ΠΟΛΥΣΠΟΡΙΟΝ

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 11:29 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 

Α’ Τὰ chemtrails ἐπὶ ἔτη ψεκάζουν τὸν πλανήτη μὲ εἴδη μετάλλων καὶ χημικῶν ἑνώσεων ἀλουμινίου, μολύβδου, καισίου, θείου καὶ λοιπών, αὐτόχρημα καρκινογόνων καὶ βλαβερῶν. Μάλιστα ἐσχάτως ἔχει συντεθῆ νέο ἐνισχυμένο (compositum) κρᾶμα τὸ ὁποῖο, διαχεόμενο στὸ περιβάλλον, προξενεῖ οἰδήματα καὶ κνησμό. Τὰ πρὶν ἀπὸ λίγες ἑβδομάδες ψεκαστικὰ μέταλλα, ποὺ διαχέονταν στὴν ἀτμόσφαιρα, ὡς ἄχνη, προξενοῦσαν βαθμιαῖα λήθη καὶ ἀπώλεια τῆς ἱστορικῆς μνήμης. Τώρα ὅμως προξενοῦν θάνατο ἀργό. Προξενοῦν ἐπίσης βλάβη στὰ φυτά, καὶ σὲ ὅλη τὴν περιβαλλοντικὴ ἁλυσίδα. Ἐκτὸς ποὺ θὰ παρουσιασθῆ, λόγῳ ἀλόγιστης χρήσης, ἔλλειψη τῶν μετάλλων αὐτῶν. Θὰ πρέπει νὰ κινηθοῦν οἱ λαοὶ καὶ νὰ καταλύσουν τὶς συμβιβασμένες κυβερνήσεις τους ποὺ εἶναι ὑποταγμένες στὶς ροτσιλδικὲς ἑταιρεῖες.

 

Β’ CASSELάκης: νέος διάττων ἀστὴρ στὸν πολιτικὸ ὁρίζοντα τῆς Ἑλλάδος! Πρόκειται περὶ σαπρογόνου ἰουδαιογενοῦς καθάρματος ποὺ διεκδικεῖ τὴν ἀρχηγία τοῦ ἰουδαιοπαθοῦς μισελληνικοῦ κόμματος τῆς «συρίζα». Μᾶς ἦρθε κίναιδος σαπρὸς ἀπὸ τὴν ἀπολύτως ὑποταγμένη στὸν σιωνισμὸ γιούσα. Ἐκεῖ, ὡς ἀπὸ κάδου τινὸς ρυποθέτου ἀνασύρουν οἱ ποιμένες τῶν λαῶν ὅποιο «ράκος ἀποκαθημένης» (Ἠσ. ξδ’ 6/Ἐσθ. δ’ 17φ) καὶ τὸ ἐξαποστέλλουν σὲ ὅποια χώρα θέλουν. Στὴν Πατρίδα μας ἐπέβαλαν Καραμανλῆ, Παπανδρέου, Μητσοτάκη, Σημίτη, Ἔβερτ, Σαμαρᾶ, ὅλους ἰουδαίους! Ἐσχάτως δέ, μόλις πρὸ τριῶν ἑβδομάδων, μᾶς ἐπέβαλαν ἕνα σκουπίδι, ὅπως τοὺς παραπάνω, ἐπωνυμούμενος CASSELάκης ,ἕνας χάζαρος κίναιδος, ποὺ ἡ ἰουδαιοοικογένεια του, λένε ξεκίνησε ἀπὸ τὴν πόλη τῆς Γερμανίας Κάσσελ. Αὐτὸν τὸν σάπιο κομμουνιστὴ ἀχυράνθρωπο, ἡ ροτσιλδικὴ μηχανὴ προαλείφει γιὰ πρωθυπουργὸ τῆς Ἑλλάδος. Καὶ τρέχουν τὰ μοσχάρια συριζαῖοι νὰ τὸν ψηφίσουν. Στὰ Σφακιὰ ἐπὶ 170 ψηφισάντων, οἱ 161 ψήφισαν CASSELάκη! Εἶναι ὅμοιοι του, γι’ αὐτὸ τὸν ψήφισαν…. Λοιπόν, τρέξτε οἱ ἐθελοεξάρτητοι καὶ βολεμένοι, κάτι θὰ κερδίσετε.

