ΤΟΥ ΕΣΧΑΤΟΥ

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020 12:51 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.             Βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα τῆς ἐκρήξεως τῆς μεγάλης συγκρούσεως μεταξὺ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ δὲ σύγκρουση αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ τελική. Αὐτὸ τί σημαίνει; ὅτι μετὰ τὴ σύγκρουση θὰ βασιλεύσει παγκοσμίως ἡ εἰρήνη τῶν πραέων, ὅσων, δηλαδή, ἀποστέργουν τὸν πόλεμο. Εὑρισκόμενοι στὰ ὅρια τῆς τελικῆς πολεμικῆς ἀναμετρήσεως, θὰ πρέπει οἱ Ἕλληνες, ὡς πρωταγωνιστὲς τοῦ ἑσχατικοῦ θεάτρου, νὰ συσπειρωθοῦν, ὥστε ὀργανωμένοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς ἐχθρικὲς προσβολές.

2.             Πρὶν προβοῦμε στὴν παράθεση τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων τοῦ Πατριωτικοῦ μετώπου, νὰ περισκοπήσουμε τὶς κινήσεις τοῦ ἐχθροῦ, ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος καὶ μέχρι τῆς σήμερον. Ἀμέσως μὲ τὴ θεία κένωση τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐπὶ τῆς γῆς, ἄρχισε νὰ διαμορφώνεται καὶ ἡ πολεμικὴ μηχανὴ ἐναντίον Του, μὲ κορύφωση τὴ Σταύρωση. Ἐν συνεχείᾳ ἀρθρώνονται οἱ λεγόμενες ἰουδαΐζουσες αἱρέσεις, ἑκατοντάδες καὶ ἑκατοντάδες, μὲ τελευταία τὸν γιεχωβιτισμό. Ἀρθρώνονται οἱ ἰδεολογίες, κοινοῦ γεννήτορος ἔκγονα: κομμουνισμός, καπιταλισμός, ναζισμός, ἅτινα ὑπογείως συμπίπτουν. Γίνονται πόλεμοι, ὑποκινούμενοι ἀπὸ τὸν ροτσιλδικὸ ἑσμό. Οἱ δαιμονομανεῖς σκοταδιστές, ἐνταγμένοι σὲ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὀργανώνονται σὲ κλειστὰ clubs: μασονία, μαφία, Μπίλντερμπέργκ, Τριμερὴς Ἐπιτροπή, Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Forum, Λέσχη τῆς Ρώμης, Σιωνιστικὸ λόμπυ, Σαηεντολογία, Αἱρέσεις... Πάντα ταῦτα εἶναι ἰουδαιοσύνθετα καὶ ἰουδαιοκατευθυνόμενα ἀπολύτως. Αὐτοὶ ὅλοι, ἐνισχυμένοι ἀπὸ τὴν οἰκονομική τους ἐπιφάνεια ποὺ εἶναι ἀποκλειστική, ὡσὰν πυκνὸ πλέγμα ἀράχνης, ἄνοιξαν τὸν τελευταῖο πόλεμο μὲ ὅπλο τὸν κορονοϊὸ καὶ πέτυχαν νὰ ὑποτάξουν τὰ ἔθνη πάντα στὴ θέλησή τους καὶ νὰ φυλακίσουν τοὺς ἀνθρώπους στὶς οἰκίες τους. Καὶ ὅταν ἐξέρχονται οἱ ἄνθρωποι τῶν οἰκιῶν τους, θὰ πρέπει νὰ τὸ γνωστοποιοῦν στὰ ἐντεταλμένα ὄργανα! Τρελλὲς καταστάσεις.

3.             Λοιπὸν οἱ ὕαινες ποὺ κάθισαν στοὺς ὤμους μας καὶ διαστρέφουν τὸν πατριωτισμό μας, ἀνέλαβαν νὰ κατευθύνουν τὶς μάζες στὸν θάνατο, μέσῳ τοῦ ψευδοκορονοϊοῦ, τοῦ φιμώτρου, τοῦ ἐγκλεισμοῦ καὶ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Καὶ τρέχουν οἱ ἀνοητότατοι, οἱ ἐθελοεξάρτητοι, ἐγκαυχώμενοι ὅτι εἶναι "νομιμόφρονες", τύφλα τους, νὰ ἀκολουθοῦν τὶς ἐντολὲς ποὺ οἱ μισέλληνες τοὺς ἐντέλλονται. Προσέξτε, βλακίστατοι ὀπαδοὶ τῶν τιποτένιων ἰνδαλμάτων σας, αὐτοὶ ποὺ σᾶς κυβερνοῦν θὰ σᾶς ὑποχρεώσουν νὰ περπατᾶτε στὰ τέσσερα! Ἂν ἐπιβιώσετε, μετὰ τὸν ἐμβολιασμό, ποὺ θὰ σᾶς ὑποχρεώσουν νὰ βάλετε. Προηγουμένως δὲ θὰ σᾶς ξεζουμίσουν· ἤδη τὰ πρόστιμα ποὺ συνέλεξαν, ἀπὸ τὸν κορονοϊό, ἔφτασαν τὰ 25 ἑκατομμύρια euros! Νῦν δὲ ἑτοιμάζονται νὰ ἐπιβάλουν καὶ τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο νὰ ξεκάνουν τὸν κόσμο. Αὐτοὶ δὲ ποὺ τὸ προτείνουν εἶναι ἰουδαῖοι, μὲ πρῶτο τὸν ἐπίβουλο "φιλάνρθωπο" Bill Gates. Παρεκβατικῶς ἀναφέρεται καὶ ὁ Μπουρλά, ἕνας ἰουδαῖος ἀξιωματοῦχος ποὺ ἀνέλαβε νὰ προωθήσει τὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο τῆς pfizer στὴν Ἑλλάδα. Γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὁμιλεῖ ὑπὲρ Καστελορίζου, καὶ ἔχαψαν πολλοί, ὅτι πρόκειται περὶ φιλέλληνος, ὅμως ἠπατήθησαν οἰκτρῶς. Τὰ σχέδια τοῦ παγκοσμίου ὁλοκαυτώματος προωθοῦν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐχθροί μας: ὁ Μητσοτάκης, ὁ Χαρδαλιάς, ἡ Κεραμέως. Διαδίδεται ὅτι οἱ τρεῖς τοῦτοι ἀναθεματισμένοι δαίμονες, μισέλληνες τοῦ κερατᾶ, τυγχάνουν ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς. Δὲν θὰ τὸ ἀμφισβητήσουμε. Ὅπως καὶ τοὺς λοιποὺς ὁμοθρήσκους καὶ συμπολιτευομένους: Ἀβραμόπουλο, Χρυσοχοΐδη, Στουρνάρα, Μπακογιάννη, Τζιτζικώστα· καὶ ἀχυρανθρώπους: Δυσαγγελάτο, Πορτοσάλτε, Θ. Τάσση, Τσιόρδα, ἀρχιεπίσκοπους Ἱερώνυμο, Χρυσόστομο Κύπρου καὶ ἐπίσκοπο Ἀλεανδρουπόλεως Ἄνθιμο (τρεῖς ἀρχιερεῖς οἱ πιὸ πωρωμένοι) καὶ ἄλλους πολλούς.... Προσοχὴ στὸ ἐμβόλιο, νὰ μὴ τὸ δεχθοῦν οἱ ὄντως Ἕλληνες, ἀκόμα καὶ ἂν Μητσοτάκης καὶ Μπαρουχάκης ἀναγγέλλουν παραπλανητικῶς ὅτι θὰ ἐμβολιασθοῦν σὲ πλατεῖα (ναί, ἀλλὰ μὲ ἀποστειρωμένο ὕδωρ!). Τὸ ἐμβόλιο δὲν θὰ προσφέρει τίποτε εὐεργετικὸ στὸν ἐμβολιαζόμενο. Ἀντίθετα, πέρα ἀπὸ τὶς ἐπιβλαβεῖς παρενέργειες, μέσῳ τῆς νανοτεχνολογίας, τὸ ἐμβόλιο ἀποτελεῖ πρόδρομο στοιχεῖο τοῦ "σφραγίσματος". Ἄλλωστε, καὶ ἡ πατέντα τοῦ ἐμβολίου ὑπενθυμίζει τὴν ἀντίχριστη προέλευση. Εἶναι ὁ ἀριθμὸς "060606", ὅπως διαβάσαμε σὲ ἕνα σχόλιο. Στὰ περὶ τοῦ ἐμβολίου πρωταγωνιστεῖ τὸ τρωκτικὸ Μητσοτάκης, ἤδη ἀπὸ τῆς 22ας Σεπτεμβρίου ποὺ συνηντήθη μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς τῆς ροτσιλδικῆς φαρμακοεταιρείας "Pfizer". Οἱ ἀχρεῖοι τοῦτοι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, συνωμοτοῦν εἰς βάρος μας, ἀφοῦ προετοιμάζουν ὡς ὑποχρεωτικὸ τὸν ἐμβολιασμό. Ἄσχετα μὲ τὰ παραπλανητικὰ λόγια τῶν ὑπουργῶν, ὁ ἐμβολιασμὸς θὰ εἶναι ὑποχρεωτικός. Ψηφίστηκαν τρεῖς νόμοι μὲ πρῶτο τὴν 11/3/2020, γιὰ ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό. Ὁ δὲ τελευταῖος τῆς 30/10/2020 (ΦΕΚ ἀρ. 4792) βεβαιώνει τὴ σύσταση ἐθνικοῦ μητρώου ἐμβολιασμῶν. Θὰ ὑποχρεώνουν σὲ μαζικὸ ψηφιακὸ ἔλεγχο παρέχοντες τὸ διαβατήριο ἐμβολιασμῶν ("covit pass"). Ὅμως δὲν θὰ προλάβουν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ σατανικὸ ἔργο τους οἱ ἐνσώματοι διαβόλοι.

