ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΓΗΣ ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 8:36 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

                   1. Ὁ δευτερότυπος νωαχικὸς κυβερνήτης τῆς ἀρχέγονης «Κιβωτοῦ», ὁ πατὴρ λέγω Ἀντώνιος, δέρνεται ἐν μεσῳ σφοδρῶν καταιγίδων καὶ τὸ «Ἀραράτ», οἱ πλάτες, ἐννοῶ, τῶν ἁγίων ἀρχιερέων δὲν εὐνοοῦν τὴν προσάραξη τῆς πολυτλήμονος «Κιβωτοῦ», ἀντίθετα, στέκουν, ὡς μὴ ὤφειλε, πολεμικῶς ἀπέναντί του(«Φίλοι τ’ ἄφιλα φρονέοντες», Ἀγ. Γρηγόριος ὁ Θεολ.). Παρακολουθοῦμε ποιοὶ ἔχουν τοποθετηθεῖ πολεμίως κατὰ τοῦ Καλοῦ. Ἐξίσου θαυμάζουμε τοὺς λυσσομανοῦντες ἰνστρούχτορες τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαχρειώσεως. Ὅλοι αὐτοὶ νὰ ξέρουν: ὅπως αὐτοὶ λεπτολογοῦν τὰ ἀφορῶντα τὸν πατέρα Ἀντώνιο καὶ τὴν πρεσβυτέρα του, μάλιστα πρὸ δικαστικῆς ἀποφάσεως, τὰ ἴδια θὰ ὑποστοῦν καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς Πατριῶτες ποὺ ἔρχονται ταχύ. Ὅμως καὶ στὴν ὑπόθεση αὐτή, ὅπως καὶ σὲ κάθε ἄλλη, ψάξτε τὸν ἑβραῖο, ἐν προκειμένῳ τὴν χολεριασμένη ἰουδαία Μαρτίνου, μιὰ μαφιόζα μὲ διαπιστωμένες καταχρήσεις στὸν «Ἐρυθρὸ Σταυρό». Τώρα δέ, σὲ σύμπραξη μὲ τὸν ἀναθεματισμένο παιδοφθόρο καὶ παιδοκτόνο Τζουγκασβίλι, ἅπλωσαν οἱ δυό τους ἁρπακτικὴ χεῖρα στὰ οἰκονομικὰ τοῦ Ἱδρύματος, ἀλλὰ καὶ στὰ παιδάκια ποὺ ὁ ψυχανώμαλος Μητσοτά θέλει νὰ βασαίσει σαδιστικῶς νὰ τοὺς ἀφαιρέσει τὸ ἀδρενόχρωμα. Ἐκτὸς τῆς ἀποταμιεύσεως καὶ τῆς ἁρπαγῆς τῶν παιδιῶν, ἡ συμμορία ἀποβλέπει καὶ στὴν ἐκδίκηση τοῦ πατρός, γιὰ τὴν ἀρνητικὴ στάση του, ἀπέναντι στὸ ἐκκλησιαστικό, πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ κατεστημένο· ἐπίσης στὴν ἄρνησή του νὰ ἐπιτρέψει τὸν ἐμβολιασμὸ στὰ παιδιά του.

 

2. Μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ἀναγκαστικὴ διακηρύττουν οἱ φονιάδες ἀξιωματοῦχοι τοῦ Ρότσιλντ. Ἐπειδὴ αὐτοὶ ἐπανέρχονται συνεχῶς στὸ ἴδιο θέμα κοπτόμενοι, ἂς ἀρχίσουμε πρῶτα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸ εἰσηγοῦνται.

 

3. «Διεξάγουμε πόλεμο κατὰ τῆς Ρωσίας» λέγει ὁ ψυχοπαθὴς Τζουγκασβίλι καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνει ἡ ἀπὸ κοινοῦ πατρὸς ἀδελφομάνα του. Μὲ τὴ θέση τους αὐτὴ τὰ δύο τσακάλια ἐπιδιώκουν τὴ δημιουργία πολεμικοῦ κλίματος μεταξὺ τῶν δύο ὁμοπίστων χωρῶν. Ὅπως καὶ μὲ τὸν ἀφοπλισμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, καὶ ἀντίστοιχο ἐξοπλισμὸ τῆς ναζιστικῆς Οὐκρανίας, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ἐρεθίζουν τὴ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ νὰ εὐνοήσουν τὴν ἀμαχητὶ παράδοση τῶν νησιῶν στὴν τουρκία.

 

4. Ἡ σύσταση τοῦ πατριωτικοῦ κόμματος «Ἕλληνες», μὲ ἀρχηγὸ τὸν ἔντιμο πατριώτη Ἠλία Κασιδιάρη, ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ μυστισύνθετου ἰουδαϊκοῦ κατεστημένου. Ἂς καταχωρηθοῦν στὸ ψηφοδέλτιο τῶν «Ἑλλήνων» καὶ τὰ ὀνόματα τῶν λοιπῶν φυλακισμένων πατριωτῶν, καὶ τοῦ Γιάννη Λαγοῦ-ὄχι τύπου Τζήμερου.

 

5. Τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση τοῦ σχολείου τῆς ψευδομακεδονικῆς γλώσσας μὴ ψάχνουμε στὴ Φλώρινα ἀλλὰ στὴ Λιλ (Lille) τῆς Βορείου Γαλλίας, στὸ ἐκεῖ βουλγάρικο προξενεῖο, σύμφωνα μὲ δυνατοὺς Ἕλληνες ἐρευνητὲς τοῦ διαδικτύου.

 

6. Νέα εὐχάριστα! Συστήθηκε κοινότης Ἀνεμβολιάστων, ἀφοῦ ἀνέρχονται σὲ 2,5 ἑκατομμύρια, ἀριθμὸς ὄχι ἀμελητέος. Νὰ τοὺς εὐχηθοῦμε νικηφόρους ἀγῶνες, μὲ ἀπόλυτη ἀντίσταση στὸ θανατηφόρο ἐμβόλιο. Καὶ νὰ ὑποδείξουμε στοὺς ἀραχναίους, νὰ μὴ τοὺς ἐνοχλήσουν, διότι θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ὀργὴ τοῦ Λαοῦ καὶ τὴν τιμωρητικὴ δικαιοκρισία τοῦ ἁγίου Θεοῦ.

 

7. Νέο ἐθνωνύμιο; Τὸ ἐν Ἑλλάδι ὑποκατάστημα τῆς Ἀράχνης, ἡ Βουλή, ἐννοῶ τῶν 301 προδοτῶν, ἀκούγεται ὅτι ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς μετωνυμίας, ἀπὸ «Ἕλλην» καὶ «Ἑλληνὶς» σὲ «Ἑλλάδίτης» καὶ «Ἑλλαδίτισσα». Νὰ διευκρινισθεῖ , «Ἑλλαδίτης» σημαίνει τὸν προερχόμενο ἐξ ἑλληνίδος γῆς (ὅπως καὶ ὁ λαθραῖος), ἐνῶ «Ἕλλην» σημαίνει τὸν καταγόμενο ἀπὸ γεννάρχη ἱστορικῶς βεβαιωμένο καὶ γενεαλογικῶς τεκμηριωμένο. Ὁ Ἕλλην, ὁ γεννάρχης τοῦ Γένους ἡμῶν εἶναι πρόσωπο ἱστορικό, ἀναμφισβήτητα ὑπαρκτό. Ὑπῆρχε υἱὸς τοῦ Δευκαλίωνος καὶ τῆς Πύρρας, ἀδελφὸς δὲ Ἀμφικτύονος, Μελανθοῦς καὶ Πρωτογενείας. Ἀναφέρεται ὡς σύζυγος τῆς Ὀρσηίδος, πατέρας δὲ τοῦ Ξούθου, τοῦ Δώρου καὶ τοῦ Αἰόλου. Ὥστε, ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, οἱ ἀνωτέρω Πατριάρχες ἀναγνωρίζονται ὡς γεννάρχες τῶν Ἑλληνικῶν φυλῶν: τῶν Δωριέων, ὁ Δῶρος, υἱὸς Ἕλληνος· τῶν Αἰολίων, ὁ Αἴολος, υἱὸς Ἕλληνος· τῶν Ἰώνων, ὁ Ἴων, υἱὸς Ξούθου καὶ ἐγγονὸς Ἕλληνος· τῶν Ἀχαιῶν, ὁ Ἀχαιός, υἱὸς Ξούθου καὶ ἐγγονὸς Ἕλληνος[1]. Στὸ πολυγενὲς Ἔθνος μας σημειώνονται καὶ ἄλλοι γεννάρχες (ὁ Μακεδών υἱὸς τοῦ Αἰόλου, ὁ Μάγνης, ὁ Ἄργος, ὁ Γραικός, ὁ Δαναός, ὁ Δάρδανος… καὶ ἄλλοι δευτερεύοντες, ἀριθμούμενοι σὲ δεκάδες (Θεσσαλός, Μαραθών, Φλεγύας, Φαίαξ…) ποὺ δὲν εἶναι μὲν ἄμεσοι ἀπόγονοι τοῦ Ἕλληνος. Ἂν, τώρα, οἱ μισέλληνες μαίνονται κατὰ τοῦ περιδόξου ὀνόματος, νὰ μαίνονται τοῦ θανατᾶ! Κάτω οἱ ἐχθροὶ τοῦ Γένους μας! Κάτι τελευταῖο: Πρέπει νὰ συστήσουμε σ’ ἐκείνους ποὺ διὰ τεθλασμένης ἐπιτίθενται κατὰ τοὺ δοξασμένου Βυζαντίου, ὅτι τάχα ἐκεῖ κατεδιώκετο ὁ Ἕλλην. Οὐδὲν ψευδέστερον τούτου. Ὅλοι οἱ «ἐν σκότει διαπορευόμενοι», ἂς ἀκούσουν τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τοῦ Παντείου καὶ πρώην πρύτανι Γεώργιο Κοντογιώργη, νὰ ἀνατρέπει αὐτὲς τὶς διαβολές. Ξυπνῆστε ὅσοι ἔχετε μεσάνυχτα, ἀνελλήνιστοι καὶ ἀχρίστιανοι….

