ΕΤΙ Η ΧΕΙΡ ΥΨΗΛΗ (Ἠσ. ε’ 25).

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 9:51 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Α’ Τὸ ἐμβόλιο, ἀπεδείχθη περίτρανα, εἶναι θανατηφόρο, χειριστὴς δὲ αὐτοῦ εἶναι ἡ ροτσιλδικὴ Ἀράχνη. Βεβαίως οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες εἶναι ἰδιοκτησίας ροτσιλδικῆς, ὅμως καὶ οἱ ἐταιρεῖες παραγωγῆς ζωοτροφῶν εἶναι τῆς ἴδιας ἰδιοκτησίας. Λοιπὸν κατὰ λογικὴ συνέπεια, ὅπως εἶναι βλαβερὰ τὰ ἐμβόλια, ἐξίσου βλαβερὰ εἶναι καὶ τὰ χημικὰ προϊόντα, ποὺ παρασκευάζονται ὡς ζωοτροφές. Οἱ ὀρνιθοτροφὲς ποὺ διαθέτουν οἱ ἑταιρεῖες εἶναι στειρωτικὲς καὶ οἱ κόττες πλέον δὲν γεννοῦν ἀβγά. Τοῦτο συντάσσεται στὸ σχέδιο τῆς ἐπισιτιστικῆς κρίσης, τοῦ ἐπερχόμένου λιμοῦ. Γι’αὐτό, ὅσοι ἔχετε κόττες, νὰ τὶς ἀπολύετε ἀλανιάρες καὶ νὰ τὶς ταΐζετε φυσικὲς τροφές.

 

Β’ Ἡ Εὔα Καϊλὴ στὴ φυλακή! Πρόκειται γιὰ δικαστικὴ «παρεξήγηση», ἀφοῦ ἡ ἀπόφαση τῆς σαπρᾶς δικαιοσύνης τοῦ Βελγίου εἶναι προκατειλημμένη. Τὶ ἐννοοῦμε· ἐνώπιόν μας κεῖται τὸ δυοῖν θάτερον δίλημμα, δηλαδὴ ἕν ἐκ τῶν δύο: ἡ Καϊλὴ εἶναι ἀθώα – ἡ Καϊλὴ εἶναι ἔνοχη. Τοῦτο κρίνεται ἀσφαλῶς ἀπὸ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἄλλων πενῆντα εὐρωβουλευτῶν ποὺ πῆραν ἀπὸ τὸ Κατὰρ δῶρο ἕνα «βαλιτσάκι», ὅπως καὶ ἡ Καϊλή. Τὸ συμπέρασμα, οἱ δύο, δηλαδή, προτάσεις τοῦ συλλογισμοῦ, ἡ μείζων καὶ ἡ ἐλάσσων, εἶναι τοῦτο: ἡ Καϊλὴ εἶναι ἀθώα, ἀφοῦ καταφάσκονται ὡς ἀθῶοι καὶ οἱ ἄλλοι 50 εὐρωβουλευτὲς πού, ἀποδεδειγμένα, «λαδώθηκαν» ἀπὸ τὸ Κατάρ, ὅπως καὶ ἡ Καϊλή - ἡ Καϊλὴ εἶναι ἔνοχος, ὅπως, βεβαίως, καὶ οἱ προαναφερθέντες 50 εὐρωβουλευτὲς εἶναι τοῦ ἰδίου φυράματος μὲ τὴν ὡς ἄνω φυλακισμένη. Ἀντιλαμβάνεστε, οἱ ἐνοχὲς φορτώθηκαν στὴν Καϊλή, ὅπως, παλαιότερα, φορτώθηκαν στὸν Ἄκη Τσοχατζόπουλο, ὡς ἀναλώσιμο καὶ ἐκεῖνον καὶ αὐτήν. Καὶ ὄντως· αὐτή, ἂν θυμᾶστε, ξεκίνησε τὴν πολιτική της σταδιοδρομία μὲ τὸ κόμμα «ΛΑ.Ο.Σ.», ποὺ τότε ἐμφανιζόταν ὡς πατριωτικό. Τοῦτο ἐξηγεῖται, ὅτι ὑπῆρχαν στὴ ψυχή της κάποια ἴχνη πατριωτισμοῦ, ποὺ ἴσως κάποτε νὰ ἀναδυθοῦν. Ἐνῶ οἱ ἄλλοι 50 «λαδωμένοι, ἴσως ποτέ τους νὰ πέρασε ἰδέα πατριωτικὴ ἀπὸ τὴ διάνοιά τους. Οὕτω οἱ ἰουδαῖοι ἀφέντες ἐνήργησαν δεόντως.