 

Γ’ Ἡ μεγάλη βραδυφλεγὴς βόμβα τοῦ λαθρομεταστευτικοῦ βρίσκεται στὴ φάση τῆς προετοιμασίας τῆς ἐκρήξεως, καὶ ἀλοίμονο στοὺς ἐν Ἑλλάδι, κυρίως τοὺς ἐν Ἀθήναις. Ὅθεν εἶναι ζήτημα μηνῶν νὰ ὀργανωθεῖ ἡ ἐξέγερσή τους ποὺ προβλέπεται νὰ εἶναι σαρωτική. Πέντε-ἕξη ἑκατομμύρια ὁπλισμένοι, ἐντὸς τῆς Χώρας, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ κυριαρχήσουν. Πέμπτη γὰρ φάλαγγα, προορισμένη νὰ ὀργανώσει τὸν ἐσωτερικό, καὶ κρίσιμο, πόλεμο. Καλά…. Διαπίστωση ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐξέταση κάποιων δεδομένων, ὅπως ἡ ἡλικία τῶν λαθραίων, ποὺ κυμαίνεται ἀπὸ τὰ 20 μέχρι τὰ 40 ἔτη. Ὅπως ὁ ὁπλισμός τους, ποὺ εἶναι ἀφάνταστος. Σημειώνουμε, ὅλοι οἱ λαθρομετανάστες εἶναι ὁπλισμένοι, προμηθευόμενοι ὅπλα μέσῳ τοῦ Ταχυδρομείου. Ὄντως τὰ δέματα, ποὺ καταφθάνουν ἀπ’ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου στὰ Ἑλληνικὰ ταχυδρομεῖα, προστατεύονται μὲ τὴν ἀπαγόρευση νὰ ἐλέγχεται τὸ περιεχόμενο τῶν δεμάτων. Ἔτσι παραλαμβάνονται ἀπὸ τοὺς λαθραίους δέματα χωρὶς νὰ γνωρίζουν οἱ τελωνιακοὶ τὶ περιέχεται σ’ αὐτά! Σημειώνουμε τοὺς μορμόνους, μία αἵρεση ἐκπορνευτικὴ καὶ ἰουδαΐζουσα - ὅλες οἱ αἱρέσεις εἶναι ἰουδαΐζουσες – ποὺ στέλνει ἀπὸ τὴ γιούσα ἑκατοντάδες γυναῖκες, νὰ ἱκανοποιοῦν τοὺς λαθραίους μωχαμέτες! Ἐπίσης καὶ λοιπὲς μ.κ.ὀ. ποὺ δουλεύουν ὑπὲρ τῶν λαθραίων. Ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς ἀνταποδόσεως!

 

Δ’ Οἱ συμμορίες τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων (μκο) ὑπερβαίνουν ἐν Ἑλλάδι τὶς 70! Στὴν πλειονότητά τους εἶναι μισελληνικές, ἁδρὰ μισθοδοτούμενες. Οἱ ἀρχηγοί τους, σιωνιστές, ἄχρηστοι καὶ βλαβεροὶ μισέλληνες, λαμβάνουν παχυλοὺς μισθούς, ἀφοῦ ὁ κατώτατος μισθὸς εἶναι 2.000€. Νὰ ἔρθει γρήγορα ὁ καιρὸς νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτὰ τὰ τρωκτικά….