 

8. Οἱ Ὑγειονομικοί μας κουράστηκαν; ἀπονευρώθηκαν; Κυκλῶστε, ἀγαπητοί μου τὶς κατοικίες τῶν δύο βδελυγματων, Μητσοτά καὶ Πλεύρη! Γίνετε ἀδιάλλακτοι, ἐπιθετικοὶ καὶ βίαιοι γιὰ νὰ νικήσετε. Δῆτε τοὺς γύφτους στὴ Θεσσαλονίκη, Κόρινθο καὶ ἀλλοῦ ποὺ κατέστρεψαν τὰ πάντα καί, παρὰ ταῦτα, δὲν τοὺς ἄγγιξε κανείς. Τὶ προβαίνετε σὲ ἀπεργία πείνας καὶ τοὺς χαροποιῆτε; Αὐτὰ τὰ κτήνη θέλουν ἄλλη ἀντιμετώπιση….

 

8 Δεκεμβρίου 2022

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.[1] Βλ. πρόχειρα, Ὅμηρος Β 684._ Ἡσίοδος ἀπ. 28._ Ἡρόδοτος Α 56._ Θουκυδίδης Α’3._ Εὐστάθιος Θνίκης, Σχόλια εἰς  Ἰλιάδα τόμ. 1 σ. 500.

 

ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΑΥΓΗ

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 10:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.                 Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, σὲ ὅποιο ἔγκλημα καὶ νὰ περιπέσουν, μισθοδοτοῦνται κατὰ τὸ ἥμισυ. Πλὴν τῶν 7.500 ὑπαλλήλων τοῦ Ὑγειονομικοῦ Ὑπαίτιοι τῆς καταστάσεως αὐτῆς εἶναι τὰ δύο βλεδυκτὰ ὑπανθρωπίδια: ὁ Μητσοτὰ καὶ ὁ Πλεύρης. Ἀλλά, ἀγαπητοί, μένετε σταθεροὶ καὶ ἀνυποχώρητοι, σὲ σᾶς ἡ Πολιτεία τῶν Πατριωτῶν ποὺ ἔρχεται ταχύ, θὰ σᾶς παραδώσει τὰ δύο καθάρματα. Καὶ θὰ τοὺς κάνετε, ὅ,τι θέλετε. Θαρσεῖτε!

 

2.                 Οἱ ἐμβολιασμοὶ τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος ἄρχισαν. Παράλληλα ἀρχίζει καὶ τὸ θανατικὸ τῶν παιδιῶν. Ὁ κάθε γονέας ἂς γνωρίζει ὅτι τὰ ἐμβόλια τῶν ἰουδαιοεταιρειῶν εἶναι δηλητηριώδη καὶ τὰ παιδιὰ θὰ πεθάνουν μὲ φρικτοὺς πόνους. Ὅσοι γονεῖς ὁδηγήσουν τὰ παιδιά τους στὸ ἐμβόλιο, ἀπὸ αὐτοὺς θὰ ἀφαιρεθῆ ἡ γονεϊκὴ ἰδιότης: θὰ χάσουν τὰ παιδιά τους, θὰ χάσουν καὶ τὴν ψυχή τους.

 

3.                 Ὁ Ἔλον Μάσκ, ἀξιωματοῦχος τῆς ροτσιλδικῆς γυφτοδυναστείας περνάει ὡς ἡμέτερος. Ὅποιος πιστεύει σ’ αὐτὸ τὸ μοῦτρο καὶ τρέφει ἐλπίδες, πλανᾶται.

 

4.                 Ὁ Χαράρι, προβαλλόμενος ὡς «φιλόσοφος» (στὸν ἰουδαϊσμὸ «φιλόσοφος» θεωρεῖται ὁ μελετῶν σπουδαίως τὸ ταλμούδ, ἕνας σκοταδιστὴς ζοχαριστής) παρωθεῖ τοὺς ἐθελοεξάρτητους στὸν ἅδη τῆς ἀπωλείας. Ὅποιος τὸν ἀκολουθήσει, νὰ ξέρει ὅτι χάνει τὴν ἐλευθερία του καὶ παραδίδει τὴν ψυχή του στοὺς δαίμονες.

 

5.                 Τὸ «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ», ἀπειδείχθη, ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸ τῆς μαφιόζικης κυβέρνησης τζουγκασβίλι τοῦ κεκατηραμένου. Τὸ καλάθι τοῦτο θὰ πρέπει νὰ μετονομασθεῖ σὲ καλάθι σκουπιδιῶν, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται ὀνομαστικῶς στοὺς σκουπιδαραίους ὑπουργούς-ἐμπνευστές του.

 

6.                 Ἡ ὥρα τῆς ἀχρηστεύσεως τοῦ εὐρὼ προσεγγίζει. Οἱ ἔχοντες πολλὰ χαρτονομίσματα ἂς γίνουν ὡς μὴ κατέχοντες (βλ. Α’ Κορ. ζ’ 30). Ἂς ἐπενδύσουν τὸ εὐρὼ σὲ κάποια ἄλλη ἀξία.

 

7.                 Οἱ Ρότσιλντ, ἀπὸ τὸ 1745, μὲ ἱδρυτὴ τῆς γυφτοδυναστείας τὸν Μάγιερ Ἄμσελ, ἐνεργοῦσαν πάντοτε ἐν κρυπτῷ. Οὕτω πέτυχαν νὰ δημιουργήσουν τὴν μεγάλη, παγκόσμια Ἀράχνη, μὲ ἀπόληξη τὸν βαθὺ ἔλεγχο τοῦ κόσμου παντός. Τοῦτο ὑπῆρξε ἡ αἰτία δημιουργίας πεποιθήσεως καὶ ἀφοβίας ὅτι ἡ ἰουδαϊκὴ φυλὴ εἶναι ἀκατανίκητη, οὔτε ἔθνη μποροῦν νὰ τὴν νικήσουν οὔτε ὁ Θεὸς ὁ Ἴδιος (θυμηθῆτε τὰ λόγια τους γιὰ τὸν «Τιτανικό» καὶ τὸν δορυφόρο «Challenger»). Καὶ ξεθάρρεψαν. Ἀλλὰ ἐμεῖς ὅσοι πιστεύουμε καὶ ἀπεκδεχόμεθα Σωτῆρα τοῦ κόσμου Χριστόν, τοὺς πολεμοῦμε καὶ θὰ τοὺς καταβάλουμε, ἵνα στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ «πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλ. β’ 10). Λοιπὸν ξεθάρρεψαν καὶ συνεχῶς ἀποκαλύπτονται· εἶναι χαμένοι!

 

8.                 Οἱ φιλαλήθεις πάντες διακατέχονται ἀπὸ τὸν φόβο τῆς διακοπῆς τοῦ διαδικτυακοῦ βήματός τους, τοῦ καναλιοῦ τους. Αὐτὸ παρατηρεῖται πολὺ συχνά, ὥστε νὰ δημιουργεῖται ἀπόγνωση. Τὶ νὰ πράξουν; ποῦ νὰ προσφύγουν; Βρέθηκε ἡ λύση: Ἔλον Μάσκ! Τοῦτο τὸ βδέλυγμα ὑπόσχεται ἐλευθερία πλήρη, ὅμως ὑστερόβουλη. Θυμίζει Μάο Τσὲ Τούνκ ποὺ προέτρεπε, «Νὰ ἀνθίσουν ὅλα τὰ ἄνθη», καὶ ἄνθισαν, δηλαδὴ ἀκούστηκαν φωνὲς ἐναντίον τοῦ μαοϊκοῦ καθεστῶτος. Τότε ὁ Μάο, χωρὶς ἄργητα, ἔκοψε τὰ «ἄνθη» καὶ κάθε φωνὴ ἀντιφρονοῦντος σίγασε…. Τὸ ἴδιο σᾶς ἑτοιμάζει καὶ ὁ σατανιστὴς Μάσκ.

 

9.                 Ἐξετάζοντας τὰ καθ’ Ἑλλάδα δεινά, στέκουμε στὸν πιὸ ὕπουλο πόλεμο ποὺ χειρίζεται τὸ κάθαρμα ὁ τζουγκασβίλι. Εἶναι τὰ ἐπιδόματα, δηλαδὴ κάποια, κατὰ μῆνα, χρηματικὴ ἐνίσχυση σὲ ἀνέργους, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ ΝΑ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ. Ἐνῶ οἱ λαθρομετανάστες ἐργάζονται πυρετωδῶς τὴ γῆ, τὴν ὁποία ἀγοράζουν ἀπὸ τεμπέληδες ἰδιοκτῆτες ποὺ στηρίζονται στὸ ἐπίδομα. Ὅμως ἐπίδομα λαμβάνουν καὶ οἱ λαθραῖοι ἀλλ’ ἐργάζονται καὶ ἀθόρυβα κατακτοῦν τὴ γῆ μας. Στὴν Πολιτεία τῶν Ἑλλήνων οἱ τεμπέληδες θὰ ἀποκλείονται: «Ὁστις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω» (Β’ Θεσ. γ’ 10). Ἐπίδομα: τὸ ὄπιο τῶν μὴ ἐργαζομένων.