4.             Ἐξίσου ἐπικίνδυνη εἶναι καὶ ἡ μάσκα, τὸ φίμωτρο. Νὰ μὴ ἀσχοληθοῦμε μ' αὐτὴν περισσότερο ἀπ' ὅσο πρέπει. Νὰ ἀναφέρουμε μόνο τὸν λόγο τοῦ Μαργιωκύνη, παράγοντος τῆς προπαγάνδας τοῦ κορονοϊοῦ, ὅτι "Δὲν ἀγοράζω μάσκα οὔτε γιὰ τὴ μάνα μου". Ἄρα ὅσοι φέρουν τοῦτο τὸ φονικὸ κατασκεύασμα, ἂς θεωροῦνται μελλοθάνατοι.

5.             Συνάμα καὶ στὰ μέσα μαζικῆς παραπλανήσεως νὰ ἐπεκταθοῦμε. Ταῦτα ἐσχάτως ἔχουν λάβει, ἀπὸ τὸν παναχρεῖο ἰουδαῖο πρωθυπουργὸ Μητσοτάκη, οἰκονομικὴ ἐνίσχυση 50.000.000 euros, γιὰ νὰ διαδίδουν ψευδεῖς εἰδήσεις καὶ διαστρεβλωμένες πρὸς τρεῖς κυρίως κατευθύνσεις: κορονοϊό, εἰσβολὴ λαθρομεταναστῶν, δραστηριότητες τουρκίας σὲ Αἰγαῖο καὶ Δυτικὴ Θράκη.

6.             Καλοῦμε τὸν ρωμαλέο καὶ αὐτοδέσποτο νοῦ νὰ συγκρίνει τὶς ἐνέργειες ἄλλων κρατῶν μὲ αὐτὲς ποὺ ἐφαρμόζουν τὰ ἐν Ἑλλάδι ξόανα. Στὴν Κίνα οἱ ἄνθρωποι κυκλοφοροῦν χωρὶς φίμωτρο· στὴ Σουηδία κανεὶς δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸν "covit" · στὴ Σιγκαπούρη τὰ κρούσματα εἶναι 58.000 καὶ οἱ θάνατοι 28, δηλαδὴ ποσοστὸ 00,5%· σὲ πολλὲς χῶρες τοῦ κόσμου τὸ φίμωτρο εἶναι προαιρετικό, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα τὰ καθάρματα ποὺ τυραννεύουν τὸν Λαό μας ὑποχρεώνουν σὲ ἑλληνόπουλα νὰ φοροῦν φίμωτρο ἀπὸ 3 ἐτῶν καὶ ἄνω! Μετὰ ταῦτα ἂς ἐξαγάγει τὶς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ γηραλέα "Ν.Δ." ἀντιμετωπίζει μὲ ἐμπάθεια πᾶν τὸ Ἑλληνικό. Ὅπως καὶ τὴν ἐκκλησία ποὺ τὴν μάχεται λυσσωδῶς. Σκεφθῆτε, στὴ γιούσα οἱ ἐκκλησίες εἶναι ἀνοιχτὲς κι ἐδῶ ἡ συμμορία Μητσοτάκη τὶς τηρεῖ κλειδωμένες, τοποθετῶντας καὶ μπάτσους φρουρούς ἀδιάλλακτους προστιμοσυλλέκτες.

7.             Ἀκόμα προβαίνουν καὶ σὲ διωγμοὺς ἱερέων καὶ κρατήσεις. Τὸν π. Χριστόφορο φυλάκισαν καὶ τοῦ ἐπέβαλαν πρόστιμο 5.700 euros! Γιατί; Ἐπειδὴ ἄνοιξε τὴν ἐκκλησία! Ἄθλιοι, ἀντίχριστοι καὶ δαιμονομανεῖς ὑπηρέτες τοῦ ἰουδαιοσυστήματος, γιατὶ δὲν ἐλέγχετε τὰ τζαμιά, τὰ hot spots, τὰ λεωφορεῖα, τὰ ἀεροπλάνα, τὰ super markets, τὴ στοά, τὴ σφηκοφωλιὰ τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ, τοὺς γυφτομαχαλάδες, τὶς μκο, τοὺς τουρκομαχαλάδες τῆς Θράκης, τὰ κομματικὰ μέγαρα τῆς "Συρίζα" καὶ τοῦ "ΚκΕ", τὶς διαδηλώσεις τοῦ "Παμε" καὶ τῶν (ἀντι)εξουσιαστῶν;

8.             Παραλλήλως νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρὸς τοὺς τουρκολάγνους, νὰ μὴ ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν τουρκία, τὴ χώρα τῆς ἀτιμίας, ὅτι τάχα ἀριθμεῖ πολλὰ θύματα ἐκ τοῦ κορονοϊοῦ. Ἁπλῶς διογκώνει τοὺς ἀριθμοὺς τῶν κρουσμάτων, γιὰ νὰ ἀποφύγει τὶς κυρώσεις. Αὐτὴ ἡ μογγολοπόρνη ποτὲ δὲν χάνει.

9.             Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς ἐκκλησίας εἶναι πολύπλευρος καὶ ἀσίγαστος. Ὅμως ἀπέναντι τῶν διαβολικῶν τεμενῶν ἡ κυβέρνηση τῶν βδελυρῶν βοθριτῶν στέκει μὲ ἑτοιμότητα καὶ ἄκρατο ἐνδιαφέρον. Μαχόμενοι οἱ παράφρονες ἐξουσιαστὲς τὴν ἐκκλησία, μάχονται παραλλήλως καὶ τοὺς πένητες ποὺ ἔρχονταν στὴν ἐκκλησία νὰ λάβουν τὸ συσσίτιο. Τώρα ἡ ἀστυνομία ἀπαγορεύει τὴ δωρεὰν διανομὴ φαγητοῦ ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες!

10.        Ἡ ἀστυνομία. Νὰ ποῦμε εὐθέως πρόκειται περὶ σώματος διεφθαρμένου, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων. Ἡ μεγάλη διαφθορὰ βρίσκεται πληθωρικὴ σὲ κεῖνο τὸ τετράποδο τὸν Χρυσοχοΐδη, τὸν ὑπουργό τους, ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ κατεβαίνει πρὸς τὰ κάτω ἡ διαφθορά. Τελευταία ἀπεχθὴς πράξη τους ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔκαναν στὴ Κέρκυρα, ὅπου σὲ ἀκτίνα 300 μέτρων πέριξ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, παρετάχθησαν ἑκατοντάδες μπάτσοι ποὺ ἀπαγόρευαν τὴ διέλευση τῶν πιστῶν γιὰ προσκύνημα στὸν Ἅγιο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς παραμονῆς τῆς ἑορτῆς του. Τὶς ἴδιες προκλήσεις ἐφήρμοσαν καὶ στὴν Πάτρα, στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Δῆτε καὶ αὐτὰ ποὺ κάνουν στὴ Μακεδονία: ἀφαιροῦν ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναοῦς εἰκόνες καὶ κεριά, ἐφαρμόζοντες τὴν ὑπουργικὴ ἐντολὴ "κανένας πιστός, κανένα κερί", ὅπως ἀπεκάλυψε στὴν τηλεόραση "Βεργίνα" ὁ Νικ. Βασιλειάδης, καθηγητὴς στὸ πανεπιστήμιο Μακεδονία. Σκοπός τους, μέσῳ τοῦ ἀπογυμνωμένου ναοῦ, νὰ ἐμφανίσουν εἰκόνα ἐγκαταλείψεως. Ξέρετε γιατὶ συμπεριφέρονται ἔτσι οἱ μπάτσοι; Διότι οἱ καθηγητές τους, στὴ σχολὴ ἀστυνομικῶν, εἶναι, σχεδὸς ὅλοι τους, ἀπάτριδες καὶ μισέλληνες, διδάσκοντες πᾶν τὸ ἀνθελληνικόν. Ἕνα αὐτὸ καὶ δεύτερο, πολλοὶ τῶν ἀστυνομικῶν ἔχουν ἐνταχθεῖ στὴ μασονία! Ὁρμοῦν βιαίως ὡσὰν θηρία νὰ συλλάβουν τὸν ὅποιον πολίτη, ἐκτὸς καὶ εἶναι κομμουνιστὴς διαδηλωτής. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τοῦ νταῆ ἀστυνομικοῦ, ποὺ θέλει κόψιμο τῶν χεριῶν του, ὁ ὁποῖος ἔριξε κάτω 15χρονη κόρη καὶ τῆς φόρεσε χειροπέδες, σὲ πλατεῖα τῆς Καρδίτσας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀστυνομικοὶ συνδικαλίζονται, ποὺ σημαίνει πὼς μποροῦν νὰ ἀσκήσουν πίεση στὴν Κυβέρνηση, καὶ αὐτὴ νὰ ἀποδεχθεῖ τὶς προτάσεις τους. Ὅμως δὲν ἔκαναν καμία κίνηση, νὰ δείξουν ὅτι ὑπερασπίζονται τὴν Ἐκκλησία. Γιὰ τὴ μισθοδοσία τους θὰ ἐξεγερθοῦν. Τὶ ὡραῖο καὶ τὶ πατριωτικὸ θὰ ἦταν, ἐὰν αὐτοὶ συσπειρώνονταν ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἐκκλησία! Ἰνδοὶ ἀστυνομικοὶ σὲ πόλη τῶν Ἰνδιῶν ἐστάλησαν νὰ φυλάξουν εὐκτήριο οἶκο καὶ αὐτοὶ συνέστησαν χορωδία ποὺ ἔψαλλε θρησκευτικοὺς ὕμνους. Ἂς πράξουν καὶ αὐτοὶ ὁμοίως, νὰ τοὺς παραδεχθοῦμε ὡς πατριῶτες. Ἂς ἐνωτισθοῦμε τὶς φωνὲς θαρραλέων ἐπιστημόνων ποὺ διεγείρουν τὸν κάθε μαχητικὸ ἄνδρα: Ἐπίσκοποι Κυθήρων Σεραφείμ, Κερκύρας Νεκτάριος, Μόρφου Νεόφυτος, οἱ ἱερεῖς π. Βασίλειος Βολουδάκης, π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης, π. Θεόδωρος, π. Πέτρος, μοναχὸς π. Ἀρσένιος Βλαγκόφτης, Δημ. Γάκης, Ἐλπ. Σωτηριάδης, Ἰω. Αὐγουστᾶτος, Παν. Χατζηγιαννάκη, Μιχ. Σπύρου, Κ. Βαθιώτης, Ἰω. Ἰωαννίδης, Θ. Κόκκαλης, Ε. Καγιᾶ, Ν. Μαυραγάνης, Ν. Ἀντωνιάδης, Β. Νουλέζας.