 

Ε’ Ὁ Ἑλληνισμὸς δέχεται δολοφονικὰ χτυπήματα στὰ μουλωχτά, ἐσχάτως καὶ στὰ φανερά, μὲ συνέπεια νὰ τείνει πρὸς ἀνεπίστροφη ἀποδεκάτιση. Τελευταῖο τεκμήριο ἐθνικῆς δολοφονίας εἶναι τῶν Πέντε στρατιωτικῶν στὴ Λιβύη, ἐκτὸς τῶν τραυματιῶν. Τὸ φονικὸ στὴ Λιβύη, προσχεδιασμένο ἀπὸ Ἐρντογκάν, Μητσοτάκη καὶ Φλῶρο, ὑποκρύπτει πολλὴ παραλογία καὶ παραμένει ἐντελῶς ἀδικαιολόγητο. Ποῦ θὰ κρυφθῆτε, παλιόσκυλα, τὴν ὥρα τῆς κατισχύσεως τοῦ Πατριωτικοῦ μετώπου;

Δυνατὸ ἀντίποδα στὸν ἰουδαιο CASSELάκη, ἂν ψάξετε στὸν πολιτικὸ κόσμο τῆς Ἑλλάδος, θὰ βρῆτε ἐλαχίστους. Ἐμεῖς, πάντως, ἀβίαστα θὰ τοποθετούσαμε τὸν Ἠλία Κασιδιάρη. Ὁ μέχρι τώρα πολιτικός του λόγος, οἱ κατατρεγμοὶ καὶ φυλακίσεις ποὺ ὑφίσταται, καταδεικνύουν ὅτι οἱ μεσανατολίτες τοῦ Ἀτλαντικοῦ αὐτὸν φοβοῦνται καὶ αὐτὸν μισοῦν θανασίμως. Εὐχόμαστε οἱ Ἀθηναῖοι δημότες νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ προτιμήσουν τὸ συμφέρον τῆς παράλυτης Πόλεως, καταρώμενοι τοὺς προηγουμένους σιωνιστὲς δημάρχους (Γ. Πλυτᾶς, Μ. Ἔβερτ, Δ. Ἀβραμόπουλος, Ντ. Μπακογιάννη, Γ. Καμίνης, Κ. Μπακογιάννης). Ἔσχατοι καιροί. Λάθος δὲν ἐπιτρέπεται….

 

ΣΤ’ Ἕνα ἐρώτημα, πεῖτε, ἀφελές: Πῶς ἐξηγοῦν οἱ σεισμολόγοι τὴ συνέχεια τῶν 14 σεισμῶν, ἐντὸς 12 ὡρῶν, στὸν Κορινθιακὸ κόλπο;

 

Ἑτοιμαζόμαστε…

δ.μ.

23 Σεπτεμβρίου 2023

†ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ…

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 10:47 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

         Τὰ πλοῖα τῆς κουρσάρικης “Attica Group”, βεβαίως καὶ τὸ “Blue Horizon”, ποὺ δολοφόνησε τὸν Ἀντώνιο Καριώτη, καὶ ἀνήκει σ’ αὐτήν, σαρώνουν τὶς Ἑλληνικὲς θάλασσες, μὲ αἰσθητὴ ἀλαζονία καὶ ἐπιθετικὴ περιφρονητικότητα. Παρατηροῦμε τὰ πληρώματα τῶν πλοίων αὐτῶν ἔχουν ὑποστεῖ βαθειὰ ψυχικὴ μετάπλαση. Ἔχουν ἀποβάλει τὴν ἀνθρωπιά τους καὶ τὰ ὅποια τυχὸν εἶχαν καλὰ στοιχεῖα. Τοῦτο γίνεται ἀμέσως ἀντιληπτό, μὲ τὸ ποὺ θὰ βρεθῆ κάποιος σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ πλοῖα αὐτά. Τοῦτο συμβαίνει διότι τὰ ἰουδαιοσκάφη ταῦτα εἶναι πλοιοκτησίας ἰουδαϊκῆς, τοῦ ἀφέντη Μάτσα. Ἐκεῖθεν κατεβαίνει ὅλος αὐτὸς ὁ μισελληνισμὸς μετὰ ἀντιχριστιανισμοῦ στὸ “Crew”, ὅπως λένε τὸ πλήρωμα. Εἰσερχόμενος σὲ τοῦτα τὰ σκάφη τῆς ἀδικίας καὶ τοῦ φόνου, αἰσθάνεσαι πὼς βρίσκεσαι σὲ χῶρο ἐχθρικό, ὅπως στὴν “Disney Land” τοῦ Παρισιοῦ. Ἤδη ἔχουν γίνει καταγγελίες, ὅτι στὰ πλοῖα αὐτὰ ἔχουν ἐξαφανιστεῖ ἄνθρωποι, ἐνῶ ἐπῆλθε ἀποσιώπηση. Ἔχουν πνίξει καὶ πολλούς. Θυμηθῆτε τὸ «Σάμινα», τῆς ἰουδαιοεταιρείας “Hellas Ferries” μὲ τὰ 81 θύματα!