 

10.            Τὸ θέμα τῶν ὑποκλοπῶν εἶναι τεχνητὸ καὶ κανεὶς νὰ μὴ τὸ πιστεύει. Σκοπὸς εἶναι νὰ φορτωθεῖ ὁ τζουγκασβίλι μὲ ἐνοχές, γιὰ νὰ ἔρθει κάποιος «ἄμωμος», «ἀδελφός» ἄλλης σατανολατρικῆς στοᾶς.

 

11.            Τὸ «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ» (ὄχι τῆς νοικοκυρᾶς, διότι πρέπει νὰ ἀποκλείεται τὸ φῦλο!) ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸ τῆς κυβερνώσης μαφίας. Πρόκειται περὶ «καλαθιοῦ σκουπιδιῶν»: μειωμένου βάρους προϊόντα, νοθευμένου ἀλεύρου ζυμαρικά, τυλιγμένα μὲ πάγο ἰχθυώδη, νερουλιάρικο ὑγρὸ πιάτων, ὄσπρια μεταλλαγμένα….

 

12.            Οἱ φιάλες ὑγραερίου εἶναι μὲν ἰσοβαρεῖς μὲ τὶς παλαιότερα προσφερόμενες, ὅμως τώρα ἀντὶ γιὰ ὑγραέριο περιέχουν κάμποσες λίμπρες ἀέρα.


ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ…

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 5:09 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

     Οἱ Πατριῶτες, ὅσοι ἀγαποῦν τὸν Ἑλληνισμό, μὲ τὶς ἀναπαλλοτρίωτες ἀξίες του, τὶς εὐγενεῖς παραδόσεις του καὶ τὰ ὅσα εὔπλεκτα θέσμιά του, ἂς συσπειρώνονται. Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους μας, μὲ πρῶτο τὸν κήρυκα τοῦ θανάτου τζουγκασβίλι, τοὺτο τὸ μισητὸ κάθαρμα τοῦ μισελληνικοῦ τόξου, θὰ προσπαθήσουν νὰ ἐπιφέρουν παντὶ τρόπῳ μεγάλη ἀναστάτωση καὶ ἀρρυθμία στὴ λειτουργία τῶν κοινωνικῶν δομῶν. Θέλουμε, ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦτο, νὰ συστήσουμε στὸν κάθε πατριώτη νὰ προπαρασκευάζεται γιὰ τὴ μεγάλη καὶ ἐπιβλητικὴ σύγκρουση. Μποροῦμε νὰ βλέπουμε πανοραμικῶς, τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου ποὺ καταστρώνουν οἱ ροτσιλδῖτες ἐπὶ τῇ βάσει τῆς δημιουργίας κρίσεων: οἰκονομικῆς, ὑγειονομικῆς, ἐνεργειακῆς, κλιματικῆς(Κων. Βαθιώτης), ἀλλὰ καὶ ἐπισκοπικῆς, δικαστικῆς, δημοσιογραφικῆς.

Μὲ τὸ ἐπιχείρημα τάχα ὅτι προστατεύει τὸ περιβάλλον – τὸ ὁποῖο δὲν κινδυνεύει καθόλου, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ Δ. Φώσκολος – ἡ Ἀράχνη θὰ ἀπαιτήσει τὴ σφαγὴ ὅλων τῶν ζώων. Γι’ αὐτό, τῶν φρονίμων τὰ παιδιὰ θὰ ἁλατίσουν ἢ θὰ κονσερβάρουν κρέας, τώρα ποὺ διατίθεται πλεοναστικῶς, γιὰ νὰ ἔχουν κατὰ τὸ κρίσιμο τετράμηνο ποὺ μᾶς ἔρχεται.

Μὲ ἄλλο ψεύτικο ἐπιχείρημα χρεωκοπίας οἱ ἐν Ἑλλάδι τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες θὰ ἀποκλείσουν τὴ λειτουργία τῶν τηλεφώνων, ἑπομένως τὰ κινητὰ θὰ μένουν ἀνενεργά. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, οἱ Πατριῶτες, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς ἐξεγέρσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δὲν εἶναι μακριά, θὰ πρέπει ἀπὸ τώρα, νὰ προσδιορίσουν τὰ σημεῖα συναντήσεως τῶν Ἐξηγερμένων. Ἂς προμηθευθοῦν, ὅσο εἶναι νωρίς, ἰσχυρὲς ντουντοῦκες· μὲ τὴν ἐκφώνηση τοῦ συνθήματος· «Πατριῶτες, ἐγερθῆτε!» θὰ ὀργανωθεῖ τρομακτικὴ συσπείρωση ποὺ ὡσὰν κῦμα δυνατὸ θὰ παρασύρει ἅπαν τὸ σκουπιδαριό.

Ἡ ἀξία τοῦ euro ἐκμειώνεται, τείνει δὲ πρὸς τὴν ἐκμηδένιση. Ἀσφαλῶς σὲ λίγους μῆνες, τὸ νόμισμα τοῦτο, τῆς ὑστεροβουλίας τῶν τραπεζιτῶν, λόγῳ τῆς μηδενικῆς ὀνομαστικὴς ἀξίας του, θὰ γίνει αἴτιο λιμοῦ. Ὅθεν ἂς φροντίσει ὁ Πατριῶτης νὰ τὸ ξεφορτωθεῖ, ἐπενδύοντας σὲ κάτι χρήσιμο καὶ ἐπωφελές.

Ἡ παγκόσμια ροτσιλδικῆς ὑφάνσεως ἀράχνη ἄρχισε ὁρατὰ νὰ περισφίγγει τὰ ἔθνη, καὶ φαίνεται γιὰ τὴν ὥρα πὼς κυριαρχεῖ νικηφόρως. Ἡ διὰ τῆς ἀτιμίας πορεία, πρὸς τὴ νίκη, εἶχε γιὰ αἴτιο νὰ ξεθαρρέψει ὁ ἰουδαϊκός φυρμὸς καὶ νὰ μὴ διστάζει νὰ δημοσιεύει προκλητικὰ ὅλες τὶς ἐκτροπές του: τὴν περιβαλλοντικὴ ἐπιβολή (τὸ ἰουδαιόκτητο super market «Βασιλόπουλος» προβάλλει τὸ σύνθημα: «allazoumesinithies»· τὴν ὑλοποιούμενη φυλακὴ τοῦ ἐσχάτου(μέσῳ τοῦ lock down)· τὰ σατανοτέλεστα ἐμβόλια (ἀνακραμμένα μὲ μαγνητιζόμενα μέταλλα καὶ κάποια δόση δηλητηρίου κόμπρας)· τὸν φόνο μικρῶν παιδιῶν γιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ ἀδρενοχρώματος (πῶς ἐξαφανίστηκαν τὰ «ἀσυνόδευτα» λαθρόπαιδα;)· τὴ διαφθορὰ μικρῶν κοριτσιῶν (ἀπὸ τριετοῦς καὶ ἄνω, καθὼς γράφει τὸ ταλμούδ)· τὴν αἱμομιξία (περὶ αὐτῆς ἐξετάσατε τοὺς 58 γάμους ποὺ συνῆψε ἡ δυναστεία Ρότσιλντ, καὶ εἶναι ὅλοι α’ καὶ β’ βαθμοῦ κατιόντος καὶ πλαγίου· ἀκούσατε καὶ τὴν ὁμολογία τῆς κόρης τοῦ προέδρου τῆς γιούσα Biden, ποὺ λουτρίζεται μαζὶ μὲ τὸν πατέρα της!)· τὸν «μετανθρωπισμό» καὶ τὴν «παγκόσμια κυβέρνηση» (προπαγανδιστὲς αὐτῶν εἶναι οἱ δύο ἰουδαῖοι, ὁ Σβάμπ καὶ ὁ Χαράρι, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν Ἑλλάδι πολιτικοί). Αὐτὰ θὰ σημάνουν καὶ τὸ τέλος τους.

Τοῦ πολυμετώπου πολέμου, ποὺ διεξάγουν οἱ κάνθαροι τοῦ Ρότσιλντ, ἔχουμε τεκμήρια. Λοιπὸν ἂς προετοιμαζόμαστε, μελετῶντας ἐπισταμένως τὶς περιστάσεις, καθὼς ὁ Ἀποστολικὸς Πατὴρ συνιστᾶ «Τοὺς καιρούς καταμάνθανε».

                                             Μὲ τὴ νίκη

                                                   δ.μ.

                                             24/10/2022

ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 9:05 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΩΝ

 

Προσφέρονται πρὸς βρῶσιν σκουλήκια καὶ ἔντομα, λοιπὸν καλεῖσθε, τώρα εὐγενῶς αὔριο βιαίως νὰ μετέχετε τῆς τραπέζης τῆς παρασιτολογίας. Πάντες οἱ ἐθελοεξάρτητοι, ὄντες εὐπειθεῖς καὶ νομοταγεῖς, θὰ δεχθοῦν τὶς ὑποδείξεις τῶν βεβηλωτῶν. Παρέλκει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ ἐντομοφάγος θὰ ἀντιμετωπίσει τραγικὲς συνέπειες: ἐντερικὲς παρενέργειες, ἀλλεργία, κνησμοί, φλεγμονές, οἰδήματα… Τὰ ζωΰφια ἀποτελοῦν τροφὴ γιὰ τὶς σαῦρες, τὰ φίδια, τοὺς βατράχους καὶ ὄχι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὡς πάντη ἀκατάλληλα.

