:05 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιοί χρηματοδότησαν τήν ἐπανάσταση τῶν μπολσεβίκων στή Ρωσία;

(Χρῆστος καθηγητής θεολογίας)   


Ποιά ἐπιχειρήματα νά χρησιμοποιοῦμε σέ ἕναν μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ;

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010 6:18 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἐπιχειρήματα νά χρησιμοποιοῦμε σέ ἕναν μάρτυρα τοῦ Ἰεχωβᾶ, ὅταν θέλει νά μᾶς ρίξη στήν πλάνη του, γιά νά τόν φέρουμε στήν ἀλήθεια; 

(Δημήτρης Β.)  


Τί ἔγινε τό βράδυ στά Ἴμια; Ποιός ἔριξε τό ἑλικόπτερο;

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 2:46 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τί ἔγινε τό βράδυ στά Ἴμια; Ποιός ἔριξε τό ἑλικόπτερο;

(Βασιλική)