ΠΕΡΙ ΙΕΡΕΩΣ ΕΜΒΟΛΙΟΛΑΓΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 10:48 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


1 Καλοῦμε τὸν νήφοντα καὶ ἀνεμβολίαστο νὰ θαυμάσει τὸν ἱερέα Νικόλαο Ἀλεξίου, στὴν κώμη Ἐράτυρα νομοῦ Κοζάνης, ἔξω ἀπὸ τὴν "ἐκκλησά", ἢ καὶ ἐντὸς αὐτῆς, μὲ συνομιλητὴ ἕναν ὅμοιο αὐτοῦ. Ὁ ρασοφόρος, θαυμαστὴς τῶν βαρδαρέων καὶ μισέλλην σαφῶς, ἐκφέρει φράσεις στὴ "μακεδονικὴ" γλώσσα, καμαρώνοντας ὅτι κάτι ξέρει. Ὁ δι' οὗ ὁ λόγος τάσσεται ὑπὲρ τοῦ ἐμβολίου, καὶ εἶναι εὐεξήγητο: ἡ χωριατιά του, μὲ τὰ ποικίλα συμπλέγματά της, ἐδῶ θὰ τὸν τοποθετοῦσε, ὅπου ἡ ἐξουσία, τὸ χρῆμα, ἡ φήμη. Ἄλλωστε, ὅτι τὸ ἄτομο ρέπει πρὸς τὴ φιλοχρηματία, γίνεται γνωστὸ ἀπὸ συμπολίτη του ποὺ σχολιάζει: "Εἶμαι ἀπὸ τὴν Κοζάνη, ὁ συγκεκριμένος γιὰ τὰ λεφτὰ δίνει καὶ τὴν ψυχή του"!

2 Ὁ ρασοφόρος τοῦτος βεβαίως καὶ εἶναι ἐμβολιασμένος, τὸ ἀποδεικνύει μὲ τὸν πρῶτο χαιρετισμό: "Ἀπὸ μακριὰ νὰ χαιρετιούμιστι...". Ἀναπόφευκτα καταντᾶ καὶ ἐμβολιολάγνος. Ἐλέγχει κραδαίνοντας τὴ γκλίτσα τ' (σαλάγαγι τὰ πρά'τα ὀρὲ ζαγάρ...!) καὶ μουτζώνοντας τοὺς ἐλευθέρους ποὺ ἀρνοῦνται τὸ σατανικὸ ἐμβόλιο. Λοιπὸν εἶναι ἐμβολιασμένος· μάλιστα γιὰ νὰ προβῆ σὲ ἐμβολιασμὸ ρώτησε γιατρούς, ἀκόμα καὶ παιδίατρο ποὺ τοῦ εἶπε: "νὰ τοὺ κάμ'ς". Ρώτησε καὶ ρασοφόρο, τὸν Δανιὴλ Ἀεράκη, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν προέτρεψε νὰ ἐμβολιαστῆ. Μάλιστα τοῦτος ὁ φανατικὸς ἀρχιμανδρίτης, ὅστις ὑπῆρξε ἀκόλουθος τοῦ ἁγίου ἐκείνου ἑλληναποστόλου ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιῶτη - ἐδῶ διαποροῦντες ἐρωτοῦμε: Πῶς τοιοῦτον ἀγαθὸν δένδρον πονηρὸν κλάδον ἤνεγκε;" - , ἀφοῦ συνεχάρη τὸν καραμῆτρο ἱερωμένο ("Παιδί μου, συγχαρητήρια...") ρητόρευσε ὅτι οἱ ἀντιεμβολιαστὲς διακατέχονται ἀπὸ "ὑπέρμετρο ἐγωισμό". Ἐνῶ οἱ ἐμβολιολάγνοι ἀπὸ ἀκροτάτη ταπεινοφροσύνη....

3 Συνεχίζουμε τὴν τῶν ἀπορριμάτων διαλογή. Κάποιος σωστὸς καὶ ἀνύστακτος χριστιανός, σὲ ἐρώτηση τοῦ ἀγροίκου ἱερέως, Γιατὶ δὲν ἐμβολιάζεται;;  παρέπεμψε στὸν σοφὸ καὶ ἅγιο πνευματικό του ποὺ ἔχει ταχθῆ κατὰ τοῦ σατανοτελέστου ἐμβολίου. Ὁ πνευματικὸς τοῦ εἶπε νὰ μὴν ἐμβολιαστῆ. Ἐκρήγνυται ὁ χωριάτ'ς ἀνίερος ἱερέας: "Μωρ' τὶ ξέρ' ὁ πνευματικός. Ἀντάμα παέναμι μὲ τὸ πνευματικό σ᾽ ". Τὴν ἴδια στιγμή, αὐτοχειρονονούμενος πνευματικὸς ὁ ἴδιος, ἀποφαίνεται περὶ πάντων, ἐναντίον τῶν ἀντιεμβολιαστῶν πνευματικῶν καὶ τῶν ἀποτειχιζομένων: "Χαζαμάρις, χαζαμάρων, χαζαμάρις...", "χαζαμάρις, μάνα μ' ". Ὑποδύεται καὶ τὸν ἰατρὸ καί, σὰν ἰατρός, ψέγει τοὺς ἀνεμβολίαστους ποὺ ἐπικαλοῦνται τὴν ἰατρική ("Ἄλλοις ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσι βρίθων"): "γὶν 'καν γιατροὶ λοιμωξιολόγ' ". Ψευτογιατρός, ὤν, ἀντιμετωπίζει εἰρωνικῶς, ὁ ἄνους, καὶ τὸ χάραγμα· ἔτσι τὸ "τσιπάκι", ποὺ οἱ παγκοσμιοποιητὲς βάζουν στὸ "δάχ'λο", τὸ ὑποτιμᾶ, θεωρῶντας τὸ ὡς τίποτε! Σκεφθῆτε, μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἂν αὐτὸς εἶναι χριστιανός.

4 Κατάσταση ἀπογοητευτική. Τὸ μόνο παρήγορο εἶναι ὅτι οἱ μισοὶ ἀπὸ τοὺς πολίτες τῆς περιοχῆς ἀποφευγουν τὸν Ἐλύμα τοῦτον, καθὼς ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὁ καράβλαχος, ὅτι "Οἱ μισοὶ δὲ μ' λέν' Καλημέρα". Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἀντιμετωπίζουν πρεπόντως ἕνα εὐώνητο καὶ ἐθελόδουλο ὂν ποὺ "δλευ' " ὑπὲρ τῶν ἐχθρῶν τῆς Πίστεως. Ἀντίθετα τὰ ἰουδαιοκάναλα τὸν προβάλλουν μανιακῶς, τῇ συνοδείᾳ τεχνητῶν ἐπαίνων καὶ ἐγκωμιαστικῶν σχολίων, καθὼς καὶ ἑνὸς τσὲκ πενταψηφίου ἀριθμοῦ. Ξοδεύει τὸ δημόσιο χρῆμα ἡ κυβέρνηση τοῦ τζουγκασβίλι, ὑπὲρ προωθήσεως τοῦ σχεδίου τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων. Στὸν Δυσαγγελάτο ἐσχάτως ἔστειλε ἕνα δωράκι ὀκτακοσίων τόσων χιλιάδων εὐρώ, γιὰ τοὺς ἀγῶνές του τοὺς "φιλότιμους".

5 Θὰ σκεφθῆ κάποιος, τὰ λεγόμενα τούτου τοῦ γελοίου προξενοῦ θυμηδίαν τινά, ὅμως μὲ τὴ νοθεία τους ἄγουν στὴν αἵρεση καὶ τὴν διαστρέβλωση. Πῶς ὄχι, ὅταν ἀποφαίνεται ὅτι "Προτιμῶ νὰ πλανῶμαι μὲ τὴν ἐκκλησία, παρὰ νὰ εἶμαι ἐκτός". Τὸ ἀποκόρυφο τῆς ἀπάτης τοῦ ἀπατεῶνος εἶναι ὅτι τοῦτον τὸν αἱρετικὸ καὶ βλάσφημο λόγο ξεστόμισε τάχα ὁ παμμέγιστος Πατὴρ Ἄγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἡ Ἐκκλησία οὖσα "στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας" (Α' Τιμ. γ' 15), ἐὰν υἱοθετήσει δόγματα ἀλλότρια, τότε ἐξέπεσε τῆς ἀληθείας καὶ δὲν εἶναι ἐκκλησία, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ (Ἀπ. β' 9ἑξ.)· ὅποιος δὲ παραμένει σ' αὐτὴν χάνει τὴν ψυχή του.

Καὶ μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

12 Δεκεμβρίου 2021


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ


Οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, πλὴν δύο (Πειραιῶς καὶ Μεσσηνίας) ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ πόλεμος τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι ἐξολοθρευτικὸς καὶ γενοκτονικός. Εὐχόμεθα καὶ οἱ δύο μόλις μνημονευθέντες νὰ ἀνανήψουν καὶ νὰ ἀναδιπλωθοῦν. Νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια οἱ δύο τοῦτοι ἔχουν ἐκτραπεῖ καὶ κατήντησαν χειρότεροι καὶ ἀπὸ τὸν ἀναθεματισμένο ἐμπνευστή τους, τὸν τζουγκασβίλι. Μιλοῦν γιὰ ὑποχρεωτικότητα" πρὸς χριστιανοὺς "ἐπ' ἐλευθερίᾳ κληθέντας" (Γαλ. ε' 13). Μιλοῦν γιὰ ἀγάπη, ὅμως ὄχι γι' αὐτὴν ποὺ "συγχαίρει τῇ ἀληθείᾳ" (Α' Κορ. ιγ' 6). Μιλοῦν γιὰ μεσαίωνα τῶν ἀνεμβολιάστων, ἐνῶ αὐτοὶ ἐνεργοῦν ὡς ἱεροεξεταστές. Χαρακτηρίζουν ἀντιχρίστους τοὺς μὴ τσιμπημένους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μὲ placebo.

Ὁ ἴδιος


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Οἱ σκοποὶ τῆς δυναστείας τῶν γυφτορότσιλντ καὶ τῶν σιωνιστῶν ἀξιωματούχων, μαζὶ μὲ τὴ στρατιὰ τῶν ὀπαδῶν τους, εἶναι ὁρατοὶ. Ὅποιος δὲν τοὺς διακρίνει αὐτός ἐθελοτυφλοῖ. Ἐσεῖς, ὅσοι παραμένετε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, κρατᾶτε γερά σίδερο, αἰσθητῶς τε καὶ νοητῶς, καὶ περιμένετε ὀργανωμένοι τὴν ἐκδίκηση. Μὴ στρέφεστε πρὸς τὰ κυκλώματα τῶν ἐλὶτ (ἐξουσιαστικά, οἰκονομικά, δημοσιογραφικά, καλλιτεχνικά, ἀρχιερατικὰ). Ἑτοιμάζεστε νὰ ἀπορρίψετε στὰ βρωμόμουτρα τῶν τζουγκασβίλι καὶ τῶν ἑταίρων τους τὰ covid, τὰ lockdown, τὰ vaccines, τὰ tests, τὰ masks, τὰ green passes, τὰ penalties... Ἑτοιμάζεστε νὰ ἀνταποδώσετε στὴ ροτσιλδική βαβυλῶνα εἰς διπλοῦν αὐτὰ ποὺ σᾶς ἔκανε: "Ἀπόδοτε αὐτῇ, ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς. Ἐν τῷ ποτηρίῳ, ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν" (Ἀπ. ιη' β).
Ὁ ἴδιος

MH, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΖΕΣΤΕ!!!

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 12:10 μ.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

   1. Οἱ ἰουδαῖοι φαρμακοί, τοῦτοι οἱ ἐνσαρκωμένοι δαίμονες, μέσῳ τοῦ ἐμβολίου τοῦ θανάτου, θερίζουν ζωές. Τὸ βλέπουμε στοὺς ἐμβολιασμένους ποὺ γέμισαν τὶς ΜΕΘ, κατά 100%, ὅπως δήλωσε ἡ Ματ. Παγώνη. Τὸ βλέπουμε σὲ ἐμβολιασμένα παιδιά ποὺ σπαρταροῦν σὰν ψάρι στῆν στεριά, καθώς τὰ παρουσιάζουν διάφορα videos. Αὐτά τὰ νέα βλαστάρια πάσχουν καὶ οἱ ροτσιλδίτες πράκτορες καὶ φονιάδες τῆς ἀνθρωπότητος άγαλλιοῦν.

Ὅμως νὰ ξέρουν: ἐπελαύνει γοργά ἡ ὥρα τῆς κρίσεως, τῆς ἀπερίγραπτα φρικτῆς καὶ συγκλονιστικὴς. Κρίση διττή: ἐπί γῆς, ἀπό τοὺς ἐμβολιασμένους, ἐν οὐρανοῖς ἀπό τὸν φοβερό Κριτή.

   2. Ἀπό τὸ βῆμα αὐτό θέλουμε νὰ καλέσουμε τὸν ὅποιον ἐνσυνείδητο συνέλληνα, ποὺ τοποθετεῖται κατά τοῦ συγκεκριμένου "ἐμβολίου", ἀλλά καὶ τὸν κάθε ἐθελοεξάρτητο ἐμβολιασμένο, νὰ τοὺς παρουσιάσουμε κάποια ἐπιχειρήματα κατά τοῦ θανατηφόρου "ἐμβολίου", ποὺ, ἀσφαλῶς, θὰ τοὺς εἶναι γνωστά.

   3. Παρατηροῦμε τοὺς ἰατρούς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ κόσμου παντός, ἐνῶ πρὸ καιροῦ προέτρεπαν στὸν ἐμβολιασμό, ἐσχάτως κανείς τους δὲν παρουσιάζεται νὰ μιλήσει ὑπέρ τοῦ καταράτου "ἐμβολίου", μέσῳ τοῦ ὁποίου ἐνεργεῖται ἡ παγκόσμια γενοκτονία. Σιωποῦν, ἤ ἀντιφάσκοντες λαλοῦν, ἀκόμα καὶ οἱ "ἀκαταδίωκτοι" καὶ οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς. Ἔχουν ἀντιληφθεῖ σὲ τὶ βόθρο περιεκλύσθησαν. Ἀπομένει νὰ ἐπιστρέψουν τὰ ἀργύρια τῆς ἐξαγορᾶς τους στὸν μισέλληνα ἄτιμο τζουγκασβίλι, ὥστε νὰ ἀπαλαγοῦν ἀπό τὴν κατάρα.

   4. Παρακολουθοῦμε τοὺς αἰσχροὺς καὶ τιποτένιους πράκτορες τοῦ ἐμβολίου -πολιτικάντηδες, καναλάρχες, δημοσιογράφους, ἐπιτροπή λοιμοξιολόγων, κάποιους ἀσχετους- ποὺ ἀμείβονται ἁδρά ἀπό τὴ συμμορία τοῦ Tζουγκασβίλι, μὲ τὶ ἀναίδεια καὶ παραπειθώ προπαγανδίζουν το θανατερό "ἐμβόλιο". Οἱ δὲ φαρμακευτικές ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν προγραμματίσει τὸ προμελετημένο σχέδιο τῆς θανατώσεως τῶν λαῶν, ἔχουν συμφωνήσει μὲ τὶς παραδομένες στὴν ίουδαιοεξάρτηση κυβερνήσεις, νὰ μὴν ἀποζημιώνουν ὅσους πάσχουν ἤ πεθαίνουν ἀπό τὸ "ἔμβόλιο". Γνωρίζουν γὰρ ὅτι ὅλοι θὰ πεθάνουν οἱ έμβολιασμένοι, ὥστε καὶ ἕνα ἐκατομμύριο νὰ ἔδιναν ἀποζημίωση σὲ κάθε ἐμβολιαζόμενο νεκρό, θὰ ἔπρεπε νὰ διαθέσουν δισεκατομμύρια!

Οἱ ἴδιες αὐτές ἑταιρεῖες, ἰδιοκτησίας Ρότσιλντ, ὅλες, ἀποκρύβουν, μὲ ἀστυνομική παρουσία, τὴ σύνθεση τοῦ ἐνεσίμου περιεχόμενου. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι νὰ ἀποκαλυφθοῦν τὰ στοιχεῖα τοῦ φιαλιδίου.

   5. Ὄπισθεν τοῦ ἐμβολιαστικοῦ κέντρου λειτουργεῖ ἕνας τεράστιος μηχανισμός. Ὁ ἐμβολιασθείς, ἀμέσως μετά τὸν ἐμβολιασμό του, καταγράφεται σὲ κάποια ἀόρατα κατάστιχα, ὡς ἕνας πολυψήφιος ἀριθμός, ποῦ καὶ πῶς ἐμβολιάστηκε, ἀκόμα καὶ πότε θὰ πρέπει νὰ πεθάνει μὲ τηλεχειριστήριο.