Ἀλλὰ μὴ νομίσει κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ σκουλήκια, ὅπως παραπείθει ἡ προπαγάνδα. Σκεφθῆτε, τὸ «Ε 120», ποὺ περιέχεται σὲ τυποποιημένα προϊόντα, τρόφιμα καὶ ποτά, εἶναι κατσαρίδας πολτός ἢ ἄλευρο! Ἀλλὰ νὰ ἦταν μόνο αὐτό…

Δὲν μᾶς διαφεύγει ὅτι ἤδη, κάποια προϊόντα (ἡ Coca-cola, ἡ σοκολάτα) βεβηλώνονται μὲ περιττώματα. Οὔτω καὶ οἱ σκώληκες, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν οἱ ροτσιλδίτες ὡς φαγώσιμο, δὲν εἶναι χορτοφάγοι ἀλλὰ βοθροδύτες. Σκουλήκια τοῦ βόθρου, ποντίκια καὶ ὅ,τι ἄλλο σιχαμερὸ καὶ μιαρό.

Λοιπὸν τὶ τὸ πρακτέον; Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ ἀπέχουμε ὀξέως ἀπὸ τὰ μαγαρίσματα τοῦτα. Ὅσοι δὲ ἀμφίρροποι ἂς παραδειγματισθοῦν ἀπὸ τοὺς μωχαμέτες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ γευθοῦν χοιρινοῦ. Αὐτοὶ στέκουν ἀμετακίνητοι, ἐμεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ θέτουμε ὅρια ἀμετακίνητα ἀπέναντι τῶν μαγαρισμάτων ποὺ θρησκειοκρυφίως σερβίρουν οἱ μιαντές;

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

15 Σεπ. 2022

δ.μ.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ…

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 11:52 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ…

 

Ἡ μαφιακὴ συμμορία τοῦ Μητσοτά σὲ λίγο συμπληρώνει τετραετία διακυβερνήσεως. Παραλλήλως τὰ κόμματα, ἀριθμούμενα σὲ πολλὲς δεκάδες προαλείφονται στὴ διεκδίκηση τῆς εἰσόδου στὴ Βουλὴ τῶν «Ἑλλήνων». Πολλὰ τὰ πατριωτικὰ κόμματα, τῶν ὁποίων τὰ μέλη δὲν μοιάζουν μὲ τοὺς δημαγωγοὺς τοῦ παλαιοκομματισμοῦ, αὐτοὶ εἶναι τίμιοι πατριῶτες. Τίμιοι μὲν εὐήθεις δε!

Οἱ προεκλογικὲς ζυμώσεις καὶ οἱ ἐκτοξεύσεις ἀλληλοκατηγοριῶν, τῶν πάντων πρὸς πάντας, καταδεικνύει τὴν ἀνωριμότητα τῶν ὑποψηφίων πατριωτῶν, ἢ τὴ δημαγωγικὴ τέχνη, ἡ ὁποία τοὺς διέπει. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ τὸ πῶς τρώγονται μεταξύ τους, ὡσὰν ἄσπονδοι ἐχθροί. Ταῦτα ἐντείνονται κατὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο, ὅπου ὁ κάθε ὑποψήφιος σκορπᾶ ὑποσχέσεις, κατά τὴν ἄγρα ψηφοφόρων.

Ὁ ἀφελής δέ, ἢ ἰδιοτελὴς ψηφοφόρος, θὰ κληθεῖ νὰ ψηφίσει μᾶλλον συμπερασματικῶς, ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν ποὺ ἀκούει ἀπὸ τὰ ψευδολόγα ἰουδαιοκάναλα.

Νὰ δώσουμε μία παραίνεση. Πάντες τοῦ πατριωτικοῦ χώρου ἂς μὴ προαλείφονται γιὰ διεκδίκηση ἕδρας, φανταζόμενοι ἐκλογικὲς νίκες. Τὰ πατριωτικὰ κόμματα δὲν πρόκειται νὰ νικήσουν ἐκλογικὰ ποτέ τους, διότι ὁ μισέλλην ἐχθρός ἐλέγχει τὰ πάντα, μὲ δυνατότητα διαμορφώσεως ἐπιθυμητοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος. Θὰ γνωρίζετε, στὴ γιούσα νίκησε ὁ Ντ. Τράμπ, ὅμως ἐξελέγη ὁ Μπάϊντεν· στὴ Γαλλία νίκησε ἡ Λεπέν, ὅμως ἐξελέγη ὁ Μακρόν· στὴ Χώρα μας κέρδισε ἡ «Χρυσῆ Αὐγή» μὲ 7%, ὅμως παρουσιάστηκε μὲ 2,08% καὶ ἀπεκλείσθη! Ἢ στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1998 ποὺ νικοῦσε ἡ «Ν.Δ.», ὅμως ἐπεβλήθη ὡς νικητὴς τὸ σίχαμα Σημίτης. Ἂς ἀντιληφθοῦν, ὅσοι ἀγωνίζονται στὸ στάδιο τῶν ἐκλογῶν, ὅτι θὰ νικήσουν μόνο ἐν Χριστῷ. Ἔτσι θὰ καταλύσουν τὸ τυραννικὸ καθεστώς. Ὁ βόθρος τοῦ Μάτσα μᾶς πνίγει ὅλους καὶ ὁ τρόπος ἀποτινάξεως τούτων ἁπάντων εἶναι ὁ ἐν ὅπλοις πόλεμος. Λοιπὸν μὴ περιμένουμε ἄλλες ἐκλογὲς τοῦ καθιερωμένου εἴδους. Οἱ ἑρχόμενες ἐκλογὲς θὰ ἀνατρέψουν τὰ σχέδια τῶν ἀσελγῶν ἑλληνοφθορέων….

Νὰ ξέρουν ὅσοι ἀποβλέπουν στὸ ὑπάρχον ἐκλογικὸ σύστημα. Ἡ προκλητικὰ ὠμὴ νοθεία τῆς «Singular» θὰ καταλυθῆ καὶ οἱ ἐχθροὶ πάντες θὰ παραδοθοῦν στὸν Ἐκδικητὴ Λαό. Δὲν βλέπω οἱ ἐχθροί μας νὰ ἔχουν ζωὴ μετὰ τὸν Σεπτέμβριο. Ἀφοῦ καταργηθῆ τὸ ἄδικο κομματοκρατικὸ σύστημα ἐν Ἑλλάδι, ὅπου τρία προδοτικὰ κόμματα νέμονται τὴν ἐξουσία ἐναλλάξ, τὸ Πατριωτικὸ μέτωπο τῶν Ἑλλήνων θὰ ἐπιβάλει τὸ νέο ἐκλογικὸ σύστημα.

Νέες ἐκλογές, ἄμεσες, ποὺ δὲν θυμίζουν τὸ παρελθόν. Ὁ ψηφοφόρος θὰ σημειώνει σὲ εἰδικὸ χαρτὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐκλεκτοῦ καὶ θὰ τὸ θέτει στὴν κάλπη, ἡ ὁποία θὰ φυλάσσεται ἐντὸς ἐνοριακοῦ Ναοῦ, μέχρι καὶ μῆνα. Τὸ ψηφοδέλτιο ἐκεῖνο θὰ εἶναι ἔντυπο καὶ θὰ περιλαμβάνει τὰ στοιχεῖα τοῦ ψηφοφόρου, θεωρούμενο γνήσιο. Κατὰ τὴν καταμέτρηση τῶν ψηφοδελτίων θὰ ἀναδεικνύεται ὁ ἐκλεκτός, σὺν αὐτῷ δὲ ἄλλοι 39, οἱ καλούμενοι ὑπουργοί. Δίπλα τους οἱ σύμβουλοι, μέχρι καὶ 8, σὲ κάθε ὑπουργό. Παράλληλα καὶ οἱ ἕτεροι 40 ἐπιλαχόντες.

Σὲ ὅλες τὶς διαδικασίες θὰ τηροῦνται οἱ δύο ἀρχέτυποι τρόποι τῆς Ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος καὶ τῆς Χριστιανικῆς παραδόσεως: ἡ ἐκλογὴ διὰ ψηφοφορίας καὶ ἡ κλήρωση ἐπὶ δύο ἰσοψήφων.

 

Ἐπινίκιες εὐχές

δ.μ.

Αὔγουστος 7, 2022

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ…

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 3:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ…


Ἐτοιμασθῆτε οἱ ἄνθρωποι πάντες, πλὴν ἐλαχίστων ἀγηνόρων καὶ νηφόντων, ἔρχονται, φανερὰ πλέον, οἱ ἐξωγήινοι! Ἑτοιμασθῆτε πρὸς ὑποδοχήν!

Οἱ ἐξωγήινοι, δημιούργημα ἀρρωστημένων ἐγκεφάλων, εἶναι σαφῶς δαιμόνια. Ἑπομένως ὅποια ἐμφάνισή τους, μὲ ὁποιαδήποτε μορφή, ἀποτελεῖ δαιμονικὴ προσωποποίηση. Ἐπὶ ἔτη, ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1940, διάφοροι τσαρλατάνοι, ἀπατοῦν τοὺς μωρόπιστους ἐμπαικτικῶς μὲ φαντασιακὲς κατασκευές, ἐν γνώσει τους ὅτι προάγουν τὸ σχέδιο τῆς δαιμονοκαταληψίας. Ἴδετε ποὺ ἔχουν στρέψει τοὺς ὀπαδούς τους πρὸς τὸν οὐρανό, ἐν ἀναμονῇ τῆς θέας ἑνὸς ΑΤΙΑ.