Ἡ Ἑλλάς, πρώτη σὲ τοννὰζ παγκοσμίως, λάμνει βάρκες καὶ κανένα ψαροκάϊκο λαθραῖα πλεούμενο, γιὰ τσαπαρὶ ἢ καμιὰ συρτή. Γρήγορα νὰ ἀπελευθερωθοῦμε!

Ἀποτίναξη-Ἀπελευθέρωση

δ.μ.

14 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ(;)

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 9:05 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

Ὁ ψεκασμένος μὲ δαιμονικὸ λύθρο Μητσοτὰ εἶναι ὠμὸς ψευδολόγος. Κάθε λόγος του εἶναι ψευδής, ὅμως σὲ ἕνα σημεῖο ἀληθεύει: στὴν κλιματικὴ ἀλλαγή! Νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸν λόγο τοῦ μεγαλοαπατεῶνα τούτου; Ὄντως σημεῖα ἀλλαγῆς παρατηροῦνται στὴ φύση, δὲν τὸ ἀμφισβητοῦμε. Θυμᾶμαι, κατὰ τὴν παιδική μου ἡλικία, ἔβρεχε ἐπὶ ἕνα μῆνα καὶ χιόνιζε ἐπὶ μία ἑβδομάδα. Ἔπεφταν ἐπάνω μας οἱ στάλλες καὶ οἱ νιφάδες καὶ μᾶς δημιουργοῦσαν συναίσθημα ἠρεμίας καὶ γαλήνης. Ἦταν ὅλα σὰν γιορτή, γαλήνια, εὐχάριστα, εὐλογημένα, θεόσταλτα. Ποῦ νὰ φανῆ στὴν ἀνθρώπινη ψυχή φόβος, ἢ ἀνησυχία, ἢ ἀνασφάλεια;

Τώρα ὅμως, γιατὶ ἡ Κτίση ἀγρίεψε; Ποιὸς εὐθύνεται γι’ αὐτό; Ὄχι, πάντως, ὁ Δημιουργὸς οὔτε ἡ Κτίσις οὔτε καὶ ὁ ἄνθρωπος. Δηλαδὴ νὰ διευκρινίσουμε, ὄχι πάντες οἱ ἀνθρωποι. Ὑπάρχει μία ὁμάδα κλειστή, μία élite «ἐκλεκτῶν», ἕνα club «ἐπισήμων» εἶναι ποὺ εὐθύνεται. Αὐτὸ τὸ κύκλωμα τῶν ψυχανώμαλων ὑπανθρώπων, αὐτὰ τὰ κτήνη εἶναι ποὺ βιάζουν τὴν Κτίση. Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀξιωματοῦχοι τοῦ Rothschild, μιὰ δολοφονικὴ σφηκοφωλιὰ ἀποτελούμενη ἀπὸ 200 θρασίμια, κατόχους χρυσῆς κάρτας.