11.        Εὑρισκόμενοι στὰ ὅρια τῆς τελικῆς ἀναμετρήσεως τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων μὲ τὸν Θεό μας, τὸν Ὁποῖο προσκυνοῦν καὶ ἀσπάζονται οἱ πιστοί, βλέπουμε ἤδη τὴν τελικὴ ἔκβαση καὶ ἀγαλλιοῦμε.

12.        Πῶς θὰ ἀνακόψουμε τὶς μισελληνικὲς διαθέσεις τῶν ἀναθεματισμένων ἐξουσιαστῶν; Μὲ τὴν ἀνάδειξη Ἀρχηγοῦ! Στ' ἀλήθεια, ἂν δὲν ἐμφανισθῆ ὁ Ἡγέτης, νὰ σταθῆ γενναίως ἀπέναντι τοῦ ἀπανθρώπου ἑσμοῦ, καὶ ὁδηγήσει τὸν Λαὸ στὴν ἐλευθερία καὶ τὴν κατὰ Θεὸν ἐπίγνωση, οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ ὑπερισχύσουν. Θὰ πῆτε, Ἔχουμε ἀρχηγὸ ἀνίκητο, τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Ναί, βεβαίως, ἀλλὰ ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς πού, ἔζησε καὶ ἔδρασε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ μετὰ τὴν ἀνάληψή Του, ἀνέθεσε σὲ ποιμένες τὴν ἐπισκοπὴ τοῦ πληρώματος. Ἐξάλλου ὁ πόλεμος, ποὺ ὀργάνωσαν οἱ ροτσιλδικὲς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες σὲ συνεργασία μὲ τὰ μασονικὰ δουλικὰ τῆς πολιτικῆς παγκοσμίως ἐκτὸς ἀπὸ θρησκευτικὸς εἶναι καὶ πολιτικός. Ἄρα ὁ ἀναμενόμενος Ἀρχηγός, ἐκτὸς ἀπὸ πίστη πρέπει νὰ κοσμεῖται καὶ ἀπὸ θερμὸ πατριωτισμό. Ξεσηκωθῆτε, πατριῶτες Ἕλληνες, ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἑλλάδα ποὺ οἱ ἐχθροὶ τὴ βουλιάζουν ἐπὶ ἔτη. Νὰ ξέρετε, ὅσοι δράσουν κατὰ τῆς ἐχθρικῆς ἀράχνης, θὰ τιμηθοῦν μὲ ἄφθαρτο γέρας καὶ τὸ μνημόσυνο τοῦ ὀνόματός τους θὰ εἶναι αἰώνιο, τιμώμενοι διιστορικῶς. Τοποθετηθήτε ἀπέναντι τῶν μισελλήνων καὶ πολεμῆστέ τους, γιὰ νὰ μὴ πέσετε στὴν ἐθνικὴ ἀπαξίωση καὶ πᾶτε μαζί τους στὴν ἀπώλεια. Ἀνακινῆστε ἐχθρικὲς πράξεις τῶν τοιούτων, ὅπως τὴν προδοτικὴ ἐνέργεια τῆς ἀπολύσεως τῶν δύο τούρκων κατασκόπων. Ἀναζητοῦμε ἀρχηγὸ τοῦ κινήματος "Σῶστε τὴν Πατρίδα!".

13.        Ἀναμένουμε τὸν Ἡγούμενο, νὰ ἀναλάβει τὴν ἀρχηγία! Ὁμοίως ἀναζητοῦμε καὶ τοὺς πατριῶτες, Ἕλληνες γνησίους, ἀσυμβιβάστους, ἀκραιφνεῖς, ὄχι νοθευμένους, ψοφοδεεῖς καὶ ἐπαμφοτερίζοντες· νὰ ξέρουν τὶ θέλουν. Μόλις καὶ χρειάζεται νὰ τοὺς ποῦμε, ὅτι πρέπει νὰ ἑτοιμάζονται γιὰ τὴ νίκη ποὺ ἐπελαύνει γοργά. Τότε θὰ δοῦμε ἀνατροπὴ τῶν πάντων. Θὰ στηθῆ λαϊκὸ δικαστήριο ποὺ θὰ δικάσει τοὺς ἀοράτους κομματοκράτορες. Θὰ καλέσει αὐτοὺς ποὺ ἀσελγοῦν ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἀπολογηθοῦν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν ὅ,τι ἐσύλησαν. Τότε θὰ δῆτε κρινόμενοι ὅλο τοῦτο τὸ σκουπιδαριὸ ποὺ ἐνεργεῖ καταδυναστευτικῶς εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων. Ἠχεῖ παράξενα, φαινόμενο ὡς ἀπίθανο, ὅτι θὰ βρεθοῦν ὑπόλογοι καὶ ἐκκλησιαστικοί, μὲ βαρειὰ κατηγορία ὅτι συνετάχθησαν μὲ τὸν καίσαρα. Μετροῦμε τὶς ἡμέρες.

14.        Θαρσεῖτωσαν οἱ πιστοί, ὁ κορονοϊός, ἐπειδὴ εἶναι τοῦ ἐργαστηρίου καὶ ὄχι τοῦ Δημιουργοῦ, δὲν στέλλεται ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν πιστό, ἀλλὰ ἀπὸ ἄνθρωπο ἐχθρό. Ἑπομένως τοῦτο τὸ κατασκεύασμα ἀντιμετωπίζεται μὲ ἕνα σταύρωμα. Ταῦτα γράφω ἐπειδὴ ἕνας μοναχὸς μοῦ ἔλεγε, ὅτι τρεῖς φορὲς τοῦ ἐστάλη ὁ κορονοϊὸς καὶ τρεῖς φορὲς τὸν ἀντιμετώπισε νικηφόρως μὲ ἕνα σταύρωμα!

15.        Κατακλείουμε μὲ πικρὴ κατάρα, ἀνεπίστρεπτη: Ὅποιος διαβολισμένος τηλεφωνήσει στὴν ἀντεθνικὴ ἀστυνομία καὶ προδίδει συνάξεις χριστιανῶν σὲ ναοῦς, αὐτὸς νὰ σέρνεται, Χριστέ μου, Ἀμήν! Καταραμένοι νὰ εἶναι καὶ ὅσοι κλείνουν τὶς ἐκκλησίες, ἐπίσκοποι, ἢ πολιτικοὶ ἡγέτες, βιβαίως καὶ ὅσοι προτείνουν τὸ "κουταλάκι" ἐπαΐοντες. Ὅλοι οἱ διαβολισμένοι ὑποτακτικοὶ τῆς συχαμερῆς σκύλας τοῦ Βερολίνου ἐμπαίζουν τὸν Λαό μας, πορευόμενοι τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας. Ὅμως οἱ Ἕλληνες πατριῶτες, ὄντες φιλαλήθεις Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἕνα ποσοστὸ ὑπερβαῖνουν τὸ 50%, γιατὶ ἀδρανοῦν; γιατὶ δὲν ἐξεγείρονται; γιατὶ δὲν ἀνθίστανται; Ἂς κατέβουν καὶ νὰ ἀρχίσουν κλιμάκωση διαδηλώσεων ὥστε νὰ χρησιμεύσουν ὡς ἀπαρχὴ τῆς ἀποτινάξεως τοῦ μισελληνικοῦ μητσοτακισμοῦ. Ἂς παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τὶς διαδηλώσεις τοῦ Βερολίνου καὶ τῆς Δανίας, διὰ τῶν ὁποίων ἐπετεύχθη ὁ σκοπὸς τῶν διαδηλώσεων. Ἂς ὀρθώσουν ἀνάστημα ἀπέναντι στὸ μισελληνικὸ κατακάθι. Ἂς ἔχουν ὡς πρότυπό τους τὰ παλικάρια τῆς Συκιάς Χαλκιδικῆς καὶ τοὺς γενναίους καταστηματάρχες τῆς Κρήτης.

