Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (IV)

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 11:35 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (IV)

(Ἕνας Πολίτης)


Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (III)

11:33 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (III)

(Ἕνας Πολίτης)


Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (II)

11:32 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (II)

(Ἕνας Πολίτης)

Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (I)

11:29 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τούς Ἀγανακτισμένους; (I)

(Ἕνας Πολίτης)