Ὥστε τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς μοναδικοὶ διαχειριστὲς εἶναι οἱ 200 τοῦτοι βδελυγματίες. Αὐτοὶ προξενοῦν ὅλα τὰ κακά. Ὅπως ἄλλες ροτσιλδικὲς συμμορίες, οἱ bangsters, ἐλέγχουν τὴν οἰκονομία· ἄλλες, τοὺς πολέμους, τὸ ἔγκλημα, τὴ θρησκεία. Πάντοτε ἐπικεφαλῆς βρίσκεται ἕνας Rothschild!

Μὲ τὴν ἐπέμβαση τῆς ροτσιλδικῆς συμμορίας, ἐπὶ τοῦ κλίματος, τὰ ἀποτελέσματα εἶναι καταστροφικά. Αὐτὴ πλέον ὀργανώνει σεισμούς, τσουνάμι, καύσωνες, καταιγίδες. Μὲ τὴν ἀπότομη μετάβαση, ἀπὸ μιὰ θερμοκρασία σὲ ἄλλη, οἱ μιαροὶ ροτσιλδίτες ἐπιφέρουν ἀνωμαλία στὴν καρποφορία. Φέτος μὲ τὴν καιρικὴ ἀκαταστασία, ξεράθηκαν ποικιλίες σταφυλιῶν, κορόμηλων, κερασιῶν, ἀγγουριῶν, φασολιῶν.

Ἐναργέστερα βλέπουμε στὴν καταστροφὴ τοῦ Βόλου πῶς ἐνήργησαν οἱ ροτσιλδίτες διὰ τῶν haarp, τὴν 5/9/2023. Πρῶτα ἐνεργεῖται ἡ τακτικὴ τῆς παρασκευῆς τῆς κατακλύσεως. Μέσῳ drones συγκεντρώνονται ὄγκοι νεφῶν. Μπορεῖτε νὰ δῆτε τὰ drones νὰ ἐργάζονται πυρετωδῶς στὴ διαποίμανση τῶν νεφῶν. Κατευθύνατε προβολεῖς ἢ φωτοβολίδες πρὸς αὐτὰ καὶ θὰ ἐκπλαγῆτε. Καθὼς τὰ drones ὠθοῦν τὰ σύννεφα πρὸς τὸ νοητὸ κέντρο ὕπερθεν τοῦ Βόλου καὶ τῆς Καρδίτσας, συγκρούονται τὰ θετικῆς μὲ ἐκεῖνα τῆς ἀρνητικῆς τάσεως, καὶ παράγονται κεραυνοί, οἱ ὁποῖοι βροντοῦσαν, κατὰ τὶς 15 ὧρες, ἀνὰ 10 δευτερόλεπτα. Ἔπεσαν 8.000 κεραυνοί!

Ἡ βροχόπτωση στὸν Βόλο καὶ τὴν Καρδίτσα ἔφτασε τὰ 800 χιλιοστά. Καὶ ἔγινε, καὶ θὰ συνεχίζει νὰ γίνεται μὲ καταστροφὲς ἀνυπολόγιστες: καταιγίδες καὶ ἀνεμοστρόβιλοι, πνιγμοὶ ἀνθρώπων, κατεδαφίσεις κτιρίων, ἐπιπλεύσεις αὐτοκινήτων, στείρωση γαιῶν παραγωγικῶν, ὅπως συνέβη σὲ ὅλη τὴ Θεσσαλία…

Θὰ γνωρίζετε ὅτι ἡ τεχνητὴ συσσώρευση νεφῶν ἀρχισε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, μὲ πρωταγωνιστὲς τὴ γιούσα καὶ τὴ σοβιετικὴ ἕνωση, ἀλλὰ καὶ τὸν διαβολισμένο Rothschild.

 

Καὶ μὲ τὴ Νίκη!

δ.μ.