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ"

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 4:11 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.                Ἡ δίκη τῆς "Χρυσῆς Αὐγῆς" (ΧΑ), ὕστερα ἀπὸ πεντέμισυ ἔτη δικαστικοῦ μαραθωνίου, ὅλοκληρώθηκε. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δίκης, τῆς τελευταίας φάσεως, εἰπωθηκαν πολλά, πλὴν ὅ,τι δημοσιεύθηκε ἦταν ὑπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ "δημοκρατικοῦ" παλαιοκομματισμοῦ. Θὰ ἐξετάσουμε τοὺς λόγους, ἀφοῦ προηγουμένως βάλουμε τὰ πράγματα σὲ μιὰ σειρά. Στὴ ΧΑ ἀποδίδεται ἕνα ἔγκλημα ποὺ διέπραξε κάποιο ἄτομο, Γ. Ρουπακιᾶς ἐπωνυμούμενο, τὸ ὁποῖο καὶ ἐμφανίστηκε ὡς ὀπαδὸς τοῦ ὑπὸ κατηγορίαν κόμματος. Σαφῶς καὶ πρόκειται περὶ ἐγκαθέτου, περὶ προβοκάτορος, ἱκανοῦ γιὰ τέτοια, ἀφοῦ ὑπῆρξε πρώην, ἢ καὶ ἐνεργείᾳ, κομμουνιστής. Ἔτσι ἐξηγεῖται πώς, μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς δίκης, ἀπολάμβανε τὴν ἐλευθερία του. Δὲν θὰ ἄφηνε τὸ "Δημοκρατικὸ" Τόξο ἀνικανοποίητο τὸν πράκτορά του. Μετὰ τὸν φόνο ἐκεῖνο τὸν προσχεδιασμένο, ἡ ΧΑ ἀνεκηρύχθη "Ἐγκληματικὴ Ὀργάνωση" καὶ εὐθὺς διεκόπη ἡ χρηματοδότησή της, τὸ 2013. Διεπράχθησαν καὶ ἄλλες παρανομίες, ἐκτὸς τῆς διακοπῆς τῆς μισθοδοσίας (αὐτὸ ἔγινε, ἐπειδὴ ἡ ΧΑ μὲ τοὺς μισθοὺς τῶν βουλευτῶν της μοίραζε τρόφιμα): κατεπατήθη τὸ οἰκογενειακὸ ἄσυλο, κατεσχέθησαν τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν γραφείων της, τοὺς δολοφόνησαν δύο νέους ἀνθρώπους (Φουντούλη καὶ Καπελώνη) κ.ἄ.. Τὸ ὅτι ὁ φόνος τοῦ Π. Φύσσα ἦταν προσχεδιασμένος συνάγεται ἀπὸ πολλὰ τεκμήρια, κυρίως δὲ ἀπὸ τὴ συνωμοσία ποὺ κατήγγειλε ὁ Ἠλ. Κασιδιάρης. Ὅτι ὁ δολοφόνος τοῦ Φύσσα, πρὶν διαπράξη τὸ ἔγκλημα, ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς μὲ τὸν ἰδιαίτερο συνεργάτη τοῦ Σαμαρᾶ. Ὁ Σαμαρᾶς, τότε πρωθυπουργὸς τῆς καταπροδομένης Ἑλλάδος, ὀργάνωσε καὶ κατεύθυνε τὸ φόνο τοῦ Φύσσα. Τοῦτο ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἐσωτερικῶς: "Ἡ ΝΔ εἶχε καθοριστικὸ ρόλο στὸ νὰ ἀποκλεισθεῖ ἡ ΧΑ ἀπὸ τὴ Βουλή" (Μ. Λαζαρίδης). Ὅμως τὸ "ἀδέκαστο" δικαστήριο ἀπέρριψε τὴ μαρτυρία Κασιδιάρη! Ὁ προσδιορισμὸς ποὺ συνοδεύει τὴ ΧΑ εἶναι ὁ "ἐγκληματικὴ ὀργάνωση". Αὐτὸς ἀκούγεται φορτικῶς, ἐκφωνούμενος εὐκαίρως-ἀκαίρως. Εἶναι γεγονός, συνέβη ἕνα ἔγκλημα καὶ μέρος τῆς ἐνοχῆς μεταβαίνει στὸ κόμμα, στὸ ὁποῖο εἶχε προσχωρήσει ὁ προβοκάτορας Ρουπακιᾶς. Ὁ κανόνας αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι γενικός, νὰ ἰσχύει γιὰ κάθε κόμμα, ποὺ ὀπαδὸς του διέπραξε ἔγκλημα. Ὅμως ὁ κανόνας αὐτὸς στὸ Ψευτορωμαίϊκο ποτὲ δὲν ἐτηρήθη.

 

2.                Κοιτάξτε τὰ κόμματα ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα ἐναλλάξ, εἶναι ἐγκληματικὰ καὶ προδοτικά· ἔχουν διαπράξει φόνους προσωπικοὺς καὶ ἐθνικούς. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἐπικεφαλῆς τους βρίσκεται ἰουδαῖος ἡγούμενος ποὺ τοὺς κατευθύνει ὅπου αὐτὸς θέλει. Εἶναι δὲ ἀόρατος. Εἰς τὰ ἐπιμέρους. "Νέα Δημοκρατία": κόμμα ψευτοπατριωτικὸ καὶ ξενόδουλο· "Πασόκ" (νῦν "Κινάλ"): δημαγωγικὸ καὶ κλέφτικο· "Συρίζα-Προοδευτική (!) Συμμαχία": μισελληνικὸ καὶ σταλινικό· "Κ.κ.Ἑ.": δολοφονικὸ καὶ ἀντεργατικό (ναί!). Ταῦτα πάντα ἔχουν προβῆ σὲ ὠμοὺς φόνους. Μετρᾶμε θύματα: ὁ Λαμπράκης· ὁ Τεμπονέρας· ὁ Γρηγορόπουλος· ἡ νέα γυναῖκα, στὶς Πρέσπες καὶ 3-4 σοβαρὰ τραυματισμένοι· οἱ τέσσερις πυρπολημένοι τῆς "Marfin"· οἱ 100-200 ἀποτεφρωμένοι στὸ Μάτι Ἀττικῆς· οἱ Φουντούλης καὶ Καπελώνης, οἱ δύο χρυσαυγίτες νέοι· ὁ Γ. Γκιόλας, ὁ δημοσιογράφος· ὁ Μανόλης Καντάρης, ποὺ δολοφόνησαν ἰσλαμιστὲς προστατευόμενοι τοῦ "Τόξου" (25/5/2011)· ἡ Μυρτὼ Παπαδομιχελάκη, ποὺ τὸ καταραμένο μαυρόσκυλο τὴν ἄφησε παράλυτη (23/7/2012). Οἱ φονεῖς τούτων τῶν καλῶν ἀνθρώπων ὑπῆρξαν προστατευόμενοι τῶν ἐξουσιαζόντων. Δὲν μᾶς διαφεύγει, ὅτι ἡ μεγάλη ἐπιχείρηση "λαθρομετανάστευση" βρίσκεται ὑπὸ τὴν προστασία αὐτῶνν τῶν μισελλήνων καὶ ἀποβλέπει στὸν ἀφελληνισμό μας. Καὶ δὲν λησμονοῦμε, γενικότερα, τὶς δολοφονίες πολιτὼν, τοὺς βιασμοὺς τῶν γυναικῶν, τὶς ληστεῖες καὶ τὰ ἐπιδόματα τῶν λαθραίων, ἐις βάρος των γηγενῶν. Τὰ βλέπουμε ὅτι αὐτοὶ ὅλοι, οἱ λάγνοι πάσχουν ὑπὲρ τῶν λαθραίων εἰσβολέων. Καὶ ἄλλα ἐξίσου βαρειὰ ἐγκλήματα, ἀπὸ (παρα)κρατικὲς συμμορίες: ἡ "17Ν", μὲ τὶς δεκάδες δολοφονίες· ἡ μισελληνικὴ συμμορία τῶν (ἀντι)εξουσιαστῶν, μὲ χιλιάδες ἐμπρησμοὺς κτιρίων, αὐτοκινήτων, ἀστυνομικῶν τμημάτων, καθὼς καὶ τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας. Μόλις πρὸ ἡμερῶν 9/10/20, εἰσέβαλαν οἱ ἴδιοι αὐτοὶ στὸ ὑπουργεῖο παιδείας καὶ τὸ κατέστρεψαν. 20 ἡμέρες μετὰ οἱ ἴδιοι αὐτοὶ κουκοῦλοι φονιάδες εἰσῆλθαν στὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο καὶ κατέστρεψαν τὰ πάντα· ἔπνιγαν καὶ τὸν πρύτανι. Ἡ συμμορία τοῦ "Ρουβίκωνα", ἐνῶ τὰ μέλη της εἶναι γνωστά, ὅμως μὴ συλλαμβανόμενα ἀπὸ τὴν ἐξουσία, προέβη, μέχρι τώρα σὲ 150 καταστροφικὲς ἐφόδους. Συμμορίες δολιοφθορέων ποὺ προστατεύονται ἀπὸ τὰ προαναφερθεντα "δημοκρατικὰ" κόμματα ὑπογείως. Ἴδε καὶ μεμονωμένα ἄτομα· τὸν Ἔβερτ ποὺ ἐπετίθετο στοὺς ἱερεῖς, ὁ κουμπούρας ἰουδαῖος· τὸν Βούτση ποὺ μύησε τὸν γιό του στὶς ληστεῖες καὶ τὴ δολοφονία· τὸν Πολάκη μὲ τὶς θρασύτητές του· τὸν Παπαδημούλη μὲ τὶς καταθέσεις τῶν ἑκατομμυρίων καὶ τὰ ἀμέτρητα ἀκίνητα ποὺ τὰ διαθέτει στοὺς λαθρομετανάστες· τοὺς πασόκους καὶ τοὺς συριζαίους μὲ τὶς μίζες· τὸ "ΠΑΜΕ" ποὺ διεκπεραιώνει ὑποθέσεις τῆς ἐξουσίας....