   6. Στὴν Ἐλλάδα μας, κατά δήλωση τοῦ γενικοῦ γραμματέως πρωτοβάθμιας φροντίδας ὑγείας προδότη Μάρ. Θεμιστοκλέους, οἱ ἐν Ἑλλάδι 6.000.000 λαθρομετανάστες δὲν ἐμβολιάζονται! Τοῦτο ἄς χρησιμεύσει γιά τήν ἄρθρωση ἐπιχειρήματος: Ἀφοῦ οἱ λαθραῖοι δὲν ἐμβολιάζονται, ἐγὼ γιατί νὰ ἐμβολιαστῶ;

   7. Ἐρωτοῦμε: ἐάν ἕνας ἐπιφανής, (λέτε να μὴν εἶναι μασόνος;) βρεθεῖ φορέας τοῦ κορονοϊού -νὰ  τὸν λέμε κορονοβακτήριο ὅπως συνιστοῦν αὐθεντικοί ἐπιστήμονες- νομίζετε ὅτι θὰ "διασωληνωθεῖ"; Ὄχι! Αὐτοί δὲν "διασωληνώνονται" ἀλλά τοὺς χορηγεῖται ἄλλη θεραπεία ἀσφαλέστατη: ἕνα χάπι τοῦ ὁποίου ἡ θεραπευτική ἰδιότης εἶναι ἄμεση! Χάπι, εἶναι γνωστό βεβαίως, χορηγήθηκε στοὺς ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν και Ἀλβανίας καὶ στὸν Ἄδ. Γεωργιάδη, ποὺ ἀμέσως θεραπεύθηκαν. Διευκρινίζεται, τὰ χάπια, ποὺ ἑτοιμάζονται οἱ φαρμακοεταιρεῖες νὰ διαθέσουν στὴν ἀγορά, δὲν εἶναι ἴδια μὲ τὸ χάπι ποὺ χορήγησαν στοὺς τρεῖς παραπάνω ἐπιφανεῖς. Εἶναι τοῦ θανατᾶ καὶ ἀλοίμονο σὲ ὅποιον τὰ δοκιμάσει...

Γενικό συμπέρασμα: οἱ ἐπιφανεῖς δενεκέδες, ἐλίτ. ὅπως ὀνομάζονται γαλλιστί, δὲν ἔχουν κανένα λόγο νὰ ἐμβολιαστοῦν. Ἐμβολιάζονται μόνο πρὸς τὸ θεαθῆναι. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτή ἐμβολιάζονται μὲ placebo, δηλαδή νεράκι ἀβλαβές. Ἄρα δὲν ὑπόκεινται σὲ κίνδυνο λοιμώξεως. Καὶ πολλοί ἄλλοι, καθημερινοὶ ἄνθρωποι, ἐμβολιάστηκαν μὲ placebo, κατὰ τὴν Α' καὶ Β' ἐμβολίαση. Ὅμως στὴν τρίτη ἔρχεται ὁ θάνατος, ἤ ὁ πλήρης δαιμονισμός.

   8. Παρατηρήσατε καὶ τοῦτο, ποὺ συμβαίνει στὸ διαδίκτυο: ὅσα δημοσιεύματα εἶναι ἀποκαλυπτικά τὸ ἰουδαιόκτητο internet τὰ κατεβάζει, ἤ ἐπιβάλλει προκλητική λογοκρισία (censorship). Αὐτὸ ὥς σᾶς πείσει ὅτι πρόκειται περί σατανικῆς μεθοδεύσεως.

   9. Νὰ ἐξετάσουμε καὶ τὴν ἀντίδραση τῶν δαιμονίων, ἐάν, δηλαδή, ἀντιμετωπίζουν εὐμενῶς ἤ δυσμενῶς τὴν ἀπάτη αῦτή. Οἱ χριστιανοὶ ἐμεῖς, χωρίς νὰ προσαρμόζουμε τὴν Πίστη μας, καταπῶς φαφλατίζουν τὰ δαιμόνια, μέσῳ τῶν δαιμονισμένων, προσέχουμε τὰ λεγόμενά τους, διότι πιέζονται νὰ ὁμολογοῦν τὴν ἀλήθεια. Ἕνα δαιμόνιο ἔλεγε στοὺς παρευρισκομένους: "Κάνετε γρήγορα τὸ ἐμβόλιο...". Ἄλλο, γρυλλίζοντας: "Θὰ σᾶς πεθάνουμε ὅλους μὲ τὸ ἐμβόλιο" καὶ ἄλλο: "Δὲν βγαίνω, διότι ἔχετε μέσα σας τὸ αἷμα τῶν ἐμβρύων". Ὁμολογοῦν, δηλαδή, ὅτι ἁμαρτία τῶν ἐμβολιασμῶν εἶναι τὰ ἐμβρυακὰ κύτταρα ποὺ περιέχονται στὰ ἐμβόλια, ὅμως ἡ ἱεραρχία τὸ ἀποκρύβει.

   10. Σημαντικῶς ἀποκαλυπτική ὁμολογία τῶν δαιμονίων εἶναι καὶ τούτη: ὁτι τὸ ὑγρό τῶν ἐμβολίων εἶναι "διαβασμένο" μὲ σατανικὲς κατάρες καὶ ἐπωδές.

Ὅσοι ἀκόμα διερωτῶνται, ἃν τὴ συνωμοσία τοῦ κορονοϊοῦ κατευθύνει τὸ ἰουδαιαριό, ἄς παρακολουθήσουν τὴ συμμετοχή του σὲ ὅλο τὸ φάσμα. Ὁ πόλεμος ξεκινᾶ τo 1897, μὲ το Α' σιωνιστικό συνέδριο στὴ Βασιλεία (Basel) τῆς Ἑλβετίας, ὅπου ὁ Ρότσιλντ ἐπιβάλλει τὴ θέλησή του νὰ προσκυνῆται ὡς ὁ "Ἅγιος Βασιλεύς". Ἤδη τὸ βδέλυγμα ἐκεῖνο, πρῶτος γενεαλογικῶς ὁ Μάγιερ Ἄμσελ, εἶχε, ἀπό τὸ 1745, θέσει τὶς ἀρχές τῆς ἐπιβολῆς του, ὅταν ἵδρυσε τὴν πρώτη τράπεζα, μὲ σῆμα τήν roth schild (κόκκινη ἀσπίδα). Τότε, κατὰ τὸ συνέδριο τῶν μισητῶν συχαμάτων, συνεγράφησαν καὶ τὰ "Πρωτόκολλα" ποὺ ἔχουν ἐπαληθευθεῖ πλήρως. Ἐδῶ, στὸ κεφ. 14, ἀναφέρεται τὸ ἐμβόλιο ὡς ὅπλο μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ παγκόσμιος γενοκτονία. Ἐν συνεχείᾳ καὶ κατά καιρούς, ἀπό τὸ 1981, πολλοὶ ἰουδαῖοι προπαγανδίζουν τὸ ἐμβόλιο ὡς ἐργαλεῖο θανάτου: Ζὰκ Ἀτταλί, Κίσσινγκερ, Μπίλλ Γκέιτζ, Φάουτσι, Μπάιντεν, Πελόζι, Στ. Πλότκιν, Τσόμσκι, Σβανπ, κυβέρνηση τοῦ ἰσραήλ, Μπουρλά, Τζουγκασβίλι, Τσίπρας, Παπανδρέου, Λοβέρδος.

Ἐφιστοῦμε τὴν προσοχή σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα τοῦ covid, νὰ μὴν πιστεύουν ὅποια εἴδηση προέρχεται ἀπό τὸ ἰσραήλ. Ἔδειχνε ὅτι τάχα πάσχει ἀπό τὸν κορονοϊό, ὥστε νὰ τύχει συμπαθείας καὶ ἐμπιστοσύνης ἀπό τοὺς ἀδαεῖς. Ἐπιδιωκόμενος σκοπός του νὰ προτείνει ἤδη τὸ τέταρτο ἐμβόλιο, ὅταν οἱ ἄλλοι βρίσκονται στὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο.

   11. Νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὸ test, σὲ αὐτό τὸ ἐξίσου θανατερὸ ὅπλο τῶν φαρμακῶν. Ἡ εἴσοδος τῆς "μπατονέττας" στὸ ἐνδότερο ρινικό κοίλωμα, γίνεται αἴτιο μεταδόσεως πολλῶν καὶ ποικίλων νοσημάτων, μὲ πρῶτο τὴν στείρωση. Νὰ ποῦμε προσέτι, ὅποιος ὑποχρεοῦται νὰ κάνει τὸ test, νὰ τὸ κάνει ἐκτὸς τοῦ σώματός του, ἂς καταβάλλει καὶ τὸ τίμημα ἀγογγύστως. Ἔρχεται σύντομα ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ τοῦ ἐπιστραφοῦν τὰ χρήματα στὸ ἑκατονταπλάσιο καὶ τὸ χιλιοπλάσιο. Ἄς μὴ τρέμει καὶ τὸ πρόστιμο. Σὲ λίγες ἑβδομάδες ἡ ἐξουσία δίδεται στοὺς πατριῶτες καὶ, τότε, οὔτε ψῦλλος στὸν κόρφο τοῦ Τζουγκασβίλι καὶ τῶν δικῶν του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Α'

Ὁ τρισάθλιος Τζουγκασβίλι, τοῦτο τὸ μοιραῖο ξέραμμα τοῦ ἅδου, τὸ ὄργανο τοῦ διαβόλου, τὸ μισητό μίασμα καὶ κάθαρμα, χρησιμοποιῶντας χειρισμούς προδοτικούς καὶ ἐθνοκτόνους, ὁλοκληρώνει τὸν πόλεμο κατὰ Ἑλλάδος: Καταστρώνει τὸν ἐρχομό τοῦ λιμοῦ, μἐσῳ τῆς περικοπῆς τῶν συντάξεων, μὲ 100 ευρώ μηνιαίως. Ἐγγίζει ἡ ὥρα ποὺ ὁ Λαός θὰ τὸν καθίσει στὸ ἑδώλιο, ἀπαιτῶντας τὴν ἐπιστροφή τῶν 350 ἐκατομμυρίων τοῦ φαρισαϊκοῦ καὶ ψευτοπατριωτικοῦ κόμματός του, ὅπως καὶ τὸν πακτωλὸ τῶν χρημάτων ἀπὸ τὶς ἐργολαβίες τῶν συγγενῶν του. Ἤδη ἡ ἱερὰ χεὶρ ἔγραψε γιὰ τὸν ψυχοπαθῆ καὶ δαιμονισμένο Τζουγκασβίλι: "μανή, θεκέλ, φάρες": ἔρχεται τὸ τέλος σου (Δαν. ε' 25-31).

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Β'

Καθόλο τὸν διακοσιοστό χρόνο τῆς διανυομένης περιόδου, κυρίως κατά τὴν τελευταία πεντηκονταετία, ἡ Πατρίδα μας δὲν ἀπήλαυσε τἠν πολυαίμακτη ἐλευθερία της, ἀλλά βρίσκεται συνεχῶς σκλαβωμένη κάτω ἀπό τὴν ἰουδαϊκή τυραννία. Ποῦ νὰ τοὺς ἀπαριθμήσουμε: Ἰωαννίδης, Δαμανάκη, Καραμανλῆς, Παπανδρέου, Ἔβερτ, Ράλλης, Μητσοτάκης, Σημίτης, Σαμαρᾶς, Ἀβραμόπουλος, Μπακογιάννη, Λοβέρδος, Διαμαντοπούλου, Τσίπρας, Μηταράκης, Δένδιας, Ψαρούδα Μπενάκη, Ἄν. Ἀσημακοπούλου, Τζουγκασβίλι... Καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι ἀναφέρονται ὡς συμπρωταγωνιστές στὴν πολιτική σκηνή, π.χ. Ἀβέρωφ, Πάγκαλος, Βενιζέλος, κ.κ.Ἑ., κλπ... Ἦρθε ὁ καιρός νὰ ἀποτινάξουμε αὐτὸν τὸν τυραννικό ζυγό.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Γ'

Περί νεωκόρου μπράβου. Ἀνατρέχουμε σὲ σχόλιο ἑνός Ἰάπωνος στὸ Διαδίκτυο: "Ἤμουν ἕνας πιστός Ὀρθόδοξος Χριστιανός καὶ γιὰ μένα ὁ Θεὸς στὴ ζωή μου ἦταν τὸ πᾶν". (I was a staunch Orthodox Christian and God was everything in my life BUT...). Λοιπόν εἰσῆλθα σὲ ναό τῆς Βουλιαγμένης Αθηνῶν, χωρίς μάσκα. Ἐκεί δέχθηκα ἐπίθεση καὶ ἰσχυρό λάκτισμα (literally) ἀπό τὸν βοηθό ἱερέως ποὺ δὲν ἦταν Χριστιανός (not a Christian), ἴσως ἀλβανός (ἀκούστηκε ὅτι καὶ σὲ ἄλλο ναὸ προσελήφθη ἀλβανὸς ὡς νεωκόρος! Ἴσως νὰ δημιουργήθηκε κάποια ἀνομολόγητη σχέση). Ἐν τέλει ὁ θυρωρός (janitor) ἐκεῖνος ἐπετέθη στὸν Ἰάπωνα καὶ: μὲ γρονθοκόπησε καὶ λάκτισε (punching me on the face and kicked on my left leg) μέχρι πληγῆς. Καὶ ποιὸ τὸ ἀποτέλεσμα; "Ἔχασα τὴν πίστη μου ἐντελῶς ("I lost my faith completely. I came to a conclusion: GOD DOES NOT EXIST!" Ὁ νεωκόρος θυμίζει τὸν "φιλοπρωτεύοντα Διοτρεφῆ" ποὺ δὲν ἐπέτρεπε σὲ χριστιανό τὴν εἴσοδο στὸν ναό (ἐπιστ. Ἰωάννου 9), ἐκείνου μὴ εἰσερχομένου στὴ βασιλεία τῶν οὑρανῶν, ἐνῶ "κωλύει καὶ τοὺς εἰσερχομένους" (Λουκ. ια' 52). Ἄλλο τὶ θὰ ἀκούσουμε...

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Δ'

Τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) ἀποτελεῖ παράρτημα τῆς μεγάλης ἀρχηγικῆς στοᾶς "Μπινάι Μπιρίθ", οἱ δὲ σύνεδροι τοῦ Συμβουλίου τούτου, ὄντες πράκτορες τοῦ "Σανχεντρίν", ἐνεργοῦν ὡς μεταβιβαστές τῆς ροτσιλδικῆς βουλήσεως. Καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτή τὴ μασονική στοά τοῦ σκοταδισμοῦ, τώρα ὅμως θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ μία απόφασή της ἐνδεικτική τῆς ἀνθελληνικῆς ἑτεροφροσύνης της. Λοιπόν ἡ μασοναρία τοῦ ΣτΕ περί τοῦ ἐμβολίου ἀπεφάνθη ὡς κυβερνητικός λοιμωξιολόγος: Στηριγμένη "σὲ ἔγκυρα ἐπιστημονικά δεδομένα" (τῆς παρασυμμορίας τῶν "Ἀκαταδιώκτων", Βασιλακόπουλου, Λινοῦ, κλπ), ἀποφαίνεται περί τῆς ὐποχρεωτικότητος τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐκτὸς τῶν ὑγειονομικῶν, τῶν ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ κ.ἄ.. Μετά ταῦτα ἀντιλαμβάνεται ὁ πᾶς ποιούς τὸ ΣτΕ ὑπηρετεῖ. Δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς ἠθικές ἐκτροπές τῶν μελῶν τοῦ ΣτΕ - ναρκωτικά καὶ ὄργια μὲ λαθρομετανάστες-, ὅπως διέρρευσαν ἐσχάτως οἱ εἰδήσεις, ἀφοῦ καὶ αὐτοί προστατεύονται μὲ τὸ "Ἀκαταδίωκτο"!

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Ε'

Ἡ Σουηδία, μόνη μεταξύ ὅλων τῶν κρατῶν, ἔδειχνε φιλελεύθερη, ἐπιτρέπουσα στοὺς πολίτες νὰ κυκλοφοροῦν χωρίς τὸ φίμωτρο. Παρά ταῦτα σημείωνε "φυσιολογικό" ἀριθμό κρουσμάτων. Οὕτω ἡ Σουηδία ὑψώθηκε σὲ ἀρχέτυπη χώρα θαρραλέας ἀντιμετωπίσεως τοῦ κορονοϊοῦ. Ἔτσι κερδήθηκε ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν πολιτῶν τῆς Σουηδίας, ἀλλά καὶ ἄλλων χωρῶν, ὥστε ἡ ἑπόμενη ἐνέργειά της να ἐπιδοκιμάζεται ἐκ τῶν προτέρων. Λοιπόν ἀδίστακτα μπορεῖ νὰ προχωρήσει στὸ ἐπόμενο, ἐσχατολογικῆς ἐκβάσεως, βῆμα: στὴν ἐμφύτευση, ἐντός τοῦ σώματος, τοῦ ψυχοφθόρου καὶ δαιμονοτύπου τσιπ. Τρέχουν τώρα ὅλοι οἱ ἀπολύμενοι νὰ βάλουν τὸ τσιπάκι στὸ χέρι τους... Θὰ δούμε καὶ ἄλλα τέτοια τεχνάσματα τῆς Ἀράχνης.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤ'

Οἱ λαοί ξεσηκώνονται. Ἐγείρεται καὶ ἡ πόλις τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, μὲ ἐπιβλητική διαδήλωση τὴν 05\12\2021. Ποῦ θὰ κρυφθεῖ ἡ συμμορία τοῦ ἀρχικαθάρματος Τζουγκασβίλι; Τὸ τέλος τους ἔρχεται ταχύ, ἀλοίμονό τους! Ἀλοίμονο καὶ στοὺς τρυφηλούς τοῦ καναπέ λαπάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!!