10/9/2023


ΠΕΡΙ ΝΕΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 10:18 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

     Οἱ τὸν ἕλληνα Λαὸ ἐξουσιάζοντες ἐργάζονται πυρετωδῶς στὴν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς πλήρους ὑποτάξεως. Πρόκειται γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν δεσμῶν τῆς φυλακῆς τοῦ ἐσχάτου, ἥτις καὶ γίνεται ὁρατὴ ἀπὸ ὁρισμένα σημεῖα, ὅπως τὸ τραπεζικὸ σύστημα τῆς τοκογλυφίας, οἱ πλειστηριασμοί, τὰ ἐμβόλια, τὸ πρόσχημα τῆς «κλιματικῆς ἀλλαγῆς», οἱ ἐμπρησμοί, ἡ διασπορὰ τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἡ ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν, ἡ ἔκθεση τῶν ἀφοπλισμένων ἤδη νήσων τοῦ Αἰγαίου στὴν τουρκικὴ ἁρπαγή, ἡ ἐπιβολὴ τῆς τρομοκρατίας τοῦ Ε.Σ.Ρ., ὁ κιναιδισμὸς ὡς κατάρα ἐθνικῆς ἀποψιλώσεως, ὁ ἀνθελληνικὸς διασυρμός, ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείωση, ἡ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα….

Καταπιανόμαστε ἀμέσως μὲ αὐτήν, διότι τὴν θεωροῦμε τὸ πλέον ἐναργὲς ὅπλο τῆς ἐσχατολογικῆς τυραννίας.

Ἡ ἠλεκτρονική, ἢ βιομετρική, ὅπως τὴ λένε, ταυτότητα εἶναι ἀπὸ τὰ δεσμὰ ποὺ χαλκεύουν οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἀνθρώπου, τὸ πλέον ἀποφασιστικό, πρὸ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ «χαράγματος». Ἄρα πρόκειται γιὰ τὸν προθάλαμο τῆς ἐσχατικῆς φυλακῆς ποὺ ὁδηγεῖ στὸν ἀνεπίστροφο ἅδη τῆς ἀπωλείας. Πρόκειται γιὰ τὴ ὑποσυνείδητη προσκύνηση τοῦ σατανᾶ, προηγούμενη τῆς ἐνσυνειδήτου. Γίνεται σημαντικὴ ἡ ταυτότητα τούτη, βεβαίως, γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, κυρίως, ὅμως, γιὰ τὸ ἐπίμαχο «τσιπάκι». Γιὰ τὸ «τσιπάκι» αὐτὸ ὁ σατανιστὴς χάζαρος Μητσοτὰ ἰσχυρίστηκε ψευδῶς ὅτι δὲν ὑπάρχει, ἀλλὰ τὸν διέψευσε ὁ συμμύστης του Δυσαγγελάτος ποὺ διαβεβαίωσε περὶ τοῦ ἀντιθέτου (Θάνος Κόκκαλης).

Τὸ «τσιπάκι», κατὰ πληροφορίες εἰδικῶν, εἶναι ἕνα μικρὸ πλαστικὸ ἔλασμα στὸ ὁποῖο ἔχουν ἐντυπωθεῖ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὸν φέροντα αὐτό. Βεβαίως τοῦτο καὶ θὰ ἀνανεώνεται καθημερινῶς μὲ τὴν προσθήκη νέων στοιχείων ποὺ διαπράττει ὁ φορέας του.

Ἐννοεῖται ὅτι ἡ κύρια δεξαμενή, ὅπου θὰ συγκεντρώνονται τὰ στοιχεῖα πάντων τῶν ἀνθρώπων, θὰ εἶναι κάποιο ροτσιλδικὸ κτίριο, ἴσως ἡ λεγόμενη στοὰ τῶν στοῶν “Bnai Brith”. Τοῦτο, παρακαλῶ, νὰ ἐμπεδωθεῖ: τὴ δεξαμενὴ τῶν στοιχείων πάντων ἀνθρώπων θὰ διαχειρίζεται ἡ συμμορία τῶν ροτσιδιτῶν. Ἡ ὁποία, βεβαίως, θὰ ὑποχρεώσει τοὺς ὑπηκόους στὴ σατανολατρία, ὅπως σατανολατρικὴ εἶναι καὶ ἡ ἴδια.