 

3.                Θαυμάστε οἱ ψηφορόροι κόμματα, λεγόμενα τοῦ "Δημοκρατικοῦ Τόξου", τὶς πράξεις τους: πρόδωσαν τὴν Κύπρο· παρέδωσαν τὴ Μακεδονία· ἀπαρνήθηκαν τὴ Βόρειο Ἤπειρο· ἀποξένωσαν τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό· παρεχώρησαν βάσεις· μεθοδεύουν, ἤδη, τὴ μοιρασιὰ τοῦ Αἰγαίου. Θεωρεῖτε Ἕλληνες τούτους τοὺς ἀπατεῶνες, τοὺς διακορευμένους ἐν τῇ στοᾷ, ποὺ εὐνοοῦν τὴν εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν, στοὺς ὁποίους παρέχουν δωρεὰν σίτιση, ἐγκατάσταση σὲ ξξενοδοχεῖα καὶ μηνιαῖο ἐπίδομα; Εἶναι Ἕλληνες αὐτοὶ οἱ ἀχρεῖοι ποὺ προβαίνουν σὲ πλειστηριασμὸ τῆς πρώτης κατοικίας, ποὺ κλείνουν ἐπιχειρήσεις διὰ τῆς βαρειᾶς φορολογίας; Ἀνέφερα μόλις τοὺς πλειστηριασμούς. Ἡ μισελληνικὴ "Συρίζα", ὑποταγμένη στὴν τραπεζοκρατικὴ συμμορία, κατέσχε, ὅπως πανθομολογεῖται, 26.000 πρῶτες κατοικίες ἐνῶ ἄλλες τόσες δικδικεῖ ἡ φαρισαϊκὴ "Ν.Δ."! Λοιπόν, ὅσοι ψηφίζετε τοῦτο τὸν μασονικὸ ἑσμό, πιστεύετε ὅτι ἐξασφαλίζετε τὸ συμφέρον ὑμῶν καὶ τῆς Πατρίδος; Πιστεύετε ὅτι αὐτοὶ οἱ ἀμοραλιστὲς ἀγωνίζονται ὑπὲρ τῶν δικαίων τοῦ Λαοῦ; Πιστεύετε στὶς μεταξύ τους ἀλληλοκατηγορίες καὶ ἀντιδικίες; Ἂν κοσμεῖσθε ἀπὸ ἴχνος σοφίας καὶ δὲν ἀνήκετε στὴν κατηγορία τῶν χρησίμων ἠλιθίων, ἀναρρωτηθῆτε γιὰ τὸ κόμμα ποὺ τώρα κυβερνᾶ μακιαβελλικῶς: κατήργησε τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν; ἐπέστρεψε τὶς οἰκίες ποὺ κατέσχον τὰ τοκογλυφικὰ τραπεζομάγαζα μέσῳ τῶν ἡλεκτρονικῶν πλειστηριασμῶν; ἐξαπέστειλε τοὺς λαθρομετανάστες ἀπὸ κεῖ ποὺ ἦρθαν; ἀνεκήρυξε τὰ 12 μίλλια; ἀπηγόρευσε τὶς ὑπερπτήσεις τῶν ἀεροπλάνων καὶ τοὺς πλόες τῶν πλοίων τῆς τουρκίας, ποὺ παραβιάζουν τὰ σύνορά μας; ἔκλεισε τὴ φοδοφωλιὰ τοῦ τουρκικοῦ προξενείου Κομοτηνῆς; ἐπανέφερε τὶς συντάξεις στὴν παλαιά τους τιμή; ἐπανέφερε τὴ γλῶσσα μας στὸ σημεῖο ποὺ ἦταν πρὶν τὴ βεβηλώσει ὁ δικός τους σεβάσμιος δενεκὲς Ράλλης; ζήτησε, ὅπως ἔπρεπε, ἐπιβολὴ κυρώσεων κατὰ τῆς τουρκίας;

 

4.                Ἀντιμετώπισε δεόντως τὴ δολοφονία τοῦ γενναίου Ἕλληνος Κωνσταντίνου Κατσίφα; ἀπὸ τοὺς ἀλβανοφασίστες; Μὴ ψάξετε νὰ βρῆτε τὴν παραμικρὴ συντάυτιση μεταξὺ Κατσίφα καὶ Φύσσα. Ὁ Ἕλλην πατριώτης πέφτει νεκρὸς ἀπὸ τὰ πυρὰ τῆς φασιστικῆς ἀστυνομίας τῆς ὁμόρου χώρας. Καὶ κοιτάξτε τὶς κάθετες ἀντιθέσεις: ὁ Βορειοηπειρώτης ἥρωας πεθαίνει ὑπὲρ Ἑλλάδος, ἀλλὰ τὰ τρωκτικὰ τοῦ "Δημοκρατικοῦ" Τόξου δὲν δεικνύουν κανένα ἐνδιαφέρον πρὸς τὴ χαροκαμένη μάνα. Ἀντίθετα γιὰ τὴ μητέρα τοῦ Φύσσα ἀναλώνονται σὲ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις, σὺν ἕνα, τὸ πρῶτο δωράκι τῶν 800.000€. Καὶ ἡ διαφορὰ μεταξὺ Κατσίφα καὶ Φύσσα εἶναι ἀβυσσαλέα: πατριώτης Ἕλληνας ὁ ἕνας, "ράπερ" ἀνθέλληνας ὁ ἄλλος. Ἀναφερόμενος σὲ δολοφονίες, νὰ κομίσουν τὸν ὕποπτο θάνατο τοῦ Γ. Δελαστίκ (15/10/2020), ἂν καὶ πρώην κομμουνιστοῦ καὶ ἀκροαριστεροῦ (εἶναι ἡ μόδα, οἱ κομμουνιστὲς νὰ προωθοῦνται στὴ δημοσιογραφία), ὅμως ἔλεγε ἀλήθειες.

 

5.                Ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθουμε στὴ δίκη. Ἡμέρες πρίν, οἱ ἀχυράνθρωποι τῶν μέσων παραπλανήσεως, συνεχόμενοι ἀπὸ φόβο, μὴ τύχει καὶ προσκρούσουν στὴ θέληση τοῦ ἀοράτου ἐργοδότου τους, ἔλαβαν ἐντολὴ νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς δικαστὲς καὶ τὴν κοινὴ γνώμη, κατὰ τῆς ΧΑ. Κυριολεκτικῶς παραληροῦσαν τὰ κανάλια τὼν ἀνελληνίστων: "Alpha", "Ant-1", "Σκάι", "Open", "Star", "Mega". Ἐμαίνοντο καὶ οἱ ἐφημερίδες: "Ἔθνος", "Αὐγή", "Συντακτῶν", ἀκόμα καὶ ἡ "Ἑστία" τοῦ Κοττάκη (καλά...). Καὶ ἐπιτυγχάνουν ἀκριβῶς ἐκεῖνο ποὺ θέλει ὁ ἐργοδότης τους.

