ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ Η ΜΕΓΙΣΤΗ (Μέρος 1ο)

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015 7:20 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Απειλή της άνθρωπότητος η μεγίστη ...

Παρέμβλητο, το τελευταίο

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 5:05 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Παρέμβλητο, τὸ τελευταῖο"

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος ΙΔ')

4:52 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

Παρέμβλητο

Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 10:14 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Παρέμβλητο, τὸ προτελευταῖο

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος ΙΓ')

10:09 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΜΟ

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 4:42 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Το εμβόλιμο

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος ΙΒ')

4:31 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

Λόγος ἐνθετικὸς Ἀναστάσιμος

Τρίτη 14 Απριλίου 2015 10:46 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Λόγος ἐνθετικὸς Ἀναστάσιμος

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος ΙΑ')

9:31 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΜΙΑ ΩΣ ΚΡΑΥΓΗ ΕΝΘΕΣΗ

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 1:18 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "Μία ως κραυγή ένθεση;

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος Ι')

12:53 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;

ΤΟΙΣ ΕΓΡΗΓΟΡΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΙ ΕΝΘΕΤΟΝ

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 11:01 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : Τοίς εγρηγόρως σπουδάζουσι ένθετον

"ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος; (Μέρος Θ')

10:26 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ἐρώτηση : "ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ" Αλήθεια ή Μύθος;