Τὸ «τσιπάκι θὰ ἀποσπασθῆ ἀπὸ τὴν ταυτότητα, ὅπου εἶναι σφηνομένο, καὶ θὰ ἐνσωματωθεῖ στὸ ἐθελοεξάρτητο καὶ συμβιβασμένο ἄτομο. Ἐμφυτευμένο στὸ σῶμα καὶ ἀδύνατο νὰ ἐξαχθῆ, τὸ «τσιπάκι» εἶναι, πλέον, ὁ πικρὸς τύραννος τοῦ ἅδου. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐντοπισθῆ οὔτε νὰ ἐξαχθῆ. Οἱ δὲ χειρουργοί, ὑποχρεωτικὰ ἐνταγμένοι σὲ ἐλεγχόμενη μονάδα, τρέμουν τὴν ὅποια παράβαση, ποὺ ὁ πυραμιδικὸς ὀφθαλμὸς παραμονεύει παντοῦ καὶ πάντοτε.

Τὶ δάκρυα, τὶ «κωκυτὸς καὶ οἰμωγή», τὶ θρηνολογία, γιὰ τὴν πνευματικὴ φυλακὴ τῶν ἀποτροπαίων δαιμονίων καὶ κλαυθμὸς τοῦ ἀπωλεσθέντος παραδείσου.

Γιατὶ ἐμεῖς στέκουμε ἀπολύτως κάθετοι ἀπέναντι τοῦ συνωμοτικοῦ ὅπλου, ἤγουν τῆς νέας «τσιπαρισμένης» ταυτότητος; Διότι αὐτὴ φέρει τὸ ἀποτρόπαιο ὑποκρυπτόμενο ὄνομα «χξστ’» καὶ ἄλλα σατανιστικὰ σύμβολα. Ὅμως ταῦτα τὰ βοθρολύματα δὲν δύνανται νὰ κυριαρχήσουν ἐπάνω μας. Δὲν φοβόμαστε νὰ προτείνουμε στὴν ροτσιλδικὴ ἀράχνη, νὰ συνοικήσει μαζί μας, ἐπὶ ἴσοις ὅροις. Ἐμεῖς προτείνουμε τὸν Ἰησοῦ Χριστό, αὐτοὶ τὸν σατάν, καὶ θὰ δῆτε ποιὸς θὰ ἀναδειχθῆ νικητής, ποιὸς θὰ κυριαρχήσει κατὰ κράτος. Δὲν μᾶς συγκινοῦν οὔτε μᾶς φοβίζουν τὰ σατανιστικὰ σκουπίδια, μάλιστα τὰ ἀπεχθανόμαστε ὡς βοθρικὰ καὶ ἀνθρωποκτόνα μιάσματα. Ἐμεῖς ἀγωνιζόμαστε κραταιῶς νὰ κρατήσουμε ὑψηλὰ τὴν θεόσδοτη πολυτίμητη ἐλευθερία, κυρίως τὴν πνευματική· τὰ ἀντίθετα ἐπιδιώκουν τὰ ἰουδαιογενῆ συστήματα: ὁ κομμουνισμός, ὁ ναζισμός, ὁ καπιταλισμός, ὁ μασονισμός, ὁ παπισμός, ὁ προτεσταντισμός, ὁ ἀντιχριστιανισμός, ὁ σιωνισμός, ὁ μωχαμετανισμός. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ὑπερασπιζόμαστε οὐρανόπεμπτες ἀξίες, τὴν ἐλευθερία, τὴν ἀλήθεια, τὴ δικαιοσύνη, τὴ σωφροσύνη. Ὑπὲρ αὐτῶν θὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ θὰ ἀνταπεξέλθουμε νικηφόροι. Θὰ σᾶς καταλύσουμε, Rothschilds, ροτσιλδίτες ἀξιωματοῦχοι, σιωνιστές, ἰουδαιοεξάρτητοι, ὁλοκαυτωματολάγνοι, ἑβραιοπασχίτες. Ἐπελαύνει τὸ τέλος σας, ποῦ θὰ κρυφθῆτε;