 

6.                Ἐντεταλμένοι νὰ ἐπηρεάσουν τὸ δικαστήριο καὶ τὴν κοινὴ γνώμη, κατὰ τῶν ἐθνικιστῶν, οἱ ἀχυράνθρωποι ἐμφανίζονται καταιγιστικῶς στὶς τηλεοράσεις, ὅπου ἀποφαίνονται ἐπὶ τῶν ποινῶν. Ὡς προβλέπτες καὶ ἐκτιμητὲς τοῦ ποινικοῦ μέρους τῆς δίκης, προδικάζουν κάθειρξη καὶ ὄχι φυλάκιση. Παράλληλα δὲ παρουσιάζουν δυσμενῶς τὰ ἀφορῶντα τοὺς χρυσαυγίτες. Ἀνησυχίες ἐκφράζουν γιὰ τὸ μέγεθος τῆς ποινῆς: "Μήπως σὲ δυό-τρία χρόνια τοὺς δοῦμε ἔξω;". Ἄλλος μανιακὸς ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ δικαστήριο βαρειὲς ποινές: "Νὰ πέσουν ποινὲς παραδειγματικές...". Ἕνας τρίτος ἔφα: "Θὰ καταδικασθοῦν ἰσόβια..."! Αὐτὰ καὶ παρόμοια ἐκστόμιζαν οἱ ὑποτακτικοὶ τοῦ μισελληνισμοῦ, ἀπὸ τὰ "φιλόξενα" ἰουδαιοκάναλα ποὺ δὲν ἐπέτρεπαν νὰ ἀκουστεῖ οὔτε μία συλλαβὴ πατριωτική. Ὅλοι τους μὲ μιὰ πνοὴ ἀποφαίνονται, ὅτι στὴ χώρα τους τὴ "δημοκρατικὴ" τοῦ Γκιούλιβερ, ἡ ΧΑ δὲν εἶναι ἀνεκτή. Εἶναι σαφὴς ὁ λόγος τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Σ. Πέτσα, ὅτι "τὰ ναζιστικὰ μορφώματα δὲν ἔχουν θέση στὴν Ἑλλάδα...". Ὅλα τὰ ἄλλα πολύχρωμα μορφώματα ‒ τὰ ἀκροαριστερά, τὰ (ἀντι)εξουσιαστικά, τὰ φιλοσιωνιστικὰ, τὰ μασονικά, τὰ λαθρομεταναστευτικά ‒ ἔχουν θέση. Ἀλλὰ ἡ ΧΑ δὲν εἶναι ναζιστική, εἶναι πατριωτική-ἀντισιωνιστική, γι' αυτὸ τὴν καταδιώκετε. Φιλοναζιστὲς εἶστε ἐσεῖς οἱ ψευτοδημοκράτες, ἄθλιοι. Ἀπόδειξη, μεταξὺ ἄλλων, εἶναι καὶ ἡ ἀπαγόρευση τῆς παρέλασης τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὥστε βαθμιαῖα νὰ σβύσει ἡ μνήμη τοῦ "ΟΧΙ" πρὸς τὸν γερδγμανικὸ ναζισμὸ καὶ τὸν ἰταλικὸ φασισμό.... Ἂν μισούσατε τὸν ναζισμό, κρυπτοναζί, θὰ προτρέπατε ἐκ θύμως νὰ γίνονται παρελάσεις.

 

7.                Γιὰ τὸν ἐπηρεασμὸ τοῦ δικαστηρίου καὶ τοῦ κοινοῦ παρατηρήθηκε καταιγισμὸς προπαγανδιστικῶν ἐνεργειῶν καὶ συνθημάτων. Κυριαρχοῦσε τὸ σύνθημα "ἐγκληματικὴ ὀργάνωση" καὶ "Συμμορία"! Ὑψώνονταν καὶ πανὼ μὲ φράση "Κρεμάλα στοὺς φασίστες"! Ἐμπαθῆ κνώδαλα, "φασισταριὸ ἀριστερόστροφο" (Μ. Θεοδωράκης), οἱ "δημοκράτες", ψυχοβλαμμένοι καὶ μανιακοί, ἀπειλοῦν νὰ δολοφονήσουν καὶ δύο βουλευτές, τὸν Ἄδ. Γεωργιάδη καὶ Κ. Μπογδάνο ἐπειδὴ τόλμησαν νὰ ψελίσουν κάτι ἔλλογο.

 

8.                Μιὰ ἄλλη πτυχὴ ἀξιοπρόσεκτη: ἡ ΧΑ ἔτυχε εὐνοϊκῆς μεταχειρήσεως ἀπὸ τὰ "δημοκρατικὰ" κόμματα τῆς ἐξουσίας. Εἶναι κατηγορία ποὺ ἐκτοξεύει τὸ ἕνα κόμμα πρὸς τὸ ἄλλο, κατὰ τὸ δεκαπενθήμερο τῆς δίκης. Ὄντως αὐτὸ συνέβη: ἡ "Συρίζα" λένε οἱ εἰκονικοὶ ἀντίπαλοί της, "ἄλλαξε τὸν ποινικὸ κώδικα καὶ ἡ ΧΑ ἔπεσε στὰ μαλακά"· "ἡ ΧΑ εἶχε ευνοϊκὴ μεταχείριση ἀπὸ τὸν Σύριζα". Ἐπίσης, τὸ ἴδιο τοῦτο μισελληνικὸ καὶ προδοτικὸ κόμμα "διόρισε τὴν κ. Ζαρούλια στὴ Βουλή". Ὅταν δὲ ἡ "Ν.Δ." κατέλαβε τὴν ἐξουσία (Ἰούλιο 2019) διετήρησε τὶς εὐνοϊκὲς ρυθμίσεις ὑπὲρ τῆς ΧΑ. Οὔτε τὸν διορισμὸ τῆς κ. Ζαρούλια, συζύγου τοῦ Ν. Μιχαλολιάκου, ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος τῆς ΧΑ, ἀπέσυρε. Γιατὶ αὐτὴ ἡ τακτικὴ τῶν κομμάτων ἐξουσίας πρὸς τὴ ΧΑ; Ἦταν σκόπιμη. Ἀπέβλεπε στὸ νὰ πιστεύσουν οἱ χρυσαυγίτες καὶ νὰ ἐπαναπαυθοῦν, ὅτι τὰ κόμματα τῆς ἐξουσίας φέρονται πρὸς αὐτοὺς φιλικά. Ἐνῶ μεθόδευαν ἀπὸ κοινοῦ τὸ θάψιμό τους.

 

9.                Ἡ δίκη ὁλοκληρώθηκε. Ἀποτέλεσμα πρωτάκουστο: γιὰ ἕνα ἔγκλημα διαλευκασμένο, μὲ συγκεκριμένο φονιά, κατεδικάσθησαν 38 πρόσωπα (οἱ 13 βουλευτές)! Μάλιστα μὲ ποινὲς πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία: 13 ἔτη καὶ κάτι μῆνες. Οἱ ἀχυράνθρωποι ἱκανοποιήθηκαν, μᾶλλον ὄχι. Οὕτω ἐπιστρατεύουν ἕναν εἰσαγγελέα, νὰ ἀπαιτήσει ἀναψηλάφηση τῆς δίκης, ὥστε νὰ πέσουν αὐστηρότερες ποινὲς στοὺς κατηγορούμενους (29/10/2020)!

 

10.            Οἱ ἀχυράνθρωπος, εἴπαμε, δὲν εἶναι εὐχαριστημένοι μὲ τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις. Ὅμως, παραταῦτα, ἐκφράζουν τὴν ἱκανοποίησή τους: "Εἴμαστε χαρούμενοι", "Σήμερα νίκησε ἡ δημοκρατία", "Ἱστορικὴ μέρα"... Δὲν μᾶς κατέχει ἀμφιβολία, οἱ ἀχυρανθρωποι πάντες, χτυπῶντας τὴ ΧΑ χτυποῦν διὰ τεθλασμένης τὸν ὑγιῆ πατριωτισμό. Ὁ Τσίπρας, ἀρχηγὸς τῆς ὄντως ἐγκληματικῆς καὶ προδοτικῆς "Συρίζα", τὸ ἐννοεῖ, ὅταν λέγει: "Τελειώσαμε μὲ τὴ ΧΑ, ὅμως δὲν τελειώσαμε μὲ τὸν χρυσαυγιτισμό, τὸν φασισμό...". Κούνια ποὺ σὲ κούναγε, βλαμμένε, ποὺ θὰ σὲ ἀφήσουμε νὰ καταστρέψεις τὸν Ἑλληνισμό, Βαρεμένε, ..μίασμα τῆς "σταλινικῆς ἀριστερᾶς" (χαρακτηρισμὸς τοῦ Κοντονῆ τους, γιὰ τὴ "Συρίζα"). Οἱ μετὰ τὴ δίκη δηλώσεις καταδεικνύουν σαφῶς τὰ αἰσθήματα μίσουν καὶ ἐκδικητικότητος ποὺ συνέχουν τοὺς προσχηματικοὺς "δημοκράτες". Μία φωνὴ φανατοπαθὴς ἀκούστηκε νὰ λέει: "Νὰ παύσει ἡ χρηματοδότηση ποὺ ἔγινε στὴ ΧΑ πρὸ τοῦ φόνου καὶ νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα προθύστερα. Γνωρίζεις, ἐθελότυφλο μίασμα, ὅτι τὰ κόμματα ἐξουσίας χρωστοῦν 600 ἑκατομμύρια στὸ Δημόσιο, δανεικὰ καὶ ἀγύριστα; (ἀντίθετα στὴ ΧΑ θὰ πρέπει τὸ Δημόσιο νὰ ἀποδώσει 10 ἑκατομμύρια euros χρεωστούμενα). Μία θείτσα, ἡ Ὄλ. Γεροβασίλη, πρότεινε ἄλλο φοβερὸ νεοσταλινικὸ δόγμα: "Θὰ πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ δίκη καὶ σὲ δημογράφους ποὺ ἔδειχναν συμπάθεια" στὴ ΧΑ! Τὴ θείτσα δὲν ξεπέρασε κανείς, πλὴν ἕνας λαθρομετανάστης ἀρχηγὸς ποὺ ἀπαιτεῖ νὰ καταδικασθοῦν οἱ 500.000 Ἕλληνες ποὺ ψήφισαν τὴ ΧΑ!