 

Γ’ Οἱ γύφτοι ὡς ἕνα ἐθνοφυλετικὸ σύνολο αὐτο-απομονωμένο, δὲν εἶναι Ἕλληνες. Ὅμως δροῦν, ἐντὸς Ἑλλάδος, βλαβεροί, χωρὶς καμιὰ προσφορά. Οἱ ἴδιοι, μὲ τοὺς γύφτους τῆς Αἱμιακῆς Χερσονήσου (Βαλκάνια) συγκρινόμενοι, βρίσκονται «πολιτισμικῶς» ὑπέρτεροι, ὅμως μὲ αὐτοὺς συγχρωτίζονται καὶ ἀποβαίνουν ἐπιζήμια καὶ φθαρτικὰ παράσιτα. Ἔχουμε τὴ βεβαιότητα, ἐνισχυμένη μὲ ἀποδείξεις, ὅτι αὐτοὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς βραχίων τοῦ κράτους.

 

Δ’ «Θετικὴ Ντοπαμίνη» («Ντοπαμίνη, σὰν νὰ λέμε: κοκαΐνη). Πρόκειται γιὰ «σάιτ» ἰουδαϊκό, ὕπουλο μισελληνικό, λυσσακῶς ἀντιχριστιανικὸ καὶ ἀπάνθρωπο. Τῆς ἰουδαιοσυμμορίας ἐκφωνητὴς εἶναι ἕνα μοῦτρο, «Γιάννης» ὀνόματι μὲ πολλὰ ψυχοπαθολογικὰ συμπτώματα. Ὁ διαστροφέας τοῦτος παρουσιάζεται ὡς «Ἕλλην» «πατριώτης» ὅμως εἶναι αὐτόχρημα πολέμιος μας, ἐνεργῶν θρησκειοκρυφίως εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας. Τὸ ταλμουδικὸ team μὲ τὸν «Γιάννη» ἐργάζεται μουλωχτὰ στὴν ἐκθεμελίωση τῆς ἀφθόρου Πίστεως καὶ τὴν κατεδάφιση τοῦ περιφανοῦς Γένους μας. Εἶναι ἐνδεικτικοὶ οἱ τίτλοι τῆς ὑποχθονίου ταλμουδοσυμμορίας: «Χριστιανοὶ ἔκαψαν τὰ πάντα…»· «Οἱ τρεῖς ἀνθέλληνες Ἱεράρχες καὶ τὸ μῖσος τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα». Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ Ἱεράρχες, ποὺ αὐτὲς οἱ ταλμουδομαϊμοῦδες τοὺς διασύρουν ὡς ἀνθέλληνες; Ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος! Πατέρες ΕΛΛΗΝΕΣ, μὲ ἑλληνικὴ φωνὴ καὶ ἀντιιουδαϊκὴ ἐπιχειρηματολογία. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι ποὺ τοὺς καίει. Μακριὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σιχάματα…. Κάτι ἀκόμα: Ὁ δαιμονισμένος «Γιάννης» καὶ ὁ φανατικὸς Τσατσόπουλος συμπίπτουν στὸ μῖσος τους κατὰ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι συγκοινωνοῦντα ἀγγεῖα τοῦ δαιμονικοῦ λύθρου. Λοιπὸν ὅ,τι ἀνάθεμα ἰσχύει γιὰ τὸν ἕνα ἐχθρέλληλα ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν ἄλλον.

 

Ε’ Χρόνοι ἐσχατολογικοί. Συνεπῶς πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦμε, εὑρισκόμενοι σὲ ἑτοιμότητα. Πρέπει, ἐπίσης, νὰ παρακολουθοῦμε τοὺς δύο ὁρατοὺς πρωταγωνιστὲς τὸν Σβὰμπ καὶ τὸν Χαράρι, ποὺ εἶναι σιωνιστὲς ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ρότσιλντ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἐμφανίζονται τόσο προκλητικοί· τοὺς ἐνθαρρύνει ὁ ἐπὶ τῆς κορυφῆς τῆς πυραμίδας ἀφέντης τους, λέγω ὁ Ρότσιλντ.

