ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Κυριακή 16 Μαΐου 2021 11:51 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Ἀρχίζουμε μὲ θερμὴ παράκληση πρὸς ὅσους σκοπεύουν νὰ ἐμβολιασθοῦν καὶ τοὺς ἱκετεύουμε νὰ μὴ τὸ πράξουν! Μὴ θελήσουν νὰ συγκαταριθμοῦνται μὲ τοὺς "ἠλιθίους τοῦ κοπαδιοῦ", ποὺ ἀπὸ χρόνια ἔχουν περιγράψει τοὺς "νομοταγεῖς" πολίτες ὁ Ζὰκ Ἀτταλί (ἀπὸ τὸ 1981), ὁ Χ. Κίσσινγκερ, ὁ Μπὶλλ Γκέιτς, ὁ Τζὸ Μπάιντεν, κατὰ "σύμπτωση" ὅλοι τους ἰουδαῖοι, μάλιστα ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ρότσιλντ! Μὴ ἐμβολιάζεσθε, ἀκόμα καὶ νὰ σᾶς ἀπειλοῦν! Μή, σᾶς παρακαλῶ, μὴ θέλετε νὰ ὑποστῆτε μία προσχεδιασμένη δολοφονία ἐν γνώσει σας, ποὺ δὲν θὰ σᾶς δικαιώσει μετὰ θάνατον!

Ἀναρρωτηθῆτε, γιατὶ τόση "πρεμούρα" ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου ἀπὸ Δυσαγγελάτους, Βασιλακόπουλους, Χωμενίδες, χιλιάδες γιατροὺς καὶ πολλοὺς ἀρχιερεῖς; Ἔχουμε νὰ ποῦμε γιὰ τοὺς ἀρχιερεῖς ποὺ προπαγανδίζουν τὸ ἐμβόλιο ὅτι ὑποβοηθοῦν τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, ἐνῶ προδίδουν τὸν θεόκλητο προορισμό τους. Προξενεῖ ἐντύπωση ἡ ἐμμονὴ ἑνὸς ἐξ αὐτῶν, ποὺ στὶς προτροπές του ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, χρησιμοποιεῖ παραπλανητικὴ μέθοδο. Εἶπε ὅτι τοῦ ἐνεφανίσθη μία γραῖα ἐνενηκοντοῦτις ποὺ τοῦ ζήτησε νὰ κηρύττει ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου. Ἂν ἡ γραῖα τοῦ ὑπεδείκνυε νὰ κηρύττει κατὰ τοῦ ἐμβολίου, εἶναι βέβαιο, θὰ τὴν ἀπέπεμπε ὑβριστικῶς. Ὅμως πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ἐν προκειμένω πρόκειται περὶ μεταστοιχειωμένου δαιμονίου ποὺ παραπλάνησε τὸν εὔπιστο καὶ μικροθαύμαστο ἐπίσκοπο. Ἤ, τὸ χειρότερο, δημιούργησε ὁ ἴδιος τὸ πλᾶσμα τοῦτο, γιὰ νὰ παραπλανήσει. Ἂν ὅμως τὸ φαντασιοκόπημα εἶναι πραγματικό, τότε ἡ γραῦς πλανᾶται πλάνην οἰκτράν. Οὕτως ἢ ἄλλως πρόκειται περὶ ἀπάτης!

Λίγο ἀκόμα μὲ τὸν κορονοϊὸ καὶ ὅσα τὸν συνοδεύουν, πρὶν ἀσχοληθοῦμε μὲ ὅ,τι περιέχεται στὸν τίτλο. Κάτι λυπηρό, συνάμα καὶ ἐξοργιστικό, εἶναι ἡ εἰρωνικὴ καὶ ἐμπαικτικὴ στάση τῶν μελλοθανάτων ἐμβολιαζομένων πρὸς τοὺς ἀνεμβολίαστους. Παράξενο ἀκούγεται: αὐτοί, ποὺ στὶς φλέβες τους κυκλοφορεῖ ὁ θάνατος, τολμοῦν καὶ εἰρωνεύονται, τοὺς ἀνεμβολίαστους καὶ ζωντανούς. Ἀντὶ νὰ κλαῖνε οἱ ταλαίπωροι, ἀπὸ τὴν ἐπερχόμενη ἐγκεφαλίτιδα, τὴν ὀστεοπώρωση, τὴ σήψη τῶν σαρκῶν τους καὶ τὴ λύσσα (αὐτὴν ἀπὸ τὸ διαβολικὸ test). Ὅμως θὰ παύσουν νὰ εἰρωνεύονται οἱ τοιοῦτοι καὶ θὰ παγώσει τὸ αἷμα στὶς φλέβες τους, ὅταν πληροφορηθοῦν ὅτι σὲ βραχίονες (μπράτσα) ἐμβολιασθέντων τοποθέτησαν μαγνῆτες καὶ αὐτοὶ κόλλησαν στὸ δέρμα! Τὸ πιὸ φοβερὸ: ἔρχονται εἰδήσεις, ὅτι ὅσοι ἐμβολιάστηκαν ὑπέστησαν στείρωση. Στὶς γυναίκες ἔπαψε ἡ ἐμμηνόρροια.