 

11.           Ἐμεῖς, ἀπὸ πάγια συνήθεια, ἐξετάζοντας κάθε ἐκτροπὴ ἐθνικῆς σημασίας, ἀνατρέχουμε στὸν ἰουδαῖο. Τὸ ἴδιο κάνουμε καὶ τώρα. Ἴδετε Σαμαρᾶ καὶ Δένδια, τοὺς συντελεστὲς τῆς δίκης: ὁ ἕνας ἰουδαῖος, ὁ δεύτερος δικηγόρος πληρεξούσιος τῶν Rothschilds. Ἐπίσης καὶ οἱ δευτεραγωνιστές, Τσίπρας καὶ Μητσοτάκης, μετέχουν αἱματικῶς τοῦ ἰουδαϊσμοῦ. Ἐπισημαίνουμε καὶ ἄλλες πτυχὲς τῆς ἰουδαϊκῆς συνωμοσίας. Ἡ εἰσαγγελέας συμπεραίνεται πὼς ἦταν τοῦ ἰουδαϊκοῦ θρησκεύματος μὲ τὸ νὰ φορεῖ ἕνα φόρεμα ἄπλυτο μὲ ἀμέτρητα ἐξάγωνα κεντημένα. Μία ἄλλη ἰουδαία μαινάδα, ἡ Μ. Ἀσημακοπούλου, γιὰ νὰ πολεμήσει άπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τὴ ΧΑ, ἔπρεπε νὰ ὑπερασπισθεῖ τὴν Ἑλλάδα, κάτι ποὺ τῆς ἦταν ἐπαχθές: "Ἀναγκάστηκα νὰ ὑπερασπισθῶ τὴν Ἑλλάδα...", εἶπε σχετλίως. Ἔγινε γνωστὸ καὶ τοῦτο· τὴν 8η Ὀκτωβρίου, κατὰ τὴ θυελλώδη ἔναρξη τῆς τελευταίας φάσεως τῆς δίκης, ἐπιτροπὴ ἰουδαίων, ὁ Σαλτιὲλ καὶ ὁ Ἐλιέζερ ἐπεσκέφθησαν  τοὺς δύο ἀρχηγούς, Μητσοτάκη καὶ Πικραμένο, ὑποδεικνύοντες καὶ τὴν τιμὴ τῆς καταδίκης. Πλὴν δὲν ἦταν ἀνάγκη. Ὁ Μητσοτάκης ἔχει συμβούλους μισέλληνες ἰουδαίους, τὸν Ροζάκι-Ροζεστάϊν, τὸν Ντόκο, τὸν Λιάκο, ποὺ εἶναι καὶ παθιασμένοι φιλότουρκοι. Αὐτοὶ τὸν συμβουλεύουν, ἂν καὶ δὲν χρειάζεται, πῶς νὰ παραδώσει τὴ θαλάσσια καὶ νησιωτικὴ Ἑλλάδα, καθὼς καὶ τὴ Θράκη, στὴν τουρκία. Στὴν προσπάθεια ἰουδαϊκῆς ἐπιδράσεως τῆς δίκης, σημαντικὸ ρόλο ἔπαιξαν τὰ ἰουδαιοκάναλα. Αὐτά, μὲ τὴν ἀληθοφανῆ προπαγάνδα τους κατευθύνουν τὶς μάζες ὅπου θέλουν, ἀφοῦ καλύπτουν μεροληπτικῶς τὸ εἰδησεογραφικὸ φάσμα, ἐναντίον τῆς ΧΑ, κατὰ 100%. Πολλοὶ τὸ παραβλέπουν, ὅτι σὲ ὧρες ποὺ παρατηρεῖται κορύφωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ κάποια ὑπόθεση, παρενείρεται καὶ μία εἴδηση κατασκευασμένη γιὰ τάχα κάποια ἀδικία εἰς βάρος τῶν ἑβραίων. Τοῦτο παρατηρήθηκε καὶ κατὰ τὴν περίοδο τῆς δίκης τῆς ΧΑ, συγκεκριμένα τὴν 5 Ὀκτωβρίου, ἐν. ἔ. 2020. Τὴν ἡμέρα ἐκίνη "ἄγνωστοι (χι, χι) βεβήλωσαν τὸ ἑβραϊκὸ νεκροταφεῖο τῆς Νίκαιας"! Γιὰ τοὺς σταυρούς, ποὺ μισόχριστοι "δημοκράτες" ἔσπασαν πρὸ μηνὸς στὸ βασιλικὸ κτῆμα Τατοΐου, οὐδεμία μνεία.... Πρέπει νὰ τὸ ἀναφέρω παρεκβατικῶς. Κατὰ τὴν ἐθνική μας ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ φιλεβραϊκὴ ἀράχνη τῆς Ἑλλάδος, ἐξικνουμένη μέχρι καὶ τῆς τηλεοράσεως, πρόβαλλε συνεχῶς ταινίες μὲ περιεχόμενο τὸ μυθολογικὸ "Ὁλοκαύτωμα"!

 

12.           Οἱ ἀχυράνθρωποι, σὲ μία ἀτσάλινη consensus ἐπαινοῦν ἢ γιουχαΐζουν κατὰ παραγγελία. Ἔτσι πράττουν καὶ κατὰ τῆς ΧΑ: ὅσο ἦσαν στὴ Βουλὴ καὶ ἀσκοῦσαν ἔλεγχο δριμύ, οἱ "δημοκρατικοὶ" ἄχυροι τοὺς ἔτρεμαν καὶ τοὺς φοβόντουσαν, παραλλήλως δὲ τοὺς ἐπιβουλεύονταν. Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα στὴν Εὐρωβουλή, ὅπως ὁμολόγησε Παπαδημούλης ὁ σταλινίσκος, ὅτι "Συνεδριάζουμε οἱ εὐρωβουλευτές, πάντοτε, χωρὶς νὰ καλοῦμε τὴ ΧΑ" (Avt-1, 9/12/19). Θαυμᾶστε δημοκρατία τοῦ Ἑβραιοκυνοβουλίου. Τώρα ποὺ τοὺς ἔχουν ὑποδίκους μετέρχονται, εἰς βάρος τους, κάθε ἀτιμία. Ἡ πλέον κρουστὴ εἶναι νὰ τοὺς ἐμφανίζουν δειλοὺς ἱκέτες ποὺ παρακαλοῦν τὸ δικαστήριο νὰ τοὺς κρίνει ἐπιεικῶς. Ὅτι, τάχα, ἱκετεύουν γιὰ "ἐλάφρυνση ποινῶν". Μάλιστα, εἷς τῶν ἀχυρανθρώπων, τρέμοντας ὁ ἴδιος ἀπὸ φόβο ψηλαφητὸ εἶπε γιὰ τοὺς χρυσαυγίτες: "Αὐτοί, ποὺ τοὺς ἔτρεμε ἡ γῆ, τρέμουν ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου". Θαυμάζω, πῶς μετέρχονται τὸ ψεῦδος οἱ ἀχυράνθρωποι. Οἱ χρυσαυγίτες ὄχι μόνο δὲν δείλιασαν, ἀλλὰ ἐπέδειξαν καὶ θαυμαστὴ ἀφοβία. Ὁρίστε καὶ τεκμήρια ἐπιβεβαιωτικά: "Εἶμαι ὑπερήφανος γιὰ τὴν ἀπόφαση" τοῦ διατεταγμένου καὶ μεροληπτικοῦ δικαστηρίου, εἶπε ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος Ν. Μιχαλολιάκος· "Ζήτω ἡ Ἑλλάς", βρόντηξε ὁ Ἠλ. Κασιδιάρης, κατὰ τὴ μεταγωγή του ἀπὸ τὴ ΓΑΔΑ στὴ φυλακή· "Δὲν σᾶς φοβᾶμαι, δὲν προσκυνῶ", κραύγασε στεντορείως ὁ Γ. Λαγὸς καὶ πέταξε βαρὺ λόγο γιὰ τοὺς δικαστές: "ἀνθρωπάκια". Λόγια ποὺ ἀκούστηκαν κατὰ τὴν τελικὴ ἡμέρα τῆς δίκης, τὴν 23η Ὀκτωβρίου 2020. Ἑπομένως ἦταν ψεῦτες αὐτοὶ ποὺ ἔκριναν ὅτι "ὁ Λαγὸς κάνει τὸν παλληκαρᾶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς". Τὸν Λαγό, παρὰ τὴ σημασία τοῦ ἐπωνύμου ποὺ ἐννοεῖ τὸ ἀντίθετο, ἀπ' ὅτι εἶναι ὁ φορέας του, θὰ τὸν ὑποδεικνύαμε ὡς πρότυπο Ἕλληνος, ἂν δὲν μᾶς ἀπέτρεπε ἡ φρικαλέα ἁμαρτία τῆς βλασφημίας, στὴν ὁποία ἐπιδίδεται ὁ Ἕλλην εὐρωβουλευτής. Δὲν ἐπιτρέπουμε στὸν ἑαυτό μας, νὰ θεωροῦμε Ἕλληνα κάποιον βλάσφημο. Ἂς διορθωθεῖ νὰ τὸν ὑψώσουμε.