 

ΣΤ’ Σεισμὸς στὰ σύνορα τουρκίας-Συρίας «παράξενος», ὄντως! Φαίνεται πὼς θύμωσε ὁ «Ἐγκέλαδος». Καλέ, ποιὸς Ἐγκέλαδος; Ὁ HAARP τὸ ἔκανε!...

 

Ζ’ Κάποια «σάιτ», ἂν καὶ πατριωτικὰ καὶ ὀπωσοῦν πνευματικά, εἶναι γιὰ κατάργηση. Εἰσάγουν τὸ ὅποιο θέμα μὲ μακρόσυρτη μουσική, βαρετή, μονότονη τζάζ. Θέλουμε νὰ συστήσουμε στοὺς ἐκδότες αὐτῶν, τὴ μουσικὴ εἰσαγωγὴ ἂς τὴν κάνουν γιὰ τρία, ἢ τὸ πολὺ πέντε δευτερόλεπτα. Ἂν εἶναι λογικόφρονες, οἰκονόμοι μυστηρίων, ἂν εἶναι ἀποκαλυπτικοί, ἂς μὴ ἀδολεσχοῦν ματαίως.

 

Η’ Ἡ τουρκικὴ ἐξουσία καταστρέφει τὰ ἐναπομείναντα ὑπολείμματα τῶν πολιτισμικῶν μνημείων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καθημερινῶς λίγο-λίγο. Ἐσχάτως ἔβγαλε στὸ σφυρὶ ἕνα μοναστῆρι στὴν τουρκία, γνωστὸ ὡς τοῦ «Μυρελαίου». Τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, εὐαίσθητο, πάντοτε, ὑπὲρ ἄλλων, ἂς δείξει κάποιο ἐνδιαφέρον.

 

Θ’ Πρὸ διμήνου σημειώθηκε συμβάν ποὺ πρέπει νὰ ἐξαρθεῖ. Πρόκειται γιὰ τὸν φόνο ἑνὸς γύφτου ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ποὺ φόνευσαν, ὑποτίθεται, ἀστυνομικοί. Ἡ ἱστορία: Σὲ βενζινάδικο τῆς Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, ἕνας γυφτόπαις γεμίζει τὸ ντεπόζιτό του καὶ ἀναχωρεῖ πάραυτα, χωρὶς νὰ καταβάλει τὸ τίμημα. Οἱ ἀστυνομικοὶ ποὺ βρίσκονται ἐκεῖ ΤΥΧΑΙΑ ἀμέσως τρέχουν ξοπίσω του, τὸν πυροβολοῦν καὶ πέφτει «νεκρός». Ἀμέσως πάντες τῆς ἐξουσίας ὑπόσπονδοι, μαζὶ καὶ τὰ φερέφωνα τῆς τελεσκοτίσεως, ἐκφράζουν τὴν προσποιητὴ «λύπη» τους, καὶ μόνο ποὺ δὲν προέτρεπαν γιὰ ἐξέγερση τὸ γύφτικο. Καὶ συνετελέσθη ἡ ἐξέγερση, ἡ ὁποία διήρκεσε 4-5 ἡμέρες, διαμορφώνοντας πολεμικὸ κλῖμα, μὲ καταστροφὲς περιουσιῶν Ἑλλήνων. Τὸ σκηνικὸ εἶναι κατασκευασμένο, μία μητσοτακέϊκη προβοκάτσια. Οἱ ἀστυνομικοὶ καὶ ὁ γύφτος ἦταν συνεννοημένοι, μέσῳ κυβερνητικοῦ παράγοντος. Δῆτε μιὰ λεπτομέρεια· τὸν συνομήλικο μὲ τὸν γύφτο, Ἀλέξης Γρηγορόπουλο, μέχρι τώρα, τὰ ἰουδαιοκάναλα ἀναφέρουν τὸ ὄνομά του, τοῦ γύφτου γιατὶ δὲν τὸ ἀναφέρουν; Δὲν ἀναφέρουν, διότι ὁ γύφτος δὲν ἀναφέρεται στὰ ληξιαρχικὰ βιβλία τοῦ Δήμου, ΔΕΝ εἶναι νεκρός….

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη!

δ.μ.

Φεβρουάριος 9, 2022.