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 5:09 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

 1.   Ἀρχίζοντας τὸν λόγο μας, θέλουμε νὰ κραυγάσουμε στεντορείως, ἐπαναλαμβάνοντας ἐμπλουτισμένη τὴν κεφαλίδα: Ὄχι στὸ ἐμβόλιο τοῦ θανάτου οὐδέ τοῦ τέστ καὶ Ὄχι σὲ πράκτορες ποὺ τὸ προπαγανδίζουν! Μόλις χρειάζεται νὰ ποῦμε, ὅτι αὐτοί ποὺ διαφημίζουν ὅλο τὸ ἀπατηλό φάσμα τοῦ "covid-19" δὲν εἶναι παρά μίσθαρνοι, ἐξαγορασμένοι διὰ χρημάτων προδοσίας, κράχτες ἐθελόδουλοι, ποὺ προάγουν αἰσχρῶς τὸ σχέδιο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Οἱ τοιοῦτοι, ὅποιοι καὶ νὰ εἶναι, ἀσκοῦν ἔργο διαβολικό, εἶναι ἐνσαρκωμένοι δαίμονες. 

2.   Ἐξετάζοντας τὰ λεγόμενα τούτων τῶν μισελλήνων καὶ μισοχρίστων ἀνακαλύπτουμε τὸ στοιχεῖο ποὺ τοὺς ἑνώνει, ἐνῶ διαμορφώνει καὶ τὴν κοινή νοοτροπία. Τὸ γνωρίζουμε δὰ: εἶναι ἡ ροτσίλδική πυραμίδα! Πολλοί ἀπό αὐτούς διακατέχονται ἀπό λυσσῶδες πάθος ἐναντίον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ὀρθοδοξίας, ὄντες δαιμονισμένοι. Παρατηροῦμε παρατοῦν κάθε ἔγνοια καὶ ἀναλώνονται στὸ πλασσάρισμα τοῦ ἐμβολίου. Αἴφνης ἡ Ντ. Μπακογιάννη, ἁντί νὰ φροντίζει να θεραπευθεί ἀπό τὸν "καρκίνο", ποὺ ὐποτίθεται, πάσχει (πιστεύει κανείς ὅτι αὐτή ἡ μέγαιρα εἶναι καρκινοπαθής;), ἀγορεύει ὑπέρ τοῦ ἐμβολίου!

Μιὰ καὶ ἔγινε ἀναφορά μιᾶς κήρυκος τοῦ θανάτου ἄς παραθέσουμε καὶ ἄλλα ὀνόματα ἀποτροπαίων κρακτῶν. Ἴδετε:

Βασιλακόπουλος Θεόδ., ἰατρός

Γεροτζιάφας Γρ., ἰατρός

Γεωργαντᾶς Γ., ὑφυπουργός

Γεωγιάδης Ἄ., ὑπουργός

Δυσαγγελάτος Ν., δημοσιογράφος

Ἐξαδάκτυλος Ἀθ., στρατιωτικός

Καμπουράκης Δ., δημοσιογράφος

Καπραβάλος Ν., ἰατρός

Καραγιάννης Γ., ὑφυπουργός

Κοντογουλίδης Β., δημοσιογράφος

Κρανιδιώτης Φ., πολιτευτής

Λουκίδης Στ., ἰατρός

Μηταράκης Παν., ὑπουργός

Μητσοτάκης Κ., πρωθυπουργός

Παγώνη Μ., ἰατρός

Παπαδάκης Γ., δημοσιογράφος

Παυλάκης Γ., ἰατρός

Πρετεντέρης Γ., δημοσιογράφος

Στεφανίδου Τ., δημοσιογράφος

Σφακιαννάκης Μ., ἀστυνομικός

Τζανάκης Ν., ἰατρός

Τσιόδρας Σωτ., ἰατρός 

3.  Ἰδιαιτέρως παραθέτουμε ὀνόματα κληρικῶν ποὺ κρίνουμε πὼς ὑπερβαίνουν σὲ φανατισμό καὶ ἐμβολολαγνεία τῶν μόλις μνημονευθέντων ὀπαδῶν τοῦ τζουγκασβίλι. Θαυμάστε ἀποτροπαίους συμπάκτορες τῆς κυβερνήσεως Τζουγκασβίλι:

Βαρθολομαῖος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ἱερώνυμος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν 

Χρυσόστομος Μεσσηνίας

Νεκτάριος Ἀργολίδος 

Ἱερόθεος Ναυπακτίας

Χρυσόστομος Δωδώνης

Παϊσιος Καλύμνου

Ἰγνάτιος Δημητριάδος

Ἄνθιμος Ἀλεξανδρουπόλεως

Χρυσόστομος Τρίκκης

Ἱερώνυμος Λαρίσης

Μακάριος Σιδηροκάστρου

Ἰάκωβος Μυτιλήνης

Κύριλλος Κηφισίας

Σεραφείμ Πειραιῶς, Παντελεήμων Ξάνθης

Νεκτάριος Μουλατσιώτης ἡγούμενος 

Χριστόδουλος Ἀγγέλογλου ἀρχιμανδρίτης

Βαρθολομαῖος (ψευδοηγούμενος Ἐσφιγμένου)

Φίλιππος ἱερομόναχος Μικραγιαννανίτης

4.   Νὰ παύσουμε τὴν παράθεση βλαβερῶν ὀνομάτων, κηρύκων τῆς ὑποτέλειας καὶ ἀγγέλων τοῦ θανάτου, διότι αὐτά προξενοῦν ἀπέχθεια. Ἄς ἀρχίσουμε τὴν παράθεση ὀνομάτων τετιμημένων ἀγωνιστῶν, ὅ,τι πιὸ ἡρωικό ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ ἀνθρωπότητα. Ἰδού ταῦτα ἀλφαβητικῶς, ὅσα ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψή μας:

Ἀγγελόπουλος Στάθης, τραγουδιστής

Ἀηδονίδης Γεώργιος, ἰατρός

Ἀλεξάνδρου Λεωνίδας, ἰδιώτης

Ἀλτίνης Παῦλος, νομικός

Ἀντωνιάδης Νικόλαος, δικηγόρος

Ἀντωνίου Δημήτριος, ὀγκολόγος-ἰατρός

Ἀντωνόπουλος Τάσος, νοσηλευτής

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος, ἰατρός

Ἀσημακοπούλου Βαλεντίνα, ἰατρός

Βαδιώτης Κωνσταντῖνος, καθηγητής νομικῆς

Βασιλείου Σωτήριος, ἐπαγγελματίας

Βασούλα, ἐρευνήτρια

Βασσάρας Ἀλέξανδρος, ἰατρός νευρολόγος

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής ἰατρικῆς

Βλάχος Γεώργιος, δημοσιογράφος (μὲ ἐπιφύλαξη)

Βόβολης Φαίδων, καρδιολόγος (μὲ ἐπιφύλαξη)

Γάκης Δημήτριος, χειρουργός

Γιαμαρέλλου Ἐλένη, καθηγήτρια

Γιαννακόπουλος Δημήτριος, βιομήχανος

Γιοβαννόπουλος Φώτιος, τηλεοπτικός παραγωγός

Γκεκόπουλος Σωτήριος, δικηγόρος

Γκουρβέλης Παναγιώτης, συγγραφεύς

Γονίδης Σταμάτιοςς, τραγουδιστής

Γραμμένος Βασίλειος, βουλευτής

Γρίβας Κλεάνθης, νευρολόγος-ψυχίατρος

Δαμιανίδης Στεφανος, δημοσιογράφος

Δαπέργολας Νεκτάριος, διδάκτωρ Βυζαντ. Ἱστορίας

Δεμερτζῆς Κωνσταντῖνος, πανεπιστημιακός

Δρούλιας Κωνσταντῖνος, τραγουδιστής

Εὐσταθίου Βασίλειος, καθηγητής

Ζαϊρη Ἄννα, εἰσαγγελεύς

Ζέρβας Ἀπόστολος, παιδίατρος

Ζωγράφος Ἰωάννης, πολιτευτής

Ἠλιάδης Βλαδίμηρος, καθηγητής

Ἠλιάδης Χρῆστος, ἐκδότης

Θανασούλας Δῆμος, δικηγόρος

Ἰωαννίδης Εὐάγγελος, καθηγητής ἰατρικῆς

Ἰωαννίδης Ἰωάννης, καθηγητής λοιμωξιολόγος (μὲ ἐπιφύλαξη)

Καβαλιώτης Ἰωάννης, διδάκτωρ ἰατρικῆς

Καζάκης Δημήτριος, οἰκονομολόγος, πολιτευτής

Καλλιώρας Ἠλίας, οἰκονομολόγος, πολιτευτής

Καλογερίδης Ἀθανάσιος, βιολόγος γενετικής

Καρρᾶ Μαίρη, δημοσιογράφος

Καραβέλος Νῖκος, δικηγόρος

Καρακατσάνης Κωνσταντῖνος, καθηγητής πυρηνικῆς ἰατρικῆς

Καραλῆς Γεώργιος, πυρηνικός ἰατρός

Κασιδιάρης Ἠλίας, γεωπόνος, πολιτευτής

Καρυστινός Γεώργιος, καθηγητής καρδιολόγος

Κασιμάτης Γεώργιος, συνταγματολόγος καθηγητής

Κατραμάδος Παναγιώτης, ἀρθρογράφος

Κατσιβαρδᾶς Χαράλαμπος, δικηγόρος

Καψάλη Γιασεμή, μοριακή βιολόγος

Καψαμπέλης Ἀνδρέας, δημοσιογράφος

Κιαγιά Εὔη, ἰατρός

Κόκκαλης Θάνος, δημοσιογράφος

Κολάκας Δημήτριος, ἰατρός

Κολυβᾶς Ἀθανάσιος, δημοσιογράφος

Κοντός Χαράλαμπος, χειρουργός

Κορόξενος Χαράλαμπος, νοσηλευτής

Κούβελας Δημήτριος, ἰατρός

Κούζουνα Ἔφη, πολύτεκνη μητέρα

Κούκεν Ἀντώνιος, μάγειρας

Κουμαρέλος Ὄθων, οἰκονομολόγος

Κουντουρᾶς Ἰωάννης, καθηγητής ἰατρικῆς

Κυπραῖος Γιάννης, καθηγητής ηλεκτρονικής ἰατρικῆς

Κυριακάκης Νῖκος, τραγουδιστής

Λαμπρόπουλος Ἄρης, δικηγόρος

Λημναῖος Παντελῆς, νοσηλευτής

Μαγουλᾶς Γιάννης, δημοσιογράφος-blogger

Μακρῆς Διονύσιος, θεολόγος δημοσιογράφος

Μανουσάκης Γεώργιος, πρόεδρος νοσηλευτῶν

Μαντᾶς Παναγιώτης, δημοσιογράφος οἰκονομολόγος

Μάριος, γυμναστής

Μαυραγάνης Νῖκος, δικηγόρος

Μαυρογένη Εὔα, δημοσιογράφος

Merlin Avalon, ποιήτρια

Μηνάογλου Χαράλαμπος, συγγραφεύς

Μουζίδης Σωτήριος, διαιτολόγος

Μουμούρη Εἰρήνη, νοσοκομειακή φαρμακοποιός

Μουσιώνης Ἄρης, πολιτευτής

Μπαϊραμίδης Εὐγένιος, στρατιωτικός ἰατρός

Μπαντίδης Βασίλειος, δημοσιογράφος

Μπαρτζώκης Γεώργιος, δικηγόρος

Μπελαντῆς Δημήτριος, δικηγόρος συγγραφεύς

Μπέχλης Ζώης, στρατιωτικός ἰατρός

Μπίχτας Προκόπης, συγγραφεύς

Μπουγᾶς Κωνσταντῖνος, ἀρθρογράφος

Νατσιός Δημήτριος, διδάσκαλος

Νικολόπουλος Νῖκος, πολιτευτής

Παγιάτης Σπῦρος, ἰδιώτης

Παλαμήδης Ἰωάννης, ἰατροδικαστής

Παπαδόπουλος Χαρίτων, δικηγόρος

Παπαγιαννάκης Παναγιώτης, ἰατρός

Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος, ἱεροκῆρυξ

Παπαδήμα Δήμητρα, ἠθοποιός

Παπακυριακόπουλος Ἀνδρέας, δημοσιογράφος

Πάσχος Λάμπρος, δημοσιογράφος

Παῦλος Γεώργιος, καθηγητής φυσικῆς

Πετράκος Γρηγόριος, τραγουδιστής

Πολυχρονιάδης Ἀναστάσιος, διδάκτωρ θεολόγος

Ποντίκας Γεώργιος, δημοσιογρ.-συγγραφεύς (μὲ ἐπιφύλαξη)

Ποτσέπης Τάσος, ἀστυνομικός

Πουλᾶς Κωνσταντῖνος, καθηγητής βιοχημείας

Πουλτουρτζίδης Ἀντώνιος, κλινικός διατροφολόγος

Πρέκας Κωνσταντῖνος, ἠθοποιός

Ράλλης Ἀνδρέας, μοριακός βιολόγος

Ρεράκης Ἡρακλῆς, πρόεδρος θεολόγων Ἑλλάδος

Σακκᾶς Ἰωάννης, πρώην εἰσαγγελεύς, πολιτευτής

Σπίνος Ἄρης, δημοσιογράφος (μὲ ἐπιφύλαξη)

Σπύρου Βασίλειος, συνταγματολόγος

Σπύρου Μιχαήλ, ἰατρός

+ Στεργιούλης Βασίλειος, θεολόγος

Στεφανόπουλος Ἀλέξανδρος, δημοσιογράφος

Στρατηγάκη Εὐγενία, ἰατρός

Σύρπης Γεώργιος, ψυχίατρος

Σωτηριάδης ᾽Ελπιδοφόρος, ἐπιδημιολόγος

Σωτηρόπουλος Δημήτριος, συγγραφεύς

Τίγκας Ἰάκωβος, ἐπόπτης δημόσιας ὑγείας

Τράγκας Γεώργιος, δημοσιογράφος-ἐκδότης

Τρακάδας Παῦλος, θεολόγος

Τριανταφυλλόπουλος Μάκης, δημοσιογράφος

Τσατσαρίδου Ἀγγελική, ἰατρός

Τσιτσιπάς Στέφανος, τεννίστας

Φαρσαλινός Κωνσταντῖνος, ἰατρός

Χατζάρας Σπύρος, δημοσιογράφος

Χατζηαντωνίου Γιάννης, δικηγόρος

Χατζηγιάννης Μάνος, δημοσιογράφος

Χατζηιερεμίας Τέρρυ, blogger

+ Χειλαδάκης Νῖκος, τουρκολόγος

Χήτας Κωνσταντῖνος, πολιτευτής, ραδιοφ. παραγωγός

Χουλιάρα Εὐδοξία, ἰατρός

Χρυσοστομίδης Στέλιος, οἰκονομολόγος


5.   Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἡρώων τοῦ ἐσχάτου. Ἀσφαλῶς δὲν εἶναι τὰ μόνα, ἀφοῦ οἱ συνειδητά ἀνεμβολίαστοι ὑπερβαίνουν τὰ 3 ἑκατομμύρια. Ὅθεν χαῖρε ὁ ἐπτοημένος καὶ δείλαιος, δὲν εἶσαι ὁ μόνος.

6.   Νὰ παραθέσουμε καὶ τὰ ὀνόματα ἁγίων Πατέρων, αὐτῶν ποὺ μὲ ἀφοβία καὶ παρρησία καταγέλλουν τὴ συνωμοσία. Ὁρὶστε ὀνόματα τῶν Πατέρων μας, ἁγίων Ὁμολογητῶν, ὡς σεβάσμια καὶ εὐσθενῆ ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴ Χριστιανική πίστη.