 

13.           Νὰ συνδέσουμε τὴ δίκη τῆς ΧΑ μὲ τὸν πόλεμο τοῦ κορονοϊοῦ. Ἐνῶ τὰ κρούσματα ἀπὸ τὴν τεχνητὴ νόσο ἔφταναν ἡμερησίως σχεδὸν τὶς τρεῖς ἑκατοντάδες, οἱ βοσκοὶ τοῦ "δημοκρατικοῦ" ὄχλου, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς δίκης, συγκέντρωναν περισσότερους ἀπὸ 20.000 ἑτεροενεργούμενους δίποδες, ὥστε, διὰ τοῦ ὄγκου αὐτῶν νὰ ἐπηρεασθῆ ἡ γνώμη τῶν πολλῶν, ὅπως καὶ τῶν δικαστῶν. Τὸ φαινόμενο ἑρμηνεύεται διττῶς: α' ὁ κορονοϊὸς δὲν μεταδίδεται πρὸς τοὺς οἰκείους· β' ὁ κορονοϊὸς δὲν μεταδίδεται μέν, ἀλλὰ ὁ σκοπός, τῆς παρουσιάσεως ὄγκου στὸ δικαστήριο, ἀκόμα καὶ νὰ πεθάνουν πολλοὶ εἶναι ὁ ἐπιδιωκόμενος. Γι' αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὴν μεθεπόμενη τῆς συγκεντρώσεως τὰ κρούσματα πενταπλασιάστηκαν! Ἴσως καὶ νὰ πρόκειται περὶ absurdum ὑποθέσεως: "Ζητήσεις σύνεσιν ἐν ἀσυνέτοις καὶ οὐ μὴ εὕροις".... Σημειώνεται ἐμφατικῶς ὅτι στὴ συγκέντρωση αὐτὴ καὶ σὲ ἄλλες περίπου 20, λυσσαλέων ἀνθελλήνων, δὲν ἔγινε καμιὰ σύλληψη. Ὅμως γιὰ τοὺς πιστοὺς ὀργανώνονται διωγμοὶ καὶ γίνονται συνεχεῖς ἐπεμβάσεις.... Τὶ θὰ ἤθελε νὰ δεῖ ἀκόμα ὁ ἐθελοεξάρτητος, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ ἀχυράνθρωποι ἔχουν κηρύξει τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ τῆς ἁγίας Πίστεώς μας;

 

14.           Ἀναφερόμενοι σὲ συγκεντρώσεις, νὰ ποῦμε ἀμέσως ὅτι, ὅσες δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ τοὺς ρατσιστὲς μισέλληνες διαλύονται, ἐπιβαλλομένου καὶ προστίμου. Συγκέντρωση πατριωτῶν Ἑλλήνων ποὺ ἑόρταζε τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, μὲ ἀπαγορευμένη τὴν παρέλαση, διελύθη ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, μὲ πρόσχημα τὸν κορονοϊό. Ὅμως τὴν ἑπομένη, ἤτοι τὴν 29/10/2020, ἐπετράπη στὸν μελανόψυχο καὶ μελανόδερμο ἑσμό, λάτρι τοῦ Ψευδοπροφήτου, νὰ ὀργανώσει παρέλαση ἀκωλύτως μὲ λυσσόδακνες ἰαχὲς καὶ φιλοπόλεμα γρυλλίσματα. Ὑποστηρίζονται γὰρ ἀπὸ τὴν "ΚΕΕΡΦΑ" (" Κίνηση ἑνωμένοι ἐνάντια στὸν ρατσισμὸ καὶ τὴ φασιστικὴ ἀπειλή"), ὀργάνωση ἱδρυμένη ἀπὸ "ἑλληνικῆς" καταγωγῆς ἀνώμαλους καὶ γριὲς πόρνες. (ΚΕΕΡΦΑΛΙΣΜΟΣ).

 

15.           Δέος προξενεῖ ἡ ἐνορχηστρωμένη πολεμικὴ τῶν τοῦ ἀχύρου πρὸς τὴ ΧΑ. Τὸ πρῶτο σταλινικὸ μέτρο εἶναι ὅτι τοὺς ἀπαγορεύθηκε ὁ πολιτικὸς λόγος, ἂν-εἶναι δυνατόν! Ὑπέστησαν κατατρεγμούς, δυσφημήσεις καὶ φόνους! Φυλακίστηκαν καὶ σέρνονται γιὰ χρόνια στὰ δικαστήρια! Κουκοῦλοι (παρα)κρατικοὶ κατέστρεψαν καὶ πυρπόλησαν τὰ γραφεῖα τους! Βρίσκονται ὑπὸ συνεχῆ παρακολούθηση καὶ κατασκόπευση. Καὶ ὁ βουλευτὴς Χρ. Παππᾶς, ξέρουν αὐτοὶ ποῦ εἶναι, ἁπλῶς χρησιμοποιεῖται ὡς ἐπιχείρημα ὅτι τάχα δὲν παρηκολουθοῦντο. Θὰ διερωτᾶται ὁ φιλοδίκαιος νοῦς: Γιατὶ τόσο τυφλωμένο πάθος ἐπιδεικνύουν οἱ ἀχυράνθρωποι κατὰ τῆς ΧΑ; Ἐπειδὴ κατηγοροῦνται ὡς "νεοναζί"; ὅμως στὴ Γερμανία αὐτοὶ δροῦν ἐλεύθερα· ἄλλωστε καὶ οἱ ἐδῶ κυβερνῶντες μετέρχονται πολλάκις γκαιμπελικὲς μεθόδους καὶ ναζιστικὲς τακτικές! Ἐπειδὴ χαρακτηρίζονται "φασίστες"; ὅμως στὴν τουρκία καὶ ἀλβανία κυβερνοῦν· ἄλλωστε καὶ ἡ ἐδῶ ἀράχνη τῶν 50.000 ἐξουσιαστῶν εἶναι μία φασιστικὴ καὶ ρατσιστικὴ συμμορία! Ἐπειδὴ ἀσκοῦν ἔλεγχο; καὶ ὁ Βελόπουλος ἀσκεῖ, καὶ μάλιστα, δριμύ, ὅμως δὲν καταδιώκεται. Δὲν καταδιώκεται, διότι ἔχει συμβιβασθεῖ μὲ τὸν ἰουδαϊσμό: ἀποδέχεται τὸ μυθικὸ "Ὁλοκαύτωμα" καὶ ἀποφεύγει νὰ καταγγείλει τὴ σιωνιστικὴ δικτατορία. Ὥστε αἴτιο τοῦ κατατρεγμοῦ τῆς ΧΑ εἶναι ἡ παληκαρίσια στάση ἀπέναντι τῆς σιωνιστικῆς συνωμοσίας. Ἀναμφίβολα ἡ ΧΑ ὑπῆρξε κόμμα πατριωτικὸ καὶ ἀντισιωνιστικό. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος τῆς καταδιώξεώς της, ἀπὸ τὸ "Δημοκρατικὸ" Τόξο. Πλὴν ὁ πατριωτισμός της δὲν ἦταν ὁ πρέπων. Κάποια λόγια τους ξενίζουν, ὅπως "Χάιλ Χίτλερ", τοῦ Χρ. Παππᾶ καὶ "Ὅ,τι κινεῖται, σφάζεται". Ταῦτα τὰ ἀνοίκεια, λόγια καὶ ἔργα ἐμφανίζουν πληθωρικῶς τὰ ἰουδαιοκάναλα, ὥστε νὰ ἐπηρεάσουν δυσμενῶς τοὺς ἀναποφάσιστους.

 

16.           Οἱ μαφίες τοῦ "Δημοκρατικοῦ" Τόξου κατόρθωσαν νὰ ἐκτοπίσουν ἀπὸ τὴ Βουλὴ τὴ ΧΑ, μὲ τὸ νὰ παρουσιάζουν συνεχῶς τὶς ἐκτροπές της. Νίκη τῶν σκοταδιστῶν μὲ ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς πορείας τοῦ Ἔθνους. Πρόκειται γιὰ πολὺ λυπηρὸ γεγονός, γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ὁποίου εὐθύνεται ἡ ΧΑ. Ἀπὸ τὴ Βουλὴ οἱ βουλευτὲς τῆς ΧΑ ἐξέπεμπαν λόγο καταγγελτικό, μὲ κρυφὴ ἐλπίδα τῶν φιλαλήθων νὰ διαλυθοῦν τὰ σκότη καὶ σύνολη ἡ συμβατικότητα. Μὲ αὐτὸ καὶ μόνο τ]ομέσον θὰ ἐπετυγχάνοντο ἀφάνταστες ἀνατροπὲς καὶ θὰ ἐμπεδωνόταν ὁ πατριωτισμὸς σὲ πολλοὺς μιξοέλληνες, ποὺ σήμερα παραδέρνουν σὲ ἀνθελληνικὲς ἐξαρτήσεις.

 

17.           Γιὰ τοὺς κατάφωρα ἀδικημένους τῆς ΧΑ νὰ ποῦμε, ὅτι αὐτοὶ θὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς οἱ φρουροὶ τοῦ Ἔθνους, μόνο νὰ παύσουν τὶς ἐκτροπὲς καὶ νὰ καρδιωθοῦν τὸν Σωτῆρα τοῦ Ἔθνους μας, λέγω τὸν Ἰησοῦ Χριστόν. Νὰ ξέρουν ὅτι καὶ ἡ φυλάκισή τους θὰ εἶναι σύντομη. Ἀλοίμονο στοὺς μισέλληνες....

 

Δωρόθεος Μοναχός 30 Ὀκτ. 2020