Ὄντως αὐτοὶ εἶναι ποὺ δημιουργοῦν τὸ ἀνάλογο κλῖμα γιὰ τὸ σαχλὸ μύθευμα, τὸ ὁποῖο καὶ ἐμπεδώνεται μὴ ὑπάρχοντος ἀντιρρησίου τινός. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἐπιστήμονες πάντες, ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι ἡ διασπορὰ τῆς προπαγάνδας τῶν ἐξωγήινων ἔχει κυριαρχήσει· διὰ τῶν μέσων μαζικῆς ἐξηλιθιώσεως, παραιτοῦνται ἀπὸ κάθε προσπάθεια. Ἐπιστήμων, μάλιστα εἰδικός, μπορεῖ νὰ ἀναλάβει εὐχερῶς τὴν ἀνατροπή, ὅμως αὐτὸς θὰ περιθωριοποιηθῆ, ἂν δὲν ἀντιμετωπίσει καὶ ἄλλες βαρύτερες συνέπειες. Μὴ μᾶς διαφεύγει, ἀφοῦ οἱ ἀγύρτες τοῦτοι παρουσιάζονται πληθωρικῶς, στὸ τέλος θὰ κυριαρχήσουν. Τὸ μυθολόγημα τῶν ἐξωγήινων εἶναι πανεύκολο στὴν ἀναίρεσή του, ἀκόμα καὶ ἀπὸ μὴ εἰδικό. Ἂς μὴ ἐντυπωσιάζουν ἄτομα ἐξουσιαστικὰ ποὺ τοποθετοῦνται ὑπὲρ τοῦ μυθολογήματος. Καὶ ὄχι ἁπλῶς ἐξουσιαστικά, ἀλλὰ ὑπερεξουσιαστικά. Ὅπως τῆς γιούσα μὲ τὸ ψυχοβλαμμένο δίποδο Μπάιντεν. Ἀπ’ ἐδῶ διαρρέει εἴδηση γιὰ τὴν ὕπαρξη τῶν ἐξωγήινων. Τοῦτο γίνεται ἐπειδὴ διαχέεται τὸ ἐρώτημα, Γιατὶ ἡ γιούσα παρητήθη, ἤδη ἀπὸ 3-4 δεκαετιῶν, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς σελήνης; Ἡ δικαιολογία εἶναι, ὅτι ἡ σελήνη ἔχει πληρωθεῖ ἀπὸ ἐξωγήινους! Ἑπομένως ἡ μετάβαση ἐκεῖσε κρίνεται ριψοκίνδυνη.

Ὅμως ἡ γιούσα, ὡς ἑτεροενεργούμενη χώρα μεσανατολικῆς ἐξαρτήσεως, καὶ ὡς ἀποτελοῦσα τὸ πρότυπο τοῦ ψεύδους, τῆς ἀτιμίας καὶ τῶν μακρινῶν πολέμων, πάλι ψεύδεται. Ὅπως μὲ τὴ Σερβία, τὸ Ἰράκ, τὴ Λιβύη, τὸ Ἀφγανιστάν, τοὺς Διδύμους Πύργους, τὸν Covit, τὸ Οὐκρανικό…. Μὴ χάφτουμε παραμύθια· ἀνθρώπου πόδι δὲν πάτησε στὴ σελήνη! Οἱ «ἀστροναῦτες» θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποκαλύψουν τὴν ἀλήθεια, ἀλλά, πῶς; ἀφοῦ 12 ἀπὸ αὐτοὺς δολοφονήθηκαν, ἐπειδὴ κατήγγειλλαν τὴ σκευωρία. Τὸ καυκὶ ἐκεῖνο ποὺ θὰ τολμοῦσε νὰ διαπεράσει τὴ στρατόσφαιρα, θὰ ἀντιμετώπιζε ἰσχυρὰ κύματα (μαγνητικά, ψύχους, θερμότητος) ποὺ θὰ τὸ κατέστρεφαν. Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἡ θερμοκρασία τοῦ ἡλιακοῦ συστήματος, ἡ ὁποία καὶ εἶναι διάχυτη, φτάνει τὰ 15 ἑκατομμύρια βαθμούς, μὲ κοχλακίζουσες γλῶσσες ἡλιακῆς λάβας ὕψους 100 χιλιάδων χιλιομέτρων. Τὸ κολοκύθι, ἀντιλαμβάνεστε, στὴ σύγκρουσή του μὲ τὰ καυστικὰ κύματα, θὰ μετετρέπετο σὲ ἀστρικὴ τέφρα.

Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι τὸ κολοκύθι, ἐπενδυμένο μὲ ἀντικαυστικὴ οὐσία, ταξιδεύει ἀλώβητο στὴν ἀνυπολόγιστη γωνιὰ τοῦ γαλαξιακοῦ μας συστήματος. Τὴν ὥρα αὐτὴ μαγνητικὰ κύματα, κάποιας μαύρης ὀπῆς, θὰ ἕλκυαν τὸ κατασκεύασμα χιλιάδες ἔτη φωτὸς μακριά. Δὲν ἀποκλείουμε καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς συγκρούσεως τοῦ «διαστημοπλοίου» μὲ κάποιον μετεωρίτη, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σελαγίζουν ἀδέσποτοι στὸ διάστημα.

Παρὰ ταῦτα τὸ κολοκύθι κατορθώνει νὰ προσεληνωθεῖ, πλὴν ἀδυνατεῖ νὰ ἀποσεληνωθεῖ, ἀφοῦ στερεῖται προωθητικῶν. Ὅμως παραδόξως, μαγικῷ τῷ τρόπ, βρίσκεται νὰ διασχίζει τὴ στρατόσφαιρα, πρὸς τὴ γῆ κατευθυνόμενο. Παραδόξως τὸ «διαστημόπλοιο» διέσπασε τοὺς δακτυλίους καὶ δὲν μετετράπη σὲ πύρινη μάζα, ὅπως παρατηρεῖται μὲ τοὺς μετεωρίτες….

Μόλις χρειάζεται νὰ ποῦμε, ἡ ἔρημη καὶ ἀφιλόξενη σελήνη στερεῖται ἀτμοσφαίρας, ἀλλὰ ἡ σημαία τῆς γιούσα ποὺ ἔστησαν οἱ «ἀστροναῦτες» στὸ ἔδαφος ἐκείνης, ριπιζόταν ἀπὸ τὸν ἄνεμο! Ἀναμενόμενο, ἀφοῦ δὲν στήθηκε στὴ σελήνη ἀλλὰ στὸ διαμέρισμα 51 τοῦ Κανάβεραλ. Ἐκεῖ, ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, διεμορφώθη τὸ σεληνιακὸ τοπίο καὶ «γυρίστηκε» ἡ ὅλη σκηνὴ τῆς «προσεληνώσεως», ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη Στάνλεϋ Κιούμπρικ (Β. Μπαντίδης), ἰουδαίο, μὴ μᾶς διαφεύγει. Ἂν θέλετε, μπορεῖτε νὰ δῆτε ὅτι οἱ ἰουδαῖοι εἶναι ποὺ προωθοῦν τὴν οὐφολογία. Ἀπὸ τὸν Μεντβέντεφ μέχρι τὸν Μπάιντεν….

Σὲ λίγο οἱ «challengers»(οἱ «προκαλοῦντες», ποιὸν προκαλοῦν; Τὸν Θεό, βεβαίως! Θυμίζουμε, τὸ «διαστημόπλοιο» μὲ τὸ ὄνομα «Challenger» ποὺ ἔγινε παρανάλωμα) ὑποδέχονται τοὺς «ἀστροναῦτες» θριαμβολογοῦντες. Παράλληλα κομπάζουν οἱ μάζες τῶν ἀδαημόνων: «Ποιὸς Θεός; Ὁ ἄνθρωπος πάτησε στὸ φεγγάρι, κατακτήσαμε τὸ σύμπαν…»! Τὸ μυρμήγκι ποὺ κορδώνεται ὅτι κατέκτησε τὸν πλανήτη.

Τὶ συμπέρασμα ἐξάγεται ἀπὸ τὰ παραπάνω; Ὅτι, ἀφοῦ ἡ μετάβαση στὴ σελήνη δὲν πραγματοποιήθηκε, ἄρα τὸ σῶμα τοῦτο παραμένει ἄγνωστο, κατὰ τὴν ἴδια λογική, δὲν δύναται κάποιος νὰ ἰσχυρισθεῖ πὼς γνωρίζει ἀσφαλῶς ὅτι στὴ σελήνη ἐγκατεστάθησαν ἐξωγήινοι.

Εἶναι εὔκολο νὰ γίνουν ἀποδεκτοὶ ἀπὸ τοὺς ἐν γῇ οἱ ἐξωγήινοι; Ἡ ἀπάντηση, δυστυχῶς, εἶναι καταφατική. Ἡ κρίση τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀμαυρωθεῖ λόγῳ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἀληθείας. Ἤδη 25 χῶρες στὶς περισσότερες ὅπου ὑπερτεροῦσε τὸ δυτικὸ θρήσκευμα (ὁ παπισμὸς καὶ ὁ προτεσταντισμός)  δηλώνουν ἄθεες, κατὰ ποσοστὸ 62% καὶ 80% (ἡ Κίνα κατὰ 92%). Ἴδετε χῶρες ὅπου κρατύνεται ὁ ἀθεϊσμός, μὲ ἀνάλογη ἐκμείωση τοῦ Χριστιανισμοῦ: Γαλλία, Ἰρλανδία, Ἰσπανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ἐσθονία, Σλοβενία, Λεττονία, Τσεχία, βεβαίως καὶ γιούσα…. Στὶς χῶρες αὐτὲς ὁ «ἐξωγήινος», θὰ κυκλοφορεῖ ἄνετα, διότι δὲν ὑπάρχουν Χριστιανικὰ σύμβολα νὰ τὸν ἀποτρέψουν. Δὲν χρειάζεται νὰ τὸ ποῦμε, ἔτσι καὶ σταυρώσετε τὸν «ἐξωγήινο» θὰ τὸν δῆτε νὰ κουτρουβαλίζεται ὅπου φύγει-φύγει. Λοιπόν, ἂν τολμᾶ ὁ ἀποτρόπαιος κερασφόρος ἂς ἐμφανισθεῖ, ἐνώπιον τινὸς πιστοῦ χριστιανοῦ….