Ἐπίσκοποι:

Ἀμβρόσιος πρώην Αἰγιαλείας

Γεώργιος Καρπενησίου

Μακάριος Κένυας

Νεόφυτος Μόρφου

Παντελεήμων Ἀντινόης

Ἀρχιμανδρίτες, Ἱερομόναχοι:

π. + Ἀγαθάγγελος Ἁγιορείτης

π. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου Μετέωρα

π. + Ἀμβρόσιος Λάζαρης, πνευματικός

π. Ἀντώνιος Στυλιανάκης, Θεσσαλονίκη

π. Εὐγένιος Ξενοφωντική Σκήτη

π. Εὐθύμιος Καψάλα Ἁγ. Ὄρος

π. Εὐφρόσυνος Σαββαϊτης

π. Ἐφραίμ Ἀριζόνας

π. Ἰγνάτιος Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

π. Μάξιμος ἡγούμενος  ἱ.Μ. Ἁγ. Παρασκευὴς Μηλοχωρίου

π. Παϊσιος Παπαδόπουλος

π. Παρθένιος ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παύλου - Ἅγιον ῎Ορος 

π. Σάββας Ἁγορείτης

π. Σάββας Λαυριώτης

π. + Σάββας Ἀχιλλέως

π. Σεραφείμ Ἀρχιμανδρίτης

π. Τιμόθεος Παπασταῦρος, Πάτρα

π. Φιλόθεος ἱ. Μονὴ Καρακάλλου

Γερόντισσα Ἄννα, Γέρακας Ξάνθη

+ Γερόντισσα Γαλακτία, Ἡράκλειο Κρήτης

π. Εὐθύμιος Καψάλα Ἁγ. Ὄρος

π. Εὐφρόσυνος Σαββαϊτης

Πρεσβύτεροι:

π. Βασίλειος Βολουδάκης, Ἀθήνα

π. Ἐλπίδιος Βαγιαννάκης, Ρόδος

π. Θεόδωρος, Γηροκομεῖο Ἀμπελοκήπων

π. Θεόδωρος Ζήσης, Θεσσαλονίκη

π. Ἰωάννης Δρογγίτης

π. Κυπριανός Κωνσταντῖνος

π. Παῦλος Καλλίκας, Κύθηρα

π. Πέτρος, Παλλήνη

π. Στυλιανός Καρπαθίου, Ἀθῆναι

Μοναχοί:

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης

π. Ἀρσένιος Σκήτη Κουτλουμουσίου

π. Γαβριήλ, Καρυές Ἁγίου Ὄρους

π. Μάξιμος Ἰβηρίτης

π. Παϊσιος, Καρυές Ἁγίου Ὄρους

π. Σεραφείμ Ζήσης, Θεσσαλονίκη


7.   Νὰ ἄνθρωποι εμπιστοσύνης ποὺ θὰ μᾶς μεταδώσουν τὸ ἀληθές καὶ ἔυδαιμον, τὸ περιφανές καὶ ἐνεπίγνωστον, τὸ ὑψηλόνοον καὶ πανελεύθερον, τὸ θεοπειθές καὶ εὐψυχόμαχον...

Ὑστερόγραφο Α'

Ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου εῖναι ἕνας ὁμολογητής τοῦ ἐσχατικοῦ, ἰσάξιος τῶν ἀρχαίων ὁμολογητῶν. Οὗτος ὑψώθηκε ὑπέρ πάντας, ὑπερασπιζόμενος τήν ἀλήθεια, μὲ ἐπιχειρήματα ἐκ τῆς ἰατρικῆς, ὅ,τι χρειάζεται γιὰ τὴν ἀποτροπή τῆς ἀπειλῆς τῆς γενοκτονίας, ποὺ παρασκευάζουν οἱ φαρμακοί τοῦ Ρότσιλντ, ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν. Λοιπόν, κατ᾽αὐτοῦ τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ἀληθείας, ἕνας ἐντελῶς συμβιβασμένος ἐπίσκοπος -ὁ Πειραιῶς-, "κοσμικῇ ἐξουσίᾳ χρώμενος" ἐκτοξεύει ἀπειλές κατά τοῦ πατρός Στυλιανοῦ. Τελικό ἐκβάν προβλέπεται ἡ καθαίρεση: ἤ τοῦ φιλαλήθους Ὁμολογητοῦ (αὐτόχρημα ἄκυρη), ἤ τῶν διαγγελέων τοῦ θανάτου καὶ προπαγανδιστῶν τῶν σατανικῶν μεθοδεύσεων τοῦ τζουγκασβίλι καὶ τῶν ὁμοθρήσκων του.Ἴδωμεν.

Ὑστερόγραφο Β'

Ἄλλη ἔγγυος ἐμβολιασμένη, φέρουσα στὴν κοιλιά της ἕνα τέρας μὲ τέσσερα πόδια, μεγάλη οὐρά καὶ αὐτιά μὲ μυτερές ἀπολήξεις, σὰν τού Σημίτη, ἐσημειώθη ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης. Συνεχίζετε, οἱ ἀνόητοι καὶ εὐώνητοι νἀ ἐμβολιάζεστε;

Ὑστερόγραφο Γ'

Ὁ πόλεμος τῶν Rothschilds δὲν θὰ παύσει μέχρι νὰ τοὺς καταβάλει ὁ Χριστός. Ἔχοντας ἕτοιμο τὸν προσχεδιασμό τους ἀπό δεκαετιῶν, ἤδη ἄρχισαν νὰ προωθοῦν τὴν μετακόβιτ ἑπόμενη φάση, τὴν ὁποία καὶ θεωρούν καταληκτική. Εἶναι ἡ ὐπόθεση τῆς "κλιματικῆς ἀλλαγῆς". Ὅμως κοροϊδεύουν τὸν κόσμο, ἀφοῦ αὺτοί οἱ ἴδιοι ρυπαίνουν τὸ περιβάλλον ἠθελημένα. Μόνο τὰ ψεκαστικά ἀεροπλάνα νὰ ἀναφέρουμε ποὺ σκορπίζουν ἡμερησίως στὴν ἀτμόσφαιρα χιλιάδες τόννους μετάλλων. Ἀπ᾽ αὐτό καὶ μόνο οἱ διαβόλοι τοῦτοι θὰ ἐπιφέρουν καταστροφικές συνέπειες.
ΠΕΡΙ ΠΥΡΚΑΪΩΝ

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 10:28 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


   1.  Οἱ πυρκαϊές στὴν Ἑλλάδα ἀποτελούν φαινόμενο σύνηθες, ἀφοῦ ἀνακοινώνονται δεκάδες πυρκαϊῶν καθημερινά. Χαρακτηρίζεται σύνηθες φαινόμενο ὅμως καθόλου φυσιολογικό.

  Ὁ ἐμπρησμός προϋποθέτει ἀπαραιτήτως ἐμπρηστή ἐπίγειο ἤ συστηματικό, μισθωμένο ἤ ἄμισθο. Πάντως προϋποθέτει μισέλληνα. Προϋποθέτει, ἐπίσης, ποικιλία ἐμπρηστικῶν μέσων ἀπό ἑλικόπτερο καί λέιζερ, μέχρι στουπί καί σπίρτα. Ἀκόμα καὶ φωτοβολίδες πού ἐκτόξευσαν ἐμπρηστές σέ χωριό νά τό κατακαύσουν (20\08\2008). Κάθε πυρκαϊά, μικρή ἤ μεγάλη, ξεκινᾶ καί ἐνισχύεται ἀπό ἐμπρηστικούς μηχανισμούς. Στό Ἀριστοτέλειο Θεσσαλονίκης βρέθηκε σάκκος μέ 10 αὐτοσχέδιους ἐμπρηστικούς μηχανισμούς (31\08\2007). Στὸν Ὑμηττό βρέθηκε κινητό τυλιγμένο σέ πετσέτα μέ βενζίνη (ΝΕΤ 26\08\2007).

   2.  Ἡ ἐξουσία ἀπέκρυβε ἐπί ἔτη τήν ὕπαρξη καὶ δράση ἐμπρηστῶν καί ὀργανωμένου σχεδίου ἐμπρησμῶν, ἀποδίδοντας τὶς πυρκαϊές σέ αἴτιο τύχης καὶ οὕτω καθησυχάζοντας διὰ τῶν δημοσιογράφων τὸν Λαό. Ὅμως τοὺς διέψευδαν αὐτόπτες μάρτυρες ποὺ κόμιζαν μαρτυρίες ἀτράνταχτες.

   3.  Ἡ πρωτόγονη δράση τῶν ἐμπρηστῶν, ποὺ συλλαμβάνονται νὰ φέρουν ἐπάνω τους εὐφλεκτα ὑλικά, ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι οἱ ἐμπρησμοί γίνονται μὲ τρόπο πρωτόγονο. Στούς 100 περίπου ἐμπρησμούς τῆς 22\08\2009, ποὺ συνέβησαν στὴ Ζάκυνθο, Βαρνάβα, Γραμματικό καὶ ἀλλαχοῦ, ὅλοι οἱ μἀρτυρες δήλωσαν ὅτι πρόκειται περί ἐμπρησμῶν, περί δεκάδων ἑστιῶν, περί ἐμπρηστικών μηχανισμῶν! Στὴ Σταμάτα βρέθηκαν 5 μπιτόνια μὲ βενζίνη (27\06\2008). Τοῦτο, ὥστε νά μή ὑποψιάζονται οἱ πυροπαθεῖς καὶ οἱ ἀνακριτές ὅτι εἶναι δυνατόν νὰ χρησιμοποιοῦνται καὶ ἄλλοι τρόποι ἄγνωστοι, ἐπιστημονικῶς προηγμένοι. Ἀλλά οὶ μάρτυρες ὁμιλοῦν καὶ ἀποκαλύπτουν τρόπους ἐμπρησμοῦ ποὺ οἱ ὑπεύθυνοι ἀντιπαρέρχονται.

  Πολλοί οἱ μάρτυρες ποὺ ἀναφἐρουν ἐμπρησμούς ἐκ τοῦ αὐτομάτου γενομένους, σὲ ἀπόσταση 50 καὶ 100, ἤ περισσότερων μέτρων ἀπό τὸ μέτωπο τῆς πυρκαϊᾶς. Εἶπε πυροσβέστης σὲ δημοσιογράφους: "Βρέχαμε καὶ ξαφνικά μᾶς ἔζωσαν οἱ φλόγες" (16\08\2017), καὶ ἄλλος: "Εἶδα τὸ δένδρο νᾶ λαμπαδιάζει" (ΑΥΓ - 1, 17\07\2015).

  Tὸ 2000 σχηματίζεται μία ὑπηρεσία ἐπισημάνσεως καὶ συλλήψεως ἐμπρηστῶν. Συνελαμβάνοντο ἐτησίως 100-200 ἐμπρηστές. Ἡ ὑπηρεσία ὀργανώθηκε καὶ λειτουργοῦσε στὴν ἐντέλεια, ἀφοῦ τὸ 2006 συνέλαβε 1.500 ἐμπρηστές, ἐκ τῶν ὁποίων κατεδικάσθησαν οἱ 90 (ἐφ. Καθημερινή 18-19\07\2007). Οἱ ἀρχιεμπρηστές ἀνησυχοῦν καὶ ἀρχίζουν νά ἐργάζονται ὑπονομευτικῶς. Μέχρι ποὺ τὸ ἐπόμενο ἔτος 2007 ἐπιτυγχάνουν τὴ διάλυση τῆς ὑπηρεσίας, διὰ τοῦ ἀρχισυνωμότου Κοέν (μεταποιημένος Κόης). Πλήν ἡ συμμορία τῶν ἐμπρηστῶν ἔχει έξαρθρωθεῖ καὶ ὁ Κοέν δέν προλαβαίνει νὰ τὴν ἀνανεώσει. Ἄς ἀναλάβουν οἱ ὁμόθρησκοι τοῦ Κοέν. Καὶ ὄντως. Πρὸ τῆς μεγάλης πυρκαϊᾶς τῶν Βριλησίων ὕποπτο ἕλικόπτερο λευκό μὲ δὐο μπλὲ γραμμές (!) πετοῦσε στὸ δάσος καὶ μόλις ἀπεχώρησε ἄναψε ἡ φωτιά. (ΕΡΤ3, 18\07\2007). Ἄντιλαμβάνεσθε, ἦταν ἥ σημαία τοῦ Ἰσραήλ!

   4.  Στο Πυροσβεστικό σῶμα ὅλοι οἱ πυροσβέστες εἶναι ὄντως πυροσβέστες; Ἀσφαλῶς καὶ εἶναι, κατά συντριπτικό ποσοστό, ἀφοῦ ρίχνονται στὴν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς μἐ αὐτοθυσιαστική διάθεση, ἐνῶ ὁρισμένοι, προσηλωμένοι στὸ καθῆκον, χάνουν καὶ τὴ ζωή τους πυρπολούμενοι. Μνημονεύουμε με λύπη, σὲ πυρκαϊά πολυμέτωπη στὸ Λασίθι Κρήτης, ὅπου κάηκαν 3 πυροσβέστες καὶ ἕνας μὲ σοβαρά ἐγκαύματα ἡμιθανής (11\07\2007). Ὅμως, κάποιες φορές, παρατηρεῖται ξένη συμπεριφορά τοῦ Πυροσβεστικοῦ, ὀφειλόμενη σὲ παρασπονδία τοῦ διοικητοῦ. Ὅπως μὲ τοὺς δύο ἄτιμους ἀρχιεμπρηστές, τὸν Κόη καὶ τὸν Κολοκούρη, ποὺ ἀποτέφρωσαν ὁ ἕνας τό Μάτι καὶ ὁ ἄλλος τὴ Βόρειο Εὔβοια. Αὐτοί οἱ καταραμένοι διατελοῦν ὑπό τὴν προστασία τοῦ ἀναθεματισμένου Τζουγκασβίλι. Ὄπερ ἔδει δεῖξαι.

  Τὸν διοικητή τοῦ Πυροσβεστικοῦ Ρόδου μετέθεσαν σὲ ἀντικατάσταση ἄλλου, μισέλληνες σαφῶς. Ἀμέσως ὄργανώθηκε μεγάλος ἐμπρησμός, διαρκείας 5 ἡμερῶν. Ἄξιο σημειώσεως εἶναι ὅτι δύο ἀξιωματικοί, ποὺ θέλησαν νὰ δράσουν, διετάχθηκαν νὰ μείνουν σὲ ἀδράνεια! Ταῦτα ἀπεκάλυψε ὁ ἑπιτόπιος νομάρχης τὴν 28\07\2008. 

   5.  Οἱ τοιοὺτοι διοικητές πράττουν τὸ κακὸ εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος συνήθως διὰ τῆς ἀπραξίας. Παράδειγμα χτυπητό εἶναι ἡ στάση τοὺς ἀπέναντι τῆς πυρκαϊᾶς τῆς Εὐβοίας: ἔδωσαν διαταγή νὰ μὴ κινηθοῦν τὰ πυροσβεστικά, πλῆν τριῶν (τὰ δύο, ὅπου ἦταν οἱ κάμερες, καὶ τὸ ἀλλο νά σταθμεύσει στὴν ἔπαυλη ἑνός ὑπουργοῦ τῆς ἐν ἁμαρτίαις γεγηρακυίας ν.δ.)! Τὰ ἴδια καὶ στὸ Μάτι, ὅπου ἡ Πυροσβεστική περιφρούρησε ἀποτελεσματικά τὸ Τatoi Club!

Καὶ τὸ σύστημα τῶν ἐπανορθωτικῶν ἀναδασώσεων διατελεῖ ὑπό τὸν ἔλεγχο αὐτῶν τῶν παρασιτικῶν τῆς ἐξουσίας. Καὶ φυσικά προβάλλουν ἐμπόδια πολλά, ἀφοῦ ὁρίζουν τἠν ἀναδάσωση 1/75. Δηλαδή ἀπό καμμὲνα 75 στρέμματα προβλέπουν τὴν ἀναδάσωση τοῦ ἑνός.

Καὶ ἄλλο παράδειγμα ἀπραξίας. Κατὰ τοὺς ἐμπρησμοῦς τοῦ Ἀυγούστου 2009, οἱ Ρῶσοι προθυμοποιήθηκαν νὰ στείλουν δύο πυροσβεστικά ἀεροπλάνα χωρητικότητας 45 τόννων νεροῦ, ἔναν τῶν Canadait τῶν 5 τόννων. Ἐπίσης ἡ Αὐστρία θέλησε νά στείλει 6 σκάφη. Οἱ προτάσεις προωθήθησαν διπλωματικῶς στὸν διοικητή τοῦ Πυροσβεστικοῦ. Αὐτό δε το κάθαρμα τὶς ἔθαψε δέν ἔστειλε καμία ἀπἀντηση!

Μὶα ἐνέργεια φιλεμπρηστικὴ, πρωθυπουργοῦντος τοῦ μισέλληνος ἰουδαιοσημίτη, τοὺτης τῆς μοιραίας μαϊμοῦς πού βούλιαξε τή Χώρα μας, σημειώθηκε τὸ 1998, ὅταν καταργήθηκε τὸ σῶμα τῶν δασοκομάντος. Ἀπό τοῦ νῦν τὰ δάση εῖναι ἔκθετα στοὺς ἐμπρηστές. Ἤρθε καί ἡ "συρίζα", τὸ ᾽18 νὰ μετατρέψει, τὸ ἕως τότε, κακούργημα τοῦ ἐμπρησμοῦ σὲ πλημμέλημα.

  Οἱ διοικητές συνεχίζουν νὰ ἐνεργοῦν βλαπτικῶς καὶ δι ἐμμέσων τρόπων: τοποθετοῦν εθελοντές πυροσβέστες μέσα στο Σῶμα ποὺ θα ενεργήσουν ὡς σαμποτέρ καὶ κατάσκοποι. Ἐθελοντής πυροσβέστης πού συνελήφθη σὲ πυρκαγιά στὴν Κέρκυρα, ὁμολόγησε ἐννέα (9) ἐμπρησμούς (09\08\2010). Το 2012 συνελήφθησαν 111 καὶ τὸ 2013 158 εμπρηστές. "Πολλοί ἀπό αὐτούς δήλωσαν ὅτι ἦταν ἐθελοντές πυροσβέστες" (Mega 25\08\2013).