Πολλὲς οἱ δυσφημήσεις τῶν παρασιτικῶν ἐξουσιαστικῶν. Μιὰ δυσφήμηση ποὺ εἰσάγουν οἱ τσατσόπουλοι, εἰς βάρος τῶν ἀντιταυτοτικῶν, εἶναι ὅτι οἱ πιστοὶ ἐπὶ πρωθυπουργίας Σημίτη καὶ ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου διαδήλωναν γιὰ τὶς ταυτότητες, ποὺ ἑτοίμαζε ἡ κυβέρνηση τοῦ σαπροῦ ἰουδαιοδημίτη, τὴν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος. Τώρα ἀγωνίζονται νὰ ἀφαιρεθῆ τὸ δαιμονοτσιπάκι. Αὐτὴ ἡ ἀγωνία τῶν φιλελευθέρων Ἑλλήνων εἶναι γιὰ εἰρωνία, ὅπως πράττει ὁ Τσατσόπουλος; Δὲν γνωρίζει τὸ ἰουδαιόδουλο ἑρπετό, ὅτι ἡ ταυτότητα, μὲ τὴ συσσώρευση στοιχείων τοῦ καθημερινοῦ βίου, καταντᾶ τὸ παρακολουθούμενο ἄτομο πλήρως ὑποταγμένο; Ἡ ἔκβαση τῆς παρακολουθήσεως θὰ εἶναι ἡ νίκη τοῦ παρακολουθοῦντος, ὅπως τὸ διετύπωσε ὁ Θουκυδίδης καὶ ὁ Ἅγ. Ἰω. ὁ Χρυσόστομος ἂν καὶ δὲν ἔχω πρόχειρες τὶς παραπομπές. Οἱ ροτσιλδίτες δαίμονες πασχίζουν μανιωδῶς νὰ καταργήσουν τὸ δώρημα τῆς Ἐλευθερίας. Ὄχι, δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέψουμε. «Κάρτα πολίτη», μὲ ἢ χωρὶς σύμβολα Χριστιανικά, ἢ σατανιστικά, δὲν θὰ ἐπιβληθεῖ. Γι’ αὐτό, ὅσοι τῆς Ἐκκλησίας ταγοὶ προπαγανδίζουν ὑπὲρ αὐτῆς, ἂς παύσουν! Τὴν ἔπαθαν μὲ τὸ ἐμβόλιο, ἂς μὴ ἀπαξιωθοῦν ἄλλο.

Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ἐκδόσεως νέας ταυτότητος, τὴς παλαιᾶς κοπῆς εἶναι, ἀπὸ μᾶς καταφατική. Ὁπλίζει τὸν κάτοχο της μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἔχει νέα ταυτότητα, ἐκδεδομένη μόλις ἐχθές, καὶ δὲν χρειάζεται νὰ παραλάβει τὴν «ἡλεκτρονική». Ἂν ἡ κυβέρνηση ἐπιμένει στὴν ὑποχρέωση λήψεως τῆς «κάρτας», παρόλο ὅτι κάποιοι ἐφοδιάστηκαν μὲ νέα ταυτότητα, τότε δὲν χρειάζεται ἄλλη ἀπόδειξη, ἄρα ἡ κυβέρνηση τῶν μισελλήνων κάτι πονηρὸ ἑτοιμάζει.
 
Καὶ μὲ τὴ Νίκη!
δ.μ.
7/9/2023