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

29/7/2022

ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΟΥΝ;

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 1:53 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

                              ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΛΥΣΟΥΝ;

 

Τὸ παρακράτος τοῦ ἰουδαιόσπορου Μητσοτάκη βρίσκεται νὰ κυριαρχεῖ ἐπὶ πάντων. Σήμερα, 9 Ἰουλίου ἔτους 2022, συμπληρώνεται τριετία ποὺ ἡ συμμορία τζουγκασβίλι κέρδισε τὶς ἐκλογὲς καὶ παρέλαβε τὴν ἤδη βουλιαγμένη Ἑλλάδα, ἀπὸ τὰ προηγού,ένα ὁλικῶς προδοτικὰ κόμματα, νὰ τὴ βυθίσει στὰ βαθύτερα τῆς ἀπωλείας. Οἱ ἐνοχές, ποὺ βαρύνουν τὴ συμμορία τῶν καθαρμάτων τῆς μητσοτακρατίας, εἶναι ἀναρίθμητες, ἐξικνούμενες ἀπὸ τὴν ἀπαγόρευση χρήσεως λιγνίτη, μέχρι τὴν ὀπισθόπλατη παράδοση τοῦ Αἰγαίου στὴ βάρβαρη ἀσιάτιδα φυλή.

Κραυγαλέα ἐνοχή, μὲ πρωταγωνιστὲς τὰ δύο ἀρχικαθάρματα-Μητσοτάκη, Πλεύρη- εἶναι ὁ πόλεμος κατὰ τῶν Ὑγειονομικῶν. Μὲ τὸ πρόσχημα ἀρνήσεως ἐμβολιασμοῦ, ἐκ μέρους τῶν ὑγειονομικῶν, οἱ δύο ἐχθροὶ τοὺς παύουν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, τοὺς στεροῦν καὶ τὸν μισθό, ποὺ δὲν ἀκούστηκε ξανά. Ἡ πράξη τῶν δύο μαφιόζων, πέρα ἀπὸ τοῦ νὰ ἐκμηδενίσουν τοὺς ὑγειονομικούς, ἀνάλογα ἐνεργοῦσαν ὑπὲρ τῶν ἰδιωτικῶν κλινικῶν, οἱ ὁποῖες παλαιότερα ἀνῆκαν σὲ Ἕλληνες, τώρα, ὅμως, ὄχι.

Ὅλα, στὴν τραγικὴ περιπέτεια τῶν Ὑγειονομικῶν, ἕνα χρόνο τώρα, καὶ μέχρι ἐχθές, ἦταν ἀπογοητευτικά. Ἀπὸ ἐχθὲς ὅμως ἡ κατάσταση ἄλλαξε ἄρδην· ἐνεφανίσθη ἀπειλητικὸ ξίφος ἐναντίον τῆς συμμορίας: Ἐλάχιστοι θαρραλέοι ὑγειονομικοὶ πρὸς τοὺς ὁποίους ἀξίζει κάθε ἔπαινος συνεκεντρώθησαν ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκία τοῦ τζουγκασβίλι στὸν Λυκαβηττό. Στὸν ἀρχιμαφιόζο ἐπῆλθε συγκλονισμὸς καὶ τρέμουλο. Ὁ αἱματοβαφὴς θρόνος του σείεται, ἕτοιμος νὰ γκρεμισθῆ. Ἡ ἀντίδρασή του ἦταν αὐτὴ τῶν δικτατόρων: διεταξε τὴν ἀστυνομία - ὡς πότε αὐτὴ θὰ τὸν προστεύει; - ποὺ ἐπενέβη ἀσκῶντας συλλήψεις, μὲ χειροπέδες!!! Νὰ σημειώσουμε τὴν προ-προηγούμενη ἡμέρα οἱ Ὑγειονομικοὶ κύκλωσαν τὴν οἰκία τοῦ παναθλίου Πλεύρη, πολὺ παρήγορο.

Ἀγαπητοὶ καὶ σεβαστοί μας Ὑγειονομικοί: Ἐσεῖς εἶστε ποὺ ἐξασφαλίζετε τὴν ὑγεία τοῦ Λαοῦ μας. Τώρα σᾶς ἔλαχε ἡ τιμὴ νὰ ὑπερασπισθῆτε καὶ τὴν ἐλευθερία του. Νὰ εἶστε βέβαιοι, ἡ Πατρίδα θὰ σᾶς ἀνταμείψει εὐγνωμόνως.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 1:03 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὁ θάνατος ἐπελαύνει γοργά, καὶ μὲ κάθε τρόπο, ἐναντίον τῆς Ἀνθρωπότητος. Πρὸς τοῦτο ἐργάζεται ἀόκνως τὸ φιλιουδαϊκὸ κατσαριδομάνι, κατευθυνόμενο ἀτσάλινα ἀπὸ τὸν γυφτοδυνάστη Rothschild, τὸν βασιλιὰ τοῦ κόσμου σύμπαντος καὶ πυραμυδικὸ ἀρχηγὸ τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων. Ἐνεργεῖ θρασέως καὶ ἀνενδοιάστως μέσῳ τῶν χιλιάδων ἀχυρανθρώπων καὶ παπαγάλων, χρησιμοποιῶντας παράνομα ἀστυνομικὰ μέτρα. Ἀπὸ τὸν ἑπόμενο μῆνα ποὺ θὰ δοκιμάσουν νὰ ἐφαρμόσουν τὸ "πείραμα τῆς Σανγκάης" θὰ ἐπιτύχουν νὰ τρυγήσουν πολλὰ ἑκατομμύρια νεκρούς.

Ὅμως ἔρχεται, αὐτὸν τὸν μῆνα ἢ τὸν ἄλλον, ἡ ἀπὸ Θεοῦ τιμωρία κατὰ τοῦ ἀλάστορος πυραμμυδίτου συνταυτῷ καὶ ὁ θρίαμβος τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας.

Τὸ παραπειστικὸ πρὸς τὶς μάζες ἐπιχείρημα, ποὺ ἡ ροτσιλδικὴ Ἀράχνη χρησιμοποιεῖ, εἶναι οἰκολογικό. Μὲ αὐτὸ τὸ δικαιολογητικό, ἡ ἰουδαιοεξάρτητη ἐν Ἑλλάδι μαφία, ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, ἀπηγόρευσε τὴ λειτουργία τῶν λιγνιτικῶν μονάδων Πτολεμαΐδος.

Ὄντως ἡ οἰκολογία, ποὺ κραδαίνει ἀπειλητικῶς ἡ παγκόσμιος συμμορία τῶν βλαβερῶν διπόδων, χρησιμεύει ὡς πρόσχημα γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τῆς θανατώσεως κάποιων δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.

Φυσικὰ δὲν εἶναι μονοειδὴς ὁ πόλεμος τῆς οἰκολογίας. Ἡ μετάλλαξη τῶν σπόρων καὶ τῶν ζώων εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἀλλοίωση τῶν εἰδῶν, μέσῳ τῆς στειρώσεως. Διαπιστώνεται ὁσημέραι ἡ διείσδυση στὴ γνώση τοῦ γονιδιώματος τοῦ ὄντος καὶ ὁ ἔλεγχος ἐπὶ τῆς ζωῆς: τοῦ ἐνστίκτου τῶν ζώων, τῆς συνειδητότητος τῶν φυτῶν, τῆς βουλήσεως τῶν ἀνθρώπων.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι δημιουργήθηκαν ράτσες λύκων ποὺ τρῶνε μόνο ἀνθρώπους καὶ σκυλιά· σκυλιά (ντόμπερμαν κττ) ποὺ τοὺς ἔχουν ἀφαιρεθεῖ οἱ ἀδένες πόνου, μὲ συνέπεια νὰ δάκνουν μέχρι τελικῆς πτώσεως· δηλητηριώδη φίδια τοῦ Ἀμαζονίου, ποὺ ροτσιλδίτες διέσπειραν σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, στὰ ὁποῖα καὶ ἐπηύξησαν τὴ δραστικότητα τοῦ δηλητηρίου τους· ἀκάρεα μεταλλαγμένα μὲ προορισμὸ τὴν αὐξημένη ρύπανση. Πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπὸ ὅλα εἶναι ὁ πόλεμος, ποὺ ἄνοιξαν οἰ ἴδιοι αὐτοὶ λυσσάρηδες, ἐναντίον τῶν μελισσῶν. Τὴν νύχτα κλέβουν κηρῆθρες, ἢ δηλητηριάζουν τὶς μέλισσες, μὲ δραστικὸ δηλητήριο, ποὺ ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὰ τελλάρα.