   6.  Τὸ ὅτι οἱ έξουσιαστές, σὲ κοινή συνεννόηση, εὐνοοῦν τό σχέδιο ἐμπρησμοῦ, φαίνεται ἀπό τὸ πῶς ὀργανώθηκε ὁ ἐμπρησμός τῆς Χίου, τὶς ἡμέρες 18-22 Αὐγούστου τοῦ 2012, τότε ποὺ ἀποτεφρώθηκαν 140.000 στρέμματα μαστιχόδενδρα. Ἐπί τρία ἔτη, πρὸ τοῦ ἐμπρησμοῦ, οἱ κρατικοί ἐπιτελεῖς δὲν ἐπέτρεπαν στοὺς ἰδιοκτήτες τῶν γαιῶν νὰ προβοῦν σὲ καθαρισμό τῶν ξερῶν κλάδων!

  Στὸν ἐμπρησμό τῆς Εὐβοίας (πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Αύγούστου 2021), ἡ κρατική μηχανή ἀπηγόρευσε νὰ λειτουργήσουν τὰ πυροσβεστικά ὅπλα, οὔτε κἄν ἀεροπλάνα, πλὴν τοῦ ρωσικοῦ, μηδἐ βυτία νεροῦ. Μάλιστα, οἱ δαιμονόληπτοι τοῦ Τζουγκασβίλι ὀπαδοί ὑποχρεώσαν τοὺς κατοίκους, νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὤστε νὰ πραγματοποιηθῆ ὁλοκληρωτική ἀποτέφρωση! 800.000 στρέμματα δάσους καμμένα! 

  Στὸν ἐμπρησμό τῆς Πελοποννήσου (Αὔγουστος 2007), ἡ μισελληνική ἀράχνη, σὲ συνεργασία μὲ το HAARP, ἐπέφεραν τὸ καταστροφικό ἀποτέλεσμα. Μέχρι καὶ πυροσβεστικά ὀχήματα ἔφραζαν τοὺς δρόμους μὲ τὴν κάθετη ἐπί τῆς ὁδοῦ στάση τους, ὥστε νὰ πυρποληθοῦν περισσότεροι ἄνθρωποι καὶ ἐκτάσεις. Νεκροί 74, οἰκίες πυρπολημένες 1.500, καμμένη γῆ 2.700.000 στρέμματα, 6.000 ἄστεγοι! Διοικητικό πόρισμα δὲν δημοσιεύθηκε ἀκόμα.

  Στὸν ἐμπρησμό τοὺ Μάτι (Αὔγουστος 2007), τὸ γράψαμε καὶ παλαιότερα, ὑπό τὴν καθοδήγηση τοὺ βδελυκτοῦ πρέσβεως τῆς γιούσα Πάιατ, καί τῆς κυβερνητικῆς συμμορίας τῆς "συρίζα" συνεργάτηκαν Πυροσβεστική, Λιμενικό, Ἀστυνομία, Τροχαία, νὰ καεῖ ἡ περιοχή διὰ laser! Νεκροί 100-200!

  Στὴν πυρκαϊᾶ τῆς Κασσάνδρας, ποὺ ἄρχισε τὴν 21\08\2006 καὶ κατέκαυσε τελικῶς 50.000 στρέμματα, ἐπεδεικνύετο ἡ κρατική ἀβελτηρία διεπόμενη ἀπό μισελληνισμό. Πυρπολήθηκαν 100 κατοικίες. Τὰ δύο ἑλικόπτερα ποὺ διετέθησαν, δούλευαν βαριεστημένα, μέχρι ποὺ ἡ φωτιά ἔφτασε στὴν ἀκτή.

  Προκλητική ἀβελτηρία τῆς Πυροσβεστικῆς παρατηρήθηκε καὶ κατά τὸν ἐμπρησμό τὴς Κυριακῆς πρωί 21\01\2007, εἰς βάρος τοῦ μεγάλου καταστήματος ποδηλάτων "Gatsoulis" εἰς Πειραιᾶ. Τὰ πυροσβεστικά, ἄν καὶ στάθμευαν ὄχι μακριά ἀπό τὴν ἑταιρεία, ἄν καὶ οἱ δρόμοι ἦταν ἄδειοι, μὲ ἀραιά κυκλοφορία, κατέφθασαν μία ὥρα μετά τὴν ἔναρξη τῆς πυρκαϊᾶς, ὅπως δήλωσε ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἑταιρείας!

  Τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ὥρα, ἄν θυμᾶμαι καλῶς, πάλι στὸν Πειραιᾶ, ἐμπρηστές πυρπόλησαν αὐτοκίνητο καὶ ἡ φωτιά ἐξαπλώθηκε στὰ γύρω οἰκήματα μὲ μεγάλες καταστροφές.

  Διέπραξαν καὶ ἄλλη ἀτιμία οἱ τῆς ἐξουσίας καταχραστές, πρωθυπουργεύοντoς ἰουδαίου Jeffry. Φερόμενοι εὐνοϊκῶς πρὸς τὸ ἐμπρηστικό σχέδιο, προέβησαν το 2011 σὲ μείωση τῶν διαθεσίμων κονδυλίων γιὰ πυρόσβεση κατά 45%, μὲ συνέπεια νὰ αὐξηθοῦν ἰσαρίθμως τὰ καταστροφικά ἀπότοκα τῶν ἐμπρησμῶν.

    7.  Τὸ μῖσος τῶν τὴν Ἐλλάδα πολεμούντων, εὶδικῶς διὰ τῶν ἐμπρησμῶν (έπισημαίνουμε καὶ ἄλλους τρόπους πολέμου ποὺ τοὺς ἔχουμε ἀναφέρει κατά καιρούς), καταδεικνύεται καὶ ἀπό τοῦτο Ἑλλήνων διάνοιες ἐφευρίσκουν διάφορα πυροσβεστικά συστήματα καὶ οἱ παρασιτικοί ἐξουσιαστές τὰ ἀπορρίπτουν!

  Ὁ "Τυφών" εἶναι ἕνας μηχανισμός πυρόσβεσης μὲ ἐπιτυχία 100%. Δοκιμάστηκε σὲ πυρκαϊά καὶ τὸ αποτέλεσμα ἦταν θεαματικό. Πλὴν οἱ ἐχθρἐλληνες ποὺ ἐξουσιάζουν τὴν Ἐλλάδα μας τὸ ἀπέρριψαν ἀσυζητητί! Ἄλλος δικός μας ἐφευρέτης κατεσκεύασε ἕνα ρομπότ τὸν "Ἥφαιστον ποὺ σβύνει φωτιἐς χωρίς ὑποχώρηση". Τὸ ἀπέρριψαν οἱ ἐδῶ φαῦλοι, ὅμως τὸ ἰδιοποιήθηκε ἡ γιούσα, ὀνομάζοντάς το "Soukos", ἀπό τὸ ὄνομα τοῦ Λαρισαίου κατασκευαστοῦ. Στὴν πυρκαϊά τῆς Ὀλυμπίας (Αὔγουστος 2008) Ἕλληνας ἀπό Κατερίνη προσῆλθε μὲ ἑρπυστριοφόρο παράξενο καὶ ἔσβυσε τὴ φωτιά. Νὰ ἀναφέρουμε καὶ τούτο, γιὰ νὰ δειχθῆ πόσο οἱ ἐξουσιαστές μᾶς πολεμοῦν: Τὸ Ἀστεροσκοπεῖο Ἀθηνῶν προσέφερε δωρεάν δορυφορικό ἐργαλεῖο γιὰ τὴν παρακολούθηση δασικῶν πυρκαϊῶν. Ἡ κυβέρνηση Καραμανλῆ τὸ ἀπέρριψε (ἐφημ. "Ελευθεροτυπία" 29\08\2007)! Ἡ ἴδια κυβέρνηση ἀπέρριψε καὶ τὴν προσφορά τῶν 500 ἐκατομμυρίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης ποὺ ἐδίδοντο γιὰ τὴν προστασία τῶν δασῶν!

   8.  Ἡ ἐθνικότης τῶν ἐμπρηστὼν ποικίλλει. Πρόκειται γιὰ "Ἕλληνες" ἤ ἀλλοδαπούς, κατά κανόνα λαθρομετανάστες. Ἀντλοῦμε ἐνδεικτικῶς ἀπό τὰ εἰδησεογραφικά δελτία:

  Συνελήφθη βρετανός ἐμπρηστής ἔφερε πολλές μολότοφ (01\07\1998) ἰρακινός καὶ ἀλβανός (29\08\2007). Ἀλβανοί δύο στὴν πυρκαϊά τὴς Πεντέλης (Ἰούλιος 2007). "Ἔλληνας" ἐμπρηστής στὴ Ζάκυνθο (31\08\2010), δύο σύριοι στὴ Σάμο, τὴν ὥρα ποὺ οἱ τοῦρκοι ἔκαναν γυμνάσια (21\07\2013), ἰρακινός στὸ Περιστέρι (29\08\2007), σκοπιανός (Πάτημα Χαλανδρίου 27\06\2008), βούλγαρος (16 φωτιές πέριξ Ἀεροδρομίου Καλαμάτας 18\08\2010), δύο ἀλλοδαποί (Κερατέα 07\07\2010), "Ἔλληνες" κάτοικοι Σάμου (Σάμος 28\07\2010), δύο ἀλβανοί (Παντέλη Ἰούλ. 2007) "Θὰ σᾶς κάψουμε ὅλους" ἔλεγαν!, μουσουλμάνος (Πεδίο τοῦ Ἄρεως), ἀλβανός ἐμπρηστής (28\08\2007), σκοπιανοί συνελήφθησαν στὴν πυρκαϊά Πελοποννήσου (2007), ἀλβανός προκάλεσε μεγάλη πυρκαϊά στὴ Φρίξα Ἠλείας (26\04\2018), γερμανός στὸ Ἀριστοτέλειο (22\02\2007), "Ἕλλην" (31\08\2010), τοῦρκοι (28\07\2010), τουρκοκύπριοι (Ρόδος, 14\02\2008, Ἀγόρευση στή Βουλή), δύο ρωσοπόντιοι (Πεντέλη, Ἰούλιος 1993).

  Καὶ ἕνα σύνολο: συνελήφθησαν 250 ἐμπρηστές κατηγορούμενοι γιὰ ἐμπρηστικές πράξεις. Οἱ 26 ὁμολόγησαν, ἦσαν δε ὄλοι τους ἀλλοδαποί, πλὴν ἡ εθνικότης αὐτῶν δὲν ἀπεκαλύφθη (Mega, 26\08\2012)!

    9.  Στοὺς ἐμπρησμούς μερίδιο ἔχει καὶ ἡ Τουρκία. Παρατηροῦμε τὰ νησιά ποὺ γειτονεύουν μὲ τὴ θεοστύγητο χώρα καψαλίζονται συχνά γιὰ νὰ τὰ ἐλέγχουν τηλεοπτικῶς, ἀλλά καὶ ὁ ἑλληνικός στρατός νὰ βρίσκεται σὲ συνεχή πυροσβεστική ἀπασχόληση καὶ νὰ ἐφαρμόζει κάθε φορά νέα παραλλαγή ποὺ τὴν καταγράφουν οἱ προαιώνοι ἐχθροί. Ὅμοια ἔπραξαν καὶ στὸν Πενταδάκτυλο Κύπρου κατά τὸ διάστημα τῆς εἰσβολῆς τους: ἔκαναν ἐμπρησμούς, ὥστε νὰ ἀπασχολοῦνται οἱ Ἐλληνοκύπριοι στρατιῶτες στὴν κατάσβεσή τους. Τὸ ἴδιο θα γίνει καὶ μὲ τὴν ὀργανωμένη θέση τὼν λαθρομεταναστῶν ποὺ θὰ πυρπολήσουν τὴ Χώρα μας, ὅπου νἆναι.

  Στή Σάμο, αἴφνης, παρατηροῦνται τόσο συχνά πυρκαϊές ποὺ τὸ πρᾶγμα καταντᾶ ρουτίνα. Ἕνας ἐμπρησμός, τὴν 21\07\2013, στὴ νῆσο τοῦ Πυθαγόρα, ἔγινε συγχρόνως μέ τά ναυτικά γυμνάσια πού ἔκαναν στὴν περιοχή οἱ τοῦρκοι. Οἱ ἐμπρηστές πού συνελήφθησαν, ὅπως δήλωσαν οἱ ἴδιοι Σύριοι, ἔφεραν στά σακίδιά τους πολύ χρῆμα, ἐξαγορά τουρκικῆ (26\07\2013). Γιὰ τὴ Σάμο, πρέπει νά ποῦμε τὴν πικρή ἀλήθεια, κάποιες φορές, οἱ πυρκαϊές προξενοῦνται ἀπό τοὺς ἴδιους τοὺς Σαμίους, ὅπως τῆς 28\07, 02\08\2010 ἴσως καὶ κάποια ἄλλη ἀκόμα ποὺ συνελήφθησαν τρεῖς ἐμπρηστές. Τὸ παράδοξο τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι οἱ τρεῖς ἐκεῖνοι τουρκολάγνοι δὲν κλείστηκαν σὲ ψυχιατρική κλινική, άλλά ἀφέθησαν ἐλεύθεροι!

  Ἡ Σάμος, κατά τὴν τελευταία εἰκοσαετία ἔχει ὑπομείνει πολλές πυροπολήσεις. Ἡ μεγαλύτερη τῆς 28\07\2010 ἔκαψε 10.000 στρέμματα, ξεκίνησε δὲ ἀπό τέσσερα σημεῖα. "Τέσσερα σημεῖα": πάλι καλά, διότι στὸν ἐμπρησμό τοῦ Ὑμηττοῦ, τή 30\06\2008, ὁ ἐμπρησμός ἄρχισε ἀπό δεκατέσσερα σημεῖα.

   10.  Μερίδιο στὴν ἐμπρηστική δράση ἔχουν καὶ οἱ κουκοῦλοι. Μὲ εἰδικότητα καὶ κλίνη στήν πυρπόληση οἰκιῶν και αὐτοκινήτων (βλ. ἐπιλεκτικῶς 23\10\2005, 21-22\12\2005, 09\11\2008, 21\01\2008, 18-19\11\2005.

  Ἐκτός ἀπό ἄλλες δολιοφθορές, τὶς ὁποῖες διαπράττουν καθημερινῶς, οἱ ἄτιμοι τοῦτοι μίσθιοι παρακρατικοί, ἐπιδίδονται καὶ σὲ ἐμπρησμούς, συνήθως αὐτοκινήτων. Πυρπολοῦν 13 αὐτοκίνητα καὶ κάποια καταστήματα στὴν Κυψέλη (17\12\2005). Ἄλλη ἀξιοσημείωτη συνέβη, πάντα Κυριακή (!), τὴν 09\11\2008, μὲ τὴν πυρπόληση πολλῶν αὐτοκινήτων, στά Ἐξάρχεια. Οἱ διάφορες πυρκαϊές, ποὺ κάνουν οἱ τῆς κουκούλλας ὀπισθοπρόσωποι καὶ οἱ ἀόρατοι προστάτες τους, ἔχουν καταστροφικές συνέπειες, ἐκτός ἀπό τήν οἰκονομία καὶ στὸ περιβάλλον. 

  Οἱ ἐμπρησμοί τῶν μισελλήνων, κουκούλλων ἤ μή, στοιχίζουν πολύ ἀκριβά, ἀφοῦ ἀποβλέπουν σὲ εὐρύτερη καταστροφή. Θὰ παρατεθοῦν κάποια δείγματα ἐμπρησμῶν, στὰ ὁποῖα καὶ καταφαίνεται τὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς ποὺ ἤθελαν οἱ ἐμπρηστές νὰ ἐπιτύχουν. 

  Μεγάλη ἔκθεση σκαφῶν στὸν Πειραιᾶ ἑτοιμάζεται νά ἀνοίξει τὶς πύλες της. Ὅμως οἱ ἐμπρηστές ἄλλα ἑτοιμάζουν. Τὴ νύχτα τῆς 2 πρὸς 3\11\1995 ἀρχίζει ὁ ἐμπρησμός τῆς Ἐκθέσεως. Καταστροφή ὅλων τῶν σκαφῶν καὶ ζημία πολλῶν ἑκατομμυρίων!

  Ὅ,τι εἶναι ὡραίο καὶ ὀνομαστό οἱ ἀσιάτες τοῦτοι τὸ φθονοῦν καὶ θέλουν νὰ τὸ πυρπολήσουν! Ὑπ᾽αυτοῦ τοῦ πάθους κινούμενοι ἔκαναν στάχτη τὰ δύο ὑπερσύγχρονα καταστήματα "Μινιόν" καὶ "Κατράντζος Σπὸρ" ὡς ἀπαρχή τῶν χιλιάδων ἐμπρησμῶν ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσαν. Ὁ ἐμπρησμός τῶν "Μινιόν" καὶ "Κατράντζος", τὴν 19\12\1980, παραμονές τῶν Χριστουγέννων προκάλεσαν συγκλονισμό. Ἔγιναν ἀπό τή μοσσαντική συμμορία "Ὀκτώβρης ᾽80", μὲ συγκάλυψη τοῦ πρωθυπουργοῦ Γ. Ράλλη. Μάλιστα, γιὰ νὰ μὴ ἀνασυσταθοῦν ποτέ, ὁ τιποτένιος Ράλλης, καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ μαφιόζος Ἀν. Παπανδρέου, ἀπέκλεισαν κάθε πηγή ἐξευρέσως χρημάτων. Τότε, οἱ συμμορίες πυρπόλησαν καὶ ἄλλες ἑταιρεῖες, ὥστε νὰ ἐμφυτευθοῦν ἀκωλύτως οἱ ἰουδαϊκές ἑταιρεῖες!