Ἐξηγούμεθα: Γιὰ τοὺς μελλοθανάτους δὲν εὐχόμαστε νὰ πεθάνουν, μάλιστα ἀπευχόμαστε καὶ ἐξορκίζουμε. Πλὴν ὁ ἰουδαϊκὸς ἑσμὸς αὐτὸ ἐπιδιώκει, μιλοῦν, μάλιστα, γιὰ τὸν ἐπερχόμενο θάνατο ἐλευθερόστομα οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ Rothschild. Εἶναι βέβαιο καὶ παρήγορο ὅτι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ θὰ βοηθήσουν μέσῳ τῶν ἁγιασμάτων νὰ θεραπευθοῦν οἱ πάσχοντες.

Οἱ ἐμβολιασμένοι ἂς σκεφθοῦν βαθύτερα. Γιατὶ τὰ περιτρίμματα ποὺ ἐξουσιάζουν ὑποχρεώνουν τοὺς πολίτες νὰ ὑποστοῦν τὸ θανατερὸ ἐμβόλιο; Γιατὶ ὑποχρεώνουν τοὺς ἐμβολιασθέντες νὰ φοροῦν μάσκα, ἀφοῦ, ὑποτίθεται, ἐμβολιάστηκαν γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τοῦ "covit"; Ἔχουν λόγο οἱ ἄτιμοι παγκόσμιοι φονιάδες. Ὅτι ἂν οἱ ἐμβολιαζόμενοι κυκλοφοροῦσαν χωρὶς μάσκα, τότε καὶ οἱ μὴ ἐμβολιασμένοι θὰ κυκλοφοροῦσαν χωρὶς μάσκα καὶ οἱ ἄλλοι ἠλίθιοι τοῦ κοπαδιοῦ, κατὰ τὸν Κίσσινγκερ, δὲν θὰ τοὺς ἔλεγχαν, διότι θὰ τοὺς θεωροῦσαν ἐμβολιασμένους. Ἔτσι θὰ κατηργῆτο ἡ νοσοποιὸς μάσκα. Ἀναρρωτηθῆτε: Γιατὶ ἡ μασονικὴ λυκοφωλιὰ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (δὲν ὑπερβάλλω· θέσατε στὴ συμμορία αὐτὸ τὸ ἐρώτημα ' Ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες; ' καὶ θὰ σᾶς ἀπαντήσει ἀρνητικῶς!), ἐξέδωσε ἐσχάτως ἀπόφαση γιὰ χρηματικὴ ἀποζημίωση τοῦ ἐμβολιαζομένου σὲ περίπτωση θανατώσεως; Μάλιστα ὄχι ἀπὸ τὴ φαρμακευτικὴ ἑταιρεία, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ κράτος. Διότι θέλει νὰ δημιουργήσει ἐμπιστοσύνη στὸ ἐμβόλιο τῶν φαρμακῶν. Σημειώνουμε καὶ τοῦτο: ὑπάρχουν ἄνθρωποι αὐτοθυσιαστικοὶ ποὺ θὰ σκεφθοῦν νὰ ἐμβολιασθοῦν γιὰ νὰ πεθάνουν, ὥστε νὰ δοθῆ ἀποζημίωση στοὺς οἰκείους τους. Ὅπως στὸ μυθιστόρημα τοῦ Ἄρ. Μίλλερ, "Ὁ θάνατος τοῦ ἐμποράκου".

Ἀλλὰ τὶ λέμε τώρα! Ὁ μεγαλειώτατος γυφτορότσιλντ διαθέτει πολλὰ ἐκατομμύρια γιὰ τὴν ἐξαγορὰ πολιτικῶν, δημοσιογράφων, ἰατρῶν, ἀκόμα καὶ ἀρχιερέων. Ἐξαγόρασε χιλιάδες ἀθλίους ἰατροὺς ποὺ προάγουν τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο καὶ τὸ test, ἐν γνώσει τους ὅτι τὰ δύο ταῦτα παρεσκευάσθησαν μὲ σκοπό -ὁμολογημένο - νὰ μειώσουν, κατὰ 2/3, τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς. Πλέον σκανδαλώδης εἶναι ἡ συγκατάθεση τῶν ἁγίων ἀρχιερέων πρὸς τὸν καίσαρα, ὁ ὁποῖος πολὺ εὔκολα τοὺς ἔκανε ὑποχειρίους του δωρίζοντάς τους μία ἐπιταγὴ μὲ ἕξη ἀριθμούς! Γι' αὐτὸ καὶ προπαγανδίζουν ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου καὶ καταδιώκουν διὰ τοῦ εἰσαγγελέως τοὺς ἀντιτιθέμενους. Γι' αὐτὸ καὶ παρέδωσαν τοὺς ἱεροὺς Ναούς στοὺς ἐμβολιαστές! Τέτοια κατάπτωση δὲν ξανάγινε: ἀνετράπησαν ἱερὰ δόγματα καὶ ἀθετήθησαν ἱεροὶ κανόνες...