Δῆτε καὶ φυσικὰ φαινόμενα ποὺ δὲν εἶναι καθόλου "φυσικά". Ἕνα πρῶτο μυστήριο εἶναι ὁ σεισμός. Ὁ σεισμός, ἐκτὸς σπανίων περιπτώσεων, ἐλέγχεται ὡς τεχνητός. Ἀπόδειξη τούτου ἀποτελεῖ τὸ ἑστιακὸ βάθος ποὺ ἐκτείνεται ἀπὸ 2-10 χιλιόμετρα! Καὶ γίνονται καθημερινῶς ἑκατοντάδες σεισμοὶ 2 ἕως 3 Richter.

Ἕνα ἄλλο μυστήριο τῆς ἀνομίας, ἐξίσου καταστροφικό, εἶναι οἱ καταιγίδες καὶ οἱ κατακλυσμοί. Κατὰ τὸν περασμένο μῆνα, τρ. ἔ. 2022, ἔγινε ἡ μεγάλη καταστροφὴ ποὺ χτύπησε πολλὲς χῶρες. Ἄρχισε τὴν 1η Ἰουνίου μὲ καταιγίδα στὴν Κίνα, τὴν ἑπόμενη στὸ Μεξικὸ καὶ ἐν συνεχείᾳ σὲ ἄλλη χώρα, κατ' ἐπιλογήν.

Τὸ ὅτι ὑποκινήθηκε ἀπὸ τὴν γυφτοδυναστεία δὲν ἀμφιβάλλουμε. Ἴδετε! Ἡ κάμερα ἑστιάζει σὲ σημεῖο βραχῶδες, τὸ ὁποῖο ὕστερα ἀπὸ λίγα δευτερόλεπτα διαλύεται καί, μάλιστα, χωρὶς καταιγίδα! Συναφὲς εἶναι καὶ τοῦτο: Στὴν Ἑλλάδα μας ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπενέβηκαὶ ἀπέτρεψε τὴν καταιγίδα. Ὅμως στὸν νομὸ Ξάνθης ἡ καταιγίδα κατέστρεψε 50.000 στρέμματα, γιατί; διότι καλλιεργεῖτο ἡλίανθος ποὺ πλέον σπανίζει! Ἐδῶ, πρὶν μία ἑβδομάδα ἔγινε πρῶτα μία δοκιμὴ καὶ ἀκολούθησε ἡ καταστροφή!

Λοιπὸν κανεὶς νὰ μὴ ὁμιλεῖ γιὰ "θεομηνία", ἢ "μανία τῆς φύσεως", ἀλλὰ γιὰ ροτσιλδικὸ παγκόσμιο ἔγκλημα. Ἂς διαδίδουν παραμύθια ὅτι πρόκειται περὶ "θερματικῆς ἀλλαγῆς" καὶ τέτοια σαχλά. Ἀπευθυνόμαστε σὲ ἕνα πολεμάρχη, νὰ ἐπέμβη: "Βλαδίμιρε Βλαδιμίροβιτς Ποῦτιν, ρίξε μία βόμβα στὴν ἀγγλίκὴ βάση τῆς Δεκέλειας τῆς Κύπρου, ὅπου οἱ ἄγγλοι δολοφόνοι τῶν λαῶν ἔχουν τὴ βάση τοῦ 'haarp'. Ἄλλωστε χτύπησε καὶ ἐσᾶς, στὸ Σότσι".

Καὶ μὲ τὴ νίκη!

δ.μ.

Ἰούλιος 1, 2022


ΘΑΥΜΑἬ ΠΑΓΙΔΑ;

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 9:44 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

   Στό Ἅγιον Ὄρος συνέβη κάτι παράδοξο: Βαρθολομαῖος, ὁ στυγνός καὶ τρομερὸς Πατριάρχης ἀπέβαλε τὴ λεοντὴ, ὑποδυόμενις τὸ ἄκακον ἀρνίον! Ἐνεφανίσθη πρᾶος, προσινὴς, συγκαταβατικὸς, ἀόργητος, πλήρης ἀγάπης και φιλαδελφείας. Κατά τὴν ἐκφώνηση λόγου του διάχυτου συμπαθείας, ὑπὲρ τῶν Ἁγιορειτῶν, κάλεσε αυτοὺς ὑπὸ τὴν σκέπη του: "Ἡ καρδία τοῦ Πατριάρχου εἶναι τὸ καταφύγιον μετὰ Θεὸν, εἰς πάσας τὰς δυσκολίας σας". Αὐτή, "τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα" (Εὐχολόγιον), φαίνεται νὰ ὑποκαθιστᾶ ἀκόμα καὶ τὸν Θεὸ. Πάπας γὰρ τὴς Ἀνατολὴς ὁ Βαρθολομαῖος...


  Ἑπομένως οἱ Πατέρες νὰ στραφοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτῆ τοὺς προτρέπει ὁ Πατριάρχης, εὐθὺς ἀμέσως: "Ἀγαπήσατε καὶ ἐμπιστευθῆτε τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ τὸν Πατριάχην", Συμφωνῶ, ὅμως χωρὶς μασονικὲς συνάφειες και οἰκουμενιστικὲς συνταυτίσεις.


   Θέλω να ἐλπίζω ἀφελῶς ὅτι ἡ ἀλλοίωση αὐτή τοῦ Βαρθολομαίου ὑποδηλώνει θαῦμα. Εὔχομαι ὁλόψυχα νὰ μετανοήσει ὁ τάλας καὶ νὰ ἀποπτύσει τὰ ὀθνεῖα δόγματα, ἄπαντὸ φιλαιρετικὸ μίασμα διά τοῦ ὁποίου νοθεύεται βαθμηδὸν ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Ἔτσι θὰ ἀποκατασταθεῖ ἐντίμως ἀπέναντι τοῦ Θεοπυ καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ χρόνος πάντως θὰ δείξει..."


   Ὅμως φοβᾶμαι, ὅτι καὶ νὰ μετανοήσει εἰλικρινῶς ὁ Πατριάρχης, "ἡ μετάνοια αὐτοῦ ανίσχυρος γέγονε", καθὼς ἀποφαίνεται ὁ θεῖος Πατήρ Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, καὶ αὐτὸ διότι θὰ μείνουν συνεχιστές τῆς νοοτροπίας αὐτοῦ, ὅπως ὁ ἐν Καρναῖς Ἁγίου Ὄρους ἱερομόναχος ἐκεῖνος ποὺ προπαγανδίζει τὸν οἰκουμενισμό, ἐνῶ μέγει τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα. Παράλληλα ἐξαπολύει φιλοπαπικὰ πυροτεχνήματα, μὴ ἀντιλαμβανόμενος ὅτι ἡ παπικὴ αἵρεση, ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ προσεκύνησε, διὰ τοῦ φαιδροῦ Φραγκίσκου, τὸν Ρότσιλντ, εἶναι θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου!


δ.μ

Η Μαΐου 2022

Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀδελφοί!

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 12:01 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀναμένει τὴν βλαβερὴ ἄφιξη τοῦ Αἱρεσιάρχη ποὺ ἐπελαύνει "ἵνα θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ" (Ἰω. ι' 10). Ἔρχεται λυσσακὸς "πνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου" (Πρ. θ' 1) διδαγμένος ἀπὸ τοὺς σαπροὺς παγκοσμιοποιητὲς ποὺ κατευθύνουν στὸ χάος τὴν Ἐκκλησία, διὰ τῶν ἀναξίων ταγῶν. Θυμίζουμε τὴ μαριονέτα Φραγκῖσκο, ποὺ ἀσπάστηκε καταισχύντως τὴν αἱματοβαμμένη χεῖρα τοῦ πλανητάρχη Ρότσιλντ καὶ δύο ἀξιωματούχων του· ἀναμένουμε ἡ πράξη τούτη, τῆς προσκυνήσεως τοῦ Ρότσιλντ, νὰ ἐφαρμοστῆ καὶ ἀπὸ τὸν ἔνοικο τοῦ Φαναρίου. Ὁ Αἱρεσιάρχης θὰ συνοδεύεται ἀπὸ σειρὰ ἀστυνομικῶν, καταπῶς τὸ προσχεδίασε ἡ λυσσομανὴς Νοῦλαντ. Οὕτω ὁ ἀναβιούμενος Βέκκος θὰ κάνει χρήση ἀστυνομικῆς βίας, ἀπαιτῶντας τὴν συνταύτιση τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων μὲ τὴ θρησκευτικὴ καὶ πολιτικὴ αἱρεσιομανία του.

Γνωρίζουμε τὴν προφητεία τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Μυροβλύτου, τοῦ ἑορτάζοντος τὴν 12η Νοεμβρίου καὶ 7η Μαΐου, ὅτι οἱ ἐχθροὶ τῆς Πίστεως θὰ εἰσβάλουν στὸ Ὄρος, ὡς ἀσεβεῖς βεβηλωτές. Τότε οἱ Ὀρθόπιστοι μοναχοί, καθαροὶ ἀπὸ αἱρετικὲς προσμείξεις, θὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Ὄρος, ἐνῶ ὁ Ἄθως καὶ "τὰ δένδρη" (sic) θὰ προσκυνοῦν τὴν ἀποχώρησή τους, μὲ ἔκτυπη τὴ θλίψη καὶ τὴν ὀργή.

Ὁ ἑσμὸς τῆς ἰουδαιοπροσκύνητης παναιρέσεως εἰσελαύνει καὶ θὰ ἁπλώσει βέβηλη χεῖρα στοὺς Ρώσους καὶ Σέρβους μοναχούς, στοὺς Ἐσφιγμενίτες ζηλωτὲς καὶ σὲ ὅσους, κυρίως κελλιῶτες, ἀποπτύουν τὴν κακοδοξία τῶν μιασματικῶν εἰσβολέων.