  Ὁμοίως πυρπόλησαν καὶ τὸ ἑστιαστόριο Παπανδρέου στὴ Βαρβάκειο (17\12\2005). Μία ἑβδομάδα μετά, Κυριακή τῶν Χριστουγέννων (25\12\2005), οἱ ἐμπρηστές πυροπολοῦν τὸ ἱστορικό ξύλινο σκάφος "Αrabella", ἐλλιμενισμένο στὸν Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, τὸ ὁποῖο λειτουργοῦσε ὡς πλωτό ποτοπωλεῖο (bar). Μεταξύ ἄλλων παρομοίων ἐμπρησμῶν, εἶναι καὶ τὸ νυχτερινό κατάστημα στὸ Ροὺφ ποὺ οἱ καταστροφές ἐπεξετάθησαν καὶ σὲ παρακείμενα κτίρια (13\03\2007).

  Δέν τό υποψιάζονται οἱ πολλοί, super market, ποὺ δὲν ἀνήκει στὸ παγκόσμιο ροτσιλδικό Trust, πυρπολεῖται! Τὸ ἑλληνικό σοῦπερ μάρκετ "Γαλαξίας", Ἁγίων Ἀναργύρων Δυτικῆς Ἀττικῆς, πυρπολήθηκε ἀπό τρεῖς ἐμπρηστές, ὑπὲρ τοῦ "Βασιλόπουλου". Μάλιστα ἀπειλήθηκε ὅλη ἡ πολυκατοικία μὲ τοὺς 150 κατοίκους, οἰκογένειες πολυτέκνων (17\12\2005). Ὁμοίως τὸ ἑλληνικό σοῦπερ μάρκετ "Ἄριστον" ποὺ ἐπεσκίαζε αὐτό τοῦ ἰουδαίου Μασούτ στὴ Σίνδο Θεσσαλονίκης, εἶχε τὴν ἴδια τύχη. Μιὰ Κυριακή, πρὶν νὰ ξημερώσει, τὴν 16\08\2006, κάηκε ὁλοσχερῶς.

    11.  Οἱ πράκτορες-ἐμπρηστές ἱκανοποιοῦνται, μάλιστα ἐπιβραβεύονται, ὅταν μἐ ἕνα ἐμπρησμό δημιουργηθοῦν καὶ παράπλευρες ἀπὼλειες. Ἔχουμε τέτοια παραδείγματα, ἑκατοντάδες. 

Ὁ καταστροφικός έμπρησμός τῶν πετρελαϊκῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ESSO τοῦ Tom Pappas, στὴ Θεσσαλονίκη, τὴν 19η Φεβρουαρίου τοῦ 1999, ἐπέφερε μεγάλη οἰκολογική ζημία στοὺς νομούς Θεσσαλονίκης καὶ Πιερίας.

  Ἐργοστάσιο χημικῶν στὸ Λαύριο Ἀττικῆς, τὴν 26\07\2000, προξένησε μεγάλη ρύπανση στὴν περιοχή. Ἦταν ἐμπρησμός καὶ ἔγινε νὐκτωρ! Δύο μεγάλα ἐκκοκιστήρια μὲ μεγάλη ἐξαγωγική ἀκτίνα πυρπολήθηκαν καὶ κατεστράφησαν ὁλοσχερῶς (Θεσσαλία 19\10\2005). Ἡ ἐθνική αὐτάρκεια πλήσσεται καίρια μὲ ἐπακόλουθο τὶς εἰσαγωγές ἀπό τουρκία!

  Ἐργοστάσιο ὀρυκτελαίων στὴ Μαγούλα Ἀττικῆς, ἀπό τὴν 10η-11η\12\2005, ἐπί δύο ἡμέρες καιγόταν καὶ ἐξέπεμπε φλόγες πυρός πρὸς τὸν οὐρανό τῆς Ἀττικῆς, δηλητηριάζοντας τὴν ἀτμόσφαιρα. Μεγάλο ἐργοστάσιο στὴν Κομοτηνή κατακάηκε πλήρως. Σημειῶστε ἦταν ἁρματωμένο μὲ σύστημα αὐτόματης πυρόσβεσης, ποὺ ὅμως δὲν λειτούργησε (22\07\2011).

Μεγάλη πυρκαϊά, τὴ νύχτα τοῦ Σαββάτου πρὸς τὴν Κυριακή 25-26 Ἰουνίου τοῦ 2008, συνέβη σὲ μεγάλες ἀποθῆκες ρούχων, 2.000 τετραγωνικῶν μέτρων, στὸν Ἀσπρόπυργο. Προεκλήθη μεγάλη, ἀνυπολόγιστη ζημία. Κατά τὸ ἴδιο διάστημα, οἱ ἐμπρηστές πυρπόλησαν ἀποθήκη χρωμάτων στὴν Ἡλιούπολη, δημιουργῶντας οἰκολογικό πρόβλημα.

  Οἱ μεγάλες ἐμπρηστικές καταστροφές τριῶν ἐργοστασίων χαρτοποιίας, στὴν Ἀθήνα, Θράκη, Ἰωάννινα (26\07\2000), εὐνόησαν τὶς ξένες ἑταιρεῖες νὰ ιδιοποιηθοῦν τὴ βιομηχανία χάρτου.

  12.  Καῖνε συναφῶς καὶ ἀμέτρητες ἐταιρεῖες, ἐκτός ἀπό δάση, αὐτοκίνητα, κατοικίες, ἀνθρώπους. Σημειώνουμε κάποιους μεγάλους ἐμπρησμούς ποὺ ἐπηρέασαν οἰκολογικῶς ὅλη τῆν Ἑλλάδα.

Τὴν 06\08\2005 οἱ ἐμπρηστές πυρπολοῦν μεγάλο χρωματοπωλεῖο καὶ ἕνα δηλητηριῶδες νέφος, ἀπό τὰ καμμένα ἐλαιοχρώματα ἁπλώνεται σὲ μεγάλη ἔκταση καὶ γιὰ πολλές ἡμέρες. Δύο ἡμέρες μετά, τὴν 08\08, ἄλλη πυρκαϊά, σὲ ἐργοστάσιο στρωμάτων, ρυπαίνει τὴν ἀτμόσφαιρα, γιὰ τρίτη ἐπαναλαμβανόμενη φορά. Οἱ ἐμπρησμοί συνεχίζονται, ὥσπου κορυφώνονται μὲ τὴν πυρπόληση ἐργοστασίων στὴν Μεταμόρφωση Ἀττικῆς ποὺ ἀποτεφρώθηκαν "ἀνεξήγητα" τὴν 23\07\2007 καὶ τὴν πυρπόληση μεγάλου πλεκτηρίου στὸ Καλοχῶρι, τὴν 31\08\2007. Στὴ συνέχεια μεγάλο ξυλουργικό ἐργοστάσιο πλαστικῶν στὸ Δερβένι πυρπολεῖται περιμετρικά καὶ ὁλοσχερῶς (14\12\2007). Κατόπιν πυρπολοῦνται ἐργοστάσια πλαστικῶν στὸ Ἄδενδρο (26\12\2007) καὶ στὸ πολυπαθές Ζεφύρι, ὅπου ἀκούστηκε μεγάλη ἕκρηξη καὶ μεγάλη πυρκαϊά ποὺ ἀκολούθησε (20\01\2008). 

   13.  Οἱ κουκοῦλοι εἶναι κάθετοι ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ κανείς νὰ μὴ πιστέψει, ἀκόμα καὶ ἄν πληροφορηθεῖ γιὰ κάποια πράξη τους, ἐνδεικτική τάχα φιλοπατρίας, νὰ μὴ πιστεύσει. Αὐτοί κάπου-κάπου καῖνε κάποιο ὑποκατάστημα τράπεζας θέλοντας νὰ δείξουν ὅτι εἶναι φιλοδίκαιοι.

Τὶ νὰ ποῦμε γιὰ τὴ μεγάλη οἰκολογική καταστροφή ποὺ συνέβη στὴν πλουτοδότειρα πεδιάδα τῆς Δράμας, ὅπου ἐχθροί ὕπουλοι εἶχαν συσσωρεύσει σὲ ἔκταση 50 στρεμμάτων ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐλαστικά αὐτοκινήτων ποὺ τὴ 20\06\2010  ἐμπρηστές ἔβαλαν φωτιά σὲ διάφορα σημεῖα καὶ ἔγινε ὁ χαμός. Γιὰ νὰ δικαιωθοῦν οἱ κρατικοί ἐμπρηστές διέδιδαν παραπειστικῶς ὅτι "ἔγινε πιθανότατα ἀπό κεραυνό".

Τὴ νύχτα τῆς 25\08\2008 σημειώθηκε μεγάλος ἐμπρησμός στὴν ἐταιρεία ξυλείας "Βαρξύλ", στὰ Χανιά, ἡ ὁποία ἐνεπρήσθη ὁλοσχερῶς, προξενῶντας μεγάλη ζημία. Σημειώνουμε ὅτι ἡ ἑταιρεία ἀνῆκε στὸν Βαρδινογιάννη τὸν γνωστό ἀχυράνθρωπο. Ὅμως ἡ "Βαρξύλ" ἦταν ἐκτός τοῦ ἐλέγχου τοῦ Μάτσα, ἄρα ἔπρεπε νὰ καταστραφῆ. Ὁ ἀχυράνθρωπος πρέπει νὰ εἶναι προσηλωμένος στὸν ἀφέντη του καὶ νὰ μὴ παίρνει ἄλλες πρωτοβουλίες.

  ᾽Εμπρηστικές ἐπιθέσεις δέχεται καὶ κάθε βιομηχανική περιοχή ἑκάστης πόλεως, ποὺ φτάνουν μέχρι καὶ 30 τὸν χρόνο. Πρώτη ΒΙΠΕ στὴ σειρά ποὺ πληρώνει ἁδρά αὐτό τὸ τίμημα εἶναι ἡ τῶν Ἰωαννίνων.

   14.   Ἄλλους ἐμπρησμούς ὀργανώνουν οἱ παρακρατικοί, οἱ ὁποῖοι πυρπολοῦν καὶ ἀποχωροῦν μασκοφοροῦντες. Κάποιες φορές παρουσιάζονται μὲ κάποιο ὄνομα συλλογικό, ὅπως "Φλόγα" καὶ "Συμμορίες Συνείδησης", ὅμιλοι πυρπολητῶν (16\05\2008). Ἄλλοτε ὑποδηλώνουν, μὲ τὶς κουκοῦλες ποὺ φέρουν, ποιοὶ εἶναι καὶ τὶ ἐπιδιώκουν.

 Ὅπως στὸ πανεπιστήμιο Ἡρακλείου Κρήτης δήλωσε μάρτυς ἀστυνομικός "οἱ ἐμπρηστές ἀναρχικοί ἔβγαιναν ἀπό τὰ ὑπόγεια τοῦ πανεπιστημίου χαριετιζόμενοι καὶ ἀμέσως φούντωσε ἡ πυρκαϊά" (23\09\2018).

 Τοῦτα τὰ ἰουδαιομίσθαρνα καθάρματα ἐπιπλέον προβαίνουν καὶ σὲ συγκαλύψεις, ὅταν πρόκειται νὰ ἀποκαλυφθεῖ εὐρύτερη ἐνοχοποιητική πτυχή. Ὅπως ἡ τρομοκρατία ποὺ ἐπέβαλαν στὸν μάρτυρα ποὺ κατέθετε κατά τὴν ἀνακριτική ἔρευνα ποὺ ἀφοροῦσε τὸν ἐμπρησμό στὸ Λασίθι, ὅπου καὶ πυρπολήθηκαν οἱ 3 + 1 πυροσβέστες (22\07\2007).

   15.  Ὁ άριθμός ἐμπρησμῶν στὴν Ἐλλάδα μας ἐτησίως ὐπολογίζεται σὲ 10.000 ἀφοῦ καθημερινά κατά τοὺς καλοκαιρινούς μῆνες, κυμαίνεται περίπου στοὺς 100. Ἡ κάμψη ἀρχίζει τὸ φθινόπωρο, ἄν καὶ τὴν 24 Σεπτεμβρίου 2017 κατεγράφησαν 86 ἐμπρησμοί. Ἀλλά καὶ κατά τὸ διήμερο 17-18 Μαρτίου 2018 σημειώθηκαν 130 πυρκαϊές! Ρεκόρ ἐμπρησμῶν παρατηρήθηκε τὸ διήμερο 27-28\06\2007, ὅπου σημειώθηκαν 300 πυρκαϊές! Τρεῖς ἡμέρες μετά, την 1-18 Ἰουλίου, τοῦ ἴδιου ἔτους συνέβησαν 1.455 πυρκαϊές κατά μέσον ὅρο 90 έμπρησμοί ἡμερησίως! Παραπλήσιος εἶναι καὶ ὁ ἀριθμός 282 πυρκαϊῶν, κατά τὸ τριήμερο 19,20,21\08\2012. Πάντως τὴν 16\07\2008 καταμετρήθηκαν 158 πυρκαϊές σὲ ὅλη τὴν Ἔλλάδα! Καὶ ἐπίσης ἀπό τὸ πρωί τῆς χθὲς μέχρι 25\08\2000, οἱ εμπρηστές ἄναψαν 167 πυρκαγιές. Ἀντίστοιχα στὴν Τουρκία, ἄν καὶ ἑξαπλάσια τῆς Ἑλλάδος σὲ ἔκταση οἱ έμπρησμοί θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνέρχονται σὲ 500-600 καθημερινῶς. Ὅμως σημειώνονται δύο-τρεῖς!

   16.  Νὰ μᾶς ἐπιτραπῆ νὰ ἀναφέρουμε κάποια στατιστικά στοιχεῖα, ὥστε νἀ φανῆ ἀνάγλυφη ἡ ἔξαρση τῆς ἐμπρηστικῆς δράσεως.

Οἱ ἐμπρησμοί ποὺ μαστίζουν τὴ Χώρα μας εἶναι πολυμέτωποι. Πλήττουν δάση, άγροτικές καλλιέργειες, οἰκείες, ἐργοστάσια, ἀνθρώπους... Κάποια στοιχεῖα ποὺ παραδίδονται στὴ δημοσιότητα ἀποκαλύπτουν τὴ μεγάλη ἔκταση τῆς καταστροφῆς ποὺ ἐπιτελεῖται κατ᾽ἔτος. Δημοσιεύθηκε ὄτι, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν στὴν Ἐλλάδα, ἀπό το 1980-2016 ἔφθασε τις 53.983. Τὴν ἴδια περίοδο οἱ καμμένες ἐκτάσεις ἦταν 16.618.160 στρέμματα! Τὸ ἔτος 2007 μόνο σημειώθηκαν 4.577 πυρκαϊές μὲ στρέμματα καμμένα 2.600.000!

Δύο περιοχές τῆς Ἑλλάδος πάσχουν περισσότερο. Εἶναι ἡ Ἀττική καὶ ὁ νομός Ἠλείας. Ἡ Ἀττική, ὡς πυκνοκατοικημένη, νὰ ὑποστῆ μεγάλη ἀκτίνα ζημίας, ἡ Ἠλεία, ὡς μοναδικῶς ἀρχέτυπη μήτρα τοῦ ἀθλητικοῦ πνεύματος, νὰ ἐξαφανιστῆ ὡς ὑπαρκτή παρουσία τῆς ἅμιλλας. Ἐκτός τούτου, την Ἠλεία καὶ τοὺς Δελφούς ἐπιβουλεύεται ἡ μασονική στοά, νὰ ἐγκαθιδρύσει κέντρα σατανιστικῶν τελετουργιῶν.

 Στὴν πολύπαθη Ἀττική, κατὰ τὴν ὀκταετία 2001-09, σημειώθηκαν 5.500 ἐμπρησμοί (26\08\2009)! Συγκεκριμένα, τὴν 26\06\2008 σημειώθηκαν 51 πυρκαϊές πανελληνίως μὲ τὶς 22 στὴν Ἀττική. Τὴν ἑπόμενη, 27\06, σημειώθηκαν στὴν Ἀττική 37 πυρκαϊές (ἐπί συνόλου 57), την 17\07\2012, ἀπό τὶς 50 πυρκαϊές πανελληνίως, οἱ 29 σημειώθηκαν στην Ἀττική! Ἐντελῶς ξαφνικά στὴ Θεσπρωτία, τὴν 17\08\2010, φούντωσαν ἀμέτρητες πυρκαϊὲς.

Ἐξίσου πάσχει καὶ ὁ νομός Ἠλείας. Ἀπό τὶς 95 πυρκαϊές, τὴν 31\07\2008, οἱ 44 ἔκαιγαν τὸν νομό Ἠλείας, οἱ 5 τὴν Ἀττική καὶ οἱ ὑπόλοιπες 46 τὴ λοιπή Χώρα!

  17.  Κάποια σημεῖα τῆς Ἑλλάδος δὲν πυρπολήθηκαν ποτέ, οὔτε πρόκειται ποτέ να ζημιωθοῦν. Ὁ νομός Εὐρυτανίας ὅπου τὸ καταφύγιο τοῦ Ρότσιλντ στὰ Κουμάσια, ὁ "Ὄλυμπος, ὅπου κτήσεις τοῦ Μαλάχ, ὁ Χορτιάτης καὶ τὸ Πανόραμα Θεσσαλονίκης", ὅπου κατοικίες ἰουδαίων καὶ σχεδιαζόμενη πόλη τους. Ἐπίσης, τα βόρεια προάστια Ἀττικῆς, βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο, λόγῳ ποὺ πολλοί ἰουδαῖοι καὶ ἰουδαιόδουλοι ἔχουν τὶς ἐπαύλεις τους ἐκεῖ.