Λοιπὸν οἱ Ἕλληνες πατριῶτες θὰ πρέπει ἐντατικῶς νὰ προετοιμάζονται γιὰ τὴ μεγάλη σύγκρουση τῶν υἱῶν τοῦ φωτὸς μὲ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις. Πρῶτον, νὰ πεισθοῦν ἐντελῶς ὅτι οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ποιμαινόμενες ἀπὸ τὸν βασιλέα τῶν ἰουδαίων Ρότσιλντ, ἀποβλέπουν στὸ νὰ ἐξαφανίσουν τὸ ἀνθρώπινο γένος. Πλὴν τοῦ διαβολικοῦ ἰσλάμ, ποὺ ὁ ἀχρεῖος Ρότσιλντ διατηρεῖ ἀλώβητο, ἐκτὸς κορονοϊοῦ, ἐμβολίου καὶ test. Σημειώνουμε παρεκβατικῶς ὅτι ἀπὸ τὰ 4,5 ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες μουσουλμάνους ποὺ ἔχουμε στὴν Ἑλλάδα κανεὶς δὲν ἐμφάνισε συμπτώματα κορονοϊοῦ. Αὐτὸ δὲν σᾶς δημιουργεῖ ἐρωτήματα; Ἀνεφέρθη ἕνας 20ετὴς λαθραῖος στὸ νοσοκομεῖο Ἡρακλείου, ὁ ὁποῖος βρέθηκε θετικός, ὅμως ἀμέσως ἀπεχώρησε. Ὕστερα ἀπὸ 3-4 ἡμέρες ἐπανῆλθε, γιὰ ἄλλη αἰτία. Ἐξετάσθηκε ἐκ νέου καὶ βρέθηκε ἀρνητικός. Τὸ χάπι, ποὺ γράψαμε παλιότερα....

Δεύτερο, νὰ προσεγγίσουν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ νὰ γίνουν πιστοί. Μὴ τολμήσουν καὶ σταθοῦν χωρὶς Χριστὸ ἀπέναντι στὴν ἰουδαϊκὴ ἀνθρωπαλεστικὴ μηχανή, διότι θὰ νικηθοῦν καὶ θὰ καταισχυνθοῦν. Τρίτο νὰ ἀποκτήσουν ὅπλα ἀποτελεσματικὰ ἀγχέμαχα καθὼς καὶ τηλέμαχα, οὕτως ὥστε, κατὰ τὴ νύχτα ποὺ θὰ ἐπιτεθοῦν ὀργανωμένοι οἱ ἐν Ἑλλάδι λαθρομετανάστες νὰ τοὺς ἑτοιμάσουν ἔκπληξη! Τέταρτο, νὰ ὀργανωθοῦν σὲ ὁμάδες καὶ ποτὲ νὰ μὴ μένουν μεμονωμένοι. Νὰ εἶναι σὲ ἑτοιμότητα καὶ νὰ περιμένουν...

Οἱ πατριῶτες, ὅσοι συντελέσουν στὴν ἀνόρθωση τῆς Ἑλλάδος, δὲν φαντάζονται τὴ δόξα, τὰ μεγαλεῖα καὶ τὰ πλούτη ποὺ τοὺς ἀναμένουν. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι αὐτοὶ θὰ καθίσουν στὸ ἐδώλιο τὸν Ρότσιλντ καὶ θὰ δημεύσουν τὴν ἀστρονομικὴ περιουσία του ποὺ θὰ διανείμουν ἀκριβοδίκαια σὲ ὅλα τὰ ἔθνη. Οὕτω θὰ ἐκπληρωθεῖ ἡ προφητεία τοῦ Πατροκοσμᾶ πὼς "Θὰ τρῶτε μὲ χρυσᾶ κουτάλια".

Τὸ παλαιὸ σαπρὸ καθεστὼς παρέρχεται. Ἀπὸ τοῦδε σύνταγμά μας θὰ εἶναι ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ κιβωτὸς τῶν τιμαλφῶν μας θὰ εἶναι ἡ μήτηρ Ἐκκλησία. Δὲν χρειαζόμαστε Βουλὴ ἐξαρτημένων καὶ ὑποσπόνδων, ἀλλὰ 40 πατριῶτες ὑπουργοὺς ποὺ θὰ ἀναλάβει ἕκαστος καὶ ἕνα τομέα τῆς ζωῆς: πολιτισμός, γεωργία, οἰκονομία, οἰκιστική, πίστις.... Οἱ ἐκλογὲς θὰ γίνονται ἐπωνύμως, ἀπὸ τὸν ψηφοφόρο καὶ πρὸς τὸν ἐκλεγόμενο.

Ἔρχονται τὰ μεγαλεῖα, δὲν τὰ βλέπετε;

Εὐχὲς Ἀναστάσιμες! δ.μ.  13 Μαΐου 2021