Πατέρες μου, ἀντισταθῆτε στοὺς δυσσεβεῖς καὶ "μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ΕΛΕΓΧΕΤΕ" (Ἐφ. ε' 11).

Τὴν εὐχή Σας τὴν Ἀναστάσιμη!

 

δ.μ.

Μεσοπεντηκοστή 2022

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ: ΑΝΟΗΤΟ ΖΩΝΤΟΒΟΛΟ

Τρίτη 3 Μαΐου 2022 8:12 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ εὐρωπαῖος ἀνήκει στὴν τάξη τῶν ἀνθρωποειδῶν, καθὼς ἐπιβεβαιώνουν τὰ πορίσματα τῆς ψυχαναλυτικῆς κλίνης. Τὰ δομικὰ στοιχεῖα τῆς ψυχοσυνθέσεως, ποὺ συγκροτοῦν τὸν χαρακτῆρα του, εἶναι τοῦ ρωμαϊσμοῦ. Πρόκειται περὶ κατασκευῆς ἀνθρωπιδίου μὲ ὑλικὰ ἀμέσως καὶ ἀποκλειστικῶς κληρονομημένα ἀπὸ τὸ ἀπάνθρωπο ρωμαϊκὸ Imperium. Οὕτω ὁ εὐρωπαῖος, ἀρχῆθεν διεπόμενος ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ νοοτροπία, διεμόρφωσε ἀνάλογη ψυχοσύνθεση. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποτελοῦν ρωμαιογενὲς μόρφωμα εἶναι ἡ ἐπέκταση (extentio), ἡ ἀρπαγή (rapina), ὁ πόλεμος (bellum), ἡ κατάκτηση (occupatio), ὁ φόνος (sanguis), ἡ αἵρεση (secta). Στὸ δὲ ἐσώψυχο τοῦ εὐρωπαίου ἐμφωλεύει ἡ ἔπαρση (superbia), ἡ φαντασιοκοπία (vana imaginatio), ὁ αὐτοθαυμασμός (suis admiratio), ἡ ζηλοφθονία (zelo invidia).

Ἐξετάζοντας τὸν εὐρωπαῖο βυθοσκοπικὰ ὁδηγούμεθα στὴ διαπίστωση ὅτι οὗτος μετέχει τοῦ θηλυκοῦ δύο πρὸς ἕνα, ἀντίθετα πρὸς τὸ φυσιολογικὸ ποὺ εἶναι δύο τοῦ οἰκείου φύλου καὶ ἕνα τοῦ ἑτέρου. Ἐπίσης ὁ εὐρωπαῖος ἀνάγεται, ἴσως καὶ ἀσυνείδητα, σὲ δύο ἀρχετυπίες: Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης καὶ ὁ ἀνώνυμος φαρισαῖος. Κοιτάξτε τὸν Ἰούδα: φιλοχρήματος, προδοτικός, φιλευτελής, ἰουδαιολυσσακός. Ὁ Ἰούδας, κατὰ τὸν μισόχριστο βίο του, συνεδύαζε δύο ἀντίθετες ροπές: συναυλιζόταν μὲ τοὺς πιστούς ("συναυλιζόμενος τοῖς πιστοῖς") καί, παράλληλα, διατελοῦσε σὲ συνάφεια μὲ τοὺς ὀμοθρήσκους του μὲ τοὺς ὁποίους ἀγαλλιοῦσε ("τοῖς ἰουδαίοις συναγαλλόμενος")· συμπεριφέρεται τάχα χριστιανικά, ὅμως ἰουδαΐζει μυστικά, "τρέχων πρὸς ἰουδαίους", στὸ δολοφονικὸ "Sanhendrin" (Συνέδριο): "ἀπελθὼν συλλαλεῖ τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι καὶ στρατηγοῖς" (Ἀπόστιχα Μεγάλης Πέμπτης), τὸ πῶς, δηλαδή, θὰ ὑπηρετήσει τὸ σατανικὸ σχέδιο.

Αὐτὸς ἦταν ὁ Ἰούδας: "ἔτρεχε" πρὸς ἰουδαίους καὶ "συναγάλλετο" τοῖς ἰουδαίοις, πρὸς τοὺς ὁποίους καὶ "ἐξωμολόγησε" (συνετάχθη ὁλόψυχα) "ζητῶν εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι τὸν Χριστόν" (βλ. Λουκ. κβ' 6). Χριστὸς εἶναι ἡ Ἐκκλησία Του, πρὸς τὴν ὁποία ὁ ἰουδαιοπαθὴς εὐρωπαῖος, ὢν παπικός, προτεστάντης, μασόνος, ἀθεϊστής, γιεχωβίτης, ἰλουμινάτι, σατανιστής, μάχεται πολυτρόπως. Στὸν εὐρωπαῖο βλέπουμε μετενσαρκούμενο καὶ τὸν φαρισαῖο, μαζὶ μὲ τὸν Ἰούδα. Τὶ δὲν εἶναι φαρισαϊσμὸς σὲ τοῦτο τὸ δαρβινικό, φροϋδικό, μαρξιστικό, ἀναρχικό, καπιταλιστικό (ἐμπνεύσεις ἰουδαίων ἀπατεώνων) πιθηκοειδές; Δῆτε τὴν σάπια ὑποκρισία του, ἐπιλεκτικῶς εὐαισθητοποιημένη, στὸ Οὐκρανικό. Καταδικάζει τὴν "εἰσβολή" τοῦ Ρωσικοῦ στρατοῦ στὴν ἰουδαιόδουλη χώρα τῆς Οὐκρανίας, ὅμως ἀπαλλάσσει τὴν τουρκία ἀπὸ τὶς πρόσφατες εἰσβολές της στὴ Συρία καὶ τὸ Ἰράκ, καὶ παλιότερα στὴν Κύπρο. Λοιπὸν ἀφοῦ ἀντιπαθεῖ τοὺς "εἰσβολεῖς" Ρώσους καὶ μὲ πρόσχημα αὐτὸ ὁπλίζει τοὺς ναζὶ τῆς Οὐκρανίας, γιατὶ δὲν πράττει ὁμοίως καὶ πρὸς τοὺς Κούρδους, τοὺς Σέρβους, τοὺς Κυπρίους, νὰ τοὺς ὁπλίσει νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς εἰσβολεῖς;

Παρακολουθοῦμε τὴν ἀχαρακτήριστη συμπεριφορὰ τῶν εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων πρὸς τὸν ρωσικὸ πολιτισμό. Καταδιώκουν τὸν Τσαϊκόφσκι, καθὼς καὶ τοὺς κλασικοὺς Ρώσους συγγραφεῖς. Ἀκόμα, ζωγραφικὰ πίνακα τοῦ Ἀλεξάνδρου Ντεκά (Decamps) μετωνόμασαν ἀπὸ "Ρωσίδες Χορεύτριες σὲ "Οὐκρανὲς Χορεύτριες".! Τέτοια τυφλὴ ἐμπάθεια δὲν ξαναέγινε. Ἀμερικανο- καὶ ἰουδαιόδουλες μαριονέττες.

Ἂς τελειώσει ἡ φιλολογία τῆς εἰσβολῆς ποὺ κραδαίνουν οἱ ψυχοπαθεῖς εὐρωπαῖοι. Αὐτοὶ εἶναι οἱ εἰσβολεῖς στὴν Ἀφρικὴ καὶ ἀλλαχοῦ. Θὰ ἀναφέρουμε μία "εἰσβολή" καὶ ἂς κρίνει ὁ φιλοδίκαιος ἂν εἶναι εἰσβολή. Ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς ἐκστρατεύει πρὸς Ἰωνία, ἀρχὲς Μαΐου 1919, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν ποὺ ἀπὸ τὸ 1915 ὑφίσταντο τὴν ὑπὸ τῶν τούρκων γενοκτονία, παράλληλα μὲ τὴ γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων. Λοιπὸν ὅπως τὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ δὲν θὰ ἰσχυριζόμαστε ὅτι εἶναι εἰσβολή, τὰ ἴδια θὰ λέγαμε καὶ γιὰ τὴ ρωσικὴ ἐπιχείρηση.

Μόλις χρειάζεται νὰ ποῦμε, ὅλη τὴν παγκόσμιο ἀνωμαλία προξενεῖ ἡ γιούσα. Ὅμως θαρσείτωσαν οἱ φιλαλήθεις, ἡ χώρα τοῦ ἐσχατικοῦ τρόμου, ποὺ εἰκονίζεται ὡς "Βαβυλὼν ἡ μεγάλη", τῆς ὁποίας ἐπίκειται ἡ πτώση (βλ. Ἀπ. ιδ' 8-11' ιη' 1ἑξ.), "θὰ χάσει τὰ μεγαλεῖα της, ἀφοῦ "ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ" (Ἀπ. ιη' 5), καὶ ἐπέρχεται ἡ φρικτὴ τιμωρία της.

 

Πέμπτη τῆς Διακαινησίμου '22

δ.μ.

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

 

Ἐπελαύνει λιμὸς ἄγριος καὶ καταστροφικός. Καλεῖται δικαστὴς ἀδέκαστος νὰ ἐρευνήσει τὴν πολιτεία τοῦ προδότη, βυσσοδόμου, μισέλληνος καὶ σατανιστῆ τζουγκασβίλι. Νὰ σημειώσουμε, ἐκτὸς τοῦ τζουγκασβίλι, καὶ τοὺς λοιποὺς συντελεστὲς τῆς βαραθρώσεως τῆς Χώρας μας. Ἐγγίζει ἡ ἡμέρα τῆς ἐκδικήσεως.