  18.   Εἶναι παρατηρημένο καὶ εὐεξήγητο, ὅτι οἱ πολλοί ἐμπρησμοί γίνονται ἡμέρα Κυριακή, ἤ ἡμέρα γιορτινή. Εἶναι αὑτονόητο, οἱ ἐχθροί μας ἀποβλέπουν στὴν ἀπόσπαση ἐνδιαφέροντος ἀπό τὸν ἐκκλησιασμό στὴν κατάσβεση τῆς πυρκαϊᾶς. Ἔστω καὶ αὐτό ἀπόδειξη, ὅτι οἱ ἐμπρηστές εἶναι ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας.

ΤΙ ΚΑΘΕΣΤΕ;

Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 2:11 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός


1.         Ἡ Πατρίδα μας, κατὰ τὸν τελευταῖο αἰῶνα, βρίσκεται σὲ συνεχῆ πόλεμο, ἐλάχιστα φανερό, ἀπὸ κάποιες συγκυρίες μόνο, ἐνῶ παραμένει μυστικὸς καὶ μουλωχτός. Θέλουμε νὰ παραθέσουμε τὰ μέτωπα ταῦτα, διότι τινὲς οὔτε κἂν τὰ ὑποψιάζονται. Ἰδοὺ τὰ ὅσα διέπρααν οἱ ἐχθροί μας, εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἐχθροὺς ἐννοῶ τὸν συμβιβασμένο ἑσμὸ τῶν μισελλήνων προδοτῶν ποὺ δηλώνουν Ἕλληνες, ἀλλ' εἶναι μεσανατολίτες.

 

2.         Ὀργάνωσαν, μὲ συνεργία Γαλλίας, Ἀγγλίας, Ἰταλίας, Γερμανίας, Σοβιετίας, τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή· συνετέλεσαν στὴν ἀποπομπὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἀπὸ Κωνσταντινούπολη, Πόντο, Καππαδοκία, Ἰωνία, Θράκη, Ἴμβρο καὶ Τένεδο· παρέδωσαν Κυπριακὰ ἐδάφη στοὺς τούρκους καὶ προέτρεπαν τὸ "Ναί" στὴν ψήφιση τοῦ σχεδίου προδοσίας τοῦ Ἀνάν· ἐγκατέλειψαν τὴ Βόρειο Ἤπειρο στοὺς ἀλβανούς· ἐπιτρέπουν στοὺς ἰταλοὺς νὰ ἁλιεύουν στὰ Ἑλληνικὰ ὕδατα· πρόδωσαν τὴ Μακεδονία ὑπὲρ τῶν βαρδαρέων· ἀποποιοῦνται τὴν ἑλληνικότητα τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καὶ τῆς νησιωτικῆς συστάδος τῆς Μεγίστης· μετέτρεψαν τὴν Ἑλλάδα σὲ ἀμερικανικὸ προτεκτοράτο πολλῶν βάσεων· ἀπώλεσαν τὰ Ἴμια· δημιούργησαν τὸ κρὰχ τοῦ Χρηματιστηρίου καὶτ ὴν ἀπώλεια 100 καὶ πέον τρισεκατομυρίων δραχμῶν τῶν καταθετῶν· ἐμφάνισαν ἐντελῶς ξαφνικὰ ἕνα ὑπέρογκο ἐξωτερικὸ χρέος ποὺ σήμερα, ὑπερόγκως τοκιζόμενο, ἔφτασε τὰ 390 δις· εἰσήγαγαν τοὺς Ἕλληνες στὰ "Μνημόνια"· ἐπέβαλαν τὰ "Capital Controls"· κατήργησαν τὰ ἀριστεῖα στὴν παιδεία καὶ εἰσήγαγαν νηπίων σεξουαλικὴ ἀγωγή· κατήργησαν τὶς παρελάσεις· ἀλλοίωσαν τὴ Γλῶσσά μας· ἀπήλειψαν ἀπὸ τὶς ἀστυνομικὲς ταυτότητες τὴν ἔνδειξη "Χριστιανὸς Ὀρθόδοξος"· προέβησαν σὲ ἐκποίηση τῶν τιμαλφῶν μας.

Πλήρωσαν τὴ Χώρα μας παρασίτων τοῦ βεβηλωτικοῦ ἰσλάμ, τοὐτέστιν λαθρομεταναστῶν, ὑπὲρ τῶν ὁποίων κατασκεύασαν πολυτελῆ καταλύμματα, ὅπως τὸ στρατόπεδο Ζερβοῦ, κοντὰ στὸ χωριὸ Μυτιληνιοὶ τῆς ἀνατολικῆς Σάμου, εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐγκατάσταση 10.000 τζιχαντιστῶν! Περιόρισαν τὰ ἁλιευτικὰ οἰκόπεδα· τώρα τὰ ἁλιεύματα ποὺ διατίθενται στὶς ἰχθυόσκαλες Αἰγαίου καὶ Κρητικοῦ πελάγους, εἶναι τουρκικῶν ἁλιευτικῶν! Ἀνακηρύττουν ἀγροτικὲς ἐκτάσεις σὲ δασικές, τάχα γιὰ τὴν προστασία τῶν δασῶν, ἐνῶ ἀποβλέπουν στὴ συρρίκνωση τῶν γαιῶν! Ἐπιτρέπουν τὴν εἰσαγωγή, σὺν τοῖς ἄλλοις, γεωργικῶν προϊόντων, ἐκτοπίζοντας τὰ ἐντόπια! Ὑποχρεώνουν τοὺς καλλιεργητὲς νὰ προμηθεύονται σπόρους θνησιγενεῖς ἀπὸ ἰουδαϊκὲς ἑταιρεῖες, ὅπως τῆς "Monsanto", ποὺ ἀπὸ τὸ 1999 πέρασε στὴν κατοχὴ τοῦ Rothschild!

Εὐνοοῦν στὴ Χώρα μας τὴ λειτουργία τῶν μ.κ.ο. (μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις), ποὺ δροῦν ἀνεξέλεγκτες, εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων! Συνεχῶς ἐκθεμελιώνουν μὲ καταλυτικὴ μανία παλαιὰ νεοκλασικὰ κτίρια, τὰ ὁποῖα τσιμεντώνουν ἐξαφανίζοντάς τα· ἔτσι κατέστρεψαν τὸ Πολυτεχνεῖο καὶ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, ἀκόμα καὶ τὴν Ἀκρόπολη τσιμέντωσαν, τάχα ὑπὲρ τῶν ΑΜΕΑ!

Ἔκλεισαν εὔρωστες βιομηχανίες διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως: Ἰζόλα, Πίτσος, Μαλκότσης, Χρωπεί, Πειραϊκή-Πατραϊκή, Αἰγαίου, Goodyear, Teocar, Πετζετάκης, Diana, Ἀθηναϊκὴ Χαρτοποιία, Κεράνης, Ἅρμα, ΑΒΕΖ, Πάπυρος, Μινιόν, Κατράντζος.... καὶ ἄλλες μικρότερες ἑταιρεῖες ἑκατοντάδες. Ἀνάλογα φέρονται καὶ πρὸς τὶς κρατικὲς ἐπιχειρήσεις. Τὰ ΕΛ.ΤΑ, τὶς ξενοδοχιακὲς μονάδες "Ξενία· τὶς φορολογικὲς καὶ εἰσπρακτικὲς ὑπηρεσίες, τὸν ΟΤΕ, τὴ ΔΕΗ, τὶς πηγὲς τῶν ὑδάτων, τὰ ἀεροδρόμια ἔχουν παραδώσει σὲ μεσανατολίτες ἐμπόρους ἐθνῶν. Πολλὰ ἑκατομμύρια κάπου μισὸ δις κερδίζει ἡ συμμορια τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὰ καύσιμα. Τὸ ἀπεκάλυψε στὴ Βουλὴ τῶν "Ἑλλήνων" ὁ γραμματεὺς διαφάνειας Γ. Σούρλας. Ἂν αὐτὸ τὸ χρῆμα μετεκυλίστο στὸ ἐθνικὸ ταμεῖο, θὰ διετίθετο τὸ πετρέλαιο φθηνότερα, πρὸς ὄφελος τοῦ Λαοῦ.

 

3.         Οἱ πυρκαϊὲς στὴν Ἑλλάδα μας ἐνεργοῦν ὡς ἡ μεγάλη μάστιγα. Πρόκειται περὶ ἐμπρησμῶν, σὲ ποσοστὸ 98%, ὥστε νὰ φθίνει σταθερὰ ἡ Χώρα μας καὶ σὲ προοπτικὴ βάθους χρόνου νὰ καταντήσει, ὡς τόπος πυρίκαυστος, ἄγονος καὶ ἀπάνθρωπος. Μεγάλες καταστροφὲς ἐπέφεραν οἱ τέσσερις μεγάλες φωτιές: Πελοπόννησος (2007:77 νεκροὶ σὺν 1.500 οἰκίες πυρίκαυστες), Μάτι (2018:102 νεκροὶ καὶ ἀμέτρητες οἰκίες), Εὔβοια καὶ Ἀττική (Αὔγουστος 2021: 2 νεκροὶ σὺν 1.500.000 στρέμματα καμμένα). Ὑπεύθυνοι αὐτῶν τῶν καταστροφῶν εἶναι οἱ δύο τελευταῖοι πρωθυπουργοὶ Ἑλλάδος, δύο θλιβερὰ καθάρματα ἰουδαϊκῆς συγγενείας καὶ νοοτροπίας, καθὼς καὶ οἱ δύο ἀρχηγοὶ τῆς Πυροσβεστικῆς, ὁ Κόης καὶ ὁ Κολοκούρης, προστατευόμενοι τῶν δύο προαναφερθέντων πρωθυπουργῶν. Ἀλλὰ μὲ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε προσεχῶς.

 

4.         Οἱ τελευταῖες ἐμπρηστικὲς δραστηριότητες τῆς συμμορίας τῶν μισελλήνων κατὰ τῆς Χώρας μας συνδυάζουν τὸ τερπνόν (καταστροφή, ἄρα χαροποίηση γι' αὐτούς) μετὰ τοῦ ὠφελίμου (ἐγκατάσταση ἠλεκτροπαραγώγων ἀνεμογεννητριῶν, ἄρα κέρδος). Τοιουτοτρόπως παρθενικὲς δασικὲς ἐκτάσεις, ὅπως τῆς Εὐβοίας πού, κατὰ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Αὐγούστου κάηκαν 800.000 στρέμματα, μετατρέπονται σὲ πεδία ἀνεμογεννητριῶν! Πρόκειται γιὰ κάποια μηχανικὰ τέρατα, ὕψουν 100 καὶ πλέον μέτρων, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖται τσιμέντωση, γιὰ τὸ καθένα ὅσο ἕνα γήπεδο, καὶ σὲ βάθος. Ἔχει δὲ ἀποκαλυφθεῖ, τὸ ρεῦμα ποὺ θὰ παράγεται ἀπὸ τὰ φουρφούρια ταῦτα, δυνάμεως ὅσο ἕξη Ἑλλάδες, θὰ διοχετεύεται στὴ Γερμανία! Οἱ ἑταιρεῖες ποὺ χειρίζονται τὶς ἀνεμογεννήτριες ἐν Ἑλλάδι εἶναι τῶν ἀχυρανθρώπων: "Τέρνα", "Ἄκτωρ", Μυτιληναῖος, Περιστέρης. Ὁπωσδήποτε ἀχυρανθρώπων, μάλιστα συγγενῶν τοῦ παναχρείου τζουγκασβίλι. Μετεδόθη ὅτι τὰ παλιοτόμαρα τοῦτα, ἐνῶ καιγόταν ἡ Εὔβοια αὐτοὶ ξεφόρτωναν ἀπὸ πλοῖο ἀνεμογεννήτριες γερμανικῆς προελεύσεως! Εὐβοεῖς καὶ Τήνιοι, οἱ ἀμέσως πληττόμενοι ἀπὸ ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν, ἐπιτρέπεται νὰ δράσετε μὲ κάθε τρόπο.

 

5.         Τελευταία μεγάλη καὶ πιὸ καταστροφικὴ πολεμικὴ δράση ποὺ ἀνέλαβε ἡ ἐξουσιαστικὴ μαφία ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, εἶναι τοῦ κορονοϊοῦ καὶ ὅσων αὐτὸν συνοδεύουν. Στὴ Χώρα μας ἡ συμμορία τοῦ τζουγκασβίλι ἐφαρμόζει μέτρα πολὺ αὐστηρότερα ἀπὸ ὅποια ἄλλη χώρα. Σκεφθῆτε ὅτι ὑποχρεώνει τὶς οἰκογένειες σὲ ἐγκλεισμὸ καὶ τὰ νήπια σὲ μασκοφορία! Ἀλλὰ καὶ σὲ ἐμβολιασμό, στειρωτικὸ καὶ θανατηφόρο. Μὲ τὴν εὐκαιρία νὰ ποῦμε ὅτι ὅσοι γονεῖς, τοῦ ἐξαρτημένου πολτοῦ, ἐμβολιάσουν τὰ παιδιά τους θὰ κριθοῦν ὡς παιδοφόνοι!

 

6.         Τὸν πόλεμο αὐτὸν κατὰ Ἑλλήνων κατευθύνουν τὰ δύο μοιραῖα ἀνθρωποειδῆ, ὁ Τζουγκασβίλι καὶ ἡ Κρούπσκαγια. Τοὺς ἀκολουθοῦν οἱ βουλευτές (ν.δ., συρίζα, κινάλ, κ.κ., ἑλληνικὴ λύση, μέρα, σακελλαρώ) καὶ οἱ ἀχυράνθρωποι (βασιλακόπουλοι, σύψες, τσιόρδες, μαγιορκίνες, μόσιαλοι, λινές, παγῶνες). Στὸν πόλεμο ποὺ μᾶς ἄνοιξαν ἀσφαλίζονται, οἱ μὲν βουλευτὲς μὲ τὴν "ἀσυλία", οἱ δὲ ἀχυράνθρωποι μὲ τὸ "ἀκαταδίωκτο"! Δὲν ρωτᾶμε, ἐὰν αὐτοὶ ποὺ κυνηγοῦν τοὺς ἀνεμβολίαστους, ἐμβολιάστηκαν. Ἀσφαλῶς καὶ ναί, ὅμως μὲ placebo! Φαντάζονται πὼς πέρασαν στὴν ἀθανασία· θὰ δοῦμε ὅταν ἀντιμετωπίσουν τὴν ὀργὴ τοῦ Λαοῦ. Καὶ τὶ νομίζετε ἔχουν κάποια ἀξία τοῦτα τὰ μιάσματα, οἱ χρηματιζόμενοι προδότες, οἱ ἀχυράνθρωποι, οἱ σατανιστές, οἱ ἀντιναέϊτιβ, οἱ μασόνοι καὶ ἄλλοι παράξενοι; Εἶναι μηδαμινοί, τιποτένιοι.... Εἰκάζω πὼς ὁ καιρὸς γιὰ τὴν τιμωρία τῶν μισελλήνων ἐγγίζει καὶ θὰ πρέπει οἱ πάντες νὰ ἑτοιμάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας γιὰ τὴ μεγάλη καὶ τελεσφόρα σύγκρουση. Ὥς τότε οἱ πατριῶτες ἐπιβάλλεται νὰ καλλιεργοῦν στὰ μύχιά τους τὴν ἀνάδευση τῆς διαιωνίου ἑλληνικότητος, μένοντες ἐλεύθεροι καὶ ἀγέρωχοι, φορτισμένοι μὲ ἐκδικητικὸ μένος ἐναντίον τῶν παντοίων διαστροφέων. Ἱστάμενοι στὸ πανόραμα τῆς ροῆς τοῦ κορονοϊοῦ, βλέπουμε ὅτι ἡ ροτσιλδικὴ πυραμίδα τοῦ ρατσισμοῦ καὶ τῆς σατανοκρατίας, ἀπέτυχε νὰ ὁλοκληρώσει τὸν θανατηφόρο ἐμβολιασμὸ σὲ ὅλη τὴν ὑφήλιο. Οὕτω ἀρχίζει ἐφαρμογὴ καὶ ἄλλων μέσων (test, ἐμπρησμοί, δολοφονίες, ψευδεῖς εἰδήσεις, δολιοφθορές, σεισμοὶ ποὺ ὅμως ἐπιστρέφουν σ' αὐτούς). Λίγο ἀκόμα καὶ ἔρχεται ἡ θεαματικὴ ἀνατροπή....

 

Μὲ τὴ Νίκη

δ.μ.

25 Σεπτεμβίου 2021

 

Ὑστερόγραφο 1ο

Οἱ γονεῖς νὰ προσέξουν πολύ, μὴ προβοῦν σὲ ἐμβολιασμὸ τῶν παιδιῶν τους. Νὰ σταθοῦν ἀπέναντι στὸν ὅποιο σταλινίσκο, νὰ σκοτώσουν ἢ νὰ πεθάνουν. Ὅμως, ἂν θέλουν νὰ παραδώσουν τὰ παιδιά τους πρὸς ἐμβολιασμό, ἂς σκεφθοῦν, ὅτι μὲ τὸν covit 19 ἡ ὑγεία τῶν παιδιῶν τους θὰ ἀποκατασταθεῖ σὲ 3-4 ἡμέρες, ἐνῶ μὲ τὸ ἐμβόλιο, τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ὑποστοῦν, κατὰ 100% θὰ εἶναι ἡ στείρωση, ἀλλὰ καὶ θρόμβωση καὶ ἄλλα καὶ θάνατος. Προσοχὴ καὶ στὸ test, ὄχι στὴ μύτη!

 

Ὑστερόγραφο 2ο

Ἡ Αὐστραλία στέλνει μηνύματα ἀντίστασης, ὅμως ὄχι σωστά. Γιὰ τὸν λαὸ ποὺ τείνουν οἱ ροτσιλδίτες νὰ τὸν ὑποτάξουν ἀπολύτως ἡ λύση εἶναι μία: κύκλωση ἑκάστης οἰκίας βουλευτοῦ συνεχῶς καὶ ἄνευ διακοπῆς. Ἀλλιῶς μὴ περιμένετε ἐλευθερία. Ἀντιλαμβάνεστε, γιὰ τὴ φρούρηση τῶν 301 παρασιτικῶν θὰ χρειαστοῦν ἀντίστοιχες διμοιρίες τῶν ΜΑΤ καθὼς καὶ ἀντίστοιχα κανονάκια ἐκπομπῆς μικροκυμμάτων, πράγμα ἀσύμφορο. Δακρυγόνα δὲν θὰ μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν.

 

Ὑστερόγραφο 3ο

Ἡ Δ.Ε.Η., τὴν ὁποία ὁ τζουγκασβίλι, πρὸ ἡμερῶν παρέδωσε σὲ μεσανατολίτες κεφαλαιούχους, ἀνεβάζει τὴν τιμὴ τοῦ ρεύματος κατὰ 5 φορές. Ὅμως στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν ἀχυρανθρώπων τὸ ρεῦμα συνεχίζει νὰ παρέχεται ἐντελῶς δωρεὰν Σημειώνετε τοῦτες τὶς ἀρπακτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες ἀπομυζοῦν τὴν οἰκονομία μας, διότι θὰ ὑποχρεώσουμε τὸν ἀπώτατο κυρίαρχο αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν, ἐννοῶ τὸν Ρότσιλντ, νὰ καταβάλει τὰ χρεωστούμενα.

Ὁ ἴδιος

 

Ὑστερόγραφο 4ο

Θεοδωρικᾶκος, ὁ τάχα κομμουνιστής, κνίτης, πασόκος, νεοδημοκράτης, ὀπορτουνιστὴς καὶ κηφήνας, ἀπειλεῖ νὰ στείλει σὲ γκουλὰκ ἢ σὲ μπούτοβο τοὺς Ἕλληνες ἀντιτιθεμένους. Ἂς μάθει πρῶτα τὴ γλῶσσα μας ὁ σόλοικος kamenev! Ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν ἀνεμβολιάστων, γράφει: "διάφορες ὁμάδες ποὺ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνευθυνότητα, τὴν ὀπισθοδρομικὴ στάση καὶ τὸν παραλογισμό, ἢ κάθε εἴδους ἰδιοτέλεια...". Ἄκου ἡ "ἀνευθυνότητα", ἡ "στάση..." καὶ οἱ ἄλλες ἔννοιες νὰ "καθοδηγοῦν τὶς ὁμάδες". Ἄλλο: "Ὅλες οἱ σχετικὲς ὑποθέσεις πρέπει νὰ πᾶνε ἀμέσως στὴ δικαιοσύνη". Οἱ ὑποθέσεις δὲν "πᾶνε", ἀλλὰ ἐπιδίδονται ἢ διαβιβάζονται, ὦ σταλινίσκε!

 

Ὑστερόγραφο 5ο

"Οἱ ἐπιστήμονες λένε: Ἡλιακὴ καταιγίδα θὰ καταστρέψει τὸ internet...". Ὡραῖα! Ὁ Bill Gates, ὁ ἰουδαῖος ὡς συνισταμένη τῆς ἐπιστήμης, ὑποκινεῖ τὴ συνωμοσία. Θέλει γὰρ νὰ ἀποκλείσει τοὺς φιλαλήθεις ἀπὸ κάθε βῆμα καὶ βρῆκε μιὰ ψεύτικη δικαιολογία. Θὰ προσφύγουμε στὸ ρώσικο internet κ ὅλα καλά...

Ὁ ἴδιος.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 1:16 π.μ. Άπό Δωρόθεος Μοναχός

1.         Οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἀνθρωπότητος, ἐννοῶ ἡ ἄκρως ρατσιστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ ἀράχνη τοῦ βασιλιᾶ καὶ πλανητάρχη Ρότσιλντ (Rothschild), διατελοῦν σὲ παροξυσμὸ θανατικῆς εὐθηνίας. Ὅπως δὲ διατελοῦν σὲ μέθη φονοεργὸ δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἄρχισε γι' αὐτοὺς ἡ ἀντίστροφη μέτρηση, ὅτι ἡ ἐκδικητικὴ τιμωρία τους, θεαματικὴ καὶ ἀπερίγραπτα χαροποιός, ἐπέρχεται ὀξέως. Χρησιμοποιῶντας ἡ ἀράχνη τὸ πενταπλὸ θανατικό (covit - clock down - φίμωτρο - test - ἐμβόλιο) τείνει πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τῆς θανατώσεως τῶν ἀνθρωπίνων μαζῶν· ἀποβλέπει γὰρ στὸν παντελῆ ἀφανισμὸ τοῦ Χριστιανικοῦ πληρώματος καὶ συνεπῶς ἐξαφάνιση τοῦ πανιέρου ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ γυφτοδυναστεία τοῦ "Μεγαλειοτάτου" Ρότσιλντ ἐπιδιώκει μὲν τὴ θανάτωση τῶν Χριστιανῶν, παράλληλα δὲ ἀναλαμβάνει τὴν προστασία τοῦ ἰσλαμικοῦ καὶ κομμουνιστικοῦ μιάσματος.

 

2.         Μιὰ κατηγορία ποὺ διαχέεται ἀπὸ τοὺς μαύρους προπαγανδιστὲς ἐναντίον τῶν ἀνεμβολιάστων εἶναι, ὅτι αὐτοί "τάσσονται κατὰ τῶν ἐμβολίων". Ἐν συνεχείᾳ ἀραδιάζουν τὰ καλὰ ποὺ παρέχουν τὰ ἐμβόλια στὴν ἀνθρωπότητα. Ὅμως οἱ ἀνεμβολίαστοι, ὄντως θεόσοφοι καὶ θεοφώτιστοι, στέκουν ἀρνητικοὶ μόνο κατὰ τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου – τῆς Pfizer, τῆς Astra Zeneca, τῆς J.&.J., τῆς Moderna –, διότι ὑποψιάζονται ὅτι αὐτό, τάχα ἐμβόλιο, συνεπιφέρει τὸν θάνατο. Λοιπὸν στὸ ἐπιχείρημα τῶν τηλεϊατρῶν: "Οἱ πάντες ἐμβολιαζόμαστε ἀπὸ νήπια καὶ ποτὲ δὲν μᾶς ἐνόχλησε κάποια παρενέργεια· τώρα γιατὶ νὰ μᾶς ἐνοχλήσει;", οἱ ἀνεμβολίαστοι μᾶς ἀνοίγουν παράθυρο νὰ δοῦμε τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας. Συνίσταται δὲ εἰς τοῦτο: Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ἀνέκαθεν ἀνῆκαν σὲ χριστιανούς, σὲ "goim", κατὰ τὸν ἰουδαϊκὸ ρατσισμό. Ὅμως ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1980, ὁ ἀχρεῖος Ρότσιλντ μία-μία τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, ἀφοῦ πρῶτα τὶς δίνει χτύπημα, ἀρχίζει νὰ ἰδιοποιεῖται. Χτύπημα ἰσχυρό, ὅπως τῆς CIBA ποὺ γονάτισε ἐντελῶς μὲ μιὰ ἀνατίναξη. Οὕτω βαθμιαῖα τὸ κάθαρμα ἐκεῖνο τῆς Φρανκφούρτης γίνεται κάτοχος ὅλων τῶν ἑταιρειῶν φαρμάκου, ἀρχίζοντας ἀπὸ "Johnson & Johnson", "Hoffmann", "Merck & Co" (M.S.D., μετὰ τὴν ἰουδαιοποίησή της), "Abb Vie", "Novartis", "Sanofi"... Οἱ μόνες φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες ποὺ ἰδρύθηκαν ἀπ' ἀρχῆς ἰουδαιόκτητες ἦταν ἡ "Glaxo Smith Kline", μὲ ἕδρα τὸ ροτσιλδοκάτοχο City τοῦ Λονδίνου καὶ ἡ ἰσραηλινὴ "Teva", στὸ ἰσραήλ.

 

3.         Νὰ ἐγκύψουμε στὸ ἐνέσιμο, ἂς τὸ ποῦμε "ὑγρό". Φαίνεται ρευστό, ὅμως ὡσὰν τὴν ἄμμο, ἕνας ὀρρὸς συντιθέμενος ἀπὸ μαγνητάκια, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν στὶς φλέβες τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ μαγνητίζουν κάθε μέταλλο ποὺ βρίσκεται ἐκτὸς ἀλλὰ πλησίον τοῦ σώματος. Νὰ σημειώσουμε ἐμφατικῶς, τὸ λίγο ὑγρό ποὺ περιέχει εἶναι ἀπὸ σατανιστικὲς τελετές, γι' αὐτὸ καὶ ὅσοι ἐμβολιάζονται ἀγριέυουν, τεκμήριο δαιμονισμοῦ. Τὰ μαγνιτάκια ταῦτα, γνωστὰ ὡς "νανοσωματίδια", μετὰ τὸν ἐμβολιασμό, διήκουν δι' ὅλου τοῦ σώματος, ὅμως περισσότερο φιλοχωροῦν στὸν σπλῆνα καὶ στὸ σύστημα ἀναπαραγωγῆς, καθὼς εἶπε ὁ ἰατρὸς Δημήτριος Ἀντωνίου. Συνέπεια τῆς παροχετεύσεως τοῦ ἐμβολίου τοῦ θανάτου σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα τοῦ σώματος εἶναι ἡ θρόμβωση τοῦ αἵματος, ἢ ἡ πρόκληση στειρώσεως.

 

4.         Θέλουμε νὰ συστήσουμε σὲ ὅσους ἀρέσκονται σὲ στατιστικές, νὰ μὴ δίνουν καμία σημασία στὰ νούμερα ποὺ παραδίδει στὴ δημοσιότητα τὸ ἰσραήλ, εἶναι ἐντελῶς πλαστοὶ ἀριθμοὶ ἐπὶ χάρτου. Ἂν ἐκεῖ συνέβαινε τέτοιο θανατικό, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν κατασκευάσει δέκα νέα νεκροταφεῖα. Τὸ ἰσραήλ, σχετικῶς μὲ τὸν κορονοϊό, πρωταγωνιστεῖ σὲ δύο θέατρα: ἔρχεται πρῶτο σὲ θανάτους· προχωρεῖ στὸ 4ο ἐμβόλιο. Μὲ τὸ πρῶτο, τὸ ἰσραὴλ θέλει νὰ παραπείθει ὅτι οἱ ἑβραῖοι εἶναι αἰώνια θύματα, ἀφοῦ οἱ φαρμακοεταιρεῖες ἀντιμετωπίζουν αὐτοὺς ὡς πειραματόζωα· μὲ τὸ δεύτερο, τὴ χρήση τοῦ 4ου ἐμβολίου οἱ ἴδιοι αὐτοὶ παραχαράκτες ἰουδαῖοι ἐπιδιώκουν νὰ ἐμπεδώσουν τὴν πολλαπλῆ χρήση τοῦ θανατηφόρου ἐμβολίου. Συνιστοῦμε στὸν ἐλεύθερο Ἕλληνα νὰ μὴ πιστεύει ὅ,τι ψεύδη διασπείρουν τὰ ἰουδαιοκάναλα σχετικῶς μὲ τὴ χώρα τῆς θρησκειομανίας.

 

5.         Εἶναι καὶ ἕνας ἄλλος λόγος, ἐσχατολογικὸς αὐτός. Ὁ βασιλεὺς Rothschild, τρέμοντας τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἀποκαλύψεως τῶν σατανικῶν μεθοδειῶν του, ὅτι κάποτε θὰ ἀποκαλυφθοῦν – "οὐκ ἐστι κρυπτόν, ὅ οὐ γνωσθήσεται" (Λουκ. ιβ' 2/ Ματ. ι' 26/ Μαρ. δ' 22) –,  θὰ ἐπιδιώξει νὰ παρεισφρύσει μεταξὺ τῶν ὁμοθρήσκων του, ὥστε νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ ἑβραῖοι παρουσιάζονται ὡς "πειραματόζωα", δηλαδὴ "ἀδικημένοι" ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες. Τοῦτο προξενεῖ παραλλήλως τὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ φαρμακοεταιρεῖες ἀνήκουν σὲ "goim"· ἂν ἦταν ἰουδαϊκῆς ἰδιοκτησίας θὰ σέρβιραν στοὺς συνθρήσκους τους ἑβραίους ἐμβόλια ἀβλαβῆ - placebo. Σύλληψη πονηρή. Ἔτσι ἡ ροτσιλδικὴ δυναστεία, διαχυμένη μεταξὺ τῶν ἑβραίων τοῦ ἰσραήλ, θὰ προσπαθήσει νὰ περάσει ἀπαρατήρητη, ὥστε νὰ γλυτώσει. Ὅμως θὰ ἀποκαλυφθεῖ καὶ θὰ καταδικασθεῖ, ἐνῶ θὰ δημευθοῦν οἱ ἀμύθητες περιουσίες τους, τὰ χιλιάδες καταφύγια καὶ μέλαθρα καὶ ἐπαύλεις, καὶ περιοχὲς καὶ ἑταιρεῖες καὶ κότερα, καθὼς καὶ οἱ χιλιάδες τόννοι χρυσίου, ἀδαμάντων καὶ πολυτίμων μετάλλων. Ταῦτα πάντα θὰ διαμοιρασθοῦν στὰ ἔθνη ἀπ' ὅπου ἡρπάγησαν. Τέλος, στέφουμε τὸν λόγο μας μὲ μία παράκληση: ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς εὐλογημένους ἀνεμβολιάστους, Νὰ μὴ ἐμβολιασθοῦν μὲ κάνένα δέλεαρ, μὲ καμιὰ ἀπειλή. Τούτη ἡ στερέμνια στάση τους, νὰ ξέρουν θὰ ἀνταμειφθεῖ ἀπὸ τὸν δωρεοδότη Κύριο μὲ ἀπερίγραπτο μεγαλεῖο καὶ ἀκατάλυτη δόξα. Ἐπίσης ζητοῦμε καὶ ἀπὸ τοὺς γονεῖς, Νὰ μὴ ἐπιτρέψουν σὲ κανένα τσαρλατάνο νὰ ἐπεμβῆ στὸ σῶμα τῶν παιδιῶν τους. Μάλιστα νὰ καταραστοῦν ὀξέως καὶ νὰ ἐξαποστείλουν στὸ ἀνάθεμα ὅποιον μίσθαρνο προπαγανδιστή, ποὺ πλασσάρει καταίσχυντο καὶ ὀδυνηρὸ θάνατο στὰ τέκνα τους.

 

6.           Τὰ ἀφορῶντα τὴν Ἑλλάδα πράγματα, ἡ ροτσιλδία προβλέπει τὸν ἐμβολιασμὸ μέχρι καὶ τοῦ 80% τοῦ πληθυσμοῦ. Μὲ τὴν ἀποδιοργάνωση ποὺ θὰ ἐπέλθη, λόγῳ τοῦ ἀθρόου θανατικοῦ τῶν ὀκτὼ δεκάτων καὶ τὴν ἀπασχόληση τῶν δύο δεκάτων μὲ τὴν ταφὴ τῶν νεκρῶν, ἡ ροτσιλδία θὰ ἐξαποστείλει τοὺς ἀνεμβολιάστους μουσουλμάνους νὰ καταλάβουν τὴ Χώρα. Ἐφιαλτικὸ σχέδιο ποὺ μόνο ὁ Χριστὸς δύναται νὰ ἀνατρέψει. Πιστεύουμε πὼς σὲ ἕνα - ἑνάμισυ χρόνο, κατὰ τὸ τέταρτο-πέμπτο ἐμβόλιο, θὰ συμβοῦν ταῦτα πάντα. Δὲν ἀποκλείεται, κατὰ τὸ "κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι" (Ματ. κδ' 22), νὰ συντομευθοῦν οἱ χρονικὲς διαστάσεις, "διὰ τοὺς ἐκλεκτούς", καθὼς εἶπε ὁ Κύριος ἡμῶν.

 

14 Σεπτεμβρίου 2021

τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

δ.μ.